Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№:                                                          02.08.2012 год.                                      Град Царево

 

Царевският районен съд                                                                       наказателен състав

На втори август                                                                  две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав                                    Председател: Минчо Танев

Секретар: К.Д.

 

като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев

НАХД № 430 по описа на съда за 2012 год. за да се произнесе, взе пред вид следното:

 

 

     Производството по делото е по реда на Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ).

На нарушителят Д.Й.С., ЕГН *********,***, е бил съставен акт по чл. 2 от УБДХ, за извършени от него на 02.08.2012 год. около 03,15 часа в гр. П., обл. Б., непристойни прояви на публично място, изразяващи се в плюене и произнасяне на обидни реплики „..краво, камило, ще ти навра камилската глава в задника..на шиша ще те забода..“ както и отправяне на псувни „..***.... ***..“ по отношение на Д.М.С.

В съдебно заседание, представителя на РП- Царево не се явява.

Нарушителят не се признава за виновен. Дава обяснения по фактическата обстановка. Моли от съда да бъде признат за невинен.

Съдът, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени в тяхната съвкупност и поотделно, намира за установена следната фактическа обстановка :

Нарушителя С. е собственик на заведение- *** находяща се в гр.П., обл. Б.. Пред заведението на нарушителя има поставен „дюнер“ на който работили св. С. и св. С.. На 02.08.2012 год. около 03.15 часа, нарушителя С. отишъл при св. С., която в момента правила палачинки и и казал, че миризмата от дюнера влизала в заведението му и създавала неудобство на посетителите. Свидетелката не обърнала внимание на нарушителя и продължила с работата си. Тогава С. я заплюл няколкократно и започнал да я обижда и да отправя към нея неприлични реплики. Нарушителя започнал да нарича свидетелката „..краво, камило, ще ти навра камилската глава в задника..на шиша ще те забода..“ както и отправил към нея псувни „..*** .. ***..“. Свидетелката възприела отправените към нея обиди лично и се обадила на баща си- св. С. Тези действия на нарушителя били възприети и от св. С.- също работник на дюнера. След известно време на място пристигнал св. С.- баща на св. С., който влязъл в пререкания с нарушителя, като го хванал за дрехата и започнал да го дърпа. Намесили се хора от близките заведения и инцидента бил прекратен. Впоследствие на място пристигнал и полицейски патрул, който задържал нарушителя С..

Полицейските служители установили нарушителя и го задържали в РУП- Приморско.

При така установената фактическа обстановка, която по безспорен начин се доказа от събраните по делото гласни и писмени доказателства, по мнение на съда, с поведението си Д.С. нарушил обществения ред и е предизвикал възмущението на присъстващите граждани, като с тези свои действия е осъществил състава на деянието по чл. 1 от УБДХ.

Съдът, като взе предвид конкретната обществена опасност на деянието и нарушителя, дадените от него обяснения в съдебно заседание, събраните по делото гласни доказателства, както и писмените доказателства по преписката, намира, че за поправянето и превъзпитанието на дееца е необходимо да му се наложи предвиденото в чл. 1 УБДХ административно наказание „глоба”, която съдът определи в размер на 300,00 лева. При определяне на наказанието съдът отчете обществената опасност на деянието и дееца, взе предвид факта, че деянието е извършено по отношение на жена, в тъмната част на денонощието, че се отличава с една продължителност във времето и упорство при извършването му от страна на нарушителя, както и обстоятелството, че нарушителят безпричинно засяга неприкосновеността на личността, с което демонстрира неуважение към обществения ред и спокойствието на гражданите. По мнение на съда, с така наложеното наказание ще се изпълни личната и генерална превенция по отношение на нарушителя и гражданите на обществото.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, б. ”а” от УБДХ, съдът

 

Р  Е  Ш  И

 

ПРИЗНАВА Д.Й.С., ЕГН *********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2012 год. около 03,15 часа в гр. П., обл. Б., извършил непристойни прояви на публично място, изразяващи се в плюене и произнасяне на обидни реплики „..краво, камило, ще ти навра камилската глава в задника..на шиша ще те забода..“ както и отправяне на псувни „..*** ..***..“ по отношение на Д.М.С., поради което и на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 300,00 лв. /триста лева/.

 

Препис от решението да се изпрати на началника на РУП, гр. Приморско за сведение изпълнение.

 

Решението на съда подлежи на обжалване и протест, в срок от 24 часа, считано от днес, пред Окръжен съд, гр. Бургас. При жалба или протест, делото ще се гледа на 08.08.2012 год. от 15.00 часа пред Окръжен съд, гр. Бургас.

 

         

           СЪДИЯ :