П Р О Т О К О Л

 

24.08.2012 година                                                                             Град Царево  

Царевски Районен съд                                                                      Наказателен  състав

На двадесет и четвърти август две хиляди и дванадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИНЧО ТАНЕВ                                                                                        Членове:

                                                            Съдебни  заседатели:

 

 

Секретар: Н.С.

Прокурор: Кънчо Крумов

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Минчо Танев

НОХ дело номер 79 по описа за 2012 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

Обвиняемият се явява лично и с адв.Т.К..

            За РП Царево се явява прокурор Крумов.

Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Обвиняемият - Да се даде ход на делото.

Адв.К. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            СНЕМА самоличност на обвиняемия, както следва:

Р.И.Щ. -   ЕГН **********.

           Съдът РАЗЯСНИ правата на обвиняемия в настоящото производство.

Обвиняемият Щ. - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Ще бъда представляван от адв.Т.К..

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото по бързо производство №15-266/2012 год. по описа на РУП гр.Приморско, с обвиняемия Щ. и защитника му  адв.К., съгласно което обвиняемия Р.И.Щ., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б,  ал.1 от НК,  а именно, че на 18.08.2012 год. около 04.17 часа в гр.П., Б. област, по улица "**" пред почивна станция "**" управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка "Фолксваген Голф" с регистрационен номер ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда - 2,01 промила на хиляда, установено по надлежния ред - химическа експертиза № 736/20.08.2012г. на БНТЛ при ОД МВР град Бургас. За посоченото престъпление обвиняемият Р.И.Щ., ЕГН ********** на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година; Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от една година; Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 180 часа годишно за срок от една година. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК Р.И.Щ., ЕГН ********** ще изтърпи и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година, считано от датата на изземване на свидетелството за правоуправление. Веществени доказателства няма. Разноските по делото в размер на 31.16 лева ще бъдат изплатени от обвиняемия след издаване на изпълнителен лист. Причинени от престъплението  имуществени вреди няма. Считам, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

            Адв.К. - Съгласни сме с така постигнатото споразумение. То не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите.

          С оглед изявлението на страните, че се постигна споразумение и на осн. чл.382, ал.4 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Обвиняемият - Разбирам в какво съм обвинен от прокурора. Признавам се за виновен. Съгласен съм делото да приключи със споразумение. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

            ПРОКУРОР:                                      ОБВИНЯЕМ:

            /КЪНЧО КРУМОВ/                           /Р.И.Щ./

                       

 

ЗАЩИТНИК:

                                                                        /АДВ.Т.К./

 

 

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъпленията, за които е повдигнато обвинение на обвиняемия позволяват сключването на споразумение, определените на обвиняемия наказания са съобразени с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн. чл.382, ал.7 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство  по НОХД №79/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Р.И.Щ. -  ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.К., съгласно което:

Обвиняемия Р.И.Щ., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б,  ал.1 от НК,  а именно, че на 18.08.2012 год. около 04.17 часа в гр.П., Б. област, по улица "**" пред почивна станция "**" управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка "Фолксваген Голф" с регистрационен номер *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда - 2,01 промила на хиляда, установено по надлежния ред - химическа експертиза № 736/20.08.2012г. на БНТЛ при ОД МВР град Бургас.

За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р.И.Щ., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:

1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;

2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от  ЕДНА ГОДИНА;

3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 180 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Р.И.Щ., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 18.08.2012г.

ОСЪЖДА Р.И.Щ., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 31.16 лева за разноски по делото.

Веществени доказателства - няма.

Причинени от престъплението  имуществени вреди - няма.

            На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №79/2012г. по описа на ЦРС.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

         Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК

         ОПРЕДЕЛИ

         ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Р.И.Щ., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка".

        Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес.

        Протоколът изготвен в съдебно заседание.

        Заседанието приключи в 13.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                                СЪДИЯ: