РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.02.2010г. до 28.02.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 129/2009, II състав Искове по КТ К.Г.В. ТРАНСКАБЕЛ ООД Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 12.01.2010г., в законна сила от 02.02.2010г.
Прекратява производството по делото, поради оттегляне на предявения иск
 
2 Гражданско дело No 146/2009, II състав Дела по Закона срещу домашното насилие М.П.С. М.Д.Г. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 25.01.2010г., в законна сила от 02.02.2010г.
Прекратява производството по делото.
 
3 НОХД No 12/2010, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Ю.М.К. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 02.02.2010г., в законна сила от 02.02.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 12/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Ю.М.К. - роден на *** год. в гр.Бургас, живущ ***, ул."Кра кра" № 46, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв. Б., съгласно условията на което обвиняемият Ю.М.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 1726, ал.1 от НК, а именно, че на 16.09.2009 год. в гр.Приморско, обл. Бургаска в търговски обект на ул. "Зора" в качеството си на упълномощено лице на ЕТ "МАК- Мехмед Катърджьолу" гр.Бургас използвал в търговската дейност марка "Адидас"- " Adidas AG GERMANY и марка ""Найк" - NIKE international Etd", USA, а именно - 81 бр.анцузи марка "Адидас" на стойност 3 645.00 лева, 13 бр.тениски марка "Адидас" на стойност 195.00 лева, 10 бр.спортни панталони 7/8 марка "Адидас" на стойност 180.00 лева, 15 бр.спортни клинове марка "Адидас" на стойност 225.00 лева, 10 бр.къси панталони марка "Адидас" на стойност 250.00 лева, 3 бр.панталони марка "Адидас" на стойност 60.00 лева, 5 бр.анураци с качулка марка "Адидас" на стойност 175.00 лева, 5 бр.блузи с дълъг ръкав марка "Адидас" на стойност 125.00 лева и 3 бр.блузи с дълъг ръкав марка "Найк" на стойност 75.00 лева, всичко на обща стойност 4 930.00 лева, без съгласието на притежателя на изключителното право - "Адидас- Adidas AG GERMANY" и "Найк" - NIKE international Etd", USA.
За посоченото престъпление обвиняемият Ю.М.К., ЕГН ********** на основание чл.172б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, буква "б" от НК ще изтърпи наказание "ПРОБАЦИЯ" при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т. 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, ул."Кра кра" № 46, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА обвиняемия Ю.М.К., ЕГН ********** да заплати ГЛОБА в размер на 300.00 лв.
Веществени доказателства - 81 бр.анцузи марка "Адидас, 13 бр.тениски марка "Адидас", 10 бр.спортни панталони 7/8 марка "Адидас", 15 бр.спортни клинове марка "Адидас", 10 бр.къси панталони марка "Адидас", 3 бр.панталони марка "Адидас" , 5 бр.анураци с качулка марка "Адидас" , 5 бр.блузи с дълъг ръкав марка "Адидас" и 3 бр.блузи с дълъг ръкав марка "Найк" СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и СЕ УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 1726, ал. 3, вр. ал.1 от НК, вр. чл.53, ал.1, буква "б" от НК.
ОСЪЖДА Ю.М.К., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 275.00 лв. за разноски по делото.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 12/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия Ю.М.К., ЕГН ********** е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Ю.М.К., ЕГН ********** мярка за неотклонение "Подписка"
Определението относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7- дневен срок от днес.


Ю.М.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 12/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Ю.М.К. - роден на *** год. в гр.Бургас, живущ ***, ул."Кра кра" № 46, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв. Б., съгласно условията на което обвиняемият Ю.М.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 1726, ал.1 от НК, а именно, че на 16.09.2009 год. в гр.Приморско, обл. Бургаска в търговски обект на ул. "Зора" в качеството си на упълномощено лице на ЕТ "МАК- Мехмед Катърджьолу" гр.Бургас използвал в търговската дейност марка "Адидас"- " Adidas AG GERMANY и марка ""Найк" - NIKE international Etd", USA, а именно - 81 бр.анцузи марка "Адидас" на стойност 3 645.00 лева, 13 бр.тениски марка "Адидас" на стойност 195.00 лева, 10 бр.спортни панталони 7/8 марка "Адидас" на стойност 180.00 лева, 15 бр.спортни клинове марка "Адидас" на стойност 225.00 лева, 10 бр.къси панталони марка "Адидас" на стойност 250.00 лева, 3 бр.панталони марка "Адидас" на стойност 60.00 лева, 5 бр.анураци с качулка марка "Адидас" на стойност 175.00 лева, 5 бр.блузи с дълъг ръкав марка "Адидас" на стойност 125.00 лева и 3 бр.блузи с дълъг ръкав марка "Найк" на стойност 75.00 лева, всичко на обща стойност 4 930.00 лева, без съгласието на притежателя на изключителното право - "Адидас- Adidas AG GERMANY" и "Найк" - NIKE international Etd", USA.
За посоченото престъпление обвиняемият Ю.М.К., ЕГН ********** на основание чл.172б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, буква "б" от НК ще изтърпи наказание "ПРОБАЦИЯ" при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т. 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, ул."Кра кра" № 46, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА обвиняемия Ю.М.К., ЕГН ********** да заплати ГЛОБА в размер на 300.00 лв.
Веществени доказателства - 81 бр.анцузи марка "Адидас, 13 бр.тениски марка "Адидас", 10 бр.спортни панталони 7/8 марка "Адидас", 15 бр.спортни клинове марка "Адидас", 10 бр.къси панталони марка "Адидас", 3 бр.панталони марка "Адидас" , 5 бр.анураци с качулка марка "Адидас" , 5 бр.блузи с дълъг ръкав марка "Адидас" и 3 бр.блузи с дълъг ръкав марка "Найк" СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и СЕ УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 1726, ал. 3, вр. ал.1 от НК, вр. чл.53, ал.1, буква "б" от НК.
ОСЪЖДА Ю.М.К., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 275.00 лв. за разноски по делото. Причинени от деянието имуществени вреди - няма.


 
4 Гражданско дело No 481/2005, I състав Дела по чл.237 (отм.) и Закона за банките В.К.Г. МЕТАТЕКС ООД,
ЕТ "ИВАНКА КОСТОВА 2003"
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 11.11.2009г., в законна сила от 05.02.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН предявеният иск от В.К.Г., ЕГН-********** ***, против: "Метатекс"ООД-``````` ````````````, при участието на главно встъпилото лице: И К.К., ЕГН-**********,*** 18, адв.К., с който моли съда да обяви за окончателен сключения на 01.11.2005г. предварителен договор покупко-продажба на следните недвижими имоти: УПИ-I, кв.70А по плана на гр.Царево, с площ от 2946кв.м. и УПИ-II, кв.70А по плана на гр.Царево, с площ от 2220кв.м.
ПРИЕМА за установено по отношение на В.К.Г., ЕГН-********** и "Метатекс"ООД, че И К.К., ЕГН-********** е собственик на следните недвижими имоти: УПИ-I, кв.70А по плана на гр.Царево, с площ от 2946кв.м. и УПИ-II, кв.70А по плана на гр.Царево, с площ от 2220кв.м.

 
5 НОХД No 13/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Г.Д.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 08.02.2010г., в законна сила от 08.02.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Г.Д.А. - роден на ***г. в с. Кирово, общ. Средец, обл.Бургаска, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, управител на ЕТ "Дита-Г-Г.А.", женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв. С., съгласно условията на което обвиняемият Г.Д.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1от НК, а именно, че на 30.01.2010г. около 17.35ч. в гр.Приморско, Бургаска обл., по ул.Трети март управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Лада", модел "Самара" с рег. № А 3145 ВР, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2,18 промила на хиляда установено по надлежния ред - с химическа експертиза №76/01.02.2010г. на БНТЛ при ОД на МВР - гр. Бургас.
За посоченото престъпление обвиняемият Г.Д.А., ЕГН ********** ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2 т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител-планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Г.Д.А., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 30.01.2010г.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.
Веществени доказателства-няма.
ОСЪЖДА Г.Д.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр. Царево сумата в размер на 32.00лв. за разноски по делото.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №13/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Г.Д.А., ЕГН ********** мярка за неотклонение "Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.

Г.Д.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Г.Д.А. - роден на ***г. в с. Кирово, общ. Средец, обл.Бургаска, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, управител на ЕТ "Дита-Г-Г.А.", женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв. С., съгласно условията на което обвиняемият Г.Д.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1от НК, а именно, че на 30.01.2010г. около 17.35ч. в гр.Приморско, Бургаска обл., по ул.Трети март управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Лада", модел "Самара" с рег. № А 3145 ВР, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2,18 промила на хиляда установено по надлежния ред - с химическа експертиза №76/01.02.2010г. на БНТЛ при ОД на МВР - гр. Бургас.
За посоченото престъпление обвиняемият Г.Д.А., ЕГН ********** ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2 т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител-планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Г.Д.А., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 30.01.2010г.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.
Веществени доказателства-няма.
ОСЪЖДА Г.Д.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр. Царево сумата в размер на 32.00лв. за разноски по делото.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №13/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Г.Д.А., ЕГН ********** мярка за неотклонение "Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.

 
6 НОХД No 134/2009, II състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.Н.П.,
Ю.В.А.,
Г.Б.Г.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 11.02.2010г., в законна сила от 11.02.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД 134/ 2008 год. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия В.Н.П., със снета по горе самоличност, представляван от адв. Боев, съгласно условията на което подсъдимият П. се признава за виновен в умишлено извършване на следното престъпление:
На 26.05.2009 год. в гр. Ахтопол, обл. Бургаска, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, с подсъдимите Ю.В.А. и Г.Б.Г., с цел да набавят за себе си имотна облага, направили опит да възбудят и поддържат заблуждение у св. И.К.Г. и с това да и причинят вреда в размер на 3000.00 лв. като деянието е останало недовършено по независещи от дейците причини, извършено е от подсъдимия В.Н.П. в условията на повторност и не представлява маловажен случай- престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2 и т. 4, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК.
За посоченото престъпление, подсъдимият В.Н.П. ще изтърпи наказание на основание чл. 210, ал. 1, т. 2 и т. 4, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА при първоначален "СТРОГ" режим.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното със споразумение № 17/ 03.04.2009 год. на РС- Генерал Тошево, по НОХД № 78/ 2009 год. на Районен съд гр. Генерал Тошево, в сила от 03.04.2009 год. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, отложено на основание чл. 66 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ, което наказание да ИЗТЪРПИ ИЗЦЯЛО при първоначален "СТРОГ" режим.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД 134/ 2008 год. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Ю.В.А., със снета по горе самоличност, представляван от адв. Балева, съгласно условията на което подсъдимият А. се признава за виновен в умишлено извършване на следното престъпление:
На 26.05.2009 год. в гр. Ахтопол, обл. Бургаска, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, с подсъдимите В.Н.П. и Г.Б.Г., с цел да набавят за себе си имотна облага, направили опит да възбудят и поддържат заблуждение у св. И.К.Г. и с това да и причинят вреда в размер на 3000.00 лв. като деянието е останало недовършено по независещи от дейците причини и не представлява маловажен случай- престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК.
За посоченото престъпление, подсъдимият Ю.В.А. ще изтърпи наказание на основание чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД 134/ 2008 год. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Г.Б.Г., със снета по горе самоличност, представляван от адв. К., съгласно условията на което подсъдимият Г. се признава за виновен в умишлено извършване на следното престъпление:
На 26.05.2009 год. в гр. Ахтопол, обл. Бургаска, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, с подсъдимите В.Н.П. и Ю.В.А., с цел да набавят за себе си имотна облага, направили опит да възбудят и поддържат заблуждение у св. И.К.Г. и с това да и причинят вреда в размер на 3000.00 лв. като деянието е останало недовършено по независещи от дейците причини и не представлява маловажен случай- престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК.
За посоченото престъпление, подсъдимият Г.Б.Г. ще изтърпи наказание на основание чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Веществените доказателства - 1 бр. торба с хартиени листи от вестник, 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел 6500, ведно със Сим карта на М-тел прима, 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел 2626, ведно със Сим карти на "Вивател" и "Глобул", 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел 1650, ведно със Сим карта на М-тел прима, 2 бр. приемо-предавателен протокол между П.Д.А. и Невяна Йорданова Атанасова, 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел 1600, ведно със Сим карта на "Вивател", 1 бр. мобилен телефон марка "EG" модел КД 290, ведно със Сим карта на "Глобул" на основание чл. 53 от НК, СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.

Предвид одобряването на споразумението по отношение на тримата подсъдими, на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 134/2009 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно.


СЕКРЕТАР: СЪДИЯ:


Съдът, с оглед постигнатото споразумение и след като се запозна с мерките за неотклонение на подсъдимите П. и Г., която е "парична гаранция" в размер на от по 1000.00 лева за всеки един от тях и на подсъдимия А., която е "Подписка" и като намери основание за тяхната промяна на основание чл. 309 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ мерките за неотклонение на подсъдимите Г. и А..
Паричната гаранция да се върне на подсъдимия Г.
Паричната гаранция на подс.П. да се върне след привеждане в изпълнение на присъдата.


Определението по отношение на мерките за неотклонение, подлежи на обжалване и протест в седемдневен срок от днес, с частна жалба или протест, пред Окръжен съд- Бургас.


СЕКРЕТАР: СЪДИЯ:
В.Н.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД 134/ 2008 год. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия В.Н.П., със снета по горе самоличност, представляван от адв. Боев, съгласно условията на което подсъдимият П. се признава за виновен в умишлено извършване на следното престъпление:
На 26.05.2009 год. в гр. Ахтопол, обл. Бургаска, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, с подсъдимите Ю.В.А. и Г.Б.Г., с цел да набавят за себе си имотна облага, направили опит да възбудят и поддържат заблуждение у св. И.К.Г. и с това да и причинят вреда в размер на 3000.00 лв. като деянието е останало недовършено по независещи от дейците причини, извършено е от подсъдимия В.Н.П. в условията на повторност и не представлява маловажен случай- престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2 и т. 4, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК.
За посоченото престъпление, подсъдимият В.Н.П. ще изтърпи наказание на основание чл. 210, ал. 1, т. 2 и т. 4, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА при първоначален "СТРОГ" режим.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното със споразумение № 17/ 03.04.2009 год. на РС- Генерал Тошево, по НОХД № 78/ 2009 год. на Районен съд гр. Генерал Тошево, в сила от 03.04.2009 год. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, отложено на основание чл. 66 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ, което наказание да ИЗТЪРПИ ИЗЦЯЛО при първоначален "СТРОГ" режим.
Ю.В.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД 134/ 2008 год. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Ю.В.А., със снета по горе самоличност, представляван от адв. Балева, съгласно условията на което подсъдимият А. се признава за виновен в умишлено извършване на следното престъпление:
На 26.05.2009 год. в гр. Ахтопол, обл. Бургаска, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, с подсъдимите В.Н.П. и Г.Б.Г., с цел да набавят за себе си имотна облага, направили опит да възбудят и поддържат заблуждение у св. И.К.Г. и с това да и причинят вреда в размер на 3000.00 лв. като деянието е останало недовършено по независещи от дейците причини и не представлява маловажен случай- престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК.
За посоченото престъпление, подсъдимият Ю.В.А. ще изтърпи наказание на основание чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Г.Б.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД 134/ 2008 год. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Г.Б.Г., със снета по горе самоличност, представляван от адв. К., съгласно условията на което подсъдимият Г. се признава за виновен в умишлено извършване на следното престъпление:
На 26.05.2009 год. в гр. Ахтопол, обл. Бургаска, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, с подсъдимите В.Н.П. и Ю.В.А., с цел да набавят за себе си имотна облага, направили опит да възбудят и поддържат заблуждение у св. И.К.Г. и с това да и причинят вреда в размер на 3000.00 лв. като деянието е останало недовършено по независещи от дейците причини и не представлява маловажен случай- престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК.
За посоченото престъпление, подсъдимият Г.Б.Г. ще изтърпи наказание на основание чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 
7 НОХД No 14/2010, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.Х.Р.,
ОД НА МВР БУРГАС,
АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ РМД БУРГАС
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 17.02.2010г., в законна сила от 17.02.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №14/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемата П.Х.Р. - родена на *** год. в гр. Бургас, живуща ***, ул. "Гоце Делчев" №6, българка, българска гражданка, с основно образование, ЕТ "Муси-04-П.Х."***, омъжена, неосъждана, ЕГН **********, представлявана от нейния защитник адв.Б., съгласно условията на което обвиняемата П.Х.Р. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 23.07.2009 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, в търговски обект на ул."Иглика" №13 в качеството си на ЕТ "Муси - 04 - П.Х."*** използвала в търговската дейност марки "Адидас" - "Adidas AG GERMANY" и "Пума" - "Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport, а именно - 127 бр. тениски с марка "Пума" на стойност 1 905.00 лева, 28 бр. къси шорти с марка "Пума" на стойност 224.00 лева, 49 бр. анцузи с марка "Пума" на стойност 2 205.00 лева, 10 бр. тениски с дълъг ръкав с марка "Пума" на стойност 150.00 лева, 30 бр. тениски с къс ръкав с марка "Пума" на стойност 300.00 лева, 200 бр. тениски спортни с къс ръкав с марка "Адидас" на стойност 3 000.00 лева, 160 бр. анцузи с марка "Адидас" на стойност 7 200.00 лева, 94 бр. анцузи с марка "Адидас" на стойност 3 290.00 лева, 36 бр. тениски с дълъг ръкав с марка "Адидас" на стойност 360.00 лева, 67 бр. къси шорти с марка "Адидас" на стойност 670.00 лева, 30 бр. дамски спортни панталони с марка "Адидас" на стойност 600.00 лева, всичко на обща стойност 19 904.00 лева, без съгласието на притежателя на изключителното право ADIDAS AG GERMANY и PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT.
За посоченото престъпление, на основание чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК обвиняемата П.Х.Р., ЕГН ********** ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, ул. "Гоце Делчев" №6, от която произтича задължението на осъдената в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА обвиняемата П.Х.Р., ЕГН ********** да заплати ГЛОБА в размер на 800.00 лв.
ОСЪЖДА П.Х.Р., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 237.80 лв. за разноски по делото.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 127 бр. тениски с м."Пума", 28 бр. къси шорти с м."Пума", 49 бр. анцузи с м."Пума", 10 бр. тениски с дълъг ръкав с марка "Пума", 30 бр. тениски с къс ръкав с марка "Пума", 200 бр. тениски спортни с къс ръкав с марка "Адидас", 160 бр. анцузи с марка "Адидас", 94 бр. анцузи с марка "Адидас", 36 бр. тениски с дълъг ръкав с марка "Адидас", 67 бр. къси шорти с марка "Адидас", 30 бр. дамски спортни панталони с марка "Адидас", които се съхраняват в ОД на МВР гр. Бургас и Митница гр. Бургас СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и СЕ УНИЩОЖАВАТ на осн.чл. 172б, ал.3, вр. ал.1 от НК, вр. чл.53, ал.1, буква "б" от НК.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 14/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемата П.Х.Р., ЕГН ********** е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемата П.Х.Р., ЕГН ********** мярка за неотклонение "Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7- дневен срок от днес.


П.Х.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №14/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемата П.Х.Р. - родена на *** год. в гр. Бургас, живуща ***, ул. "Гоце Делчев" №6, българка, българска гражданка, с основно образование, ЕТ "Муси-04-П.Х."***, омъжена, неосъждана, ЕГН **********, представлявана от нейния защитник адв.Б., съгласно условията на което обвиняемата П.Х.Р. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 23.07.2009 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, в търговски обект на ул."Иглика" №13 в качеството си на ЕТ "Муси - 04 - П.Х."*** използвала в търговската дейност марки "Адидас" - "Adidas AG GERMANY" и "Пума" - "Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport, а именно - 127 бр. тениски с марка "Пума" на стойност 1 905.00 лева, 28 бр. къси шорти с марка "Пума" на стойност 224.00 лева, 49 бр. анцузи с марка "Пума" на стойност 2 205.00 лева, 10 бр. тениски с дълъг ръкав с марка "Пума" на стойност 150.00 лева, 30 бр. тениски с къс ръкав с марка "Пума" на стойност 300.00 лева, 200 бр. тениски спортни с къс ръкав с марка "Адидас" на стойност 3 000.00 лева, 160 бр. анцузи с марка "Адидас" на стойност 7 200.00 лева, 94 бр. анцузи с марка "Адидас" на стойност 3 290.00 лева, 36 бр. тениски с дълъг ръкав с марка "Адидас" на стойност 360.00 лева, 67 бр. къси шорти с марка "Адидас" на стойност 670.00 лева, 30 бр. дамски спортни панталони с марка "Адидас" на стойност 600.00 лева, всичко на обща стойност 19 904.00 лева, без съгласието на притежателя на изключителното право ADIDAS AG GERMANY и PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT.
За посоченото престъпление, на основание чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК обвиняемата П.Х.Р., ЕГН ********** ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, ул. "Гоце Делчев" №6, от която произтича задължението на осъдената в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА обвиняемата П.Х.Р., ЕГН ********** да заплати ГЛОБА в размер на 800.00 лв.
ОСЪЖДА П.Х.Р., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 237.80 лв. за разноски по делото.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 127 бр. тениски с м."Пума", 28 бр. къси шорти с м."Пума", 49 бр. анцузи с м."Пума", 10 бр. тениски с дълъг ръкав с марка "Пума", 30 бр. тениски с къс ръкав с марка "Пума", 200 бр. тениски спортни с къс ръкав с марка "Адидас", 160 бр. анцузи с марка "Адидас", 94 бр. анцузи с марка "Адидас", 36 бр. тениски с дълъг ръкав с марка "Адидас", 67 бр. къси шорти с марка "Адидас", 30 бр. дамски спортни панталони с марка "Адидас", които се съхраняват в ОД на МВР гр. Бургас и Митница гр. Бургас СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и СЕ УНИЩОЖАВАТ на осн.чл. 172б, ал.3, вр. ал.1 от НК, вр. чл.53, ал.1, буква "б" от НК.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 14/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемата П.Х.Р., ЕГН ********** е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемата П.Х.Р., ЕГН ********** мярка за неотклонение "Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7- дневен срок от днес.


 
8 Гражданско дело No 48/2009, I състав Издръжка К.С.И. В.Н.К.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 30.12.2009г., в законна сила от 18.02.2010г.
ОСЪЖДА В.Н.К., ЕГН-********** ***, да заплати издръжка за минало време за периода от 04.05.2009г. до 04.06.2009г., на детето си Д.В.К., ЕГН-**********, чрез неговата майка и законен представител К.С.И., ЕГН-********** ***, в размер на 80.00лв. (осемдесет лева).
ОСЪЖДА В.Н.К., ЕГН-********** ***, да заплаща издръжка на детето си Д.В.К., ЕГН-**********, чрез неговата майка и законен представител К.С.И., ЕГН-********** ***, в размер на 80.00лв. (осемдесет лева) месечно, начиная от 04.06.2009г. до настъпването на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

 
9 НОХД No 20/2010, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Х.С.Е. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 26.02.2010г., в законна сила от 26.02.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №20/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Х.С.Е. - роден на ***г. в гр.Бургас, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв. Я., съгласно условията на което обвиняемият Х.С.Е. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 12.08.2009 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, в търговски обект на ул. "Бриз", стопанисван от ЕТ "Сашо - Сашо Е." използвал в търговската дейност марки "Адидас" - "Adidas AG GERMANY", "Пума" - "PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport, DE, "Дизел"- Diesel S.p.A.-Itali, "Найк"- NIKE International Ltd, USA и "Долче и Габана" - DOLCE & GABANA, а именно - 3 бр. фанели дълъг ръкав с марка "Пума" на стойност 60.00 лева, 2 бр. цял бански костюм с марка "Адидас" на стойност 50.00 лева, 19 бр. потници с марка "Адидас" на стойност 351.50 лева, 4 бр. потници с марка "Долче и Габана" на стойност 60.00 лева, 11 бр. потници с марка "Дизел" на стойност 165.00 лева, 7 бр. тениски с марка "Адидас" на стойност 112.00 лева, 2 бр. рокли с марка "Адидас" на стойност 44.00 лева, 2 бр. бюстие с марка "Пума" на стойност 20.00 лева, 2 бр. бюстие с марка "Адидас" на стойност 20.00 лева, 3 бр. поли с марка "Адидас" на стойност 36.00 лева, 5 бр. къси панталони с марка "Адидас" на стойност 75.00 лева, 5 бр. тениски с марка "Пума" на стойност 75.00 лева, 2 бр. потници с марка "Пума" на стойност 30.00 лева, 3 бр. комплекти потник и клин 7/8 с марка "Адидас" на стойност 90.00 лева, 1 бр. панталон 7/8 с марка "Пума" на стойност 12.00 лева, 5 бр. потници с марка "Пума" на стойност 75.00 лева, 2 бр. потници с марка "Адидас" на стойност 37.00 лева, 1 бр. клин 7/8 с марка "Адидас" на стойност 16.50 лева, 1 бр. тениска с марка "Найк" на стойност 16.00 лева, 2 бр. комплекти анцунзи с марка "Адидас" на стойност 75.00 лева, 1бр. комплект детски анцунг с марка "Адидас" на стойност 22.50 лева, 1 бр. клин с марка "Адидас" на стойност 16.50 лева, 1 бр. комплект потник с клин 7/8 с марка "Адидас" на стойност 30.00 лева, 1 бр. анцунг - горница с марка "Долче и Габана" на стойност 20.00 лева и 1 бр. суитчерс с марка "Найк" на стойност 38.00 лева, всичко на обща стойност 1547.00 лева, без съгласието на притежателя на изключителното право ADIDAS AG GERMANY, PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT, DE, Diesel S.p.A.-Itali, Gado S.a.r.l. и NIKE International Ltd, USA.
За посоченото престъпление на основание чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК обвиняемият Х.С.Е., ЕГН ********** ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
Пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК ще са с продължителност от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА обвиняемия Х.С.Е., ЕГН ********** да заплати ГЛОБА в размер на 400 /четиристотин/ лева.
ОСЪЖДА Х.С.Е., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 226.60 лв. за разноски по делото.
На основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б."а" от НК ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 3 бр. фанели дълъг ръкав с марка "Пума", 2 бр. цял бански костюм с марка "Адидас", 19 бр. потници с марка "Адидас", 4 бр. потници с марка "Долче и Габана", 11 бр. потници с марка "Дизел", 7 бр. тениски с марка "Адидас", 2 бр. рокли с марка "Адидас", 2 бр. бюстие с марка "Пума", 2 бр. бюстие с марка "Адидас", 3 бр. поли с марка "Адидас", 5 бр. къси панталони с марка "Адидас", 5 бр. тениски с марка "Пума", 2 бр. потници с марка "Пума", 3 бр. комплекти потник и клин 7/8 с марка "Адидас", 1 бр. панталон 7/8 с марка "Пума", 5 бр. потници с марка "Пума", 2 бр. потници с марка "Адидас", 1 бр. клин 7/8 с марка "Адидас", 1 бр. тениска с марка "Найк", 2 бр. комплекти анцунзи с марка "Адидас", 1бр. комплект детски анцунг с марка "Адидас", 1 бр. клин с марка "Адидас", 1 бр. комплект потник с клин 7/8 с марка "Адидас", 1 бр. анцунг - горница с марка "Долче и Габана" и 1 бр. суитчерс с марка "Найк" СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр. Приморско.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.

Х.С.Е.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №20/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Х.С.Е. - роден на ***г. в гр.Бургас, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв. Я., съгласно условията на което обвиняемият Х.С.Е. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 12.08.2009 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, в търговски обект на ул. "Бриз", стопанисван от ЕТ "Сашо - Сашо Е." използвал в търговската дейност марки "Адидас" - "Adidas AG GERMANY", "Пума" - "PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport, DE, "Дизел"- Diesel S.p.A.-Itali, "Найк"- NIKE International Ltd, USA и "Долче и Габана" - DOLCE & GABANA, а именно - 3 бр. фанели дълъг ръкав с марка "Пума" на стойност 60.00 лева, 2 бр. цял бански костюм с марка "Адидас" на стойност 50.00 лева, 19 бр. потници с марка "Адидас" на стойност 351.50 лева, 4 бр. потници с марка "Долче и Габана" на стойност 60.00 лева, 11 бр. потници с марка "Дизел" на стойност 165.00 лева, 7 бр. тениски с марка "Адидас" на стойност 112.00 лева, 2 бр. рокли с марка "Адидас" на стойност 44.00 лева, 2 бр. бюстие с марка "Пума" на стойност 20.00 лева, 2 бр. бюстие с марка "Адидас" на стойност 20.00 лева, 3 бр. поли с марка "Адидас" на стойност 36.00 лева, 5 бр. къси панталони с марка "Адидас" на стойност 75.00 лева, 5 бр. тениски с марка "Пума" на стойност 75.00 лева, 2 бр. потници с марка "Пума" на стойност 30.00 лева, 3 бр. комплекти потник и клин 7/8 с марка "Адидас" на стойност 90.00 лева, 1 бр. панталон 7/8 с марка "Пума" на стойност 12.00 лева, 5 бр. потници с марка "Пума" на стойност 75.00 лева, 2 бр. потници с марка "Адидас" на стойност 37.00 лева, 1 бр. клин 7/8 с марка "Адидас" на стойност 16.50 лева, 1 бр. тениска с марка "Найк" на стойност 16.00 лева, 2 бр. комплекти анцунзи с марка "Адидас" на стойност 75.00 лева, 1бр. комплект детски анцунг с марка "Адидас" на стойност 22.50 лева, 1 бр. клин с марка "Адидас" на стойност 16.50 лева, 1 бр. комплект потник с клин 7/8 с марка "Адидас" на стойност 30.00 лева, 1 бр. анцунг - горница с марка "Долче и Габана" на стойност 20.00 лева и 1 бр. суитчерс с марка "Найк" на стойност 38.00 лева, всичко на обща стойност 1547.00 лева, без съгласието на притежателя на изключителното право ADIDAS AG GERMANY, PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT, DE, Diesel S.p.A.-Itali, Gado S.a.r.l. и NIKE International Ltd, USA.
За посоченото престъпление на основание чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК обвиняемият Х.С.Е., ЕГН ********** ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
Пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК ще са с продължителност от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА обвиняемия Х.С.Е., ЕГН ********** да заплати ГЛОБА в размер на 400 /четиристотин/ лева.
ОСЪЖДА Х.С.Е., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 226.60 лв. за разноски по делото.
На основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б."а" от НК ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 3 бр. фанели дълъг ръкав с марка "Пума", 2 бр. цял бански костюм с марка "Адидас", 19 бр. потници с марка "Адидас", 4 бр. потници с марка "Долче и Габана", 11 бр. потници с марка "Дизел", 7 бр. тениски с марка "Адидас", 2 бр. рокли с марка "Адидас", 2 бр. бюстие с марка "Пума", 2 бр. бюстие с марка "Адидас", 3 бр. поли с марка "Адидас", 5 бр. къси панталони с марка "Адидас", 5 бр. тениски с марка "Пума", 2 бр. потници с марка "Пума", 3 бр. комплекти потник и клин 7/8 с марка "Адидас", 1 бр. панталон 7/8 с марка "Пума", 5 бр. потници с марка "Пума", 2 бр. потници с марка "Адидас", 1 бр. клин 7/8 с марка "Адидас", 1 бр. тениска с марка "Найк", 2 бр. комплекти анцунзи с марка "Адидас", 1бр. комплект детски анцунг с марка "Адидас", 1 бр. клин с марка "Адидас", 1 бр. комплект потник с клин 7/8 с марка "Адидас", 1 бр. анцунг - горница с марка "Долче и Габана" и 1 бр. суитчерс с марка "Найк" СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр. Приморско.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.