Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.03.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО.
26.03.2019
„Ден на отворените врати" в Районен съд -Царево [ още ... ]

АРХИВ

Списък на служителите:

Стая

Работно време: от 09.00 до 17.00 без прекъсване

В архива са съхраняват граждански, наказателни и изпълнителни дела след влизане на решенията и присъдите в сила; описните книги на делата; нотариално заверени молби за отказ от наследство и книгите за вписване на същите. Срокът на съхранение на делата е регламентиран в Номенклатурата на делата на Районен съд Царево. Според вида на делото, то се пази в архива, както следва: 5 години за ГД с иск; ЧГД; НОХД; НЧХД; АНД ; 5 години за ГД за делби; ГД бракоразводни - 10 години; 25 години за ГД за издръжки и промяна на родителски права; с постоянен срок ГД за осиновяване и Откази от наследство; 100 години за всички азбучни указатели и описни книги на образуваните дела в съда.

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството.

ДЕЛОВОДСТВО
Дежурен съдия
Деловодство
Архив
Бюро “Съдимост”
Съдебни секретари
Административен секретар
Главен счетоводител
Съдебно-изпълнителна служба
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас