РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2012г. до 31.10.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 114/2012, II състав Дела по Закона срещу домашното насилие З.П.В. Д.П.Д. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 1.10.2012г., в законна сила от 16.10.2012г.
Прекратява производството по делото поради оттегляне на иска.  
2 НОХД No 38/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Н.Д.,
Я.Н.Т.
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 1.10.2012г., в законна сила от 17.10.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимите Д.Н.Д., ЕГН *** и Я.Н.Т., ЕГН *** ЗА ВИНОВНИ в това че: На 02.09.2011 год. в землището на с.Л., обл.Б. в района на къмпинг „Гардения” от трасе подземна комуникация между гр.П. - гр.Ц. в съучастие като съизвършители след предварителен сговор чрез използване на моторно превозно средство лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф” с рег.№ ***, собственост на М.К.А.и чрез използване на технически средства - 3 бр.лопати, 2 бр.кирки, 1 бр. брадва, 1 бр.лък с метален лист - ножовка и въже направили опит да отнемат от владението на св.Р.И.Д. - *** към “Алкател - Лусент България” ЕООД и собственост на “БТК” АД с ЕИК 831642181, наричано “VIVACOM”, представлявано от св.Р.И.Д., упълномощен с пълномощно рег. № 10845/14.10.2010 год. на М.К. - нотариус с район на действие РС гр.София, рег. № 200, движими вещи - 38 /тридесет и осем/ метра съобщителен кабел МККБ, модел 4 х 4 х 1.2 + 15 х 4 х 1.2 кв.мм на стойност 2 255.30 лева и 72 /седемдесет и два/ метра съобщителен кабел МКБ, модел 4 х 4 х 1,2 кв.мм. на стойност - 1 619.28 лева, всичко на обща стойност 3 874.58 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено по независещи от дееца причини - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГИ ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Вещественото доказателство - 1 бр. мобилен телефон марка “Моторола”, модел С 115, ведно с батерия и сим карта прима на М-тел, приложен по досъдебното производство да бъде върнат на собственика му Я.Н.Т.  Веществените доказателства - 9 бр. топчета телефонен кабел без облицовка 72 м.модел МКБ и 38 метра модел МККБ ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им “БТК” АД с ЕИК 831642181.  Веществените доказателства - 2 бр. кирки с дървени дръжки, 3 бр. прави лопати с дървени дръжки, 1 бр. брадва с дървена дръжка, 1 бр. метална ножовка с дървена дръжка, 1 бр. въже тъмно бяло на цвят с черни ивици с дължина 4 м., 2 бр. ръкавици от плат и черна кожа, 1 бр. работна ръкавица от плат с черна кожа, 1 бр. лятна шапка тип “камуфлажна”, 1 бр. зелена найлонова чанта с хранителни продукти, 1 бр. целофан марка “Сладкар 2000” България, 1 бр. найлонова торба бяла с надпис “ЕП-маркет” с хр. продукти, 1 бр. пластмасова бутилка “Coca Cola” 2 л., 1 бр. кутия цигари “Виктори” с 15 бр. цигари в нея, 1 бр. кутия цигари “Карелия” лайт – празна, 1бр. пластмасова бутилка минерална вода “Devin” 7л, , 3 бр. черни полиетиленови чувала, 1 бр. черна найлонова торба, 3 чифта ръкавици нови, 1 бр. платнени къси панталони, 1 банкнота 20.00 лева, 1 чифт черни мъжки чехли, 1 бр. светлокафява тениска 1 чифт черни мъжки чехли, 1 бр. светлокафява тениска, намиращи се на съхранение в РУП гр.Царево СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и предвид ниската им стойност да бъдат унищожени.  
Д.Н.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Н.Д., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГИ ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
Я.Н.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия Я.Н.Т., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
Мотиви от 15.10.2012г.
Мотивите изготвени в срок.
3 НОХД No 94/2012, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.Х.Й. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 1.10.2012г., в законна сила от 1.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №94/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемата Н.Х.Й. - ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.Р. Д., съгласно което обвиняемата Н. Й. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 13.07.2012 год. около 22.45 часа в гр. П., обл. Б., по ул. „**”, управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно - 1.98 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Алкотест Дрегер” 7410+ с инв. № 0277.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК НАЛАГА на обвиняемата Н. Х. Й. наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  2.1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА.  2.2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА.  2.3. Поправителен труд при 15 процента удръжки върху възнаграждението и в полза на държавата за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, който ще се изтърпи по местоработата и - фирма „**” ЕООД, като времето, през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж.  На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА Н. Х. Й. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК приспада времето, през което обвиняемата е била лишена по административен ред от това право, считано от 13.07.2012 год.  Веществени доказателства няма.  ОСЪЖДА Н.Х. Й. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 250.40 лева за разноски по делото.  
4 Гражданско дело No 104/2012, III състав Развод по взаимно съгласие Д.С.А.,
И.Г.А.
Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 2.10.2012г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.С.А., ЕГН *** и И.Г.А. ЕГН ** за който е съставен акт за граждански брак № 028161/18.07.1982 г., на основание чл. 50 от СК, поради взаимното им, сериозно и непоколебимо съгласие за това.  УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д. С.А.и И. Г. А. споразумение по чл. 51 от СК, както следва:  ОТНОСНО ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА СЪПРУЗИТЕ:   СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, придобито от молителите по време на брака на името на И.Г. А. представляващо ЖИЛИЩНА СГРАДА и навес, построени в Дворно място в село Т., община Т. Я. Я. област, състоящо се от 818 (осемстотин и осемнадесет) кв.метра с неуредени сметки по регулация, съставляващо парцел II-182 (втори за имот пл. номер сто осемдесет и две) в квартал 42 (четиридесет и втори) по плана на селото, при граници на имота: улица, Г. А.К., А. И. А., Н. К. А. - по документ за собственост Нотариален акт No 10, т.П, дело 417/1989 г., а по графични данни - УПИ II-192 (втори за имот пл. номер сто деветдесет и втори) с площ от 745 (седемстотин четиридесет и пет) кв.метра в квартал 42 (четиридесет и втори) по плана на селото, при граници: улица, УПИ III-192, УПИ XIV-191, УПИ XVIII-185 и УПИ 1-1689, остава в обикновена съсобственост на молителите.  Молителите заявяват, че през време на брака си не са придобивали и към датата на споразумението не притежават МПС.  Молителите заявяват, че са си поделили доброволно и извънсъдебно придобитите по време на брака им движими вещи и спестовни влогове и всеки един от тях е приел владението на своя дял и нямат претенции в тази насока един към друг.  Молителите заявяват, че нямат регистрирани фирми на едноличен търговец, дялове и акции в търговски дружества, към датата на подписване на споразумението.  ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:  Ползването на семейното жилище по смисъла на Семейния кодекс, находящо се в село Т., община Т.Я., Я. област се предоставя на И. Г.А..  ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ:   Молителите не са се задължили да заплащат помежду си издръжка след развода.   ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГАТА:   След прекратяване на брака молителката Д. С.А. ще носи предбрачното си фамилно име Костова.   ОТНОСНО РАЗНОСКИТЕ ПО ДЕЛОТО:   Разноските по делото се поемат по равно от молителите.  Молителите заявяват, че с утвърденото от съда споразумение са уредили всички свои лични и имуществени въпроси и декларират, че за в бъдеще няма да имат каквито и да било претенции един към друг, с изключение на предвидените в закона.  
5 НАХД No 400/2012, III състав Административни дела СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 2.10.2012г.
НП-отменено
6 НАХД No 402/2012, III състав Административни дела СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 2.10.2012г.
НП-отменено
7 НАХД No 404/2012, II състав Административни дела СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 2.10.2012г.
НП-отменено
8 НАХД No 406/2012, II състав Административни дела СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 2.10.2012г.
НП-отменено
9 НАХД No 407/2012, III състав Административни дела СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 2.10.2012г.
НП-отменено
10 НАХД No 409/2012, II състав Административни дела СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 2.10.2012г.
НП-отменено
11 НАХД No 410/2012, III състав Административни дела СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 2.10.2012г.
НП-отменено
12 НАХД No 412/2012, III състав Административни дела СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 2.10.2012г.
НП-отменено
13 НАХД No 413/2012, II състав Административни дела СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 2.10.2012г.
НП-отменено
14 Гражданско дело No 100/2012, II състав Развод по взаимно съгласие К.А.А.,
Я.Д.А.
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 3.10.2012г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между К.А.А., ЕГН: *** и Я.Д.А., ЕГН:***, сключен на 30.12.2000 г. в с. К., обл. П., поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод на съпрузите.  УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което:  1. Относно упражняването на родителските права по отношение на роденото по време на брака дете С.К.А.:  Родителските права ще бъдат упражнявани от майката Я.Д.А. и детето ще живее с нея на адрес: ***  Бащата К.А.А., ще има право да взима детето и да се среща с него всяка първа и трета събота и неделя от месеца, както и един месец от лятната ваканция, който не съвпада с отпуска на майката.  Бащата К.А.А. ще заплаща месечна издръжка на детето С.К.А., чрез неговата майка и законен представител Я.Д.А. в размер на 75,00 /седемдесет и пет / лева месечно, платими до 5-то число на текущия месец, считано от датата на постановяване на Съдебното решение.  2. По отношение на семейното жилище: семейно жилище, което е собственост на родителите на К.А.А., находящо се на адрес : ***, ще се ползва от К.А.А..  3. По отношение имуществените отношения между съпрузите: съпрузите нямат придобити по време на брака недвижими имоти, автомобили, движими вещи, както и парични влогове.  4. След прекратяване на брака, съпрузите не си дължат взаимна издръжка.  5. След прекратяване на брака съпругата ще носи бащиното си фамилно име ***.  6. Разноските по делото са за всяка от страните, така както са ги направили.    
15 НОХД No 37/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.В.В. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 4.10.2012г., в законна сила от 20.10.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.В.В., ЕГН *** *.ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 01.01.2012 год. в около 15,00 часа по ВП ІІ – 99, км.64 посока с. И. – с. Б., община Ц., обл. Б. при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка "Форд" модел "Ескорт" с per. №*** след употреба на алкохол нарушил правила за движение по пътищата, а именно:  - чл.5, ал.3 от ЗДвП /водача на пътно превозно средство е длъжен да не управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества/ и по непредпазливост причинил значителни имуществени вреди на лек автомобил марка „Хюндай” модел „Санта Фе” с рег. № *** собственост на М.Д.П. на стойност 4748.00лв. /четири хиляди седемстотин четиридесет и осем лева/ - престъпление по чл.343, ал.1, б.„а”, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр.чл.5, ал.3 от ЗДвП, поради което и на осн. чл.343, ал.1, б.„а”, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр.чл.5, ал.3 от ЗДвП и чл.57, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Р.В.В., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ПРИЗНАВА подсъдимия Р.В.В. ЗА НЕВИНОВЕН по обвинението в частта му за нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП и го оправдава по това обвинение.  ПРИЗНАВА подсъдимия Р.В.В. ЗА НЕВИНОВЕН по обвинението в частта му за причинените от деянието имуществени вреди за размера над 4748.00 лева до предявения размер от 7135.67лв. и го оправдава по това обвинение.  2. ПРИЗНАВА подсъдимия Р.В.В. ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 01.01.2012 год. в около 15,00 часа по ВП ІІ – 99, км. 64 посока с. И. – с. Б., община Ц., обл. Б. управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Форд" модел "Ескорт" с per. № *** след употреба на алкохол с концентрация на етилов алкохол в кръвта в количество 1,35 /едно цяло тридесет и пет промила/ на хиляда, установено по надлежния ред – протокол за химическа експертиза № 11 от 03.01.2012 год. – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Р.В.В., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Р.В.В. едно общо наказание измежду определените му по настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Р.В.В., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 01.01.2012г.  
Р.В.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.В.В., ЕГН *** *.ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.343, ал.1, б.„а”, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр.чл.5, ал.3 от ЗДвП, поради което и на осн. чл.343, ал.1, б.„а”, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр.чл.5, ал.3 от ЗДвП и чл.57, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Р.В.В., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  ПРИЗНАВА подсъдимия Р.В.В. ЗА НЕВИНОВЕН по обвинението в частта му за нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП и го оправдава по това обвинение.  ПРИЗНАВА подсъдимия Р.В.В. ЗА НЕВИНОВЕН по обвинението в частта му за причинените от деянието имуществени вреди за размера над 4748.00 лева до предявения размер от 7135.67лв. и го оправдава по това обвинение.  2. ПРИЗНАВА подсъдимия Р.В.В. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Р.В.В., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Р.В.В. едно общо наказание измежду определените му по настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Р.В.В., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 01.01.2012г.  
Мотиви от 18.10.2012г.
Мотивите изготвени в срок.
16 НОХД No 49/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.П.П.,
П.В.Ч.
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 4.10.2012г., в законна сила от 20.10.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.П.П.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: За времето от началото на месец януари 2012г. до 10.01.2012г. в гр.К., обл.Б., ул.** №*, от хотел „**” и ул.*№*, от хотел „**”, действайки в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършител с П.В.Ч., след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „**” модел „** с неустановен рег.№ и чрез използване на технически средства – отвертка, клещи и гаечни ключове, отнел от владението на Р.Б.Л., собственост на „**”ООД с МОЛ Р. Б. Л. движими вещи – 2 бр. външни тела на климатици марка „Осака” на стойност 333.48лв. и от владението на П. Г. Ч., собственост на ЕТ „** с МОЛ П. Г.Ч. движими вещи – 1 бр. външно тяло на климатик марка „Мидея” на стойност 191.43лв. и 2бр. външни тела на климатици марка „Gree” на стойност 297.66лв., всичко на обща стойност 822.57лв., без съгласие на собствениците им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК и 373, ал. 2 от НПК, вр. чл.58а, ал. 1 и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.    ПРИЗНАВА подсъдимия П. В.Ч. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: За времето от началото на месец януари 2012г. до 10.01.2012г. в гр.К., обл.Б., ул.** №*, от хотел „**” и ул.** №*, от хотел „**”, действайки в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършител с Р.П. П., след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „**” модел „**” с неустановен рег.№ и чрез използване на технически средства – отвертка, клещи и гаечни ключове, отнел от владението на Р. Б. Л., собственост на „**”ООД с МОЛ Р. Б. Л. движими вещи – 2 бр. външни тела на климатици марка „Осака” на стойност 333.48лв. и от владението на П. Г.Ч., собственост на ЕТ „***” с МОЛ П. Г.Ч.движими вещи – 1 бр. външно тяло на климатик марка „Мидея” на стойност 191.43лв. и 2бр. външни тела на климатици марка „Gree” на стойност 297.66лв., всичко на обща стойност 822.57лв., без съгласие на собствениците им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК и 373, ал. 2 от НПК, вр. чл.58а, ал. 1 и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.    
Р.П.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.П.П.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: За времето от началото на месец януари 2012г. до 10.01.2012г. в гр.К., обл.Б., ул.** №*, от хотел „**” и ул.*№*, от хотел „**”, действайки в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършител с П.В.Ч., след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „**” модел „** с неустановен рег.№ и чрез използване на технически средства – отвертка, клещи и гаечни ключове, отнел от владението на Р.Б.Л., собственост на „**”ООД с МОЛ Р. Б. Л. движими вещи – 2 бр. външни тела на климатици марка „Осака” на стойност 333.48лв. и от владението на П. Г. Ч., собственост на ЕТ „** с МОЛ П. Г.Ч. движими вещи – 1 бр. външно тяло на климатик марка „Мидея” на стойност 191.43лв. и 2бр. външни тела на климатици марка „Gree” на стойност 297.66лв., всичко на обща стойност 822.57лв., без съгласие на собствениците им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК и 373, ал. 2 от НПК, вр. чл.58а, ал. 1 и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.    
П.В.Ч.
ПРИЗНАВА подсъдимия П. В.Ч. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: За времето от началото на месец януари 2012г. до 10.01.2012г. в гр.К., обл.Б., ул.** №*, от хотел „**” и ул.** №*, от хотел „**”, действайки в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършител с Р.П. П., след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „**” модел „**” с неустановен рег.№ и чрез използване на технически средства – отвертка, клещи и гаечни ключове, отнел от владението на Р. Б. Л., собственост на „**”ООД с МОЛ Р. Б. Л. движими вещи – 2 бр. външни тела на климатици марка „Осака” на стойност 333.48лв. и от владението на П. Г.Ч., собственост на ЕТ „***” с МОЛ П. Г.Ч.движими вещи – 1 бр. външно тяло на климатик марка „Мидея” на стойност 191.43лв. и 2бр. външни тела на климатици марка „Gree” на стойност 297.66лв., всичко на обща стойност 822.57лв., без съгласие на собствениците им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК и 373, ал. 2 от НПК, вр. чл.58а, ал. 1 и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.    
Мотиви от 15.10.2012г.
Мотивите изготвени в срок.
17 НАХД No 397/2012, I състав Административни дела ЕТ МУСТАФА УЗУНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 4.10.2012г.
НП-изменено
18 НОХД No 148/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.И.Г. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 5.10.2012г.
Оставя без уважение направеното искане за тълкуване на присъдата на М.И.Г.
М.И.Г.
Оставя без уважение искането за тълкуване на присъдата на М.И.Г.
19 ЧНД No 2001/2012, II състав Реабилитации чл.85-88а НК Н.К.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 5.10.2012г.
Оставя без уважение молбата на Н.К.И., с която същия желае да бъде реабилитиран по посочените в молбата присъди.
20 Гражданско дело No 66/2012, II състав Облигационни искове ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД А.Р.А. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.10.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.Р.А., ЕГН ***, че същия дължи на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, ЕИК: 121554961, сумите както следва: сумата от 182.12 лв. /сто осемдесет и два лева и 12 стотинки/, представляваща неизплатени месечни вноски съгласно т. 8, раздел III от Договор за потребителски кредит № **********, обезщетение за забава в размер на 69.77 лв. /шестдесет и девет лева и 77 стотинки/ начислено за периода от 15.09.2008 г. до датата на изготвяне на справката по Заявлението за издаване на изпълнителен лист по 410 от ГПК- 17.02.2012 г. ведно със законната лихва върху дължимите суми начиная от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК- 14.03.2012 год. до окончателното им изплащане.
21 Гражданско дело No 106/2012, I състав Облигационни искове Г.Б.Д. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА АД Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 8.10.2012г.
Изпраща по подсъдност на РС София
22 Гражданско дело No 111/2012, II състав Развод по взаимно съгласие Ц.Г.С.,
В.К.С.
ДСП ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.10.2012г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Ц. Г. С., ЕГН *** и В. К.С., ЕГН ***, сключен на 30.06.1997 г. в гр. Ц., поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод на съпрузите.  УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което:  1. Относно упражняването на родителските права по отношение на роденото по време на брака дете Н. В.С.:  Родителските права ще бъдат упражнявани от бащата В. К. С., ЕГН ***  Майката Ц. Г. С., ЕГН ***, ще има право на лични срещи с детето от 10.00 до 18.00 часа всяка първа и трета събота и неделя от месеца, както и 30 последователни дни в годината, ще може да взима при себе си детето когато бащата не е в отпуск.  Майката Ц.Г.С., ЕГН *** ще заплаща месечна издръжка на детето Н. В.С., чрез неговия баща и законен представител В. К. С., ЕГН ********** в размер на 80,00 /осемдесет/ лева месечно, платими до 5-то число на текущия месец, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.  2. По отношение имуществените отношения между съпрузите: съпрузите нямат придобити по време на брака недвижими имоти, автомобили.  3. Движими вещи са разделени между съпрузите извънсъдебно.  4. След прекратяване на брака, съпрузите не си дължат взаимна издръжка.  5. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име Гаралова.  6. Разноските по делото са за всяка от страните, така както са ги направили.    
23 Гражданско дело No 112/2012, II състав Развод по взаимно съгласие Я.С.Л.,
И.С.Л.
ДСП ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.10.2012г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Я.С. Л., ЕГН *** и И. С. Л., ЕГН ***, сключен на 07.10.2000 г. в гр. Б., поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод на съпрузите.  УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което:  1. Относно упражняването на родителските права по отношение на роденото по време на брака дете С. И. Л.:  Родителските права ще бъдат упражнявани от майката Я.С.Л., ЕГН ***.  Бащата И.С.Л., ЕГН ***, ще има право на лични срещи с детето от 10.00 до 18.00 часа всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца, както и 30 последователни дни в годината, ще може да взима при себе си детето когато майката не е в отпуск.  Бащата И. С. Л., ЕГН *** ще заплаща месечна издръжка на детето С. И. Л., чрез неговата майка и законен представител Я. С. Л. в размер на 80,00 /осемдесет/ лева месечно, платими до 5-то число на текущия месец, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.  2. По отношение имуществените отношения между съпрузите: съпрузите нямат придобити по време на брака недвижими имоти, автомобили.  3. Движими вещи са разделени между съпрузите извънсъдебно.  4. След прекратяване на брака, съпрузите не си дължат взаимна издръжка.  5. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име Д..  6. Разноските по делото са за всяка от страните, така както са ги направили.    
24 НАХД No 431/2012, II състав По ЗД по пътищата П.Г.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ-ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.10.2012г.
НП-потвърдено
25 Гражданско дело No 124/2012, III състав Облигационни искове Г.И.С.,
И.Г.С.,
Р.Г.К.
АХТОПОЛ ТУРИСТ ЕООД Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 9.10.2012г.
Присъединява гр.д. 124/2012г. на ЦРС към гр.д. №31/2010г. на ЦРС за разглеждане в едно производство - гр.д. №31/2010г. по описа на ЦРС.
26 НАХД No 398/2012, III състав Административни дела ЕТ МУСТАФА УЗУНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 9.10.2012г.
НП-изменено
27 НАХД No 425/2012, II състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) З.В.А. ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 9.10.2012г.
НП-изменено
28 НАХД No 428/2012, II състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ПАРК ВЕЛИКА ООД ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 9.10.2012г.
НП-отменено
29 НАХД No 438/2012, II състав По ЗД по пътищата И.Ц.К. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 9.10.2012г.
НП-потвърдено
30 НАХД No 439/2012, II състав По ЗД по пътищата И.Ц.К. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 9.10.2012г.
НП-потвърдено
31 Гражданско дело No 63/2012, I състав Облигационни искове ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Р.Б.Т. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 10.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на „Централна кооперативна банка”АД, ЕИК-831447150, гр.София, ул.Г.С.Раковски №103, с който моли съда да приеме за установено вземането му против Р.Б.Т., ЕГН-**********,***, в размер на 923,42лв., от които 604,43лв. главница; 164,17лв. договорна лихва, считано от 28.12.2009г. до 17.02.2012г. и 154,82лв. наказателна лихва от 21.12.2009г. до 17.02.2012г., въз основа на договор за поръчителство, сключен на 28.07.2008г.
32 Гражданско дело No 110/2012, II състав Вещни искове МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ТП ДГС КОСТИ ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 10.10.2012г.
Изпраща делото по подсъдност на Окръжен съд Бургас
33 НОХД No 96/2012, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.А.А. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 10.10.2012г., в законна сила от 10.10.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №96/2012г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия К. А. А. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Д. С., съгласно което обвиняемият К. А. А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 НК, а именно, че на 03.10.2012год., около 23.15 часа, по третокласен път III-9901, км.15, на изхода на гр.А. посока гр.Ц. Б. обл., в района на стадиона, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег. № ***, собственост на К. Д. Г.-Н. от гр.Б., след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1.92 промила на хиляда, установено по надлежния ред - със съдебномедицинска експертиза №382/2012год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр. Бургас, след като е осъден с влязло в сила споразумение по НОХД №45/04.05.2010год. на Районен съд - гр. Царево за деянието по ал.1.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1, във вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия К. А. А., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 160 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв.К. А. А., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 03.10.2012год.  
К.А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №96/2012г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия К. А. А. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Д. С., съгласно което обвиняемият К. А. А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 НК, а именно, че на 03.10.2012год., около 23.15 часа, по третокласен път III-9901, км.15, на изхода на гр.А. посока гр.Ц. Б. обл., в района на стадиона, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег. № ***, собственост на К. Д. Г.-Н. от гр.Б., след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1.92 промила на хиляда, установено по надлежния ред - със съдебномедицинска експертиза №382/2012год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр. Бургас, след като е осъден с влязло в сила споразумение по НОХД №45/04.05.2010год. на Районен съд - гр. Царево за деянието по ал.1.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1, във вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия К. А. А., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 160 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв.К. А. А., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 03.10.2012год.  
34 НАХД No 391/2012, III състав Административни дела ЕДИНСТВО АД ГР.ГАБРОВО ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 10.10.2012г.
НП-отменено
35 НАХД No 416/2012, III състав Административни дела МИРОН 2010 ЕООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 10.10.2012г.
НП-изменено
36 НАХД No 429/2012, III състав По ЗД по пътищата М.Д.Д. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 10.10.2012г.
НП-потвърдено
37 НАХД No 434/2012, II състав По ЗГ и ЗЛОД С.С.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 11.10.2012г.
НП-изменено
38 НАХД No 440/2012, II състав Административни дела Д.Г.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 11.10.2012г.
НП-отменено
39 НАХД No 442/2012, II състав Административни дела ЕТ БАДЖО - 23 - СТЕФАН КИРОВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 11.10.2012г.
НП-изменено
40 НАХД No 443/2012, II състав Административни дела ЕТ БАДЖО - 23 - СТЕФАН КИРОВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 11.10.2012г.
НП-изменено
41 НАХД No 445/2012, II състав Административни дела ГОУСТ-ГРУП ЕООД ОБЩИНА ГР.ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 11.10.2012г.
НП-отменено
42 НАХД No 379/2012, III състав По Закона за стандартизация ПЕТРОЛИС ООД ГД ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 15.10.2012г.
НП-отменено
43 НАХД No 427/2012, III състав По ЗД по пътищата СТРАНДЖА АВТОТРАНСПОРТ АД ИА АА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ БУРГАС Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 15.10.2012г.
НП-отменено
44 Гражданско дело No 81/2012, II състав Облигационни искове АТЛАНТИК ГРУП ООД П.Д.К. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният иск от "АТЛАНТИК ГРУП" ООД, ИК 147003851, с който се иска от съда, да осъди ответника като наследник на Д.П.К., поч. 31.08.2011 г. регистриран като ЕТ *** ЕИК***, да му заплати сумата от 2640,41 лева- главница, представляваща неиздължени парични средства за доставени риба и рибни продукти, по фактури № 0000019257/ 22.06.2011 г. № 0000019653/ 15.07.2011 г. № 0000019743/ 20.07.2011 г. № 0000019781/ 22.07.2011 г. № 0000019937/ 01.08.2011 г. № 0000020171/ 12.08.2011 г. № 0000020191/ 15.08.2011 г. № 0000020280/ 19.08.2011 г. ведно със законната лихва от предявяването на иска до окончателното изплащане и разноските по делото.
45 Гражданско дело No 82/2012, II състав Облигационни искове АТЛАНТИК АД П.Д.К. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният иск от "АТЛАНТИК" АД, ЕИК 030187260, против П.Д.К., ЕГН ***, с който се иска от съда, да осъди ответника като наследник на Д.П.К., поч. 31.08.2011 г. регистриран като ЕТ *** ЕИК-***, да му заплати сумата от 2347.64 лева- главница, представляваща неиздължени парични средства за доставени риба и рибни продукти, по фактури № 0000021160/ 22.06.2011 г. № 0000021683/ 20.07.2011 г. № 0000021731/ 22.07.2011 г. № 0000021903/ 01.08.2011 г. № 0000022029/ 05.08.2011 г. № 0000022182/ 12.08.2011 г. № 0000022224/ 15.08.2011 г. № 0000022326/ 19.08.2011 г. ведно със законната лихва от предявяването на иска до окончателното изплащане и разноските по делото.
46 НАХД No 394/2012, II състав По ЗГ и ЗЛОД Л.А.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.10.2012г.
НП-изменено
47 НАХД No 418/2012, II състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) СПОРТНИ ИМОТИ ПРИМОРСКО АД ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.10.2012г.
НП-отменено
48 НАХД No 441/2012, II състав Административни дела И.Н.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.10.2012г.
НП-отменено
49 НАХД No 499/2011, II състав Административни дела Д.Ж.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 17.10.2012г.
НП-потвърдено.
50 НАХД No 436/2012, II състав Административни дела ЕТ НЕНКА - НЕНКА ЛАЗАРОВА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 17.10.2012г.
НП-отменено
51 НАХД No 458/2012, I състав По ЗД по пътищата С.Ж.Ж. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 17.10.2012г.
НП-отменено
52 НОХД No 91/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.Б.Г. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 18.10.2012г., в законна сила от 18.10.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №91/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия В. Б.Г. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 НК, за това, че на 09.07.2012год. за времето 03.30 - 04.00 часа в гр.К., обл.Б., от дискотека „**” отнел от владението и собственост на св.Т.В.Р. движими вещи – 1бр. дамска чанта на стойност 12.95 лева, 1бр. мобилен телефон марка „Нокия” модел 2330 на стойност 105.40 лева, 1бр. Сим карта на М-тел на стойност 9.90 лева, 1бр. мъжки портфейл на стойност 22.50 лева, 1бр. калъф за банкови карти на стойност 1.25 лева, 1бр. кредитна карта на банка ДСК на стойност 9.50 лева, 1бр. дебитна карта на „Корпоративна банка” на стойност 5.00 лева, 1бр. дебитна карта на „Инвест банк” на стойност 5.00 лева, 1бр. парфюм „Лакост” - 100 мл. на стойност 22.53 лева и сумата от 80.00 лева, от владението и собственост на св.С. Н.Н. движими вещи – 1бр. дамска чанта марка „G” /„Гес”/ на стойност 249.36 лева, 1бр. ключ за лек автомобил марка „Пежо” 307 СС кабриолет на стойност 145.00 лева, 1бр. ключодържател марка „Шел” на стойност 9.00 лева, 1бр. портмоне от изкуствена кожа на стойност 8.76 лева, 1бр. мобилен телефон марка „Нокия” модел 1616 на стойност 51.63 лева, 1бр. Сим карта на Глобул на стойност 12.00 лева и сумата от 380.00 лева и от владението и собственост на св.К. Х. Н. движими вещи – 1бр. мобилен телефон марка „Нокия”, модел 200 /с две карти/ на стойност 140.13 лева, 1бр. Сим карта прима на М-тел на стойност 0.00 лева, 1бр. Сим карта на Виваком на стойност 12.00 лева и 1бр. кожен калъф за телефон на стойност 8.31 лева, всичко на обща стойност 1290.22 лева, без съгласието на собствениците им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени.  За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 НК, подсъдимият В. Б. Г. ще изтърпи наказание на основание чл.54 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В.Б.Г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №91/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия В. Б.Г. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 НК, за това, че на 09.07.2012год. за времето 03.30 - 04.00 часа в гр.К., обл.Б., от дискотека „**” отнел от владението и собственост на св.Т.В.Р. движими вещи – 1бр. дамска чанта на стойност 12.95 лева, 1бр. мобилен телефон марка „Нокия” модел 2330 на стойност 105.40 лева, 1бр. Сим карта на М-тел на стойност 9.90 лева, 1бр. мъжки портфейл на стойност 22.50 лева, 1бр. калъф за банкови карти на стойност 1.25 лева, 1бр. кредитна карта на банка ДСК на стойност 9.50 лева, 1бр. дебитна карта на „Корпоративна банка” на стойност 5.00 лева, 1бр. дебитна карта на „Инвест банк” на стойност 5.00 лева, 1бр. парфюм „Лакост” - 100 мл. на стойност 22.53 лева и сумата от 80.00 лева, от владението и собственост на св.С. Н.Н. движими вещи – 1бр. дамска чанта марка „G” /„Гес”/ на стойност 249.36 лева, 1бр. ключ за лек автомобил марка „Пежо” 307 СС кабриолет на стойност 145.00 лева, 1бр. ключодържател марка „Шел” на стойност 9.00 лева, 1бр. портмоне от изкуствена кожа на стойност 8.76 лева, 1бр. мобилен телефон марка „Нокия” модел 1616 на стойност 51.63 лева, 1бр. Сим карта на Глобул на стойност 12.00 лева и сумата от 380.00 лева и от владението и собственост на св.К. Х. Н. движими вещи – 1бр. мобилен телефон марка „Нокия”, модел 200 /с две карти/ на стойност 140.13 лева, 1бр. Сим карта прима на М-тел на стойност 0.00 лева, 1бр. Сим карта на Виваком на стойност 12.00 лева и 1бр. кожен калъф за телефон на стойност 8.31 лева, всичко на обща стойност 1290.22 лева, без съгласието на собствениците им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени.  За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 НК, подсъдимият В. Б. Г. ще изтърпи наказание на основание чл.54 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
53 НОХД No 92/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.Т.Н. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 18.10.2012г., в законна сила от 18.10.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №92/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Б. Т.Н. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, за това, че на 21.07.2012год. в гр.К., обл.Б., ул.„**” №*, чрез използване на техническо средство - неустановено, отнел от владението и собственост на св.Е. С.Г. движими вещи – 1бр. дамска чанта на стойност 40.00лв., 1бр. портфейл на стойност 27.50лв., 3бр. несесери на стойност 28.50лв., сумата от 2400.00лв., 2бр. кредитни карти на банка „Пиреос”, 1бр. кредитна карта на банка „ОББ”, 1бр. дебитна карта на банка „ДСК” с разплащателна сметка, 1бр. дебитна испанска карта, картончета за вода, ток, лична карта, фирмени документи, паспорт на куче и от владението и собственост на св.С. Т.К. движими вещи – 1бр. дамска чанта на стойност 10.50лв., 1бр. портфейл на стойност 17.25лв., сумата от 15.00лв., лична карта, здравна книжка, разплащателна сметка, снимки, документ за кръвна група, всичко на обща стойност 2538.75 лева, без съгласието на собствениците им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени.  За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 НК, подсъдимият Б. Т. Н. на основание чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  
Б.Т.Н.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №92/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Б. Т.Н. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, за това, че на 21.07.2012год. в гр.К., обл.Б., ул.„**” №*, чрез използване на техническо средство - неустановено, отнел от владението и собственост на св.Е. С.Г. движими вещи – 1бр. дамска чанта на стойност 40.00лв., 1бр. портфейл на стойност 27.50лв., 3бр. несесери на стойност 28.50лв., сумата от 2400.00лв., 2бр. кредитни карти на банка „Пиреос”, 1бр. кредитна карта на банка „ОББ”, 1бр. дебитна карта на банка „ДСК” с разплащателна сметка, 1бр. дебитна испанска карта, картончета за вода, ток, лична карта, фирмени документи, паспорт на куче и от владението и собственост на св.С. Т.К. движими вещи – 1бр. дамска чанта на стойност 10.50лв., 1бр. портфейл на стойност 17.25лв., сумата от 15.00лв., лична карта, здравна книжка, разплащателна сметка, снимки, документ за кръвна група, всичко на обща стойност 2538.75 лева, без съгласието на собствениците им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени.  За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 НК, подсъдимият Б. Т. Н. на основание чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  
54 НАХД No 449/2012, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.Д.Д. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 18.10.2012г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност Н.Д.Д., ЕГН-**********, роден в гр.С., с адрес ***, за извършеното от него престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 17.06.2012г. около 11,35 часа, в гр.Приморско, обл.Бургаска, пред КПП-Приморско посока центъра на града, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил Опел Кадет, рег.№ ````, без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП №13260/29.12.2010г. на началник група в сектор ПП към ОД МВР-Бургас, влязло в сила на 24.01.2012г., за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление и му НАЛАГА административно наказание – глоба в размер на 1000/хиляда/лева.
Н.Д.Д.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност Н.Д.Д. ЕГН-***, роден в гр.С., с адрес ****, за извършеното от него престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 17.06.2012г. около 11,35 часа, в гр.П., обл.Б., пред КПП-Приморско посока центъра на града, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил Опел Кадет, рег.№ ***, без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП №13260/29.12.2010г. на началник група в сектор ПП към ОД МВР-Бургас, влязло в сила на 24.01.2012г., за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление и му НАЛАГА административно наказание – глоба в размер на 1000/хиляда/лева.
Мотиви от 18.10.2012г.
Мотивите предадени на 18.10.2012г.
55 ЧНД No 2003/2012, I състав Реабилитации чл.85-88а НК Н.И.Р. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 18.10.2012г.
РЕАБИЛИТИРА осъдения Н.И.Р., ЕГН *** живущ ****, по осъждането му с Присъда по НОХД №105/2000г. от 26.03.2000г. на Районен съд – Царево, в сила от 25.04.2001г., с която за престъпление по чл.339, ал.1 от НК и чл.54 от НК е осъден на наказание Лишаване от свобода за срок от шест месеца, като на осн. чл.66 от НК отложено изтърпяването на наказанието с изпитателен срок от три години и шест месеца.
56 Гражданско дело No 211/2007, I състав Вещни искове Г.С.Н.,
П.С.К.
Р.В.П.,
М.Г.П.,
В.Д.П.,
К.В.П.
Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 22.10.2012г.
Поправя допуснатите очевидни фактически грешки в решение № 52 от 09.05.2008г. на ЦРС по настоящето дело, като навсякъде в решението вместо погрешно изписаните единни граждански номера на двете ищци да се чете Г.С.Н. с ЕГН ********** и П.С.К. с ЕГН **********. Настоящето решение е неразделна част от решение № 52 от 09.05.2008г.
57 НАХД No 451/2012, I състав Административни дела ЕЙ БИ ГРУП ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 22.10.2012г.
НП-потвърдено
58 НАХД No 452/2012, I състав Административни дела ВЕНЕЦИЯ СЕГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 23.10.2012г.
НП-потвърдено
59 НАХД No 378/2012, II състав По ЗГ и ЗЛОД С.В.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 24.10.2012г.
НП-отменено
60 НЧХД No 1002/2012, III състав НЧХД В.Я.Е.,
Н.Т.Т.
Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Присъда от 24.10.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Т.Т., ЕГН *** за ВИНОВЕН в това, че на 14.07.2012г. в гр.А., обл.Б., в къмпинг *** причинил на В.Я.Е., ЕГН ***, лека телесна повреда, изразяваща се в болки и страдание, без разстройство на здравето - престъпление по чл.130, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.130, ал.2 във вр. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1200.00 /хиляда и двеста/ лева.  ОСЪЖДА подсъдимия Н.Т.Т. със снета по делото самоличност да заплати В.Я.Е., ЕГН *** от гр.Б., сумата от 1200.00лв., представляващи обезщетение за претърпени от деянието неимуществени вреди, като отхвърля гражданския иск в останалата му част до претендирания размер от 6000.00(шест хиляди) лв. като неоснователен.  ОСЪЖДА Н.Т.Т. да заплати на В.Я.Е., ЕГН *** от гр.Б., сумата от 712.00 (седемстотин и дванадесет) лв. за направените разноски по делото.  ОСЪЖДА Н.Т.Т. да заплати 50лв. държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  ПРИЗНАВА подсъдимия В.Я.Е., ЕГН *** за НЕВИНОВЕН в това, че на 14.07.2012г. в гр.А., обл.Б., къмпинг ***, причинил на Н.Т.Т., лека телесна повреда изразяваща се в болки и страдание, без разстройство на здравето - престъпление по чл.130, ал.2 от НК и ГО ОПРАВДАВА по това обвинение.  ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от Н.Т.Т. против подсъдимия В.Я.Е. за заплащане на сумата от 6000,00лв., представляваща обезщетение за причинените от деянието неимуществени вреди, като неоснователен.                  
В.Я.Е.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Я.Е., ЕГН *** за НЕВИНОВЕН в това, че на 14.07.2012г. в гр.А., обл.Б., къмпинг ***, причинил на Н.Т.Т., лека телесна повреда изразяваща се в болки и страдание, без разстройство на здравето - престъпление по чл.130, ал.2 от НК и ГО ОПРАВДАВА по това обвинение.  ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от Н.Т.Т. против подсъдимия В.Я.Е. за заплащане на сумата от 6000,00лв., представляваща обезщетение за причинените от деянието неимуществени вреди, като неоснователен.                  
Н.Т.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Т.Т., ЕГН *** за ВИНОВЕН в това, че на 14.07.2012г. в гр.А., обл.Б., в къмпинг *** причинил на В.Я.Е., ЕГН ***, лека телесна повреда, изразяваща се в болки и страдание, без разстройство на здравето - престъпление по чл.130, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.130, ал.2 във вр. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1200.00 /хиляда и двеста/ лева.  ОСЪЖДА подсъдимия Н.Т.Т. със снета по делото самоличност да заплати В.Я.Е., ЕГН *** от гр.Б., сумата от 1200.00лв., представляващи обезщетение за претърпени от деянието неимуществени вреди, като отхвърля гражданския иск в останалата му част до претендирания размер от 6000.00(шест хиляди) лв. като неоснователен.  ОСЪЖДА Н.Т.Т. да заплати на В.Я.Е., ЕГН *** от гр.Б., сумата от 712.00 (седемстотин и дванадесет) лв. за направените разноски по делото.  ОСЪЖДА Н.Т.Т. да заплати 50лв. държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.  
61 Гражданско дело No 70/2012, III състав Делби Е.К.Н.,
Н.И.Н.
В.М.А.,
К.К.А.
Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 25.10.2012г.
ДОПУСКА извършването на съдебна делба на недвижим имот, с адрес гр. Ц., ул.**, площ 1680(хиляда шестстотин и осемдесет) кв.м., който съгласно представената скица е с площ 1684 кв.м. (хиляда шестстотин осемдесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, с идентификатор: 48619.506.421 по КККР, при съседи: 48619.506.419, 48619.506.420, 48619.506.422, 48619.506.423, 48619.506.403, между съсобствениците Н.И. Н., ЕГН: *** и съпругата му Е. К. Н. ЕГН: ***, двамата с постоянен адрес гр. С., ул. „** № * и В. М. А. ЕГН *** и съпругата му К. К. А.ЕГН ***, двамата от гр. С., ж.к. „**" * бл. ** вх* ап.* при квоти, както следва: 1180/1860 ид.ч., при условията на СИО за съделителите Н. И. Н., съпругата му Е. К. Н. и 500/1860 ид.ч. при условията на СИО за съделителите В.М.А. и съпругата му К. К. А..
62 Гражданско дело No 117/2012, III състав Облигационни искове МОБИЛТЕЛ ЕАД А.М.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 26.10.2012г.
Прекратява производството по делото и връща исковата молба, поради неотстраняване на нередовностите й в срок
63 Гражданско дело No 118/2012, III състав Облигационни искове МОБИЛТЕЛ ЕАД Х.А.И. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 26.10.2012г.
Прекратява производството по делото и връща исковата молба, поради неотстраняване на нередовностите й в срок
64 Гражданско дело No 128/2012, III състав Развод по взаимно съгласие А.М.К.,
М.Д.К.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 26.10.2012г.
Прекратява производството по делото.
65 Гражданско дело No 97/2012, I състав Облигационни искове МОТО-ПФОЕ ЕООД ЕТ ИМПЕРИА - 2000-НЕЛИ ТОНЕВА Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 29.10.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ЕТ“Империя-2000-Нели Т.“, ЕИК-102662427, че дължи на „Мото-Пфое”ЕООД, ЕИК-000646811, сумата от 554,35лв., включваща: 1.Незаплатени вноски по застраховка Каско в размер на 271,00лв., за която е издадена фактура № 0000044825 от 15.05.2009г., по застрахователна полица №А0808011199520025206, както и 271,00лв., за която е издадена фактура № 0000046324 от 01.06.2009г., по застрахователна полица № А0808011199520025206; 2.Незаплатен данък „Превозно средство“ за 2009г. в размер на 12,35лв., за който е издадена фактура № 0000034799 от 01.03.2009г.; ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на заявлението по чл.410 ГПК – 20.06.2012г. до изплащане на вземането.  ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ЕТ“Империя-2000-Нели Т.“, ЕИК-102662427, че дължи на „Мото-Пфое”ЕООД, ЕИК-000646811, сумата от 3707,75лв.лв., дължима неустойка на основание чл.66 от договора, а именно поради едностранното му прекратяване от страна на лизингодателя по вина на лизингополучателя, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на заявлението по чл.410 ГПК – 20.06.2012г. до изплащане на вземането.  ОТХВЪРЛЯ иска на „Мото-Пфое”ЕООД, ЕИК-831609046 в останалите му части, с които се иска от съда да приеме за установено, че ЕТ“Империя-2000-Нели Т.“, ЕИК-102662427 му дължи следните суми: Незаплатени лизингови вноски за периода м. юни 2008г. м. март 2009г., както следва: 461,60лв., остатък от месечна вноска за юни 2008г., за която е издадена фактура № 0000179527 от 03.06.2008г.; 889,85лв., месечна лизингова вноска за юли 2008г., за която е издадена фактура № 0000192029 от 01.07.2008г.; 889,85лв., месечна лизингова вноска за август 2008г., за която е издадена фактура № 0000205014 от 01.08.2008г.; 889,85лв., месечна лизингова вноска за септември 2008г., за която е издадена фактура № 0000218774 от 01.09.2008г.; 889,85лв., месечна лизингова вноска за октомври 2008г., за която е издадена фактура № 0000239967 от 01.10.2008г.; 889,85лв., месечна лизингова вноска за ноември 2008г., за която е издадена фактура № 0000284429 от 03.11.2008г.; 889,85лв., месечна лизингова вноска за декември 2008г., за която е издадена фактура № 0000297130 от 01.12.2008г.; 889,85лв., месечна лизингова вноска за януари 2009г., за която е издадена фактура № 0000307328 от 06.01.2009г.; 889,85лв., месечна лизингова вноска за февруари 2009г., за която е издадена фактура № 0000324261 от 03.02.2009г.; 889,85лв., месечна лизингова вноска за март 2009г., за която е издадена фактура № 0000340323 от 04.03.2009г.; ведно със законната лихва върху главницата, считано от 20.06.2012г. до окончателно изплащане на вземането, като неоснователен поради погасяване на вземанията за тях по давност.  ОТХВЪРЛЯ иска на „Мото-Пфое”ЕООД, ЕИК-831609046 в останалите му части, с които се иска от съда да приеме за установено, че ЕТ“Империя-2000-Нели Т.“, ЕИК-102662427 му дължи следните суми представляващи лихви просрочие за забавено плащане на лизингови вноски начислени на основание чл. 60 от договора за финансовообвърззан лизинг в размер на: 1334,78лв. лихва за забавено плащане на лизинговата вноска за февруари 2008г., с падеж 10.02.2008г. и период на забавата 150 дни; 1076,72лв. лихва за забавено плащане на лизинговата вноска за март 2008г., с падеж 10.03.2008г. и период на забавата 121 дни; 800,87лв. лихва за забавено плащане на лизинговата вноска за април 2008г., с падеж 10.04.2008г. и период на забавата 90 дни; 533,91лв. лихва за забавено плащане на лизинговата вноска за май 2008г., с падеж 10.05.2008г. и период на забавата 60 дни; 258,06лв. лихва забавено плащане на лизингова вноска за м.юни 2008г., с падеж 10.06.2008г. и период на забавата 29 дни; 2635,74лв. дофактурирана лихва за забавено плащане на остатък от лизинговата вноска за юни 2008г., с падеж 10.06.2008г. и период на забавата 571 дни; 5072,15лв. лихва за забавено плащане на лизинговата вноска за юли 2008г., с падеж 10.07.2008г. и период на забавата 570 дни, като неоснователен поради погасяване на вземанията за тях по давност.  ОСЪЖДА ЕТ“Империя-2000-Нели Т.“, ЕИК-102662427 да заплати на „Мото-Пфое”ЕООД, ЕИК-831609046, сумата от 85,24лв., представляващи направени от дружеството разноски за заплатена държавна такса, съразмерно с уважената част от иска.  ОСЪЖДА „Мото-Пфое”ЕООД, ЕИК-831609046 да заплати на „ЕТ“Империя-2000-Нели Т.“, ЕИК-102662427 сумата 775,82лв., представляващи направени по делото разноски за заплатено адвокатско възнаграждение за един адвокат, съразмерно с отхвърлената част от иска.  
66 Гражданско дело No 98/2012, I състав Облигационни искове МОТО-ПФОЕ ЕООД ЕТ ИМПЕРИА - 2000-НЕЛИ ТОНЕВА Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 29.10.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ЕТ“Империя-2000-Нели Т.“, ЕИК-102662427, че дължи на „Мото-Пфое”ЕООД, ЕИК-000646811, сумата от 554,35лв., включваща: 1.Незаплатени вноски по застраховка Каско в размер на 542,00лв., за която е издадена фактура № 0000044843 от 15.05.2009г., по застрахователна полица №А0808018196520030137 и 2.Незаплатен данък „Превозно средство“ за 2009г. в размер на 12,35лв., за който е издадена фактура № 0000037344 от 01.03.2009г.; ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на заявлението по чл.410 ГПК – 20.06.2012г. до изплащане на вземането.  ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ЕТ“Империя-2000-Нели Т.“, ЕИК-102662427, че дължи на „Мото-Пфое”ЕООД, ЕИК-000646811, сумата от 2145,24лв., дължима неустойка на основание чл.66 от договора, а именно поради едностранното му прекратяване от страна на лизингодателя по вина на лизингополучателя, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на заявлението по чл.410 ГПК – 20.06.2012г. до изплащане на вземането.  ОТХВЪРЛЯ иска на „Мото-Пфое”ЕООД, ЕИК-831609046 в останалите му части, с които се иска от съда да приеме за установено, че ЕТ“Империя-2000-Нели Т.“, ЕИК-102662427 му дължи сума в размер на 21`877,96лв. представляваща лихви просрочие за забавено плащане на лизингови вноски начислени на основание чл.60 от Договора за финансовообвърззан лизинг в размер на: 1. 460,82лв. лихва за забавено плащане на остатък на лизингова вноска, дължима за януари 2008г., с падеж 10.01.2008г., в размер на 256,01лв., период на забавата 180 дни, 2. 1287,15лв. лихва за забавено плащане на лизингова вноска, дължима за февруари 2008г., с падеж 10.02.2008г. в размер на 858,10лв., период на забавата 150 дни, 3. 5126,38лв. лихва за забавено плащане на лизингова вноска, дължима за март 2008г. с падеж 10.03.2008г., в размер на 858,10, период на забавата 692 дни, 4. 5672,04лв. лихва за забавено плащане на лизингова вноска, дължима за април 2008г. с падеж 10.04.2008г., в размер на в размер на 858,10лв., период на забавата 661 дни, 5. 5414,61лв. лихва за забавено плащане на лизингова вноска, дължима за май 2008г. с падеж 10.05.2008г. в размер на в размер на 858.10лв., период на забавата 631 дни. 6. 5148,60лв. лихва за забавено плащане на лизингова вноска, дължима за юни 2008г. с падеж 10.06.2008г., в размер на в размер на 858.10лв., период на забавата 600 дни., като неоснователен поради погасяване на вземанията за тях по давност.  ОСЪЖДА ЕТ“Империя-2000-Нели Т.“, ЕИК-102662427 да заплати на „Мото-Пфое”ЕООД, ЕИК-831609046, сумата от 60,65лв., представляващи направени от дружеството разноски за заплатена държавна такса, съразмерно с уважената част от иска.  ОСЪЖДА „Мото-Пфое”ЕООД, ЕИК-831609046 да заплати на „ЕТ“Империя-2000-Нели Т.“, ЕИК-102662427 сумата 964,27лв., представляващи направени по делото разноски за заплатено адвокатско възнаграждение за един адвокат, съразмерно с отхвърлената част от иска.  
67 НЧХД No 1003/2012, II състав НЧХД Р.В.Д. Е.Д.Е. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 29.10.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Е.Д.Е. – ЕГН *** за НЕВИНОВЕН в това, че на 13.08.2012г. в с.Л., обл.Б.на ул.** №* причинил на Р. В. Д., ЕГН ***лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болки и страдания без разстройство на здравето– синково кръвонасядене 10х6см. на предна повърхност на лява мишница, петнисто кръвонасядане с диаметър 1см. по вътрешната повърхност на лява мишница, пет кръвонасядания с диаметър 1см. в задната повърхност на лява мишница, синкаво кръвонасядане с размазани граници по вътрешна повърхност на лява подбедрица, главоболие, болки в шията при гълтане и болки в лява ръка- престъпление по чл.130, ал.2 от НК и ГО ОПРАВДАВА по подигнатото обвинение.  ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения граждански иск от Р. В. Д.против подсъдимия Е.Д.Е. за сумата от 2 500.00 лв. представляващи причинени от деянието неимуществени вреди.  ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на Р. В. Д.за присъждане на съдебно-деловодни разноски по делото.  
Е.Д.Е.
ПРИЗНАВА подсъдимия Е.Д.Е. – ЕГН *** за НЕВИНОВЕН в това, че на 13.08.2012г. в с.Л., обл.Б.на ул.** №* причинил на Р. В. Д., ЕГН ***лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болки и страдания без разстройство на здравето– синково кръвонасядене 10х6см. на предна повърхност на лява мишница, петнисто кръвонасядане с диаметър 1см. по вътрешната повърхност на лява мишница, пет кръвонасядания с диаметър 1см. в задната повърхност на лява мишница, синкаво кръвонасядане с размазани граници по вътрешна повърхност на лява подбедрица, главоболие, болки в шията при гълтане и болки в лява ръка- престъпление по чл.130, ал.2 от НК и ГО ОПРАВДАВА по подигнатото обвинение.  ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения граждански иск от Р. В. Д.против подсъдимия Е.Д.Е. за сумата от 2 500.00 лв. представляващи причинени от деянието неимуществени вреди.  ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на Р. В. Д.за присъждане на съдебно-деловодни разноски по делото.  
68 Гражданско дело No 132/2012, III състав Развод по взаимно съгласие А.Т.М.,
Г.А.М.
Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 30.10.2012г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Г.А. М., ЕГН ***, с адрес гр. Ц., ул. "** № * и А. Т. М. ЕГН***, с адрес: с.С., общ.Ц. ул.“**“ № *, сключен на 30.10.1971 г. в гр.Н., ***, за който е съставен акт за граждански брак серия ДОЗ № 007662 от 17.11.1971 г. от Районен отдел Записи на актовете за гражданско състояние, С.край, гр. гр.Н., на основание чл. 50 от СК, поради взаимното им, сериозно и непоколебимо съгласие за това.  УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г. А. М. и А. Т.М. споразумение по чл. 51 от СК, както следва:  ОТНОСНО ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА СЪПРУЗИТЕ:  Предмет на съпружеска имуществена общност е недвижим имот, представляващ 1/2 ид.ч. от дворно място, находящо се в гр. Ц., Б.област, съставляващо парцел XIX-693 /деветнадесет шестстотин деветдесет и три/, от кв. 55 /петдесет и пети/ по плана на гр. Царево, целият парцел състоящ се от 528 кв.м., при граници на целия парцел: улица и парцел - ХХ-694, парцел - VII-681; парцел XVIII-692; ведно с първи жилищен етаж от двуетажна двуфамилна жилищна сграда, построена на описаното дворно място, застроена на 110кв.м., както и югоизточното складово помещение и югозападния гараж, изградени на партерния етаж от жилищната сграда, с адрес на имота гр. Ц., на ул. „**" № *, придобито с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот при усл. на чл. 15 от ЗСГ под № 132, том IV, н.д. № 1614/ 1977г. на нотариус Т.Т. при БРС и Договор за доброволна делба на недвижим имот от 29.11.1993г., вписан под № 214, т. IV, на 29.11.1993г. в нотариална служба при РСъд - Бургас, остава в обща съсобственост при равни дялове на молителите.  Молителите заявяват, че са си поделили доброволно и извънсъдебно придобитите по време на брака им движими вещи и и нямат претенции в тази насока един към друг.  ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:  Ползването на семейното жилище по смисъла на Семейния кодекс, находящо се в гр. Ц. общ. Ц., обл. Б., ул. „**" № *, обект на съпружеска имуществена общност ще се ползва занапред от съпругата - Г. А. М., като съпругът няма претенции към ползването му.  ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ:   Молителите не са се задължили да заплащат помежду си издръжка след развода.   ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГАТА:   След прекратяване на брака, молителката Г. А. М. запазва фамилното име М..   ОТНОСНО РАЗНОСКИТЕ ПО ДЕЛОТО:   Разноските по делото се поемат по равно от молителите.  Молителите заявяват, че с утвърденото от съда споразумение са уредили всички свои лични и имуществени въпроси и декларират, че за в бъдеще няма да имат каквито и да било претенции един към друг, с изключение на предвидените в закона.  ОСЪЖДА Г. А. М., ЕГН **, с адрес гр. Царево, ул. "**" № 24 ДА ЗАПЛАТИ на Държавата по сметка на ЦРС допълнителна държавна такса от 7,50лв. /седем лева и 50 ст./ за допускане на развода.  ОСЪЖДА и А. Т.М. ЕГН***, с адрес: с.С., общ.Ц. ул.“**“ № 8 ДА ЗАПЛАТИ на Държавата по сметка на ЦРС допълнителна държавна такса от 7,50лв. /седем лева и 50 ст./ за допускане на развода.  
69 НАХД No 396/2012, II състав По ЗД по пътищата К.И.Я. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 31.10.2012г.
НП-потвърдено
70 НАХД No 414/2012, II състав По ЗД по пътищата Д.Я.Д. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 31.10.2012г.
НП-изменено