РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.9.2014г. до 30.9.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 120/2013, II състав Делби М.П.Т.,
Е.Г.П.
А.Г.Г.,
Е.Н.С.,
В.Н.Д.,
М.Щ.Д.,
ОБЩИНА ПРИМОРСКО ЧРЕЗ ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ - КМЕТ
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 30.7.2014г.
поради оттегляне на иска
В законна сила от 9.9.2014г.
2 НОХД No 26/2014, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.В.Г.,
П.Г.Г.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 28.4.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Г.В.Г. - род. на *** ***, адрес ***, по настоящем в Затвора гр.Бургас, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, не женен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл. 196 ал.1 т. 2, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и трето и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 , вр. чл. 29 ал.1 б. „а” и б. “б” от НК, поради което и на осн. чл. 196 ал.1 т. 2, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и трето и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 , вр. чл. 29 ал.1 б. „а” и б. “б” от НК и чл.373, т.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. На осн. чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимия е бил задържан под стража, считано от 06.08.2013г.ПРИЗНАВА подсъдимият П.Г.Г. - род. на *** ***, постоянен адрес ***, по настоящем в Затвора гр.Бургас, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в - престъпление по чл. 196 ал.1 т. 2, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 , вр. чл. 29 ал.1 б. „а” и б. “б” от НК, поради което и на осн. чл. 196 ал.1 т. 2, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 , вр. чл. 29 ал.1 б. „а” и б. “б” от НК и чл.373, т.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. На осн. чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимия е бил задържан под стража, считано от 06.08.2013г.
Г.В.Г.
П.Г.Г.
Мотиви от 13.5.2014г.
Мотивите изготвени в срок.

Резултат от въззивна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата/протеста
Определение от 5.9.2014
Наказателно дело № 561/2014
В законна сила от 5.9.2014г.
3 НОХД No 79/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.И.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 10.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №79/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Г.И.К. – роден на *** год. в гр. София, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Даниел С., съгласно което подсъдимият Г.И.К., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за това, че на 03.05.2014 год. в около 00.10 часа в гр. Царево, обл. Бургаска по ул. “Михаил Герджиков” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Ауди” модел А3 с рег. № *** в едногодишен срок от наказанието му по административен ред с наложено с Наказателно постановление № 301 от 09.05.2013 год., на Началника на сектор “ПП” при ОДМВР - Сливен влязло в сила на 16.10.2013 год., Наказателно постановление № 377 от 13.05.2013 год. на Началника на сектор “ПП” при ОДМВР - Сливен, влязло в сила на 16.10.2013 год. и Наказателно постановление № 827 от 17.06.2013 год. на Началника на Сектор “Пътна полиция” при ОДМВР - Сливен, влязло в сила на 19.10.2013 год. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.54, ал.1 и ал.2 от НК подсъдимия Г.И.К., ЕГН ********** ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
Г.И.К.
В законна сила от 10.9.2014г.
4 НОХД No 98/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Б.И. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 1.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №98/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия И.Б.И. - роден на ***г***, адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Г.И., съгласно което обвиняемият И.Б.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 22.08.2014г., около 02.05 часа по ул.„Явор" в гр.Приморско, общ.Приморско, обл.Бургаска, по ул.„Явор", ул.„Ропотамо", ул.„Люляк", ул.„Ропотамо" и улица „Тропик" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Фолксваген», модел «Голф», с рег.№ **, след употреба на алкохол над 1,2 на хиляда, а именно - 1,50 %о /едно цяло и петдесет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред със съдебно-медицинска експертиза на д-р К. ** - Началник на Отделение по съдебна медицина при "МБАЛ Бургас". За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обв. И.Б.И., ЕГН ********** наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото – 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обвиняемия И.Б.И., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 22.08.2014 год.
И.Б.И.
В законна сила от 1.9.2014г.
5 НОХД No 99/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Д.Н. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 2.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №99/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Д.Д.Н. - род. на *** ***, адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като мениджър маркетинг и продажби към „Старт инженеринг” АД, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което обвиняемият Д.Д.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 23.08.2014г., около 01.40 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул."Ропотамо", в посока към ул."Иглика" управлявал моторно превозно средство -лек автомобил марка "Ауди", модел "А3", с рег. № ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 /едно цяло и две/ на хиляда, а именно 1,52 /едно цяло и петдесет и две/ на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта №740/25.08.2014год. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР, гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54 от НК, НАЛАГА на обв. Д.Д.Н. ЕГН ********** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обвиняемия Д.Д.Н. ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 23.08.2014 год.
Д.Д.Н.
В законна сила от 2.9.2014г.
6 НОХД No 100/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.С.В. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 4.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №100/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия С.С.В. – роден на ***г*** с адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работи като технически организатор „Хот плейс” ЕООД, осъждан - реабилитиран, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.П.Ч., съгласно което обвиняемият С.С.В. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 30.08.2014год. в около 05,25 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., по ул."Ропотамо" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Опел" модел "Астра" с per. №**, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,54 /едно цяло петдесет и четири/ промила на хиляда установено по надлежния ред със съдебномедицинска експертиза № 421/2014г. на лекар в отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обв. С.С.В., ЕГН ********** наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично ЗА СРОК ОТ ДЕВЕТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ДЕВЕТ МЕСЕЦА; На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обвиняемия С.С.В., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
С.С.В.
В законна сила от 4.9.2014г.
7 НОХД No 103/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.С.Ш. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 10.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №103/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия М.С.Ш. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.С.Ч., съгласно което обвиняемият М.С.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 05.09.2014 г. около 14.55 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., по ул.„Трети март” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фиат”, модел „Пунто”, с рег. № СА 1060 ТК, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, а именно 1.49 промила, установено по надлежния ред – с техническо средство „Алкотест Дрегер” 7410+ с инв. № 0241. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обв. М.С.Ш., ЕГН ********** наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 /сто/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обвиняемия М.С.Ш., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 05.09.2014 год.
М.С.Ш.
В законна сила от 10.9.2014г.
8 НОХД No 104/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО О.В.Ш. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 12.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №104/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия О.В.Ш. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Г.К., съгласно което обвиняемият О.В.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 06.09.2014г. около 00.20 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.„Иглика” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Поло”, с рег. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, а именно 1.99 промила, установено по надлежния ред – със съдебно медицинска експертиза № 433/2014 г. на съдебно медицинско отделение при МБАЛ АД, гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обв. О.В.Ш., ЕГН ********** наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично ЗА СРОК ОТ ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото – 150 /сто и петдесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обвиняемия О.В.Ш., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 06.09.2014 год.
О.В.Ш.
В законна сила от 12.9.2014г.
9 АНД No 355/2014, III състав По ЗД по пътищата Л.К.И. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ-ГР.ПРИМОРСКО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 30.7.2014г.
НП-отменено
В законна сила от 2.9.2014г.
10 АНД No 368/2014, III състав Административни дела Г.И.Д. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ-ГР.ПРИМОРСКО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 24.7.2014г.
НП-отменено
В законна сила от 16.9.2014г.
11 АНД No 371/2014, III състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ - 2000 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО - ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 25.7.2014г.
НП-отменено
В законна сила от 4.9.2014г.
12 АНД No 372/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
РУП ЦАРЕВО
И.А.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.7.2014г.
Освобождава от наказателна отговорност и налага административно наказание глоба.
И.А.И.
Мотиви от 16.7.2014г.
В законна сила от 13.9.2014г.
13 АНД No 384/2014, III състав По ЗД по пътищата И.Н.М. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 24.7.2014г.
НП-отменено
В законна сила от 11.9.2014г.