РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.10.2010г. до 31.10.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 32/2010, I състав Облигационни искове ГЛОБЪЛ НЕТ СОЛЮШЪНС ЕООД ЕТ КРАСИ - КРАСИМИРА СТОЙКОВА Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 07.09.2010г., в законна сила от 05.10.2010г.
ПРИЕМА за установено по отношение на ЕТ”Краси-К.С.”***, че дължи на „Глобъл-Нет Солюшънс”ЕООД, ЕИК-131179449, гр.София, ул.Цариградско шосе №119А, сумата от 14,43лв., представляваща претендираните лихви върху главницата за периода от 11.02.2010г. до 28.06.2010г., както и сумата от 25,00лв. за разноски по заповедното производство и осъжда ответницата да заплати тази сума на ищеца, като отхвърля иска в останалата му част - за претендираната главница в размер на 369,50лв. и претендирани лихви в размер на 18,43лв., като неоснователен.
ОСЪЖДА ЕТ”Краси-К.С.” да заплати на „Глобъл-Нет Солюшънс”ЕООД направените в настоящото производство разноски в размер на 225,00лв.

 
2 НОХД No 110/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Н.С. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 06.10.2010г., в законна сила от 06.10.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №110/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия С. Н. С. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С. А., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 15.08.2010год. около 09.30ч. в гр.П., обл.Б. по ул.С. управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “О**”, модел “**” с рег. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.69 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №827/16.08.2010г. на БНТЛ при ОДМВР – гр.Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда по НОХД №115/2008г. на РС – Севлиево за деянието по ал.1.
3а посоченото престъпление подсъдимият С. Н. С. на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, вр.чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ****, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година и шест месеца.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от една година и шест месеца.
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 250 часа годишно за срок от една година.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия С. Н. С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 15.08.2010г. .
ОСЪЖДА С. Н. С. да заплати в полза на държавата сумата в размер на 30.00лв. за разноски по делото.

С.Н.С.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №110/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия С. Н. С. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С. А., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 15.08.2010год. около 09.30ч. в гр.П., обл.Б. по ул.С. управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “О**”, модел “**” с рег. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.69 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №827/16.08.2010г. на БНТЛ при ОДМВР – гр.Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда по НОХД №115/2008г. на РС – Севлиево за деянието по ал.1.
3а посоченото престъпление подсъдимият С. Н. С. на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, вр.чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ****, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година и шест месеца.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от една година и шест месеца.
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 250 часа годишно за срок от една година.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия С. Н. С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 15.08.2010г. .
ОСЪЖДА С. Н. С. да заплати в полза на държавата сумата в размер на 30.00лв. за разноски по делото.

 
3 Гражданско дело No 64/2010, II състав Облигационни искове ХАЙНИ ООД ПАРАПАНОВИ-98 ЕООД,
ЕТ ВОД-СКОР-ТЕЛ-КРЪСТЬО ПАРАПАНОВ
Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 20.09.2010г., в законна сила от 07.10.2010г.
Прекратява производството, паради отказ от предявения иск
 
4 Гражданско дело No 88/2010, I състав Вещни искове И.Л.П.,
Д.Д.П.,
М.Д.П.,
Л.Д.П.
Е.Д.П. Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 07.10.2010г., в законна сила от 07.10.2010г.
 
5 НОХД No 95/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.А.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 07.10.2010г., в законна сила от 07.10.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №95/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия М. А.А., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което:
Подсъдимият М. А. А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 08.07.2010г. около 07.30 часа в гр.К., обл.Б., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.67 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Алкотест – Дрегер” 7410+, с инв. № 0277.
За посоченото престъпление подсъдимия М. А. А. на основание чл.55, ал.1, т.1, б.”б” от НК ще изтърпи наказание пробация включваща следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от шест месеца.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия М. А. А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от 08.07.2010г.

М.А.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №95/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия М. А. А., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което:
Подсъдимият М. А. А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 08.07.2010г. около 07.30 часа в гр.К., обл.Б., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел “***” с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.67 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Алкотест – Дрегер” 7410+, с инв. № 0277.
За посоченото престъпление подсъдимия М. А. А.на основание чл.55, ал.1, т.1, б.”б” от НК ще изтърпи наказание пробация включваща следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от шест месеца.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия М. А. А.от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от 08.07.2010г.

 
6 НОХД No 97/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Р.Д. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 07.10.2010г., в законна сила от 07.10.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 97/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия Д. Р. Д. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това , че на 15.07.2010г. около 04.47 часа в гр. К., обл. Б. по ул. А. в посока към ул. У. управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 промила на хиляда – 1,32 промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с инв. №0277, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал.1 – Присъда №24/19.03.2009г. на Районен съд гр. Чепеларе, в сила от 24.06.2009г.
За това престъпление подсъдимият на осн чл.54 от НК ще изтъпри наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА , което да изтърпи в затвор и затворническо общежитие от закрит тип на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, както и ГЛОБА в размер на 100.00лв.
На осн. чл.343г от НК ще изтърпи и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

Д.Р.Д.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 97/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Д. Р. Д. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това , че на 15.07.2010г. около 04.47 часа в гр. К., обл. Б. по ул. А. в посока към ул. У. управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 промила на хиляда – 1,32 промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с инв. №0277, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал.1 – Присъда №24/19.03.2009г. на Районен съд гр. Чепеларе, в сила от 24.06.2009г.
За това престъпление подсъдимият на осн чл.54 от НК ще изтъпри наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА , което да изтърпи в затвор и затворническо общежитие от закрит тип на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, както и ГЛОБА в размер на 100.00лв.
На осн. чл.343г от НК ще изтърпи и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

 
7 Гражданско дело No 87/2010, I състав Други дела З.Д.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ - ГР.БУРГАС Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 27.09.2010г., в законна сила от 11.10.2010г.
Прекратява производството по делото.
 
8 НОХД No 111/2010, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО И.Г.К.,
РУП - ПРИМОРСКО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 12.10.2010г., в законна сила от 12.10.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №111/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимата И.Г.К. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2 т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, а именно, че на 28.07.2010г. в гр.П. в търговски обект на ул.***, като пълномощник на ***, без правно основание и без съгласието на притежателя на изключителното право, а именно “Пума”, “PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport“ Germany, използвала в търговската дейност - /по смисъла на чл.13 ал.2 т.2, вр.ал.1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марките “Пума” “PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport“ Germany “, а именно – 18бр. потници с м. “Пума” на стойност 252.00 лева, 125 бр. тениски с м. “Пума” на стойност 2500.00 лева и 7 бр. дамски потници с м. “Пума” на стойност 84.00 лева, всичко на обща стойност 2836.00 лева, обект на това изключително право.
За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2 т.2, вр. ал.1 от ЗМГО подсъдимата ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, във вр. чл.13 ал.2 т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, а именно Пробация със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес – *** от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице не по-малко от ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимата И.Г.К., ЕГН *** да заплати ГЛОБА в размер на 350.00 /ТРИСТА И ПЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 18 бр. потници с м.“Пума, 125 бр. тениски с м.“Пума” и 7 бр. дамски потници с м. “Пума” на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.2 б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и да се унищожат.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА И.Г. К. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 186.60лв. за разноски по делото.

И.Г.К.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №111/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимата И.Г.К. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2 т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, а именно, че на 28.07.2010г. в гр.П. в търговски обект на ул.***, като пълномощник на ***, без правно основание и без съгласието на притежателя на изключителното право, а именно “Пума”, “PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport“ Germany, използвала в търговската дейност - /по смисъла на чл.13 ал.2 т.2, вр.ал.1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марките “Пума” “PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport“ Germany “, а именно – 18бр. потници с м. “Пума” на стойност 252.00 лева, 125 бр. тениски с м. “Пума” на стойност 2500.00 лева и 7 бр. дамски потници с м. “Пума” на стойност 84.00 лева, всичко на обща стойност 2836.00 лева, обект на това изключително право.
За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2 т.2, вр. ал.1 от ЗМГО подсъдимата ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, във вр. чл.13 ал.2 т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, а именно Пробация със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес – *** от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице не по-малко от ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимата И.Г.К., ЕГН *** да заплати ГЛОБА в размер на 350.00 /ТРИСТА И ПЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 18 бр. потници с м.“Пума, 125 бр. тениски с м.“Пума” и 7 бр. дамски потници с м. “Пума” на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.2 б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и да се унищожат.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА И.Г. К. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 186.60лв. за разноски по делото.

 
9 Гражданско дело No 234/2008, II състав Вещни искове В.В.В.,
Е.В.И.
Ж.В.В.,
К.К.В.,
Д.В.Д.,
С.С.Д.,
Б.С.М.
Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 28.09.2010г., в законна сила от 13.10.2010г.
Прекратява производството по гр. д.№234/2008г. по описа на РС Царево.
 
10 ЧНД No 2014/2010, I състав Реабилитации чл.85-88а НК Р.А.Ф. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 05.10.2010г., в законна сила от 13.10.2010г.
На осн. чл.87 от НК РЕАБИЛИТИРА осъдения Р.А.Ф., ЕГН **** по присъдата по НОХД № 91/1998г. на РС-Царево, влязла в сила на 23.04.1999 година, с която за престъпления по чл.170, ал.2 от НК и чл.325, ал.1 НК е осъден с общо наказание една година лишаване от свобода условно, с три години изпитателен срок и обществено порицание и присъдата по НОХД №18/1999г. на РС Царево, влязла в сила на 27.06.1999г., с която за престъпление по чл.197, т.1 от НК е осъден на глоба в размер на 100000 стари лева.
 
11 Гражданско дело No 83/2010, II състав Развод по взаимно съгласие Р.Г.С.,
К.С.С.
  Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 14.10.2010г., в законна сила от 14.10.2010г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Р. Г. С., ЕГН *** и К. С. ЕГН ***, сключен на 30.05.1996 г. в гр. Бургас, съгласно Удостоверение за сключен граждански брак, издадено въз основа на акт за сключен граждански брак № ***г. поради постигнатото сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което:
1. Относно упражняването на родителските права: След развода упражняването на родителските права върху роденото по време на брака дете Г. К. С., ЕГН ***, се предоставят на майката Р. Г. С., като на бащата се определя режим на лични контакти с детето всяка първа и трета събота от месеца, както и един месец през лятото, несъвпадащ с годишния отпуск на майката.
2. По отношение местоживеенето на детето: детето ще продължи и занапред да живее при майката- Р.Г. С., ***.
3. По отношение на издръжката на детето: бащата К. С. С. ще заплаща месечна издръжка за отглеждането и възпитанието на детето Г. К. С. чрез неговата майка и законен представител Р. Г. С., в размер на 60,00 лв. /шестдесет лева/ месечно, начиная от датата на внасянето на споразумението в РС- Царево, до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, както и съответната законна лихва върху всяка закъсняла вноска, като издръжката следва да се заплаща до петнадесето число на месеца за който се дължи.
4. По отношение на семейното жилище: ползването на семейното жилище, находящо се в ***, собствено на съпругата Р. Г., ще се ползва занапред от нея и детето Г. К. С..
5. По отношение имуществените отношения между съпрузите: По време на брака същите не са придобили недвижимо и движимо имущество, което да бъде предмет на съпружеска имуществена общност.
6. Движимите вещи, придобити по време на брака съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и нямат претенции един към друг.
7. След развода, съпрузите няма да си дължат взаимно издръжка.
8. След прекратяване на брака съпругата Р. Г. С. ще възстанови предбрачното си фамилно име „Н.”.
9. Разноските по делото са поравно за двамата съпрузи.

ОСЪЖДА Р. Г. С., ЕГН ***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.
ОСЪЖДА К. С. С., ЕГН ***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството, както и сумата от 43.20 лв. (четиридесет и три лева и 20 стотинки), държавна такса върху размера на присъдената издръжка.

Решението е окончателно. 
12 НАХД No 340/2010, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Е.И.Д. Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 28.09.2010г., в законна сила от 14.10.2010г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по н.а.х.д.№ 340 по описа за 2010 година и ВРЪЩА делото на прокурора
Е.И.Д.
Мотиви от 28.09.2010г.
 
13 НОХД No 116/2010, II състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Д.Н.К. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 18.10.2010г., в законна сила от 18.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №116/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия К., представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 346 ал. 2 т. 2 предл. първо, вр. ал. 1 и чл. 343б ал. 1 от НК, за това, че:
1/.На 15.04.2010 г. в около 22.00 ч. в гр. Приморско, Бургаска обл. на ул. „Р." противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство лек автомобил марка „**" модел ***, с per. №*** на стойност 2408.00 лева от владението на И. Д. С. без негово съгласие с намерението да го ползва, като деянието е извършено в пияно състояние.
За посоченото в т.1 престъпление, обвиняемият Д. Н. К., ЕГН *** ще изтърпи наказание на основание чл. 346 ал. 2 т. 2 предл. първо, вр. ал. 1 и чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
2/. На 15.04.2010 г. в около 22.00 ч. в гр. Приморско, Бургаска обл., на ул. „Р." управлявал моторно превозно средство - автомобил марка „**" модел ***, c per. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алокохол в кръвта си - 2.48 промила на хиляда установено по надлежния ред - със съдебно медицинска експертиза № 254/2010 год на отделението по съдебна медицина МБАЛ Бургас.
За посоченото в т.2 престъпление, обвиняемият Д. Н. К., ЕГН *** ще изтърпи наказание на основание чл. 343б ал. 1 от НК и чл. 55 ал. 1 т. 2, б. б от НК, именно наказание „ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ТРИ ПЪТИ седмично пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА
На основание чл. 23 ал. 1 предл. първо от НК НАЛАГА на обвиняемия Д. Н. К., ЕГН *** едно общо наказание измежду определените по-горе наказания, в размер на по-тежкото от тях, а именно наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Д. Н. К., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от дата на влизане на споразумението в сила.
Веществени доказателства - няма
Разноски по делото - няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди – няма.

На основание чл. 24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №116/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Д. Н. К., ЕГН *** мярката за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7- дневен срок от днес.


Д.Н.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №116/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия К., представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 346 ал. 2 т. 2 предл. първо, вр. ал. 1 и чл. 343б ал. 1 от НК, за това, че:
1/.На 15.04.2010 г. в около 22.00 ч. в гр. Приморско, Бургаска обл. на ул. „Р." противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство лек автомобил марка „**" модел ***, с per. №*** на стойност 2408.00 лева от владението на И. Д. С. без негово съгласие с намерението да го ползва, като деянието е извършено в пияно състояние.
За посоченото в т.1 престъпление, обвиняемият Д. Н. К., ЕГН *** ще изтърпи наказание на основание чл. 346 ал. 2 т. 2 предл. първо, вр. ал. 1 и чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
2/. На 15.04.2010 г. в около 22.00 ч. в гр. Приморско, Бургаска обл., на ул. „Р." управлявал моторно превозно средство - автомобил марка „**" модел ***, c per. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алокохол в кръвта си - 2.48 промила на хиляда установено по надлежния ред - със съдебно медицинска експертиза № 254/2010 год на отделението по съдебна медицина МБАЛ Бургас.
За посоченото в т.2 престъпление, обвиняемият Д. Н. К., ЕГН *** ще изтърпи наказание на основание чл. 343б ал. 1 от НК и чл. 55 ал. 1 т. 2, б. б от НК, именно наказание „ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ТРИ ПЪТИ седмично пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА
На основание чл. 23 ал. 1 предл. първо от НК НАЛАГА на обвиняемия Д. Н. К., ЕГН *** едно общо наказание измежду определените по-горе наказания, в размер на по-тежкото от тях, а именно наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Д. Н. К., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от дата на влизане на споразумението в сила.
Веществени доказателства - няма
Разноски по делото - няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди – няма.

На основание чл. 24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №116/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Д. Н. К., ЕГН *** мярката за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7- дневен срок от днес.


 
14 НОХД No 117/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.С.Ц.Ц.,
С.В.Д.,
В.С.В.,
А.А.С.Б.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 25.10.2010г., в законна сила от 25.10.2010г.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК обвиняемият А. С. Ц. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл. 42а ал.2 т. 1, 2 и 6 НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. 200/двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК обвиняемият С. В. Д. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 54 ал.1 от НК, а именно “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК обвиняемият В. С. В. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 54 ал.1 от НК, а именно “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК обвиняемият А. А. С. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно “Пробация” при условията на чл. 42а ал.2 т. 1 и 2 НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА:
1 бр. брадва, собственост на обв. С. В. Д., на основание чл. 53 ал.1 б."а" от НК СЕ ОТНЕМА в полза на Държавата.
1 бр. кирка, собственост на обв. А. С. Ц. на основание чл. 53 ал.1 б."а" от НК СЕ ОТНЕМА в полза на Държавата.
1 бр. моторен трион "***" -** - с неустановен в хода на разследването собственик - на основание чл. 112 ал.1 от НПК СЕ ОТНЕМА в полза на Държавата, ако в едногодишен срок от завършване на наказателното производство не бъде потърсен.
Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени изцяло.
ОСЪЖДА обвиняемите А. С. Ц. /А. С. Ц./, С. В. Д., В. С. В./В. М. Ж./, А. А. С./А. Р. Б./ да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 67.00 лв., по 16.75 лв. за всеки един от тях за разноски по делото.

А.С.Ц.Ц.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК обвиняемият А. С. Ц. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл. 42а ал.2 т. 1, 2 и 6 НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. 200/двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

С.В.Д.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК обвиняемият С. В. Д. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 54 ал.1 от НК, а именно “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В.С.В.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК обвиняемият В. С. В. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 54 ал.1 от НК, а именно “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
А.А.С.Б.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК обвиняемият А. А. С. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно “Пробация” при условията на чл. 42а ал.2 т. 1 и 2 НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

 
15 Гражданско дело No 81/2010, I състав Искове по КТ Ц.И.Д. СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЕАД Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 11.10.2010г., в законна сила от 26.10.2010г.
Прекратява производството по делото, поради оттегляне на исковата молба.
 
16 Гражданско дело No 82/2010, II състав Искове по КТ С.Г.П. СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЕАД Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 11.10.2010г., в законна сила от 27.10.2010г.
Прекратява производството по делото, поради оттегляне на исковата молба.
 
17 НОХД No 120/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.Р.К. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 28.10.2010г., в законна сила от 28.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №120/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия С. Р. К. - роден на****, живущ в ***, ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 19.08.2010 год. около 19.55 часа по второстепен път II-99, км. 49, в района на р. "Караагач", в посока от гр. Царево за гр. Китен, Бургаска обл., управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка "***" модел "***" с per. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.16 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с инв. № 0277.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият С. Р. К., ЕГН*** ще изтърпи наказание на основание чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия С. Р. К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 59 ал.3 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 19.08.2010 год.
Веществените доказателства - няма.
Разноски по делото - няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №120/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия С. Р. К., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


С.Р.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №120/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия С. Р. К. - роден на****, живущ в ***, ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 19.08.2010 год. около 19.55 часа по второстепен път II-99, км. 49, в района на р. "Караагач", в посока от гр. Царево за гр. Китен, Бургаска обл., управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка "***" модел "***" с per. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.16 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с инв. № 0277.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият С. Р. К., ЕГН*** ще изтърпи наказание на основание чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия С. Р. К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 59 ал.3 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 19.08.2010 год.
Веществените доказателства - няма.
Разноски по делото - няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №120/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия С. Р. К., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


 
18 Гражданско дело No 79/2010, I състав Искове по КТ М.Н.Е. СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЕАД Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 11.10.2010г., в законна сила от 29.10.2010г.
Прекратява производството по делото, поради оттегляне на исковата молба.
 
19 Гражданско дело No 80/2010, II състав Искове по КТ Е.П.П. СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЕАД Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 11.10.2010г., в законна сила от 29.10.2010г.
Прекратява производството по делото, поради оттегляне на исковата молба.
 
20 НОХД No 119/2010, I състав ГЛ.X. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО К.В.П. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 29.10.2010г., в законна сила от 29.10.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №119/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и подсъдимия К.В.П. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Л., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.339, ал.1 от НК, а именно, че на неустановена дата през м.август 2010г. в гр.П., придобил и държал до 21.08.2010г. в гр. П., в лек автомобил марка *** с рег. № *** и в квартира на ул.*** боеприпаси – 45 бр. патрони калибър 7.65х17 мм., без да има за това надлежно разрешение.
За посоченото престъпление на основание чл.339, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, подсъдимият К.В.П., ЕГН *** ще изтърпи наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл. 66 ал.1 от НК СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 45бр. патрони калибър 7.65х17мм. са унищожени при експериментална стрелба.


К.В.П.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №119/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и подсъдимия К.В.П. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Л., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.339, ал.1 от НК, а именно, че на неустановена дата през м.август 2010г. в гр.П., придобил и държал до 21.08.2010г. в гр. П., в лек автомобил марка *** с рег. № *** и в квартира на ул.*** боеприпаси – 45 бр. патрони калибър 7.65х17 мм., без да има за това надлежно разрешение.
За посоченото престъпление на основание чл.339, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, подсъдимият К.В.П., ЕГН *** ще изтърпи наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл. 66 ал.1 от НК СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 45бр. патрони калибър 7.65х17мм. са унищожени при експериментална стрелба.