Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.03.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО.
26.03.2019
„Ден на отворените врати" в Районен съд -Царево [ още ... ]

РЕГИСТРАТУРА И БЮРО СЪДИМОСТ

Списък на служителите:

Стая

Tелефон:

Работно време: от 09.00 до 17.00 часа без прекъсване

В регистратурата се внасят всички обвинителни актове, подават всички искови молби и молби отнасящи се за отлагане,пренасрочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за внесени държавни такси, становища, заключения на експерти и вещи лица, молби за издаване на преписи и изпълнителни листове, както и всички молби по съдебно изпълнителни дела и др.

В деловодството се издават свидетелства /справки за съдимост-за полиция, прокуратура, други съдилища и граждани/ след подаване на попълнени документи от гражданите и квитанция за внесената такса. Държавната такса може да бъде внесена във всяка банка по обявената сметка за държавни такси на Районен съд гр. Царево.

Документите се подават в деловодството на бюро “Съдимост”-стая № 4 и са, както следва:

  1. Надлежно попълнена МОЛБА /бланка, която може да получите в бюро „Съдимост”, безплатно/;
  2. Акт за раждане на лицето, за което се отнася свидетелството;
  3. Лична карта;
  4. Квитанция за платена държавна такса от 5.00 лв.

Свидетелство за съдимост на гражданите с месторождение гр. Царево се получава веднага, а с месторождение извън района се получава в срок до 3 дни.

 
ДЕЛОВОДСТВА
Дежурен съдия
Деловодство
Архив
Бюро “Съдимост”
Съдебни секретари
Административен секретар
Главен счетоводител
Съдебно-изпълнителна служба
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас