РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.12.2011г. до 31.12.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 43/2011, I състав Вещни искове Н.Щ.Д.,
К.Д.Д.,
Г.Щ.Д.
Г.Д.Д. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 01.12.2011г.
ОСЪЖДА Г.Д.Д., ЕГН-**********,*** ```, да се въздържа от действия които ограничават достъпа на Н.Щ.Д., ЕГН-**********, К.Д.Д., ЕГН-**********,***, ``` и Г.Щ.Д., ЕГН-********** ***, до съсобствения им имот № 44094.501.136 по кадастралната карта на с.Лозенец и разрушаването на извършени от тях подобрения – тротоарни плочи.
ОСЪЖДА Г.Д.Д., ЕГН-********** да заплати на Н.Щ.Д., ЕГН-**********, К.Д.Д., ЕГН-********** и Г.Щ.Д., ЕГН-********** сумата от 1`071,77лв. (хиляда седемдесет и седем лева седемдесет и седем стотинки), за причинени им имуществени вреди от разрушаването на тротоарните плочи, като отхвърля като неоснователен иска в останалата му част до предявения размер от 3`684,00лв.
ОСЪЖДА Г.Д.Д., ЕГН-********** да заплати на Г.Щ.Д., ЕГН-********** сумата от 100,00лв. (сто лева) за причинени му неимуществени вреди, като отхвърля иска в останалата му част до размера от 1000лв. за този ищец.
ОТХВЪРЛЯ иска на Н.Щ.Д., ЕГН-********** и К.Д.Д., ЕГН-********** с който молят съда да осъди Г.Д.Д., ЕГН-********** да им заплати сумите от по 1000лв. за всеки един от тях, за причинени им неимуществени вреди.

 
2 НАХД No 495/2011, II състав Административни дела Я.И.М. ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 01.12.2011г.
НП-отменено
 
3 НАХД No 506/2011, II състав По ЗГ и ЗЛОД И.Д.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 01.12.2011г.
НП-отменено
 
4 НАХД No 504/2011, II състав По ЗД по пътищата Ц.С.К. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 05.12.2011г.
НП-изменено
 
5 Гражданско дело No 96/2011, II състав Развод и недейств. на брака Е.С.Д. С.Д.Д.,
ДСП ПРИМОРСКО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 07.12.2011г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен гражданския брак, сключен между: Е.С.Д., ЕГН *** и С.Д.Д., ЕГН ***, на 19.10.2002 г. в гр. С., обл. Б., без съдът да се произнася по въпроса за вината. Утвърждава постигнатото между тях споразумение.
 
6 НАХД No 541/2011, II състав По УБДХ   В.Д.П. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 07.12.2011г.
НП-потвърденоПРИЗНАВА В.Д.П., ЕГН ***, за ВИНОВЕН в това, че на 06.12.2011 год. около 18,00 часа в гр. Ц., обл. Б., извършил непристойни прояви на публично място, изразяващи се в блъскане с брадва по автомобил марка „УАЗ“ ДКН ***, собственост на Д.С.К., псуване и отправяне на обидни реплики по отношение на К.Д.И. и Д.И.К., поради което и на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „Задържане в поделенията на МВР” за срок от 5 (пет) денонощия.
В.Д.П.
ПРИЗНАВА В.Д.П., ЕГН ***, за ВИНОВЕН в това, че на 06.12.2011 год. около 18,00 часа в гр. Ц., обл. Б., извършил непристойни прояви на публично място, изразяващи се в блъскане с брадва по автомобил марка „УАЗ“ ДКН ***, собственост на Д.С.К., псуване и отправяне на обидни реплики по отношение на К.Д.И. и Д.И.К., поради което и на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „Задържане в поделенията на МВР” за срок от 5 (пет) денонощия.
Мотиви от 07.12.2011г.
 
7 НОХД No 119/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.К.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 08.12.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х. К.К. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че нa 03.07.2011г. в около 08.00 часа в гр.Ц., обл.Б., на кръстовище между ул.** и ул.** управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “** с ДКН ** след употреба на алкохол над 1.2 промила на хиляда, а именно 3.35 промила на хиляда, установено по надлежния ред – техническо средство «Дрегер 7410+» с фабричен номер 0006, след като е осъден с влязло в сила споразумение по НОХД №717/2008г. на Районен съд Казанлък за деяние по чл.343б, ал.1 от НК - престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Х. К. К. от право да управлява моторно превозно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
На основание чл.68, ал.1 от НК ПОСТАНОВЯВА изтърпяване отложеното наказание на подсъдимия Х. К. К.по споразумение по НОХД №717/2008г. на РС Казанлък, в размер на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което е бил задържан в поделенията на МВР, считано от 04.07.2011г. до 05.07.2011г.

Х.К.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х. К.К. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че нa 03.07.2011г. в около 08.00 часа в гр.Ц., обл.Б., на кръстовище между ул.** и ул.** управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “** с ДКН ** след употреба на алкохол над 1.2 промила на хиляда, а именно 3.35 промила на хиляда, установено по надлежния ред – техническо средство «Дрегер 7410+» с фабричен номер 0006, след като е осъден с влязло в сила споразумение по НОХД №717/2008г. на Районен съд Казанлък за деяние по чл.343б, ал.1 от НК - престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Х. К. К. от право да управлява моторно превозно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
На основание чл.68, ал.1 от НК ПОСТАНОВЯВА изтърпяване отложеното наказание на подсъдимия Х. К. К.по споразумение по НОХД №717/2008г. на РС Казанлък, в размер на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което е бил задържан в поделенията на МВР, считано от 04.07.2011г. до 05.07.2011г.

Мотиви от 12.12.2011г.
Мотивите предадени на 12.12.2011г.
 
8 НОХД No 128/2011, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.И.Б. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 08.12.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимата С.И. Б. - ЕГН **** ЗА ВИНОВНА в това, че в периода от 01.07.*11г. - 08.07.*11г. в гр.Ц., обл.Б.ул.** №*, сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, с МОЛ Б. Д. Д., с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред съответния пробационен служител два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
С.И.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимата С.И. Б. - ЕГН **** ЗА ВИНОВНА в това, че в периода от 01.07.*11г. - 08.07.*11г. в гр.Ц., обл.Б.ул.** №*, сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, с МОЛ Б. Д. Д., с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред съответния пробационен служител два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Мотиви от 12.12.2011г.
Мотивите предадени на 12.12.*11г.
 
9 НОХД No 136/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.М.С. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 08.12.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.М. С. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 21.08.2011г. около 22.00 часа в с.Р., общ.Ц., обл.Б., от църковен храм “**”, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и използване на технически средства – отвертка и прожектор и чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка “**“ с рег. № ** , собственост на М. С. Я. отнел от владението на С. Б. Т. – църковен настоятел и собственост на църковен храм “**”, представляван от енорийски свещеник Й. К. П. движими вещи – сумата от 235.00 лева в банкноти и монети, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив – престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”а” и “б” от НК, поради което и на осн. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 24.08.2011 г.

И.М.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.М. С. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 21.08.2011г. около 22.00 часа в с.Р., общ.Ц., обл.Б., от църковен храм “**”, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и използване на технически средства – отвертка и прожектор и чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка “**“ с рег. № ** , собственост на М. С. Я. отнел от владението на С. Б. Т. – църковен настоятел и собственост на църковен храм “**”, представляван от енорийски свещеник Й. К. П. движими вещи – сумата от 235.00 лева в банкноти и монети, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив – престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”а” и “б” от НК, поради което и на осн. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 24.08.2011 г.

Мотиви от 12.12.2011г.
Мотивите предадени на 12.12.2011г.
 
10 Гражданско дело No 32/2011, II състав Вещни искове К.П.Е.,
К.К.С.,
Б.К.Е.
Д.Х.К.,
Р.Х.А.,
М.С.М.,
Х.С.М.,
ОБЩИНА ГР.ПРИМОРСКО,
Б.Г.Б.,
П.С.Б.,
К.А.Б.,
С.А.А.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 09.12.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 32/ 2011 год. по описа на ЦРС, поради недопустимост на иска.
 
11 Гражданско дело No 84/2011, I състав Облигационни искове Д.М.В. Д.Й.С. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 09.12.2011г., в законна сила от 09.12.2011г.
ОСЪЖДА Д.Й.С., ЕГН-********** *** да заплати на Д.М.В., ЕГН-********** ***, сумата от 5`000лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от извършено престъпление за което е осъден по НОХД № 87/2011г. на РС-Царево, ведно с законната лихва върху тази сума от 16.07.2011г. до окончателното плащане, както и сумата от 400лв. за разноски по делото.
 
12 НАХД No 494/2011, I състав Административни дела Я.И.М. ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 09.12.2011г.
НП-отменено
 
13 НАХД No 496/2011, I състав Административни дела Я.И.М. ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 09.12.2011г.
НП-отменено
 
14 НАХД No 497/2011, I състав Административни дела Я.И.М. ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 09.12.2011г.
НП-отменено
 
15 Гражданско дело No 71/2011, II състав Облигационни искове СПЕКТА АУТО ООД ЕТ ВАНДИ - ВАНЯ НЕДЕЛЧЕВА Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 12.12.2011г., в законна сила от 30.12.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ЕТ *** ЕИК ***, че ЕТ *** ЕИК ***, дължи на *** ООД, ЕИК ***, сумата в размер общо на 1718.18 лева с включен ДДС, дължима по фактури № 0100024723 от 09.09.2010 г. на стойност 1372,38 лева и № 0100024725 от 09.09.2010 г. на стойност 345,80 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 12.05.2011 год. до окончателното и изплащане.
ОСЪЖДА ЕТ *** ЕИК ***, да заплати ***ООД, ЕИК ***, сумата от 695,00 лв. (шестстотин деветдесет и пет лева) за направени по делото разноски.

 
16 Гражданско дело No 95/2011, II състав Изменение на издръжка М.С.Л. С.К.Л.,
ДСП ПРИМОРСКО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 12.12.2011г.
ИЗМЕНЯВА размера на издръжката, присъден с Решение № 105/ 27.10.2008 год. постановено по гр. дело № 162/ 2008 год. по описа на Царевски районен съд, като я увеличава от 60,00 лв. (шестдесет лева) на 120,00 лв. (сто и двадесет лева).
ОСЪЖДА С.К.Л., ЕГН ***, да заплаща на М.-Д.С.Л., ЕГН ***, чрез неговата майка и законна представителка А.Д.Г., ЕГН ***, месечна издръжка в размер на 120,00 лв. (сто и двадесет лева), считано от датата на подаване на исковата молба- 03.09.2011 год. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

 
17 НАХД No 516/2011, I състав Административни дела И.Н.И. ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 12.12.2011г.
НП-отменено
 
18 НОХД No 141/2011, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.П.М. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 13.12.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.П.М., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от неустановена дата през месец юни 2011год. до 08.07.2011год. в гр.Ц., обл.Б., ул.*** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на "ВиК" ЕАД, гр.Б. с МОЛ Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.234в, ал.1 от НК, вр. чл.373 ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 100 /СТО/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и ГЛОБА в размер на 200.00лв.

Т.П.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.П.М., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от неустановена дата през месец юни 2011год. до 08.07.2011год. в гр.Ц., обл.Б., ул.*** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на "ВиК" ЕАД, гр.Б. с МОЛ Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.234в, ал.1 от НК, вр. чл.373 ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 100 /СТО/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и ГЛОБА в размер на 200.00лв.

Мотиви от 13.12.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
19 НОХД No 144/2011, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.К.И. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 13.12.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.К.И., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода началото на месец юни 2011г. до 08.07.2011г. в гр.Ц., Б. обл., ул.*** №** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на "ВиК" ЕАД, гр.Б. с МОЛ Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода, като деянието е извършено в условията на повторност - престъпление по чл.234в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.234в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, както и на ГЛОБА в размер на 300.00лв.
И.К.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.К.И., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода началото на месец юни 2011г. до 08.07.2011г. в гр.Ц., Б. обл., ул.*** №** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на "ВиК" ЕАД, гр.Б. с МОЛ Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода, като деянието е извършено в условията на повторност - престъпление по чл.234в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.234в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, както и на ГЛОБА в размер на 300.00лв.
Мотиви от 13.12.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
20 НАХД No 445/2011, I състав По ЗД по пътищата М.В.П. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 13.12.2011г.
НП-изменено
 
21 ЧГД No 1574/2011, II състав Други ЧГД Я.С.А.   Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 14.12.2011г.
Разрешава на Я.С.А., ЕГН **********, лично и в качеството й на родител и законен представител на малолетните Методи Анастасов и Русиян Анастасов да прехвърли на свое име депозит № 112525, по който е налична сумата от 19`675,34 лева и да се изпълзва за погасяване на вноски по ипотечен кредит в същата банка
 
22 НОХД No 154/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ж.И.Х. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 14.12.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №154/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Ж. И.Х. със снета по горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК за това, че на 07.08.2011 год. в гр.К., обл.Б., от стол пред павилион за дюнер отнел движими вещи -1 бр.дамска чанта тип „портмоне” на стойност 7.99 лева, 1 бр.лична карта, 1 бр.мобилен телефон марка „Нокия”, модел 2680 на стойност 144.89 лева, сим карта на М-тел на стойност 9.90 лева , 1 бр.мобилен телефон марка „Сони Ериксон”, модел С 5 на стойност 158.29 лева сим карта на Глобул на стойност 12.00 лева, 1 бр.калъф за мобилен телефон на стойност 6.20 лева, 1 бр.фотоапарат марка „Панасоник Лумикс” модел DMC - FS10 на стойност 280.57 лева, 1 бр.черен калъф за фотоапарат на стойност 8.38 лева, всичко на обща стойност 628.22 лева от владението и собственост на св. Х. Л. К., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени.
За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл. 194, ал.1 от НК ОСЪЖДА Ж. И. Х., ЕГН *** на основание чл. 197 т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.2 , буква ”б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА .
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА .

Ж.И.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №154/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Ж. И.Х. със снета по горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК за това, че на 07.08.2011 год. в гр.К., обл.Б., от стол пред павилион за дюнер отнел движими вещи -1 бр.дамска чанта тип „портмоне” на стойност 7.99 лева, 1 бр.лична карта, 1 бр.мобилен телефон марка „Нокия”, модел 2680 на стойност 144.89 лева, сим карта на М-тел на стойност 9.90 лева , 1 бр.мобилен телефон марка „Сони Ериксон”, модел С 5 на стойност 158.29 лева сим карта на Глобул на стойност 12.00 лева, 1 бр.калъф за мобилен телефон на стойност 6.20 лева, 1 бр.фотоапарат марка „Панасоник Лумикс” модел DMC - FS10 на стойност 280.57 лева, 1 бр.черен калъф за фотоапарат на стойност 8.38 лева, всичко на обща стойност 628.22 лева от владението и собственост на св. Х. Л. К., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени.
За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл. 194, ал.1 от НК ОСЪЖДА Ж. И. Х., ЕГН *** на основание чл. 197 т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.2 , буква ”б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА .
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА .

 
23 НАХД No 499/2011, II състав Административни дела Д.Ж.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 14.12.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №499/2011г. по описа на ЦРС поради просрочие на жалбата.
 
24 Гражданско дело No 87/2011, II състав Вещни искове В.Н.К.,
Е.Т.К.
И.З.Х. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 15.12.2011г., в законна сила от 23.12.2011г.
На осн. чл.233 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №87/2011г. по описа на ЦРС.
 
25 НАХД No 486/2011, II състав Административни дела АМИГОС ООД ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 15.12.2011г.
НП-изменено
 
26 НАХД No 487/2011, II състав Административни дела АМИГОС ООД ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 15.12.2011г.
НП-изменено
 
27 НАХД No 489/2011, II състав Административни дела АМИГОС ООД ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 15.12.2011г.
НП-изменено
 
28 НОХД No 146/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Н.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 16.12.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С. Н. С. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 10.00 часа до 17.00 часа на 02.09.2011год. в гр.А., обл.Б., почивна станция "**" - гр.С., от бунгало №*, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот - срязване на противокомарната мрежа на прозореца и чрез използване на техническо средство - бръснарско ножче, отнел от владението и собственост на К. Д. М., движими вещи - сумата от 600.00лева и от владението и собственост на М. К. М., движими вещи - сумата от 1000.00 лева, всичко на обща стойност 1600.00 лева, без тяхно съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, буква "а" и буква "б" от НК, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо и т.4 предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1 буква "а" и буква "б" от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК, и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
На осн. чл.59, ал.1, т.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание времето през което С. Н.С. е бил задържан под стража, считано от 07.09.2011г.
ОСЪЖДА подсъдимия С. Н. С. ЕГН ***, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 102.00лв. за разноски по делото.

С.Н.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия С. Н. С. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 10.00 часа до 17.00 часа на 02.09.2011год. в гр.А., обл.Б., почивна станция "**" - гр.С., от бунгало №*, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот - срязване на противокомарната мрежа на прозореца и чрез използване на техническо средство - бръснарско ножче, отнел от владението и собственост на К. Д. М., движими вещи - сумата от 600.00лева и от владението и собственост на М. К. М., движими вещи - сумата от 1000.00 лева, всичко на обща стойност 1600.00 лева, без тяхно съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, буква "а" и буква "б" от НК, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо и т.4 предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1 буква "а" и буква "б" от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК, и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
На осн. чл.59, ал.1, т.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание времето през което С. Н.С. е бил задържан под стража, считано от 07.09.2011г.
ОСЪЖДА подсъдимия С. Н. С. ЕГН ***, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 102.00лв. за разноски по делото.

Мотиви от 16.12.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
29 НОХД No 153/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Д.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 16.12.2011г., в законна сила от 16.12.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №153/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и подсъдимия М. Д.К., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че нa 08.12.2011г. около 23.30 часа в гр.А., Б. обл. по третокласен път ІІІ-99 01 /входа на гр.А./ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “*”, модел «**» с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.80 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство «Алкотест Дрегер» 7410+ с фабричен №0006.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият М. Д. К. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3.150/сто и петдесет/ час безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА М.Д. К.от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 09.12.2011г.

М.Д.К.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №153/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и подсъдимия М. Д.К., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че нa 08.12.2011г. около 23.30 часа в гр.А., Б. обл. по третокласен път ІІІ-99 01 /входа на гр.А./ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “*”, модел «**» с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.80 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство «Алкотест Дрегер» 7410+ с фабричен №0006.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият М. Д. К. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3.150/сто и петдесет/ час безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА М.Д. К.от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 09.12.2011г.

 
30 НАХД No 514/2011, II състав По ЗД по пътищата М.С.В. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 16.12.2011г.
НП-потвърдено
 
31 Гражданско дело No 119/2011, I състав Издръжка В.Т.Н. Д.Й.Н. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 19.12.2011г.
Приема направеното отегляне на иска
 
32 НОХД No 156/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.И.Д. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 19.12.2011г., в законна сила от 19.12.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №156/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Р. И.Д., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК за това, че нa 14.12.2011г. в гр.П., Б. обл. от двор на дом находящ се на ул.*** №* чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел «**» с рег. № ***, собственост на Д. Н. Ш. отнел от владението и собственост на Ж. Г. Ж. движими вещи – 1бр. велосипед марка «Актив» на стойност 63.38лв., 1бр. велосипед марка «Пасат» на стойност 105.98лв. и 1бр. заключваща гумирана верижка за велосипед на стойност 7.63лв., всичко на обща стойност 176.99лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, подсъдимият Р. И.Д. на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3.200/двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА Р. И. Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.

Р.И.Д.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №156/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Р. И.Д., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК за това, че нa 14.12.2011г. в гр.П., Б. обл. от двор на дом находящ се на ул.*** №* чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел «**» с рег. № ***, собственост на Д. Н. Ш. отнел от владението и собственост на Ж. Г. Ж. движими вещи – 1бр. велосипед марка «Актив» на стойност 63.38лв., 1бр. велосипед марка «Пасат» на стойност 105.98лв. и 1бр. заключваща гумирана верижка за велосипед на стойност 7.63лв., всичко на обща стойност 176.99лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, подсъдимият Р. И.Д. на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3.200/двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА Р. И. Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 50.00 лева за разноски по делото.

 
33 НАХД No 503/2011, I състав Административни дела Г.С.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 19.12.2011г.
НП-отменено
 
34 НАХД No 509/2011, I състав Административни дела ДЖИ ЕНД ДЖЕЙ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 19.12.2011г.
НП-изменено
 
35 НАХД No 510/2011, II състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ББ КОНСУЛТ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 19.12.2011г.
НП-отменено
 
36 НАХД No 524/2011, II състав По ЗД по пътищата В.Х.Н. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 19.12.2011г.
НП-отменено
 
37 Гражданско дело No 101/2011, II състав Облигационни искове   ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 20.12.2011г.
 
38 НОХД No 135/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Д.М. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 20.12.2011г., в законна сила от 20.12.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №135/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Д. Д. М. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и второ и т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, буква “а” и “б” от НК, за това, че на 21.06.2011г. за времето от 13.00 часа до 15.20 часа в местността **, землището на гр.П., общ.П., обл.Б., от микробус марка “**” с рег. № ***, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот /изкъртване на патронника на предна лява врата/ и, чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот /деформиране на ключалките и повреждане на патронниците на предна лява врата, предна дясна врата и задна врата/ и използване на неустановено техническо средство и моторно превозно средство – лек автомобил марка “**” с рег. № ***, собственост на Д. Д. К. отнел от владението и собственост на Р. Х. Г. движими вещи – 1бр. дамска чанта от изкуствена кожа на стойност 40.00 лева, 1бр. портфейл от естествена кожа на стойност 40.00 лева, лична карта на Р. Х.Г. на стойност 0.00 лева, свидетелство за управление на Р. Х. Г. на стойност 0.00 лева, син контролен талон на Р. Г. на стойност 0.00 лева, 1бр. талон за преглед на лек автомобил на стойност 0.00 лева, 1бр. сребърен кръст на стойност 8.00 лева, 1бр. сребърен медальон тип охлюв на стойност 36.00 лева, 1бр. сребърен пръстен тип охлюв на стойност 24.00 лева, 1бр. мобилен телефон марка “Нокия”, модел 6130 на стойност 45.00 лева, 1бр. сим карта на “Глобул” на стойност 6.00 лева, 1бр. икона на стойност 4.00 лева, 1бр. червило марка “Лореал” на стойност 15.34 лева, 3бр. карти “Виза” на банка ДСК на стойност 0.00 лева, 1бр. ключ на лек автомобил марка “Пежо”, модел 307 на стойност 160.00 лева, 1бр. ключодържател, метален с емблема “Пежо” на стойност 5.00 лева, 1бр. слушалки за телефон на стойност 23.46 лева, 1бр. черен калъф за документи на стойност 1.41 лева и сумата от 10 британски лири на стойност 21.99 лева, всичко на обща стойност 430.20 лева, без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив.
За посоченото престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и второ и т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, буква “а” и “б” от НК подсъдимият Д. Д. М. ще изтърпи наказание на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, ал.2 от ЗИНЗС
На осн. чл.59, ал.2, вр. ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което Д. М. е бил задържан под стража с мярка за неотклонение “Задържане под стража”, считано от 24.06.2011г. до 25.07.2011г., когато е започнал да изтърпява от УПО в размер на две години и три дни по НЧД №12/2005г. на ОС – Бургас.
ОСЪЖДА Д. Д. М. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 171.60лв. за разноски по делото.

Д.Д.М.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №135/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Д. Д. М. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и второ и т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, буква “а” и “б” от НК, за това, че на 21.06.2011г. за времето от 13.00 часа до 15.20 часа в местността **, землището на гр.П., общ.П., обл.Б., от микробус марка “**” с рег. № ***, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот /изкъртване на патронника на предна лява врата/ и, чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот /деформиране на ключалките и повреждане на патронниците на предна лява врата, предна дясна врата и задна врата/ и използване на неустановено техническо средство и моторно превозно средство – лек автомобил марка “**” с рег. № ***, собственост на Д. Д. К. отнел от владението и собственост на Р. Х. Г. движими вещи – 1бр. дамска чанта от изкуствена кожа на стойност 40.00 лева, 1бр. портфейл от естествена кожа на стойност 40.00 лева, лична карта на Р. Х.Г. на стойност 0.00 лева, свидетелство за управление на Р. Х. Г. на стойност 0.00 лева, син контролен талон на Р. Г. на стойност 0.00 лева, 1бр. талон за преглед на лек автомобил на стойност 0.00 лева, 1бр. сребърен кръст на стойност 8.00 лева, 1бр. сребърен медальон тип охлюв на стойност 36.00 лева, 1бр. сребърен пръстен тип охлюв на стойност 24.00 лева, 1бр. мобилен телефон марка “Нокия”, модел 6130 на стойност 45.00 лева, 1бр. сим карта на “Глобул” на стойност 6.00 лева, 1бр. икона на стойност 4.00 лева, 1бр. червило марка “Лореал” на стойност 15.34 лева, 3бр. карти “Виза” на банка ДСК на стойност 0.00 лева, 1бр. ключ на лек автомобил марка “Пежо”, модел 307 на стойност 160.00 лева, 1бр. ключодържател, метален с емблема “Пежо” на стойност 5.00 лева, 1бр. слушалки за телефон на стойност 23.46 лева, 1бр. черен калъф за документи на стойност 1.41 лева и сумата от 10 британски лири на стойност 21.99 лева, всичко на обща стойност 430.20 лева, без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив.
За посоченото престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и второ и т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, буква “а” и “б” от НК подсъдимият Д. Д. М. ще изтърпи наказание на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, ал.2 от ЗИНЗС
На осн. чл.59, ал.2, вр. ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което Д. М. е бил задържан под стража с мярка за неотклонение “Задържане под стража”, считано от 24.06.2011г. до 25.07.2011г., когато е започнал да изтърпява от УПО в размер на две години и три дни по НЧД №12/2005г. на ОС – Бургас.
ОСЪЖДА Д. Д. М. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 171.60лв. за разноски по делото.

 
39 НАХД No 471/2011, I състав Административни дела КИРА 88 ЕООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 20.12.2011г.
НП-потвърдено
 
40 НАХД No 505/2011, I състав Административни дела С.Я.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 20.12.2011г.
НП-потвърдено
 
41 Гражданско дело No 89/2011, I състав Облигационни искове К.В.И. ТРИОЛА ТУР ООД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 21.12.2011г.
Прекратява производството по гр. д. №89/2011г. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му пред БОС.
 
42 ЧГД No 1580/2011, I състав Други ЧГД Н.Т.С.   Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 21.12.2011г.
Разрешава продажбата
 
43 НОХД No 149/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Р.С. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 21.12.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Р. С. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 05.11.2010г. до 19.30 часа на 07.11.2010г. в гр.П., Б. област, ул.** №*, хотел “**”, от ресторант, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и използване на технически средства – метален лост и клещи отнел движими вещи – 1бр. мултимедийна система марка “View sonic PJ 506 P” ведно с дистанционно управление на стойност 568.29 лева, 1бр. разклонител двойка на стойност 8.80 лева и 1бр. кръгла дървена поставка на стойност 12.50 лева, всичко на обща стойност 589.59лв. от владението и собственост на св.И.С. И., собственост на “**” ЕООД гр.Б., представлявано от св.И.С.И. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и извършено в условията на опасен рецидив – престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. “б” от НК, поради което и на осн. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
И.Р.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Р. С. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 05.11.2010г. до 19.30 часа на 07.11.2010г. в гр.П., Б. област, ул.** №*, хотел “**”, от ресторант, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и използване на технически средства – метален лост и клещи отнел движими вещи – 1бр. мултимедийна система марка “View sonic PJ 506 P” ведно с дистанционно управление на стойност 568.29 лева, 1бр. разклонител двойка на стойност 8.80 лева и 1бр. кръгла дървена поставка на стойност 12.50 лева, всичко на обща стойност 589.59лв. от владението и собственост на св.И.С. И., собственост на “**” ЕООД гр.Б., представлявано от св.И.С.И. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и извършено в условията на опасен рецидив – престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. “б” от НК, поради което и на осн. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
Мотиви от 29.12.2011г.
Мотивите предадени на 29.12.2011г.
 
44 Гражданско дело No 68/2011, II състав Вещни искове Р.В.Т. З.М.Н.,
М.Г.М.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 22.12.2011г.
РАЗПРЕДЕЛЯ реалното ползване върху дворно място, представляващо УПИ 9-138, кв. 2 по ПУП-ПРЗ с площ на имота по нот. акт 306 кв.м. в който имот по сега действащата кадастрална карта на гр. А., дворното място е обособено като имот с идентификатор 00878.501.138 с площ по кадастралната карта 319 кв.м. представляващ урбанизираната територия за ниско застрояване и е с административен адрес гр.А. ул.*** №**, съгласно вариант 3 към допълнителното заключението на вещото лице И.Б., по извършената съдебно- техническа експертиза, отразен в скица № 2 към същото заключение, съобразно който вариант:
Р.В.Т., ЕГН *** ще ползва източната част от дворното място в имота, с обща площ на частта от имота- застроена и незастроена част- от 161 кв.м. оцветена с жълт цвят на приложената към заключението скица № 2.
З.М.Н., ЕГН *** и М.Г.М., ЕГН ***, ще ползва западната част от дворното място в имота, с обща площ на частта от имота- застроена и незастроена част- от 158 кв.м. оцветена с розов цвят на приложената към заключението скица № 2.
ОБЯВЯВА скица № 2, към вариант 3 по заключението на допълнителната съдебно–техническата експертиза, извършена от вещото лице И.Б. за неразделна част от настоящото решение.


 
45 НОХД No 95/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.В.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 22.12.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на М. В.А., ЕГН *** за осъжданията му по НОХД №304/2011г. на ОС – Бургас, НОХД №198/2011г. на РС – Средец и НОХД №95/2011г. на РС – Царево, като му НАЛАГА най-тежкото от тях, а именно една година и шест месеца Лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
ПРИСПАДА на осн. чл.25, ал.2 НК изтърпяната част от наказанието лишаване от свобода по НОХД №201/2011г., считано от 24.10.2011г. до влизане на настоящото определение в сила.
ПРИСПАДА на осн. чл.25, ал.3 НК изтърпяната част от наказанието пробация по НОХД №835/2011г. в размер на един месец и седем дни, като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода.
ПРИСПАДА на осн. чл.59 НК времето през което подсъдимия е бил задържан под стража, считано от 21.09.2011г. до 24.10.2011г.

М.В.А.
ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на М. В.А., ЕГН *** за осъжданията му по НОХД №304/2011г. на ОС – Бургас, НОХД №198/2011г. на РС – Средец и НОХД №95/2011г. на РС – Царево, като му НАЛАГА най-тежкото от тях, а именно една година и шест месеца Лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
ПРИСПАДА на осн. чл.25, ал.2 НК изтърпяната част от наказанието лишаване от свобода по НОХД №201/2011г., считано от 24.10.2011г. до влизане на настоящото определение в сила.
ПРИСПАДА на осн. чл.25, ал.3 НК изтърпяната част от наказанието пробация по НОХД №835/2011г. в размер на един месец и седем дни, като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода.
ПРИСПАДА на осн. чл.59 НК времето през което подсъдимия е бил задържан под стража, считано от 21.09.2011г. до 24.10.2011г.

Мотиви от 22.12.2011г.
 
46 НОХД No 140/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.В.И. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 22.12.2011г., в законна сила от 22.12.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №140/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия М. В. И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, а именно, че за времето от 14.00 часа на 18.07.2011г. до 18.30 часа на 19.07.2011г. в гр.П., обл.Б., ** и от магазин “**” намиращ се в гр.П. Б.област, ул.** №* действайки в условията на продължавана престъпна дейност отнел чужди движими вещи от владението и собственост на М.Л., ЛЧН *** – 1бр. платнена плажна чанта на стойност 3.43лв., 1бр. цифров фотоапарат “Фуджифилм”, модел “Файнпийкс А 820”, ведно с чантичка за фотоапарата на стойност 236.67лв., 1бр. дамски очила с диоптър ведно с калъф на стойност 86.09лв., 1бр. четка за коса с огледалце на стойност 9.66лв., 1бр. шал на стойност 4.99лв., 1бр. несесер на стойност 16.63лв и направил опит да отнеме от владението на Р. Н. К. движими вещи – 1бр. тениска марка “Пума” на стойност 34.00лв., собственост на фирма “**” ЕООД с МОЛ К. М.Т., всичко на обща стойност 391.47 лева, без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени.
За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК подсъдимият М. В. И. ще изтърпи наказание на осн. чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание «Пробация» при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
ОСЪЖДА М. В. И. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото.

М.В.И.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №140/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия М. В. И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, а именно, че за времето от 14.00 часа на 18.07.2011г. до 18.30 часа на 19.07.2011г. в гр.П., обл.Б., ** и от магазин “**” намиращ се в гр.П. Б.област, ул.** №* действайки в условията на продължавана престъпна дейност отнел чужди движими вещи от владението и собственост на М.Л., ЛЧН *** – 1бр. платнена плажна чанта на стойност 3.43лв., 1бр. цифров фотоапарат “Фуджифилм”, модел “Файнпийкс А 820”, ведно с чантичка за фотоапарата на стойност 236.67лв., 1бр. дамски очила с диоптър ведно с калъф на стойност 86.09лв., 1бр. четка за коса с огледалце на стойност 9.66лв., 1бр. шал на стойност 4.99лв., 1бр. несесер на стойност 16.63лв и направил опит да отнеме от владението на Р. Н. К. движими вещи – 1бр. тениска марка “Пума” на стойност 34.00лв., собственост на фирма “**” ЕООД с МОЛ К. М.Т., всичко на обща стойност 391.47 лева, без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени.
За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК подсъдимият М. В. И. ще изтърпи наказание на осн. чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание «Пробация» при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
ОСЪЖДА М. В. И. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 60.00 лева за разноски по делото.

 
47 НОХД No 142/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Й.Щ.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 22.12.2011г., в законна сила от 22.12.2011г.
НОХД №142/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Й. Щ.К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, а именно, а именно, че на 24.09.2011г. в гр.П., обл.Б., ** чрез използване на техническо средство – дебитна карта отнел от владението и собственост на Г. В. Й. движими вещи – сумата от 150.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са възстановени
За посоченото престъпление по по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК подсъдимият Й. Щ. К. ще изтърпи наказание на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Й.Щ.К.
НОХД №142/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Й. Щ.К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, а именно, а именно, че на 24.09.2011г. в гр.П., обл.Б., ** чрез използване на техническо средство – дебитна карта отнел от владението и собственост на Г. В. Й. движими вещи – сумата от 150.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са възстановени
За посоченото престъпление по по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК подсъдимият Й. Щ. К. ще изтърпи наказание на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 
48 НОХД No 143/2011, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.Х.С. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 22.12.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н. Х.С. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от началото на месец май 2011г. до 08.07.2011г. в гр.Ц., обл.Б. ул.** №*, сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, с МОЛ Б. Д. Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред съответния пробационен служител два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Н.Х.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н. Х.С. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от началото на месец май 2011г. до 08.07.2011г. в гр.Ц., обл.Б. ул.** №*, сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, с МОЛ Б. Д. Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред съответния пробационен служител два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Мотиви от 29.12.2011г.
Мотивите предадени на 29.12.2011г.
 
49 НОХД No 157/2011, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.Л.Д. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 22.12.2011г., в законна сила от 22.12.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №157/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия П.Л. Д. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, за това, че на 22.07.2011г. в гр.П., обл.Б., като собственик на ЕТ “***”, в търговски обект магазин за дрехи на ул.**№* и в търговски обект магазин за дрехи на ул.** обект №*, без правно основание и без съгласието на притежателя на изключителното право, а именно “***” ООД е използвал в търговската дейност - /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марките “Футболен Клуб Арсенал” /Arsenal Football Club PLC/, “Манчестър Юнайтед Лимитид” /Manchester United Limited/, “Футболен Клуб Челси Лимитид” /Chelsea Football Club Limited/ и “Футболен Клуб Ливърпул” /The Liverpool Football Club/, а именно: 86бр. тениски с марката Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 2 150.00 лева, 37бр. спортни екипи на м. Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 1 295.00 лева, 3бр. шорти марка Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 37.50 лева, 27бр. тениски с дълъг ръкав с марката Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 810.00 лева, 1бр. анцунг комплект с м. Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 45.00 лева, 1бр. чанта с м. Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 13.50 лева, 2бр. шапки с м. Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 27.00 лева., 2бр. горници на анцунг с м. Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 67.00 лева, 12бр. тениски с марката Футболен Клуб Арсенал на стойност 300.00 лева, 12бр. спортни екипи с м. Футболен Клуб Арсенал на стойност 420.00 лева, 2бр. шапки с м.Футболен Клуб Арсенал на стойност 27.00 лева, 78бр. тениски с м.Футболен Клуб Челси Лимитид на стойност 1 950.00 лева, 20бр. спортни екипи с марката Футболен Клуб Челси Лимитид на стойност 700.00 лева, 4бр. шорти с м.Футболен Клуб Челси Лимитид на стойност 50.00 лева, 2бр. шапки с м.Футболен Клуб Челси Лимитид на стойност 27.00 лева, 60бр. тениски с марката Футболен Клуб Ливърпул на стойност 1 500.00 лева, 26бр. спортни екипи с м.Футболен Клуб Ливърпул на стойност 420.00 лева, 13бр. шорти с м.Футболен Клуб Ливърпул на стойност 162.50 лева, 3бр. шапки с м.Футболен Клуб Ливърпул на стойност 40.50 лева, 7бр. шалове с м.Футболен Клуб Ливърпул на стойност 105.00 лева, всичко на обща стойност 10 147.00лв., обект на това изключителното право.
За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО подсъдимият П. Л. Д.ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл.53, ал.3 от НК на подсъдимия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което закона предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.

П.Л.Д.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №157/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия П.Л. Д. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, за това, че на 22.07.2011г. в гр.П., обл.Б., като собственик на ЕТ “***”, в търговски обект магазин за дрехи на ул.**№* и в търговски обект магазин за дрехи на ул.** обект №*, без правно основание и без съгласието на притежателя на изключителното право, а именно “***” ООД е използвал в търговската дейност - /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марките “Футболен Клуб Арсенал” /Arsenal Football Club PLC/, “Манчестър Юнайтед Лимитид” /Manchester United Limited/, “Футболен Клуб Челси Лимитид” /Chelsea Football Club Limited/ и “Футболен Клуб Ливърпул” /The Liverpool Football Club/, а именно: 86бр. тениски с марката Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 2 150.00 лева, 37бр. спортни екипи на м. Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 1 295.00 лева, 3бр. шорти марка Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 37.50 лева, 27бр. тениски с дълъг ръкав с марката Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 810.00 лева, 1бр. анцунг комплект с м. Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 45.00 лева, 1бр. чанта с м. Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 13.50 лева, 2бр. шапки с м. Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 27.00 лева., 2бр. горници на анцунг с м. Манчестър Юнайтед Лимитид на стойност 67.00 лева, 12бр. тениски с марката Футболен Клуб Арсенал на стойност 300.00 лева, 12бр. спортни екипи с м. Футболен Клуб Арсенал на стойност 420.00 лева, 2бр. шапки с м.Футболен Клуб Арсенал на стойност 27.00 лева, 78бр. тениски с м.Футболен Клуб Челси Лимитид на стойност 1 950.00 лева, 20бр. спортни екипи с марката Футболен Клуб Челси Лимитид на стойност 700.00 лева, 4бр. шорти с м.Футболен Клуб Челси Лимитид на стойност 50.00 лева, 2бр. шапки с м.Футболен Клуб Челси Лимитид на стойност 27.00 лева, 60бр. тениски с марката Футболен Клуб Ливърпул на стойност 1 500.00 лева, 26бр. спортни екипи с м.Футболен Клуб Ливърпул на стойност 420.00 лева, 13бр. шорти с м.Футболен Клуб Ливърпул на стойност 162.50 лева, 3бр. шапки с м.Футболен Клуб Ливърпул на стойност 40.50 лева, 7бр. шалове с м.Футболен Клуб Ливърпул на стойност 105.00 лева, всичко на обща стойност 10 147.00лв., обект на това изключителното право.
За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО подсъдимият П. Л. Д.ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл.53, ал.3 от НК на подсъдимия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което закона предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.

 
50 Гражданско дело No 13/2011, II състав Делби К.П.К.,
Й.М.С.,
П.В.П.,
М.В.С.,
М.С.П.
М.П.К.М.,
П.М.М.,
С.Я.Г.,
А.П.К.,
А.С.Г.,
К.С.Г.,
М.Я.К.,
БЪЛГЕРИЪН КЪНЕКШЪНС ООД
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 23.12.2011г.
ОСЪЖДА М.П.М., ЕГН ***, П.М.М., ЕГН *** С.Я.Г., ЕГН ***, А.П.К., ЕГН ***, А.С.Г., ЕГН ***, К.С.Г., ЕГН ***, М.Я.К., ЕГН ***, ***ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление , представлявана от управителя М.В.Б., ЕГН ***, ДА ПРЕДАДАТ на К.П.К., ЕГН ***, Й.М.С., ЕГН ***, П.В.П., ЕГН ***, М.В.С., ЕГН *** и М.С.П., ЕГН ***, владението на 1/3 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор № 44094.21.4 (за който имот по ПУП на с. Л., са обособени УПИ ІІ21004, УПИ ІІІ21004, УПИ ІV21004 и УПИ V21004), с. Л., общ. Ц., обл. Б., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-54/ 24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед КД-14-02-2065/ 20.12.2010 г. на началника на СГКК- Бургас, целия с площ от 5002 кв.м. с адрес на поземления имот- местност ***трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот курортно- рекреационен обект, при съседи: 44094.21.60, 44094.21.81, 44094.5.820, 44094.21.44, 44094.21.21, 44094.21.45, 44094.21.71, 44094.22.35, описан съобразно скица на поземлен имот № 5854/ 23.02.2011 г. издадена от началника на СГКК гр. Бургас.
 
51 НОХД No 160/2011, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.Х.Т. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 23.12.2011г., в законна сила от 23.12.2011г.
За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО на осн. чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.Х.Т., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.53, ал.3 от НК на обвиняемия Б.Х.Т., ЕГН ***, няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.

Б.Х.Т.
За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО на осн. чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.Х.Т., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.53, ал.3 от НК на обвиняемия Б.Х.Т., ЕГН ***, няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.

 
52 НАХД No 484/2011, I състав Административни дела П.С.С. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 23.12.2011г.
НП-потвърдено
 
53 Гражданско дело No 99/2011, II състав Искове по КТ С.И.И. ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДГС ЦАРЕВО ПРИ ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 27.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от С.И.И., ЕГН *** искове против ДП „ДГС Ц." при „Югоизточно държавно предприятие" ДП, ЕИК: 2016176540241, с които се иска от съда: да признае за незаконно уволнението на ищеца и да отмени Заповед № 10/ 08.09.2011 г. на директора на ТП „Държавно горско стопанство Ц." инж. Г.Л., с която е прекратено трудовото й правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 изречение 2 от КТ; да постанови възстановяването й на заеманата преди уволнението длъжност „***" в ТП „Държавно горско стопанство Ц."; да осъди ТП „Държавно горско стопанство Ц." да заплати на ищеца, сумата от 10606,32 лв. представляваща обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ, за оставането й без работа поради незаконното уволнение за шест месеца от датата на уволнението- 09.09.2011 г. до 09.03.2012 г. ведно със законната лихва върху главницата на обезщетението, считано от датата на подаване на исковата молба- 19.09.2011 год. до окончателното й изплащане; да осъди ТП „Държавно горско стопанство Ц." да заплати на ищеца сумата 1574,86 лв. представляваща пропорционално възнаграждение за последното тримесечие, включващо месеците юли, август и осем дена от септември 2011 год. съгласно Инструкция № 1 от 20.11.2008 г. за образуване на средствата за работна заплата в държавните горски стопанства и в държавните ловни стопанства.
 
54 ЧГД No 1612/2011, I състав Други ЧГД Й.Т.Д.   Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 27.12.2011г.
Разрешава на непълнолетния Й.Т.Д., със съгласието на родителите му да изтегли сумата от 218,89 лева от детския си влог
 
55 НАХД No 491/2011, I състав Административни дела А.Б.А. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 27.12.2011г.
НП-потвърдено
 
56 НАХД No 500/2011, I състав По ЗГ и ЗЛОД И.Д.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 28.12.2011г.
НП-потвърдено