Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:                      29                         29.03.2010г.                                 гр.Царево,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                                                           граждански състав

На двадесет и пети март,                                           две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:…Румен Йосифов

Членове:.....................................

Съдебни заседатели:….............

Секретар: Н.С.

Прокурор: Мария Николова

като разгледа докладваното от Румен Йосифов

гр.дело № 16 по описа за 2010год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

            …………………………

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.28, ал.4 от ЗЗДет. съдът

 

Р        Е        Ш       И      :

 

НАСТАНЯВА детето Х.З.М., ЕГН-********** в семейството на неговите чичо и леля – К.Р.М., ЕГН-********** и М.М.М., ЕГН-**********,***, за срок – до възникване на основание за прекратяването му по чл.29 от ЗЗДет.

Решение подлежи на незабавно изпълнение. То може да бъде обжалвано 7-дневен срок от обявяването му на страните пред Бургаски окръжен съд.

 

                                                                                                СЪДИЯ: