П Р О Т О К О Л

 

14.08.2012 година                                                                             Град Царево  

Царевски Районен съд                                                                      Наказателен  състав

На четиринадесети август две хиляди и дванадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИНЧО ТАНЕВ                                                                                        Членове:

                                                            Съдебни  заседатели:

 

 

Секретар: Н.С.

Прокурор: Мария Николова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Минчо Танев

НОХ дело номер 70 по описа за 2012 година

На именното повикване в 11.45 часа се явиха:

Обвиняемият се явява лично и с адв. К.К..

            За РП Царево се явява прокурор Николова.

Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Обвиняемият - Да се даде ход на делото.

Адв.К. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            СНЕМА самоличност на обвиняемия, както следва:

П.Д.Ж. - ЕГН **********.

           Съдът РАЗЯСНИ правата на обвиняемия в настоящото производство.

Обвиняемият Ж. - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Ще бъда представляван от адв.К.К..

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото по бързо производство №16/2012 год. по описа на РУП гр.Царево, с обвиняемия Ж. и защитника му  адв.К., съгласно което обвиняемия П.Д.Ж., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б,  ал.1 от НК,  а именно, че на 09.08.2012 год., около 02:45 часа, в гр.Ц., обл.Б., по третокласен път ТП III - 9901, до разклона за Районна служба пожарна безопасност и защита на населението гр.Царево управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Ауди” модел “80” с рег. № ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.90 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство “Дрегер” 7410+ с фабр. № 0006. За посоченото престъпление обвиняемият П.Д.Ж., ЕГН ********** на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година и шест месеца; Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от една година и шест месеца; Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от една година. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК П.Д.Ж., ЕГН ********** ще изтърпи и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от  това право, считано от 09.08.2012  год. Веществени доказателства няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението  имуществени вреди няма. Считам, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

            Адв.К. - Съгласни сме с така постигнатото споразумение. То не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите.

          С оглед изявлението на страните, че се постигна споразумение и на осн. чл.382, ал.4 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Обвиняемият - Разбирам в какво съм обвинен от прокурора. Признавам се за виновен. Съгласен съм делото да приключи със споразумение. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

            ПРОКУРОР:                                      ОБВИНЯЕМ:

            /МАРИЯ НИКОЛОВА/                     / П.Д.Ж./

                       

 

ЗАЩИТНИК:

                                                                        /АДВ.К.К./

 

 

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъпленията, за които е повдигнато обвинение на обвиняемия позволяват сключването на споразумение, определените на обвиняемия наказания са съобразени с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн. чл.382, ал.7 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство  по НОХД №70/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия П.Д.Ж. - ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.К.К., съгласно което:

Обвиняемият П.Д.Ж., ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.343б,  ал.1 от НК,  а именно, че на 09.08.2012 год., около 02:45 часа, в гр.Ц., обл.Б., по третокласен път ТП III - 9901, до разклона за Районна служба пожарна безопасност и защита на населението гр.Царево управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Ауди” модел “80” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.90 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство “Дрегер” 7410+ с фабр. № 0006.

За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия П.Д.Ж., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:

1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;

2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от  ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;

3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА П.Д.Ж., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от  това право, считано от  09.08.2012  год.

Разноски по делото - няма.

Веществени доказателства - няма.

Причинени от престъплението  имуществени вреди - няма.

            На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №70/2012г. по описа на ЦРС.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

         Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК

         ОПРЕДЕЛИ

         ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия П.Д.Ж., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка".

        Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес.

        Протоколът изготвен в съдебно заседание.

        Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                                СЪДИЯ: