П Р О Т О К О Л

 

 

09.04.2012 година                                                     Град Царево  

Царевски Районен съд                                              Наказателен състав

На девети април две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИНЧО ТАНЕВ

                                                            Членове:

                                                            Съдебни  заседатели:

 

Секретар: К.Д.

Прокурор: К.Е.

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Минчо Танев

НОХ дело номер 29 по описа за 2012 година

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

Обвиняемият се явява лично и с адв.Р.Д..*** се явява районният прокурор Е.

Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Обвиняемият - Да се даде ход на делото.

Адв.Д. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА самоличност на обвиняемия, както следва:

Б.В.Т. - роден на *** ***, ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ правата на обвиняемия в настоящото производство.

Обвиняемият Т. - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Ще бъда представляван от адв.Р.Д..

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото по досъдебно производство №12-21/2012год. по описа на РУП гр.Царево с обвиняемия Т. и защитника му адв.Д., съгласно което обвиняемият Б.В.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.2 и т.4 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 НК, а именно, че за времето 08.01.2012 год. – 09.01.2012 год. в с.Л., обл.Б., местността ***, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд”, модел „Куриер” с рег. №*** собственост на И.Б.Т. отнел от владението и собственост на св. В.Н.А. движима вещ – 1 бр. двигател за моторна лодка марка „Мерцедес” на стойност 425.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като откраднатата вещ е била оставена без постоянен надзор. За посоченото престъпление обвиняемият Б.В.Т. ще изтърпи наказание при условията на чл.195, ал.1, т.2 и т.4 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 НК, а именно три месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от три години. Веществените доказателства са върнати на собственика им – св. В.Н.А. Разноските по делото в размер на 100.00 лева ще бъдат изплатени от обвиняемия след издаване на изпълнителен лист. От престъплението са причинени имуществени вреди в размер на 425.00 лева, които са възстановени изцяло. Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

Адв.Д. - Съгласни сме с така постигнатото споразумение. То не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите.

С оглед изявлението на страните, че се постигна споразумение и на осн. чл. 382, ал. 4 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Обвиняемият - Разбирам в какво съм обвинен от прокурора. Признавам се за виновен. Съгласен съм делото да приключи със споразумение. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

            ПРОКУРОР:                                                  ОБВИНЯЕМ:

            / К.Е. /                                                             / Б.В.Т. /

                       

 

            ЗАЩИТНИК:

                                                                                     /АДВ. Р.Д. /

 

 

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия позволява сключването на споразумение, определеното на обвиняемия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №29/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия Б.В.Т. ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което обвиняемият Б.В.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.2 и т.4 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 НК, а именно, че за времето 08.01.2012 год. – 09.01.2012 год. в с.Л., обл.Б., местността ***, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд”, модел „Куриер” с рег. № ***, собственост на И.Б.Т. отнел от владението и собственост на св. В.Н.А. движима вещ – 1 бр. двигател за моторна лодка марка „Мерцедес” на стойност 425.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като откраднатата вещ е била оставена без постоянен надзор.

За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.2 и т.4 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.В.Т. на основание чл.195, ал.1, т.2 и т.4 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 НК, на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Веществените доказателства са върнати на собственика им – св. В.Н.А.

От престъплението са причинени имуществени вреди в размер на 425.00 лева, които са възстановени изцяло.

ОСЪЖДА Б.В.Т., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 100.00лв. за разноски по делото.

На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №29/2012г. по описа на ЦРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК

ОПРЕДЕЛИ

ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Б.В.Т., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка".

Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес.

Протоколът изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 12.00ч.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: