РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.09.2010г. до 30.09.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 94/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.С.Ж.,
К.Д.И.,
РУП ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 02.09.2010г., в законна сила от 02.09.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №94/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП Царево, представлявана от прокурора Евтимова и подсъдимия Р.С.Ж.със снета по-горе самоличност и защитника му адв. М.Б., със съгласието и на родителя му С.К.Ж., съгласно условията на което подсъдимият Р.С. Ж. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197 т.3, вр. чл.195 ал.1 т.4 предл. второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК, а именно, че на 24.06.2010 год. в гр.Царево, обл. Бургаска, кв.“Василико”, от бивше военно поделение, в съучастие като съизвършител с подс. К.Д.И., след предварителен сговор, чрез използване на техническо средство – мотика, отнел от владението на св. А.А.Ш.– ***, собственост на Регионален сектор “Недвижими имоти” към Министерство на отбраната движими вещи – 9 метра ел. проводник “СВТ” 19 х 1,5.6/1kv на стойност 55.53 лева, 15 метра ел. проводник “СВТ” 2 х 4.6/1kv на стойност 24.45 лева, 8 метра ел. проводник “СВТ” 2 х 16.6/1kv на стойност 45.28 лева и 8 метра ел. проводник “СВТ” 3 х 2,5.6/1kv на стойност 12.00 лева, всичко на обща стойност 137.26 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл.195 ал.1 т.4 предл. второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК подсъдимият Р.С.Ж. на основание чл.197 т.3, вр. чл.195 ал.1 т.4 предл. второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, ще изтърпи наказание Пробация при условията на чл.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес -***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №94/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП Царево, представлявана от прокурора Евтимова и подсъдимия К.Д.И.със снета по-горе самоличност и защитника му адв. М. Б., със съгласието и на родителя му А.Д.А., съгласно условията на което подсъдимият К.Д.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197 т.3, вр. чл.195 ал.1 т.4 предл. второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК, а именно, че на 24.06.2010 год. в гр.Царево, обл. Бургаска, кв.“Василико”, от бивше военно поделение №26220, в съучастие като съизвършител с подс. Р.С.Ж., след предварителен сговор, чрез използване на техническо средство – мотика, отнел от владението на св. А.А.Ш. –***, собственост на Регионален сектор “Недвижими имоти” към Министерство на отбраната движими вещи – 9 метра ел. проводник “СВТ” 19 х 1,5.6/1kv на стойност 55.53 лева, 15 метра ел. проводник “СВТ” 2 х 4.6/1kv на стойност 24.45 лева, 8 метра ел. проводник “СВТ” 2 х 16.6/1kv на стойност 45.28 лева и 8 метра ел. проводник “СВТ” 3 х 2,5.6/1kv на стойност 12.00 лева, всичко на обща стойност 137.26 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл.195 ал.1 т.4 предл. второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК подсъдимият К.Д.И. на основание чл.197 т.3, вр. чл.195 ал.1 т.4 предл. второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, ще изтърпи наказание Пробация при условията на чл.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес - ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 9 метра ел. проводник “СВТ” 19 х 1,5.6/1kv, 15 метра ел. проводник “СВТ” 2 х 4.6/1kv, 8 метра ел. проводник “СВТ” 2 х 16.6/1 kv и 8 метра ел. проводник “СВТ” 3 х 2,5.6/1kv, намиращи се на съхранение в РУП - Царево ДА СЕ ВЪРНАТ на собствениците им - Регионален сектор “Недвижими имоти” към Министерство на отбраната.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 137.26 лв. са възстановени.
ОСЪЖДА подсъдимите Р.С. Ж. и К.Д.И. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд гр. Царево сумата от 55.00лв. за разноски по делото.
На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №94/2010г. по описа на Районен съд гр. Царево.
Определението е окончателно.

Р.С.Ж.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №94/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП Царево, представлявана от прокурора Евтимова и подсъдимия Р.С.Ж.със снета по-горе самоличност и защитника му адв. М.Б., със съгласието и на родителя му С.К.Ж., съгласно условията на което подсъдимият Р.С. Ж. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197 т.3, вр. чл.195 ал.1 т.4 предл. второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК, а именно, че на 24.06.2010 год. в гр.Царево, обл. Бургаска, кв.“Василико”, от бивше военно поделение, в съучастие като съизвършител с подс. К.Д.И., след предварителен сговор, чрез използване на техническо средство – мотика, отнел от владението на св. А.А.Ш.– ***, собственост на Регионален сектор “Недвижими имоти” към Министерство на отбраната движими вещи – 9 метра ел. проводник “СВТ” 19 х 1,5.6/1kv на стойност 55.53 лева, 15 метра ел. проводник “СВТ” 2 х 4.6/1kv на стойност 24.45 лева, 8 метра ел. проводник “СВТ” 2 х 16.6/1kv на стойност 45.28 лева и 8 метра ел. проводник “СВТ” 3 х 2,5.6/1kv на стойност 12.00 лева, всичко на обща стойност 137.26 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл.195 ал.1 т.4 предл. второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК подсъдимият Р.С.Ж. на основание чл.197 т.3, вр. чл.195 ал.1 т.4 предл. второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, ще изтърпи наказание Пробация при условията на чл.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес -***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.


К.Д.И.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №94/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП Царево, представлявана от прокурора Евтимова и подсъдимия К.Д.И.със снета по-горе самоличност и защитника му адв. М. Б., със съгласието и на родителя му А.Д.А., съгласно условията на което подсъдимият К.Д.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197 т.3, вр. чл.195 ал.1 т.4 предл. второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК, а именно, че на 24.06.2010 год. в гр.Царево, обл. Бургаска, кв.“Василико”, от бивше военно поделение №26220, в съучастие като съизвършител с подс. Р.С.Ж., след предварителен сговор, чрез използване на техническо средство – мотика, отнел от владението на св. А.А.Ш. –***, собственост на Регионален сектор “Недвижими имоти” към Министерство на отбраната движими вещи – 9 метра ел. проводник “СВТ” 19 х 1,5.6/1kv на стойност 55.53 лева, 15 метра ел. проводник “СВТ” 2 х 4.6/1kv на стойност 24.45 лева, 8 метра ел. проводник “СВТ” 2 х 16.6/1kv на стойност 45.28 лева и 8 метра ел. проводник “СВТ” 3 х 2,5.6/1kv на стойност 12.00 лева, всичко на обща стойност 137.26 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл.195 ал.1 т.4 предл. второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК подсъдимият К.Д.И. на основание чл.197 т.3, вр. чл.195 ал.1 т.4 предл. второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, ще изтърпи наказание Пробация при условията на чл.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес - ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.


 
2 НОХД No 96/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.М.И. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 03.09.2010г., в законна сила от 03.09.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №96/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия С.М.И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 26.07.2010 год. около 05.25ч. в гр.Китен, Бургаска област, по ул.Сранджа управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ***, модел *** с per. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.58 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство «Алкотест Дрегер» 7410+ с инв. №0277.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият С.М.И. ще изтърпи наказание “Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия С.М.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, считано от 26.07.2010г.
Разноски по делото няма.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 96/2010г.
Определението е окончателно.

С.М.И.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №96/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия С.М.И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 26.07.2010 год. около 05.25ч. в гр.Китен, Бургаска област, по ул.Сранджа управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ***, модел *** с per. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.58 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство «Алкотест Дрегер» 7410+ с инв. №0277.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият С.М.И. ще изтърпи наказание “Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия С.М.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, считано от 26.07.2010г.
Разноски по делото няма.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 96/2010г.
Определението е окончателно.

 
3 Гражданско дело No 34/2010, I състав Развод и недейств. на брака М.И.Г. Т.Г.Г.,
ДСП ПРИМОРСКО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 07.09.2010г., в законна сила от 07.09.2010г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.И.Г., ЕГН-**********,*** и Т.Г.Г., ЕГН-**********,***, сключен на ````. в ``````, с акт за брак № `/````., поради постигнатото сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите и
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях

 
4 Гражданско дело No 29/2010, I състав Облигационни искове БУЛАВТО-2003 ООД БЪЛГАРОПОЛ 91 ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ КРАСИМИР АНГЕЛОВ ИВАНОВ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 08.09.2010г., в законна сила от 08.09.2010г.
ПРИЕМА за установено по отношение на „Българопол 91”ЕООД, ЕИК-147092323, гр.Приморско, ул.Ропотамо №68, че дължи на „Булавто-2003”ООД, ЕИК-102851355, гр.Бургас, к-с Меден рудник бл.192, ет.3, сумата от 2`264,64лв., представляваща възнаграждение за извършени транспортни услуги, мораторна лихва за периода от 06.12.2007г. до 28.02.2010г. в размер на 817,64лв., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 01.03.2010г. до окончателното изплащане, както и сумата от 320,00лв. за разноски по заповедното производство и осъжда ответника да заплати тези суми на ищеца.
ОСЪЖДА „Българопол 91”ЕООД да заплати на „Булавто-2003”ООД направените в настоящото производство разноски в размер на 320,00лв.

 
5 Гражданско дело No 37/2010, I състав Облигационни искове ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД С.Й.Б. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 08.09.2010г., в законна сила от 08.09.2010г.
ПРИЕМА за установено по отношение на С.Й.Б., ЕГН-**********,***, че дължи на “Ти Би Ай Кредит”ЕАД, ЕИК-121554961, гр.София, ул.Димитър Хаджикоцев №52-54, сумата от 577,84лв., от които неизплатена главница в размер на 486,23лв. за невърнат кредит по договор за финансиране №8375310420, такса обслужване в размер на 22,40лв., договорна лихва от 65.66лв. за периода 01.07.2009г. до 15.02.2010г. и неустойка от 3.45лв. за периода от 01.07.2009г. до 15.02.2010г., както и сумата от 125,00лв. за разноски по заповедното производство и осъжда ответника да заплати тези суми на ищеца.
ОСЪЖДА С.Й.Б. да заплати на “Ти Би Ай Кредит”ЕАД направените в настоящото производство разноски в размер на 125,00лв.

 
6 Гражданско дело No 61/2009, I състав Вещни искове М.Е.Н. МЕЧТА БОЙЧЕВ ЕООД ЧРЕЗ УПР. ВАЛЕНТИН Б. ДЕМИРЕВ Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 18.08.2010г., в законна сила от 24.09.2010г.
Прекратява производството по делото