РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.03.2011г. до 31.03.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 13/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.В.Ц.,
Д.Б.Х.,
М.И.К.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 01.03.2011г., в законна сила от 01.03.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Б.В.Ц. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 21.11.2010год. в местността ***, землището на с.Б., Б. област, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършители с подсъдимите Д.Х. и М.К. чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка ***, модел , комби, с ДКН *** – собственост на Б.В.Ц. и чрез използване на технически средства – брадва и мотика, отнели от владението на Ж.Д.К. движими вещи – 11.60 метра ел. проводник “СВТ” 3х95+50кв. мм. на стойност 574.66лв., собственост на ГПУ – М.Т., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят, като до приключване на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени.
3а посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК подсъдимият Б.В.Ц. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание "ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимата Д.Б.Х. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.Г. Н., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 21.11.2010год. в местността ***, землището на с.Б., Б. област, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършители с подсъдимите Б.Ц. и М.К., чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка ***, модел ***, комби, с ДКН *** – собственост на Б.В.Ц. и чрез използване на технически средства – брадва и мотика, отнели от владението на Ж.Д.К. движими вещи – 11.60 метра ел. проводник “СВТ” 3х95+50кв. мм. на стойност 574.66лв., собственост на ГПУ – М.Т., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят, като до приключване на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени.
3а посоченото престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК подсъдимата Д.Б.Х. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимата в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия М.И.К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 21.11.2010год. в местността ***, землището на с.Б., Б. област, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършители с подсъдимите Б.Ц. и Д.Х., чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка ***, модел , комби, с ДКН *** – собственост на Б. В.Ц. и чрез използване на технически средства – брадва и мотика, отнели от владението на Ж.Д.К. движими вещи – 11.60 метра ел. проводник “СВТ” 3х95+50кв. мм. на стойност 574.66лв., собственост на ГПУ – М.Т., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят, като до приключване на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени.
3а посоченото престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК подсъдимият М.И.К. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

ОСЪЖДА Б.В.Ц., Д.Б.Х. И М. И.К. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 67.00лв., по 22.33лв. за всеки един от тях за разноски по делото.

На осн. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА –1бр. брадва и 1бр. мотика на съхранение в РУП Царево.
На осн. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - 1/2 част от лек автомобил марка ***, модел ***, комби, с ДКН ***, собственост на Б.В.Ц..
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 1бр. меден проводник, синьочерен на цвят, 19 жила, с дължина 6.60м., 1бр. меден проводник, синьочерен на цвят, 19 жила, с дължина 5.00м., 1бр. меден проводник, чернокафяв на цвят, 37 жила, с дължина 6.60м., 1бр. меден проводник, чернокафяв на цвят, 37 жила, с дължина 5.00м., 2бр. меден проводник, черни на цвят, 37 жила, с дължина 6.60м., 2бр. меден проводник, черни на цвят, 37 жила, с дължина 5.00м. на съхранение в РУП Царево да се върнат на собственика им.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 574.66лв. са възстановени.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №13/2011г.

Б.В.Ц.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Б.В.Ц. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 21.11.2010год. в местността ***, землището на с.Б., Б. област, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършители с подсъдимите Д.Х. и М.К. чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка ***, модел , комби, с ДКН *** – собственост на Б.В.Ц. и чрез използване на технически средства – брадва и мотика, отнели от владението на Ж.Д.К. движими вещи – 11.60 метра ел. проводник “СВТ” 3х95+50кв. мм. на стойност 574.66лв., собственост на ГПУ – М.Т., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят, като до приключване на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени.
3а посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК подсъдимият Б.В.Ц. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание "ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.


Д.Б.Х.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимата Д.Б.Х. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.Г. Н., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 21.11.2010год. в местността ***, землището на с.Б., Б. област, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършители с подсъдимите Б.Ц. и М.К., чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка ***, модел ***, комби, с ДКН *** – собственост на Б.В.Ц. и чрез използване на технически средства – брадва и мотика, отнели от владението на Ж.Д.К. движими вещи – 11.60 метра ел. проводник “СВТ” 3х95+50кв. мм. на стойност 574.66лв., собственост на ГПУ – М.Т., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят, като до приключване на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени.
3а посоченото престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК подсъдимата Д.Б.Х. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимата в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.


М.И.К.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия М.И.К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 21.11.2010год. в местността ***, землището на с.Б., Б. област, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършители с подсъдимите Б.Ц. и Д.Х., чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка ***, модел , комби, с ДКН *** – собственост на Б. В.Ц. и чрез използване на технически средства – брадва и мотика, отнели от владението на Ж.Д.К. движими вещи – 11.60 метра ел. проводник “СВТ” 3х95+50кв. мм. на стойност 574.66лв., собственост на ГПУ – М.Т., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят, като до приключване на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени.
3а посоченото престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК подсъдимият М.И.К. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.


 
2 НОХД No 149/2010, II състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Н.П.Н. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 14.02.2011г., в законна сила от 02.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.П.Н. – ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че през месец май 2010 год. в с. П., Б.обл., с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у св. К.М.К. и с това му причинил имотна вреда в размер на 550.00 лв, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл. 209, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, от НК, поради което и на основание чл. 209, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК и чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 2, т. 1, б. б от НК, ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 изразяваща се в следните пробационни мерки:
1/. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2/. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;


Н.П.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.П.Н. – ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че през месец май 2010 год. в с. П., Б.обл., с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у св. К.М.К. и с това му причинил имотна вреда в размер на 550.00 лв, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл. 209, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, от НК, поради което и на основание чл. 209, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК и чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 2, т. 1, б. б от НК, ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 изразяваща се в следните пробационни мерки:
1/. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2/. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
Мотиви от 23.02.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
3 НАХД No 436/2010, I състав Административни дела ЕТ РОСИ-08-СТАНИМИР ГРУДОВ ДИМОВ РИОКОЗ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 02.02.2011г., в законна сила от 02.03.2011г.
НП-изменено
 
4 НОХД No 1/2011, II състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.А.С.,
И.А.А.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 14.02.2011г., в законна сила от 02.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.А.С.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.207, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК., поради което и на основание чл.207, ал.1, вр. чл.20, ал.2 и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.2 от НК ГО ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 200.00 лв. /ДВЕСТА ЛЕВА/.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.А.А. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.207, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК., поради което и на основание чл.207, ал.1, вр. чл.20, ал.2 и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.2 от НК ГО ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 200.00 лв. /ДВЕСТА ЛЕВА/.


С.А.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.А.С.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.08.2010 год. в гр.П., обл.Б., в съучастие като съизвършител с подсъдимия И.А.А. намерил чужди движими вещи - 1бр. мъжки шорти на стойност 10.12лв., 1бр. мъжки потник на стойност 6.37лв., 1бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел 1208 на стойност 44.71лв., 1бр. Сим карта на стойност 5.90лв., 1бр. мобилен телефон марка "Самсунг" модел D 880 на стойност 252.56лв., 2бр. Сим карти на стойност 11.80лв., 1бр. кожен портфейл на стойност 10.99лв., сумата от 980.00лв., лична карта, свидетелство за управление на МПС, регистрационен талон за МПС и дебитна карта, всичко на обща стойност 1322.45 лева, собственост на А.С.К. и в продължение на една седмица не съобщил за тях на собственика им, на властта или на този, който ги е изгубил - престъпление по чл.207, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК., поради което и на основание чл.207, ал.1, вр. чл.20, ал.2 и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.2 от НК ГО ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 200.00 лв. /ДВЕСТА ЛЕВА/.
И.А.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.А.А. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.08.2010 год. в гр.П., обл.Б., в съучастие като съизвършител с подсъдимия С.А.С. намерил чужди движими вещи - 1бр. мъжки шорти на стойност 10.12лв., 1бр. мъжки потник на стойност 6.37лв., 1бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел 1208 на стойност 44.71лв., 1бр. Сим карта на стойност 5.90лв., 1бр. мобилен телефон марка "Самсунг" модел D 880 на стойност 252.56лв., 2бр. Сим карти на стойност 11.80лв., 1бр. кожен портфейл на стойност 10.99лв., сумата от 980.00лв., лична карта, свидетелство за управление на МПС, регистрационен талон за МПС и дебитна карта, всичко на обща стойност 1322.45 лева, собственост на А.С.К. и в продължение на една седмица не съобщил за тях на собственика им, на властта или на този, който ги е изгубил - престъпление по чл.207, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК., поради което и на основание чл.207, ал.1, вр. чл.20, ал.2 и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.2 от НК ГО ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 200.00 лв. /ДВЕСТА ЛЕВА/.
Мотиви от 23.02.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
5 НОХД No 3/2011, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.И.Х. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 14.02.2011г., в законна сила от 02.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.И.Х. - *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.04.2010 год. в гр. К., обл. Б., на ул. ***, в лек автомобил марка *** модел *** с per. №***, държал акцизни стоки без бандерол - 126 кутии с цигари марка *** на стойност 504.00 лв., когато такъв се изисква по закон - чл. 25 ал. 1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия - престъпление по чл. 234, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.234, ал.1 от НК и чл.58а, ал.4 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, както и на ГЛОБА в размер на 1008.00 лв. /хиляда и осем лева/.
На осн. чл.234 ал.3 от НК предмета на престъплението - 126 кутии цигари марка „Уелтон” СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.
ОСЪЖДА подсъдимия А.И.Х., ЕГН *** със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – гр.Царево сумата в размер на 57.00 лв. за разноски по делото.

А.И.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.И.Х. - *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.04.2010 год. в гр. К., обл. Б., на ул. ***, в лек автомобил марка *** модел *** с per. №***, държал акцизни стоки без бандерол - 126 кутии с цигари марка *** на стойност 504.00 лв., когато такъв се изисква по закон - чл. 25 ал. 1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия - престъпление по чл. 234, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.234, ал.1 от НК и чл.58а, ал.4 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, както и на ГЛОБА в размер на 1008.00 лв. /хиляда и осем лева/.
На осн. чл.234 ал.3 от НК предмета на престъплението - 126 кутии цигари марка „Уелтон” СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.
ОСЪЖДА подсъдимия А.И.Х., ЕГН *** със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – гр.Царево сумата в размер на 57.00 лв. за разноски по делото.
Мотиви от 24.02.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
6 Гражданско дело No 16/2011, I състав Издръжка Т.М.И. Р.Т.М. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 24.02.2011г., в законна сила от 07.03.2011г.
Прекратява производството по делото и връща исковата молба, поради неотстраняване на нередовностите в срок.
 
7 НОХД No 7/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО М.Й.Р. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 17.02.2011г., в законна сила от 07.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М. Й. Р. –*** , ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.05.2007 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, в района на “А.” П.управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “*** модел *** с рег. № *** в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, след като е наказан за същото деяние по административен ред с Наказателно постановление №***г., влязло в сила на 03.05.2007г. на началника на отдел “Пътна полиция” – Столична Дирекция “Полиция” гр.София - престъпление по чл. 343в, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 343в, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител– планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. 100 /сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА М. Й. Р., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимия М. Й. Р., ЕГН *** със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лв. за разноски по делото.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

М.Й.Р.
ПРИЗНАВА подсъдимия М. Й. Р. –*** , ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 343в, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 343в, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител– планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.3. 100 /сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА М. Й. Р., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.ОСЪЖДА подсъдимия М. Й. Р., ЕГН *** със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лв. за разноски по делото.


Мотиви от 23.02.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
8 Гражданско дело No 85/2010, I състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ГР.ПЛОВДИВ ТЕРАМЕКС ЕООД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 07.01.2011г., в законна сила от 08.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на „Водоснабдяване и канализация”ЕООД, ЕИК-115010670, гр.Пловдив, бул.Шести септември №250, с който моли съда да приеме за установено вземането му против „Терамекс”ЕООД, ЕИК-825185365, гр.Приморско, ул.Трети март №8, хотел Фламинго, ет.2, в размер на 480,02лв., представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода, за периода от 19.11.2002г. до 16.05.2007г. за обект склад в гр.Пловдив, ул.Каменица №4, ведно със сумата от 169,03лв. обезщетение за забава, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на издаването на заповедта за изпълнение до окончателното изплащане.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на „Водоснабдяване и канализация”ЕООД, гр.Пловдив, с който моли съда да осъди „Терамекс”ЕООД, гр.Приморско, сумата от 480,02лв., представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода, за периода от 19.11.2002г. до 16.05.2007г. за обект склад в гр.Пловдив, ул.Каменица №4, ведно със сумата от 169,03лв. обезщетение за забава, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на издаването на заповедта за изпълнение до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА Водоснабдяване и канализация”ЕООД, гр.Пловдив да заплати на Районен съд Царево сумата от 75,00лв. за държавна такса.

 
9 НАХД No 444/2010, II състав По ЗД по пътищата П.Р.П. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 10.02.2011г., в законна сила от 08.03.2011г.
НП-изменено
 
10 ЧНД No 2001/2011, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК   РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
И.П.Й.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 28.02.2011г., в законна сила от 08.03.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НЧД №2001 от 2011г. по описа на Районен съд Царево.
Определението подлежи на обжалване или протест в седемдневен срок от днес пред Окръжен съд Бургас.

 
11 НОХД No 143/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО К.С.Г.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 21.02.2011г., в законна сила от 09.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.С. Г./К.С. К./ - ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 28, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затвор На осн. чл.59, ал.1 от НК от така определеното наказание ПРИСПАДА времето през което подсъдимия е бил задържан, считано от 22.08.2010г.На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия К. С. Г. /К. С.К./ най-тежкото от наложените наказания по НОХД № 11589/2007г. на РС София, в размер на три години лишаване от свобода, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от три години; по НОХД №8262/2005г. на РС София, с което му е наложено глоба в размер на 500.00лв. и НОХД №7207/2009г. на РС София, с което е осъден на пет месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК, се отлага с изпитателен срок от три години, а именно ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от три години.
На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение така определеното общо наказание, а именно ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален „СТРОГ” режим в затвор.
На осн. чл.301, ал.1, т.11 от НПК вещественото доказателство – 1бр. CD марка “LG” модел LAC - М1600R, намиращо се на съхранение в РУП – П да бъде върнато на собственика им Л. И. С..
На осн. чл.301, ал.1, т.11 от НПК веществените доказателства – 1 бр. мобилен телефон марка “Нокия” модел 3500 с ИМЕЙ 352041020049688 с батерия и 1 бр. мобилен телефон марка “Blak Berry”, модел 8310 с ИМЕЙ 358263018612616 с черно кожено калъфче, намиращи се на съхранение в РУП – П, да бъдат върнати на собственика им Г. А. А., чрез адв.Б. П..
На осн. чл.301, ал.1, т.11 от НПК веществените доказателства – намиращи се на съхранение в РУП – П – 1 бр. CD марка “JVC” модел “NO.KD-S8731R” серия №157X1754 с панел, 1 бр.CD марка “Pioneer” модел “DEN-P40MP” серия XP/EW с панел, 1 бр. авторадиокасетофон марка “Clarion” модел “CRH21” № PE-945А, 1 бр. CD марка “JVC” модел “NO.KD-G333” без панел, 1 бр. платнена чанта с надпис “ENIERGIE” с презрамка, светлокафява на цвят, с жълт цвят отвътре, 1 бр. отверка с дървена дръжка с изпилен край, 1 бр. нож, сгъваем, метален с надпис на острието “Smith Wesson”, 1 бр. връзка с четири броя саморъчно изработени ключове и 1 бр. секретен ключ с жълт цвят, 1 бр. връв тъмнокафява на цвят със завързан на нея метален триъгълник с изображение “полумесец със звезда” от едната страна, 1 бр. Сим карта с надпис “Вивател” №89359030000008449041, 3 бр. метални украшения с форми на кръст, котва и сърце, 1 бр. картина с дървена рамка с изображение на кораб и котва, 1 бр. найлонов калъф със син надпис “tecno”, 1 бр. синджир от бял метал със захваната метална форма на “рог” и кубче от безцветен материал-персиглас, 2 бр. флаш памет – с надпис “Kingston” черна на цвят, а другата бяла на цвят с надпис U268 2G, 1 бр. връзка с четири броя секретни ключа и ключодържател червен на цвят във форма на сърце, 1 бр. ключ за автомобил с надпис “Нисан” и дистанционно управление към него, 1 бр. МР-3 черни на цвят – едната с надпис “Trekstor”, 1 бр. зарядно устройство за мобилен телефон “Нокия”, 1 бр. черен калъф за СБ с надпис “Pioneer” и 1 бр. черен калъф за CD с надпис “LG”, 1 бр. мобилен телефон марка “LG” с ИМЕЙ 356548035239167 с керемидено на цвят кожено калъфче, 1 бр. ръчен часовник марка “CAMEL” с надпис “MULTICHRONO” с кожена каишка, 1 бр. синджир метален с форми на сърце – с камък, метално крило бяло на цвят и метални ресни, 2 бр. обеци, метални с кръгла форма, бели на цвят, 1 бр. калъф от плат, черен на цвят за очила, 1 бр. найлонова торбичка с изображение за “Мики Маус”, 1 бр. кожена дамска чанта, лилава на цвят, 1 бр. слънчеви очила с надпис на презрамките “СК”, 1 бр. дамски шал с тигров цвят, 1 бр. брезентова чантичка, черна на цвят с дръжка, с надпис “ADIDAS”, 1 бр. дамска чанта с дръжки, златиста на цвят, кожена, 1 бр. дамски портфейл, кожен, кафяв на цвят, с надпис “ART”, 1 бр. мъжки кожен портфейл, черен на цвят с метален надпис “Qlanxliu”, 1 бр. слънчеви очила с надпис “POLICE”, 1бр. зарядно устройство за мобилен телефон с надпис “Самсунг”, 1 бр. мъжки пуловер, бял на цвят с надпис “LOTTO” с етикет на него 55.00 лв., 1 бр. детска дреха с надпис “Trade mark”, 1 бр. черна найлонова торба, 1 бр. червен сак с бял надпис “Wilson” и сумата от 136 лева и 5 евро, да се върнат на собствениците им.
ОСЪЖДА подсъдимия К. С. Г./ К. С. К./, ЕГН *** със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 212.20 лв. за разноски по делото.


К.С.Г.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.С. Г./К.С. К./ - ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 28, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затвор На осн. чл.59, ал.1 от НК от така определеното наказание ПРИСПАДА времето през което подсъдимия е бил задържан, считано от 22.08.2010г.На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия К. С. Г. /К. С.К./ най-тежкото от наложените наказания по НОХД № 11589/2007г. на РС София, в размер на три години лишаване от свобода, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от три години; по НОХД №8262/2005г. на РС София, с което му е наложено глоба в размер на 500.00лв. и НОХД №7207/2009г. на РС София, с което е осъден на пет месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК, се отлага с изпитателен срок от три години, а именно ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от три години.
На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение така определеното общо наказание, а именно ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален „СТРОГ” режим в затвор.
На осн. чл.301, ал.1, т.11 от НПК вещественото доказателство – 1бр. CD марка “LG” модел LAC - М1600R, намиращо се на съхранение в РУП – П да бъде върнато на собственика им Л. И. С..
На осн. чл.301, ал.1, т.11 от НПК веществените доказателства – 1 бр. мобилен телефон марка “Нокия” модел 3500 с ИМЕЙ 352041020049688 с батерия и 1 бр. мобилен телефон марка “Blak Berry”, модел 8310 с ИМЕЙ 358263018612616 с черно кожено калъфче, намиращи се на съхранение в РУП – П, да бъдат върнати на собственика им Г. А. А., чрез адв.Б. П..
На осн. чл.301, ал.1, т.11 от НПК веществените доказателства – намиращи се на съхранение в РУП – П – 1 бр. CD марка “JVC” модел “NO.KD-S8731R” серия №157X1754 с панел, 1 бр.CD марка “Pioneer” модел “DEN-P40MP” серия XP/EW с панел, 1 бр. авторадиокасетофон марка “Clarion” модел “CRH21” № PE-945А, 1 бр. CD марка “JVC” модел “NO.KD-G333” без панел, 1 бр. платнена чанта с надпис “ENIERGIE” с презрамка, светлокафява на цвят, с жълт цвят отвътре, 1 бр. отверка с дървена дръжка с изпилен край, 1 бр. нож, сгъваем, метален с надпис на острието “Smith Wesson”, 1 бр. връзка с четири броя саморъчно изработени ключове и 1 бр. секретен ключ с жълт цвят, 1 бр. връв тъмнокафява на цвят със завързан на нея метален триъгълник с изображение “полумесец със звезда” от едната страна, 1 бр. Сим карта с надпис “Вивател” №89359030000008449041, 3 бр. метални украшения с форми на кръст, котва и сърце, 1 бр. картина с дървена рамка с изображение на кораб и котва, 1 бр. найлонов калъф със син надпис “tecno”, 1 бр. синджир от бял метал със захваната метална форма на “рог” и кубче от безцветен материал-персиглас, 2 бр. флаш памет – с надпис “Kingston” черна на цвят, а другата бяла на цвят с надпис U268 2G, 1 бр. връзка с четири броя секретни ключа и ключодържател червен на цвят във форма на сърце, 1 бр. ключ за автомобил с надпис “Нисан” и дистанционно управление към него, 1 бр. МР-3 черни на цвят – едната с надпис “Trekstor”, 1 бр. зарядно устройство за мобилен телефон “Нокия”, 1 бр. черен калъф за СБ с надпис “Pioneer” и 1 бр. черен калъф за CD с надпис “LG”, 1 бр. мобилен телефон марка “LG” с ИМЕЙ 356548035239167 с керемидено на цвят кожено калъфче, 1 бр. ръчен часовник марка “CAMEL” с надпис “MULTICHRONO” с кожена каишка, 1 бр. синджир метален с форми на сърце – с камък, метално крило бяло на цвят и метални ресни, 2 бр. обеци, метални с кръгла форма, бели на цвят, 1 бр. калъф от плат, черен на цвят за очила, 1 бр. найлонова торбичка с изображение за “Мики Маус”, 1 бр. кожена дамска чанта, лилава на цвят, 1 бр. слънчеви очила с надпис на презрамките “СК”, 1 бр. дамски шал с тигров цвят, 1 бр. брезентова чантичка, черна на цвят с дръжка, с надпис “ADIDAS”, 1 бр. дамска чанта с дръжки, златиста на цвят, кожена, 1 бр. дамски портфейл, кожен, кафяв на цвят, с надпис “ART”, 1 бр. мъжки кожен портфейл, черен на цвят с метален надпис “Qlanxliu”, 1 бр. слънчеви очила с надпис “POLICE”, 1бр. зарядно устройство за мобилен телефон с надпис “Самсунг”, 1 бр. мъжки пуловер, бял на цвят с надпис “LOTTO” с етикет на него 55.00 лв., 1 бр. детска дреха с надпис “Trade mark”, 1 бр. черна найлонова торба, 1 бр. червен сак с бял надпис “Wilson” и сумата от 136 лева и 5 евро, да се върнат на собствениците им.
ОСЪЖДА подсъдимия К. С. Г./ К. С. К./, ЕГН *** със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 212.20 лв. за разноски по делото.


Мотиви от 28.02.2011г.
Мотивите предадени на 28.02.2011
 
12 НАХД No 435/2010, II състав Административни дела ЕТ"МАРГИ - МАРГАРИТКА ПЕЕВА" РИОКОЗ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 18.01.2011г., в законна сила от 09.03.2011г.
НП-потвърдено
 
13 Гражданско дело No 131/2009, I състав Вещни искове по ЗСПЗЗ К.П.К.,
А.П.К.,
Т.П.А.,
Х.Г.М.,
К.Г.М.,
З.К.С.,
К.С.П.,
Ф.П.Ф.,
Д.П.М.,
З.Ф.Б.,
М.П.С.,
В.С.Л.,
М.С.С.,
М.П.Т.,
И.А.И.,
С.П.С.,
П.К.С.,
С.А.К.,
Т.А.К.
Д.К.А.,
П.К.Ф.,
К.К.Ф.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 18.02.2011г., в законна сила от 11.03.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ищците: К.П.К., А.П.К., Т.П.А., Х.Г.М., К.Г.М., З.К.С., К.С.П., Ф.П.Ф., Д.П.М., З.Ф.Б., М.П.С., В.С.Л., М.С.С., М.П.Т., И.А.И., С.П.С., П.К.С., С.А.К. и Т.А.К. и ответниците: Д.К.А., П.К.Ф. и К.К.Ф., че наследниците на К П.Ф., бивш жител ***, починала на 27.05.1934г., към момента на кооперирането на земята, са били собственици на харман от 1дка, впоследствие заснет като имот пл.сн.153 от кадастралния план на гр.Приморско от 1962г.
 
14 НОХД No 19/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ц.А.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 23.02.2011г., в законна сила от 11.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ц. А. К. ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от неустановена дата през месец септември 2010г. до 02.12.2010г. в гр.П., обл.Б. в почивна база “**” от каравана, от бунгала и работилница в почивната база, в условията на продължавана престъпна дейност чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и чрез използване на техническо средство – ключ отнел от владението и собственост на Б. Х.Р.движими вещи – 1бр. моторен трион марка “Щил”, модел 181 на стойност 225.00лв., 1бр. златен синджир с тегло 9.28 грама, изработен от 14 каратово злато, проба 585, с плетка множество халки една в друга на стойност 455.00лв., 1бр. велосипед марка “Еверест” на стойност 105.00лв., 1бр. телевизор марка “Голдстар” 51 инча на стойност 100.00лв., 1бр. телевизор марка “Филипс”, 14 инча на стойност 65.00лв., 2бр. телевизори марка “Нео”, 14 инча на стойност 204.74лв., 100 литра дизелово гориво на стойност 222.00 лева, 1бр. телевизор марка “Нео”, 14 инча на стойност 102.37 лева, всичко на обща стойност 1479.11 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, буква “а” и “б” от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор при първоначален „строг” режим.
На осн. чл.27, ал.2, вр. ал.1 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наказанието по настоящата присъда към неизтърпяната част от наказанието наложено на подсъдимия Ц. А. К. по НОХД №50/2010г. на РС Царево.
Веществените доказателства – 1бр. телевизор марка „Телефункен”, модел „Пал колор МР 142 S”, 14 инча, с неустановен собственик, който се намира на съхранение в РУП П да бъде върнат на собственика му.
ОСЪЖДА Ц. А.К.да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 115.00лв. за разноски по делото.

Ц.А.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ц. А. К. ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от неустановена дата през месец септември 2010г. до 02.12.2010г. в гр.П., обл.Б. в почивна база “**” от каравана, от бунгала и работилница в почивната база, в условията на продължавана престъпна дейност чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и чрез използване на техническо средство – ключ отнел от владението и собственост на Б. Х.Р.движими вещи – 1бр. моторен трион марка “Щил”, модел 181 на стойност 225.00лв., 1бр. златен синджир с тегло 9.28 грама, изработен от 14 каратово злато, проба 585, с плетка множество халки една в друга на стойност 455.00лв., 1бр. велосипед марка “Еверест” на стойност 105.00лв., 1бр. телевизор марка “Голдстар” 51 инча на стойност 100.00лв., 1бр. телевизор марка “Филипс”, 14 инча на стойност 65.00лв., 2бр. телевизори марка “Нео”, 14 инча на стойност 204.74лв., 100 литра дизелово гориво на стойност 222.00 лева, 1бр. телевизор марка “Нео”, 14 инча на стойност 102.37 лева, всичко на обща стойност 1479.11 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, буква “а” и “б” от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор при първоначален „строг” режим.
На осн. чл.27, ал.2, вр. ал.1 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наказанието по настоящата присъда към неизтърпяната част от наказанието наложено на подсъдимия Ц. А. К. по НОХД №50/2010г. на РС Царево.
Веществените доказателства – 1бр. телевизор марка „Телефункен”, модел „Пал колор МР 142 S”, 14 инча, с неустановен собственик, който се намира на съхранение в РУП П да бъде върнат на собственика му.
ОСЪЖДА Ц. А.К.да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 115.00лв. за разноски по делото.

Мотиви от 28.02.2011г.
Мотивите предадени на 28.02.2011г.
 
15 Гражданско дело No 100/2004, I състав Вещни искове по ЗСПЗЗ А.П.П.,
Д.Д.М.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ - ОФИС ЦАРЕВО,
ОБЩИНА ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 19.12.2009г., в законна сила от 14.03.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ОСЗГ-Царево и Община Царево, че А.П.П., ЕГН-********** и Д.Д.М., ЕГН-**********, в качеството им на наследници на М.Д.М., б.ж. на ```````, имат право да възстановят собствеността си върху 1/2 ид.част следните земеделски имоти в землището на гр.Ахтопол: 1.Нива от 14,6дка в м.Айроди, представляваща парцел №237 по ч.земеустр. план; 2.Нива от 2дка в м.Лозята, представляваща парцел №803 по ч.земеустр. план; 3.Нива от 2дка в м.Лозята, представляваща парцел №866 по ч.земеустр. план; 4.Нива от 7дка в м.Петра, представляваща парцел №53 по ч.земеустр. план; 5.Нива от 5дка в м.Панаята, представляваща парцел №577-б по ч.земеустр. план; 6.Нива от 9дка в м.Бродиловска пътека, представляваща парцел №430 по ч.земеустр. план и 7.Нива от 4,5дка в м.Бродиловска пътека, представляваща парцел №475 по ч.земеустр. план.
 
16 НАХД No 361/2010, II състав По ЗД по пътищата М.А.Б. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ"-ДАИ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 14.10.2010г., в законна сила от 15.03.2011г.
НП-потвърдено.
 
17 НАХД No 445/2010, I състав Административни дела Т.И.Т. ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 18.02.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
НП-отменено
 
18 ЧГД No 1034/2009, I състав Заявления по чл.417 от ГПК БАНКА ДСК ЕАД А.С.Р. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Заповед за изпълнение от 16.03.2009г., в законна сила от 16.03.2011г.
 
19 Гражданско дело No 2/2011, II състав Чл.19 ЗГР Г.И.К. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО,
ОБЩИНА БУРГАС
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 24.02.2011г., в законна сила от 16.03.2011г.
ДОПУСКА ПРОМЯНА в данните за гражданско състояние на Г.И.К.от с. Л., община Ц., обл. Б., ул.*** № , ЕГН ***- промяна на датата на раждане и ЕГН отразени в акта за раждане- от *** год. на 1***год. и от ЕГН ********** на ЕГН **********.
 
20 НАХД No 366/2010, II състав По ЗД по пътищата А.В.С. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 18.10.2010г., в законна сила от 16.03.2011г.
НП-потвърдено
 
21 НОХД No 138/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО В.В.В.,
Р.В.М.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 17.03.2011г., в законна сила от 17.03.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 138/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимият В. В.В., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, за това, че на 03.08.2009г. в гр.К., обл.Б. от стая №13 в хотел “**”, подсъдимият В. В. В. в съучастие като съизвършители с подсъдимия Р. В. М., след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот отнел от владението и собственост на Б. А.С. движими вещи – 1бр. преносим компютър марка “Fudjitsu Siemens”/Фуджитцу Сименс/ на стойност 721.40лв. и сумата от 300.00лева, всичко на обща стойност 1021.40 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си и по приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са върнати и заместни на собственика им.
За посоченото престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК подсъдимият В. В. В. на осн. чл. 197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК за срок от шест месеца, която включва следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, включваща явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 138/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимият Р. В. М., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М. Т., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, за това, че на 03.08.2009г. в гр.К., обл.Б. от стая №13 в хотел “**”, подсъдимият Р. В. М. в съучастие като съизвършители с подсъдимия В. В. В., след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот отнел от владението и собственост на Б. А.С. движими вещи – 1бр. преносим компютър марка “Fudjitsu Siemens”/Фуджитцу Сименс/ на стойност 721.40лв. и сумата от 300.00лева, всичко на обща стойност 1021.40 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и по приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са върнати и заместни на собственика им.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, подсъдимият Р. В.М. на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК за срок от шест месеца, която включва следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, включваща явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.
ОСЪЖДА В. В.В. и Р. В. М. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 52.40лв., по 26.20лв. за всеки от тях за разноски по делото.

В.В.В.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 138/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимият В. В.В., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, за това, че на 03.08.2009г. в гр.К., обл.Б. от стая №13 в хотел “**”, подсъдимият В. В. В. в съучастие като съизвършители с подсъдимия Р. В. М., след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот отнел от владението и собственост на Б. А.С. движими вещи – 1бр. преносим компютър марка “Fudjitsu Siemens”/Фуджитцу Сименс/ на стойност 721.40лв. и сумата от 300.00лева, всичко на обща стойност 1021.40 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си и по приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са върнати и заместни на собственика им.
За посоченото престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК подсъдимият В. В. В. на осн. чл. 197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК за срок от шест месеца, която включва следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, включваща явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.
ОСЪЖДА В. В.В. и Р. В. М. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 52.40лв., по 26.20лв. за всеки от тях за разноски по делото.

Р.В.М.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 138/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимият Р. В. М., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М. Т., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, за това, че на 03.08.2009г. в гр.К., обл.Б. от стая №13 в хотел “**”, подсъдимият Р. В. М. в съучастие като съизвършители с подсъдимия В. В. В., след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот отнел от владението и собственост на Б. А.С. движими вещи – 1бр. преносим компютър марка “Fudjitsu Siemens”/Фуджитцу Сименс/ на стойност 721.40лв. и сумата от 300.00лева, всичко на обща стойност 1021.40 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и по приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са върнати и заместни на собственика им.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, подсъдимият Р. В.М. на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК за срок от шест месеца, която включва следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, включваща явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.
ОСЪЖДА В. В.В. и Р. В. М. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 52.40лв., по 26.20лв. за всеки от тях за разноски по делото.

 
22 НАХД No 439/2010, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) КЕРАМИК КОМЕРС ООД ТД НА НАП Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 21.02.2011г., в законна сила от 17.03.2011г.
НП-потвърдено
 
23 НАХД No 440/2010, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) КЕРАМИК КОМЕРС ООД ТД НА НАП Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 21.02.2011г., в законна сила от 17.03.2011г.
НП-потвърдено
 
24 НАХД No 301/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО К.Г.Й. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 17.02.2011г., в законна сила от 17.03.2011г.
К.Г.Й.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност К. Г. Й. ЕГН-***, за извършеното от него престъпление по чл.207, ал.1 НК, а именно, че на 21.07.2010г. в около 02,15 часа в гр.К., обл.Б., намерил чужди движими вещи: мобилен телефон марка Нокия, модел 5800 експрес с ИМЕЙ-*** на стойност 514,61лв. и в продължение на една седмица не съобщил за тях на собственика или на властта, и му НАЛАГА административно наказание по реда на чл.78А от НК, глоба в размер на 100.00/сто/лева.
ОСЪЖДА К. Г.Й. да заплати на държавата, по сметка на РС-Царево, сумата от 60.00лв. за разноски по делото.
Вещественото доказателство - мобилен си телефон марка Нокия, модел 5800 експрес с ИМЕЙ-*** да се върне на собственика му - св.А.Р. Р., за което същата да бъде уведомена.

Мотиви от 17.02.2011г.
 
25 Гражданско дело No 38/2009, I състав Делби ПИТ ООД К.С.К.,
П.Т.К.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 29.06.2010г., в законна сила от 21.03.2011г.
ИЗНАСЯ на публична продан допуснатия до делба недвижим имот представляващ: УПИ VІІ-339, кв.72 по плана на гр.Приморско, с площ от 1040кв.м., при граници: изток-УПИ VІ-340, север-УПИ V-334, запад-УПИ VІІІ-338 и юг-улица, а по действащата кадастралната карта на гр.Приморско, представляващ поземлен имот с идентификатор 58356.503.419, при първоначална цена, определена от съдебния изпълнител по реда на чл.485 ГПК, като получените суми се разпределят между съделителите, съобразно делбените им части – 1/2 ид.част за „ПИТ”ООД; 502,5/1040кв.м. ид.части за К.С.К. ***.части общо за К.С.К. и П.Т.К. в режим на СИО.
 
26 Гражданско дело No 124/2010, II състав Облигационни искове ОБЩИНА ЦАРЕВО Т.Л.Ц. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 24.02.2011г., в законна сила от 22.03.2011г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Договора за отстъпено право на строеж в УПИ ** по ПУП на гр. Приморско, целият с площ от ** кв. м. в кадастралната карта този имот фигурира като имот с идентификатор ** с площ от ** кв. м. и със съседи: имоти с идентификатори **, **, **, **, **,**. сключен на 19.09.2005 г. между Община Приморско и Т. Л. Ц., поради противоречие със закона и липса на основание за сключването му.
ОСЪЖДА Т. Л. Ц.да предаде на Община Приморско, владението върху имот- частна общинска собственост, представляващ ** по ПУП на гр. Приморско, целият с площ от** кв. м. част от който имот с площ от ** кв. м. фигурира по кадастралната карта на гр. Приморско като имот с идентификатор **.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.


 
27 Гражданско дело No 117/2010, II състав Делби С.Д.П. М.Е.Н.,
М.А.Д.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 14.02.2011г., в законна сила от 23.03.2011г.
Прекратява производството по гр.д. 117/2010г. по описа на ЦРС, поради оттегляне на предявения иск.
 
28 Гражданско дело No 130/2010, I състав Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД В.Т.Ч. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 23.03.2011г., в законна сила от 23.03.2011г.
ПРИЕМА за установено по отношение на В.Т.Ч., ЕГН-**********,***, че дължи на “БНП Париба Пърсънъл Файненс”ЕАД, ЕИК-130697606, гр.София, ж.к.Младост 4, Бизнес парк София, сгр.14, сумата от 6468,37лв., от които неизплатена главница в размер на 6067,42лв. по невърнат кредит и лихва-обезщетение за забава от 400,95лв. за периода от 20.10.2009г. до 29.09.2010г. и законната лихва от последната дата до окончателното изплащане и осъжда В.Т.Ч. да заплати тази сума на ищеца.
 
29 НАХД No 441/2010, II състав Административни дела КЕРАМИК КОМЕРС ООД ТД НА НАП Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 25.02.2011г., в законна сила от 23.03.2011г.
НП-потвърдено
 
30 Гражданско дело No 244/2008, II състав Вещни искове Р.В.Т. Н.Л.Т. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 18.06.2010г., в законна сила от 24.03.2011г.
 
31 Гражданско дело No 117/2009, II състав Облигационни искове С.Н.И.,
И.Н.Н.
ЕТ СЛАДКАР-МИЛКА СТЕФАНОВА Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 17.02.2010г., в законна сила от 24.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният иск от С.Н.И.,*** и И.Н. ***, против ответник Милка Иванова Стефанова в качеството и на ЕТ "Сладкар- Милка Стефанова", ф.д. 7360/ 1992 год. с адрес гр. Приморско, ул."Тракия" № 10А, с който се иска от съда да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати на ищците сумите от по 10 000.00 лв. за всеки един от тях, или общо 20000,00 лв. за двамата, която сума представлява частичен иск от общо дължимите 149 814.00 лв. представляващи обезщетение за ползването на 72 кв.м. покрита площ и 51 кв.м. обслужваща площ от собствения на ищците УПИ III в кв. 71 по плана гр. Приморско за срока от 01.05.2004 год. до 01.03.2009 год. ведно със законната лихва върху претендираните суми от датата на подаването на исковата молба, до окончателното им изплащане
ОСЪЖДА С.Н.И.,*** и И.Н. ***, да заплатят на Милка Иванова Стефанова в качеството и на ЕТ "Сладкар- Милка Стефанова", ф.д. 7360/ 1992 год. с адрес гр. Приморско, ул."Тракия" № 10А, сумата от 300.00 лв. (триста лева) за направени разноски по делото.


Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните за неговото постановяване.


 
32 Гражданско дело No 19/2010, II състав Други дела Я.С.Г.,
З.Г.В.,
С.В.В.,
М.В.Д.,
М.М.Г.,
Д.Г.П.,
С.Г.П.,
С.Я.Д.,
С.Г.Г.,
Г.С.Г.,
М.С.Г.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЧРЕЗ МРРБ-ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГР.БУРГАС,
ДП СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ,
ОБЩИНА ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 17.06.2010г., в законна сила от 24.03.2011г.
Прекратява производството по делото поради недупостимост на исковете
 
33 НОХД No 20/2011, II състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.Н.К. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 08.03.2011г., в законна сила от 24.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия В. Н. К. -***, ЕГН *** за ВИНОВЕН в това, че за периода 04.06.2010 год. - 04.01.2011 год., в гр.Царево, Бургаска обл., след като е осъден с Решение №** год. на Районен съд Царево, влязло в сила на 18.02.2010 год. - да издържа с месечна издръжка в размер на 80.00 /осемдесет/ лева свой низходящ - малолетния Д. В. К., ЕГН ***, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на 19 /деветнадесет/ месечни вноски на обща стойност 1520.00 лева, платими, чрез неговата майка и законна представителка К. С. И. - престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.183, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т. 1, 2 и 6 НК, изразяваща се в следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

В.Н.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия В. Н. К. -***, ЕГН *** за ВИНОВЕН в престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.183, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т. 1, 2 и 6 НК, изразяваща се в следните пробационни мерки:1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.Мотиви от 10.03.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
34 НОХД No 21/2011, II състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.С.И. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 08.03.2011г., в законна сила от 24.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимата С.С.И.- ЕГН *** за ВИНОВНА в това, че: На 03.09.2008г. в гр.П., обл.Б., ул.***, противозаконно присвоила чужди движими вещи - сумата от 288.00 лева, собственост на К.С.К., които владеела - престъпление по чл.206. ал.1 от НК, поради което и на основание 206, ал.1 от НК и чл.54 от НК Я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
С.С.И.
ПРИЗНАВА подсъдимата С.С.И.- ЕГН *** за ВИНОВНА в това, че: На 03.09.2008г. в гр.П., обл.Б., ул.***, противозаконно присвоила чужди движими вещи - сумата от 288.00 лева, собственост на К.С.К., които владеела - престъпление по чл.206. ал.1 от НК, поради което и на основание 206, ал.1 от НК и чл.54 от НК Я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Мотиви от 10.03.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
35 Гражданско дело No 24/2011, II състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР.ЦАРЕВО М.С.Д.,
Х.Р.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 15.03.2011г., в законна сила от 28.03.2011г.
НАСТАНЯВА детето Х. К. Д., ЕГН *** в семейството на неговите баба и дядо по майчина линия, М. С. Д. и Х. Р. Д., в гр. А., обл. Б., ул. **, за срок до навършване на пълнолетие на детето.

Решение подлежи на незабавно изпълнение.
То може да бъде обжалвано 7-дневен срок от обявяването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.

 
36 НОХД No 35/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.П.П. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 28.03.2011г., в законна сила от 28.03.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Е.и подсъдимия Д.П.П. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 02.02.2011г. около 18.45 часа по третокласен път посока от с.Я. за гр.П., обл.Б. км.28, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка *** модел *** с per.№***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.25 промила на хиляда, установено по надлежния ред – със съдебномедицинска експертиза №93/2011г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр. Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Д.П.П. на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” ще изтърпи наказание “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д.П.П.от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

Д.П.П.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Е.и подсъдимия Д.П.П. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 02.02.2011г. около 18.45 часа по третокласен път посока от с.Я. за гр.П., обл.Б. км.28, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка *** модел *** с per.№***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.25 промила на хиляда, установено по надлежния ред – със съдебномедицинска експертиза №93/2011г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр. Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Д.П.П. на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” ще изтърпи наказание “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д.П.П.от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

 
37 Гражданско дело No 155/2008, I състав Делби М.А.К. Д.А.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 30.04.2009г., в законна сила от 29.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН иска на М.А.К., ЕГН-**********,***, против Д.А.К., ЕГН-**********,***, стая 102, с който моли съда да допусне делба на следните имоти: 1.Незастроено дворно място с площ от 1300кв.м., съставляващо урегулиран парцел ІХ, пл.№6, в кв.4 по плана на с.Писменово, обл.Бургаска и 2.Незастроено дворно място с площ от 855кв.м., съставляващо урегулиран парцел Х, пл.№7, в кв.4 по плана на с.Писменово, при равни квоти между съделителите.
 
38 НАХД No 459/2009, I състав По ЗД по пътищата И.А.Ф. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 23.03.2010г., в законна сила от 30.03.2011г.
ОСТАВЯ без уважение жалбата на И.А.Ф., ЕГН-**********, ПРОТИВ наказателно постановление № 559 от 26.09.2009г. на началника на РПУ-Царево, с което за нарушение по чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП му е наложено наказание: глоба в размер на 100.00лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление като законосъобразно.