Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.03.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО.
26.03.2019
„Ден на отворените врати" в Районен съд -Царево [ още ... ]

НОВИНИ

14.04.2016
„Ден на отворените врати" в Районен съд -Царево

Ден на отворените врати" в Районен съд -Царево

14.04.2016 год.

Във връзка с реализиране  на инициативата на  ВСС- Дни на отворените врати в органите на съдебната власт, на  14.04.2016 год. от 10.00 до 14.00 ч. ще се проведе  „Ден на отворените врати" в Районен съд -Царево.

Ръководството на съда кани гражданите и журналистите да посетят сградата на Районен съд -Царево в Деня на отворените врати и да се запознаят с работата на съдиите и съдебните служители, с организацията на работа в  деловодствата на съда - гражданско и наказателно, бюро „Съдимост", служба"Архив", служба по вписвания, и служба ДСИ, както и с възможностите за предоставяне на съдебно - административни услуги.

В  сградата на съда от 10.00 часа до 11.00 часа ще гостуват ученици от  СОУ "Никола Йонков Вапцаров" гр. Царево и СОУ „Никола Йонков Вапцаров " - гр. Приморско. Те ще имат  специална среща с Председателя на Районен съд - Царево г-жа Мария Москова, както и с представители на Районна прокуратура - Царево адвокати и съдебни заседатели.

 Надяваме се с провеждането на проект „Ден на отворените врати" в Районен съд - Царево да спомогнем за повишаване на правната култура на гражданите, за постигане на по-добра информираност и за изграждане на доверие в работата на съдебната система.

Ако имате въпроси, свързани с работата на нашия съд, молим в срок  до 08.04.2016г. да ни ги изпратите на електронната ни поща:  e-mail: rs.carevo@abv.bg или да се свържете с г-н Стоян Анастасов - административен секретар на Районен съд- Царево  на телефон: 0590/53520.

14.04.2016г.                                          РС-Царево

26.03.2019
„Ден на отворените врати" в Районен съд -Царево [ още ...]

25.03.2019
Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас. [ още ...]

03.04.2015
„Ден на отворените врати" в Районен съд -Царево [ още ...]

20.06.2014
Уеб приложение за достъп до информация за съдебните дела "Съдебна информационна система" [ още ...]

12.04.2013
ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ [ още ...]

Страница: 1
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас