РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.03.2012г. до 31.03.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 316/2011, II състав Административни дела П.Я.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 11.05.2011г., в законна сила от 01.03.2012г.
НП-потвърдено
 
2 ЧГД No 1049/2009, I състав Обезпечения, опис наследство, връщане дете ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД М.Д.Д. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 19.01.2012г., в законна сила от 05.03.2012г.
Отменява допуснатото обезпечение
 
3 НАХД No 359/2012, I състав По УБДХ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.Ж.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 03.03.2012г., в законна сила от 05.03.2012г.
НП-потвърденоНАЛАГА на Б. Ж. К., ЕГН-*** от гр.П., ул.**, административно наказание – ГЛОБА в размер на 150лв., за извършеното от него дребно хулиганство на 03.03.2012г. около 00.40ч. в гр.П., обл.Б., на ул.** до входа на ВиК.
Б.Ж.К.
НАЛАГА на Б. Ж. К., ЕГН-*** от гр.П., ул.**, административно наказание – ГЛОБА в размер на 150лв., за извършеното от него дребно хулиганство на 03.03.2012г. около 00.40ч. в гр.П., обл.Б., на ул.** до входа на ВиК.
Мотиви от 03.03.2012г.
 
4 НАХД No 360/2012, I състав По УБДХ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ж.И.Ж. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 03.03.2012г., в законна сила от 05.03.2012г.
НАЛАГА на Ж. И.Ж. ЕГН-** от гр.П., ул.** административно наказание – ГЛОБА в размер на 250лв., за извършеното от него дребно хулиганство на 03.03.2012г. около 00.40ч. в гр.П., обл.Б., на ул.** до входа на ВиК.
Ж.И.Ж.
НАЛАГА на Ж. И.Ж. ЕГН-** от гр.П., ул.** административно наказание – ГЛОБА в размер на 250лв., за извършеното от него дребно хулиганство на 03.03.2012г. около 00.40ч. в гр.П., обл.Б., на ул.** до входа на ВиК.
Мотиви от 03.03.2012г.
 
5 Гражданско дело No 25/2012, II състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО Й.С.С.,
К.С.С.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 14.02.2012г., в законна сила от 08.03.2012г.
НАСТАНЯВА детето Й. С.С., ЕГН-**** в семейството на неговата баба– К. С. С., ЕГН-***, от гр. Ц., кв. М., за срок– до навършване на пълнолетие на детето.


 
6 НАХД No 324/2011, II състав Административни дела Л.С.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.06.2011г., в законна сила от 09.03.2012г.
НП-потвърдено
 
7 НОХД No 18/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.Т.Н. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 09.03.2012г., в законна сила от 09.03.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №18/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и подсъдимия Г.Т.Н., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че нa 05.03.2012г. около 18.35 часа, в гр.Ц., обл.Б., ул.***, в района на ***, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ***, модел *** с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.06 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза №122/06.03.2012г. на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Г.Т.Н.на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Г.Т.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 05.03.2012г.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №18/2012г.

Г.Т.Н.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Г.Т.Н.на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Г.Т.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 05.03.2012г.

 
8 Гражданско дело No 63/2010, I състав Делби Д.С.С. Н.Д.С. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 10.02.2012г., в законна сила от 12.03.2012г.
ИЗНАСЯ на публична продан следния недвижим имот: Ателие № 7 и Баня-тоалетна № 8, отразени в кадастралната карта на гр.Царево като самостоятелен обект с идентификатор 48619.504.47.1.15, на етаж 4, с площ от 42,00кв.м., състоящ се от ателие № 7 и баня и тоалетна № 8 с площ от 23,13кв.м. и тераса с площ от 19,16кв.м., при граници: на същия етаж - имот с идентификатор 48619.504.47.1.14, под обекта-имот с идентификатор 48619.504.47.1.12, при първоначална цена, определена от съдебния изпълнител по реда на чл.485 ГПК, като получените суми се разпределят между съделителите, съобразно делбените им части – 82,8084 % за Д.С. Т и 17,1916 % за Н.Д.С..
ПОСТАВЯ в дял на Д.С. Т следните имоти: 1.Северен гараж с идентификатор 48619.503.75.3 по кадастралната карта на гр.Царево, с площ от 41кв.м., построен на основание отстъпено право на строеж върху държавна земя в поземлен имот 48619.503.75 (по ПУП на гр.Царево представляващ УПИ V-862, кв.59); 2.Първи жилищен етаж, апартамент с идентификатор 48619.503.75.1.1 по кадастралната карта на гр.Царево, с площ от 86кв.м., находящ се в построената двуетажна жилищна сграда с идентификатор 48619.503.75.1, на основание договор за отстъпено право на строеж върху държавна земя от 19.03.1968г. в поземлен имот 48619.503.75, а по ПУП представляващ УПИ V-862, кв.59, с площ от 551кв.м. и 3.Апартамент № 9 на трети жилищен, застроена площ от 64,62кв.м., състоящ се от дневна, две спални, баня-тоалетна, тоалетна, входно антре и балкон, при граници: север - апартамент № 10, изток - стълбище, запад - УПИ XI, юг - УПИ XI, над апартамента - тавански етаж, под апартамента – апартамент №5 на втори етаж, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, по кадастралната карта на гр.Царево отразен с идентификатор 48619.504.47.1.9, като тя става техен изключителен собственик.
ПОСТАВЯ в дял на Н.Д.С. следните имоти: 1.Апартамент №1 на първи жилищен етаж, застроена площ 64,62кв.м., състоящ се от дневна, две спални, баня-тоалетна, тоалетна, входно антре и балкон, при граници: север - апартамент № 2, изток - стълбище, запад - УПИ XI, юг - УПИ XI, над апартамента - апартамент № 5 на втори жилищен етаж, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, по кадастралната карта на гр.Царево отразен с идентификатор 48619.504.47.1.1 и 3.Апартамент № 5 на втори жилищен етаж, застроена площ 64,62кв.м., състоящ се от дневна, две спални, баня-тоалетна, тоалетна, входно антре и балкон, при граници: север - апартамент № 6, изток - стълбище:, запад - УПИ XI, юг - УПИ XI, над апартамента - апартамент № 9 на трети жилищен етаж и под апартамента -апартамент № 1 на първи жилищен етаж, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, по кадастралната карта на гр.Царево отразен с идентификатор 48619.504.47.1.5, като той става техен изключителен собственик.
За държавни такси:
ОСЪЖДА Д.С. Т да заплати на Районен съд-гр.Царево сумата от 6`066лв.
ОСЪЖДА Н.Д.С. да заплати на Районен съд-гр.Царево сумата от 5`122лв.
По исканията по сметки:
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск с който Д.С. Т моли съда да осъди Н.Д.С. да й заплати сумата от 2000лв., представляваща задължение на ответника към трето физическо лице по заплащане на част от продажната цена на поземлен имот с идентификатор 48619.504.47, ведно със законната лихва от предявяването до окончателното плащане.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск с който Н.Д.С. моли съда да осъди Д.С. Т да й заплати сумата от 2000лв., представляваща задължение на ответника към трето физическо лице по заплащане на част от продажната цена на поземлен имот с идентификатор 48619.504, ведно със законната лихва от предявяването до окончателното плащане.

 
9 Гражданско дело No 124/2011, I състав Дела от административен характер К.К.Ц.,
Н.К.Ц.
КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 17.01.2012г., в законна сила от 13.03.2012г.
Прекратява производството по гр. д. №124/2011г. по описа на РС Царево.
 
10 Гражданско дело No 10/2012, I състав Чл.19 ЗГР С.Г.Т. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
ОБЩИНА ЦАРЕВО,
ОБЩИНА БУРГАС - ТОА ИЗГРЕВ
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 21.02.2012г., в законна сила от 13.03.2012г.
ДОПУСКА промяна на фамилното име на С.Г.Т., ЕГН-********** ***, от “ Т.” на “ Т. ”.
 
11 Гражданско дело No 106/2011, II състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Н.К.В. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 16.02.2012г., в законна сила от 14.03.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Н.К.В., ЕГН ***, че същия дължи на „ВиК” ЕАД, ЕИК 812115210 сумата в размер на 215.21 лв. (двеста и петнадесет лева и 21 стотинки) за доставена, отведена и пречистена вода, за периода от 26.11.2007 год. до 20.05.2011 год. ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 01.07.2011 год. до окончателното изплащане на задължението.
 
12 Гражданско дело No 122/2011, II състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Е.К.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 17.02.2012г., в законна сила от 14.03.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Е.К.А., ЕГН ***, че същия дължи на „ВиК” ЕАД, ЕИК 812115210 сумата в размер на 264,46 лв. (двеста шестдесет и четири лева и 46 стотинки) за доставена, отведена и пречистена вода, за периода от 02.06.2009 год. до 04.08.2011 год. ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 10.10.2011 год. до окончателното изплащане на задължението.
ОСЪЖДА Е.К.А., ЕГН ***, да заплати на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, ЕИК 812115210, сумата от 125,00 лв. (сто двадесет и пет лева) за разноски по делото.

 
13 Гражданско дело No 126/2011, I състав Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Н.В.Г. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.03.2012г., в законна сила от 15.03.2012г.
ПРИЕМА за установено по отношение на Н.В.Г., ЕГН-**********,***, че дължи на “БНП Париба Пърсънъл Файненс”ЕАД, ЕИК-130697606, гр.София, ж.к.Младост 4, Бизнес парк София, сгр.14, сумата от 1`670,86лв., от които неизплатена главница в размер на 1`264,94лв. по невърнат кредит, надбавка в размер на 132,32лв. и лихва-обезщетение за забава от 273,60лв. за периода от 30.09.2009г. до 17.10.2011г. и законната лихва от 17.10.2011г. до окончателното изплащане.
 
14 Гражданско дело No 133/2011, I състав Вещни искове ЕХНАТОН КО ООД ФЕНИКС 007 ООД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 16.03.2012г., в законна сила от 16.03.2012г.
ПРИЕМА за установено по отношение на „Феникс 007”ООД, ЕИК-147138728, гр.Приморско, обл.Бургаска, ул.Зунарита №1, че дължи на “Ехнатон Ко”ООД, ЕИК-121124792, гр.София, район Слатина, ул.Сирак Скитник №7, ет.4, ап.13, сумата от 5`212,44лв.
ОСЪЖДА „Феникс 007”ООД да заплати на “Ехнатон Ко”ООД направените в настоящото производство разноски в размер на 104,25лв.

 
15 Гражданско дело No 14/2012, I състав Развод по взаимно съгласие С.В.Ц.,
Г.В.Ц.
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 16.03.2012г., в законна сила от 16.03.2012г.
Допуска развода и прекратява брака между съпрузите. Родителските права върху детете предоставени на майката. На бащата определен режим на лични контакти и присъдена в тежест издръжка за детето от 100лв. Съпругата възстановява предбрачното си фамилно име. Семейното жилище предоставено на съпруга. В него дял поставен и придобития по време на брака лек автомобил.
 
16 НОХД No 22/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Л.С.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 16.03.2012г., в законна сила от 16.03.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №22/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н.и подсъдимия Л. С.К., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че нa 11.03.2012г. около 19.50 часа по второкласен път ІІ-99 в посока от гр.П.– гр.С., обл.Б. управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**”, модел «**» с рег. № ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда - 2.38 промила на хиляда, установено по надлежния ред – съдебно медицинска експертиза №90/2012г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Л. С.К. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Л. С. К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 11.03.2012г.
ОСЪЖДА Л. С. К. да заплата в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 66.40лв. за разноски по делото.

Л.С.К.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №22/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н.и подсъдимия Л. С.К., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че нa 11.03.2012г. около 19.50 часа по второкласен път ІІ-99 в посока от гр.П.– гр.С., обл.Б. управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**”, модел «**» с рег. № ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда - 2.38 промила на хиляда, установено по надлежния ред – съдебно медицинска експертиза №90/2012г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Л. С.К. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Л. С. К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 11.03.2012г.
ОСЪЖДА Л. С. К. да заплата в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 66.40лв. за разноски по делото.

 
17 НОХД No 23/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.П.П. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 21.03.2012г., в законна сила от 21.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №23/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н.и обвиняемия С.П.П., представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият С.П.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК за това, че на 18.12.2011 год. в гр.П., Б. област, в местността ***, чрез използване на моторно превозно средство – товарен автомобил марка ГАЗ 53 с рег. № ***, собственост на св.Д.С.Д. отнел от владението на св.П.Т.П. движими вещи – 2000кг. отпадъчно желязо /скрап/, представляващи метални ферми от покривна конструкция на постройки на стойност 940.00 лева, собственост на Държавно предприятие “Строителство и възстановяване” строително поделение гр.Стара Загора, представлявано от материално отговорно лице св.П.Т.П., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.П.П. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, буква “б” от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Вещественото доказателство - 1бр. товарен автомобил марка ГАЗ 53 с рег.№ ***, намиращ се в РУП гр.Приморско ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика Д.С.Д. от гр.П..
Вещественото доказателство – 2000кг. отпадъчно желязо /скрап/, представляващи метални ферми от покривна конструкция, намиращи се на съхранение в РУП гр.Приморско, ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика Държавно предприятие “Строителство и възстановяване” строително поделение гр.Стара Загора, представлявано от материално отговорно лице св.П.Т.П.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 940.00 лева са възстановени.

С.П.П.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.П.П. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, буква “б” от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

 
18 НОХД No 25/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.О.Ц.,
Й.К.Ш.,
Г.И.Д.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 23.03.2012г., в законна сила от 23.03.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №25/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районен прокурор Е. и подсъдимите Б. О. Ц., Й.К. Ш. и Г. И. Д. със снети по-горе самоличности, представлявани от техния защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимите се признават за виновни в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, а именно, че на 03.12.2011г. в гр.А., обл.Б., местността “**”, от почивна база “**”, гр.С. от бунгала и метална постройка /склад/, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършители, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и използване на технически средства – метални секачи и лост, направили опит да отнемат от владението и собственост на М. Б. Я., собственост на “**” АД /**/ с мол М. Б. Я., движими вещи – 4бр. секретни брави – употребявани на стойност 8.00 лева, 4бр. секретни патрони за брава на стойност 26.00 лева, 6бр. разпределителни алуминиеви ел. кутии “К – ZA” на стойност 231.00 лева, 4бр. метални тоалетни казанчета на стойност 17.60 лева, 1бр. цилиндричен алуминиев съд на стойност 3.80 лева и 4бр. метални тръби с връзки за казанчета на стойност 2.80 лева, всичко на обща стойност 289.20 лева, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено по независещи от дейците причини.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, подсъдимите Б. О. Ц., Й.К.Ш. и Г. И. Д. ще изтърпят наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.


Б.О.Ц.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №25/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районен прокурор Е. и подсъдимите Б. О. Ц., Й.К. Ш. и Г. И. Д. със снети по-горе самоличности, представлявани от техния защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимите се признават за виновни в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, а именно, че на 03.12.2011г. в гр.А., обл.Б., местността “**”, от почивна база “**”, гр.С. от бунгала и метална постройка /склад/, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършители, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и използване на технически средства – метални секачи и лост, направили опит да отнемат от владението и собственост на М. Б. Я., собственост на “**” АД /**/ с мол М. Б. Я., движими вещи – 4бр. секретни брави – употребявани на стойност 8.00 лева, 4бр. секретни патрони за брава на стойност 26.00 лева, 6бр. разпределителни алуминиеви ел. кутии “К – ZA” на стойност 231.00 лева, 4бр. метални тоалетни казанчета на стойност 17.60 лева, 1бр. цилиндричен алуминиев съд на стойност 3.80 лева и 4бр. метални тръби с връзки за казанчета на стойност 2.80 лева, всичко на обща стойност 289.20 лева, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено по независещи от дейците причини.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, подсъдимите Б. О. Ц., Й.К.Ш. и Г. И. Д. ще изтърпят наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.


Й.К.Ш.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №25/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районен прокурор Е. и подсъдимите Б. О. Ц., Й.К. Ш. и Г. И. Д. със снети по-горе самоличности, представлявани от техния защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимите се признават за виновни в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, а именно, че на 03.12.2011г. в гр.А., обл.Б., местността “**”, от почивна база “**”, гр.С. от бунгала и метална постройка /склад/, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършители, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и използване на технически средства – метални секачи и лост, направили опит да отнемат от владението и собственост на М. Б. Я., собственост на “**” АД /**/ с мол М. Б. Я., движими вещи – 4бр. секретни брави – употребявани на стойност 8.00 лева, 4бр. секретни патрони за брава на стойност 26.00 лева, 6бр. разпределителни алуминиеви ел. кутии “К – ZA” на стойност 231.00 лева, 4бр. метални тоалетни казанчета на стойност 17.60 лева, 1бр. цилиндричен алуминиев съд на стойност 3.80 лева и 4бр. метални тръби с връзки за казанчета на стойност 2.80 лева, всичко на обща стойност 289.20 лева, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено по независещи от дейците причини.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, подсъдимите Б. О. Ц., Й.К.Ш. и Г. И. Д. ще изтърпят наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.


Г.И.Д.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №25/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районен прокурор Е. и подсъдимите Б. О. Ц., Й.К. Ш. и Г. И. Д. със снети по-горе самоличности, представлявани от техния защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимите се признават за виновни в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, а именно, че на 03.12.2011г. в гр.А., обл.Б., местността “**”, от почивна база “**”, гр.С. от бунгала и метална постройка /склад/, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършители, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и използване на технически средства – метални секачи и лост, направили опит да отнемат от владението и собственост на М. Б. Я., собственост на “**” АД /**/ с мол М. Б. Я., движими вещи – 4бр. секретни брави – употребявани на стойност 8.00 лева, 4бр. секретни патрони за брава на стойност 26.00 лева, 6бр. разпределителни алуминиеви ел. кутии “К – ZA” на стойност 231.00 лева, 4бр. метални тоалетни казанчета на стойност 17.60 лева, 1бр. цилиндричен алуминиев съд на стойност 3.80 лева и 4бр. метални тръби с връзки за казанчета на стойност 2.80 лева, всичко на обща стойност 289.20 лева, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено по независещи от дейците причини.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, подсъдимите Б. О. Ц., Й.К.Ш. и Г. И. Д. ще изтърпят наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.


 
19 НАХД No 328/2012, II състав По ЗД по пътищата Д.П.И. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 29.02.2012г., в законна сила от 27.03.2012г.
НП-изменено
 
20 НАХД No 329/2012, II състав По ЗД по пътищата Д.П.И. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 29.02.2012г., в законна сила от 27.03.2012г.
НП-отменено
 
21 НОХД No 15/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.Д.П. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 28.03.2012г., в законна сила от 28.03.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №15/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия В. Д. П. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М. Б. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо., т.4, предл. второ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр, чл.28, ал.1 от НK, а именно, че на 15.01.2012 год., около 21.15 часа в гр.Ц., обл.Б., ул. "**" №*, от кафе-автомат марка "Зануси" модел "Спацио", чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и чрез използване на техническо средство - отвертка, отнел движими вещи - 1бр. монетник за кафе машина на стойност 425.00 лева, 1бр. метална каса на стойност 42.50 лева и сумата на от 43.60 лева в монети, всичко на обща стойност 511.10 лева, от владението на св.К. В. Д. и собственост на “**" ЕООД гр.Б., представлявано от св.К. В. Д., без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на повторност.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо., т.4, предл. второ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр, чл.28, ал.1 от НK, подсъдимият В. Д. П. на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
На осн. чл.59, ал.1, т.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание времето през което В. Д. П. е бил задържан, считано от 15.01.2012г.

В.Д.П.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №15/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия В. Д. П. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М. Б. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо., т.4, предл. второ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр, чл.28, ал.1 от НK, а именно, че на 15.01.2012 год., около 21.15 часа в гр.Ц., обл.Б., ул. "**" №*, от кафе-автомат марка "Зануси" модел "Спацио", чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и чрез използване на техническо средство - отвертка, отнел движими вещи - 1бр. монетник за кафе машина на стойност 425.00 лева, 1бр. метална каса на стойност 42.50 лева и сумата на от 43.60 лева в монети, всичко на обща стойност 511.10 лева, от владението на св.К. В. Д. и собственост на “**" ЕООД гр.Б., представлявано от св.К. В. Д., без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на повторност.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо., т.4, предл. второ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр, чл.28, ал.1 от НK, подсъдимият В. Д. П. на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
На осн. чл.59, ал.1, т.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание времето през което В. Д. П. е бил задържан, считано от 15.01.2012г.