Р Е Ш Е Н И Е

 

                           95                        07.06.2012г.                                         град Царево

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевски Районен съд                                                                 Наказателен състав

На двадесет и девети май две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

                    

                                                   Председател :   ТАТЯНА СТАНЧЕВА

                                  Съдебни заседатели :1.

                                                                       2.

Секретар Н.С.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Станчева

НАХ дело № 381 по описа за 2012 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на П.Г.Ж., ЕГН: ********** ***, против наказателно постановление № 27/20.03.2012 г. на Началника на РУП гр.Приморско към ОДМВР - Бургас, с което на основание чл.174, ал. 3 предл. Първо от ЗДвП,  на жалбоподателя е наложено наказание глоба в размер на 700 лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 16 месеца.

Във въззивната жалба се излагат основания за отмяна на наказателното постановление, като жалбоподателят и защитникът му ангажират доказателства в подкрепа на твърденията си.           

Административнонаказващият орган не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима, а разгледана по същество е основателна.

С оглед на събраните доказателства, съдът намира за установено следното:

На 02/03.03.2012 г., полицейски служители при РУП-Приморско- св. К.В. и св.В.К., заедно със свой колега, били на работа. Полицейските служители били на контролно пропускателен пункт в гр.П., на кръстовището на ул.*** и ул.***.

Същата нощ, жалбоподателят и свидетелите Б.Ж.К. и Ж.И.Ж., пътували с лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. № ***. Автомобилът бил управляван от жалбоподателя, а двамата свидетели пътували на задната седалка. Около 00.30 часа на 03.03.2012 година, автомобилът се движел по ул.*** и приближил към мястото на контролно пропускателния пункт. Св.В. подал на водача сигнал да спре, със стоп-палка. Водачът на автомобила не изпълнил разпореждането, а ускорил скоростта на движение. Мястото било осветено и свидетелите В. и К. видели ясно водача. Автомобилът продължил движението си по ул. *** и спрял пред бар ***. Жалбоподателят влязъл в заведението и консумирал алкохол. 

Полицейските служители, със служебен автомобил, последвали нарушителя. Пред бар *** установили, че жалбоподателят не е в автомобила. Близо до автомобила били  свидетелите Б.Ж.К.  и Ж.И.Ж.. Полицейските служители поискали от св.К. и св.Ж. документи за самоличност. Двете лица били във видимо нетрезво състояние, отказали да се легитимират и започнали да обиждат полицейските служители, за което били задържани и отведени в РУП-Приморско. След задържането на св.Ж. и св.К., полицейските служители, се върнали  в бар *** и намерили жалбоподателя в заведението. Св.В. и св.К. поискали от Ж. да представи документ за самоличност, но той отказал и започнал да буйства. Жалбоподателят също бил отведен и задържан в РУП гр.Приморско. В полицейското управление, жалбоподателят бил поканен да бъде проверен с техническо средство за употреба на алкохол, но той отказал. Около 02.00 часа, в РУП-Приморско бил извикан св.Н.П.Г. – мл.автоконтрольор, който издал талон за кръвна проба на Ж., но последният не дал кръв за изследване.

Срещу жалбоподателя П.Г.Ж. бил съставен АУАН № 27/2012 г. и НП № 27/20.03.2012 г., за това, че на 03.03.2012 година около 02.00 часа, в гр.П., ул.***, като водач на МПС с рег. № ***, управлявал под въздействието на алкохол, водачът мирише на алкохол, говори несвързано и не може да координира движенията си, отказва да му бъде извършена проверка с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ № 0277, издаден талон за медицинско изследване № 0226206.

Съдът кредитира свидетелските показания, дадени хода в съдебното следсвие. Св. В., така и св.К. сочат, че първо са разговаряли със св.К. и св.Ж., след което са ги  отвели в РУП-Приморско и едва след това се върнали и установили жалбоподателя. Полицейските служители свидетелстват, че жалбоподателят е задържан затова „че не се легитимирал с документ за самоличност“. От доказателства по делото се установява, че жалбоподателят е управлявал лекия автомобил около 00.30 часа, а е бил поканен да бъде проверен с техническо средство доста по-късно около 02.00 часа. Към момента, в който жалбоподателят е отказал да бъде проверен с техническо средство „Дрегер“, същият не е бил водач на моторно превозно средство, тъй като не е управлявал лекия автомобил.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

Жалбоподателят не е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.174, ал. 3 предл. Първо от ЗДвП, тъй като към момента на отказа му да бъде проверен с техническо средство за употреба на алкохол не е бил водач на моторно превозно средство. Субект на това нарушение е водач на моторно превозно средство, а към момента на проверката жалбоподателят не е управлявал моторно превозно средство, съответно е нямал качеството водач на МПС и не следва да носи административна отговорност, поради това не е изпълнен състава на административното нарушение.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 27/20.03.2012 г. на Началника на РУП – Приморско  към ОДМВР – Бургас, с което на П.Г.Ж., ЕГН: ********** ***, на основание чл.174, ал.3 предл. Първо от ЗДвП са наложени наказания глоба в размер на 700 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шестнадесет месеца.

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

СЪДИЯ: