Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.03.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО.
26.03.2019
„Ден на отворените врати" в Районен съд -Царево [ още ... ]

НОВИНИ

12.04.2013
ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

        От 15 февруари 2013 година с изменение на Наредба №8 от 26 февруари 2008 година за функциите и организацията на дейността на Бюрата съдимост се въведе възможност за издаване на електронно свидетелство за съдимост.

        Електронното свидетелство за съдимост се издава от МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, след подаване на заявление по електронен път на адрес: https://cs.mjs.bg/.

        Електронното свидетелство за съдимост  се издава само за лица, за които не са съставени бюлетини за съдимост, включително и по чл.78а от НК. За да се възползвате от услугата на Министерство на правосъдието трябва да попълните заявление по образец, публикувано на Интернет страницата на Министерство на правосъдието, чрез код за достъп, който се предоставя индивидуално на лицето, заявител на услугата. Заявител може да бъде само физическо лице, което притежава  квалифициран електронен подпис.

        Електронното свидетелство  за съдимост има същата правна стойност като свидетелството за съдимост, издавано  до момента на хартиен носител и срокът му на валидност е 6 месеца, считано  от датата на издаването му.

        Цената на Електронното свидетелство за съдимост е 3 лева и от тази електронна услуга могат да се ползват  всички български граждани, независимо от местоживеенето си, които не са осъждани до момента.

                             РАЙОНЕН СЪД ГРАД ЦАРЕВО26.03.2019
„Ден на отворените врати" в Районен съд -Царево [ още ...]

25.03.2019
Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас. [ още ...]

14.04.2016
„Ден на отворените врати" в Районен съд -Царево [ още ...]

03.04.2015
„Ден на отворените врати" в Районен съд -Царево [ още ...]

20.06.2014
Уеб приложение за достъп до информация за съдебните дела "Съдебна информационна система" [ още ...]

Страница: 1
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас