РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.10.2010г. до 31.10.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧНД No 2014/2010, I състав Реабилитации чл.85-88а НК Р.А.Ф. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 05.10.2010г., в законна сила от 13.10.2010г.
На осн. чл.87 от НК РЕАБИЛИТИРА осъдения Р.А.Ф., ЕГН **** по присъдата по НОХД № 91/1998г. на РС-Царево, влязла в сила на 23.04.1999 година, с която за престъпления по чл.170, ал.2 от НК и чл.325, ал.1 НК е осъден с общо наказание една година лишаване от свобода условно, с три години изпитателен срок и обществено порицание и присъдата по НОХД №18/1999г. на РС Царево, влязла в сила на 27.06.1999г., с която за престъпление по чл.197, т.1 от НК е осъден на глоба в размер на 100000 стари лева.
 
2 НОХД No 91/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.С.Ц.Ц. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 06.10.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А. С. Ц. /А. С. Ц./ - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето 28.03.2010г. – 29.03.2010г. в местността “***”, землището на с.Б., чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “**” модел ** с рег. № **, собственост на А. А.С. и чрез използване на техническо средство – неустановено, отнел от владението на Д. С.Ж.– И.Д. Началник Група за охрана на държавната граница – 01 към ГПУ – М. Т. собственост на ГПУ – М. Т. движими вещи – 100 м. ел. проводник “СВТ” 3х95 + 50 кв. мм. на стойност 4 954.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои - - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.373 ал.2, от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА А. С. Ц. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 62.00лв. за разноски по делото.
Вещественото доказателство – 255 кг. обгорен меден ел. кабел, намиращ се на съхранение в РУП – Царево да се върне на собственика ГПУ М. Т.

А.С.Ц.Ц.
ПРИЗНАВА подсъдимия А. С. Ц. /А. С. Ц./ - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето 28.03.2010г. – 29.03.2010г. в местността “**”, землището на с.Б., чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “**” модел ** с рег. № **, собственост на А. А. С. и чрез използване на техническо средство – неустановено, отнел от владението на Д. С. Ж. – И.Д. Началник Група за охрана на държавната граница – 01 към ГПУ – М. Т. собственост на ГПУ – М. Т. движими вещи – 100 м. ел. проводник “СВТ” 3х95 + 50 кв. мм. на стойност 4 954.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои - - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.373 ал.2, от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА А. С. Ц. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 62.00лв. за разноски по делото.
Вещественото доказателство – 255 кг. обгорен меден ел. кабел, намиращ се на съхранение в РУП – Царево да се върне на собственика ГПУ М. Т.

Мотиви от 12.10.2010г.
Мотивите предадени на 12.10.2010
 
3 НОХД No 110/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Н.С. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 06.10.2010г., в законна сила от 06.10.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №110/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия С. Н. С. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С. А., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 15.08.2010год. около 09.30ч. в гр.П., обл.Б. по ул.С. управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “О**”, модел “**” с рег. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.69 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №827/16.08.2010г. на БНТЛ при ОДМВР – гр.Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда по НОХД №115/2008г. на РС – Севлиево за деянието по ал.1.
3а посоченото престъпление подсъдимият С. Н. С. на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, вр.чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ****, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година и шест месеца.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от една година и шест месеца.
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 250 часа годишно за срок от една година.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия С. Н. С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 15.08.2010г. .
ОСЪЖДА С. Н. С. да заплати в полза на държавата сумата в размер на 30.00лв. за разноски по делото.

С.Н.С.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №110/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия С. Н. С. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С. А., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 15.08.2010год. около 09.30ч. в гр.П., обл.Б. по ул.С. управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “О**”, модел “**” с рег. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.69 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №827/16.08.2010г. на БНТЛ при ОДМВР – гр.Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда по НОХД №115/2008г. на РС – Севлиево за деянието по ал.1.
3а посоченото престъпление подсъдимият С. Н. С. на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, вр.чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ****, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година и шест месеца.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от една година и шест месеца.
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 250 часа годишно за срок от една година.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия С. Н. С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 15.08.2010г. .
ОСЪЖДА С. Н. С. да заплати в полза на държавата сумата в размер на 30.00лв. за разноски по делото.

 
4 Гражданско дело No 88/2010, I състав Вещни искове И.Л.П.,
Д.Д.П.,
М.Д.П.,
Л.Д.П.
Е.Д.П. Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 07.10.2010г., в законна сила от 07.10.2010г.
 
5 НОХД No 95/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.А.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 07.10.2010г., в законна сила от 07.10.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №95/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия М. А.А., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което:
Подсъдимият М. А. А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 08.07.2010г. около 07.30 часа в гр.К., обл.Б., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.67 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Алкотест – Дрегер” 7410+, с инв. № 0277.
За посоченото престъпление подсъдимия М. А. А. на основание чл.55, ал.1, т.1, б.”б” от НК ще изтърпи наказание пробация включваща следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от шест месеца.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия М. А. А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от 08.07.2010г.

М.А.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №95/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия М. А. А., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което:
Подсъдимият М. А. А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 08.07.2010г. около 07.30 часа в гр.К., обл.Б., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел “***” с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.67 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Алкотест – Дрегер” 7410+, с инв. № 0277.
За посоченото престъпление подсъдимия М. А. А.на основание чл.55, ал.1, т.1, б.”б” от НК ще изтърпи наказание пробация включваща следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от шест месеца.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия М. А. А.от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от 08.07.2010г.

 
6 НОХД No 97/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Р.Д. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 07.10.2010г., в законна сила от 07.10.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 97/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия Д. Р. Д. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това , че на 15.07.2010г. около 04.47 часа в гр. К., обл. Б. по ул. А. в посока към ул. У. управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 промила на хиляда – 1,32 промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с инв. №0277, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал.1 – Присъда №24/19.03.2009г. на Районен съд гр. Чепеларе, в сила от 24.06.2009г.
За това престъпление подсъдимият на осн чл.54 от НК ще изтъпри наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА , което да изтърпи в затвор и затворническо общежитие от закрит тип на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, както и ГЛОБА в размер на 100.00лв.
На осн. чл.343г от НК ще изтърпи и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

Д.Р.Д.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 97/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Д. Р. Д. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това , че на 15.07.2010г. около 04.47 часа в гр. К., обл. Б. по ул. А. в посока към ул. У. управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 промила на хиляда – 1,32 промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с инв. №0277, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал.1 – Присъда №24/19.03.2009г. на Районен съд гр. Чепеларе, в сила от 24.06.2009г.
За това престъпление подсъдимият на осн чл.54 от НК ще изтъпри наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА , което да изтърпи в затвор и затворническо общежитие от закрит тип на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, както и ГЛОБА в размер на 100.00лв.
На осн. чл.343г от НК ще изтърпи и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

 
7 НОХД No 98/2010, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Т.Ж. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 07.10.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С. Т.Ж. - ЕГН ** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода месец февруари 2010г. до 14.04.2010г. в гр.Ц., обл.Б., ул.* №*, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост и стопанисвана от “EVN – България” АД КЕЦ – П. с МОЛ И. М. К., като включил двужилен проводник преди мереното в автоматичен предпазител с 63 А, с което създал условия за непълно отчитане на изразходваната електрическа енергия – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 500.00лв. /петстотин/ лева.
С.Т.Ж.
ПРИЗНАВА подсъдимия С. Т.Ж. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода месец февруари 2010г. до 14.04.2010г. в гр.Ц., обл.Б., ул.П. №**, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост и стопанисвана от “EVN – България” АД КЕЦ – П. с МОЛ И. М. К., като включил двужилен проводник преди мереното в автоматичен предпазител с 63 А, с което създал условия за непълно отчитане на изразходваната електрическа енергия – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 500.00лв. /петстотин/ лева.
Мотиви от 12.10.2010г.
Мотивите предадени на 12.10.2010г.
 
8 Гражданско дело No 79/2010, I състав Искове по КТ М.Н.Е. СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЕАД Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 11.10.2010г., в законна сила от 29.10.2010г.
Прекратява производството по делото, поради оттегляне на исковата молба.
 
9 Гражданско дело No 80/2010, II състав Искове по КТ Е.П.П. СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЕАД Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 11.10.2010г., в законна сила от 29.10.2010г.
Прекратява производството по делото, поради оттегляне на исковата молба.
 
10 Гражданско дело No 81/2010, I състав Искове по КТ Ц.И.Д. СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЕАД Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 11.10.2010г., в законна сила от 26.10.2010г.
Прекратява производството по делото, поради оттегляне на исковата молба.
 
11 Гражданско дело No 82/2010, II състав Искове по КТ С.Г.П. СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЕАД Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 11.10.2010г., в законна сила от 27.10.2010г.
Прекратява производството по делото, поради оттегляне на исковата молба.
 
12 Гражданско дело No 52/2010, I състав Искове по СК В.С.С.,
М.С.С.
С.К.С.,
ДСП ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 12.10.2010г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху детето В.С.С., ЕГН-**********, на майката Д.В.В., ЕГН-**********, като ОПРЕДЕЛЯ режим на свиждане на бащата С.К.С., ЕГН-********** с детето – всяка първа и трета събота и неделя на месеца от 08.00 часа до 18.00 часа, както и 30 последователни дни в годината, когато майката не е в отпуск
ОСЪЖДА С.К.С., ЕГН-**********, да заплаща издръжка на детето си В.С.С., ЕГН-**********, чрез неговата майка Д.В.В., ЕГН-**********, в размер на 80.00лв. (осемдесет лева), начиная от 13.05.2010г. до настъпването на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като отхвърля иска в останалата му част до претендирания размер от 100лв., като неоснователен.
ОСЪЖДА С.К.С., ЕГН-**********, да заплаща издръжка на детето си М.С.С., ЕГН-**********, чрез неговата майка и законен представител Д.В.В., ЕГН-**********, в размер на 60.00лв. (шестдесет лева), начиная от 13.05.2010г. до настъпването на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като отхвърля иска в останалата му част до претендирания размер от 100лв., като неоснователен.

 
13 Гражданско дело No 71/2010, II състав Облигационни искове К.С.К.,
П.С.С.,
С.С.К.,
М.И.С.,
С.Е.К.,
И.Е.К.
ПЪТНИ СТРОЕЖИ АД СЛИВЕН Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 12.10.2010г.
 
14 НОХД No 111/2010, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО И.Г.К.,
РУП - ПРИМОРСКО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 12.10.2010г., в законна сила от 12.10.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №111/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимата И.Г.К. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2 т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, а именно, че на 28.07.2010г. в гр.П. в търговски обект на ул.***, като пълномощник на ***, без правно основание и без съгласието на притежателя на изключителното право, а именно “Пума”, “PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport“ Germany, използвала в търговската дейност - /по смисъла на чл.13 ал.2 т.2, вр.ал.1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марките “Пума” “PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport“ Germany “, а именно – 18бр. потници с м. “Пума” на стойност 252.00 лева, 125 бр. тениски с м. “Пума” на стойност 2500.00 лева и 7 бр. дамски потници с м. “Пума” на стойност 84.00 лева, всичко на обща стойност 2836.00 лева, обект на това изключително право.
За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2 т.2, вр. ал.1 от ЗМГО подсъдимата ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, във вр. чл.13 ал.2 т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, а именно Пробация със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес – *** от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице не по-малко от ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимата И.Г.К., ЕГН *** да заплати ГЛОБА в размер на 350.00 /ТРИСТА И ПЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 18 бр. потници с м.“Пума, 125 бр. тениски с м.“Пума” и 7 бр. дамски потници с м. “Пума” на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.2 б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и да се унищожат.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА И.Г. К. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 186.60лв. за разноски по делото.

И.Г.К.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №111/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимата И.Г.К. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2 т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, а именно, че на 28.07.2010г. в гр.П. в търговски обект на ул.***, като пълномощник на ***, без правно основание и без съгласието на притежателя на изключителното право, а именно “Пума”, “PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport“ Germany, използвала в търговската дейност - /по смисъла на чл.13 ал.2 т.2, вр.ал.1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марките “Пума” “PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport“ Germany “, а именно – 18бр. потници с м. “Пума” на стойност 252.00 лева, 125 бр. тениски с м. “Пума” на стойност 2500.00 лева и 7 бр. дамски потници с м. “Пума” на стойност 84.00 лева, всичко на обща стойност 2836.00 лева, обект на това изключително право.
За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2 т.2, вр. ал.1 от ЗМГО подсъдимата ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, във вр. чл.13 ал.2 т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, а именно Пробация със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес – *** от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице не по-малко от ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимата И.Г.К., ЕГН *** да заплати ГЛОБА в размер на 350.00 /ТРИСТА И ПЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 18 бр. потници с м.“Пума, 125 бр. тениски с м.“Пума” и 7 бр. дамски потници с м. “Пума” на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.2 б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и да се унищожат.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА И.Г. К. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 186.60лв. за разноски по делото.

 
15 НОХД No 79/2010, II състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.К.Д. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 13.10.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.К.Д.,ЕГН ***, ЗА ВИНОВЕН в това че: В периода месец декември 2009 год. до месец май 2010 год. в гр. П., след като е осъден да издържа своя низходящ- малолетното си дете К.С. Д., ЕГН ***- съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно шест месечни вноски в размер на 300.00 лв. като деянието е извършено в условията на повторност– престъпление по чл. 183, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 183, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК и чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. ”б” от НК, ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6, изразяваща се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ седмично, за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител– планирани или извънредни, за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
3. 320 /триста и двадесет / часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото, за срок от ДВЕ ГОДИНИ, както и на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, чрез прочитане на присъдата по радиовъзел Бургас.


С.К.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.К.Д.,ЕГН ***, ЗА ВИНОВЕН в това че: В периода месец декември 2009 год. до месец май 2010 год. в гр. П., след като е осъден да издържа своя низходящ- малолетното си дете К.С. Д., ЕГН ***- съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно шест месечни вноски в размер на 300.00 лв. като деянието е извършено в условията на повторност– престъпление по чл. 183, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 183, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК и чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. ”б” от НК, ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6, изразяваща се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ седмично, за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител– планирани или извънредни, за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
3. 320 /триста и двадесет / часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото, за срок от ДВЕ ГОДИНИ, както и на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, чрез прочитане на присъдата по радиовъзел Бургас.


Мотиви от 14.10.2010г.
Мотивите изготвени в срок.
 
16 НАХД No 368/2010, I състав По ЗД по пътищата П.Г.П. РУП - ПРИМОРСКО,
Е.П.Д.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 13.10.2010г.
НП-потвърдено ОСТАВЯ без уважение жалбата на П.Г.П., ЕГН-**********,***, `````````, срещу наказателно постановление № 384 от 30.07.2007г. на началника на РПУ-Приморско, с което за нарушение по чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП му е наложено наказание: глоба в размер на 150.00лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца
 
17 НАХД No 370/2010, I състав Административни дела Н.Р.П. ОБЩИНА ГР.ПРИМОРСКО,
И.А.И.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 13.10.2010г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 95 от 23.08.2010г. на кмета на Община Приморско, с което на Н.Р.П., ЕГН-**********,***, за нарушение на чл.4, т.1, вр. чл.35, т.1 от НООРТОП, е наложена глоба от 150,00лв.
 
18 НАХД No 397/2010, II състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) УНИКС ДЖ ЕООД ТД НА НАП Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 13.10.2010г.
Прекратява производството пред ЦРС по НАХД №397/2010 година по описа на ЦРС. Изпраща делото по подсъдност но РС - Бургас.
 
19 Гражданско дело No 74/2009, II състав Вещни искове Т.И.С. МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ,
ВЕРМАШ - 90 ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ,
Н.Й.К.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 14.10.2010г.
След като изслуша становището на страните съдът действително намира, че предявеният иск в частта му касаеща чл.17, ал.2 ГПК е недопустим, поради което
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на иска по чл.124, вр. чл.17, ал.2 ГПК.
Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред БОС, който срок за ищеца и отв. К. тече от днес, а за ответника Министъра на земеделието и храните и ответника “Вермаш-90” ЕООД в ликвидация от датата на получаване на съобщението за неговото постановяване.

 
20 Гражданско дело No 63/2010, I състав Делби Д.С.С. Н.Д.С. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 14.10.2010г.
Искът уважен и делбата на процесните имоти допусната. Уважено искането на ищцата за предоставяне ползването на апартамента и гаража, а обектите от новата сграда предоставени за ползване на ответника.
 
21 Гражданско дело No 83/2010, II състав Развод по взаимно съгласие Р.Г.С.,
К.С.С.
  Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 14.10.2010г., в законна сила от 14.10.2010г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Р. Г. С., ЕГН *** и К. С. ЕГН ***, сключен на 30.05.1996 г. в гр. Бургас, съгласно Удостоверение за сключен граждански брак, издадено въз основа на акт за сключен граждански брак № ***г. поради постигнатото сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което:
1. Относно упражняването на родителските права: След развода упражняването на родителските права върху роденото по време на брака дете Г. К. С., ЕГН ***, се предоставят на майката Р. Г. С., като на бащата се определя режим на лични контакти с детето всяка първа и трета събота от месеца, както и един месец през лятото, несъвпадащ с годишния отпуск на майката.
2. По отношение местоживеенето на детето: детето ще продължи и занапред да живее при майката- Р.Г. С., ***.
3. По отношение на издръжката на детето: бащата К. С. С. ще заплаща месечна издръжка за отглеждането и възпитанието на детето Г. К. С. чрез неговата майка и законен представител Р. Г. С., в размер на 60,00 лв. /шестдесет лева/ месечно, начиная от датата на внасянето на споразумението в РС- Царево, до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, както и съответната законна лихва върху всяка закъсняла вноска, като издръжката следва да се заплаща до петнадесето число на месеца за който се дължи.
4. По отношение на семейното жилище: ползването на семейното жилище, находящо се в ***, собствено на съпругата Р. Г., ще се ползва занапред от нея и детето Г. К. С..
5. По отношение имуществените отношения между съпрузите: По време на брака същите не са придобили недвижимо и движимо имущество, което да бъде предмет на съпружеска имуществена общност.
6. Движимите вещи, придобити по време на брака съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и нямат претенции един към друг.
7. След развода, съпрузите няма да си дължат взаимно издръжка.
8. След прекратяване на брака съпругата Р. Г. С. ще възстанови предбрачното си фамилно име „Н.”.
9. Разноските по делото са поравно за двамата съпрузи.

ОСЪЖДА Р. Г. С., ЕГН ***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.
ОСЪЖДА К. С. С., ЕГН ***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството, както и сумата от 43.20 лв. (четиридесет и три лева и 20 стотинки), държавна такса върху размера на присъдената издръжка.

Решението е окончателно. 
22 НАХД No 361/2010, II състав По ЗД по пътищата М.А.Б. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ"-ДАИ,
Н.К.Ч.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 14.10.2010г.
НП-потвърдено.
 
23 ЧНД No 2015/2010, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.Я.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 15.10.2010г.
Налага на А.Я.С., ЕГН *** едно общо наказание измежду наказанията по присъда по НОХД № 133/ 2008 год. на Районен съд- Царево и споразумение по НОХД № 5596/ 2008 год. на PC- София, в размер на по- тежкото от тях, а именно наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален "СТРОГ" режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
На основание чл. 27, ал. 2 от НК, присъединява изцяло така определеното общо наказание, към неизтърпяната част от наказанието по присъда НОХД № 5460/ 2002 год. на СРС, влязла в законна сила на 26.04.2007 год. с която на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК му е наложено едно общо най-тежко наказание, между наказанието по НОХД № 1448/ 99 год. по описа на СГС-НО 6 състав и наказанието по присъда по НОХД № 5460/ 2002 год. а именно 12 години ЛОС при първоначален строг режим на изтърпяване и на основание чл. 24 НК е увеличено така определеното общо най-тежко наказание с 2 години ЛОС или общо 14 години ЛОС, при първоначален строг режим.

А.Я.С.
Налага на А.Я.С. ЕГН *** едно общо наказание измежду наказанията по присъда по НОХД № 133/ 2008 год. на Районен съд- Царево и споразумение по НОХД № 5596/ 2008 год. на PC- София, в размер на по- тежкото от тях, а именно наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален "СТРОГ" режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
На основание чл. 27, ал. 2 от НК, присъединява изцяло така определеното общо наказание, към неизтърпяната част от наказанието по присъда НОХД № 5460/ 2002 год. на СРС, влязла в законна сила на 26.04.2007 год. с която на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК му е наложено едно общо най-тежко наказание, между наказанието по НОХД № 1448/ 99 год. по описа на СГС-НО 6 състав и наказанието по присъда по НОХД № 5460/ 2002 год. а именно 12 години ЛОС при първоначален строг режим на изтърпяване и на основание чл. 24 НК е увеличено така определеното общо най-тежко наказание с 2 години ЛОС или общо 14 години ЛОС, при първоначален строг режим.

Мотиви от 15.10.2010г.
 
24 ЧНД No 2017/2010, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.П.Л. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 15.10.2010г.
Налага на Д.П.Л., ЕГН *** едно общо наказание измежду наказанията по присъда по НОХД № 133/ 2008 год. на Районен съд- Царево и присъда по НОХД № 213/ 2009 год. на PC- Луковит, в размер на по- тежкото от тях, а именно наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК, отлага изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.


Д.П.Л.
Налага на Д.П.Л., ЕГН *** едно общо наказание измежду наказанията по присъда по НОХД № 133/ 2008 год. на Районен съд- Царево и присъда по НОХД № 213/ 2009 год. на PC- Луковит, в размер на по- тежкото от тях, а именно наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК, отлага изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.


Мотиви от 15.10.2010г.
 
25 Гражданско дело No 73/2010, I състав Развод и недейств. на брака С.О.Г. И.В.Г.,
ДСП ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 18.10.2010г.
Разводът допуснат и бракът между страните прекратен. Родителските права за детето пресъдени на баща. Определен режим на свиждане на майката. В нейна тежест присъдена издръжка за детето в размер на 80лв. Семейното жилище предоставено на съпруга. Постановено запазване на предбрачното фамилно име на жената.
 
26 НОХД No 116/2010, II състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Д.Н.К. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 18.10.2010г., в законна сила от 18.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №116/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия К., представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 346 ал. 2 т. 2 предл. първо, вр. ал. 1 и чл. 343б ал. 1 от НК, за това, че:
1/.На 15.04.2010 г. в около 22.00 ч. в гр. Приморско, Бургаска обл. на ул. „Р." противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство лек автомобил марка „**" модел ***, с per. №*** на стойност 2408.00 лева от владението на И. Д. С. без негово съгласие с намерението да го ползва, като деянието е извършено в пияно състояние.
За посоченото в т.1 престъпление, обвиняемият Д. Н. К., ЕГН *** ще изтърпи наказание на основание чл. 346 ал. 2 т. 2 предл. първо, вр. ал. 1 и чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
2/. На 15.04.2010 г. в около 22.00 ч. в гр. Приморско, Бургаска обл., на ул. „Р." управлявал моторно превозно средство - автомобил марка „**" модел ***, c per. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алокохол в кръвта си - 2.48 промила на хиляда установено по надлежния ред - със съдебно медицинска експертиза № 254/2010 год на отделението по съдебна медицина МБАЛ Бургас.
За посоченото в т.2 престъпление, обвиняемият Д. Н. К., ЕГН *** ще изтърпи наказание на основание чл. 343б ал. 1 от НК и чл. 55 ал. 1 т. 2, б. б от НК, именно наказание „ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ТРИ ПЪТИ седмично пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА
На основание чл. 23 ал. 1 предл. първо от НК НАЛАГА на обвиняемия Д. Н. К., ЕГН *** едно общо наказание измежду определените по-горе наказания, в размер на по-тежкото от тях, а именно наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Д. Н. К., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от дата на влизане на споразумението в сила.
Веществени доказателства - няма
Разноски по делото - няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди – няма.

На основание чл. 24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №116/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Д. Н. К., ЕГН *** мярката за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7- дневен срок от днес.


Д.Н.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №116/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия К., представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 346 ал. 2 т. 2 предл. първо, вр. ал. 1 и чл. 343б ал. 1 от НК, за това, че:
1/.На 15.04.2010 г. в около 22.00 ч. в гр. Приморско, Бургаска обл. на ул. „Р." противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство лек автомобил марка „**" модел ***, с per. №*** на стойност 2408.00 лева от владението на И. Д. С. без негово съгласие с намерението да го ползва, като деянието е извършено в пияно състояние.
За посоченото в т.1 престъпление, обвиняемият Д. Н. К., ЕГН *** ще изтърпи наказание на основание чл. 346 ал. 2 т. 2 предл. първо, вр. ал. 1 и чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
2/. На 15.04.2010 г. в около 22.00 ч. в гр. Приморско, Бургаска обл., на ул. „Р." управлявал моторно превозно средство - автомобил марка „**" модел ***, c per. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алокохол в кръвта си - 2.48 промила на хиляда установено по надлежния ред - със съдебно медицинска експертиза № 254/2010 год на отделението по съдебна медицина МБАЛ Бургас.
За посоченото в т.2 престъпление, обвиняемият Д. Н. К., ЕГН *** ще изтърпи наказание на основание чл. 343б ал. 1 от НК и чл. 55 ал. 1 т. 2, б. б от НК, именно наказание „ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ТРИ ПЪТИ седмично пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА
На основание чл. 23 ал. 1 предл. първо от НК НАЛАГА на обвиняемия Д. Н. К., ЕГН *** едно общо наказание измежду определените по-горе наказания, в размер на по-тежкото от тях, а именно наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Д. Н. К., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от дата на влизане на споразумението в сила.
Веществени доказателства - няма
Разноски по делото - няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди – няма.

На основание чл. 24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №116/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Д. Н. К., ЕГН *** мярката за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7- дневен срок от днес.


 
27 НАХД No 353/2010, II състав Административни дела А.Н.С. РУП - ПРИМОРСКО,
Т.П.А.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 18.10.2010г.
НП-потвърдено .
 
28 НАХД No 354/2010, II състав Административни дела Б.Д.Ш. РУП - ПРИМОРСКО,
И.А.И.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 18.10.2010г.
НП-потвърдено .
 
29 НАХД No 363/2010, II състав По ЗД по пътищата П.К.Г. РУП ЦАРЕВО,
Д.П.Ш.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 18.10.2010г.
НП-потвърдено
 
30 НАХД No 366/2010, II състав По ЗД по пътищата А.В.С. РУП ЦАРЕВО,
Д.П.Ш.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 18.10.2010г.
НП-потвърдено
 
31 Гражданско дело No 89/2010, II състав Други дела Р.А.С.,
Д.С.С.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 19.10.2010г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че С.К.С., ЕГН *** от с. Р., обл. Б. е починал на 12.08.2010 год. в Многопрофилна болница за активно лечение гр. Стара Загора.
Препис от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояние при Община Стара Загора, за съставяне на акт за смърт на С.К.С., ЕГН ***.


 
32 Гражданско дело No 90/2010, II състав Чл.19 ЗГР П.С.Г. ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 19.10.2010г.
ДОПУСКА ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОТО ИМЕ на П.С.Г., ЕГН ****, гр. Б., *** от “ПЕНЧО” на “П.”.
 
33 НЧХД No 1005/2010, II състав НЧХД Н.Д.С. С.В.Д. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 19.10.2010г.
Съдът, след като изслуша становището на страните, на осн. чл. 24, ал..4, т.4 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД №1005/2010г. по описа на ЦРС.
Препис от настоящият протокол да се приложи по НЧХД №1007 от 2010г по описа на ЦРС.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок считано от днес пред БОС.


 
34 Гражданско дело No 54/2010, I състав Искове по КТ Т.С.Т. ТПК КОЛЕКТИВЕН ТРУД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 20.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от Т.С.Т., ЕГН-**********,***, с който моли съда да приеме за установено по отношение на ТПК”Колективен труд”, ЕИК-102003430, гр.Ахтопол, ул.Тракия №6, че не е прекратявал членството си в нея.
 
35 Гражданско дело No 76/2010, I състав Вещни искове СИМОНА ТУРС ООД МАГАБИТ ЕООД Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 20.10.2010г.
Прекратява производството, поради оттегляне на иска
 
36 НАХД No 360/2010, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) С.Т.Я. РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 20.10.2010г.
НП-потвърдено
 
37 НАХД No 389/2010, II състав Административни дела Г.В.С. ОБЩИНА ЦАРЕВО,
И.Т.Я.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 20.10.2010г.
НП-изменено
 
38 Гражданско дело No 53/2010, I състав Искове по КТ Я.Д.Р. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 21.10.2010г.
ОТМЕНЯ заповед № 088/28.06.2010г. на директора на „Държавно горско стопанство – Царево”ДП, ЕИК-102004023, гр.Царево, ул.Хан Аспарух №25, с която на Я.Д.Р., ЕГН-**********,*** е наложено дисциплинарно наказание "забележка".
 
