РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.12.2010г. до 31.12.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 33/2010, II състав Вещни искове Н.Г.Н.,
Б.С.Н.
ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 01.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН предявения от Н.Г.Н., ЕГН *** и Б.С.Н., ЕГН *** иск против Община Приморско, с който се иска от съда, да постанови решение, с което да приеме за установено по отношение на ищците, че ответника не е собственик на поземлен имот с идентификатор 37023.501.407, гр. К., обл.Б., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-94/ 21.12.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1078 кв.м. адрес: гр. К., п.к. 8284, улица 4-та, при съседи имоти: 37023.501.408; 37023.501.517; 37023.501.402; 37023.501.405; 37023.501.583; 37023.501.410
ОСЪЖДА Н.Г.Н., ЕГН *** и Б.С.Н., ЕГН *** да заплатят на Община Приморско сумата от 200,00 лв. (двеста лева) за направени по делото разноски.


 
2 НОХД No 130/2010, I състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.М.Ф.,
Р.Я.Я.,
Г.Ч.С.
Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 01.12.2010г.
 
3 НАХД No 375/2010, I състав Административни дела Р.Н.Г. РУП ЦАРЕВО,
П.Ж.Я.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 01.12.2010г.
НП-потвърдено
 
4 НАХД No 377/2010, I състав Административни дела Р.Н.Г. РУП ЦАРЕВО,
С.П.Д.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 01.12.2010г.
НП-потвърдено
 
5 НАХД No 379/2010, I състав Административни дела А.И.П. РУП ЦАРЕВО,
И.К.П.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 01.12.2010г.
НП-потвърдено
 
6 НАХД No 381/2010, I състав Административни дела А.И.П. РУП ЦАРЕВО,
И.К.П.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 01.12.2010г.
НП-потвърдено
 
7 НАХД No 383/2010, I състав Административни дела А.И.П. РУП ЦАРЕВО,
И.К.П.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 01.12.2010г.
НП-потвърдено
 
8 НАХД No 387/2010, I състав Административни дела А.И.П. РУП ЦАРЕВО,
Г.З.М.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 01.12.2010г.
НП-потвърдено
 
9 НАХД No 374/2010, II състав Административни дела Р.Н.Г. РУП ЦАРЕВО,
И.К.П.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.12.2010г.
НП-потвърдено
 
10 НАХД No 376/2010, II състав Административни дела Р.Н.Г. РУП ЦАРЕВО,
П.Ж.Я.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.12.2010г.
НП-потвърдено
 
11 НАХД No 378/2010, II състав Административни дела Р.Н.Г. РУП ЦАРЕВО,
Г.С.Г.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.12.2010г.
НП-потвърдено
 
12 НАХД No 380/2010, II състав Административни дела Р.Н.Г. РУП ЦАРЕВО,
С.П.Д.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.12.2010г.
НП-потвърдено
 
13 НАХД No 382/2010, II състав Административни дела А.И.П. РУП ЦАРЕВО,
Г.З.М.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.12.2010г.
НП-потвърдено
 
14 НАХД No 384/2010, II състав Административни дела А.И.П. РУП ЦАРЕВО,
И.К.П.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.12.2010г.
НП-потвърдено
 
15 НАХД No 386/2010, II състав Административни дела А.И.П. РУП ЦАРЕВО,
И.К.П.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.12.2010г.
НП-потвърдено .
 
16 НАХД No 398/2010, I състав Административни дела К И К ООД ОБЩИНА ПРИМОРСКО,
А.М.П.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 07.12.2010г.
НП-отменено
 
17 НАХД No 412/2010, II състав Административни дела К.Д.Д.,
ИНТЕРА 2007
РИОКОЗ,
Ц.Х.К.
Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 07.12.2010г.
ЦРС прекратява производството по делото поради недопустимост на жалбата. Определението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
 
18 Гражданско дело No 96/2010, II състав Облигационни искове ЛОЗЕНЕЦ ИНВЕСТ ЕООД П.М.Ж. Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 08.12.2010г.
Изпраща по подсъдност на РС София
 
19 НОХД No 66/2010, I състав Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Я.В. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 08.12.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С. Я. В. -ЕГН ***
*.ЗА ВИНОВЕН в това, че на 31.03.2010г. около 09.00ч. в гр.П., обл.Б., ул.*** в и пред заведение – кафе “***” извършил непристойни действия, изразяващи се в замахване с юмрук и опит да нанесе удар в лицето на Г. С. А., опит за хвърляне на стол към Г. А., хващане за якето и дърпане на Г. А., отправяне на обидни думи и заплахи “Селянин, тъпанар, ще те унищожа!” към Г. А., счупване на слънчеви очила марка “Рейбан” с ръце и счупване на мобилен телефон марка “Нокия”, модел 6500 чрез хвърляне на земята, собственост на Г. А., нанасяне на удар с десен лакът в лявата част на главата на Г. А., които действия грубо нарушават обществения ред и изразяват явно неуважение към обществото, като деянието по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм и дързост - престъпление по чл.325, ал.2, предл. второ, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА,
2.ЗА ВИНОВЕН в това, че на 31.03.2010г. около 09.00ч. в гр.П., обл.Б., ул.*** в и пред заведение – кафе “***” противозаконно унищожил чужди движими вещи, собственост на Г. С. А. – 1бр. мобилен телефон марка “Нокия”, модел 6500 на стойност 315.43лв., 1бр. слънчеви очила марка “Рейбан” на стойност 425.00лв. и при управление на лек автомобил – джип марка “Тойота” VХ 4 WD с рег. № .*** собственост на подсъдимия повредил чужди движими вещи – преден десен калник на стойност 104.60лв., преден капак на стойност 121.60лв., праг ляв на стойност 50.60лв., средна лява колонка на стойност 55.60лв. и предна дясна врата на стойност 97.60лв. и унищожил чужди движими вещи – преден ляв калник на стойност 79.25лв., предна лява врата на стойност 629.00лв., задна лява врата на стойност 611.00лв., стъкло на предна дясна врата на стойност 76.82лв., предна броня на стойност 160.00лв. на лек автомобил марка “БМВ”, модел 530, с рег. № ***, собственост на Г. А., всичко на обща стойност 2 726.50лв. – престъпление по чл.216, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА,
На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимият С. Я.В. по-тежкото от така определените наказания, а именно “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА,
ОСЪЖДА С. Я. В. да заплати на Г. С. А. сумата от 740.43лв. причинени от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума от 31.03.2010г. до окончателното изплащане, както и сумата от 500.00лв., причинени от престъплението неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума от 31.03.2010г. до окончателното изплащане, като отхвърля гражданския иск в останалата му част за неимуществените вреди до размера от 5000.00лв. като неоснователен.
ОСЪЖДА С. Я. В. да заплати на Г. С. А. сумата от 300.00лв., направени разноски по делото, пропорционално на уважените искове.
ОСЪЖДА С. Я. В. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 494.40лв. за разноски по делото, както и сумата от 100.00 лв. - държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
Веществените доказателства – 1бр. слънчеви очила марка “Рейбан” - счупени да се предадат` за унищожаване.

С.Я.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия С. Я. В. - ЕГН ***
*.ЗА ВИНОВЕН в това, че на 31.03.2010г. около 09.00ч. в гр.П., обл.Б., ул.*** в и пред заведение – кафе “***” извършил непристойни действия, изразяващи се в замахване с юмрук и опит да нанесе удар в лицето на Г. С. А., опит за хвърляне на стол към Г. А., хващане за якето и дърпане на Г. А. отправяне на обидни думи и заплахи “Селянин, тъпанар, ще те унищожа!” към Г. А., счупване на слънчеви очила марка “Рейбан” с ръце и счупване на мобилен телефон марка “Нокия”, модел 6500 чрез хвърляне на земята, собственост на Г. А., нанасяне на удар с десен лакът в лявата част на главата на Г. А., които действия грубо нарушават обществения ред и изразяват явно неуважение към обществото, като деянието по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм и дързост - престъпление по чл.325, ал.2, предл. второ, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА,
2.ЗА ВИНОВЕН в това, че на 31.03.2010г. около 09.00ч. в гр.П., обл.Б., ул.*** в и пред заведение – кафе “**” противозаконно унищожил чужди движими вещи, собственост на Г. С.А. – 1бр. мобилен телефон марка “Нокия”, модел 6500 на стойност 315.43лв., 1бр. слънчеви очила марка “Рейбан” на стойност 425.00лв. и при управление на лек автомобил – джип марка “Тойота” VХ 4 WD с рег. № ***, собственост на подсъдимия повредил чужди движими вещи – преден десен калник на стойност 104.60лв., преден капак на стойност 121.60лв., праг ляв на стойност 50.60лв., средна лява колонка на стойност 55.60лв. и предна дясна врата на стойност 97.60лв. и унищожил чужди движими вещи – преден ляв калник на стойност 79.25лв., предна лява врата на стойност 629.00лв., задна лява врата на стойност 611.00лв., стъкло на предна дясна врата на стойност 76.82лв., предна броня на стойност 160.00лв. на лек автомобил марка “БМВ”, модел 530, с рег. № ***, собственост на Г. А., всичко на обща стойност 2 726.50лв. – престъпление по чл.216, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА,
На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимият С. Я.В.по-тежкото от така определените наказания, а именно “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА,
ОСЪЖДА С. Я.В. да заплати на Г. С.А. сумата от 740.43лв. причинени от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума от 31.03.2010г. до окончателното изплащане, както и сумата от 500.00лв., причинени от престъплението неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума от 31.03.2010г. до окончателното изплащане, като отхвърля гражданския иск в останалата му част за неимуществените вреди до размера от 5000.00лв. като неоснователен.
ОСЪЖДА С. Я. В. да заплати на Г. С. А. сумата от 300.00лв., направени разноски по делото, пропорционално на уважените искове.
ОСЪЖДА С. Я. В. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 494.40лв. за разноски по делото, както и сумата от 100.00 лв. - държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
Веществените доказателства – 1бр. слънчеви очила марка “Рейбан” - счупени да се предадат` за унищожаване.

Мотиви от 14.12.2010г.
Мотивите предадени на 14.12.2010
 
20 НОХД No 135/2010, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Д.З. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 08.12.2010г., в законна сила от 08.12.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №135/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимата М.Д.З. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, а именно, че за периода от 25.03.2010г. до 16.09.2010г. в гр.Ц., обл.Б., ул.*** №*** сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на «Водоснабдяване и канализация» ЕАД гр.Б. с МОЛ Б.Д.Д., с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода, като деянието е извършено в условията на повторност.
За посоченото престъпление по чл.234в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК подсъдимата М.Д.З. на осн. чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание “Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА подсъдимата М.Д.З. да заплати ГЛОБА в размер на 500.00 лв.
Разноски по делото няма.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

М.Д.З.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №135/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимата М.Д.З. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, а именно, че за периода от 25.03.2010г. до 16.09.2010г. в гр.Ц., обл.Б., ул.*** №*** сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на «Водоснабдяване и канализация» ЕАД гр.Б. с МОЛ Б.Д.Д., с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода, като деянието е извършено в условията на повторност.
За посоченото престъпление по чл.234в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК подсъдимата М.Д.З. на осн. чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание “Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА подсъдимата М.Д.З. да заплати ГЛОБА в размер на 500.00 лв.
Разноски по делото няма.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

 
21 НАХД No 394/2010, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) УНИКС ДЖ ЕООД ТД НА НАП,
И.Л.Н.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 08.12.2010г.
НП-потвърдено
 
22 Гражданско дело No 65/2010, II състав Делби К.С.К.,
П.Т.К.
ПИТ ООД Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 09.12.2010г.
 
23 Гражданско дело No 106/2010, I състав Вещни искове по ЗСПЗЗ С.Д.Ц.,
Д.П.Ц.,
Г.Д.К.,
Е.Д.К.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА"ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ" Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 09.12.2010г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО решение № 14.21 от 1.05.2006г. на Общинска служба по земеделие и гори гр.Царево, постановено по заявление вх.№ А87/07.02.1992г., с което на Вестони”ЕООД, ЕИК-831496997, гр.София, р-н Подуяне, ул.Янко Сакъзов №70 и „Сили тур”ЕООД, ЕИК-131328946, гр.Бургас, ж.к.Братя Миладинови, бл.33, вх.2, ет.7, ап.35, е възстановено правото на собственост в стари реални граници върху нива за строителство от 9.647дка в м.Коросиата, имот № 107404 и нива за строителство от 5,862дка, представляващи имот № 107403 в същата местност.
 
24 ЧНД No 2020/2010, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК Д.А.К. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 09.12.2010г.
НАЛАГА най-тежкото измежду наказанията наложени на Д. А. К., ЕГН-*** по НОХД №66/2007г. и НОХД №8/2008г., двете на РС Царево, в размер на ПЕТ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно в затвор и затворническо общежитие от закрит тип на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, като към това наказание присъединява изцяло наложената ГЛОБА от 9000.00лв.по НОХД №66/2007г.
ПРИСПАДА от така определеното общо наказание лишаване от свобода изтърпяната част от наказанието по НОХД №66/2007г., считано от 15.10.2009г. със зачетен арест от 1г., 3м. и 18 дни.
Определението може да бъзе обжалвано или протестирано в петнадесетдневен срок от днес пред БОС.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
Мотиви от 09.12.2010г.
 
25 ЧНД No 2021/2010, I състав ЗБППМН   Х.Й.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
Х.Й.Х.,
Н.Д.К.,
ДСП ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 09.12.2010г., в законна сила от 27.12.2010г.
НАЛАГА на малолетния Х.Й.И., ЕГН-**********,***№6 възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.11 от ЗБППМН -"Настаняване в социално - педагогически интернат".
 
26 НАХД No 390/2010, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) Г.С.Л. ТД НА НАП,
Е.И.С.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 10.12.2010г.
НП-отменено
 
27 НАХД No 404/2010, I състав По ЗД по пътищата С.Г.Д. РУП ЦАРЕВО,
Д.П.Ш.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 10.12.2010г.
НП-потвърдено
 
28 ЧГД No 1492/2010, II състав Други ЧГД Т.К.Ц.,
С.К.Ц.
  Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 11.12.2010г.
Разрешава теглене от влоговете на децата
 
29 НАХД No 396/2010, I състав Административни дела А.Н.К. РИОКОЗ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 11.12.2010г.
НП-отменено
 
30 НАХД No 401/2010, I състав Административни дела КОРЕКТ ПАРТНЪРС ЕООД ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО,
З.Т.Д.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 11.12.2010г.
НП-отменено
 
31 Гражданско дело No 12/2010, II състав Искове по КТ П.В.В. ПАСАТ-ЕВРОПА ООД Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 13.12.2010г.
На осн. чл.233 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по делото поради отказ от иска.
 
32 Гражданско дело No 21/2010, II състав Искове по КТ Н.Р.П. ПАСАТ-ЕВРОПА ООД Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 13.12.2010г.
На осн. чл.233 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по делото поради отказ от иска.
 
33 НОХД No 112/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО И.П.Й. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 14.12.2010г., в законна сила от 14.12.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №112/2010 год. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия И. П. Й., със снета по-горе самоличност, представляван от адв. П., съгласно условията на което подсъдимият Й.се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, а именно в това, че на 09.08.2010 г. в около 00.20 ч. в гр. Китен, Бургаска обл., по ул. „**" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „***" модел***, с per. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си - 2.44 промила на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство "Алкотест Дрегер 7410+", с инв. № 0241, след като е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 343б ал.1 от НК - със Споразумение одобрено с протокол от 17.03.3009 год. на PC Разград, влязло в сила на 17.03.2009 год.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК подсъдимият И. П. Й. на основание чл.343б, ал.2 вр. ал.1 от НК и чл.54 от НК ще изтърпи наказание “Лишаване от свобода” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален “строг” режим в затвор или в затворническо общежитие от “закрит” тип и ГЛОБА в размер на 200,00лв.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия И. П. Й., ЕГН*** от право да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
На осн. чл.306, ал.1, т.1 от НПК, вр. чл.25, вр.чл.23 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия И. П. Й., ЕГН *** едно общо наказание измежду наказанието по настоящето споразумение и наказанията му по НОХД № 1694/ 2010 г. по описа на Районен съд Русе и НОХД №288/ 2010 г.по описа на Районен съд Разград в размер на най-тежкото от тях, а именно наказание „Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „строг” режим в затвор или в затворническо общежитие от „закрит” тип.
На осн. чл.23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наложеното наказание „Лишаване от права” по чл.37, ал.1, т.7 от НК към така определеното общо наказание.
На осн. чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наказанието глоба към така опреденото общо наказание.
На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното до момента наказание „Лишаване от свобода”, считано от 12.11.2010 г.
Разноски по делото няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
Определението, с което е одобрено постигнатото споразумение е окончателно.
Определението за определяне на общо наказание подлежи на обжалване или протест в седемдневен срок от днес пред БОС.
На осн. чл.309 ал.2 НПК съдът
Определи
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение на подсъдимия И. П. Й., която е „Подписка".

Определението по отношение на мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест в седемдневен срок считано от днес, с частна жалба или протест, пред Окръжен съд гр.Бургас.


И.П.Й.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №112/2010 год. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия И. П. Й., със снета по-горе самоличност, представляван от адв. П., съгласно условията на което подсъдимият Й.се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, а именно в това, че на 09.08.2010 г. в около 00.20 ч. в гр. Китен, Бургаска обл., по ул. „**" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „***" модел***, с per. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си - 2.44 промила на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство "Алкотест Дрегер 7410+", с инв. № 0241, след като е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 343б ал.1 от НК - със Споразумение одобрено с протокол от 17.03.3009 год. на PC Разград, влязло в сила на 17.03.2009 год.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК подсъдимият И. П. Й. на основание чл.343б, ал.2 вр. ал.1 от НК и чл.54 от НК ще изтърпи наказание “Лишаване от свобода” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален “строг” режим в затвор или в затворническо общежитие от “закрит” тип и ГЛОБА в размер на 200,00лв.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия И. П. Й., ЕГН*** от право да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
На осн. чл.306, ал.1, т.1 от НПК, вр. чл.25, вр.чл.23 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия И. П. Й., ЕГН *** едно общо наказание измежду наказанието по настоящето споразумение и наказанията му по НОХД № 1694/ 2010 г. по описа на Районен съд Русе и НОХД №288/ 2010 г.по описа на Районен съд Разград в размер на най-тежкото от тях, а именно наказание „Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „строг” режим в затвор или в затворническо общежитие от „закрит” тип.
На осн. чл.23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наложеното наказание „Лишаване от права” по чл.37, ал.1, т.7 от НК към така определеното общо наказание.
На осн. чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наказанието глоба към така опреденото общо наказание.
На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното до момента наказание „Лишаване от свобода”, считано от 12.11.2010 г.
Разноски по делото няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

 
34 НАХД No 405/2010, II състав Административни дела А.И.П. РИОКОЗ,
Г.А.Г.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 14.12.2010г.
НП-потвърдено
 
35 НАХД No 411/2010, II състав Административни дела З.Д.Д. РИОКОЗ,
Г.А.Г.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 14.12.2010г.
НП-потвърдено
 
36 Гражданско дело No 1/2009, II състав Вещни искове С.С.С.,
Я.С.П.
Й.Г.Д. Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 15.12.2010г.
Прекратява производството по делото, след изтичане на шестмесечния срок по чл.231, ал.1 от ГПК, никоя от страните не е поискала възобновяване.
 
37 Гражданско дело No 7/2010, I състав Делби М.К.П.,
К.К.П.
И.К.П. Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 15.12.2010г.
Прекратява производството по делото, тъй като в шестмесечния срок от спирането му по общо съграсие между страните, никоя от тях не е поискала възобновяване
 
38 Гражданско дело No 47/2010, I състав Облигационни искове ПРИЗМА ТРЕЙД ООД ЕВРО ХОЛИДЕЙС АД Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 15.12.2010г.
Прекратява производството по делото на осн. чл.637, ал.2, вр.чл.688, ал.1, изр. 2 и чл.739 от ТЗ.
 
39 Гражданско дело No 48/2010, II състав Облигационни искове ПРИЗМА ТРЕЙД ООД ЕВРО ХОЛИДЕЙС АД Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 15.12.2010г.
Прекратява производството по делото на осн. чл.637, ал.2, вр.чл.688, ал.1, изр. 2 и чл.739 от ТЗ.
 
40 Гражданско дело No 110/2010, II състав Искове по СК Л.Г.П. З.К.П. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 15.12.2010г.
Допуска развод и прекратява гражданския брак. Утвърждава постигнатото между страните споразумение.
 
41 Гражданско дело No 41/2010, I състав Вещни искове Р.З.Р. Д.А.В. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 16.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Р.З.Р., ЕГН-***********,*** ``, с който моли съда да осъди Д.А.В., ЕГН-**********,*** 1, да й предаде владението върху собствените й 10кв.м., разположени в североизточната част на бивш парцел VІІІ в кв.5, по плана на гр.Китен от 1970г., понастоящем заснети като част от поземлен имот с идентификатор № 37023.501.235 по кадастралната карта на гр.Китен.
 
42 НОХД No 127/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО И.П.И. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 17.12.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.П.И.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.09.2010 год. в гр.П., обл.Б., от двор находящ се на ул.***, чрез използване на моторно превозно средство- лек автомобил марка *** модел *** с рег. №***, собственост на И.П. И., отнел от владението и собственост на Г.Ж.Ж. движими вещи- 1 бр. акумулатор марка „Бош" 60 ампер часа на стойност 188.00 лева и 1 бр. акумулатор марка „Монбат" 75 ампер часа на стойност 167.00 лева, всичко на обща стойност 355.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. първо, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. първо, вр. чл. 194, ал. 1 и чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА подсъдимия И.П.И. със снета по-горе самоличност, да заплати на Г.Ж.Ж. сумата в размер на 355.00 лв. /триста петдесет и пет лева/, представляващи причинените от деянието имуществени вреди, като отхвърля предявения граждански иск в останалата му част до 360.00 лв. като неоснователен.
ОСЪЖДА подсъдимия И.П.И., със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд- гр. Царево сумата в размер на 55.00 лв. /петдесет и пет лева/ за разноски по делото, както и сумата в размер на 14.20 лв. /четиринадесет лева и 20 стотинки/ представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО- 1 бр. ДВД диск с видеозапис /по делото/ ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика му Г.Ж.Ж.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА- 1 бр. акумулаторна батерия марка „Старт" 12 волта, 60 ампер часа и 1 бр. акумулаторна батерия марка „Бош- силвър" 12 волта 55 ампер часа, намиращи се в РУП гр. Приморско да се върнат на собствениците им, като ако в едногодишен срок на пазене не бъдат потърсени, се отнемат в полза на държавата.


И.П.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.П.И.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.09.2010 год. в гр.П., обл.Б., от двор находящ се на ул.***, чрез използване на моторно превозно средство- лек автомобил марка *** модел *** с рег. №***, собственост на И.П. И., отнел от владението и собственост на Г.Ж.Ж. движими вещи- 1 бр. акумулатор марка „Бош" 60 ампер часа на стойност 188.00 лева и 1 бр. акумулатор марка „Монбат" 75 ампер часа на стойност 167.00 лева, всичко на обща стойност 355.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. първо, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. първо, вр. чл. 194, ал. 1 и чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА подсъдимия И.П.И. със снета по-горе самоличност, да заплати на Г.Ж.Ж. сумата в размер на 355.00 лв. /триста петдесет и пет лева/, представляващи причинените от деянието имуществени вреди, като отхвърля предявения граждански иск в останалата му част до 360.00 лв. като неоснователен.
ОСЪЖДА подсъдимия И.П.И., със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд- гр. Царево сумата в размер на 55.00 лв. /петдесет и пет лева/ за разноски по делото, както и сумата в размер на 14.20 лв. /четиринадесет лева и 20 стотинки/ представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО- 1 бр. ДВД диск с видеозапис /по делото/ ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика му Г.Ж.Ж.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА- 1 бр. акумулаторна батерия марка „Старт" 12 волта, 60 ампер часа и 1 бр. акумулаторна батерия марка „Бош- силвър" 12 волта 55 ампер часа, намиращи се в РУП гр. Приморско да се върнат на собствениците им, като ако в едногодишен срок на пазене не бъдат потърсени, се отнемат в полза на държавата.


Мотиви от 23.12.2010г.
Мотивите изготвени в срок.
 
43 Гражданско дело No 126/2010, II състав Дела по Закона срещу домашното насилие Д.В.А. Т.К.А.,
РУП - ПРИМОРСКО
Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 20.12.2010г.
Прекратява производството по делото. Отменя заповедта за незабавна защита.
 
44 НОХД No 131/2010, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Х.С.Т. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 20.12.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х. С. Т. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, в периода от 25.03.2010г. до 16.09.2010г. в гр.Ц., обл.Б. ул.** №* сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл.2*в, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Х.С.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х. С. Т. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, в периода от 25.03.2010г. до 16.09.2010г. в гр.Ц., обл.Б. ул.П. №* сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл.2*в, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Мотиви от 28.12.2010г.
Мотивите преддени на 28.12.2010
 
45 НОХД No 134/2010, I състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.И.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 20.12.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.И.А. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от месец април 2010г. до месец октомври 2010г. в с.П., обл.Б., след като е осъден с влязло в сила Решение №*/**** по описа на Царевски Районен съд да издържа свой низходящ – малолетния си син И.А. А., ЕГН ****, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 7 /седем/ месечни вноски общо в размер на 560.00лв. – престъпление по чл.183, ал.1 от НК, но като взе предвид, че преди постановяване на присъдата от първата инстанция подсъдимият е изпълнил задължението си и не са настъпили други вредни последици за пострадалия, на осн. чл.183, ал.3 от НК НЕ ГО НАКАЗВА.
А.И.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия А. И. А. - ЕГН **** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от месец април 2010г. до месец октомври 2010г. в с.П., обл.Б., след като е осъден с влязло в сила Решение №*/*** по описа на Царевски Районен съд да издържа свой низходящ – малолетния си син И.А.А., ЕГН ***, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 7 /седем/ месечни вноски общо в размер на 560.00лв. – престъпление по чл.183, ал.1 от НК, но като взе предвид, че преди постановяване на присъдата от първата инстанция подсъдимият е изпълнил задължението си и не са настъпили други вредни последици за пострадалия, на осн. чл.183, ал.3 от НК НЕ ГО НАКАЗВА.
Мотиви от 28.12.2010г.
Мотивите предадени на 28.12.2010
 
46 НОХД No 142/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.С.М. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 20.12.2010г., в законна сила от 20.12.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №142/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия С. С. М.- ****, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343”б”, ал.1 от НК, а именно, че на 01.12.2010г. около 10:50 часа в гр.Царево, обл.Бургаска по ул. “Михаил Герджиков” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “***”, с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1,44 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Алкотест дрегер” 7410+, с фабр. № 0006.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият С. С. М., ЕГН *** ще изтърпи наказание на основание чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, буква “б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обв.С. С. М., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Веществени доказателства - няма.
Разноските по делото - няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди – няма.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №142/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия С. С. М., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


С.С.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №142/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия С. С. М.- ****, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343”б”, ал.1 от НК, а именно, че на 01.12.2010г. около 10:50 часа в гр.Царево, обл.Бургаска по ул. “Михаил Герджиков” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “***”, с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1,44 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Алкотест дрегер” 7410+, с фабр. № 0006.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият С. С. М., ЕГН *** ще изтърпи наказание на основание чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, буква “б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обв.С. С. М., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Веществени доказателства - няма.
Разноските по делото - няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди – няма.

 
47 НОХД No 144/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.С.М. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 20.12.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №144/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия С. С. М. -***, ***, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, чл.195, ал.1, т.2 и т.4, предл.първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, а именно, че на 14.08.2010г. в ***, местността “***”, от ***, чрез използване на моторно превозно-средство – автобус марка “***”, с рег.№***, отнел от владението и собственост на ***, с материално-отговорно лице св.М. М. К. движими вещи – 34 бр. дъбови трупи, равняващи се на 3,77 куб.м. на стойност 348,35 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите са били оставени без постоянен надзор, деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати на собственика им.
За посоченото престъпление по чл. чл. 197, т.3, чл.195, ал.1, т.2 и т.4, предл.първо, вр. чл. 194, ал.1 от НК обвиняемият С. С. М. ще изтърпи наказание на осн. чл. 197, т.3, чл.195, ал.1, т.2 и т.4, предл.първо, вр. чл. 194, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, буква “б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 200/двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК, вр. чл.25, вр. чл. 23 от НК съдът НАЛАГА на обвиняемия С.С. М. едно общо наказание измежду наказанието определено с настоящото споразумение и наказанието определено със споразумение по НОХД №142/2010 г. по описа на ЦРС, в размер на по-тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 200/двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наложеното наказание по чл.343г, вр. чл. 37, т.7 от НК лишаване от правоуправление за срок от една година към така определеното общо наказание.
Веществени доказателства - няма.
Разноските по делото - няма.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 348.35 лева са възстановени изцяло.
Определението, с което е одобрено споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Определението по чл.306 от НПК подлежи на обжалване или протест в 7- дневен срок от днес пред БОС.
По мярката за неотклонение, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПОТВЪРЖДАВА спрямо обвиняемия С. С. М., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


С.С.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №144/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия С. С. М. -***, ***, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, чл.195, ал.1, т.2 и т.4, предл.първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, а именно, че на 14.08.2010г. в землището на гр.Царево, Бургаска област, местността “***”, от ***, чрез използване на моторно превозно-средство – автобус марка “***”, с рег.№***, отнел от владението и собственост на ***, с материално-отговорно лице св.М. М. К. движими вещи – 34 бр. дъбови трупи, равняващи се на 3,77 куб.м. на стойност 348,35 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите са били оставени без постоянен надзор, деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати на собственика им.
За посоченото престъпление по чл. чл. 197, т.3, чл.195, ал.1, т.2 и т.4, предл.първо, вр. чл. 194, ал.1 от НК обвиняемият С. С. М. ще изтърпи наказание на осн. чл. 197, т.3, чл.195, ал.1, т.2 и т.4, предл.първо, вр. чл. 194, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, буква “б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 200/двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК, вр. чл.25, вр. чл. 23 от НК съдът НАЛАГА на обвиняемия С.С. М. едно общо наказание измежду наказанието определено с настоящото споразумение и наказанието определено със споразумение по НОХД №142/2010 г. по описа на ЦРС, в размер на по-тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 200/двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наложеното наказание по чл.343г, вр. чл. 37, т.7 от НК лишаване от правоуправление за срок от една година към така определеното общо наказание.
Веществени доказателства - няма.
Разноските по делото - няма.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 348.35 лева са възстановени изцяло.
Определението, с което е одобрено споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Определението по чл.306 от НПК подлежи на обжалване или протест в 7- дневен срок от днес пред БОС.
По мярката за неотклонение, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПОТВЪРЖДАВА спрямо обвиняемия С. С. М., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


 
48 Гражданско дело No 22/2010, I състав Искове по КТ Я.Т.Д. ПАСАТ-ЕВРОПА ООД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 21.12.2010г.
Прекратява производството по делото. Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред БОС.
 
49 НАХД No 352/2010, II състав По ЗГ и ЗЛОД Г.М.Г. ДЛС РОПОТАМО М.АРКУТИНО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 21.12.2010г.
НП-отменено
 
50 НЧХД No 1006/2010, I състав НЧХД С.Н.Д. А.Ц.Т. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 21.12.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимата А. Ц. Т. - ЕГН *** за НЕВИНОВНА в това, че на 14.08.2010г. в гр.А., обл.Б., ресторант за бързо хранене „***” причинила на С.Н.Д. лека телесна повреда изразяваща се в болка и страдание без разстройство на здравето – драскотини по ръката и врата - престъпление по чл.130, ал.2 от НК и я ОПРАВДАВА по това обвинение като приема, че деянието представлява маловажен случай по чл.9, ал.2, вр. чл.93, т.9 от НК.
ОСЪЖДА А. Ц. Т. да заплати на С. Н. Д., ЕГН *** сумата от 100.00лв. за причинени от деянието неимуществени вреди, като отхвърля гражданския иск в останалата му част за неимуществени вреди до размера от 4000.00лв. като неоснователен.
ОСЪЖДА А. Ц. Т.да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата от 50.00лв. държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

А.Ц.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимата А. Ц. Т. - ЕГН *** за НЕВИНОВНА в това, че на 14.08.2010г. в гр.А., обл.Б., ресторант за бързо хранене „***” причинила на С.Н.Д. лека телесна повреда изразяваща се в болка и страдание без разстройство на здравето – драскотини по ръката и врата - престъпление по чл.130, ал.2 от НК и я ОПРАВДАВА по това обвинение като приема, че деянието представлява маловажен случай по чл.9, ал.2, вр. чл.93, т.9 от НК.
ОСЪЖДА А. Ц. Т. да заплати на С. Н. Д., ЕГН *** сумата от 100.00лв. за причинени от деянието неимуществени вреди, като отхвърля гражданския иск в останалата му част за неимуществени вреди до размера от 4000.00лв. като неоснователен.
ОСЪЖДА А. Ц. Т.да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата от 50.00лв. държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

 
51 Гражданско дело No 87/2009, I състав Вещни искове П.В.Р. В.К.Н.,
Н.В.Д.,
В.Т.Н.,
Й.Н.Й.,
Х.Е.Г.,
К.Р.И.
Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 22.12.2010г.
Прекратява производството по делото.
 
52 Гражданско дело No 61/2010, II състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД ОБЩИНА ГР.ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 22.12.2010г.
ОСЪЖДА Община Приморско, ЕИК ***, представлявана от кмета Л. С. Д., да заплати на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, ***, сумата от 19 340.03 лв. (деветнадесет хиляди триста и четиридесет лева и 03 стотинки).
ОСЪЖДА Община Приморско, ЕИК ***, представлявана от кмета Л. С. Д., да заплати на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, ***, сумата от 2018,60 лв. (две хиляди и осемнадесет лева и 60 стотинки) за направени по делото разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Окръжен съд, гр. Бургас.


 
53 НОХД No 146/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Д.К.Й. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 22.12.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №146/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Д. К. Й. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.П., съгласно условията на което, подсъдимият Д. К. Й. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.343, ал.3, предл. първо и шесто, б.»а», предл.второ, вр. ал.1, буква «б», предл.второ, вр.чл.342, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.2 и чл.21, ал.1 от ЗДвП, за това, че на 10.08.2010год. около 03.00 часа в гр.К., общ.П., обл.Б., по ул.К., при управление на МПС микробус марка «**» модел «**» с рег. № *** в пияно състояние, слез употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта 2.11 промила на хиляда, нарушил правилата за движение визирани в:
-чл.20, ал.2 от ЗДвП «Водача на ППС е длъжен да се движи с такава скорост която му позволява да владее непрекъснато превозното средство, което управлява. Той съобразява скоростта на движението си със собствените си възможности и всички други обсотятелства..., като е бил длъжен да намали скоростта и в случай на необходимост да спре, когато възникне опасност за движението»;
- чл.21, ал.2 от ЗДвП превишена скорост на движение в населено място 63 км/час, установена с автотехническа експертиза;
- по непредпазливост причинил средна телесна повреда на О. И. Т., изразяваща се в счупване на дясна лъчева кост на типично място и счупване на сталоидния израстък на дясна лакетна кост, като фрактурата на костите на дясна гривнена става се квалифицират като «трайно затруднение движението на десен горен крайник« за срок от около 2 - 3 месеца при обичайно протичане на оздравителния процес и след деянието водача е избягъл от местопроизшествието.
За посоченото престъпление подс. Д. К. Й. ще изтърпи наказание при условията на чл.343, ал.3, предл. първо и шесто, б.»а», предл.второ, вр. ал.1, буква «б» предл. второ, вр. чл.342, ал.1 от НК ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл.343г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА Д.К. Й. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 10.08.2010г.
ОСЪЖДА Д. К. Й. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 432.00 лева за разноски по делото.
Вещественото доказателство - 1бр.CD марка «SONI« модел CDX – GT 225 С, серия №2043038 да се върне на собственика.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.

Д.К.Й.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №146/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Д. К. Й. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.П., съгласно условията на което, подсъдимият Д. К. Й. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.343, ал.3, предл. първо и шесто, б.»а», предл.второ, вр. ал.1, буква «б», предл.второ, вр.чл.342, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.2 и чл.21, ал.1 от ЗДвП, за това, че на 10.08.2010год. около 03.00 часа в гр.К., общ.П., обл.Б., по ул.К., при управление на МПС микробус марка «**» модел «**» с рег. № *** в пияно състояние, слез употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта 2.11 промила на хиляда, нарушил правилата за движение визирани в:
-чл.20, ал.2 от ЗДвП «Водача на ППС е длъжен да се движи с такава скорост която му позволява да владее непрекъснато превозното средство, което управлява. Той съобразява скоростта на движението си със собствените си възможности и всички други обсотятелства..., като е бил длъжен да намали скоростта и в случай на необходимост да спре, когато възникне опасност за движението»;
- чл.21, ал.2 от ЗДвП превишена скорост на движение в населено място 63 км/час, установена с автотехническа експертиза;
- по непредпазливост причинил средна телесна повреда на О. И. Т., изразяваща се в счупване на дясна лъчева кост на типично място и счупване на сталоидния израстък на дясна лакетна кост, като фрактурата на костите на дясна гривнена става се квалифицират като «трайно затруднение движението на десен горен крайник« за срок от около 2 - 3 месеца при обичайно протичане на оздравителния процес и след деянието водача е избягъл от местопроизшествието.
За посоченото престъпление подс. Д. К. Й. ще изтърпи наказание при условията на чл.343, ал.3, предл. първо и шесто, б.»а», предл.второ, вр. ал.1, буква «б» предл. второ, вр. чл.342, ал.1 от НК ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл.343г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА Д. К. Й. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 10.08.2010г.
ОСЪЖДА Д. К.Й. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 432.00 лева за разноски по делото.
Вещественото доказателство - 1бр.CD марка «SONI« модел CDX – GT 225 С, серия №2043038 да се върне на собственика.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.

 
54 Гражданско дело No 93/2010, I състав Облигационни искове ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Б.Н.П. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 27.12.2010г.
ПРИЕМА за установено за вземането на “Ти Би Ай Кредит”ЕАД, ЕИК-121554961, гр.София, ул.Д. Хаджикоцев №52-54 против Б.Н.П., ЕГН-**********,*** 1, в размер на 1479,99лв., от които неизплатена главница в размер на 1066,24лв. за невърнат кредит по договор №4126319683, лихва от 413,75лв. за периода 05.07.2008г. до 31.05.2010г., ведно със законната лихва върху главницата от 19.08.2010г. до окончателното изплащане, както и сумата от 125,00лв. за разноски в производството по чл.410 ГПК.
 
55 НАХД No 406/2010, II състав Административни дела ЕТ УСПЕХ-ЦВЕТАНКА ДУПЧЕВА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА,
К.П.Г.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 27.12.2010г.
НП-изменено
 
56 НАХД No 407/2010, I състав Административни дела ЕТ УСПЕХ-ЦВЕТАНКА ДУПЧЕВА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА,
К.П.Г.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 27.12.2010г.
НП-изменено
 
57 НАХД No 408/2010, II състав Административни дела ЕТ УСПЕХ-ЦВЕТАНКА ДУПЧЕВА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА,
К.П.Г.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 27.12.2010г.
НП-изменено
 
58 НАХД No 409/2010, I състав Административни дела ЕТ УСПЕХ-ЦВЕТАНКА ДУПЧЕВА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА,
К.П.Г.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 27.12.2010г.
НП-изменено
 
59 НАХД No 410/2010, I състав Административни дела ЕТ УСПЕХ-ЦВЕТАНКА ДУПЧЕВА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА,
К.П.Г.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 27.12.2010г.
НП-изменено
 
60 НАХД No 413/2010, I състав Административни дела ИКАРЪЙ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА,
Л.Б.В.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 27.12.2010г.
НП-изменено
 
61 НАХД No 414/2010, I състав Административни дела ИКАРЪЙ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА,
Л.Б.В.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 27.12.2010г.
НП-изменено
 
62 НАХД No 415/2010, II състав Административни дела ИКАРЪЙ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА,
Л.Б.В.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 27.12.2010г.
НП-изменено
 
63 НАХД No 416/2010, I състав Административни дела ИКАРЪЙ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА,
Г.Г.С.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 27.12.2010г.
НП-изменено
 
64 НАХД No 417/2010, II състав Административни дела ИКАРЪЙ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА,
Г.Г.С.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 27.12.2010г.
НП-изменено
 
65 НАХД No 418/2010, II състав Административни дела ИКАРЪЙ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА,
Л.Б.В.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 27.12.2010г.
НП-изменено
 
66 НАХД No 419/2010, I състав Административни дела ИКАРЪЙ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА,
Л.Б.В.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 27.12.2010г.
НП-изменено
 
67 НАХД No 420/2010, I състав Административни дела ИКАРЪЙ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА,
Л.Б.В.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 27.12.2010г.
НП-изменено
 
68 НАХД No 421/2010, II състав Административни дела ИКАРЪЙ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА,
Г.Г.С.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 27.12.2010г.
НП-изменено
 
69 НАХД No 422/2010, II състав Административни дела ИКАРЪЙ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА,
Г.Г.С.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 27.12.2010г.
НП-изменено
 
70 Гражданско дело No 131/2010, II състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО Х.З.М.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 28.12.2010г.
На осн. чл.233 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
 
71 Гражданско дело No 132/2010, II състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО Й.С.С.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 28.12.2010г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето Й. С. С., ЕГН ***, в семейството на К. С. С., ЕГН ***- негова баба по бащина линия И ПОСТАНОВЯВА връщането му на неговите биологични родители- майка- П. Н. П., ЕГН *** и баща- С. Н. С., ЕГН ***.
 
72 НОХД No 148/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Е.Г.З. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 28.12.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №148/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и подсъдимия Е.Г. З. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 14.10.2010год. в около 17.30ч. в гр.П., Б. област, по ул.С. управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "**", модел «**» с per. № ***, без свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с Наказателно постановление №576/16.11.2009г., влязло в сила на 30.06.2010г. на Началника на ПП КАТ при ОДП на МВР – гр.Бургас, Наказателно постановление №8/02.02.2010г., влязло в сила на 30.06.2010г., на Началника на ПП КАТ при ОДП на МВР гр.Бургас, Наказателно постановление №163/02.07.2010г., влязло в сила на 01.09.2010г. на Началника на РУП – гр.П за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство.
За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК подсъдимият Е. Г. З. ще изтърпи наказание “Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Разноски по делото няма.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

Е.Г.З.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №148/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и подсъдимия Е. Г. З. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 14.10.2010год. в около 17.30ч. в гр.П., Б. област, по ул.С. управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "**", модел «**» с per. № ***, без свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с Наказателно постановление №576/16.11.2009г., влязло в сила на 30.06.2010г. на Началника на ПП КАТ при ОДП на МВР – гр.Бургас, Наказателно постановление №8/02.02.2010г., влязло в сила на 30.06.2010г., на Началника на ПП КАТ при ОДП на МВР гр.Бургас, Наказателно постановление №163/02.07.2010г., влязло в сила на 01.09.2010г. на Началника на РУП – гр.П за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство.
За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК подсъдимият Е. Г.З. ще изтърпи наказание “Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Разноски по делото няма.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

 
73 НАХД No 385/2010, I състав Административни дела А.И.П. РУП ЦАРЕВО,
Г.Ж.Л.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 28.12.2010г.
НП-потвърдено
 
74 НАХД No 427/2010, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ЕТ "ТЕРА-ВАСИЛКА КОЛЕВА" РИОСВ ГР. БУРГАС,
Р.Д.Ш.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 28.12.2010г.
НП-изменено
 
75 НАХД No 423/2010, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ОБЩИНА ЦАРЕВО РИОСВ ГР. БУРГАС,
Е.Т.К.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 29.12.2010г.
НП-потвърдено
 
76 НАХД No 425/2010, I състав Административни дела АХТОПОЛ ТУРИСТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ,
Ю.Т.Я.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 30.12.2010г.
НП-изменено