РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.05.2010г. до 31.05.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 44/2010, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Р.М.,
РУ НА МВР ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 03.05.2010г., в законна сила от 03.05.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №44/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия А.Р.М. /Azzam Riad Metlej/ - роден на *** ***, Ливан, живущ ***, ливанец, ливански гражданин, постоянно пребиваващ в Р.България, със средно образование, работи като управител на "Давид"ООД, разведен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв. Т.С., съгласно условията на което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234, ал.1 от НК, а именно, че на 19.02.2010г. в с. Лозенец, обл. Бургаска, в магазин на ул. Странджа №4 държал на склад акцизни стоки без бандерол - 50 бр. кутии с цигари, марка "Мерилин слим" /Merilyn Slims/ 80 мм., на стойност 150.00 лв., 80 бр. кутии с цигари, марка "Кинг-Голд" /KING Gold/, 80мм., на стойност 224.00лв., 1520 грама насипен тютюн в полиетиленови торбички по 95 грама, без марка на стойност 172.38 лв., 19 бр. кутии с цигари, марка "Смокер" /SMOKER - BIO FILTER-BLUE/, 80 мм., на стойност 49.40 лв., 20 бр. кутии с цигари, марка "Кинг-Голд" /KING Gold/, 80 мм., на стойност 56.00 лв., 10 бр. кутии с цигари, марка "Топ 10" /ТОP - 10, Virginia Blend/, 80 мм., на стойност 18.00 лв., 19 бр. кутии с цигари, марка "Слимс Ракел" /Slims RAQUEL/, 80 мм., на стойност 57.00 лв. и 46 бр. кутии с цигари, марка "Сенатор-Класик" /SENATOR -Classic/, 80 мм., на стойност 138.00 лв., всичко на обща стойност 864.78 лв., когато такъв се изисква по закон - чл.25, ал.1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия.
За посоченото престъпление на основание чл. 234, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК обвиняемият А.Р.М., ЕГН ********** ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. Поправителен труд при 10 процента удръжки върху възнаграждението му в полза на държавата за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, който ще се изтърпи по местоработата му - фирма "Давид"ООД гр. Приморско, със седалище гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. Трети март №49.
Пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК ще бъдат с продължителност от шест месеца.
На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.
ОСЪЖДА А.Р.М., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 80.00 лв. за разноски по делото.
На основание чл.234, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б."а" от НК ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 50 бр. кутии с цигари, марка "Мерилин слим" /Merilyn Slims/ 80 мм., 80 бр. кутии с цигари, марка "Кинг-Голд" /KING Gold/, 80мм., 1520 грама насипен тютюн в полиетиленови торбички по 95 грама, без марка, 19 бр. кутии с цигари, марка "Смокер" /SMOKER - BIO FILTER-BLUE/, 80 мм., 20 бр. кутии с цигари, марка "Кинг-Голд" /KING Gold/, 80 мм., 10 бр. кутии с цигари, марка "Топ 10" /ТОP - 10, Virginia Blend/, 80 мм., 19 бр. кутии с цигари, марка "Слимс Ракел" /Slims RAQUEL/, 80 мм. и 46 бр. кутии с цигари, марка "Сенатор-Класик" /SENATOR -Classic/, 80 мм., които се съхраняват в РУП - гр. Царево СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата.
Причинени от деянието имуществени вреди няма.
На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №44/2010 г. по описа на ЦРС.

А.Р.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №44/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия А.Р.М. /Azzam Riad Metlej/ - роден на *** ***, Ливан, живущ ***, ливанец, ливански гражданин, постоянно пребиваващ в Р.България, със средно образование, работи като управител на "Давид"ООД, разведен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв. Т.С., съгласно условията на което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234, ал.1 от НК, а именно, че на 19.02.2010г. в с. Лозенец, обл. Бургаска, в магазин на ул. Странджа №4 държал на склад акцизни стоки без бандерол - 50 бр. кутии с цигари, марка "Мерилин слим" /Merilyn Slims/ 80 мм., на стойност 150.00 лв., 80 бр. кутии с цигари, марка "Кинг-Голд" /KING Gold/, 80мм., на стойност 224.00лв., 1520 грама насипен тютюн в полиетиленови торбички по 95 грама, без марка на стойност 172.38 лв., 19 бр. кутии с цигари, марка "Смокер" /SMOKER - BIO FILTER-BLUE/, 80 мм., на стойност 49.40 лв., 20 бр. кутии с цигари, марка "Кинг-Голд" /KING Gold/, 80 мм., на стойност 56.00 лв., 10 бр. кутии с цигари, марка "Топ 10" /ТОP - 10, Virginia Blend/, 80 мм., на стойност 18.00 лв., 19 бр. кутии с цигари, марка "Слимс Ракел" /Slims RAQUEL/, 80 мм., на стойност 57.00 лв. и 46 бр. кутии с цигари, марка "Сенатор-Класик" /SENATOR -Classic/, 80 мм., на стойност 138.00 лв., всичко на обща стойност 864.78 лв., когато такъв се изисква по закон - чл.25, ал.1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия.
За посоченото престъпление на основание чл. 234, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК обвиняемият А.Р.М., ЕГН ********** ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. Поправителен труд при 10 процента удръжки върху възнаграждението му в полза на държавата за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, който ще се изтърпи по местоработата му - фирма "Давид"ООД гр. Приморско, със седалище гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. Трети март №49.
Пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК ще бъдат с продължителност от шест месеца.
На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.

 
2 НОХД No 41/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО М.В.В. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 04.05.2010г., в законна сила от 04.05.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №41/2010 г. по описа на ЦРС между РП гр.Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия М.В.В. - роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование, работи като готвач в заведение "Съксес" Царево, професия-ел.техник, ЕГН **********, представляван от защитника си адв.Георги Николов от АК Бургас, съгласно което подсъдимият със снета по - горе самоличност се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно в това, че на 17.04.2010 г. около 00.30 часа в гр.Царево, обл.Бургаска, по ул. "М.Герджиков" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Фолксваген Венто" с рег. № Х 31 00 ВА, след употреба на алкохол , с концентрация на алкохол в кръвта си - 1.67 промила на хиляда установено по надлежния ред - с техническо средство "Дрегер 7410+" с фабр. № 0006.
За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият ще изтърпи наказание при условията на чл.55, ал.1, т.2, б."Б" от НК, а именно Пробация при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:
1/. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** А, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА
2/. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА .
На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА подсъдимия М.В.В. от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.3 НК се зачете времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 17.04.2010 г.
От деянието не са причинени имуществени вреди.
Разноски по делото - няма.
Предвид горното и на осн.чл.384, вр. чл.382, ал.7 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 41/2010 г. по описа на Районен съд гр.Царево.
Определението е окончателно.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия М.В.В., ЕГН ********** за неотклонение "Подписка"
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


М.В.В.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №41/2010 г. по описа на ЦРС между РП гр.Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия М.В.В. - роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование, работи като готвач в заведение "Съксес" Царево, професия-ел.техник, ЕГН **********, представляван от защитника си адв.Георги Николов от АК Бургас, съгласно което подсъдимият със снета по - горе самоличност се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно в това, че на 17.04.2010 г. около 00.30 часа в гр.Царево, обл.Бургаска, по ул. "М.Герджиков" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Фолксваген Венто" с рег. № Х 31 00 ВА, след употреба на алкохол , с концентрация на алкохол в кръвта си - 1.67 промила на хиляда установено по надлежния ред - с техническо средство "Дрегер 7410+" с фабр. № 0006.
За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият ще изтърпи наказание при условията на чл.55, ал.1, т.2, б."Б" от НК, а именно Пробация при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:
1/. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** А, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА
2/. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА .
На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА подсъдимия М.В.В. от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.3 НК се зачете времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 17.04.2010 г.
От деянието не са причинени имуществени вреди.
Разноски по делото - няма.
Предвид горното и на осн.чл.384, вр. чл.382, ал.7 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 41/2010 г. по описа на Районен съд гр.Царево.
Определението е окончателно.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия М.В.В., ЕГН ********** за неотклонение "Подписка"
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


 
3 НОХД No 43/2010, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Р.М.,
ТД НА НАП
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 04.05.2010г., в законна сила от 04.05.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №43/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия А.Р.М. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234, ал.1 от НК, а именно, че на 11.03.2010г. в гр.Приморско, обл. Бургаска, ул.Люляк №6, в магазин за пакетирани стоки на ул.Странджа №37 и в магазин за парфюмерия и козметика на ул.Странджа №37, държал на склад акцизни стоки без бандерол - 99 бр. кутии с цигари марка "Кинг", на стойност 277.20 лв., 8 бр. кутии с цигари марка "Сенатор" на стойност 24.00 лв. и 470 гр. тютюн на стойност 53.30 лв., всичко на обща стойност 354.50 лв., когато такъв се изисква по закон - чл.25, ал.1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия.
За посоченото престъпление на основание чл. 234, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК подсъдимият А.Р.М., ЕГН ********** ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. Поправителен труд при 10 процента удръжки върху възнаграждението му в полза на държавата за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, който ще се изтърпи по местоработата му - фирма "Давид"ООД гр.Приморско, със седалище гр.Приморско, обл.Бургаска, ул. Трети март №49.

А.Р.М.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №43/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия А.Р.М. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234, ал.1 от НК, а именно, че на 11.03.2010г. в гр.Приморско, обл. Бургаска, ул.Люляк №6, в магазин за пакетирани стоки на ул.Странджа №37 и в магазин за парфюмерия и козметика на ул.Странджа №37, държал на склад акцизни стоки без бандерол - 99 бр. кутии с цигари марка "Кинг", на стойност 277.20 лв., 8 бр. кутии с цигари марка "Сенатор" на стойност 24.00 лв. и 470 гр. тютюн на стойност 53.30 лв., всичко на обща стойност 354.50 лв., когато такъв се изисква по закон - чл.25, ал.1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия.
За посоченото престъпление на основание чл. 234, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК подсъдимият А.Р.М., ЕГН ********** ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. Поправителен труд при 10 процента удръжки върху възнаграждението му в полза на държавата за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, който ще се изтърпи по местоработата му - фирма "Давид"ООД гр.Приморско, със седалище гр.Приморско, обл.Бургаска, ул. Трети март №49.

 
4 НОХД No 45/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.А.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 04.05.2010г., в законна сила от 04.05.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 45/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия К.А.А. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 31.03.2010год. около 23.05ч. по *****.***** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "*****след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.97 промила на хиляда, установено по надлежния ред - със съдебномедицинска експертиза №155/2010г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр.Бургас.
3а посоченото престъпление подсъдимият К.А.А. на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква "б" от НК ще изтърпи наказание "Пробация" при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от десет месеца.
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от десет месеца.
3.200 /двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия К.А.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 31.03.2010г.
ОСЪЖДА К.А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд - гр.Царево сумата в размер на 50.00лв. за разноски по делото.
По престъплението не са причинени имуществени щети.
Веществени доказателства няма.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №45/2010г.

К.А.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 45/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия К.А.А. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 31.03.2010год. около 23.05ч. по *****.***** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "*****след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.97 промила на хиляда, установено по надлежния ред - със съдебномедицинска експертиза №155/2010г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр.Бургас.
3а посоченото престъпление подсъдимият К.А.А. на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква "б" от НК ще изтърпи наказание "Пробация" при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от десет месеца.
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от десет месеца.
3.200 /двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия К.А.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 31.03.2010г.
ОСЪЖДА К.А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд - гр.Царево сумата в размер на 50.00лв. за разноски по делото.

 
5 Гражданско дело No 3/2010, I състав Делби В.К.Н. П.В.Р.,
Н.В.Д.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 12.04.2010г., в законна сила от 05.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на В.К.Н. против: П.В.Р. и Н.В.Д., с който моли съда да допусне да допусне до делба наследството на Т.С.К., при квоти по 1/3 ид.част за всяка от тях, включващо следните имоти: 1.Имот с идентификатор 62459.67.7 от 4,757дка, в землището на с.Резово; 2.Имот с идентификатор 62459.3.14 от 16,743дка, в землището на с.Резово; 3.Имот с идентификатор 66528.2.226 от 10,578дка, в землището на с.Синеморец; 4.Имот с идентификатор 66528.3.257 от 4,367дка, в землището на с.Синеморец.
 
6 Гражданско дело No 126/2009, II състав Вещни искове Н.Д.Н. ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 13.04.2010г., в законна сила от 11.05.2010г.
Прекратява производството по Гр.дело №126/2009 г. по описа на Районен съд гр.Царево, поради недопустимост на иска.Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски окръжен съд.
 
7 Гражданско дело No 149/2009, II състав Облигационни искове ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ АД Е.С.Д. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 16.04.2010г., в законна сила от 11.05.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Е.С.Д. с ЕГН: ********** ***, че Е.С.Д. с ЕГН: ********** дължи заплащане на "ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Драган Цанков, № 37, ЕИК 121230735, представлявано от изпълнителния директор А.С.А., ЕГН **********, чрез пълномощника си адв. А.Г.,***, тел. 02/9861552, електронна поща: aag_49@abv.bg на сумата от 2500,00 евро, както и законната лихва за забава върху тази сума, считано от 17.09.2009 год. до изплащане на задължението
ОСЪЖДА Е.С.Д. с ЕГН: ********** ***, да заплати на "ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Драган Цанков, № 37, ЕИК 121230735, представлявано от изпълнителния директор А.С.А., ЕГН **********, чрез пълномощника си адв. А.Г.,***, тел. 02/9861552, електронна поща: aag_49@abv.bg, сумата от 1048,60 лева за направени съдебно- деловодни разноски.


 
8 Гражданско дело No 142/2009, I състав Вещни искове Г.В.Д.,
Т.В.Б.
И.Б.М.,
Г.Б.А.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 16.04.2010г., в законна сила от 13.05.2010г.
РАЗПРЕДЕЛЯ между съсобствениците: Г.В.Д., ЕГН-**********,*** и Т.В.Б., ЕГН-**********,***, И.Б.М., ЕГН-********** и Г.Б.А., ЕГН-**********,***, ПОЛЗВАНЕТО на съсобствения им Поземлен имот № 48619.502.242 по кадастралната карта на гр.Царево, обл.Бургаска, с площ от 187кв.м, съобразно вариант А по скицата на вещото лице на л.43 от делото, която е неразделна част от настоящото решение.
 
9 Гражданско дело No 112/2009, II състав Облигационни искове КАЛЦИТ ООД СТАР БИЛДИНГ ООД Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 12.04.2010г., в законна сила от 17.05.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на "СТАР БИЛДИНГ" ООД със седалище и адрес на управление гр. Приморско 8180, ул. "Георги Кондолов" № 13, ЕИК 102927936, представлявано от управителя Георги Стоянов Анастасов, ЕГН ********** ***, че "СТАР БИЛДИНГ" ООД дължи заплащане на "КАЛЦИТ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград 6400, ул. "Цар Симеон" № 11, ЕИК 836145354, представлявано от управителя Тодор Жеков Тодоров, ЕГН ********** ***-Б-7, съд. адрес: гр. Димитровград, ул. "Кап. Петко войвода" бл. 18, ап. 4- адв. В.С. *** на сумите:
1. 1752,12 лв. представляваща равностойността на получена и неплатена стока (негасена вар), ведно със законната лихва върху тази сума от датата на депозиране пред ДРС на искане по чл. 410 от ГПК- 25.05.2009 год. до окончателното й изплащане;
2. 388,21 лв. представляваща размера на мораторната лихва върху дължимата главница от датата на получаване на стоката- 01.12.2007 год. до датата на депозиране пред ДРС на искане по чл. 410 от ГПК- 25.05.2009 год.
Отхвърля като неоснователен иска за заплащане на мораторна лихва в частта му до размера от 389,72 лева.
ОСЪЖДА "СТАР БИЛДИНГ" ООД със седалище и адрес на управление гр. Приморско 8180, ул. "Георги Кондолов" № 13, ЕИК 102927936, представлявано от управителя Георги Стоянов Анастасов, ЕГН ********** ***, че "СТАР БИЛДИНГ" ООД, да заплати на "СТАР БИЛДИНГ" ООД дължи заплащане на "КАЛЦИТ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград 6400, ул. "Цар Симеон" № 11, ЕИК 836145354, представлявано от управителя Тодор Жеков Тодоров, ЕГН ********** ***-Б-7, съд. адрес: гр. Димитровград, ул. "Кап. Петко войвода" бл. 18, ап. 4- адв. В.С. ***, сумата от 876,00 лева за направени съдебно- деловодни разноски.

 
10 Гражданско дело No 77/2009, II състав Вещни искове М.П.Ж.,
П.П.А.
Т.И.Я.,
И.Т.Я.,
П.С.Г.,
З.С.М.,
Н.С.Т.,
М.Г.К.,
С.Г.А.
Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 15.03.2010г., в законна сила от 25.05.2010г.
Прекратява производството по делото, поради оттегляне на предявения иск.
 
11 Гражданско дело No 2/2010, I състав Облигационни искове Т.Н.Т. Г.А.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 29.04.2010г., в законна сила от 25.05.2010г.
ОСЪЖДА Г.А.К., ЕГН-********** ***, да заплати на Т.Н.Т., ЕГН-**********,***, сумата от 60.00лв., представляваща нанесена имуществена вреда от произшествие причинено от Г.А.К., ведно със законната лихва от датата на произшествието - 10.08.2009г. до окончателното изплащане, както и сумата от 14,00лв. за извършени нотариални разноски по уведомяването на Г.А.К., ведно със законната лихва от датата на нотариалната покана - 31.08.2009г. до окончателното изплащане, както и сумата от 72.00лв. за съдебно деловодни разноски, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до претендираните размери - 300.00лв. за имуществени вреди и 70.00лв. за нотариални разноски, като неоснователен.
 
12 ЧНД No 2007/2010, I състав ЗБППМН РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.В.П.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 11.05.2010г., в законна сила от 25.05.2010г.
НАЛАГА на малолетния В.В.П., ЕГН **********,*** възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.11 от ЗБППМН -"Настаняване в социално - педагогически интернат".
 
13 НОХД No 51/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО В.К.Л. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 31.05.2010г., в законна сила от 31.05.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 51/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия В.К.Л. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 22.05.2010год. около 21.20ч. в гр.***, обл.*** пред бензиностанция “Химпекс” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “***без регистрационни номера след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.51 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Алкотест дрегер” 7410+ с фабричен №0277.
3а посоченото престъпление подсъдимият В.К.Л. на основание чл.343б, ал.1, вр.чл.54 от НК ще изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от три месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от три години.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия В.К.Л. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Разноски по делото няма.
По престъплението не са причинени имуществени щети.
Веществени доказателства няма.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №51/2010г.
Определението е окончателно.

В.К.Л.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 51/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия В.К.Л. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 22.05.2010год. около 21.20ч. в гр.***, обл.*** пред бензиностанция “Химпекс” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “***без регистрационни номера след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.51 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Алкотест дрегер” 7410+ с фабричен №0277.
3а посоченото престъпление подсъдимият В.К.Л. на основание чл.343б, ал.1, вр.чл.54 от НК ще изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от три месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от три години.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия В.К.Л. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Разноски по делото няма.
По престъплението не са причинени имуществени щети.
Веществени доказателства няма.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №51/2010г.
Определението е окончателно.