РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.08.2010г. до 31.08.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 78/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Д.С.М. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 04.08.2010г., в законна сила от 04.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на Бързо производство по НОХД № 78/2010 год. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Д. С. М. – ***, ЕГН ***, представляван от адв. Б., съгласно условията на което подсъдимият М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.04.2010 год. около 02.30 часа в гр.Царево, обл. Бургаска, по ул. "**" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "**" с per. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алокохол в кръвта си - 1.98 промила на хиляда установено по надлежният ред - с протокол за химическа експертиза № **/** год. на БНТЛ при ОД на МВР Бургас.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 1 подсъдимият ще изтърпи наказание на осн. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, вр. чл.42а, ал.2, т.1и т.2 от НК, а именно ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
1/. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2/. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСКТ МЕСЕЦА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д. С. М. от право да управлява моторно превозно за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през който е бил лишен от това право, считано от 26.07.2010 г.
ОСЪЖДА Д. С. М. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 30.00 лв. за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди – няма.

Предвид одобряването на споразумението по отношение на подсъдимия, на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 78/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно.

Съдът, с оглед постигнатото споразумение и след като се запозна с мярката за неотклонение на подсъдимия Д. С. М., която е „Подписка” и като намери основание за нейната промяна на основание чл. 309 от НПК
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение на подсъдимия М..

Определението по отношение на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в седемдневен срок от днес, с частна жалба или протест, пред Окръжен съд- Бургас.


Д.С.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на Бързо производство по НОХД № 78/2010 год. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Д. С. М. – ***, ЕГН ***, представляван от адв. Б., съгласно условията на което подсъдимият М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.04.2010 год. около 02.30 часа в гр.Царево, обл. Бургаска, по ул. "**" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "**" с per. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алокохол в кръвта си - 1.98 промила на хиляда установено по надлежният ред - с протокол за химическа експертиза № **/** год. на БНТЛ при ОД на МВР Бургас.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 1 подсъдимият ще изтърпи наказание на осн. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, вр. чл.42а, ал.2, т.1и т.2 от НК, а именно ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
1/. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2/. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСКТ МЕСЕЦА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д. С. М. от право да управлява моторно превозно за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през който е бил лишен от това право, считано от 26.07.2010 г.
ОСЪЖДА Д. С. М. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 30.00 лв. за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди – няма.

Предвид одобряването на споразумението по отношение на подсъдимия, на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 78/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно.

Съдът, с оглед постигнатото споразумение и след като се запозна с мярката за неотклонение на подсъдимия Д. С. М., която е „Подписка” и като намери основание за нейната промяна на основание чл. 309 от НПК
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение на подсъдимия М..

Определението по отношение на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в седемдневен срок от днес, с частна жалба или протест, пред Окръжен съд- Бургас.


 
2 НОХД No 80/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Н.М.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 04.08.2010г., в законна сила от 04.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №80/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Н. М. А., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 27.03.2010 год. около 18.00 часа в гр.П., на бензиностанция “**” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "**", модел "**" с per. № *** ВР, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.83 промила на хиляда, установено по надлежния ред – съдебно медицинска експертиза № 204/2010 год. на Отделението по съдебна медицина при МБАЛ - АД гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият Н. М. А., ЕГН *** ще изтърпи наказание на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година и шест месеца.
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от една година и шест месеца.
3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 часа годишно за срок от две години.
Веществени доказателства - няма.
ОСЪЖДА Н. М. А. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 30.00 лв. за разноски по делото.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.
На осн. чл.25, вр. чл.23, ал.1, предл. второ от НК, обвиняемият Н. М. А., ЕГН *** ще изтърпи едно общо наказание между определеното по горе наказание и наказанието наложено по НОХД №1551/2010г., със Споразумение от 21.04.2010г., на РС Бургас, влязло в сила на 21.04.2010г. за извършено от него престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, в размер на по-тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес,от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №80/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Н.М.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №80/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Н.М.А. - род. на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 27.03.2010 год. около 18.00 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., на бензиностанция “Петрол” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Форд", модел "Ескорт" с per. № А 3497 ВР, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.83 промила на хиляда, установено по надлежния ред – съдебно медицинска експертиза № 204/2010 год. на Отделението по съдебна медицина при МБАЛ - АД гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият Н.М.А., ЕГН ********** ще изтърпи наказание на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година и шест месеца.
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от една година и шест месеца.
3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 часа годишно за срок от две години.
Веществени доказателства - няма.
ОСЪЖДА Н.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 30.00 лв. за разноски по делото.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.
На осн. чл.25, вр. чл.23, ал.1, предл. второ от НК, обвиняемият Н.М.А., ЕГН ********** ще изтърпи едно общо наказание между определеното по горе наказание и наказанието наложено по НОХД №1551/2010г., със Споразумение от 21.04.2010г., на РС Бургас, влязло в сила на 21.04.2010г. за извършено от него престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, в размер на по-тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес,от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №80/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
3 НОХД No 81/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.Я.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 05.08.2010г., в законна сила от 05.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 81/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия С. Я. С. - род. на ***, живущ***, ***, ЕГН ***, представлявана от неговия защитник адв.К., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т. 3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ и т. 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал.1 от НК, за това, че: За периода месец ноември — месец декември 2007 год. в гр. Китен, обл. Бургаска, хотел „**", действайки в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители с обв. С. Т. С., ЕГН ***, след предварителен сговор, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита за имот - входни врати на стаи, чрез използване на моторно превозно средство микробус марка „**" модел „**" с ДК№****, собственост на фирма „***" ** и моторно превозно средство лек автомобил марка „**" модел „**" с ДК№ **, собственост на Д. К. Н., ЕГН *** и чрез използване на технически средства — оригинални ключове за стаите, отнели от владението на св. З. А. Н., ЕГН*** - ** на хотел „**" движими вещи – 1 брой климатик марка „Сого" 12-ка, на стойност 281.25 лева, 5 бр. ламаринени радиатори панелен тип па стойност 81.25 лева, 1 брой фритюрник 5 литров с надпис „oztiryakiler” на стойност 44.36 лв., 1 брой компютър марка „**" модел „**", на стойност 200.00 лева, 4 броя единични легла от фурнировани плоскости, на стойност 60.00 лева, 4 броя матраци за единични легла на стойност 100.00 лева всичко на обща стойност 766.86 лева, и от владението на св. Н. П. З., ЕГН ** движими вещи 1 брой климатик марка „**" **, на стойност 550.00 лева, собственост на Н. П. З. и от владението на св. В. П. И., ЕГН *** - *** в Университет по архитектура, строителен геодезия /УОСГ/ гр. София движими вещи 1 броя цветен телевизор м. „**" модел **, на стойност 158.44 лева, собственост на ***, всичко на обща стойност 1475.30 лева, без тяхното съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключването на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени.
За посоченото престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т. 3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ и т. 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал.1 от НК, обвиняемият С. Я.С., ЕГН *** на осн. чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т. 3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ и т. 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал.1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА.
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
Веществени доказателства – няма
ОСЪЖДА С. Я. С., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 73.20 лв. за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди от обвиняемия – възстановени.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №81/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия С. Я. С., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.
Материалите по делото да се върнат на Районна прокуратура Царево за продължаване на производството.

С.Я.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 81/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия С. Я. С. - ***, живущ в **, **, ЕГН ***, представлявана от неговия защитник адв.К., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т. 3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ и т. 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал.1 от НК, за това, че: За периода месец ноември — месец декември 2007 год. в гр. Китен, обл. Бургаска, хотел „**", действайки в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители с обв. С. Т. С., ЕГН ***, след предварителен сговор, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита за имот - входни врати на стаи, чрез използване на моторно превозно средство ** марка „**" модел „***" с ДК№***, собственост на фирма „***" ***и моторно превозно средство лек автомобил марка „**" модел „**" с ДК№**, собственост на Д. К. Н., ЕГН *** и чрез използване на технически средства — оригинални ключове за стаите, отнели от владението на св. З. А. Н., ЕГН *** - *** на хотел „**" движими вещи – 1 брой климатик марка „**" **, на стойност 281.25 лева, 5 бр. ламаринени радиатори панелен тип па стойност 81.25 лева, 1 брой фритюрник 5 литров с надпис „oztiryakiler” на стойност 44.36 лв., 1 брой компютър марка „**" модел „**", на стойност 200.00 лева, 4 броя единични легла от фурнировани плоскости, на стойност 60.00 лева, 4 броя матраци за единични легла на стойност 100.00 лева всичко на обща стойност 766.86 лева, и от владението на св. Н. П. З., ЕГН *** движими вещи 1 брой климатик марка „**" /**, на стойност 550.00 лева, собственост на Н. П. З. и от владението на св. В. П. И., ЕГН ** -** в Университет по архитектура, строителен геодезия /УОСГ/ гр. София движими вещи 1 броя цветен телевизор м. „**" модел ***, на стойност 158.44 лева, собственост на ***, всичко на обща стойност 1475.30 лева, без тяхното съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключването на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени.
За посоченото престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т. 3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ и т. 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал.1 от НК, обвиняемият С. Я. С., ЕГН ** на осн. чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т. 3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ и т. 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал.1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА.
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.

 
4 НОХД No 82/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО И.А.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 05.08.2010г., в законна сила от 05.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 82/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемата И. А. А. - род. на ***, живуща в **,**, ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.Б., съгласно което обвиняемата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал.1 от НК, а именно, че на 01.09.2009 год. около 03,40 часа в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. “***” управлявала моторно превозно средство -*** марка “***” модел*** с рег. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1,63 промила на хиляда установено по надлежния ред – със съдебномедицинска експертиза №*** год. на отделение по съдебна медицина към МБАЛ АД гр. Бургас.
За посоченото престъпление по чл. 343б ал.1 от НК обвиняемата И. А. А. ще изтърпи наказание на осн. чл. 343б ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдената в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
Веществените доказателства – няма.
ОСЪЖДА И. А.А А., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 562.10 лв. за разноски по делото.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №82/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемата е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемата И. А. А., ЕГН ***
мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


И.А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 82/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемата И. А. А. - род. на ***, живуща в **,**, ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.Б., съгласно което обвиняемата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал.1 от НК, а именно, че на 01.09.2009 год. около 03,40 часа в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. “***” управлявала моторно превозно средство -*** марка “***” модел *** с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1,63 промила на хиляда установено по надлежния ред – със съдебномедицинска експертиза № ** год. на отделение по съдебна медицина към МБАЛ АД гр. Бургас.
За посоченото престъпление по чл. 343б ал.1 от НК обвиняемата И. А. А. ще изтърпи наказание на осн. чл. 343б ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдената в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

 
5 НОХД No 83/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Д.Й.Н. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 05.08.2010г., в законна сила от 05.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №83/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Д. Й. Н. - ЕГН***, представляван от неговия защитник адв.К., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343а, ал.1, б.„в” предл. първо и второ, вр. чл.343, ал.3 предл. четвърто, б.„а”, вр. ал.1 от НК, във вр. чл.20 ал.2 и чл.21 ал.2 от ЗДвП и чл.47 ал.3 от ППЗДвП, а именно, че на 02.08.2009 год., около 23:25 часа по третокласен път 9101, километър 3, посока гр.Ц. - гр.А. при управление на лек автомобил марка “БМВ” модел 525 ТДС с ДКН *** собственост на Д. Й. Н. нарушил правилата за движение визирани в чл. 20 ал. 2 от ЗДвП
- при избиране скоростта на движение водача не се е съобразил с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с конкретните условия на видимост, като е бил длъжен да намали скоростта и в случай на необходимост да спре, когато възникне опасност за движението и чл. 21, ал. 2 от ЗДвП
- превишил стойността на скоростта, сигнализирана с пътен знак - В26 - 30 км./ч. и чл. 47, ал. 3 от Правилник за прилагане на закона за движение по пътищата, като не спазил пътен знак за въвеждане на забрана “В 26” - "Забранено е движение със скорост, по-висока от означената" и по непредпазливост причинил тежка телесна повреда и средна телесна повреда на св.К.В. Л. ЕГН от гр.С., ул. “П. А.” , изразяваща се тежката телесна повреда - в прекъсване на гръбначния мозък което се квалифицира като водещо до осакатяване на долните крайници и средни телесни повреди - изразяваща се в счупване на гръдния прешлен, довело до трайно затруднение движението на снагата за срок от около 12 месеца, счупване на седалищната кост причинило трайно затруднение движението на левият крак за срок от 2- 3 месеца, и по непредпазливост причинил на св.Р.В.Т., ЕГН *** от гр.С., средна телесна повреда изразяваща се в счупване на долната челюст което е довело до трайно затруднение на дъвченето и говоренето за срок от около 1-1,5 месеца, ако не настъпят усложнения, в резултата на деянието са причинени тежка и средна телесна повреда на повече от едно лице и деянието представлява особено тежък случай, като след деянието дееца е направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалите.
За посоченото престъпление по чл.343а, ал.1, б.„в” предл. първо и второ, вр. чл.343, ал.3 предл. четвърто, б.„а”, вр. ал.1 от НК, във вр. чл.20 ал.2 и чл.21 ал.2 от ЗДвП и чл.47 ал.3 от ППЗДвП, обвиняемият Д. Й. Н. ще изтърпи наказание на осн. чл.343а, ал.1, б.„в” предл. първо и второ, вр. чл.343, ал.3 предл. четвърто, б.„а”, вр. ал.1 от НК, във вр. чл.20 ал.2 и чл.21 ал.2 от ЗДвП и чл.47 ал.3 от ППЗДвП, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.»б», а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК.
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за срок от една година.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д. Й. Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА Д. Й. Н. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 469.00 лв. за разноски по делото.
Веществени доказателства - няма.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.

Д.Й.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №83/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Д.Й.Н. - роден на *** ***, жител и живущ ***, тел. 0899/297338, българин, български гражданин, образование - основно, професия – няма, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Кралев, съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343а, ал.1, б.„в” предл. първо и второ, вр. чл.343, ал.3 предл. четвърто, б.„а”, вр. ал.1 от НК, във вр. чл.20 ал.2 и чл.21 ал.2 от ЗДвП и чл.47 ал.3 от ППЗДвП, а именно, че на 02.08.2009 год., около 23:25 часа по третокласен път 9101, километър 3, посока гр.Царево - гр.Ахтопол, при управление на лек автомобил марка “БМВ” модел 525 ТДС с ДКН **, собственост на Д.Й.Н., нарушил правилата за движение визирани в чл. 20 ал. 2 от ЗДвП
- при избиране скоростта на движение водача не се е съобразил с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с конкретните условия на видимост, като е бил длъжен да намали скоростта и в случай на необходимост да спре, когато възникне опасност за движението и чл. 21, ал. 2 от ЗДвП
- превишил стойността на скоростта, сигнализирана с пътен знак - В26 - 30 км./ч. и чл. 47, ал. 3 от Правилник за прилагане на закона за движение по пътищата, като не спазил пътен знак за въвеждане на забрана “В 26” - "Забранено е движение със скорост, по-висока от означената" и по непредпазливост причинил тежка телесна повреда и средна телесна повреда на св.К.В.Л., ЕГН ********** ***, изразяваща се тежката телесна повреда - в прекъсване на гръбначния мозък което се квалифицира като водещо до осакатяване на долните крайници и средни телесни повреди - изразяваща се в счупване на гръдния прешлен, довело до трайно затруднение движението на снагата за срок от около 12 месеца, счупване на седалищната кост причинило трайно затруднение движението на левият крак за срок от 2- 3 месеца, и по непредпазливост причинил на св.Р.В.Т., ЕГН ********** ***, средна телесна повреда изразяваща се в счупване на долната челюст което е довело до трайно затруднение на дъвченето и говоренето за срок от около 1-1,5 месеца, ако не настъпят усложнения, в резултата на деянието са причинени тежка и средна телесна повреда на повече от едно лице и деянието представлява особено тежък случай, като след деянието дееца е направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалите.
За посоченото престъпление по чл.343а, ал.1, б.„в” предл. първо и второ, вр. чл.343, ал.3 предл. четвърто, б.„а”, вр. ал.1 от НК, във вр. чл.20 ал.2 и чл.21 ал.2 от ЗДвП и чл.47 ал.3 от ППЗДвП, обвиняемият Д.Й.Н. ще изтърпи наказание на осн. чл.343а, ал.1, б.„в” предл. първо и второ, вр. чл.343, ал.3 предл. четвърто, б.„а”, вр. ал.1 от НК, във вр. чл.20 ал.2 и чл.21 ал.2 от ЗДвП и чл.47 ал.3 от ППЗДвП, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.»б», а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК.
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за срок от една година.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д.Й.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА Д.Й.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 469.00 лв. за разноски по делото.
Веществени доказателства - няма.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.

 
6 НОХД No 84/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Г.Е.Т. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 05.08.2010г., в законна сила от 05.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №84/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия Г. Е. Т., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Ш., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 03.08.2010 год., около 05.20 часа в гр.К., обл.Б. по ул.”Р.” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Х.”, модел “С.” с рег. № **, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта 1.79 промила на хиляда установено по надлежния ред – проба с техническо средство алкотест - дрегер 7410+ с фабр. №0277.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият Г. Е. Т. ще изтърпи на наказание на осн. чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.»б», а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК.
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. Поправителен труд, който ще се изпълни по месторабота на обв.Г. Е. Т. във фирма ЕТ “***” със седалище и адрес ***., Булстат *** и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от двадесет на сто /20% на 100%/ процента в полза на държавата. Времето през което се изпълнява мярката, не се зачита за трудов стаж. Пробационната мярка на поправителния труд ще е със срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Г. Е. Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 03.08.2010г.

Г.Е.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №84/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Г.Е.Т. - роден на *** ***, адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, работи като продавач-консултант към ЕТ “***, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Ш., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 03.08.2010 год., около 05.20 часа в гр.*** обл.***по ул.”***” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “***с рег. № ***, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта 1.79 промила на хиляда установено по надлежния ред – проба с техническо средство алкотест - дрегер 7410+ с фабр. №0277.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият Г.Е.Т. ще изтърпи на наказание на осн. чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.»б», а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК.
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. Поправителен труд, който ще се изпълни по месторабота на обв.Г.Е.Т. във фирма ЕТ “*** със седалище и адрес ***, Булстат *** и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от двадесет на сто /20% на 100%/ процента в полза на държавата. Времето през което се изпълнява мярката, не се зачита за трудов стаж. Пробационната мярка на поправителния труд ще е със срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Г.Е.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 03.08.2010г.

 
7 Гражданско дело No 10/2010, II състав Вещни искове С.Т.Р. Р.С.Р. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 06.08.2010г., в законна сила от 06.08.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Р. С. Р., ЕГН ***, че поземлен имот с идентификатор ***, съгласно Скица на поземлен имот № **/** г. на Служба по геодезия, картография и кадастър- гр. Бургас, находящ се в град А., община Ц., област Б. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/ 24.08.2008 г. на Изпълнителния директор на АК, като е налично последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот- Заповед КД-14-02-260/ 23.02.2007 г. на Началника на СК-Бургас, с трайно предназначение на територията земеделска, с площ от 5651 кв.м. с адрес местност „К." начин на трайно ползване: неизползвана нива при съседи: ***, **, ***, **, ** е изключителна собственост на С. Т. Р., ЕГН **.

Неприсъственото решение не подлежи на обжалване. 
8 ЧНД No 2010/2010, II състав Реабилитации чл.85-88а НК Й.К.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 29.07.2010г., в законна сила от 06.08.2010г.
РЕАБИЛИТИРА осъдения Й..К. И., ЕГН ***, жив. в ***, по присъди:
1. НОХД № 627/ 1998 год. Присъда 03.12.1998 год. на Районен съд Стара Загора, в сила от 03.01.1999 год. Признава за виновен на осн.чл.195 ал.1 ,т.4 и 5 ,чл.194 ал.1, чл.54 от НК. Деянието на 31.10.1996 год. Наказание: лишаване от свобода за срок от една година и осем месеца.
2. НОХД № 1440/ 2003 год. Споразумение 10.07.2003 год. на Районен съд Бургас, в сила от 10.07.2003 год. Признава за виновен на осн. чл.196 ал.1,т.2 ,чл.55 ал.1 ,т.1 от НК. Деянието на 8.7.2003 год. Наказание: лишаване от свобода за срок от една година.
3. НОХД № 702/ 2003 год. Споразумение 15.03.2004 год. на Районен съд Пловдив, в сила от 15.03.2004 год. Извършил виновно престъпление на 19.02.2002 год. поради което и на осн.чл. 323, ал.1 от НК и при условията на чл. 54, ал.1 от НК. Наказание: лишаване от свобода за срок от 3 месеца и глоба 100 лева. С Протокол от 15.03.2004 г. по НОХД № 702/ 2003 год. на Пловдивски район съд 15 н.с. кумулира на осн.чл. 25, ал.1 от НК наказание наложено на осъдения по НОХД № 702/ 2003 г. на Пловдивски район съд и по НОХД № 1440/ 2003 год. на Бургаски район съд като налага едно общо, най-тежко. Наказание: лишаване от свобода за срок от 1 година.
4. НОХД № 137/ 2005 год. Споразумение 19.08.2005 год. на Районен съд Несебър, в сила от 19.08.2005 год. Извършил виновно престъпление на 15.08.2005 год. поради което и на осн.чл. 196, ал.1,т.1, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 29, ал.1, б"Б" от НК, във вр. с чл. 55, ал.1 от НК. Наказание: лишаване от свобода за срок от 10 месеца.
5. НОХД № 41/ 2004 год. Присъда №: 34/ 11.10.2004 год. на Районен съд Царево, в сила от 26.01.2006 год. Признава за виновен за извършено престъпление на 07.09.2001 год. поради което и на осн.чл. 196, ал.1, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 29, ал.1, б"А" от НК и във вр. с чл. 54 то НК и го осъжда на 2 год. лишаване от свобода.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд, гр. Бургас, в 7-дневен срок от днес.


 
9 НОХД No 88/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Т.Й. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 11.08.2010г., в законна сила от 11.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №88/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К.и обвиняемия С. Т. Й. - род. на ***, живущ в *** ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 3436, ал.1 от НК, а именно, че на 04.08.2010 год., около 20.30 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., по вътрешен общински път ММЦ - гр.Приморско, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "***", модел "***”, с per. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си - 2.51 промила на хиляда, установено по надлежният ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с инв. № 0277.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият С. Т. Й., ЕГН *** ще изтърпи наказание на осн. чл. 343б, ал.1 и чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а, ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. 220 /двеста и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обв. С. Т. Й., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, считано от 04.08.2010 год.
Веществени доказателства - няма.
Разноски по делото – няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди от обвиняемия - няма.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №88/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия С. Т. Й., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.

С.Т.Й.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №88/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К.и обвиняемия С. Т. Й. - род. на ***, живущ в *** ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 3436, ал.1 от НК, а именно, че на 04.08.2010 год., около 20.30 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., по вътрешен общински път ММЦ - гр.Приморско, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "***", модел "***”, с per. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си - 2.51 промила на хиляда, установено по надлежният ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с инв. № 0277.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият С. Т. Й., ЕГН *** ще изтърпи наказание на осн. чл. 343б, ал.1 и чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а, ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. 220 /двеста и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обв. С. Т. Й., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, считано от 04.08.2010 год.

 
10 НОХД No 89/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Н.Й. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 12.08.2010г., в законна сила от 12.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №892010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия С. Н. Й. - род. на ***, живущ в **, ЕГН ***., представляван от неговия защитник адв.К., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 3436 ал.1 от НК, а именно, че на 31.07.2010 год. около 04.50 ч. в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. "Трети март" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "**" модел ** с per. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.27 промила на хиляда установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с инв. № 0277.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК обвиняемият С. Н. Й., ЕГН *** ще изтърпи наказание на осн. чл. 3436 ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 100/сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обв. С. Н. Й. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59 ал.З от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 31.07.2010 год.
Веществените доказателства - няма.
Разноски по делото - няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №89/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия С. Н. Й., ЕГН ***мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


С.Н.Й.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №892010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия С. Н. Й. - род. на ***, живущ в **, ЕГН ***., представляван от неговия защитник адв.К., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 3436 ал.1 от НК, а именно, че на 31.07.2010 год. около 04.50 ч. в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. "Трети март" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "**" модел ** с per. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.27 промила на хиляда установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с инв. № 0277.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК обвиняемият С. Н. Й., ЕГН *** ще изтърпи наказание на осн. чл. 3436 ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 100/сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обв. С. Н. Й. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59 ал.З от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 31.07.2010 год.


 
11 Гражданско дело No 148/2009, I състав Облигационни искове С.Н.И.,
И.Н.Н.
В.В.Ч.,
Н.С.Ч.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 18.06.2010г., в законна сила от 16.08.2010г.
ОСЪЖДА В.В.Ч., ЕГН-********** *** 54 да заплати на И.Н.Н., ЕГН-********** и С.Н.И., ЕГН-**********,*** 2, общо сумата от 20`000,00лв., (разпределени на двамата по равно), представляващ частичен иск от общо дължимите 67`500лв., представляващи обезщетение за ползването на 396кв.м. от собствения им УПИ ІІІ, кв.71 по плана на гр.Приморско, обл.Бургаска, за периода 02.01.2005г. до 11.01.2008г., ведно със законната лихва от 23.12.2009г. до окончателното плащане, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователна претенцията за остатъка до претендираните като общо дължими 111`200,00лв., както и по отношение на ответницата Н.С.Ч. ***.
 
12 НОХД No 90/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО К.Т.Т.,
Л.К.Д.В.,
С.И.Й.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 19.08.2010г., в законна сила от 19.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 90/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е и обвиняемия К. Т. Т. представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК. За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК обвиняемият К. Т. Т. ще изтърпи наказание на осн. чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
Веществените доказателства - върнати на собствениците им.ОСЪЖДА К. Т. Т. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 30.27 лв. за разноски по делото.От престъпленията са причинени имуществени вреди в размер на 1402.18 лева, които са възстановени изцяло.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 90/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемият Д./В./, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият Л. К. Д. /Л. Н. В./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК.За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК обвиняемият Л. К. Д. /Л. Н.В./ ще изтърпи наказание на осн. чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.
Веществените доказателства - върнати на собствениците им.ОСЪЖДА Л. К. Д./Л. Н. В./ да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 30.27 лв. за разноски по делото.От престъпленията са причинени имуществени вреди в размер на 1402.18 лева, които са възстановени изцяло.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 90/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемият Й., представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият С. И. Й. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК.За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК обвиняемият С.И.Й. ще изтърпи наказание на осн. чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Веществените доказателства - върнати на собствениците им.ОСЪЖДА С. И. Й. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 30.27 лв. за разноски по делото.От престъпленията са причинени имуществени вреди в размер на 1402.18 лева, които са възстановени изцяло.На основание чл. 24 ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №90/2010 г. по описа на ЦРС.Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемите е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемите К. Т. Т., Л. К. Д. /Л. Н. В./ И С. И. Й. мярката им за неотклонение „Под надзор на родител".
Определението относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7- дневен срок от днес.


К.Т.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 90/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия К. Т. Т. представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК, а именно, че за времето 17.06.2010 год. - 28.06.2010 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, хотел “***”, от стая №**, стая № ** и стая № **, в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители със С. И. Й. и Л. К.Д., след предварителен сговор, отнел от владението и собственост на св. А. С. К. движими вещи – 1 бр. мобилен телефон марка “**” модел ** на стойност 83.12 лева, 1 бр. Сим карта на стойност 0.00 лева, 1 бр. фотоапарат марка “**” на стойност 234.70 лева, от владението и собственост на св. Д. А. К. движими вещи – 1 бр. мобилен телефон марка “**” модел ** със зарядно устройство на стойност ***.90 лева и 1 бр. Сим карта на стойност 0.00 лева, от владението и собственост на св. М. В. А. движими вещи - 1 бр. мобилен телефон марка “**” модел ** на стойност 125.00 лева, 1 бр. Сим карта на стойност 0.00 лева, 1 бр. фотоапарат марка “**” модел “**” на стойност 118.61 лева, от владението и собственост на св. А. С. Ш. движими вещи – 1 бр. мобилен телефон марка “**” модел ** на стойност 382.01 лева и 1 бр. Сим карта на стойност 0.00 лева и от владението и собственост на св. Я. Л. Н. движими вещи - 1 бр. фотоапарат марка “** ” модел “**” на стойност 307.28 лева, сумата от 10 евро на стойност 19.56 лева и 1бр. синджир с медальон на стойност 10.00 лева, всичко на обща стойност 1402.18 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и обвиняемия Т. макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК обвиняемият К. Т. Т. ще изтърпи наказание на осн. чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.Веществените доказателства - върнати на собствениците им.ОСЪЖДА К. Т. Т. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 30.27 лв. за разноски по делото.От престъпленията са причинени имуществени вреди в размер на 1402.18 лева, които са възстановени изцяло.


Л.К.Д.В.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 90/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемият Д./В./, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият Л. К. Д. /Л. Н. В./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК, а именно, че за времето 27.06.2010 год. - 28.06.2010 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, хотел “**”, от стая №** и стая №**, в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители с К. Т. Т., след предварителен сговор, отнел от владението и собственост на св. М. В. А. движими вещи - 1 бр. мобилен телефон марка “***” модел ** на стойност 125.00 лева, 1 бр. Сим карта на стойност 0.00 лева, 1 бр. фотоапарат марка “**” модел “**” на стойност 118.61 лева, от владението и собственост на св. А. С. Ш. движими вещи – 1 бр. мобилен телефон марка “**” модел ** на стойност 382.01 лева и 1 бр. Сим карта на стойност 0.00 лева и от владението и собственост на св. Я. Л. Н. движими вещи - 1 бр. фотоапарат марка “** ” модел “**” на стойност 307.28 лева, сумата от 10 евро на стойност 19.56 лева и 1бр. синджир с медальон на стойност 10.00 лева, всичко на обща стойност 962.46 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и обвиняемия Д. макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК обвиняемият Л. К. Д. /Л. Н. В./ ще изтърпи наказание на осн. чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.Веществените доказателства - върнати на собствениците им.ОСЪЖДА Л. К. Д. /Л. Н. В./ да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 30.27 лв. за разноски по делото.От престъпленията са причинени имуществени вреди в размер на 1402.18 лева, които са възстановени изцяло.


С.И.Й.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 90/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемият Й., представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият С. И. Й. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК, а именно, че на 17.06.2010 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, хотел “**”, от стая №**, в съучастие като съизвършители с К. Т. Т., след предварителен сговор, отнел от владението и собственост на св. А. С. К. движими вещи – 1 бр. мобилен телефон марка “**” модел ** на стойност 83.12 лева, 1 бр. Сим карта на стойност 0.00 лева, 1 бр. фотоапарат марка “**” на стойност 234.70 лева и от владението и собственост на св. Д. А. К. движими вещи – 1 бр. мобилен телефон марка “**” модел** със зарядно устройство на стойност ***.90 лева и 1 бр. Сим карта на стойност 0.00 лева, всичко на обща стойност 439.72 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и обвиняемия Й. макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК обвиняемият С. И. Й. ще изтърпи наказание на осн. чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.Веществените доказателства - върнати на собствениците им.
ОСЪЖДА С. И. Й. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 30.27 лв. за разноски по делото. От престъпленията са причинени имуществени вреди в размер на 1402.18 лева, които са възстановени изцяло.


 
13 Гражданско дело No 151/2009, II състав Вещни искове Д.П.С. Л.В.В.,
К.П.В.,
В.П.В.,
В.Т.В.,
К.В.В.,
Т.В.В.,
К.В.Н.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 15.07.2010г., в законна сила от 20.08.2010г.
ПРИЕМА за установено по отношение Л. В. В., К. П. В., ЕГН ***, В. П. В., ЕГН ***, В. Т. В., ***, К. В. В., ЕГН ***, Т. В. В., ЕГН *** и К. В. Н., ЕГН ***, че Д. П. С., ЕГН *** е единствен собственик на следните недвижими имоти:
1. Изоставена нива с площ от 0.349 дка, находяща се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот № **, с идентификатор **;
2. Изоставена нива с площ от 5.997 дка, находяща се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот № **, с идентификатор **;
3. Пасище мера с площ от 8.007 дка, находящо се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот №**, с идентификатор **;
4. Пасище мера с площ от 3.545 дка, находящо се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот № **, с идентификатор **;
5. Пасище мера с площ от 2.380 дка, находящо се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б.област, в местността „**"", представляваща Поземлен имот №**, с идентификатор **;
6. Използв. ливада с площ от 8.104 дка, находяща се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот № **, с идентификатор **;
7. Широколистна гора с площ от 3.002 дка, находяща се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот № **, с идентификатор **;
8. Изоставена нива с площ от 4.501 дка, находяща се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот № **, с идентификатор **;
9. Изоставена нива с площ от 4.502 дка, находяща се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот №**, с идентификатор **.
ОТМЕНЯВА Нотариален акт за собственост на недвижими имоти, възстановени по ЗСПЗЗ № **, том **, peг. № **, дело № ** год. по описа на нотариус М. В., акта вписан в Службата по вписвания при PC- Царево на същата дата, акт №**, том **, д. ** год. В ЧАСТТА МУ, в която Х. Г. Н., ЕГН **, е призната за собственик на ? идеални части от следните недвижими имоти:
1. Изоставена нива с площ от 0.349 дка, находяща се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот № **, с идентификатор **;
2. Изоставена нива с площ от 5.997 дка, находяща се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б.област, в местността "**", представляваща Поземлен имот № **, с идентификатор **;
3. Пасище мера с площ от 8.007 дка, находящо се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот № **, с идентификатор **;
ОТМЕНЯВА Нотариален акт за собственост на недвижими имоти, възстановени по ЗСПЗЗ № **, том **, peг. № **, дело № ** год. по описа на нотариус М. В., акта вписан в Службата по вписвания при PC- Царево на същата дата, акт №**. том **, д. ** год. В ЧАСТТА МУ, в която Х. Г. Н., ЕГН **, е призната за собственик на ? идеални части от следните недвижими имоти:
1. Пасище мера с площ от 3.545 дка, находящо се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот № **, с идентификатор **;
2. Пасище мера с площ от 2.380 дка, находящо се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността „**"", представляваща Поземлен имот № **, с идентификатор **;
3. Използв. ливада с площ от 8.104 дка, находяща се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот №**, с идентификатор **;
4. Широколистна гора с площ от 3.002 дка, находяща се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот № **, с идентификатор**;
5. Изоставена нива с площ от 4.501 дка, находяща се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот № **, с идентификатор **;
6. Изоставена нива с площ от 4.502 дка, находяща се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот №**, с идентификатор **.
ОСЪЖДА Л.В. В., К. П. В., ЕГН **, В. П. В., ЕГН **, В. Т. В., ***, К. В. В., ЕГН **, Т. В. В., ЕГН ** и К. В. Н., ЕГН **, да заплатят на Д. П. С., ЕГН **, сумата от 1095,00 лв. /хиляда деветдесет и пет лева/, представляваща направени разноски по делото


Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.


 
14 Гражданско дело No 60/2010, II състав Дела по Закона срещу домашното насилие З.Н.Т. Т.Г.Т. Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 02.08.2010г., в законна сила от 20.08.2010г.
Прекратява производството по делото, поради направен отказ от молителя
 
15 НОХД No 93/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Л.Г.Т. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 27.08.2010г., в законна сила от 27.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №93/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемата Л. Г. Т. – ***, ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.С., съгласно което обвиняемата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 11.07.2010 год. в около 03.00 часа в гр. Китен, обл. Бургаска, по ул. “***” управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка “***” модел *** с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алокохол в кръвта – 1.76 промила на хиляда установено по надлежния ред – химическа експертиза № 626/12.07.2010 год. на БНТЛ при ОДП Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, обвиняемата Л. Г. Т., ЕГН ***, на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б."б" от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2 т. 1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдената пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемата Л. Г. Т., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТ МЕСЕЦА считано от 11.07.2010 год.Веществени доказателства – няма.
ОСЪЖДА Л. Г. Т., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 32.00 лева за разноски по делото.Причинени от престъплението имуществени вреди - няма
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №93/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемата е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемата Л. Г. Т., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


Л.Г.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №93/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемата Л. Г. Т. – ***, ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.С., съгласно което обвиняемата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 11.07.2010 год. в около 03.00 часа в гр. Китен, обл. Бургаска, по ул. “***” управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка “***” модел *** с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алокохол в кръвта – 1.76 промила на хиляда установено по надлежния ред – химическа експертиза № 626/12.07.2010 год. на БНТЛ при ОДП Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, обвиняемата Л. Г. Т., ЕГН ***, на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б."б" от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2 т. 1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдената пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемата Л. Г. Т., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТ МЕСЕЦА считано от 11.07.2010 год.Веществени доказателства – няма.ОСЪЖДА Л. Г. Т., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 32.00 лева за разноски по делото.Причинени от престъплението имуществени вреди - няма