Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 43                                     21.05.2010 год.                                              Град  Царево

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

Царевският районен съд                                                                          граждански състав

на двадесети май                                                                           две хиляди и десета година

в публично заседание в следния състав:                      Председател: М. Т.                                                            Секретар: П.Б.

 

като разгледа докладваното от съдия М. Т.

гражданско дело № 24 по описа на съда за 2010 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Производството по делото е образувано по подадена молба, с правно основание в чл. 50 от СК.

Р Е Ш И

 

ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен гражданския брак, сключен между Т.Д. ***, ЕГН: ********** и Ц.Р.Ц., живущ ***, ЕГН:**********,***, с акт за сключен граждански брак № **/** год. без съдът да се произнася по въпроса за вината.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Т.Д. ***, ЕГН: ********** и Ц.Р.Ц., живущ ***, ЕГН:**********, споразумение за следното :

1.  Относно ползването на семейното жилище: Семейното жилище, находящо се в с. О., общ. К., ул. "Ж. М." № **, ет. ** след прекратяването на брака ще се ползва от съпруга Ц.Р.Ц..

2.  Съпрузите не си дължат взаимна издръжка.

3.     Относно фамилното име на съпругата: след прекратяването на брака, съпругата ще възстанови предбрачната си фамилия Д.

4.   Относно разноските по делото: разноските по настоящото бракоразводно дело са по равно за двамата.

ОСЪЖДА Т.Д. ***, ЕГН: **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.

ОСЪЖДА Ц.Р.Ц., живущ ***, ЕГН:**********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: