РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.04.2011г. до 30.04.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 122/2010, II състав Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД А.Е.Х. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 24.02.2011г., в законна сила от 01.04.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ЕИК: 130697606, че А.Е.Х., ЕГН: *** дължи изпълнение на парично задължение към „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ЕИК: 130697606, в размер на 593,53 лева- главница, 109,19 лева- обезщетение за забава от 30.10.2008 год. до 29.09.2010 год. или общо сумата в размер на 702,72 лева, ведно със законната лихва върху дължимите суми считано от 29.09.2010 год. до окончателното им изплащане.
ОСЪЖДА А.Е.Х., ЕГН: *** да заплати на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ЕИК: 130697606 сумата от 150,00 лв. за направени по делото разноски.


 
2 Гражданско дело No 5/2011, I състав Облигационни искове ЕНТЕР ЕООД СПОРТНИ ИМОТИ ПРИМОРСКО АД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 01.04.2011г., в законна сила от 01.04.2011г.
ПРИЕМА за установено по отношение на „Спортни имоти Приморско”АД, ЕИК-102850151, гр.Приморско, ул.Фрегата №2, че дължи на „Ентер”ЕООД, ЕИК-147124529, гр.Бургас, ж.к.Изгрев, бл.6, вх.2, ет.6, ап.15, сумата от 1`656,00лв., главница, представляваща стойността на незаплатена услуга поддръжка на професионално хотелско и кухненско оборудване, ведно със сумата от 420,00лв., представляваща обезщетение за забава в размер на законната лихва за периода от 02.09.2008г. до 24.09.2010г., ведно със законната лихва върху главницата от 02.11.2010г. до окончателното плащане.
 
3 НАХД No 438/2010, II състав По ЗД по пътищата И.Щ.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 07.03.2011г., в законна сила от 01.04.2011г.
НП-изменено
 
4 Гражданско дело No 125/2010, I състав Искове по КТ за отмяна на уволнение И.Й.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 08.03.2011г., в законна сила от 04.04.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на И.Й. Петков, ЕГН-**********, против „Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури”-гр.София, с който моли съда да признае уволнението му със заповед № 38/17.06.2010г. за незаконно и да го отмени.
 
5 НОХД No 11/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.Т.С. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 16.03.2011г., в законна сила от 04.04.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Т.С. - роден на ***г*** Загора, с постоянен адрес ***. Христо Димов №22, ет.3, ап.8, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от месец ноември – месец декември 2007г. в гр.К, обл.Б, хотел “**”, действувайки в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители с обв.С.Я.С., след предварителен сговор, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – входни врати на стаи, чрез използване на моторно превозно средство микробус марка “**”, модел “**” с ДК № **, собственост на фирма “**” ЕООД и моторно превозно средство лек автомобил марка “**”, модел “**” с ДК № **, собственост на Д.К.Н. и чрез използване на технически – оригинални ключове за стаите, отнели от владението на З.А.Н. – управител на хотел “**” движими вещи – 1бр. климатик марка “Сого” 12-ка, на стойност 281.25лв., 64бр. ламаринени радиатори панелен тип, на стойност 1040.00лв., 1бр. цветен телевизор марка “Елит”, “Линея” или “Регал” 14 инчов, на стойност 67.50лв., 1бр. компютър марка “Прософт”, модел “Терминатор”, на стойност 200.00лв., 13бр. матраци за единични легла от фурнировани плоскости, на стойност 195.00лв., 13бр. матраци за единични легла, на стойност 325.00лв., 1бр. картофобелачка, бракувана на стойност 26.00лв., 2бр. чугунени решетки за барбекю, на стойност 6.50лв., 1бр. цветен телевизор марка “Самсунг” 21 инчов, на стойност 150.00лв., 1бр. микровълнова фурна, на стойност 27.50лв., 1бр. фритюрник 5 литров с надпис “oztiryakiler” на стойност 44.36лв., като вещите са собственост на “**” АД, от владението на Н.П.З. движими вещи – 1бр. климатик, марка “Делонги” 18-ка, на стойност 550.00лв. и 30бр. осветителни тела, на стойност 450.00лв., от владението на В.П.И. – ръководител сектор в Университет по архитектура, строителство и геодезия гр.София движими вещи – 2бр. цветни телевизори марка “Хюндай”, модел 21 НNЗЗ 21 инчови, на стойност 316.88лв., 2бр. цветни телевизори 14 инчови марка “Пролукс” на стойност 232.88лв. и 3бр. ламаринени радиатори панелен тип, на стойност 48.75лв., като вещите са собственост на УАСГ гр.София, всичко на обща стойност 3961.62лв., без тяхното съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието представлява немаловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи на осн. чл.61, т.2 и чл.60, ал.1 от ЗИЗНС при първоначален „строг” режим в затвор.
На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието наложеното на подсъдимият С.Т.С. по споразумение по НОХД №1822/2006год. на Районен съд Стара Загора в сила от 12.12.2006г.в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание подсъдимият ДА ИЗТЪРПИ на осн. чл.61, т.2 и чл.60, ал.1 от ЗИЗНС при първоначален „строг” режим в затвор.
ОСЪЖДА С.Т.С., със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 70.00лв. за разноски по делото.

С.Т.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Т.С. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от месец ноември – месец декември 2007г. в гр.К., обл.Б., хотел “**”, действувайки в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители с обв.С. Я. С., след предварителен сговор, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – входни врати на стаи, чрез използване на моторно превозно средство микробус марка “**”, модел “**” с ДК № ***, собственост на фирма “**” ЕООД и моторно превозно средство лек автомобил марка “**, модел “**” с ДК № *** собственост на Д. К.Н. и чрез използване на технически – оригинални ключове за стаите, отнели от владението на З. А. Н. – управител на хотел “**” движими вещи – 1бр. климатик марка “Сого” 12-ка, на стойност 281.25лв., 64бр. ламаринени радиатори панелен тип, на стойност 1040.00лв., 1бр. цветен телевизор марка “Елит”, “Линея” или “Регал” 14 инчов, на стойност 67.50лв., 1бр. компютър марка “Прософт”, модел “Терминатор”, на стойност 200.00лв., 13бр. матраци за единични легла от фурнировани плоскости, на стойност 195.00лв., 13бр. матраци за единични легла, на стойност 325.00лв., 1бр. картофобелачка, бракувана на стойност 26.00лв., 2бр. чугунени решетки за барбекю, на стойност 6.50лв., 1бр. цветен телевизор марка “Самсунг” 21 инчов, на стойност 150.00лв., 1бр. микровълнова фурна, на стойност 27.50лв., 1бр. фритюрник 5 литров с надпис “oztiryakiler” на стойност 44.36лв., като вещите са собственост на “** АД, от владението на Н. П.З. движими вещи – 1бр. климатик, марка “Делонги” 18-ка, на стойност 550.00лв. и 30бр. осветителни тела, на стойност 450.00лв., от владението на В. П. И. – ръководител сектор в Университет по архитектура, строителство и геодезия гр.София движими вещи – 2бр. цветни телевизори марка “Хюндай”, модел 21 НNЗЗ 21 инчови, на стойност 316.88лв., 2бр. цветни телевизори 14 инчови марка “Пролукс” на стойност 232.88лв. и 3бр. ламаринени радиатори панелен тип, на стойност 48.75лв., като вещите са собственост на УАСГ гр.София, всичко на обща стойност 3961.62лв., без тяхното съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието представлява немаловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи на осн. чл.61, т.2 и чл.60, ал.1 от ЗИЗНС при първоначален „строг” режим в затвор.
На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието наложеното на подсъдимият С. Т. С. по споразумение по НОХД №1822/2006год. на Районен съд Стара Загора в сила от 12.12.2006г.в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание подсъдимият ДА ИЗТЪРПИ на осн. чл.61, т.2 и чл.60, ал.1 от ЗИЗНС при първоначален „строг” режим в затвор.
ОСЪЖДА С.Т.С. със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 70.00лв. за разноски по делото.

Мотиви от 21.03.2011г.
Мотивите предадени на 21.03.2011
 
6 НОХД No 16/2011, I състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО И.И.И. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 16.03.2011г., в законна сила от 04.04.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. И. И. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че през месец септември 2009г. в гр.К., обл.Б., противозаконно присвоил чужди движими вещи – 3бр. палми “трахикарпус” на стойност 1500.00лв. и 5бр. палми “финикови” на стойност 2000.00лв., всичко на обща стойност 3500.00лв., собственост на ЕТ “***”, които владеел - престъпление по чл.206, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК се отлага с изпитателен срок от три години.
ОСЪЖДА И. И. И. да заплати на ЕТ “***” ЕИК ***, гр.Ц., обл.Б., ул.*** №* сумата в размер на 3500.00лв., причинени от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 30.09.2009г. до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА И.И.И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 50.00лв. за разноски по делото, както и сумата от 140.00лв. държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

И.И.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. И. И. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че през месец септември 2009г. в гр.К., обл.Б., противозаконно присвоил чужди движими вещи – 3бр. палми “трахикарпус” на стойност 1500.00лв. и 5бр. палми “финикови” на стойност 2000.00лв., всичко на обща стойност 3500.00лв., собственост на ЕТ “***”, които владеел - престъпление по чл.206, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК се отлага с изпитателен срок от три години.
ОСЪЖДА И. И. И. да заплати на ЕТ “***” ЕИК ***, гр.Ц., обл.Б., ул.*** №* сумата в размер на 3500.00лв., причинени от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 30.09.2009г. до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА И.И.И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 50.00лв. за разноски по делото, както и сумата от 140.00лв. държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

Мотиви от 21.03.2011г.
Мотивите предадени на 21.03.2011
 
7 Гражданско дело No 92/2008, I състав Облигационни искове С.Н.И.,
И.Н.Н.
В.В.Ч. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 09.09.2009г., в законна сила от 05.04.2011г.
ОСЪЖДА В.В.Ч., ЕГН-********** *** 54, при участието на Община Приморско като трето лице помагач, да заплати на И.Н.Н., ЕГН-********** и С.Н.И., ЕГН-**********,*** 2, общо сумата от 16`000,00лв., (разпределени на двамата по равно), представляваща обезщетение за ползването от него на УПИ III, кв.71 по плана на гр.Приморско, за периода от 01.05.2004г. до 01.01.2005г., ведно със законната лихва върху тази сума от 26.03.2008г. до окончателното плащане, както и сумата от 1200,00лв. за разноски по делото, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част над уважения размер, досежно претенцията от името на А.С.Н., ЕГН-********** в размер на 4`000,00лв., като неоснователен.
 
8 НОХД No 25/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Г.Д.В.,
Т.И.А.,
Д.А.Д.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 05.04.2011г., в законна сила от 05.04.2011г.
За посоченото престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т.3, предл. второ, т. 4, предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК осъжда подсъдимият Г. Д. В., ЕГН ** на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т.3, предл. второ, т. 4, предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” на наказание „пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година; 3. 100 /сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година. За посоченото престъпление по чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК осъжда подсъдимия Г. Д. В., ЕГН *** на осн. чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал., т.2, б.”б” от НК на наказание „пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година; 3. 100/сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.На основание чл.23, ал.1 от НК налага на подсъдимия Г. Д.В., ЕГН ** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените наказания, а именно „пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година;3.100 /сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
За посоченото престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т.3, предл. второ, т. 4, предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК осъжда подсъдимия Т. И. А. ЕГН *** на основание чл.197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т.3, предл. второ, т. 4, предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на наказание „Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година;3.. 100 /сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.За посоченото престъпление по чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК осъжда подсъдимия Т.И.А., ЕГН *** на осн. чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на наказание „Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година; 3.100/сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.На основание чл.23 ал.1 от НК налага на подсъдимия Т.И. А., ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените наказания, а именно „пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година; 3.100 /сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година. За посоченото престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т.3, предл. второ, т. 4, предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК осъжда подсъдимия Д. А.Д., ЕГН *** на основание чл. чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т.3, предл. второ, т. 4, предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на наказание „Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година и 3. 100 сто а/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.За посоченото престъпление по чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д. А.Д., ЕГН *** на осн. чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” ат НК на наказание „Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година и
3.100/сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.На основание чл.23 ал.1 от НК налага на подсъдимия Д. А.Д., ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените наказания, а именно „пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година и 3.100 /сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
Г.Д.В.
За посоченото престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т.3, предл. второ, т. 4, предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК осъжда подсъдимият Г. Д. В., ЕГН ** на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т.3, предл. второ, т. 4, предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” на наказание „пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година; 3. 100 /сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година. За посоченото престъпление по чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК осъжда подсъдимия Г. Д. В., ЕГН *** на осн. чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал., т.2, б.”б” от НК на наказание „пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година; 3. 100/сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.На основание чл.23, ал.1 от НК налага на подсъдимия Г. Д.В., ЕГН ** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените наказания, а именно „пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година;3.100 /сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.

Т.И.А.
За посоченото престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т.3, предл. второ, т. 4, предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК осъжда подсъдимия Т. И. А. ЕГН *** на основание чл.197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т.3, предл. второ, т. 4, предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на наказание „Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година;3.. 100 /сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.За посоченото престъпление по чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК осъжда подсъдимия Т.И.А., ЕГН *** на осн. чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на наказание „Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година; 3.100/сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.На основание чл.23 ал.1 от НК налага на подсъдимия Т.И. А., ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените наказания, а именно „пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година; 3.100 /сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
Д.А.Д.
За посоченото престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т.3, предл. второ, т. 4, предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК осъжда подсъдимия Д. А.Д., ЕГН *** на основание чл. чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т.3, предл. второ, т. 4, предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на наказание „Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година и 3. 100 сто а/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.За посоченото престъпление по чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д. А.Д., ЕГН *** на осн. чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” ат НК на наказание „Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година и
3.100/сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.На основание чл.23 ал.1 от НК налага на подсъдимия Д. А.Д., ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените наказания, а именно „пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година и 3.100 /сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
 
9 НОХД No 37/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.З.Ц.,
М.З.Ц.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 06.04.2011г., в законна сила от 06.04.2011г.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК подсъдимият Т. З. Ц. ще изтърпи наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, което ще бъде изтърпяно чрез залепване на споразумението на информационното табло на общинска администрация гр.Ц., обл.Б.. За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК подсъдимият М.З.Ц.ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
ОСЪЖДА М. З.Ц. и Т. З. Ц. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата от 66.50лв. за разноски по делото.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 74.00лв. са възстановени.
Веществени доказателства няма.

Т.З.Ц.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №37/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и подсъдимия Т. З. Ц. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което: Т.З.Ц. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, а именно, че на 22.01.2011г. в местността “**”, землището на с.Б.., обл.Б., в съучастие като съизвършител с М. З. Ц., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. права лопата, 1бр. крива лопата и 1бр. брадва, отнели от владението на И. Г. Л. – Началник на поделение ***, гр.Ц., собственост на поделение ***, гр.Ц. движими вещи – 5м. ел. проводник СВБТ – 19х2.5 кв. мм. на стойност 74.00лв., без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като деянието не представлява маловажен случай, обв.Т.Ц. макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са заместени.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК подсъдимият Т. З. Ц. ще изтърпи наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, което ще бъде изтърпяно чрез залепване на споразумението на информационното табло на общинска администрация гр.Ц., обл.Б..

М.З.Ц.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №37/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и подсъдимия М. З. Ц., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което: М. З.Ц. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 22.01.2011г. в местността “**”, землището на с.Б., обл.Б., в съучастие като съизвършител с Т. З. Ц., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. права лопата, 1бр. крива лопата и 1бр. брадва, отнели от владението на И. Г. Л. – Началник на поделение ** гр.Ц., собственост на поделение ***, гр.Ц. движими вещи – 5м. ел. проводник СВБТ – 19х2.5 кв. мм. на стойност 74.00лв., без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са заместени.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК подсъдимият М. З. Ц.ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
ОСЪЖДА М. З.Ц. и Т. З. Ц. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата от 66.50лв. за разноски по делото.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 74.00лв. са възстановени.
Веществени доказателства няма.

 
10 НАХД No 303/2011, I състав Административни дела И.К.Ж. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 02.03.2011г., в законна сила от 06.04.2011г.
НП-изменено
 
11 НОХД No 38/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.М.С.,
Д.К.Г.,
С.С.Ж.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 11.04.2011г., в законна сила от 11.04.2011г.
За посоченото престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.М.С. на осн. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК и чл. 55 ал.1 т.1 от НК на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА И.М.С., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 25.50 лв. за разноски по делото.
За посоченото престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.К.Г. на осн. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК и чл. 55 ал.1 т.1 от НК на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.ОСЪЖДА Д.К.Г., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 25.50 за разноски по делото.
За посоченото престъпление по чл. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.С.Ж. на осн. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б. "Б" от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА С.С.Ж., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 25.50лв. за разноски по делото.
От престъплението са причинени имуществени вреди в размер на 192.40 лева, които са възстановени изцяло.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 3 бр. прави лопати, 2 бр. криви лопати и 2 бр. кирки, които са с неустановен собственик, на основание чл. 112 ал.1 от НПК ОТНЕМА в полза на държавата, ако в едногодишен срок от завършване на наказателното производство не бъдат потърсени.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1 бр. кирка, 1 бр. права лопата, 1 бр. крива лопата и 1 бр. бел, собственост на обв. Г., намиращи се на съхранение в РУП - гр. Царево - да бъдат върнати на собственика им, тъй като не са послужили за извършване на престъплението.

И.М.С.
За посоченото престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.М.С. на осн. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК и чл. 55 ал.1 т.1 от НК на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА И.М.С., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 25.50 лв. за разноски по делото.

Д.К.Г.
За посоченото престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.К.Г. на осн. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК и чл. 55 ал.1 т.1 от НК на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.ОСЪЖДА Д.К.Г., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 25.50 за разноски по делото.

С.С.Ж.
За посоченото престъпление по чл. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.С.Ж. на осн. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б. "Б" от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА С.С.Ж., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 25.50лв. за разноски по делото.

 
12 НОХД No 40/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.С.К. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 12.04.2011г., в законна сила от 12.04.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №40/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Г. С. К. –***, ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Н., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б ал.1, за това, че на 27.02.2011 год. в около 20.05 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., по ул. "***" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "***”, модел ***ДКН ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.68 промила на хиляда, установено по надлежния ред – съдебно-медицинска експертиза № ***год. на Отделението по съдебна медицина при “МБАЛ” АД – гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл. 343б ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г. С. К., ЕГН *** на осн. чл. 343б ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2 б."б" от НК на ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 343г вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Г. С. К., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от 27.02.2011 год.
Веществени доказателства - няма.
ОСЪЖДА Г. С. К., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 65.00лв. за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.

На основание чл. 24 ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №40/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Г. С. К., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


Г.С.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №40/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия Г. С.К. – ***, ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Н., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б ал.1, за това, че на 27.02.2011 год. в около 20.05 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., по ул. "***" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "***”, модел ***ДКН ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.68 промила на хиляда, установено по надлежния ред – съдебно-медицинска експертиза №*** год. на Отделението по съдебна медицина при “МБАЛ” АД – гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл. 343б ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г. С. К., ЕГН *** на осн. чл. 343б ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2 б."б" от НК на ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 343г вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Г. С. К., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от 27.02.2011 год.
Веществени доказателства - няма.
ОСЪЖДА Г. С. К., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 65.00лв. за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.

На основание чл. 24 ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №40/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Г. С. К., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


 
13 НОХД No 17/2011, I състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Д.В.Т.,
В.Д.Х.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 28.03.2011г., в законна сила от 13.04.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Д. В. Т. ЕГН*** ЗА НЕВИННА в това, че в периода месец юни – месец август 2010г. в с.С., обл.Б. подсъдимата Д.В.Т. се заканила с убийство на Д. Б. Х. с думите: “Ще те убия”, “Курво, щом почина сина ми, ти нямаш право да живееш, когато и да е, аз ще те убия, ще те ликвидирам, ще те премахна!”, “Смърт за смърт!” и това заканване възбудило основателен страх, че може да бъде осъществено - престъпление по чл.144, ал.3, предл. първо, вр. ал.1 от НК И Я ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Д. Х. ЕГН *** ЗА НЕВИНЕН в това, че в периода месец юни – месец август 2010г. в с.С., обл.Б. подсъдимият В.Д. Х. се заканил с убийство на Д. Б. Х. с думите: “Курво, аз теб ще те премахна, ще те ликвидирам! Ако мислиш, че с полицаи ще се предпазиш, аз ще те набарам насаме!” и това заканване възбудило основателен страх, че може да бъде осъществено - престъпление по чл.144, ал.3, предл. първо, вр. ал.1 от НК И ГО ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.

Д.В.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимата Д.В. Т. ЕГН *** ЗА НЕВИННА в това, че в периода месец юни – месец август 2010г. в с.С., обл.Б. подсъдимата Д. В. Т. се заканила с убийство на Д. Б. Х. с думите: “Ще те убия”, “Курво, щом почина сина ми, ти нямаш право да живееш, когато и да е, аз ще те убия, ще те ликвидирам, ще те премахна!”, “Смърт за смърт!” и това заканване възбудило основателен страх, че може да бъде осъществено - престъпление по чл.144, ал.3, предл. първо, вр. ал.1 от НК И Я ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.

В.Д.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Д. Х. ЕГН *** ЗА НЕВИНЕН в това, че в периода месец юни – месец август 2010г. в с.С., обл.Б. подсъдимият В. Д.Х. се заканил с убийство на Д. Б.Х. с думите: “Курво, аз теб ще те премахна, ще те ликвидирам! Ако мислиш, че с полицаи ще се предпазиш, аз ще те набарам насаме!” и това заканване възбудило основателен страх, че може да бъде осъществено - престъпление по чл.144, ал.3, предл. първо, вр. ал.1 от НК И ГО ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.

Мотиви от 04.04.2011г.
Мотивите предадени на 04.04.2011
 
14 НОХД No 45/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.С.М. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 15.04.2011г., в законна сила от 15.04.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №45/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия М.С. М. -***, ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв. С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 12.04.2011 год. в около 23.20 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска по ул."***" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „***", модел „***" с per. №*** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда -1,93 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер - Алкотест 7410" с инв. № 0241 .
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М. С. М., ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Веществени доказателства - няма.
Разноски по делото - няма
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №45/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия М.С. М., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


М.С.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №45/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия М.С. М. -***, ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв. С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 12.04.2011 год. в около 23.20 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска по ул."***" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „***", модел „***" с per. №*** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда -1,93 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер - Алкотест 7410" с инв. № 0241 .
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М. С. М., ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Веществени доказателства - няма.
Разноски по делото - няма
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №45/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия М.С. М., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


 
15 НАХД No 304/2011, II състав По ЗД по пътищата П.Г.Б. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 10.03.2011г., в законна сила от 15.04.2011г.
НП-изменено
 
16 Гражданско дело No 120/2010, II състав Развод и недейств. на брака К.Л.А. М.М.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 18.04.2011г., в законна сила от 18.04.2011г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен гражданския брак, сключен между: К. Л. А., ЕГН *** и М. М. А., ЕГН ***, на 01.12.1975 год. в гр. Мичурин /Царево/, обл. Бургаска, без съдът да се произнася по въпроса за вината.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между К. Л. А., ЕГН *** и М. М. А., ЕГН ***, споразумение за следното:
I. ОТНОСНО РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на роденото в брака дете: родената от брака ***, Н. К. П., ЕГН ********** е пълнолетна и родителски права не следва да се предоставят.
II. ОТНОСНО ИМУЩЕСТВОТО, ПРИДОБИТО ПО ВРЕМЕ НА БРАКА:
1. В ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ на М. М. А., ЕГН ***, се предоставят следните вещи:
1.1. КАНЦЕЛАРСКАТА СГРАДА, находяща се в ***, ведно с дворното място, върху което е построена, представляващо парцел *** по плана на селото, площ от *** при граници, подробно описани в нотариален акт № ***дело *** год. на Бургаския районен съд;
1.2. МПС- лек автомобил, марка „***“ модел ***, peг. № ***, цвят***, ***, с дата на първа регистрация *** год. свидетелство за регистрация на МПС № ***.
2. В ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ на К. Л. А., ЕГН ***, се предоставят следните вещи:
2.1. *** от дворното място, находящо се в ***, представляващо ПИ с идентификатор ***, цялото на площ от ***. при граници, подробно описани в Договор за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост от *** год. вписан в Службата по вписванията при PC- Царево на *** год. акт. № ***.вх. рег. №***.
2.2. ГАРАЖ със застроена площ от ** построен в дворното място на ул. „***„ № **, представляващо ПИ с идентификатор ***по КККР на гр. Царево.
2.3. МПС- лек автомобил, марка „***“ модел ***, peг. № ***, цвят **, *** № ***, рама № ***, дата на първа регистрация *** год. свидетелство за регистрация на МПС №***.
ІІІ. ОТНОСНО СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ- семейното жилище, етаж от сграда, находяща се в ***, построена в дворното място, представляващо ПИ с идентификатор *** по КККР на гр. Царево, лична собственост на ищеца, се предоставя за ползване от К. Л. А., ЕГН ***.
Ответницата М. М. А. ЕГН ***, ще продължи да живее и ползва, както е живяла до сега, жилището собственост на майка й Д. Д. С., находяща се в ***.
ІV. ОТНОСНО ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ, представляващи СИО- неподелените движими вещи, придобитите по време на брака, ще се разпределят по взаимно съгласие на страните, с протокол за приемането и предаването им, подписан от двамата, в присъствие на процесуалните им представители.
V. След прекратяването на брака, съпрузите не си дължат взаимно издръжка.
VІ. След прекратяването на брака, М. М. А. възстановява предбрачното си фамилно име Т..
VІІ. Разноските по делото остават за сметка на страните, така както са ги направили.
VІІІ. Държавна такса по развода, се поема по равно от страните.
ОСЪЖДА К. Л. А., ЕГН ***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.
ОСЪЖДА М. М. А., ЕГН ***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.
ОСЪЖДА К. Л. А., ЕГН ***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 123.85 лв. (сто двадесет и три лева и 85 стотинки), държавна такса върху поставеното в дял имущество.
ОСЪЖДА М. М. А., ЕГН ***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 57,14 лв. (петдесет и седем лева и 14 стотинки), държавна такса върху поставеното в дял имущество.

Решението не подлежи на обжалване.
 
17 Гражданско дело No 25/2011, I състав Развод по взаимно съгласие Н.Х.Д.,
Г.Д.Д.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 18.04.2011г., в законна сила от 18.04.2011г.
Допуска развода и прекратява брака между страните. Родителските права върху детето предоставени на майката. Присъдена издръжка от 60лв. за детето в тежест на бащата. Ползването на семейното жилище предоставено на съпругата. Възстановено нейното предбрачно фамилно име.
 
18 Гражданско дело No 28/2011, II състав Развод по взаимно съгласие П.Ж.А.,
Д.А.А.
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 18.04.2011г., в законна сила от 18.04.2011г.

ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между П. Ж. А., ЕГН*** и Д. А. А., ЕГН***, сключен на *** г. в ***, поради постигнатото сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което:
1. Относно упражняването на родителските права:
След развода, упражняването на родителските права върху роденото по време на брака дете С. Д. А.- ***, родена на *** год. в гр. Б., ЕГН***, се предоставят за упражняване на майката П. Ж. А., с правото бащата Д. А. А. да се вижда с детето всяка календарна седмица, като го взима при себе си с преспиване ежеседмично от 17,00 часа на петъка до 13,00 часа на неделята, както и да взима детето три себе си през лятото за един цял календарен месец или разбито в рамките на 30 календарни дни през цялото лято, съобразно желанието на бащата Д. А. А. и при условието, че майката П. А. не ползва през това време платен годишен отпуск.
2. По отношение на издръжката на детето:
Бащата Д. А. А., ще заплаща месечна издръжка за детето си С. Д. А., ЕГН***, по 60.00 (шестдесет) лева месечно, начиная от 17.03.2011 год. до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, както и съответната законна лихва върху всяка закъсняла вноска, като издръжката следва да се заплаща до петнадесето число на месеца, за който се дължи.
3. По отношение на семейното жилище:
Жилището, в което са живели през време на брака си съпрузите (находящо се в ***) ще продължи да се ползва от съпругата П. Ж. А., както и от детето С. Д. А., така както са го правили до момента, като жилището е лична собственост на съпругата П. Ж. А.. След разтрогване на брака съпругът Д. А. А. ще живее в ***, в жилище собственост на ***.
4. По отношение имуществените отношения между съпрузите:
По време на брака същите не са придобили недвижимо и движимо имущество, което да бъде предмет на съпружеска имуществена общност. Движимите вещи, придобити по време на брака съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и нямат претенции един към друг.
5. След развода, съпрузите няма да си дължат взаимно издръжка.
6. След прекратяване на брака съпругата П. Ж. А. ще възстанови предбрачното си моминско фамилно име Г..
7. След прекратяване на брака, изтегленият от „*** ипотечен кредит от съпругата П. Ж. А., който е изразходен от двамата съпрузи, ще бъде погасяван за в бъдеще единствено от кредитополучателя П. Ж. А., която ще заплаща дължимите ежемесечни вноски, съгласно сключения договор за кредит с банката и погасителния план към него. Като обезпечение на този кредит е ипотекиран недвижимият имот, представляващ семейно жилище, находящо се в ***- лична собственост на П. Ж. А..
8. Разноските по делото са за всяка от страните, така както са ги направили.
ОСЪЖДА П. Ж. А., ЕГН***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.
ОСЪЖДА Д. А. А., ЕГН***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството, както и сумата от 43.20 лв. (четиридесет и три лева и 20 стотинки), държавна такса върху размера на присъдената издръжка.

Решението е окончателно. 
19 НОХД No 27/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.И.С.,
М.С.М.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 31.03.2011г., в законна сила от 18.04.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.С. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че нa 24.10.2010г. в гр.А., обл.Б., на ул.***, в центъра на града пред сградата на пощата и на кея на ул.К. от кафе – автомати марки «Зануси», «Бианчи Антарис» и от кафе - автомат с неустановена марка в условията на продължавана престъпна дейност подсъдимият С.И.С. след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимия М.С.М. чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и чрез използване на техническо средство – тесла отнел от владението и собственост на М.К.К.движими вещи – 1бр. метална каса на стойост 42.50лв., 1бр. пластмасова решетка на стойност 16.50лв. и сумата от 30.00лв. на монети, от владението и собственост на Т.Г.Д. движими вещи – сумата от 45.00лв. на монети и от владението и собственост на К.П.Т. движими вещи – сумата от 20.00лв. на монети, всичко на обща стойност 243.00лв., без съгласието на собствениците с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр.чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”а” и “б” от НК, поради което и на основание чл.58а, вр. чл.55, ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.С.М. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19/20.10.2010г. до 24.10.2010г. в гр.А., обл.Б. на ул.*** №, ул.***. №, ул.***, в района на центъра на града пред сградата на пощата и на кея на ул.К. от кафе – автомати марка “Бианчи Антарес”, “Зануси”, “Сайома Вендинг” и кафе – автомат с неустановена марка в условията на продължавана престъпна дейност чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и чрез използване на техническо средство неустановено подсъдимият М.С.М. сам отнел от владението и собственост на Т.Г.Д. движими вещи – 1бр. монетник на стойност 425.00лв., 1бр. пластмасова вана на стойност 20.00лв., 1кг. кафе на зърна марка “Грандбар” на стойност 12.50лв. и сумата от 80.00лв. на монети, от владението и собственост на И.Н.Я. движими вещи – 1бр. монетник на стойност 425.00лв. и сумата от 25.00лв. на монети, от владението и собственост на В.Д.В. движими вещи – сумата от 10.00лв. на монети, и в съучастие като съизвършител след предварителен сговор с подсъдимия С.И.С. и чрез използване на техническо средство - тесла отнел от владението и собственост на М.К.К. движими вещи – 1бр. метална каса на стойост 42.50лв., 1бр. пластмасова решетка на стойност 16.50лв. и сумата от 30.00лв. на монети, от владението и собственост на Т.Г.Д. движими вещи – сумата от 45.00лв. на монети и от владението и собственост на К.П.Т. движими вещи – сумата от 20.00лв. на монети, всичко на обща стойност 1 151.50лв., без съгласието на собствениците с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1 т.2 б.”б” предл. трето от НК ГО ОСЪЖДА на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изтърпяно чрез залепване за срок от две седмици на присъдата на информационните табла на кметство гр.А. и училище „*****” гр. А..

С.И.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.С. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че нa 24.10.2010г. в гр.А., обл.Б., на ул.***, в центъра на града пред сградата на пощата и на кея на ул.К. от кафе – автомати марки «Зануси», «Бианчи Антарис» и от кафе - автомат с неустановена марка в условията на продължавана престъпна дейност подсъдимият С.И.С. след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимия М.С.М. чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и чрез използване на техническо средство – тесла отнел от владението и собственост на М.К.К.движими вещи – 1бр. метална каса на стойост 42.50лв., 1бр. пластмасова решетка на стойност 16.50лв. и сумата от 30.00лв. на монети, от владението и собственост на Т.Г.Д. движими вещи – сумата от 45.00лв. на монети и от владението и собственост на К.П.Т. движими вещи – сумата от 20.00лв. на монети, всичко на обща стойност 243.00лв., без съгласието на собствениците с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр.чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”а” и “б” от НК, поради което и на основание чл.58а, вр. чл.55, ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

М.С.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.С.М. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19/20.10.2010г. до 24.10.2010г. в гр.А., обл.Б. на ул.*** №, ул.***. №, ул.***, в района на центъра на града пред сградата на пощата и на кея на ул.К. от кафе – автомати марка “Бианчи Антарес”, “Зануси”, “Сайома Вендинг” и кафе – автомат с неустановена марка в условията на продължавана престъпна дейност чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и чрез използване на техническо средство неустановено подсъдимият М.С.М. сам отнел от владението и собственост на Т.Г.Д. движими вещи – 1бр. монетник на стойност 425.00лв., 1бр. пластмасова вана на стойност 20.00лв., 1кг. кафе на зърна марка “Грандбар” на стойност 12.50лв. и сумата от 80.00лв. на монети, от владението и собственост на И.Н.Я. движими вещи – 1бр. монетник на стойност 425.00лв. и сумата от 25.00лв. на монети, от владението и собственост на В.Д.В. движими вещи – сумата от 10.00лв. на монети, и в съучастие като съизвършител след предварителен сговор с подсъдимия С.И.С. и чрез използване на техническо средство - тесла отнел от владението и собственост на М.К.К. движими вещи – 1бр. метална каса на стойост 42.50лв., 1бр. пластмасова решетка на стойност 16.50лв. и сумата от 30.00лв. на монети, от владението и собственост на Т.Г.Д. движими вещи – сумата от 45.00лв. на монети и от владението и собственост на К.П.Т. движими вещи – сумата от 20.00лв. на монети, всичко на обща стойност 1 151.50лв., без съгласието на собствениците с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1 т.2 б.”б” предл. трето от НК ГО ОСЪЖДА на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изтърпяно чрез залепване за срок от две седмици на присъдата на информационните табла на кметство гр.А. и училище „*****” гр. А..

Мотиви от 04.04.2011г.
Мотивите предадени на 04.04.2011
 
20 Гражданско дело No 127/2008, I състав Вещни искове Д.И.М.,
Я.Щ.М.,
Е.А.М.,
Т.Щ.М.,
Т.С.А.,
К.Х.Н.,
Я.Х.Н.,
П.Я.М.,
М.С.Щ.,
С.И.Ч.
ЕЛЕКТРОНИКА АД,
ЕТ СИЙ СТАР-ВАСИЛ ПЕТКОВ
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 24.11.2008г., в законна сила от 19.04.2011г.
ОСЪЖДА ЕТ"Сий Стар - В.П."***, рег.ф.д.№ 473/2003г. ВТОС, Булстат-104605065, В.К.П., ЕГН-********** да предаде на Е.А.М., ЕГН-**********, Т.Щ.М., ЕГН-**********, Я.Щ.М., ЕТН-**********, Т.С.А., ЕГН-**********, С.И.Ч., ЕГН-**********, М.С.Щ., ЕГН-**********, Костадин Х.Н., ЕГН-**********, Я.Х.Н., ЕГН-**********, П.Я.М., ЕГН-********** и Д.И.М., ЕГН-**********, владението върху собствения им недвижим имот - Нива с площ от 19`055кв.м., находяща се в строителните граници на гр.Царево, обл.Бургаска, квартал "Поста", съставляваща бивш земеделски имот № 943, сега попълнен в кадастралния план на гр.Царево от 1995г. под пл.сн.№ 445 /стар/ и нов идентификатор № 48619.501.13 по кадастралната карта на гр.Царево от 2006г., Зона Север;
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни исковете на Д.И.М., С.И.Ч., Я.Щ.М., Е.А.М., Т.Щ.М., Т.С.А., Костадин Х.Н., Я.Х.Н., П.Я.М. и М.С.Щ., против ЕТ"Сий Стар - В.П."***, с които молят съда да го осъди: 1.Да премахне намиращите се в този имот временни постройки; 2.Да им заплати обезщетение за ползване на имота без основание в периода 01.01.- 30.06.2007г. в размер на 1000 лева; 3.Да им заплати обезщетение за причинени имуществени вреди за хигиенизиране на имота в размер на 857,10 лева.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Д.И.М., С.И.Ч., Я.Щ.М., Е.А.М., Т.Щ.М., Т.С.А., Костадин Х.Н., Я.Х.Н., П.Я.М. и М.С.Щ.,***, с който молят съда да осъди този ответник да премахне намиращите се в същия имот временни постройки.

 
21 НАХД No 308/2011, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 25.03.2011г., в законна сила от 19.04.2011г.
НП-потвърдено
 
22 НАХД No 309/2011, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ПРИМОРСКО-ТУРС-БГ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 25.03.2011г., в законна сила от 19.04.2011г.
НП-отменено
 
23 Гражданско дело No 116/2009, I състав Облигационни искове С.Н.И.,
И.Н.Н.
ДАНЧО И. ДЕМИРЕВ КАТО ЕТ"МЕГА - ВД - ДАНЧО ДЕМИРЕВ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 10.02.2010г., в законна сила от 20.04.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният иск от С.Н.И., ЕГН-********** и И.Н.Н., ЕГН-**********,*** 2, против Д.И.Д., ЕГН-**********, в качеството му на ЕТ"Мега-ВД-Д.Д.", ````````, рег. ф.д.№ `````` БОС, с който молят съда да го осъди да заплати на всеки един от тях по 10`000лв., или общо 20`000лв. за двамата, представляващ частичен иск от общо дължимите 102`800лв. - представляващи обезщетение за ползване на 98кв.м. покрита площ и 44кв.м. обслужваща площ от собствения им УПИ ІІІ, кв.71 по плана на гр.П., обл.Бургаска, за периода 01.05.2004г. до 01.03.2009г., ведно със законната лихва от предявяването на иска до окончателното плащане.
 
24 НОХД No 12/2011, II състав ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.С.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 04.04.2011г., в законна сила от 20.04.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимата С. С. С. – ***, ЕГН*** ЗА ВИНОВНА в престъпление по чл.206, ал.1, предл. първо, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 206, ал. 1, предл. първо, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл. 54 от НК Я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от три години.ОСЪЖДА подсъдимата С. С. С., ЕГН ***, със снета по-горе самоличност да заплати на „** сумата в размер на 536.00 лв. представляваща причинените от деянието имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 23.07.2006 год. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА подсъдимата С. С. С., ЕГН ***, със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 21,44 лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
На основание чл. 23 от НК, налага на С. С. С., ЕГН *** едно общо наказание измежду наказанията по настоящата присъда и присъда № 610/ 2007 год. постановена по НОХД № 300/ 2007 год. на БРС, в размер на най- тежкото от тях, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от три години.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

С.С.С.
ПРИЗНАВА подсъдимата С. С. С. – ***, ЕГН*** ЗА ВИНОВНА в престъпление по чл.206, ал.1, предл. първо, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 206, ал. 1, предл. първо, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл. 54 от НК Я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от три години.ОСЪЖДА подсъдимата С. С. С., ЕГН ***, със снета по-горе самоличност да заплати на „** сумата в размер на 536.00 лв. представляваща причинените от деянието имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 23.07.2006 год. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА подсъдимата С. С. С., ЕГН ***, със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 21,44 лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
На основание чл. 23 от НК, налага на С. С. С., ЕГН *** едно общо наказание измежду наказанията по настоящата присъда и присъда № 610/ 2007 год. постановена по НОХД № 300/ 2007 год. на БРС, в размер на най- тежкото от тях, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от три години.Мотиви от 08.04.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
25 НОХД No 43/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.И.С. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 20.04.2011г., в законна сила от 20.04.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №43/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия В.И.С. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 08.04.2011г. около 21.15 часа по третокласен път от с.С. - гр.А., обл.Б., в района на бензиностанция *** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ***, с per.№*** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.73 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство «Дрегер» 7410+ с фабричен №0006.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият В.И.С. на основание чл.343б, ал.1 и чл.54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия В.И.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 08.04.2011г.
Разноски по делото няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

В.И.С.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №43/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия В.И.С. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 08.04.2011г. около 21.15 часа по третокласен път от с.С. - гр.А., обл.Б., в района на бензиностанция *** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ***, с per.№*** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.73 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство «Дрегер» 7410+ с фабричен №0006.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият В.И.С. на основание чл.343б, ал.1 и чл.54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия В.И.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 08.04.2011г.
Разноски по делото няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

 
26 Гражданско дело No 40/2010, II състав Облигационни искове ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД М.Н.К. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 27.10.2010г., в законна сила от 21.04.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените от „Общинска Застрахователна Компания" АД /Застрахователно Акционерно Дружество „ОЗК- Застраховане" АД/, ***, против ответник М. Н. К., ЕГН *** искове, с която се иска от съда да постанови решение, с което да приеме за установено по отношение на ответника, че същия дължи на ищеца сума в размер на 558.55 лева, от които: сумата от 346.96 лева- изплатеното от ищеца застрахователно обезщетение по застрахователна полица № ***, валидна от 15.03.2005 год. до 21.12.2005 год. сумата от 211.59 лева- законна лихва върху главницата, считано от 03.08.2005 год. до 04.04.2010 год. както и законна лихва върху посочената сума, считано от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане на сумата, както и да заплати на ищеца направените по делото разноски.
ОСЪЖДА „Общинска Застрахователна Компания" АД /Застрахователно Акционерно Дружество „ОЗК- Застраховане" АД/, ЕИК ***, да заплати на М. Н. К., ЕГН ***, сумата от 100.00 лв. /сто лева/, представляващи направените по делото разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.

 
27 Гражданско дело No 102/2010, I състав Облигационни искове ТОТАН ООД БИЛДЕКС ЕООД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 24.03.2011г., в законна сила от 21.04.2011г.
ПРИЕМА за установено по отношение на „Билдекс”ЕООД, ЕИК-102753923, гр.Приморско, ул.Лотос №1, при участието на ”К.П.”***, ЕИК-102226117, че дължи на “Тотан”ООД, ЕИК-102220380, гр.Бургас, кв.Изгрев, бл.41, вх.5, ет.2, сумата от 6349,31лв., от които неизплатена главница в размер на 4952,80лв., за доставен 206,5 куб.м. бетон, лихва от 1396,51лв. за периода 21.03.2008г. до 15.06.2010г., както и законната лихва върху главницата от 14.06.2010г. до окончателното плащане и осъжда ответника да заплати тази сума на ищеца.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта му досежно останалата част на предявения иск до размера на извършеното увеличение на претендираната лихва с 367,14лв., поради недопустимост на иска в тази му част.
ОСЪЖДА ”К.П.”***, ЕИК-102226117 да заплати на „Билдекс”ЕООД, ЕИК-102753923, гр.Приморско, ул.Лотос №1, сумата от общо 12`288,00лв., от които 4952,80лв. за задължението към “Тотан”ООД и 7335,20лв. за задължението към него.

 
28 НОХД No 29/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.И.Д.,
Д.С.Х.,
С.Х.А.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 05.04.2011г., в законна сила от 21.04.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.Д., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН, в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и за виновен в престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.
На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия С.И.Д. едно общо наказание измежду така определените му наказания в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ПЕТ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.С.Х., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН, в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и за виновен в престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.
На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Д.С.Х. едно общо наказание измежду така определените му наказания в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ПЕТ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Х.А. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН, в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и за виновен в престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.
На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия С.Х.А. едно общо наказание измежду така определените му наказания в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ПЕТ ГОДИНИ. ОСЪЖДА подсъдимите С.И.Д., Д.С.Х.и С.Х.А. със снета по-горе самоличност, да заплатят солидарно на А.А.С. сумата в размер на 999.00лв., представляващи причинените от деянието имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА подсъдимите С.И.Д., Д.С.Х. и С.Х.А., със снета по-горе самоличност, да заплатят солидарно на Р.Н.Г. сумата в размер на 259.59лв., представляващи причинените от деянието имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането до окончателното й изплащане.
ОТХВЪРЛЯ предявения от ЕВН-БЪЛГАРИЯ-АД граждански иск като неоснователен.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 9 метра проводник СВТ – 3х120+70 кв.мм., 1метър проводник ПВ -2-120 кв.мм., 2.50 метра проводник ПВ-95 кв.мм., 2 метра проводник ПВ – 2-70 кв.мм., 2 метра проводник ПВ – 2-50 кв.мм., 9 бр. предпазители ВП – ниско напрежение – 400 ампера ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им ЕВН - БЪЛГАРИЯ АД.
На осн.чл.53 от НК веществените доказателства - метална ножица, лък с лист ножовка, тесла, прожектор, кафява раница с различни по вид инструменти /ключове, нож/ ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.
На осн. чл. 53 от НК вещественото доказателство - 1бр. лек автомобил марка „Мерцедес” с per. № А 24 67 ВТ, собственост на С.И.Д. ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на държавата.


С.И.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.Д., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН, в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и за виновен в престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.
На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия С.И.Д. едно общо наказание измежду така определените му наказания в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ПЕТ ГОДИНИ.

Д.С.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.С.Х., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН, в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и за виновен в престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.
На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Д.С.Х. едно общо наказание измежду така определените му наказания в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ПЕТ ГОДИНИ.

С.Х.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Х.А. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН, в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и за виновен в престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.
На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия С.Х.А. едно общо наказание измежду така определените му наказания в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ПЕТ ГОДИНИ.

Мотиви от 12.04.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
29 Гражданско дело No 61/2008, II състав Вещни искове К.К.К.,
С.К.Т.,
М.К.П.,
Е.С.Н.,
К.С.Р.
К.К.К.,
М.К.К.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.07.2009г., в законна сила от 26.04.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на К.К.С. и М.К.С., в качеството им на наследници на К.К.С.,***, че К.К.С.- починал на 29.03.1986 год. б.ж. на гр. Приморско, обл. Бургаска, респективно неговите наследници К.К.К., С.К. Темелиева, М.К.П., Е.С.Н. и К.С.Р., са били собственици на 1/6 идеална част от процесния имот- нива с площ от 11 дка, находяща се в м. "Селихлярски юрт", в землището на гр. Приморско, при описани граници, която е идентична с нива с площ от 10,584 дка, представляваща имот пл. № 002119 в м. "Селихлярски юрт" по плана на гр. Приморско, трета категория, при описани граници, преди включването и в ТКЗС, ДЗС или в други образувани въз основа на тях селскостопански организации, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част като неоснователен.

Решението подлежи на въззивно обжалване, пред Бургаския окръжен съд, в двуседмичен срок от съобщението до страните за неговото постановяване.

 
30 Гражданско дело No 61/2008, II състав Вещни искове К.К.К.,
С.К.Т.,
М.К.П.,
Е.С.Н.,
К.С.Р.
К.К.К.,
М.К.К.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 16.12.2009г., в законна сила от 26.04.2011г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на решение № 59/ 02.07.2009 год. постановено по гр. д. № 61/ 2008 год. по описа на Районен съд- Царево, като в диспозитива на решението вместо К.К.С. и М.К.С., следва да се чете К.К.К. и М.К.К..

Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за неговото постановяване.

 
31 Гражданско дело No 14/2011, II състав Искове по КТ за отмяна на уволнение Д.К.К. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИСТАНИЩЕ -ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 07.04.2011г., в законна сила от 26.04.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № *** год. на Д. Д.- *** на ОП „Пристанище" Царево, с която на Д. К. К., ЕГН ***, е наложено дисциплинарно наказание „Предупреждение за уволнение".
ОСЪЖДА Общинско Предприятие "Пристанище-Царево" ЕИК-***, да заплати на Д. К. К., ЕГН *** сумата от 250, 00 (двеста и петдесет) лева, представляващи направените по делото разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване считано от днес, пред Бургаски окръжен съд.


 
32 НОХД No 47/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Я.Й.М.,
М.Р.И.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 27.04.2011г., в законна сила от 27.04.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №47/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Я. Й. М. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и т.5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 20.04.2011г. около 19.00часа в гр.Ахтопол, общ.Царево, Бургаска област, къмпинг “***”, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършители с подс. И., чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “***” с рег. №***, собственост на В. Н. В.отнели от владението на Я. Г. Д. и собственост на “***” ООД с управител Я. Г. Д. движими вещи – 13 бр. релефни ламарини с размери 2/0,85 метра и дебелина 1мм. на обща стойност 109.82 лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и т.5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК подсъдимият Я. Й. М. на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №47/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия М. Р. И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и т.5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 20.04.2011г. около 19.00часа в гр.Ахтопол, общ.Царево, Бургаска област, къмпинг “***”, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършители с подс. М., чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “***” с рег. № ***, собственост на В. Н. В. отнели от владението на Я. Г. Д. и собственост на “*** ООД с управител Я. Г. Д. движими вещи – 13 бр. релефни ламарини с размери 2/0,85 метра и дебелина 1 мм. на обща стойност 109.82 лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и т.5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК подсъдимият М. Р. И. на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и т.5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК, ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - Лек автомобил марка “***” с рег. № ***намиращ се в двора на РУП Царево ДА БЪДЕ ВЪРНАТ на собственика.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 13бр. релефни ламарини с размери 2/0,85 метра и дебелина 1 мм. намиращи се в двора на РУП Царево ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ на собственика.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 109.82 лева са възстановени.
ОСЪЖДА Я. Й. М. и М. Р. И. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд гр. Царево сумата в размер на 60.00лв., по 30.00лв. за всеки един от тях за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението по отношение на двамата подсъдими за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №47/2011г.
Определението е окончателно.

Я.Й.М.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и т.5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК подсъдимият Я. Й. М. на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - Лек автомобил марка “***” с рег. № ***намиращ се в двора на РУП Царево ДА БЪДЕ ВЪРНАТ на собственика.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 13бр. релефни ламарини с размери 2/0,85 метра и дебелина 1 мм. намиращи се в двора на РУП Царево ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ на собственика.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 109.82 лева са възстановени.
ОСЪЖДА Я. Й. М. и М. Р. И. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд гр. Царево сумата в размер на 60.00лв., по 30.00лв. за всеки един от тях за разноски по делото.

М.Р.И.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и т.5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК подсъдимият М. Р. И. на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и т.5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК, ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - Лек автомобил марка “***” с рег. № ***намиращ се в двора на РУП Царево ДА БЪДЕ ВЪРНАТ на собственика.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 13бр. релефни ламарини с размери 2/0,85 метра и дебелина 1 мм. намиращи се в двора на РУП Царево ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ на собственика.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 109.82 лева са възстановени.
ОСЪЖДА Я. Й. М. и М. Р. И. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд гр. Царево сумата в размер на 60.00лв., по 30.00лв. за всеки един от тях за разноски по делото.

 
33 НОХД No 48/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Л.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 28.04.2011г., в законна сила от 28.04.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №48/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия М. Л. К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 22.04.2011г. около 21.54 часа в гр.Ахтопол, Бургаска област, ул.***, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “***” *** с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда – 1,69 промила на хиляда, установено по надлежния ред – съдебномедицинска експертиза по писмени данни №181/2011г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият М. Л. К., ЕГН *** на осн. чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, буква “б” от НК ще изтърпи наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК със следните пробацонни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3. 150/сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.343г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА М. Л. К., ЕГН ***. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 22.04.2011г.
Веществени доказателства –няма.
ОСЪЖДА М. Л. К., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 55.00лв. за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди – няма.

Предвид одобряването на споразумението по отношение на подсъдими за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №48/2011г.
Определението е окончателно.

М.Л.К.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият М. Л. К., ЕГН *** на осн. чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, буква “б” от НК ще изтърпи наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК със следните пробацонни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;3. 150/сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На осн. чл.343г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА М. Л. К., ЕГН ***. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 22.04.2011г. Веществени доказателства –няма. ОСЪЖДА М. Л. К., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 55.00лв. за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди – няма.

 
34 Гражданско дело No 9/2011, II състав Издръжка Д.Д.Ц. Д.П.Ц.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 29.04.2011г.
ОСЪЖДА Д. П. Ц., ЕГН *** да заплаща издръжка на детето си Д. Д. Ц., ЕГН ***, чрез неговата майка и законен представител П. Д. К., ЕГН ***, в размер на 80.00 лв. (осемдесет лева) месечно, начиная от 18.01.2011 г. до настъпването на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като отхвърля иска в останалата му част до размера от 100.00 лева като неоснователен.
ОСЪЖДА Д. П. Ц., ЕГН *** да заплати на Д. Д. Ц., ЕГН ***, чрез неговата майка и законен представител П. Д. К., ЕГН *** сумата от 100.00 лв. (сто лева), за разноски по делото.
ОСЪЖДА Д. П. Ц., ЕГН *** да заплати на Районен съд гр. Царево сумата от 115.20 лв. представляваща държавни такси върху уважените размери на издръжката.

Решението подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от днес, пред Бургаски окръжен съд.
 
35 НАХД No 355/2010, II състав По Закона за митниците СИНДАРЕЛА ЕООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ РМД БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 26.10.2010г., в законна сила от 29.04.2011г.
НП-потвърдено
 
36 НАХД No 371/2010, II състав Административни дела АМБАСАДОР ЕООД ДИРЕКЦИЯ РЕГИСТРИРАНЕ ЛИЦЕНЗИРАНЕ И КОНТРОЛ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 27.10.2010г., в законна сила от 29.04.2011г.
НП-потвърдено
 
37 НАХД No 306/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.С.Н. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 24.03.2011г., в законна сила от 29.04.2011г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност С.С.Н., ЕГН-**********,***, ж.к.Тракия 77, вх.Б, ет.7, ап.28, за извършеното от него престъпление по чл.192а, ал.1, а именно, че на 17.07.2008г. в гр.Китен, обл.Бургаска, без надлежно разрешение приела на работа непълнолетния Н.Й.Х., ЕГН-********** и му НАЛАГА административно наказание по реда на чл.78А от НК, глоба в размер на 1000.00/хиляда/лева.
С.С.Н.
Освобождава от наказателна отговорност С.С.Н. за извършено от него престъпление по чл.192а, ал.1 от НК, а именно, че на 17.07.2008г. в гр.К., обл.Б., без надлежно разрешение приел на работа непълнолетния Н.Й.Х. и му налага административно наказание по реда на чл.78а от НК, глоба в размер на 1000.00лв.
Мотиви от 24.03.2011г.