РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.04.2012г. до 30.04.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 27/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.В.Т.,
Р.Г.И.,
Т.М.Т.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 02.04.2012г., в законна сила от 02.04.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №27/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия М. В. Т. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.К. К., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 НК, а именно, че на 05.01.2012 год. в землището на с.В., общ.Ц., обл. Б., местността „**”, в условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с Р. И. и Т..Т. след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег.№ *** собственост на Ц. Г. И. и чрез използване на технически средства - чук и арматурна ножица, отнели от владението на М. М. К. – Зам. Директор ТП ДГС – Ц., собственост на ТП „ДГС” – гр. Ц. МОЛ М. М. К. движими вещи – 58кг. желязо на стойност 27.26 лева и от владението и собственост на Б. К. Е. движими вещи - 3бр. метални ферми от оранжерия на стойност – 126.00 лева и 2бр. метални табли от единично легло /скрап/ на стойност – 3.29 лева, всичко на обща стойност 156.55 лева, без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай, до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са възстановени на собствениците им.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 НК, подсъдимият М. В. Т. на основание чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №27/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимата Р. Г.И. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.К. К., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 НК, а именно, че на 05.01.2012 год. в землището на с.В., общ.Ц., обл.Б., местността „**”, в условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с М. Т. и Т. Т., след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег.№ **, собственост на Ц. Г. И. и чрез използване на технически средства - чук и арматурна ножица, отнели от владението на М. М. К. – Зам. Директор ТП ДГС – Ц., собственост на ТП „ДГС” – гр.Ц. с МОЛ М. М. К. движими вещи – 58кг. желязо на стойност 27.26 лева и от владението и собственост на Б.К.Е. движими вещи - 3бр. метални ферми от оранжерия на стойност – 126.00 лева и 2бр. метални табли от единично легло /скрап/ на стойност – 3.29 лева, всичко на обща стойност 156.55 лева, без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай, до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са възстановени на собствениците им.
За посоченото престъпление чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 НК, подсъдимата Р.Г. И. на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №27/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимият Т.М. Т. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.К. К., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 НК, а именно, че на 05.01.2012 год. в землището на с.В., общ.Ц., обл.Б. местността „**”, в условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с М. Т. и Р. И., след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег.№ ***, собственост на Ц. Г. И. и чрез използване на технически средства - чук и арматурна ножица, отнели от владението на М. М.К. – Зам. Директор ТП ДГС – Ц., собственост на ТП „ДГС” – гр. Ц. с МОЛ М. М. К. движими вещи – 58кг. желязо на стойност 27.26 лева и от владението и собственост на Б. К. Е. движими вещи - 3бр. метални ферми от оранжерия на стойност – 126.00 лева и 2бр. метални табли от единично легло /скрап/ на стойност – 3.29 лева, всичко на обща стойност 156.55 лева, без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай, до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са възстановени на собствениците им, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.
За посоченото престъпление чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 НК, подсъдимият Т.М. Т. на основание чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ще изтърпи наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изтърпяно чрез залепване на споразумението на информационното табло на общинска администрация гр.Ц., Б. област.

