РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.02.2012г. до 29.02.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 8/2011, II състав Искове по СК С.Й.Н. П.В.В. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 09.01.2012г., в законна сила от 01.02.2012г.
поради изтичане на шестмесечния срок по чл.231, ал.1 от ГПК
 
2 Гражданско дело No 2/2012, II състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето Б.Х.Х. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СОЗОПОЛ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 20.01.2012г., в законна сила от 01.02.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Дирекция "Социално подпомагане" гр.С., с която се иска прекратяване на настаняването на детето Б.Х.Х., ЕГН ***, в семейството на неговите баба и дядо по бащина линия- А.Х.Х. и Б.Х.Х., двамата от с.Р., общ.С. и връщането на детето в семейството на неговата майка В.М.С. от гр.П., ул.** №**.


 
3 НЧХД No 1004/2011, I състав НЧХД Д.Х.П. А.И.С. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 18.01.2012г., в законна сила от 02.02.2012г.
Прекратява производството по НЧХД №1004/2011г. по описа на РС Царево.
 
4 Гражданско дело No 58/2011, I състав Вещни искове П.В.Р. К.Р.И.,
И.К.Д.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 05.01.2012г., в законна сила от 09.02.2012г.
отказ от иска
 
5 Гражданско дело No 123/2011, I състав Развод и недейств. на брака С.Т.Х. Я.Д.Н.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 10.01.2012г., в законна сила от 14.02.2012г.
Разводът допуснат и бракът прекратен по вина на двамата съпрузи. Родителските права предоставени на майката. Определен режим на свиждане и присъдена издръжка от 120лв. за всяко дете. Семейното жилище предоставено на съпруга, отхвърлено искане за издръжка на съпругата. Възстановено предбрачното фамилно име на последната.
 
6 НОХД No 4/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Я.И.Г.,
Х.С.Т.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 16.02.2012г., в законна сила от 16.02.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №4/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Я.И.Г. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, за това, че на 29.12.2010г. в местността ***, землището на с.Б., обл.Б., след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с Р.Н.С., Х.С.Т., Ф.И.С., Г.Н.С. и С.К.И., чрез използване на МПС лек автомобил “Фолксваген Пасат” без регистрационни табели /бракувани/ и лек автомобил марка “Хонда” модел “Шатъл” с ДКН № *** собственост на Д.Х.А. и чрез използване на технически средства – 6бр. лопати, 1бр. ножица за рязане на метал и макетно ножче, направили опит да отнемат от владението и собственост на ГОДГ – 01 с.Р. при ГПУ – М.Т. с материално отговорно лице – Д.С.Ж., движими вещи – 13 метра меден ел. проводник, модел СВТ 3х95+50кв. мм, на стойност – 644.02 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено по независещи от дееца причини, както и е извършено при условията на повторност.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, подсъдимият Я.И.Г. на основание чл.54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №4/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Х.С.Т. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, това, че на 29.12.2010г. в местността ***, землището на с.Б., обл.Б., след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с Р.Н.С., Я.И.Г., Ф.И.С., Г.Н.С. и С.К.И., чрез използване на МПС лек автомобил “Фолксваген Пасат” без регистрационни табели /бракувани/ и лек автомобил марка “Хонда” модел “Шатъл” с ДКН №***, собственост на Д.Х.А. и чрез използване на технически средства – 6бр. лопати, 1бр. ножица за рязане на метал и макетно ножче, направили опит да отнемат от владението и собственост на ГОДГ – 01 с.Р. при ГПУ – М.Т. с материално отговорно лице – Д.С.Ж., движими вещи – 13 метра меден ел. проводник, модел СВТ 3х95+50кв. мм, на стойност – 644.02 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено по независещи от дееца причини.
За посоченото престъпление чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, подсъдимият Х.С.Т. на основание чл.54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Веществени доказателства няма.
Причинените от престъплението имуществени щети са възстановени.

Я.И.Г.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, подсъдимият Я.И.Г. на основание чл.54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Х.С.Т.
За посоченото престъпление чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, подсъдимият Х.С.Т. на основание чл.54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 
7 ЧГД No 1103/2012, I състав Отказ от наследство З.Д.С.   Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Разпореждане от 21.02.2012г., в законна сила от 21.02.2012г.
Вписва отказа от наследство
 
8 НОХД No 12/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Д.Д. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 23.02.2012г., в законна сила от 23.02.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №12/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия С. Д.Д., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че нa 17.02.2012г. около 17.00 часа, по второкласен път ІІ-99 в посока с.И. – гр.Ц. управлявал лек автомобил марка “**”, модел «** с рег. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда - 1.77 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №99/20.02.2012г. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД МВР – Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият С. Д.Д. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА С. Д.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 17.02.2012г.

С.Д.Д.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №12/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия С. Д.Д., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че нa 17.02.2012г. около 17.00 часа, по второкласен път ІІ-99 в посока с.И. – гр.Ц. управлявал лек автомобил марка “**”, модел «** с рег. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда - 1.77 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №99/20.02.2012г. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД МВР – Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият С. Д.Д. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА С. Д.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 17.02.2012г.

 
9 НОХД No 13/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Й.И.В. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 27.02.2012г., в законна сила от 27.02.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия Й.И.В. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият Й.И.В., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 23.02.2012 год. около 19.15 часа по второкласен път ІІ-99 в района на КПП- с.Б., Б. област, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ***, модел *** с рег.№ ***, собственост на М.С.Г., ЕГН ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.35 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Дрегер” 7410+ с фабр. № 0006.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Й.И.В., ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 160 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Й.И.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 23.02.2012г.

Й.И.В.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Й.И.В., ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 160 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Й.И.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 23.02.2012г.