РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.12.2009г. до 30.12.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 132/2009, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.Х.Д. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 03.12.2009г., в законна сила от 03.12.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 132/2009 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Х.Х.Д. - роден на *** год. в гр. Поморие, обл. Бургаска, живущ *** 16, българин, български гражданин, с основно образование, работи като собственик на ЕТ "Такси - Х.Х.", женен, неосъждан, ЕГН **********., представляван от неговия защитник адв. Димитрова, съгласно условията на което обвиняемият Х.Х.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 172б, ал.1 от НК, а именно, че на 20.08.2009 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, в търговски обект на ул. "Иглика", като собственик на ЕТ "Такси - Х.Х.", използвал в търговската дейност марки "Адидас" - "Adidas AG GERMANY" и "Лакост" - "LACOSTE, FR", а именно 11 бр. потници с марка "Адидас" на стойност 270.00 лв., 3 бр. якета с марка "Адидас" на стойност 127.50 лв., 14 бр. мъжки тениски с марка "Адидас" на стойност 231.00 лв., 5 бр. дамски тениски с марка "Адидас" на стойност 77.50 лв., 3 бр. суитчери с марка "Адидас" на стойност 114.00 лв., 25 бр. къси панталони с марка "Адидас" на стойност 375.00 лв., 3 комплекта детски анцузи с марка "Адидас" на стойност 67.50 лв., 11 комплекта анцузи с марка "Адидас" на стойност 412.50 лв. и 16 бр. тениски с марка "Лакост" на стойност 320.00 лв., всичко на обща стойност 1995.00 лв., без съгласието на притежателя на изключителното право ADIDAS AG GERMANY /АДИДАС АГ, Германия/ и LACOSTE,France.
За посоченото престъпление обвиняемият Х.Х.Д., ЕГН ********** ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 172б, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б."б" от НК.
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес *** 16, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА обвиняемия Х.Х.Д., ЕГН ********** да заплати ГЛОБА в размер на 400.00 лв.
ОСЪЖДА Х.Х.Д., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 173.60 лв. за разноски по делото.
На осн. чл.172б, ал.3, вр. ал.1 от НК, вр. чл.53, ал.2, б."а" от НК ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 11 бр. потници с марка "Адидас", 3 бр. якета с марка "Адидас", 14 бр. мъжки тениски с марка "Адидас", 5 бр. дамски тениски с марка "Адидас", 3 бр. суитчери с марка "Адидас", 25 бр. къси панталони с марка "Адидас", 3 комплекта детски анцузи с марка "Адидас", 11 комплекта анцузи с марка "Адидас" и 16 бр. тениски с марка "Лакост" - СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр. Приморско.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 132/2009 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Х.Х.Д., ЕГН ********** мярка за неотклонение "Подписка"
Определението относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7- дневен срок от днес.


Х.Х.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 132/2009 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Х.Х.Д. - роден на *** год. в гр. Поморие, обл. Бургаска, живущ *** 16, българин, български гражданин, с основно образование, работи като собственик на ЕТ "Такси - Х.Х.", женен, неосъждан, ЕГН **********., представляван от неговия защитник адв. Димитрова, съгласно условията на което обвиняемият Х.Х.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 172б, ал.1 от НК, а именно, че на 20.08.2009 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, в търговски обект на ул. "Иглика", като собственик на ЕТ "Такси - Х.Х.", използвал в търговската дейност марки "Адидас" - "Adidas AG GERMANY" и "Лакост" - "LACOSTE, FR", а именно 11 бр. потници с марка "Адидас" на стойност 270.00 лв., 3 бр. якета с марка "Адидас" на стойност 127.50 лв., 14 бр. мъжки тениски с марка "Адидас" на стойност 231.00 лв., 5 бр. дамски тениски с марка "Адидас" на стойност 77.50 лв., 3 бр. суитчери с марка "Адидас" на стойност 114.00 лв., 25 бр. къси панталони с марка "Адидас" на стойност 375.00 лв., 3 комплекта детски анцузи с марка "Адидас" на стойност 67.50 лв., 11 комплекта анцузи с марка "Адидас" на стойност 412.50 лв. и 16 бр. тениски с марка "Лакост" на стойност 320.00 лв., всичко на обща стойност 1995.00 лв., без съгласието на притежателя на изключителното право ADIDAS AG GERMANY /АДИДАС АГ, Германия/ и LACOSTE,France.
За посоченото престъпление обвиняемият Х.Х.Д., ЕГН ********** ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 172б, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б."б" от НК.
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес *** 16, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА обвиняемия Х.Х.Д., ЕГН ********** да заплати ГЛОБА в размер на 400.00 лв.
ОСЪЖДА Х.Х.Д., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 173.60 лв. за разноски по делото.
На осн. чл.172б, ал.3, вр. ал.1 от НК, вр. чл.53, ал.2, б."а" от НК ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 11 бр. потници с марка "Адидас", 3 бр. якета с марка "Адидас", 14 бр. мъжки тениски с марка "Адидас", 5 бр. дамски тениски с марка "Адидас", 3 бр. суитчери с марка "Адидас", 25 бр. къси панталони с марка "Адидас", 3 комплекта детски анцузи с марка "Адидас", 11 комплекта анцузи с марка "Адидас" и 16 бр. тениски с марка "Лакост" - СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр. Приморско.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 132/2009 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Х.Х.Д., ЕГН ********** мярка за неотклонение "Подписка"
Определението относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7- дневен срок от днес.


 
2 НОХД No 135/2009, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Б.Б. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 09.12.2009г., в законна сила от 09.12.2009г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №135/2009 г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия И.Б.Б. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.К., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 20.08.2009 г. в **************************като собственик на ЕТ "И.Б." използвал в търговската дейност марки "Адидас" - "ADIDAS AG GERMANY", "Пума" - "PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport, DE", "Лакоста" - "Lacoste FR" и "Долче и Габана" - "DOLCE & GABANA", а именно - 3бр. тениски марка "Адидас" на стойност 49.50лв., 2бр. потници с марка "Пума" на стойност 30.00 лв., 6бр. жилетки, марка "Лакоста" на стойност 180.00 лв., 16бр. блузи с дълъг ръкав с марка "Лакоста" на стойност 400.00лв. и 15бр. тениски марка "Лакоста" на стойност 300.00 лв., 10бр. дънки с марка "Долче и Габана" на стойност 400.00лв., 8бр. колани с марка "Долче и Габана" на стойност 72.00лв. и 12бр. потници с марка "Долче и Габана" на стойност 180.00лв., всичко на обща стойност 1611.50 лв., без съгласието на притежателя на изключителното право - ADIDAS AG, GERMANY , PUMA Aktiengesellschaft RUDOLF DASSLER SPORT GERMANY, LACOSTE /FR/ и Gado S.a.r.l.
За посоченото престъпление подсъдимият ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, *************************************, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимият И.Б.Б. да заплати ГЛОБА в размер на 400.00 лв.
На осн. чл.172б, ал.3, вр.чл.53, ал.2, б."а" от НК веществени доказателства - 3бр. тениски марка "Адидас", 2бр. потници с марка "Пума", 6бр. жилетки, марка "Лакоста", 16бр. блузи с дълъг ръкав с марка "Лакоста", 15бр. тениски марка "Лакоста", 10бр. дънки с марка "Долче и Габана", 8бр. колани с марка "Долче и Габана" и 12бр. потници с марка "Долче и Габана", да отнемат в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр.Приморско.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА И.Б.Б. за заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 189.80лв. за разноски по делото.

И.Б.Б.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №135/2009 г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия И.Б.Б. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.К., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 20.08.2009 г. в **************************като собственик на ЕТ "И.Б." използвал в търговската дейност марки "Адидас" - "ADIDAS AG GERMANY", "Пума" - "PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport, DE", "Лакоста" - "Lacoste FR" и "Долче и Габана" - "DOLCE & GABANA", а именно - 3бр. тениски марка "Адидас" на стойност 49.50лв., 2бр. потници с марка "Пума" на стойност 30.00 лв., 6бр. жилетки, марка "Лакоста" на стойност 180.00 лв., 16бр. блузи с дълъг ръкав с марка "Лакоста" на стойност 400.00лв. и 15бр. тениски марка "Лакоста" на стойност 300.00 лв., 10бр. дънки с марка "Долче и Габана" на стойност 400.00лв., 8бр. колани с марка "Долче и Габана" на стойност 72.00лв. и 12бр. потници с марка "Долче и Габана" на стойност 180.00лв., всичко на обща стойност 1611.50 лв., без съгласието на притежателя на изключителното право - ADIDAS AG, GERMANY , PUMA Aktiengesellschaft RUDOLF DASSLER SPORT GERMANY, LACOSTE /FR/ и Gado S.a.r.l.
За посоченото престъпление подсъдимият ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, *************************************, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимият И.Б.Б. да заплати ГЛОБА в размер на 400.00 лв.
На осн. чл.172б, ал.3, вр.чл.53, ал.2, б."а" от НК веществени доказателства - 3бр. тениски марка "Адидас", 2бр. потници с марка "Пума", 6бр. жилетки, марка "Лакоста", 16бр. блузи с дълъг ръкав с марка "Лакоста", 15бр. тениски марка "Лакоста", 10бр. дънки с марка "Долче и Габана", 8бр. колани с марка "Долче и Габана" и 12бр. потници с марка "Долче и Габана", да отнемат в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр.Приморско.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА И.Б.Б. за заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 189.80лв. за разноски по делото.

 
3 НОХД No 136/2009, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.С.И. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 14.12.2009г., в законна сила от 14.12.2009г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №136/2009 г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимата М.С.И. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 12.08.2009г. в ************************************** ***използвала в търговската дейност марки "Адидас" - "ADIDAS AG GERMANY", "Пума" - "PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport, DE" и "Дизел" - Diesel S.p. A-Itali, а именно - 13бр. шорти с марка "Адидас" на стойност 156.00лв., 40бр. тениски с марка "Адидас" на стойност 640.00лв., 17бр. шорти с марка "Пума" на стойност 204.00 лв., 43бр. тениски с марка "Пума" на стойност 645.00лв. и 10бр. тениски с марка "Дизел" на стойност 150.00лв., всичко на обща стойност 1795.00 лв., без съгласието на притежателя на изключителното право - ADIDAS AG, GERMANY /АДИДАС АГ, Германия/, PUMA RUDOLF DASSLER SPORT, DE /Пума АГ РУДОЛФ ДАСЛЕР СПОРТ, Германия/ и Diesel S.p. A-Itali /Дизел/.
За посоченото престъпление подсъдимата ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимата в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимата М.С.И. да заплати ГЛОБА в размер на 300.00 лв.
На осн. чл.172б, ал.3, вр.чл.53, ал.2, б."а" от НК веществени доказателства - 13бр. шорти с марка "Адидас", 40 бр. тениски с марка "Адидас", 17бр. шорти с марка "Пума", 43бр. тениски с марка "Пума" и 10бр. тениски с марка "Дизел" се отнемат в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр.Приморско.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
Разноските по делото са изплатени от подсъдимата.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №136/2009 г.

М.С.И.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №136/2009 г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимата М.С.И. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 12.08.2009г. в ************************************** ***използвала в търговската дейност марки "Адидас" - "ADIDAS AG GERMANY", "Пума" - "PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport, DE" и "Дизел" - Diesel S.p. A-Itali, а именно - 13бр. шорти с марка "Адидас" на стойност 156.00лв., 40бр. тениски с марка "Адидас" на стойност 640.00лв., 17бр. шорти с марка "Пума" на стойност 204.00 лв., 43бр. тениски с марка "Пума" на стойност 645.00лв. и 10бр. тениски с марка "Дизел" на стойност 150.00лв., всичко на обща стойност 1795.00 лв., без съгласието на притежателя на изключителното право - ADIDAS AG, GERMANY /АДИДАС АГ, Германия/, PUMA RUDOLF DASSLER SPORT, DE /Пума АГ РУДОЛФ ДАСЛЕР СПОРТ, Германия/ и Diesel S.p. A-Itali /Дизел/.
За посоченото престъпление подсъдимата ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимата в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимата М.С.И. да заплати ГЛОБА в размер на 300.00 лв.
На осн. чл.172б, ал.3, вр.чл.53, ал.2, б."а" от НК веществени доказателства - 13бр. шорти с марка "Адидас", 40 бр. тениски с марка "Адидас", 17бр. шорти с марка "Пума", 43бр. тениски с марка "Пума" и 10бр. тениски с марка "Дизел" се отнемат в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр.Приморско.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
Разноските по делото са изплатени от подсъдимата.


 
4 Гражданско дело No 238/2008, I състав Други дела ПРИЗМА ТРЕЙД ООД ЕТ М СТИЛ - МИГЛЕНА БАРЦУЛЕВА,
ЕНТЪРПРАЙЗ - МБ ЕООД,
М.Ж.Б.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 20.11.2009г., в законна сила от 15.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН иска на "Призма трейд"ООД, `````. на БОС, ``````, представлявано от П.Ж.П., ЕГН-**********, с който моли съда да осъди 1.М.Ж.Б., ЕГН-**********, лично и в качеството й на ЕТ"М Стил-М.Б."***, вп. ``````` 2. "Ентърпрайз-МБ"ЕООД, ````````. на БОС, `````````, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала М.Ж.Б., ЕГН-**********, против: 1.М.Ж.Б., ЕГН-**********, лично и в качеството й на ЕТ"М Стил-М.Б."***, вп. ``````` 2. "Ентърпрайз-МБ"ЕООД, ````````. на БОС, `````````, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала М.Ж.Б., ЕГН-**********, да му предадат следната негова счетоводна документация и информация: 1.Дневници за покупки и продажби - за м.ноември и декември 2004г., за м.декември 2005г. и за м.септември 2007г.; 2.Инвентарна книга - амортизационни планове - за 2004г., за 2005г., за 2006г. и за 2007г.; 3.Годишни отчети за 2005г.; 4.Главна книга - за 2004г., за 2005г., за 2006г. и за 2007г.; 5.Оборотни ведомости - за 2004г., за 2005г., за 2006г. и за 2007г.; 6.Начални и крайни салда - за 2004г., за 2005г., за 2006г. и за 2007г.; 7.Хронологичен опис по сметки - за 2004г., за 2005г., за 2006г. и за 2007г.; 8.Рекапитулации- мемориален ордер - за 2004г., за 2005г., за 2006г. и за 2007г.; 9.Декларация №6 за 2005г. и за 2006г.; 10.Ведомости за м. септември и октомври 2004г.; 11.Наличност по складове към 31.12.2007г.; 12.Месечни отчети за продадената стока по артикули; 13.Фактури за изплатените стоки за счетоводно отчитане.
 
5 Гражданско дело No 86/2009, II състав Искове по КТ К.К.Н. ВЕРМАШ - 90 ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 18.12.2009г., в законна сила от 18.12.2009г.
ОСЪЖДА "ВЕРМАШ-90" ЕООД В ликвидация, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, с ЕИК-102006540, 1431/1992 210, със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Царево, община Царево, Бургаска област, Промишлена зона, представлявано от ликвидатора Мария Йорданова Маринова ДА ЗАПЛАТИ на К.К.Н. ***, Бургаска област, ул. "Любен Каравелов" № 7, ЕГН ********** сумите както следва:
Обезщетение по чл. 224 от КТ за неползван платен, годишен отпуск по първото трудово правоотношение по Трудов договор № 1/ 01.01.2007 год. за 18 (осемнадесет) дни неползван отпуск, в размер на 216,85 лева (двеста и шестнадесет лева и 85 стотинки), като от тази сума бъдат приспаднати дължимите вноски за ДОО и за лични осигурителни вноски (за 30; за ДОО),
Обезщетение по чл. 224 от КТ за неползван платен, годишен отпуск по второто трудово правоотношение по Трудов договор № 1/ 01.09.2007 за календарните 2007 год. 2008 год. и за 2009 год. общо за трите календарни години за 37 (тридесет и седем) дни неползван отпуск, в размер на 358,16 лева (триста петдесет и осем лева и 16 стотинки), като от тази сума бъдат приспаднати дължимите вноски за ДОО и за лични осигурителни вноски (за 30; за ДОО),
На основание чл. 128 от КТ, дължащото се трудово възнаграждение за периода от месец септември 2007 год. до месец юни 2009 год. включително, или общо брутните, трудови възнаграждения за 22 (двадесет и два) календарни месеца, възлизащи общо в размер на 6 379,00 лева (шест хиляди триста седемдесет и девет лева), като от тези суми бъдат приспаднати дължимите вноски за ДОО и за лични осигурителни вноски (за 30 и за ДОО),
ведно със законната лихва върху присъдените суми, начиная от датата на предявяване на исковата претенция-09.10.2009 год. до окончателното им изплащане.
ОСЪЖДА "ВЕРМАШ-90" ЕООД В ликвидация, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, с ЕИК-102006540, 1431/1992 210, със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Царево, община Царево, Бургаска област, Промишлена зона, представлявано от ликвидатора Мария Йорданова Маринова Маринова ДА ЗАПЛАТИ на К.К.Н. ***, Бургаска област, ул. "Любен Каравелов" № 7, ЕГН ********** сумата от 400.00 лева (четиристотин лева) за разноски по делото.
Неприсъственото решение не подлежи на обжалване.

 
6 НОХД No 137/2009, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.В.Б. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 21.12.2009г., в законна сила от 21.12.2009г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №137/2009 г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимият Н.В.Б. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 27.08.2009г. в гр*************** ***************." използвал в търговската дейност марки "Адидас" - "ADIDAS AG GERMANY", "Пума" - "PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport, DE", "Дизел" - Diesel S.p. A-Itali, "Найк" -NIKE International Ltd, USA и "Долче и Габана" - "DOLCE & GABANA", а именно - 164 чифта чорапи с марка "Пума" на стойност 328.00лв., 577 чифта чорапи с марка "Адидас" на стойност 1154.00лв., 273 чифта чорапи с марка "Найк" на стойност 546.00лв., 53 чифта чорапи с марка "Дизел" на стойност 106.00лв. и 84 чифта чорапи с марка "Долче и Габана" на стойност 168.00лв., всичко на обща стойност 2302.00лв., без съгласието на притежателя на изключителното право ADIDAS AG, GERMANY, PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT, DE, Diesel S.p.A-Itali, Gado S.a.r.l. и NIKE International Ltd, USA.
За посоченото престъпление подсъдимият ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***. *******************от която произтича задължението на подсъдимият в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимият Н.В.Б. да заплати ГЛОБА в размер на 400.00 лв.
На осн. чл.172б, ал.3, вр.чл.53, ал.2, б."а" от НК веществените доказателства - 164 чифта чорапи с марка "Пума", 577 чифта чорапи с марка "Адидас", 273 чифта чорапи с марка "Найк", 53 чифта чорапи с марка "Дизел" и 84 чифта чорапи с марка "Долче и Габана" се отнемат в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр.Приморско.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА Н.В.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 212.00лв. за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №137/2009 г.

Н.В.Б.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №137/2009 г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимият Н.В.Б. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 27.08.2009г. в гр*************** ***************." използвал в търговската дейност марки "Адидас" - "ADIDAS AG GERMANY", "Пума" - "PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport, DE", "Дизел" - Diesel S.p. A-Itali, "Найк" -NIKE International Ltd, USA и "Долче и Габана" - "DOLCE & GABANA", а именно - 164 чифта чорапи с марка "Пума" на стойност 328.00лв., 577 чифта чорапи с марка "Адидас" на стойност 1154.00лв., 273 чифта чорапи с марка "Найк" на стойност 546.00лв., 53 чифта чорапи с марка "Дизел" на стойност 106.00лв. и 84 чифта чорапи с марка "Долче и Габана" на стойност 168.00лв., всичко на обща стойност 2302.00лв., без съгласието на притежателя на изключителното право ADIDAS AG, GERMANY, PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT, DE, Diesel S.p.A-Itali, Gado S.a.r.l. и NIKE International Ltd, USA.
За посоченото престъпление подсъдимият ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***. *******************от която произтича задължението на подсъдимият в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимият Н.В.Б. да заплати ГЛОБА в размер на 400.00 лв.
На осн. чл.172б, ал.3, вр.чл.53, ал.2, б."а" от НК веществените доказателства - 164 чифта чорапи с марка "Пума", 577 чифта чорапи с марка "Адидас", 273 чифта чорапи с марка "Найк", 53 чифта чорапи с марка "Дизел" и 84 чифта чорапи с марка "Долче и Габана" се отнемат в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр.Приморско.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА Н.В.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 212.00лв. за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №137/2009 г.

 
7 НОХД No 138/2009, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.М.Д. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 21.12.2009г., в законна сила от 21.12.2009г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №138/2009 г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимата Р.М.Д. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 27.08.2009г. в гр.*************************************************************** ********************използвала в търговската дейност марки "Адидас" - "ADIDAS AG GERMANY", "Пума" - "PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport, DE", "Дизел" - Diesel S.p. A-Itali, "Найк" -NIKE International Ltd, USA и "Долче и Габана" - "DOLCE & GABANA", а именно - 161 чифта чорапи с марка "Пума" на стойност 322.00лв., 185 чифта чорапи с марка "Адидас" на стойност 370.00лв., 167 чифта чорапи с марка "Найк" на стойност 334.00лв., 1 чифт чорапи с марка "Дизел" на стойност 2.00лв. и 6 чифта чорапи с марка "Долче и Габана" на стойност 12.00лв., всичко на обща стойност 1040.00лв., без съгласието на притежателя на изключителното право ADIDAS AG, GERMANY, PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT, DE, Diesel S.p.A-Itali, Gado S.a.r.l. и NIKE International Ltd, USA.
За посоченото престъпление подсъдимата ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимата в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимата Р.М.Д. да заплати ГЛОБА в размер на 200.00 лв.
На осн. чл.172б, ал.3, вр.ал.1 от НК, вр.чл.53, ал.1, б."б" от НК веществените доказателства - 161 чифта чорапи с марка "Пума", 185 чифта чорапи с марка "Адидас", 167 чифта чорапи с марка "Найк", 1 чифт чорапи с марка "Дизел" и 6 чифта чорапи с марка "Долче и Габана"се отнемат в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр.Приморско.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА Р.М.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 196.20лв. за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №138/2009 г.

Р.М.Д.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №138/2009 г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимата Р.М.Д. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 27.08.2009г. в гр.*************************************************************** ********************използвала в търговската дейност марки "Адидас" - "ADIDAS AG GERMANY", "Пума" - "PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport, DE", "Дизел" - Diesel S.p. A-Itali, "Найк" -NIKE International Ltd, USA и "Долче и Габана" - "DOLCE & GABANA", а именно - 161 чифта чорапи с марка "Пума" на стойност 322.00лв., 185 чифта чорапи с марка "Адидас" на стойност 370.00лв., 167 чифта чорапи с марка "Найк" на стойност 334.00лв., 1 чифт чорапи с марка "Дизел" на стойност 2.00лв. и 6 чифта чорапи с марка "Долче и Габана" на стойност 12.00лв., всичко на обща стойност 1040.00лв., без съгласието на притежателя на изключителното право ADIDAS AG, GERMANY, PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT, DE, Diesel S.p.A-Itali, Gado S.a.r.l. и NIKE International Ltd, USA.
За посоченото престъпление подсъдимата ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимата в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимата Р.М.Д. да заплати ГЛОБА в размер на 200.00 лв.
На осн. чл.172б, ал.3, вр.ал.1 от НК, вр.чл.53, ал.1, б."б" от НК веществените доказателства - 161 чифта чорапи с марка "Пума", 185 чифта чорапи с марка "Адидас", 167 чифта чорапи с марка "Найк", 1 чифт чорапи с марка "Дизел" и 6 чифта чорапи с марка "Долче и Габана"се отнемат в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр.Приморско.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА Р.М.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 196.20лв. за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №138/2009 г.