М.В.Т.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №27/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия М. В. Т. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.К. К., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 НК, а именно, че на 05.01.2012 год. в землището на с.В., общ.Ц., обл. Б., местността „**”, в условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с Р. И. и Т..Т. след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег.№ *** собственост на Ц. Г. И. и чрез използване на технически средства - чук и арматурна ножица, отнели от владението на М. М. К. – Зам. Директор ТП ДГС – Ц., собственост на ТП „ДГС” – гр. Ц. МОЛ М. М. К. движими вещи – 58кг. желязо на стойност 27.26 лева и от владението и собственост на Б. К. Е. движими вещи - 3бр. метални ферми от оранжерия на стойност – 126.00 лева и 2бр. метални табли от единично легло /скрап/ на стойност – 3.29 лева, всичко на обща стойност 156.55 лева, без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай, до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са възстановени на собствениците им.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 НК, подсъдимият М. В. Т. на основание чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Р.Г.И.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №27/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимата Р. Г.И. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.К. К., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 НК, а именно, че на 05.01.2012 год. в землището на с.В., общ.Ц., обл.Б., местността „**”, в условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с М. Т. и Т. Т., след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег.№ **, собственост на Ц. Г. И. и чрез използване на технически средства - чук и арматурна ножица, отнели от владението на М. М. К. – Зам. Директор ТП ДГС – Ц., собственост на ТП „ДГС” – гр.Ц. с МОЛ М. М. К. движими вещи – 58кг. желязо на стойност 27.26 лева и от владението и собственост на Б.К.Е. движими вещи - 3бр. метални ферми от оранжерия на стойност – 126.00 лева и 2бр. метални табли от единично легло /скрап/ на стойност – 3.29 лева, всичко на обща стойност 156.55 лева, без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай, до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са възстановени на собствениците им.
За посоченото престъпление чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 НК, подсъдимата Р.Г. И. на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Т.М.Т.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №27/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимият Т.М. Т. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.К. К., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 НК, а именно, че на 05.01.2012 год. в землището на с.В., общ.Ц., обл.Б. местността „**”, в условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с М. Т. и Р. И., след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег.№ ***, собственост на Ц. Г. И. и чрез използване на технически средства - чук и арматурна ножица, отнели от владението на М. М.К. – Зам. Директор ТП ДГС – Ц., собственост на ТП „ДГС” – гр. Ц. с МОЛ М. М. К. движими вещи – 58кг. желязо на стойност 27.26 лева и от владението и собственост на Б. К. Е. движими вещи - 3бр. метални ферми от оранжерия на стойност – 126.00 лева и 2бр. метални табли от единично легло /скрап/ на стойност – 3.29 лева, всичко на обща стойност 156.55 лева, без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай, до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са възстановени на собствениците им, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.
За посоченото престъпление чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 НК, подсъдимият Т.М. Т. на основание чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ще изтърпи наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изтърпяно чрез залепване на споразумението на информационното табло на общинска администрация гр.Ц., Б. област.

 
2 Гражданско дело No 5/2012, II състав Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД М.М.Д. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 03.04.2012г., в законна сила от 03.04.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.М.Д. ЕГН: ***, че същия дължи на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, ЕИК: 130697606, сумите както следва: сумата от 6 752.75 лв. /шест хиляди и седемстотин петдесет и два лева и 75 стотинки/, представляваща главница по кредит PLUS 01257519; сумата от 4 280.81 лв. /четири хиляди и двеста осемдесет лева и 81 стотинки/, представляваща надбавка по чл. 4 от договора; сумата от 851.67 лв. /осемстотин петдесет и един лева и 67 стотинки/, представляваща обезщетение за забава, на основание чл. 33 от Закона за потребителския кредит, за периода от настъпването на предсрочната изискуемост на посочения кредит, а именно 30 юни 2010 г. до датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК- 20.09.2011 год. или общо дължима сума 11 885.23 лв. /единадесет хиляди осемстотин осемдесет и пет лева и 23 стотинки/, ведно със законната лихва върху дължимите суми начиная от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК- 20.09.2011 год. до окончателното им изплащане.
 
3 НАХД No 341/2012, II състав Административни дела Р.Й.Г. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 14.03.2012г., в законна сила от 04.04.2012г.
НП-отменено
 
4 НОХД No 29/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.В.Т. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 09.04.2012г., в законна сила от 09.04.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №29/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия Б.В.Т., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което обвиняемият Б.В.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.2 и т.4 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 НК, а именно, че за времето 08.01.2012 год. – 09.01.2012 год. в с.Л., обл.Б., местността *** чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд”, модел „Куриер” с рег. № ***, собственост на И.Б.Т. отнел от владението и собственост на В.Н.А. движима вещ – 1 бр. двигател за моторна лодка марка „Мерцедес” на стойност 425.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като откраднатата вещ е била оставена без постоянен надзор.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.2 и т.4 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.В.Т. на основание чл.195, ал.1, т.2 и т.4 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 НК, на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Веществените доказателства са върнати на собственика им – св. В.Н.А..
От престъплението са причинени имуществени вреди в размер на 425.00 лева, които са възстановени изцяло.
ОСЪЖДА Б.В.Т., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 100.00лв. за разноски по делото.

Б.В.Т.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.2 и т.4 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.В.Т. на основание чл.195, ал.1, т.2 и т.4 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 НК, на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 
5 Гражданско дело No 134/2011, I състав Облигационни искове К.Т.К. ИНТЕРСТРОЙ М.Н. ООД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 19.03.2012г., в законна сила от 10.04.2012г.
ОСЪЖДА „Интерстрой М.Н.”ООД, ЕИК-147128221, гр.Царево, ул.Велека №4 да заплати на К.Т.К., ЕГН-**********,***, `````, сумата от 1891,51лв., от които главница 1849,39лв. и лихви в размер на 42,12лв., представляваща недължимо платени от него суми по 7бр. фактури за доставка на ел.енергия за периода от 03.03.2011г. до 04.10.2011г.
ОСЪЖДА „Интерстрой М.Н.”ООД да заплати на К.Т.К. сумата от 300лв., представляваща съответстващата се на ищеца част от дължимия наем за ползването на наетия обект за м.октомври, ноември и декември 2011г.
ОСЪЖДА „Интерстрой М.Н.”ООД да освободи наетия от него обект, находящ се в гр.Царево на ул.Хан Аспарух №13, считано от 01.01.2012г.
ОСЪЖДА „Интерстрой М.Н.”ООД да заплати на К.Т.К. сумата от 775,66лв. за разноски по делото.

 
6 Гражданско дело No 125/2011, II състав Облигационни искове ПК ПЕРЛА - ГР.ЦАРЕВО ЕТ ММ-МИТКО ДОБРЕВ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 14.03.2012г., в законна сила от 17.04.2012г.
ОСЪЖДА ЕТ *** със седалище и адрес на управление в гр.Ц., обл. Б., ул.***, Код по Булстат *** представлявано от М.М.Д., да заплати на ПК „Перла“ със седалище и адрес на управление в гр. Ц., обл. Б., ул.***, ЕИК 102001511, представлявана от Д.Н.- Председател, сумата от 155.46 лв. /сто петдесет и пет лева и 46 стотинки/, представляваща дължима сума за консумирана ел. енергия за м. декември 2007 год. по договор за наем на помещение на търговска цел от 03.01.2005 год. ведно с лихвата върху тази сума считано от 01.01.2008 год. до датата на подаване на исковата молба- 02.12.2011 год. в размер на 77.69 лв. /седемдесет и седем лева и 69 стотинки/, или общо сумата в размер на 233.15 лв. /двеста тридесет и три лева и 15 стотинки/, ведно със законната лихва върху присъдените суми, считано от датата на подаване на исковата молба- 02.12.2011 год. до окончателното им заплащане.
 
7 НАХД No 533/2011, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕТ ВАСИЛ ЗАНЕВ ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 21.03.2012г., в законна сила от 17.04.2012г.
НП-отменено
 
8 НАХД No 546/2011, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ЕТ ГАЛЕЯ-ГЕОРГИ ИЗМИРЕВ ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 22.03.2012г., в законна сила от 17.04.2012г.
НП-потвърдено
 
9 НАХД No 547/2011, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ЕТ ГАЛЕЯ-ГЕОРГИ ИЗМИРЕВ ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 22.03.2012г., в законна сила от 17.04.2012г.
НП-потвърдено
 
10 НАХД No 314/2012, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) НЕВЕНА И БОЖИДАР КИРОВИ ООД ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 22.03.2012г., в законна сила от 17.04.2012г.
НП-потвърдено
 
11 НОХД No 33/2012, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.В.Д. Председател и докладчик: ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА  Споразумение от 19.04.2012г., в законна сила от 19.04.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №33/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Г. В. Д. представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият Г. В. Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че: На 17.04.2012 год. около 21.15 часа, в с.Л., обл.Б., в района на автогарата, по ул. “**” в посока от центъра на селото към автогарата, управлявал лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно – 1.89 промила на хиляда установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза № 233/18.04.2012 год. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД МВР - Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК НАЛАГА на обвиняемия Г.В.Д. наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 100 /сто/ ЧАСА безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, ЛИШАВА обвиняемия Г.В. Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. На осн. чл.59, ал.4 от НК се ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият Г. В. Д. е бил лишен по административен ред от право да управлява моторно превозно средство, считано от 17.04.2012г.

Г.В.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №33/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Г. В. Д. представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият Г. В. Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че: На 17.04.2012 год. около 21.15 часа, в с.Л., обл.Б., в района на автогарата, по ул. “**” в посока от центъра на селото към автогарата, управлявал лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно – 1.89 промила на хиляда установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза № 233/18.04.2012 год. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД МВР - Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК НАЛАГА на обвиняемия Г.В.Д. наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 100 /сто/ ЧАСА безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, ЛИШАВА обвиняемия Г.В. Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. На осн. чл.59, ал.4 от НК се ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият Г. В. Д. е бил лишен по административен ред от право да управлява моторно превозно средство, считано от 17.04.2012г.

 
12 НАХД No 309/2012, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.Й.Х. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 19.03.2012г., в законна сила от 19.04.2012г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност В.Й.Х., ЕГН-**********,***, живущ ***, за извършеното от него престъпление по чл.191, ал.1 НК, а именно, че за времето от месец декември 2010г. до 28.12.2011г. в гр.Приморско, обл.Бургаска, ул.Т. №8б, като пълнолетно лице без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст - с непълнолетната А.Р.З., ЕГН-********** и му НАЛАГА административно наказание по реда на чл.78а от НК, глоба в размер на 1000/хиляда/лева.
В.Й.Х.
Мотиви от 19.03.2012г.
Мотивите предадени на 19.03.2012г.
 
13 Гражданско дело No 103/2011, II състав Други дела ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЛС РОПОТАМО ПРИ ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ГР.СЛИВЕН Х.Ж.Ж.,
Х.Л.Ж.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 29.03.2012г., в законна сила от 23.04.2012г.
ОБЯВЯВА за недействителен по отношение на „Държавно ловно стопанство Ропотамо„ към „Югоизточно държавно предприятие“ ДП, гр. Сливен, Булстат 2016176540222, Договор за покупко- продажба на моторно превозно средство, регистриран с нотариална заверка на подписите от нотариус М.Т. на 21.12.2010 год. с който Х.Ж.Ж., ЕГН *** продава на Х.Л.Ж., ЕГН ***, автомобил, марка „Джип“ модел „Чероки“ рама № TJEBL78AJT204684, двигател № J8S14F028006, ДКН ***.
 
14 НАХД No 531/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.Ц.В. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 22.03.2012г., в законна сила от 23.04.2012г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност П.Ц.В., ЕГН-**********,***, постоянен адрес:***, за извършеното от нея престъпление по чл.192а, ал.1, а именно, че на 14.07.2011г. в с.Лозенец, обл.Бургаска, в бирария „Кристал“, без надлежно разрешение, приела на работа ненавършилата 18-годишна възраст Нели С. С., ЕГН-**********, като й НАЛАГА административно наказание по реда на чл.78а от НК, глоба в размер на 1000.00/хиляда/лева.
П.Ц.В.
Освобождава от наказателна отговорност и налага администритавно наказание глоба.
Мотиви от 22.03.2012г.
 
15 НОХД No 34/2012, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Д.С. Председател и докладчик: ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА  Споразумение от 23.04.2012г., в законна сила от 23.04.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №34/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Д. Д. С.– ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б. Б., съгласно което обвиняемият Д. Д. С., ЕГН: ** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, за това, че на 13.04.2012 год. около 21.30 часа, в землището на с. С., местността “**”, обл. Б. при излизане от черен път на асфалтов път, в посока от с.С.– към с. Р., управлявал мотоциклет марка “**” без регистрационен номер, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно – 2.09 промила на хиляда установено по надлежния ред – с техническо средство “Дрегер 7410+” с фабричен № 0006.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 във вр. чл.54 от НК НАЛАГА на обвиняемия Д.Д. С., ЕГН: *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Д.Д.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №34/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Д. Д. С.– ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б. Б., съгласно което обвиняемият Д. Д. С., ЕГН: ** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, за това, че на 13.04.2012 год. около 21.30 часа, в землището на с. С., местността “**”, обл. Б. при излизане от черен път на асфалтов път, в посока от с.С.– към с. Р., управлявал мотоциклет марка “**” без регистрационен номер, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно – 2.09 промила на хиляда установено по надлежния ред – с техническо средство “Дрегер 7410+” с фабричен № 0006.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 във вр. чл.54 от НК НАЛАГА на обвиняемия Д.Д. С., ЕГН: *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 
16 Гражданско дело No 28/2012, I състав Издръжка Д.Т.Н. Д.К.К.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 24.04.2012г., в законна сила от 24.04.2012г.
ОДОБРЯВА сключената между страните спогодба, съгласно условията на която упражняването на родителските права върху родените от съвместното им съжителство деца Т.Д.К., ЕГН *** и Д.Д.К., ЕГН *** се предоставят на майката Д.Т.Н., ЕГН ***, като бащата Д.К.К., ЕГН *** ще заплаща месечна издръжка на децата си Т.Д.К. и Д.Д.К. в размер на по 70.00лв. за всяко едно от децата, считано от 24.04.2012г. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване. На бащата Д.К.К. се определя режим на лични контакти с децата Т.Д.К. и Д.Д.К. всяка календарна седмица от месеца, считано от петък вечерта до неделя на обяд, както и един месец през лятото, когато майката не е в отпуск. Разноските по делото остават за страните така, както са ги направили.