39 НАХД No 403/2010, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Е.М.Д.,
А.И.К.
Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 21.10.2010г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХД №403/2010 година и ВРЪЩА делото на прокурора. Определението подлежи на обжалване или протестиране с частна жалба или частен протест в седемдневен срок от връчването на препис от определението на прокурора и обвиняемите.
 
40 НОХД No 117/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.С.Ц.Ц.,
С.В.Д.,
В.С.В.,
А.А.С.Б.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 25.10.2010г., в законна сила от 25.10.2010г.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК обвиняемият А. С. Ц. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл. 42а ал.2 т. 1, 2 и 6 НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. 200/двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК обвиняемият С. В. Д. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 54 ал.1 от НК, а именно “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК обвиняемият В. С. В. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 54 ал.1 от НК, а именно “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК обвиняемият А. А. С. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно “Пробация” при условията на чл. 42а ал.2 т. 1 и 2 НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА:
1 бр. брадва, собственост на обв. С. В. Д., на основание чл. 53 ал.1 б."а" от НК СЕ ОТНЕМА в полза на Държавата.
1 бр. кирка, собственост на обв. А. С. Ц. на основание чл. 53 ал.1 б."а" от НК СЕ ОТНЕМА в полза на Държавата.
1 бр. моторен трион "***" -** - с неустановен в хода на разследването собственик - на основание чл. 112 ал.1 от НПК СЕ ОТНЕМА в полза на Държавата, ако в едногодишен срок от завършване на наказателното производство не бъде потърсен.
Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени изцяло.
ОСЪЖДА обвиняемите А. С. Ц. /А. С. Ц./, С. В. Д., В. С. В./В. М. Ж./, А. А. С./А. Р. Б./ да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 67.00 лв., по 16.75 лв. за всеки един от тях за разноски по делото.

А.С.Ц.Ц.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК обвиняемият А. С. Ц. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл. 42а ал.2 т. 1, 2 и 6 НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. 200/двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

С.В.Д.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК обвиняемият С. В. Д. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 54 ал.1 от НК, а именно “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В.С.В.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК обвиняемият В. С. В. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 54 ал.1 от НК, а именно “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
А.А.С.Б.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК обвиняемият А. А. С. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно “Пробация” при условията на чл. 42а ал.2 т. 1 и 2 НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

 
41 Гражданско дело No 66/2010, I състав Развод и недейств. на брака М.Г.П. Т.Г.П.,
ДСП ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 26.10.2010г.
Разводът допуснат и бракът прекратен. Родетлските права върху детето на майката с режим на свиждане на бащата и присъдена издръжка от 100лв. за детето в тежест на бащата. Възстановено предбрачното име на майката.
 
42 НАХД No 355/2010, II състав По Закона за митниците СИНДАРЕЛА ЕООД И.М.М.,
АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ РМД БУРГАС
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 26.10.2010г.
НП-потвърдено
 
43 Гражданско дело No 40/2010, II състав Облигационни искове ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД М.Н.К. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 27.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените от „Общинска Застрахователна Компания" АД /Застрахователно Акционерно Дружество „ОЗК- Застраховане" АД/, ***, против ответник М. Н. К., ЕГН *** искове, с която се иска от съда да постанови решение, с което да приеме за установено по отношение на ответника, че същия дължи на ищеца сума в размер на 558.55 лева, от които: сумата от 346.96 лева- изплатеното от ищеца застрахователно обезщетение по застрахователна полица № ***, валидна от 15.03.2005 год. до 21.12.2005 год. сумата от 211.59 лева- законна лихва върху главницата, считано от 03.08.2005 год. до 04.04.2010 год. както и законна лихва върху посочената сума, считано от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане на сумата, както и да заплати на ищеца направените по делото разноски.
ОСЪЖДА „Общинска Застрахователна Компания" АД /Застрахователно Акционерно Дружество „ОЗК- Застраховане" АД/, ЕИК ***, да заплати на М. Н. К., ЕГН ***, сумата от 100.00 лв. /сто лева/, представляващи направените по делото разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.

 
44 Гражданско дело No 62/2010, I състав Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД К.М.Я. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 27.10.2010г.
ПРИЕМА за установено по отношение на К.М.Я., ЕГН-**********,***, че дължи на “БНП Париба Пърсънъл Файненс”ЕАД, ЕИК-130697606, гр.София, ж.к.Младост 4, Бизнес парк София, сгр.14, сума в размер на 2154,89лв, от които неизплатена главница в размер на 1922,56лв. за невърнат кредит по договор № PLUS-01156349, мораторна лихва от 232.33лв. за периода 19.12.2008г. до 05.05.2010г. и законната лихва от 06.05.2010г. до окончателното изплащане, както и сумата от 143,10лв. за разноски в производството по чл.410 ГПК и осъжда ответницата да заплати тези суми на ищеца.
 
45 НАХД No 371/2010, II състав Административни дела АМБАСАДОР ЕООД ДИРЕКЦИЯ РЕГИСТРИРАНЕ ЛИЦЕНЗИРАНЕ И КОНТРОЛ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 27.10.2010г.
НП-потвърдено
 
46 Гражданско дело No 50/2010, I състав Облигационни искове ЛАВЪР-2006 ЕООД ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 28.10.2010г.
ПРИЕМА за установено по отношение на Община Приморско, че дължи на “Лавър-2006”ЕООД, ЕИК-147006331, с.Ясна поляна, общ.Приморско, ул.Лазар Маджаров №1, сумата от 3513,25лв. за добита и фактурирана дървесина, с лихва от 561.35лв. за периода 24.08.2008г. до 15.04.2010г. и законната лихва върху главницата от 14.05.2010г. до окончателното изплащане и разноските по делото в размер на 132,06лв.
 
47 НОХД No 120/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.Р.К. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 28.10.2010г., в законна сила от 28.10.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №120/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия С. Р. К. - роден на****, живущ в ***, ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 19.08.2010 год. около 19.55 часа по второстепен път II-99, км. 49, в района на р. "Караагач", в посока от гр. Царево за гр. Китен, Бургаска обл., управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка "***" модел "***" с per. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.16 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с инв. № 0277.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият С. Р. К., ЕГН*** ще изтърпи наказание на основание чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия С. Р. К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 59 ал.3 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 19.08.2010 год.
Веществените доказателства - няма.
Разноски по делото - няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №120/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия С. Р. К., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


С.Р.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №120/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия С. Р. К. - роден на****, живущ в ***, ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 19.08.2010 год. около 19.55 часа по второстепен път II-99, км. 49, в района на р. "Караагач", в посока от гр. Царево за гр. Китен, Бургаска обл., управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка "***" модел "***" с per. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.16 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с инв. № 0277.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият С. Р. К., ЕГН*** ще изтърпи наказание на основание чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия С. Р. К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 59 ал.3 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 19.08.2010 год.
Веществените доказателства - няма.
Разноски по делото - няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №120/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия С. Р. К., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


 
48 НОХД No 119/2010, I състав ГЛ.X. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО К.В.П. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 29.10.2010г., в законна сила от 29.10.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №119/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и подсъдимия К.В.П. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Л., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.339, ал.1 от НК, а именно, че на неустановена дата през м.август 2010г. в гр.П., придобил и държал до 21.08.2010г. в гр. П., в лек автомобил марка *** с рег. № *** и в квартира на ул.*** боеприпаси – 45 бр. патрони калибър 7.65х17 мм., без да има за това надлежно разрешение.
За посоченото престъпление на основание чл.339, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, подсъдимият К.В.П., ЕГН *** ще изтърпи наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл. 66 ал.1 от НК СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 45бр. патрони калибър 7.65х17мм. са унищожени при експериментална стрелба.


К.В.П.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №119/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и подсъдимия К.В.П. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Л., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.339, ал.1 от НК, а именно, че на неустановена дата през м.август 2010г. в гр.П., придобил и държал до 21.08.2010г. в гр. П., в лек автомобил марка *** с рег. № *** и в квартира на ул.*** боеприпаси – 45 бр. патрони калибър 7.65х17 мм., без да има за това надлежно разрешение.
За посоченото престъпление на основание чл.339, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, подсъдимият К.В.П., ЕГН *** ще изтърпи наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл. 66 ал.1 от НК СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 45бр. патрони калибър 7.65х17мм. са унищожени при експериментална стрелба.

 
49 НАХД No 372/2010, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ю.С.Т.,
Р.С.К.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 29.10.2010г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност Ю.С.Т., ЕГН-**********,***, временно пребиваващ на адрес ***, местността „К.”, за извършеното от него престъпление по чл.133, ал.1, предл.второ, вр. чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 23.04.2010г. в гр.Царево, обл.Бургаска, в района на ваканционно селище „Нестинарка”, при яздене на кон, причинил по непредпазливост средна телесна повреда на св.Р.С.К., изразяваща се в счупване на лява подбедрица в долната част, което е причинило трайно затруднение на движението на левия крак за срок от около 5-6 месеца, при обичаен ход на оздравителния процес и му НАЛАГА административно наказание по реда на чл.78а от НК, глоба в размер на 500.00/петстотин/лева.
Ю.С.Т.
Освобождава от наказателна отговорност и налага наказание глоба в размер на 500лв.
Р.С.К.