РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.07.2010г. до 31.07.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 350/2010, I състав По УБДХ   И.Г.Й. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 01.07.2010г., в законна сила от 01.07.2010г.
На осн. чл.6, ал.2 от УБДХ ИЗПРАЩА материалите на РП Царево.
Определението е необжалваемо.

 
2 НОХД No 65/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.И.И.,
С.И.И.,
Г.А.И.,
С.И.И.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 02.07.2010г., в законна сила от 02.07.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 65/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н и подсъдимия И.И. И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М. Б. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК. 3а посоченото престъпление подсъдимият И. И. И. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес – ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година. ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 65/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия С. И. И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М. Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК.3а посоченото престъпление подсъдимият С. И. И. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес – ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година. ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 65/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Г. А. И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М. Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК. 3а посоченото престъпление подсъдимият Г. А. И. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес – ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година. ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 65/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия С. И. И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М. Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК.3а посоченото престъпление подсъдимият С. И. И. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес –***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.

И.И.И.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 65/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н и подсъдимия И.И. И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М. Б. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК. 3а посоченото престъпление подсъдимият И. И. И. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес – ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
С.И.И.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 65/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия С. И. И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М. Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК.3а посоченото престъпление подсъдимият С. И. И. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес – ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
Г.А.И.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 65/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Г. А. И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М. Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК. 3а посоченото престъпление подсъдимият Г. А. И. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес – ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
С.И.И.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 65/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия С. И. И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М. Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК.3а посоченото престъпление подсъдимият С. И. И. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес –***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.

 
3 НОХД No 68/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.К. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 16.07.2010г., в законна сила от 16.07.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №68/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия И. /I./ К. / K./- роден на ***, живущ ***, ЛНЧ ***, ***, представляван от неговия защитник адв. С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал.1 от НК, а именно, че на 14.07.2010 год., около 06.09 часа в гр. Китен., Бургаска. обл., по вътрешен път от гр.Китен в посока ММЦ Приморско в района на хотел “Светлина” управлявал лек автомобил “***”, модел "***” с peг. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.13 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза №** год. на БНТЛ при ОД на МВР - гр. Бургас.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК обвиняемият И. К. /I. K./, ЛНЧ *** на осн. чл. 343б, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66 , ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обв. И. К., /I. K./, ЛНЧ *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал.3 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 14.07.2010 год.
Веществени доказателства - няма.
Разноските по делото в размер на 30.00 лв. са заплатени от обвиняемия.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №68/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия И. К. /I. K./, ЛНЧ *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.

Протокола от с.з. беше прочетен на обвиняемия и преведен му от български на словашки език от преводача Фенерски.


И.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №68/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия И. /I./ К. / K./- роден на ***, живущ ***, ЛНЧ ***, ***, представляван от неговия защитник адв. С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал.1 от НК, а именно, че на 14.07.2010 год., около 06.09 часа в гр. Китен., Бургаска. обл., по вътрешен път от гр.Китен в посока ММЦ Приморско в района на хотел “Светлина” управлявал лек автомобил “***”, модел "***” с peг. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.13 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза №** год. на БНТЛ при ОД на МВР - гр. Бургас.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК обвиняемият И. К. /I. K./, ЛНЧ *** на осн. чл. 343б, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66 , ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обв. И. К., /I. K./, ЛНЧ *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал.3 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 14.07.2010 год.

 
4 НОХД No 69/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО П.Д.Н. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 19.07.2010г., в законна сила от 19.07.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №69/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия П.Д.Н.- роден на ***, ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв. Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият П.Д.Н.се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 25.06.2010 год. в 05.36 часа в гр.Приморско, обл. Бургаска, по ул. “Трети март” посока центъра на града управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фолксваген” модел *** с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.16 промила на хиляда, установено по надлежния ред - химическа експертиза №578/01.07.2010 год. на БНТЛ при ОД МВР гр. Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият П.Д.Н.на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква “б” от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обв. П.Д.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.3 от НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 25.06.2010 год.
Веществени доказателства няма.
Разноските по делото в размер на 32.00лв. за изплатени от обвиняемия.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №69/2010г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


П.Д.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №69/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия П.Д.Н. - роден на *** ***, постоянен адрес ***, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв. Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият П.Д.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 25.06.2010 год. в 05.36 часа в гр.Приморско, обл. Бургаска, по ул. “Трети март” посока центъра на града управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фолксваген” модел *** с рег. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.16 промила на хиляда, установено по надлежния ред - химическа експертиза №578/01.07.2010 год. на БНТЛ при ОД МВР гр. Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият П.Д.Н. на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква “б” от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обв. П.Д.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.3 от НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 25.06.2010 год.

 
5 НОХД No 70/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.В.В. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 20.07.2010г., в законна сила от 20.07.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 70/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП гр. Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия А. В. В. - ***, адрес:**, настоящ адрес: настоящ адрес: ***, **, представляван от неговия защитник адв.П., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 10.07.2010 година, около 03.35 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., по ул. "Трети март" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "**", модел ***с per. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта – 1.50 промила на хиляда, установено по надлежният ред - химическа експертиза № 624/12.07.2010 год. на БНТЛ при ОДП Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият А. В. В., ЕГН ** ще изтърпи наказание на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия А. В. В., ЕГН ** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от 10.07.2010 год.
Веществени доказателства - няма.
Разноски по делото-няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 70/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия А.В.В., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


А.В.В.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 70/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП гр. Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия А. В. В. - ***, адрес:**, настоящ адрес: настоящ адрес: ***, **, представляван от неговия защитник адв.П., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 10.07.2010 година, около 03.35 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., по ул. "Трети март" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "**", модел ***с per. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта – 1.50 промила на хиляда, установено по надлежният ред - химическа експертиза № 624/12.07.2010 год. на БНТЛ при ОДП Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият А. В. В., ЕГН ** ще изтърпи наказание на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия А. В. В., ЕГН ** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от 10.07.2010 год.
 
6 НОХД No 74/2010, II състав Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО И.Г.Й. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 29.07.2010г., в законна сила от 29.07.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №74/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия И.Г.Й. – роден на *** ЕГН***, представляван от неговия защитник адв. С., съгласно което обвиняемият И.Г.Й. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 325, ал.2, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК за това, че на 01.07.2010 год. в гр. П., обл. Б., ул. *** в пицария ***в сградата и в двора на сградата на РУП гр. П. в условията на продължавано престъпление, извършил непристойни действия, изразяващи се в бутане с ръце на столове, удряне с ръце по маса, отправяне на обидни думи "Шефа да ме хване за кура!", „ Шефа да ме хване за оная работа и да ме поразкара" към св.И.В.Г., отправяне на заплахи "Ей сега ще се обадя на Маргините!" към св.Д.М.Г., „Ще Ви убия!, „Ще Ви излежа!, „Копелета долни", „Боклуци" към св.Н.К.М., св.Т.П.А. и св.М.С.С.- полицаи в РУП-П., отправяне на обидни думи „Дайте му личните карти, за да си ги завре в гъза", към св. Н.К.М.- полицай в РУП-П., бутане с ръка по рамото, дърпане на ръцете, с цел осуетяване поставянето на помощни средства /белезници/ към св.Н.К.М. - полицай в РУП-П., блъскане и удряне в земята на пейка, блъскане по стената, изкъртване на перваза на коридора в сградата на РУП-П., които действия грубо нарушават обществения ред и изразяват явно неуважение към обществото, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта -служител в РУ на МВР гр.П., изпълняващ задължения по опазване на обществения ред.
За посоченото престъпление по чл. 325, ал. 2, предл. първо , вр. ал.1, вр .чл. 26, ал. 1 от НК обвиняемият И.Г.Й., ЕГН *** на основание чл.325, ал.2, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Веществени доказателства няма.
Разноски по делото няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.

И.Г.Й.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №74/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия И.Г.Й. – роден на *** ЕГН***, представляван от неговия защитник адв. С., съгласно което обвиняемият И.Г.Й. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 325, ал.2, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК за това, че на 01.07.2010 год. в гр. П., обл. Б., ул. *** в пицария ***в сградата и в двора на сградата на РУП гр. П. в условията на продължавано престъпление, извършил непристойни действия, изразяващи се в бутане с ръце на столове, удряне с ръце по маса, отправяне на обидни думи "Шефа да ме хване за кура!", „ Шефа да ме хване за оная работа и да ме поразкара" към св.И.В.Г., отправяне на заплахи "Ей сега ще се обадя на Маргините!" към св.Д.М.Г., „Ще Ви убия!, „Ще Ви излежа!, „Копелета долни", „Боклуци" към св.Н.К.М., св.Т.П.А. и св.М.С.С.- полицаи в РУП-П., отправяне на обидни думи „Дайте му личните карти, за да си ги завре в гъза", към св. Н.К.М.- полицай в РУП-П., бутане с ръка по рамото, дърпане на ръцете, с цел осуетяване поставянето на помощни средства /белезници/ към св.Н.К.М. - полицай в РУП-П., блъскане и удряне в земята на пейка, блъскане по стената, изкъртване на перваза на коридора в сградата на РУП-П., които действия грубо нарушават обществения ред и изразяват явно неуважение към обществото, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта -служител в РУ на МВР гр.П., изпълняващ задължения по опазване на обществения ред.
За посоченото престъпление по чл. 325, ал. 2, предл. първо , вр. ал.1, вр .чл. 26, ал. 1 от НК обвиняемият И.Г.Й., ЕГН *** на основание чл.325, ал.2, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Веществени доказателства няма.
Разноски по делото няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.

 
7 НОХД No 75/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Г.М.К.,
Б.Г.Ц.,
А.З.Б.,
К.В.Ф.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 29.07.2010г., в законна сила от 29.07.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №75/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия А.З.Б. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв. Б., съгласно което обвиняемият А.З.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ, т. 5 и т. 7, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 28 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК .За посоченото престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 28 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК обвиняемият А.З.Б. ЕГН *** на основание чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 28 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК и чл. 54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №75/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н.и обвиняемия К.В.Ф. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв. Б., съгласно което обвиняемият К.В.Ф. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр.чл.26, ал.1 , вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК. За посоченото престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр.чл.26, ал.1 , вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК обвиняемият К.В.Ф., ЕГН *** на основание чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр.чл.26, ал.1 , вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК и чл.55 , ал.1, т.2, буква”б”, предложение второ от НК ще изтърпи наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което ще се изпълни чрез обявяване на споразумението и поставяне на информационно табло в Кметство с.Синеморец, обл.Бургаска .
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №75/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н.и обвиняемия Г.М.К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият Г.М.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК. За посоченото престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК обвиняемият Г.М.К., ЕГН *** на основание чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.2 , буква „б” от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т. 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №75/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Б.Г.Ц. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б. съгласно което обвиняемият Б.Г.Ц., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК.За посоченото престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, обвиняемият Б.Г.Ц., ЕГН *** на основание чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.2 , буква „б” от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т. 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 1 238.50 лева са възстановени.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1 бр.бял чувал от сезал, съдържащ меден проводник с тегло 20 кг, 1 бр.бял чувал от сезал, съдържащ меден проводник с тегло 34,500 кг., 3,26 метра нарязан гумиран проводник “СВТ” 3 х 95 + 50 кв. мм, 4,90 метра нарязан гумиран проводник “СВТ” 3 х 95 + 50 кв. мм и 6,50 метра нарязан гумиран проводник “СВТ” 3 х 95 + 50 кв. мм - всички на съхранение в РУП гр.Царево ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им.
ОСЪЖДА обвиняемите А.З.Б., К.В.Ф., Г.М.К. и Б.Г.Ц. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 198.00 лв. за разноски по делото.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №75/2010 г. по описа на ЦРС.

Г.М.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №75/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Г.М.К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият Г.М.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК за това ,че на 27.05.2010 год. в местността “Пальо купа”, землище на с.Бродилово, Бургаска обл., след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с К.В.Ф. и А.З.Б., чрез използване на технически средства - две лопати, брадва, въже и моторен трион, отнел от владението на св.Д.С.Ж.*** към ГПУ-Малко Търново и собственост на ГПУ-Малко Търново с МОЛ Д.С.Ж. чужди движими вещи - 10 метра ел. проводник “СВТ” 3 х 95 + 50 кв. мм., на стойност 495.40 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са заместени.
За посоченото престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК обвиняемият Г.М.К., ЕГН *** на основание чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.2 , буква „б” от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т. 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.


Б.Г.Ц.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №75/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Б.Г.Ц. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият Б.Г. Ц., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК за това ,че на 28.05.2010 год. в местността “Пальо купа”, землище на с.Бродилово, Бургаска обл., след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с К.В.Ф. и А.З.Б., чрез използване на техническо средство – кирка, лопата, брадва и въже, отнел от владението на св.Д.С.Ж. към ГПУ-Малко Търново и собственост на ГПУ-Малко Търново с МОЛ Д.С.Ж. чужди движими вещи - 15 метра ел. проводник “СВТ” 3 х 95 + 50 кв. мм. на стойност 743.10 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са заместени.
За посоченото престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, обвиняемият Б.Г.Ц. ЕГН *** на основание чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.2 , буква „б” от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т. 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.


А.З.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №75/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия А.З.Б. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв. Б. съгласно което обвиняемият А.З.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ, т. 5 и т. 7, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 28 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК за това, че на 27.05.2010 год. и 28.05.2010 год. в местността “Пальо купа”, землище на с.Бродилово, Бургаска област в условията на продължавана престъпна дейност след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с К.В.Ф., Г.М.К.и Б.Г.Ц. чрез използване на технически средства - кирка, лопати, брадва, въже и моторен трион, отнел от владението на св. Д.С.Ж.** към ГПУ - Малко Търново, собственост на ГПУ- гр. Малко Търново с МОЛ Д.С.Ж. чужди движими вещи - 25 метра ел. проводник “СВТ” 3 х 95 + 50 кв. мм. на стойност 1 238.50 лева , без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай е извършено в условията на повторност.
За посоченото престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 28 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК обвиняемият А.З.Б., ЕГН *** на основание чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 28 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК и чл. 54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.


К.В.Ф.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №75/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия К.В.Ф. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв. Б., съгласно което обвиняемият К.В.Ф. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр.чл.26, ал.1 , вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК за това, че на 27.05.2010 год. и 28.05.2010 год. в местността “Пальо купа”, землище на с.Бродилово, Бургаска област, в условията на продължавана престъпна дейност след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с А.З.Б., Г.М.К.и Б.Г.Ц. чрез използване на технически средства - кирка, лопати, брадва, въже и моторен трион, отнели от владението на св. Д.С.Ж. *** към ГПУ - Малко Търново, собственост на ГПУ- гр. Малко Търново с МОЛ Д.С.Ж. чужди движими вещи - 25 метра ел. проводник “СВТ” 3 х 95 + 50 кв. мм. на стойност 1 238.50 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай и макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени.
За посоченото престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр.чл.26, ал.1 , вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК обвиняемият К.В.Ф., ЕГН *** на основание чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр.чл.26, ал.1 , вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК и чл.55 , ал.1, т.2, буква”б”, предложение второ от НК ще изтърпи наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което ще се изпълни чрез обявяване на споразумението и поставяне на информационно табло в Кметство с.Синеморец, обл.Бургаска .

 
8 НОХД No 77/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО М.В.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 30.07.2010г., в законна сила от 30.07.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 77/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявано от прокурор Н. и обвиняемия М.В.А. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв. Б., съгласно условията на което обвиняемият М.В.А., ЕГН *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 14.07.2010 год. в около 04.19 часа в гр. П., обл. Б. по ул. *** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ***, модел *** с рег № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2,13 промила на хиляда, установено по надлежния ред - техническо средство „Алкотест дрегер 7410 +” с инв. № 0277 .
За посоченото престъпление обвиняемият М.В.А., ЕГН *** на основание чл.343б, ал. 1, вр. чл. вр. чл. 54, ал. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 343 г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА М.В.А. ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 14.07.2010 год.
Веществени доказателства - няма.
Разноски по делото - няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 77/2010 г. по описа на ЦРС.

М.В.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 77/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявано от прокурор Н. и обвиняемия М.В.А. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв. Б., съгласно условията на което обвиняемият М.В.А., ЕГН *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 14.07.2010 год. в около 04.19 часа в гр. П., обл. Б. по ул. *** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ***, модел *** с рег № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2,13 промила на хиляда, установено по надлежния ред - техническо средство „Алкотест дрегер 7410 +” с инв. № 0277 .
За посоченото престъпление обвиняемият М.В.А., ЕГН *** на основание чл.343б, ал. 1, вр. чл. вр. чл. 54, ал. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 343 г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА М.В.А. ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 14.07.2010 год.