П Р О Т О К О Л

 

11.09.2019 година                                                                Град Царево      

Царевски Районен съд                                                 Наказателен състав

На единадесети септември две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

 

Секретар: Стефка Илиева

Прокурор: Анелия Стойчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Мария Москова

НОХ дело номер 241 по описа за 2019 година

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

За РП - Царево, редовно уведомени, се явява прокурор Стойчева.

Подсъдимият А.П.Д., редовно уведомен, се явява лично и ведно с неговия защитник адв.С.Д..

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото с вх.№4177/02.09.2019г. в деловодството на съда са постъпили от ************* изисканите материали, касаещи проверката на подсъдимия А.Д. за употребата на наркотични вещества, а именно: 1 бр. тест-касета за електронен анализатор „*********”; Дневник за отразяване на резултатите от използване на „************”, както и извадка от Журнал / Дневник за алкохол/.

По хода на делото:

Прокурорът – Да се даде ход на делото.

Адв.Д.Да се даде ход на делото. Предоставям на съда и моля да приеме Удостоверение №********., в уверение на това че подзащитният ми А.П.Д. е бил хоспитализиран в *************** - гр. *******, на 27.08.2019г. в 23:20 часа в клиника по клинична токсикология, по клинична пътека 107 и е де хоспитализиран  на 29.08.2019 година.

Подсъдимият Д. – Да се даде ход на делото.

Като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО

ПРОДЪЛЖАВА ХОДА НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Прокурорът – Уважаема госпожо Председател, да се приемат представените писмени доказателства и да направим оглед на доказателствата.

Адв.Д. – Уважаема госпожо Председател, да се приемат представените писмени доказателства и да направим оглед на доказателствата.

Подсъдимият Д. – Поддържам казаното от адвоката ми.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА представените от *************** писмени доказателства, а именно: 1 бр. тест-касета за електронен анализатор „**********” /повредена/; Дневник за отразяване на резултатите от използване на „**********”, както и Журнал / Дневник за алкохол/.

На основание чл.284, предл. първо от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕДЯВИ на страните веществените доказателства по делото, а именно: 1бр. тест-касета за електронен анализатор „*******”/повредена/; Дневник за отразяване на резултатите от използване на „********”, както и Журнал / Дневник за алкохол/ извадка.

Прокурорът - Запознахме се с Дневникът за отразяване на резултатите от използване на тестове за наличието на наркотични, упойващи вещества или техните аналози на *******, извадката под №***, вписан е номера на тест-касетата „****”, датата 18.07.2019г., час 10:50, място с.****, положителен резултат, служителят който е изпробвал е Н. и изготвил АУАН. След това от Журнал /Дневник за алкохола за деня/ извадка/ е видно под №********, дата на съставяне 18.07.2019г. и двата акта, актосъставителя Н.Н., имена на нарушителя А.П.Д., ЕГН **********, отнети документи, АУАН серия №********, контролен талон, като за единият АУАН е издадено НП, а другият е изпратен за съдебно решение. По отношение на тест-касетата, същата беше разпечатана и се отвори в съдебно заседание, установи, се че е с този REF №***********, годен до месец април *****.. След отваряне беше забелязано, че действително e описано от служителите на МВР, както и в предходните разпити се установи, че въпросното тампончето е потънало навътре и стърчи пластмасата отгоре.

Адв.Д. – Да се приемат, като доказателства повредената тест- касета, която не е била ползвана.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА думата на подсъдимия, да даде обяснения.

Подсъдимият – На съответната дата, имах намерение да ходя на река ****, но преди това трябваше да си охладя чантата и да си сложа бири, спрях пред магазина, чаках ги да се охладят и изпих три бири. След това, като тръгвах веднага ме спряха с полицейската палка и ми казаха да изчакам, за да повикат полицейска кола, която има съответното оборудване, за да ми направят тест за алкохол и наркотици. Колата дойде и ми направиха тест за алкохол, при което показа 0.61 промила. След това ми направиха тест за наркотици, който протече повече от 40 мин. При първата проба беше нарушена целостта и по някакъв начин и полицаите казаха, че трябва да ми направят втора проба. След като отворихме втората проба и продължихме с процедурата, отъркване около венците и под езика, така както бях инструктиран, но пробата не доби цвета, който трябва да има, за да бъде поставена в машината. През това време чух полицаите до мен да коментират, дали да не го топнат във вода, което много лесно може да се докаже понеже малко след това, в рамките до колата, отзад при отворен багажник попитах полицая: „наистина ли ще го сложиш във вода” и той каза: „не,не сега ще си мия ръцете”, не казвам, че го е сложил във вода, но беше обсъждано. Точно тогава останах с впечатлението, че стария тест, с колкото и малко слюнка да е бил, малко или много пробата е потъмняла и може да се използва в машината, за да отчете резултат. Това е моето мнение, това съм чул и видял. От там нататък машината отчете, че съм използвал наркотици и ме закараха в болницата, за да дам кръв за изследване на алкохол в кръвта. След това ме закараха в районното, за да ме задържат за 24 часа, при което взех всичко с мен, портмонето. Към 19:00 часа беше дошла нова смяна, очевидно на която беше наредено да ме освободи. Аз излязох пред районното, но проблема беше, че при освобождаването ми едната от кредитните карти липсваше, а точно същия ден си бях взел нова кредитна карта, на която и ПИН кода не знаех, бяха на едно място в портмонето. При първото освобождаване в 19:00 часа я нямаше. Мислех, че евентуално, ако ме пуснат мога да не предявявам никакви претенции към тази карта, но не стана така, понеже след като ме пуснаха, аз седнах на пейката отпред, за да повикам кола, за да дойде да ме прибере. След десет минути излезе един полицай отвътре, каза ми „ела,ела днес няма да те пускаме, ще те пуснем утре” и ме вкараха на ново в ареста. Арестуваха ме два пъти за 12 часа. На другия ден ме пуснаха, като искаха да подпиша, че нямам възражения за картата. Аз не подписах. Картата ми беше върната на следващата седмица, пари не липсваха от нея, понеже те ме накараха да я блокирам веднага, още пред тях и това е нормално.Това е историята.

На въпроси на прокурор Стойчева:

Подсъдимият – Водата може да повлияе по много начини на тампона. Първо може да повлияе с PH, после може да повлияе с това дали е минерална водата, дали има сол в нея. Една проба е направи по разредена и самият тампон ще поеме повече. Тампона е изстърган по лигавицата, на него са се натрупали някакви епителни клетки, те обаче са сухи, а за извършването на пробата трябва да  има някаква влажност. Тази влажност се придобива, като се топне във вода, но не мога да кажа по какъв начин ще повлияе, дали ще повлияе да стане синьо, оранжево или друг цвят. Ако се отвори нова касета и се намокри, разбира се, че няма да покаже употреба на наркотици. Показва вследствие на това, че при тези 40мин. търкане на  тампончето в моята уста, не оцветяване по начина по който трябва да се оцвети, индицира, че пробата трябва да влезне в машината. Ако се добави малко вода, тази проба може да се активира. Твърдя, че съм чул, но не съм видял, че го мокрят. Не твърдя, че е извършено такова. Категорично като попитах, ще го мокрите ли, той каза: Не в никакъв случай!

На въпроси на прокурор Стойчева:

Подсъдимият – Наркотиците са ми от запознанство с едно момиче от Дания, от предишната вечер останаха при мен в колата и не са мои наркотиците. Аз не знаех, че имам право да откажа. Аз исках да звънна по телефона, за да бъда консултиран. Не знам дали е позволено или не, но ми беше отказано и се съгласих. Съгласих се с това, което излезе като бележка от апарата и се подписах. При отиване във филиала, аз не направих нищо, седях си и те ми взеха проба за алкохол. Никой не ми е предлагал да дам проба за наркотиците, питаха ме през цялото време отказваш ли се, и аз казах отказвам и те казаха това не означава, че не отказваш. Никой не ми е предлагал на мен да дам проба за наркотици. Взеха ми една проба. Не знам, колко епруветки сложиха, но мисля, че беше една.

Прокурор Стойчева – Няма повече въпроси към подсъдимия.

Адв.Д. – Нямам въпроси.

На въпроси на съда:

Подсъдимият – Да, при въпросната проверка бях тестван за употреба на алкохол и наркотици. Резултатите за алкохола и наркотиците излязоха пред мен. Оспорих резултатите за алкохола по надлежния ред, а не оспорих резултатите за наркотиците. Да, предадох марихуаната с протокол за доброволно предаване. Абсолютно същите обяснения дадох за наркотиците. Може ли да ми предявите сведенията, които съм дал.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕДЯВЯВА на подсъдимия Д. сведението дадено от него пред ******.

Подсъдимият – Г-жо, това ми беше продиктувано. Не си спомням, че изрично съм записал, почерка е моят.

Съдът ЗАПИТВА страните желаят ли да им бъде предявен и процесния „******“ със сериен******, който е дал положителни резултати за употребата на наркотици.

Прокурор Стойчева - Не желаем предявяването му.

Адв. Д. – Не желаем предявяването му.

Адв.Д. – Уважаема госпожо Председател, желаем да обсъдим с прокуратурата споразумение за приключване на наказателното производство, с оглед на което моля да прекъснете съдебното заседание.

Прокурор Стойчева – Не възразявам.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКЪСВА съдебното заседание, като предоставя на страните възможност да обсъдят параметрите за евентуално сключване на споразумение за прекратяване на наказателното производство.

Заседанието продължава в 11:30 часа.

Прокурор Стойчева – Постигнахме споразумение с подсъдимия и неговия защитник за решаване на наказателното производство, поради което моля производството по делото да продължи по реда на Глава 29, чл.384 от НПК.

Адв.Д. – Постигнахме споразумение с прокурора, за решаване на наказателното производство, поради което моля производството по делото да продължи по реда на Глава 29, чл.384 от НПК.

Подсъдимият – Поддържам казаното от адвоката ми.

 

С оглед изявлението на страните, че са постигнали споразумение за решаване на наказателното производство преди да бъде приключено съдебното следствие,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

ПРОДЪЛЖАВА ХОДА НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ по реда на Глава 29, чл.384 от НК. 

         ПРИЕМА доказателствата по делото материалите по Бърза производство № 141/2019г. по описа на РУ – Царево, пр.пр. №373/2019г. по описа на РП-Царево, както и събраните в хода на съдебното следствие.

             Дава думата на прокурора:

               Прокурорът – Постигнахме в съдебно заседание споразумение по реда на чл.387, вр. чл.384 от НПК, вр. чл.381 и сл. от НПК за решаване на наказателното производство по НОХД №241/2019г. по описа на РС - Царево с подсъдимия А.П.Д. и защитника му - адв.Д., съгласно което подсъдимия А.П.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.3 НК, за това на 18.07.2019 год., около 10:50 часа по улица „*******“ в с.****, общ.*****, обл.****, управлявал моторно превозно средство– лек автомобил марка „**** “, модел „****“, с табели, с регистрационен  ******, след употреба на наркотични вещества – марихуана / канабис/ и метадон , установено по надлежния ред посочен в чл.1, ал.3 от Наредба № 1 от 19.07.2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози /обн., ДВ, бр. 61 от 28.07.2017г., в сила от 29.09.2017 г., изм. и доп., бр. 81 от 02.10.2018 г., в сила от 06.10.2018 г./, с тест за установяване на употребата на наркотични вещества  или техните аналози  - "*******" /***** /, със сериен № *****, пореден тест № ** /18.07.2019 г. 

За посоченото престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК на подсъдимия А.П.Д. да бъде наложено  наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал.2 НК се налага наказание  „ГЛОБА“ в размер на  четиристотин лева. На основание чл. 343г НК във вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК се налага и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от  ШЕСТ  МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК да се приспада времето,  през което за същото деяние е бил лишен от това право по административен ред считано от 18.07.2019г.

 Деянието е извършено виновно при форма на вина пряк умисъл. Причинени с престъплението имуществени вреди няма. Вещестените доказателства - 1 брой тест касета  ******”, намиращ се на съхранение в деловодството на съда; 1 бр. тест-касета „*******" /***** /, със сериен № ****, пореден тест № *** /*** г.  1 брой кутия с надпис ***** 100 mg, намираща се на съхранение в ************; 1 брой хартиен плик съдържащ опаковки към съдебно-химическа експертиза №***, намираща се на съхранение в ******, да се отнемат в полза на държавата и да се унищожат. Разноските по наказателното производство в размер на 224.55 лева, да бъдат възложени на подсъдимия Д.. Така постигнато споразумение не противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

           Адв.Д. – Аз и моят подзащитен сме съгласни с така постигнатото споразумение при описаните подробно от прокурора параметри. Моя подзащитен доброволно ще го подпише. Съгласява се с последиците на същото. Моля да го одобрите то не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите.

           Подсъдимият - Разбирам в какво ме обвиняват, признавам се за виновен. Съгласен съм с условията по споразумението, наясно съм с неговите последици и съм съгласен с тях. Доброволно ще подпиша споразумението. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 

                                   С П О Р А З У М Е Л И    С Е:

 

           Прокурор:                                              Подсъдим:

          /Анелия Стойчева/                                          /А.П.Д./

 

                                                                                 Защитник:            

                                                                                 /адв.С.Д./

 

           Царевският районен съд, като намери, че постигнатото споразумение не противоречи на Закона и морала на основание чл.384, ал.1 – ал.3, вр.381 и сл., вр. чл.382, ал.7 от НПК

           СЪДЪТ

           ОПРЕДЕЛИ: №

           ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №241/2019г. по описа на РС – Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Стойчева, подсъдимият А.П.Д. - ЕГН ****************************, и защитника му адв.Д., съгласно което подсъдимият подсъдимия А.П.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.3 НК, за това, 18.07.2019 год., около 10:50 часа по улица „*****“ в с.****, общ.*****, обл.****, управлявал моторно превозно средство– лек автомобил марка „***** “, модел „****“, с табели, с регистрационен  № ******, след употреба на наркотични вещества – марихуана / канабис/ и метадон , установено по надлежния ред посочен в чл.1, ал.3 от Наредба № 1 от 19.07.2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози /обн., ДВ, бр. 61 от 28.07.2017г., в сила от 29.09.2017 г., изм. и доп., бр. 81 от 02.10.2018 г., в сила от 06.10.2018 г./, с тест за установяване на употребата на наркотични вещества  или техните аналози  - "*******" /******* /, със сериен № ******, пореден тест № ******* г. 

За посоченото престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, на основание чл.343б, ал.3 и чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.П.Д., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА И ГЛОБА в размер на 400 лева.

            На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 343г,  във вр. с чл. 343б, ал. 3, във вр. чл.36 и  чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА А.П.Д., ЕГН ********** от право да управлява  МПС за срок от ШЕСТ  МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият А.П.Д., ЕГН **********  е бил лишен от това право по административен, считано от 18.07.2019г.

           На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.П.Д., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас направените разноски в хода на ДП в размер 112.55 лева.

           На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.П.Д., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево направените разноски в хода на съдебното производство по делото в размер 112.00 лева.

           Веществените доказателства1 брой тест касета  *******” /повредена/, намиращ се на съхранение в деловодството на съда; 1  бр. тест – касета „************** /, със сериен № ******, пореден тест № ****** г., намиращ се на съхранение в ******; 1 брой кутия с надпис ****** 100 mg, намираща се на съхранение в ********; 1 брой хартиен плик съдържащ опаковки към съдебно-химическа експертиза №****, намираща се на съхранение в ********** ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и УНИЩОЖАТ като вещи с малозначителна стойност, след влизане на делото в архив.

           Причинени от престъплението имуществените вреди няма.

           Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

           Предвид одобряването на споразумението по отношение на подсъдимия,

           На основание чл.24, ал.3 от НПК,

           СЪДЪТ

           ОПРЕДЕЛИ:

           ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №241/2019г. по описа на Районен съд - Царево.

           Като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено и наказанието, което му е наложено е лишаване от свобода условно,  на основание чл.309, ал.4 от НПК

           СЪДЪТ

           ОПРЕДЕЛИ:

           ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия А.П.Д., ЕГН **********  мярка за неотклонение „Подписка".

           Съдът, на основание чл.182, ал.2 от ДОПК, УКАЗВА на подсъдимия А.П.Д., ЕГН **********, че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на споразумението, да заплати доброволно разноските по делото в хода на ДП в размер на 112.55 лева по сметка на ОД на МВР – Бургас, глобата в размер на 400 лева  и разноските по делото в хода на съдебното производство в размер на 112.00 лева по сметка на РС – Царево, като в същият срок следва да представи доказателства на съда за извършеното плащане.

         В платежните документи следва да посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението.

         В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното й събиране, като подсъдимият дължи 5.00 лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

       Протоколът, изготвен в с.з.

       Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

                                                                 

       СЕКРЕТАР:                                                     СЪДИЯ: