Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:                                                19.04.2010г.                                   гр.Царево,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                                    наказателен състав

На петнадесети април,                           две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

Председател: Румен Йосифов

Членове:..................................

Съдебни заседатели:...............

Секретар: Н.С.

Прокурор: Мария Николова

като разгледа докладваното от Румен Йосифов

Н.А.Х.дело № 329 по описа за 2010год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.78А НК.

Прокурор при Районна прокуратура гр.Царево е внесъл в съда постановление за освобождаване от наказателна отговорност по реда на чл.78а НК на И.Д.К., ЕГН-**********,*** 34 и И.Д. , ЕГН-**********,*** 22, за това, че на 16.12.2009г. в с.Кости, м.Паприкова поляна и с.Синеморец, м.Форнич, обл.Бургаска, в съучастие като съизвършители, с товарен автомобил марка У., собственост на А.С.В., ЕГН-**********, без редовно писмено позволително взели и извозили от горския фонд - 1.5 /един и половина/ пр.куб.м. технологична дървесина от дъб и 0.5 /половин / куб.м. едра строителна дървесина, собственост на ДГС-гр.Царево с МОЛ св.М.М. К. – престъпление по чл.235, ал.6 вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.16, ал.1 от НК.

Прокурорът не се явява в съдебно заседание и не изразява становище.

Обвиняемите се признават за виновни по обвинението, дават обяснения, които кореспондират с останалия събран по делото доказателствен материал.

 

След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства съдът намери за установено от фактическа страна следното:

През м. септември 2009г. обвиняемите И.К. и И.  започнали работа като дървосекачи към фирмата на св.Е.М., занимаваща се със сеч и извоз на дървесина, която била собственост на ДГС-гр.Царево с материално отговорно лице - св.Мариян К., на длъжност зам. директор на ДГС-гр.Царево. Двамата обвиняеми работили в местността "Паприкова поляна", землище на с.Кости и в местността "Форнич", землище на с.Синеморец. До обектите се придвижвали с товарен автомобил марка "У., собственост на А.В.. Автомобилът им бил предоставен от св.Е.М..

На 16.12.2009г. обв.К., синът му – св.М.К., обв. и синът му – св.С. , тръгнали на работа с товарния автомобил марка "УАЗ". До 11.00 ч. четиримата добивали дърва в м."Паприкова поляна", землище на с.Кости и след това решили да си ходят.

По пътя имало паднали дърва и обвиняемите решили да ги вземат. С помощта на моторен трион марка "Щил" обв. нарязал падналите дървета и четиримата натоварили в товарния автомобил 1.5 /един и половина/ пр. куб. м. технологична дървесина от дъб на стойност 65.34 лева.

С автомобила продължили да се движат към местността м. "Форнич" в землището на с.Синеморец, където по пътя отново видели паднали дървета. Обв. нарязал с моторен трион марка "Щил" 0.5 /половин/ куб.м. едра строителна дървесина на стойност 43.20 лева, натоварили дървата в товарния автомобил марка "УАЗ" и продължили по пътя в посока с.Синеморец. По чакълиран път се разминали с друг товарен автомобил марка "УАЗ", собственост на ДГС-гр.Царево, в който пътувал св.Мариян К. заедно с други горски служители. Последните се опитали да спрат за проверка автомобила, но не успели, тъй като товарния автомобил марка "У.се движел с висока скорост.

Автомобилът на горската охрана продължил по пътя, извършил маневра обратен завой и тръгнал да преследва товарния автомобил, с който се придвижвали обвиняемите. При маневрата св.К. и останалите горски служители видели до фигура с дървен материал пресни стърготини. К. се обадил по телефона на св.Д.К., горски надзирател в ДГС-гр.Царево, който по същото време бил на работа в района между селата Резово и Синеморец и му наредил да спре за проверка товарен автомобил марка У.. Св.К. също последвал автомобила на обвиняемите.

След около 10 мин. св.Киров спрял за проверка товарния автомобил марка У.. В автомобила били намерени 1.5 пр. куб. м. технологична дървесина от дъб и 0.5 куб.м. едра строителна дървесина.

Обвиняемите К. и  не представили на проверяващите документи, доказващи законния произход на превозвания дървения материал.

При констатиране на нарушението горският надзирател Д.К., на основание чл. 34 т.10 от ЗГ задържал вещите - предмет на нарушението - 1.5 пр. куб. м. технологична дървесина от дъб и 0.5 куб.м. едра строителна дървесина, както и вещите, които са послужили за неговото извършване - 1 бр. моторен трион марка "Щил" 360, 1 бр. моторен трион марка "Щил" 270 и товарен автомобил марка У. С разписка от 17.12.2009 год. вещите били предадени на съхранение в ДГС-гр.Царево. За товарният автомобил се установи, че той не е собственост на двамата подсъдими, поради което той не може да бъде отнет в полза на държавата. По отношение на моторните триони, за тях органите на досъдебното производство не са събрали доказателства чия собственост са, а освен това същите не са приобщени към доказателствения материал като веществени доказателства по настоящото дело, поради което съдът не може да се произнесе на кого те следва да бъдат предадени след приключване на наказателното производство. По отношение на тях следва да се произнесат административните органи които са ги задържали – органите на ДГС-Царево.

 

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че е безспорно установено извършването на престъпление по чл.235, ал.6 вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.16, ал.1 от НК от страна и на двамата обвиняеми при форма на вината пряк умисъл и за двамата, като са налице условията за приложение на чл.78А НК. За престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или пробация, или глоба от сто до триста лева, обвиняемите не са осъждани и не са освобождавани от наказателна отговорност по реда на чл.78А от НК, причинени имуществени вреди от деянието са възстановени – дървата вече са възстановени да държавата, чрез съответното горско стопанство, поради което не следва на основание чл.235, ал.7 и чл.53, ал.2, б.”б” от НК да се отнемат в полза на държавата. При определянето на наказанието за двамата обвиняеми съдът отчете смекчаващите вината обстоятелства – самопризнанието, изказаното съжаление и намери, че наказанието глоба следва да бъде в размер на минимума, а именно 500лв.

Мотивиран от гореизложеното съдът на основание чл.78А НК

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност И.Д.К., ЕГН-**********,***, жив. ~~~~~~~~~~~~~~ и И.Д. , ЕГН-**********,***, жив. Гр~~~~~~~~~~~~, за извършеното от тях престъпление по чл.235, ал.6 вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.16, ал.1 от НК, а именно, на 16.12.2009г. в с.Кости, м.Паприкова поляна и с.Синеморец, м.Форнич, обл.Бургаска, в съучастие като съизвършители, с товарен автомобил марка У., собственост на А.С.В., ЕГН-**********, без редовно писмено позволително взели и извозили от горския фонд - 1.5 /един и половина/ пр.куб.м. технологична дървесина от дъб и 0.5 /половин / куб.м. едра строителна дървесина, собственост на ДГС-гр.Царево с МОЛ св.М.М. К.

НАЛАГА на И.Д.К. административно наказание глоба в размер на 500/пестотин/лева.

НАЛАГА на И.Д.  административно наказание глоба в размер на 500/пестотин/лева.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Бургаски окръжен съд в 15-дневен срок от съобщаването му страните.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: