РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.10.2011г. до 31.10.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 79/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Г.С.,
К.С.А.,
М.Я.Д.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 16.09.2011г., в законна сила от 03.10.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Г.С. ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето 04.02.2011г.-05.02.2011г. в гр.К., обл.Б., моста на река *** и в гр.П., обл.Б., ММЦ, подсъдимият И.Г.С. в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършител с подсъдимите К.С.А. и М.Я.Д., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. брадва, 1 бр. кирка, 1 бр. лопата и неустановено техническо средство и чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка *** модел *** с рег. №***, отнел от владението на Р.И.Д., собственост на «БТК» АД с ЕИК 831642181, наричано «Виваком» с МОЛ Р.И.Д. движими вещи – 37.75 метра многожилен меден съобщителен кабел модел ТЗБс 14х4х09.8 kHz на стойност 677.99 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено от подс. С. в условията на повторност и направил опит да отнеме от владението на Н.А.В., собственост на «Албена» АД, клон ММЦ П. с материално отговорно лице Н.А.В. движими вещи – 1.10 метра четирижилен меден кабел модел СБВТ 3х70+35 на стойност 71.54 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от подсъдимия причини, не представлява маловажен случай и е извършено от подс. С. в условията на повторност - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затвор.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.С.А. ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето 04.02.2011г.-05.02.2011г. в гр.К., обл.Б., моста на река *** и в гр.П., обл.Б., ММЦ, подсъдимият К.С.А. в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършител с подсъдимите И.Г.С. и М.Я.Д., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. брадва, 1 бр. кирка, 1 бр. лопата и неустановено техническо средство и чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка *** модел *** с рег. №***, отнел от владението на Р.И.Д., собственост на «БТК» АД с ЕИК 831642181, наричано «Виваком» с МОЛ Р.И.Д. движими вещи – 37.75 метра многожилен меден съобщителен кабел модел ТЗБс 14х4х09.8 kHz на стойност 677.99 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и направил опит да отнеме от владението на Н.А.В., собственост на «Албена» АД, клон ММЦ П. с материално отговорно лице Н.А.В. движими вещи – 1.10 метра четирижилен меден кабел модел СБВТ 3х70+35 на стойност 71.54 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от подсъдимия причини и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Я.Д. ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето 04.02.2011г.-05.02.2011г. в гр.К., обл.Б., моста на река *** и в гр.П., обл.Б., ММЦ, подсъдимият М.Я.Д. в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършител с подсъдимите И.Г.С. и К.С.А., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. брадва, 1 бр. кирка, 1 бр. лопата и неустановено техническо средство и чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка *** модел *** с рег. №***, отнел от владението на Р.И.Д., собственост на «БТК» АД с ЕИК 831642181, наричано «Виваком» с МОЛ Р.И.Д. движими вещи – 37.75 метра многожилен меден съобщителен кабел модел ТЗБс 14х4х09.8 kHz на стойност 677.99 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и направил опит да отнеме от владението на Н.А.В., собственост на «Албена» АД, клон ММЦ П. с материално отговорно лице Н.А.В. движими вещи – 1.10 метра четирижилен меден кабел модел СБВТ 3х70+35 на стойност 71.54 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от подсъдимия причини и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА подсъдимите И.Г.С., К.С.А. и М.Я.Д. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 120.00лв., по 40.00лв. за всеки един от тях за разноски по делото.
Веществените доказателства – 1бр. чувал със съдържание цветен метал – 21.700кг. и 1бр. чувал със съдържание обвивка на кабел – 37.75 метра, намиращи се на съхранение в РУП - П., да се върне на собственика им “БТК” АД с ЕИК 831642181.
Веществените доказателства – 1бр. брадва, 1бр. ножовка, 1бр. метален лост, 2бр.клещи, 1бр.колан теглич и 1бр. кирка, намиращи се на съхранение в РУП - П. да се отнемат в полза на държавата на осн. чл.53, ал.1, б.”а” от НК.

И.Г.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Г.С. ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето 04.02.2011г.-05.02.2011г. в гр.К., обл.Б., моста на река *** и в гр.П., обл.Б., ММЦ, подсъдимият И.Г.С. в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършител с подсъдимите К.С.А. и М.Я.Д., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. брадва, 1 бр. кирка, 1 бр. лопата и неустановено техническо средство и чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка *** модел *** с рег. №***, отнел от владението на Р.И.Д., собственост на «БТК» АД с ЕИК 831642181, наричано «Виваком» с МОЛ Р.И.Д. движими вещи – 37.75 метра многожилен меден съобщителен кабел модел ТЗБс 14х4х09.8 kHz на стойност 677.99 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено от подс. С. в условията на повторност и направил опит да отнеме от владението на Н.А.В., собственост на «Албена» АД, клон ММЦ П. с материално отговорно лице Н.А.В. движими вещи – 1.10 метра четирижилен меден кабел модел СБВТ 3х70+35 на стойност 71.54 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от подсъдимия причини, не представлява маловажен случай и е извършено от подс. С. в условията на повторност - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затвор.

К.С.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.С.А. ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето 04.02.2011г.-05.02.2011г. в гр.К., обл.Б., моста на река *** и в гр.П., обл.Б., ММЦ, подсъдимият К.С.А. в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършител с подсъдимите И.Г.С. и М.Я.Д., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. брадва, 1 бр. кирка, 1 бр. лопата и неустановено техническо средство и чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка *** модел *** с рег. №***, отнел от владението на Р.И.Д., собственост на «БТК» АД с ЕИК 831642181, наричано «Виваком» с МОЛ Р.И.Д. движими вещи – 37.75 метра многожилен меден съобщителен кабел модел ТЗБс 14х4х09.8 kHz на стойност 677.99 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и направил опит да отнеме от владението на Н.А.В., собственост на «Албена» АД, клон ММЦ П. с материално отговорно лице Н.А.В. движими вещи – 1.10 метра четирижилен меден кабел модел СБВТ 3х70+35 на стойност 71.54 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от подсъдимия причини и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

М.Я.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Я.Д. ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето 04.02.2011г.-05.02.2011г. в гр.К., обл.Б., моста на река *** и в гр.П., обл.Б., ММЦ, подсъдимият М.Я.Д. в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършител с подсъдимите И.Г.С. и К.С.А., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. брадва, 1 бр. кирка, 1 бр. лопата и неустановено техническо средство и чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка *** модел *** с рег. №***, отнел от владението на Р.И.Д., собственост на «БТК» АД с ЕИК 831642181, наричано «Виваком» с МОЛ Р.И.Д. движими вещи – 37.75 метра многожилен меден съобщителен кабел модел ТЗБс 14х4х09.8 kHz на стойност 677.99 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и направил опит да отнеме от владението на Н.А.В., собственост на «Албена» АД, клон ММЦ П. с материално отговорно лице Н.А.В. движими вещи – 1.10 метра четирижилен меден кабел модел СБВТ 3х70+35 на стойност 71.54 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от подсъдимия причини и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Мотиви от 28.09.2011г.
Мотивите предадени на 28.09.2011г.
 
2 Гражданско дело No 39/2011, I състав Изменение на издръжка Д.Р.С. Р.К.С.,
ДСП ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 31.08.2011г., в законна сила от 04.10.2011г.
ИЗМЕНЯВА размера на издръжката определена по гр.дело № 174/2002г. на РС-Монтана на детето Д.Р.С., ЕГН-**********, платима от неговия баща Р.К.С., ЕГН-**********, като я увеличава от 35 лева на 80 лева месечно и ОСЪЖДА Р.К.С. да заплаща на сина си Д.Р.С. месечна издръжка в размер на 80.00лв./осемдесет лева/, считано от 02.05.2011г., до настъпването на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.
 
3 НОХД No 126/2011, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.А.Т. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 07.10.2011г., в законна сила от 07.10.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №126/2011г. по описа на Районен съд – гр.Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимата С.А.Т. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 24.08.2011г. в гр.К., обл.Б., в търговски обект на ул.***№***, като собственик на ЕТ ***гр.Б. използвала в търговската дейност марката “Адидас” – “ADIDAS AG GERMANY”, а именно – 6бр. блузи с дълъг ръкав с марка “Адидас” на стойност 141.00лв., 5бр. къси панталони с марка “Адидас” на стойност 75.00лв., 15бр. мъжки тениски с марка “Адидас” на стойност 300.00лв., 8бр. дамски потници с марка “Адидас” на стойност 120.00лв. и 2бр. мъжки потници с марка “Адидас” на стойност 35.00 лв., 8 комплекта детски анцузи с марка “Адидас” на стойност 168.00 лв, 28 бр. комплекта големи анцузи с марка “Адидас” на стойност 1162.00лв., 5 бр. долници на анцузи с марка “Адидас” на стойност 75.00лв., 5 бр. суитчери с марка “Адидас” на стойност 162.50лв., всичко на обща стойност 2238.50 лв., без съгласието на притежателя на изключителното право – ADIDAS AG GERMANY.
За посоченото престъпление подсъдимата ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимият С.А.Т. да заплати ГЛОБА в размер на 500.00 лв.
На осн. чл.172б, ал.3, вр. ал.1 от НК, вр.чл.53, ал.1, б.”б” от НК веществените доказателства – 6бр. блузи с дълъг ръкав с марка “Адидас”, 5бр. къси панталони с марка “Адидас”, 15бр. мъжки тениски с марка “Адидас”, 8бр. дамски потници с марка “Адидас” и 2бр. мъжки потници с марка “Адидас”, 8 комплекта детски анцузи с марка “Адидас”, 28бр. комплекта големи анцузи с марка “Адидас”, 5 бр. долници на анцузи с марка “Адидас”, 5 бр. суитчери с марка “Адидас”, които се съхраняват в РУП гр.П., ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР – РУП гр.П.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА С.А.Т. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 155.00лв. за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №126/2011г.

С.А.Т.
За посоченото престъпление подсъдимата ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимият С.А.Т. да заплати ГЛОБА в размер на 500.00 лв.

 
4 НОХД No 127/2011, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.М.С. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 10.10.2011г., в законна сила от 10.10.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №127/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н.и подсъдимия А.А.С. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.П., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, за това, че на 24.08.2011г. в гр.К., обл.Б., в търговски обект на ул.***, като собственик на ЕТ *** гр.Я. използвал в търговската дейност марката “Адидас” – “ADIDAS AG GERMANY”, а именно – 8бр. тениски с марка “Адидас” на стойност 160.00лв., 11бр. комплекти анцузи с марка “Адидас” на стойност 456.50 лв, 5 бр. долници на анцузи с марка “Адидас” на стойност 75.00лв., 2 бр. суитчери с марка “Адидас” на стойност 65.00лв., 3бр. горници на анцуг марка “Адидас” на стойност 82.50лв., всичко на обща стойност 839.00лв., без съгласието на притежателя на изключителното право – ADIDAS AG GERMANY.
За посоченото престъпление подсъдимият А.С. ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимия А.А.С. да заплати ГЛОБА в размер на 500.00 лв.
На осн. чл.172б, ал.3, вр. ал.1 от НК, вр.чл.53, ал.1, б.”б” от НК веществените доказателства – 8бр. тениски с марка “Адидас”, 11бр. комплекти анцузи с марка “Адидас”, 5 бр. долници на анцузи с марка “Адидас”, 2 бр. суитчери с марка “Адидас”, 3бр. горници на анцуг марка “Адидас”, които се съхраняват в РУП гр.П., ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР – РУП гр.П.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА А.А.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 157.00лв. за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №127/2011г.
Определението е окончателно.

А.М.С.
За посоченото престъпление подсъдимият А.С. ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимия А.А.С. да заплати ГЛОБА в размер на 500.00 лв.

 
5 НАХД No 408/2011, I състав По ЗД по пътищата И.Д.С. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.09.2011г., в законна сила от 11.10.2011г.
НП-отменено
 
6 НАХД No 394/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.И.З. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 08.09.2011г., в законна сила от 12.10.2011г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност Б.И.З., ЕГН-**********,***, живущ ***, `````````, за извършеното от него престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК, а именно, че на 09.07.2011г. в гр.Приморско, обл.Бургаска, без надлежно разрешително придобил и държал до 10.07.2011г., високо рисково наркотично вещество – метаамфетамин сол, с нетно тегло 0,1 грама, със съдържание на основно вещество 8,60%, на стойност 2,50лв., като деянието представлява маловажен случай, и му НАЛАГА административно наказание по реда на чл.78а от НК, глоба в размер на 1000/хиляда/лева.
Б.И.З.
Мотиви от 08.09.2011г.
Мотивите предадени на 08.09.2011г.
 
7 НОХД No 130/2011, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО З.С.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 17.10.2011г., в законна сила от 17.10.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №130/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. подсъдимата З.С.А. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че в периода от месец май 2011г. до 08.07.2011г. в гр.Ц., обл.Б., ул.*** №** сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация”ЕАД гр.Бургас с МОЛ Б.Д.Д., с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода.
За посоченото престъпление подсъдимата З.С.А.на осн. чл.234в, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, както и на ГЛОБА в размер на 200.00 лв.
Веществени доказателства няма.
Разноски по делото няма.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №130/2011г.
Определението е окончателно.

З.С.А.
За посоченото престъпление подсъдимата З.С.А.на осн. чл.234в, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, както и на ГЛОБА в размер на 200.00 лв.

 
8 НОХД No 131/2011, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Х.И. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 17.10.2011г., в законна сила от 17.10.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №131/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н.и подсъдимия Д.Х.И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че в периода от 24.05.2011г. до 08.07.2011г. в гр.Ц., обл.Б., ул.*** №** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация”ЕАД гр.Бургас с МОЛ Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода.
За посоченото престъпление подсъдимият И. на осн. чл.234в, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА,
3. 150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и на ГЛОБА в размер на 200.00 лв.
Веществени доказателства няма.
Разноски по делото няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №131/2011г.
Определението е окончателно.

Д.Х.И.
За посоченото престъпление подсъдимият И. на осн. чл.234в, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА,
3. 150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и на ГЛОБА в размер на 200.00 лв.

 
9 НОХД No 132/2011, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.А.М. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 17.10.2011г., в законна сила от 17.10.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №132/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия М.А.М. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че в периода от месец юни 2011г. до 08.07.2011г. в гр.Ц., обл.Б., ул.П. №** в условията на повторност сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас с МОЛ Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода.
За посоченото престъпление по чл.234, ал.2, вр. ал.1 от НК ОСЪЖДА М.А.М. на осн. чл.234в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от шест месеца, изтърпяването на което отлага на осн. чл.66 от НК с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 200.00 лв.
Веществени доказателства няма.
Разноски по делото няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №132/2011г.
Определението е окончателно.

М.А.М.
За посоченото престъпление по чл.234, ал.2, вр. ал.1 от НК ОСЪЖДА М.А.М. на осн. чл.234в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от шест месеца, изтърпяването на което отлага на осн. чл.66 от НК с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 200.00 лв.

 
10 НОХД No 134/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Г.Ц.,
Т.Н.К.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 24.10.2011г., в законна сила от 24.10.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №134/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Ц., представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият М.Т.Ц. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 , вр. чл. 26 ал. 1 от НК за това, че на 31.07.2011 год., в с. Л., обл. Б., пред интернет клуб намиращ се на ул. *** и от двор на частен дом, намиращ се на ул.*** в условията на продължавана престъпна дейност след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с обвиняемата Т.Н.К. отнели от владението на В.К.К. и собственост на М.С.М.движима вещ - 1 бр. велосипед марка "Lapierre" на стойност 1 815.30 лева, и от владението на П.С.Т. и собственост на А.С.А. движима вещ - 1 бр.велосипед марка "Leader Viking" на стойност 105.00 лева, всичко на обща стойност 1 920.30 лева, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай. За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 , вр. чл. 26 ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Т.Ц. на основание чл.195, ал.1, т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 , вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №134/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемата Т.Н.К. представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемата Т.Н.К. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 , вр. чл. 26 ал. 1 от НК за това, че на 31.07.2011 год., в с. Л., обл. Б., пред интернет клуб намиращ се на ул. *** и от двор на частен дом, намиращ се на ул.*** в условията на продължавана престъпна дейност след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с обвиняемия М.Т.Ц. отнели от владението на В.К.К. и собственост на М.С.М. движима вещ - 1 бр. велосипед марка "Lapierre" на стойност 1 815.30 лева, и от владението на П.С.Т. и собственост на А.С.А. движима вещ - 1 бр.велосипед марка "Leader Viking" на стойност 105.00 лева, всичко на обща стойност 1 920.30 лева, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 , вр. чл. 26 ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата Т.Н.К. на основание чл.195, ал.1, т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 , вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди в размер на 1 920.30 лева са възстановени.
ОСЪЖДА обвиняемите М.Т.Ц. и Т.Н.К. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 50.00 лв., по 25.00лв. за всеки един от тях, за разноски по делото.

М.Г.Ц.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 , вр. чл. 26 ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Т.Ц. на основание чл.195, ал.1, т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 , вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Т.Н.К.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 , вр. чл. 26 ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата Т.Н.К. на основание чл.195, ал.1, т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 , вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 
11 НОХД No 137/2011, II състав ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ю.М.Ю. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 26.10.2011г., в законна сила от 26.10.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №137/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Ю.М.Ю. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият Ю.М.Ю. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.192а, ал.1 от НК, а именно, че в периода от 09.06.2011год. - 14.07.2011год. в с.Л., обл.Б., в павилион за продажба на закуски, стопанисван от *** ЕООД ЕИК ***, в качеството си на управител и едноличен собственик на капитала, като работодател приел на работа като продавач лице, ненавършило 18 /осемнадесет/ годишна възраст - Й.М.М., ЕГН ***, без надлежно разрешение от Дирекция „Инспекция по труда" гр.Бургас по чл.303 ал.3 във вр. с ал.4 от КТ, във вр. с чл.15 от Наредба № 6 от 24.07.2006 год. за условията и реда за издаване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години, издадено от МТСП и МЗ /ДВ.бр.64/08.08.2006 год./.
За посоченото престъпление по чл.192а, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ю.М.Ю. на основание чл.192а, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.55, ал.3 от НК не налага на обв. Ю.М.Ю. по - лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.
Веществено доказателство няма.
Разноски по делото няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №137/2011 г. по описа на ЦРС.

Ю.М.Ю.
За посоченото престъпление по чл.192а, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ю.М.Ю. на основание чл.192а, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.55, ал.3 от НК не налага на обв. Ю.М.Ю. по - лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

 
12 НОХД No 138/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Д.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 26.10.2011г., в законна сила от 26.10.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №138/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и подсъдимия И.Д.А., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че нa 23.10.2011г. около 21.10 часа в с.К., Б. обл., посока изхода на селото, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка *** с рег. №*** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.36 промила на хиляда, установено по надлежния ред – със съдебно-медицинска експертиза №470/2011г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият И.Д.А. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА И.Д.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 24.10.2011г.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени щети няма.
Разноските по делото за заплатени.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №138/2011г.

И.Д.А.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият И.Д.А. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА И.Д.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 24.10.2011г.