РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.09.2011г. до 30.09.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 81/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.Й.Х.,
Д.Д.И.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 01.09.2011г., в законна сила от 19.09.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Й.Х. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 05.03.2011г. до 09.05.2011г. в гр.Ц., обл.Б., кв.***, почивна база “***” и от частен имот, намиращ се в местността “***”, действайки в условията на продължавана престъпна дейност, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с Д.Д.И. и чрез използване на техническо средство – клещи, отнел от владението на материално отговорното лице Я.Щ.А., ЕГН **** движими вещи – 25 метра ел. проводник /мостов/ “ППВМ Б1” 2х4кв.мм. на стойност 48.75 лева и 30 метра ел. проводник /мостов/ “ППВМ Б1” 2х6кв.мм. на стойност 85.80 лева, всичко на обща стойност 134.55 лева, собственост на Сдружение “*** и от владението и собственост на Е.Д.Т. движими вещи – 26 линейни метра телена оградна мрежа с размер на окото 6/6см. на стойност 85.31 лева, всичко на обща стойност 219.86 лева, без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвоят, като деянието е извършено от подсъдимия Х.Й.Х. в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, буква “б” от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.И. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 05.03.2011г. до 09.05.2011г. в гр.Ц., обл.Б., кв.”***”, почивна база “***” и от частен имот, намиращ се в местността “***”, действайки в условията на продължавана престъпна дейност, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с Д.Д.И.и чрез използване на техническо средство – клещи, отнел от владението на материално отговорното лице Я.Щ.А., ЕГН движими вещи – 25 метра ел. проводник /мостов/ “ППВМ Б1” 2х4кв.мм. на стойност 48.75 лева и 30 метра ел. проводник /мостов/ “ППВМ Б1” 2х6кв.мм. на стойност 85.80 лева, всичко на обща стойност 134.55 лева, собственост на Сдружение “***” и от владението и собственост на Е.Д.Т. движими вещи – 26 линейни метра телена оградна мрежа с размер на окото 6/6см. на стойност 85.31 лева, всичко на обща стойност 219.86 лева, без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвоят - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, , поради което и на осн. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Х.Й.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Й.Х. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 05.03.2011г. до 09.05.2011г. в гр.Ц., обл.Б., кв.***, почивна база “***” и от частен имот, намиращ се в местността “***”, действайки в условията на продължавана престъпна дейност, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с Д.Д.И. и чрез използване на техническо средство – клещи, отнел от владението на материално отговорното лице Я.Щ.А., ЕГН **** движими вещи – 25 метра ел. проводник /мостов/ “ППВМ Б1” 2х4кв.мм. на стойност 48.75 лева и 30 метра ел. проводник /мостов/ “ППВМ Б1” 2х6кв.мм. на стойност 85.80 лева, всичко на обща стойност 134.55 лева, собственост на Сдружение “*** и от владението и собственост на Е.Д.Т. движими вещи – 26 линейни метра телена оградна мрежа с размер на окото 6/6см. на стойност 85.31 лева, всичко на обща стойност 219.86 лева, без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвоят, като деянието е извършено от подсъдимия Х.Й.Х. в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, буква “б” от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.


Д.Д.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.И. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 05.03.2011г. до 09.05.2011г. в гр.Ц., обл.Б., кв.”***”, почивна база “***” и от частен имот, намиращ се в местността “***”, действайки в условията на продължавана престъпна дейност, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с Д.Д.И.и чрез използване на техническо средство – клещи, отнел от владението на материално отговорното лице Я.Щ.А., ЕГН движими вещи – 25 метра ел. проводник /мостов/ “ППВМ Б1” 2х4кв.мм. на стойност 48.75 лева и 30 метра ел. проводник /мостов/ “ППВМ Б1” 2х6кв.мм. на стойност 85.80 лева, всичко на обща стойност 134.55 лева, собственост на Сдружение “***” и от владението и собственост на Е.Д.Т. движими вещи – 26 линейни метра телена оградна мрежа с размер на окото 6/6см. на стойност 85.31 лева, всичко на обща стойност 219.86 лева, без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвоят - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, , поради което и на осн. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Мотиви от 12.09.2011г.
Мотивите предадени на 12.09.2011г.
 
2 Гражданско дело No 53/2011, I състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД З.Г.Г. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 02.09.2011г., в законна сила от 27.09.2011г.
Прекратява производството по делото. Определението обжалваемо с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред БОС.
 
3 НОХД No 53/2011, I състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Е.Д.Н. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 02.09.2011г., в законна сила от 02.09.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №53/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Е.Д.Н. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.К., съгласно условията на което подсъдимият Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.183, ал.1 от НК, а именно в това, че в периода от месец октомври 2009г. до 31.03.2011г. в гр.П., обл.Б., след като е бил осъден с решение №***/03.12.2002г. на СРС да издържа свой низходящ роднина – сина си Д.Е.Н., ЕГН ***, чрез законния си представител Е.Д.Д. от гр.П., съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две вноски, а именно в размер на 17 /седемнадесет/ месечни вноски в размер общо на 595.00лв.
За посоченото престъпление подсъдимият Е.Д.Н. на основание чл.183, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Разноски по делото няма.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 595.00 лева са възстановени.

Е.Д.Н.
За посоченото престъпление подсъдимият Е.Д.Н. на основание чл.183, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Разноски по делото няма.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 595.00 лева са възстановени.

 
4 НОХД No 67/2011, I състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.И.Р. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 02.09.2011г., в законна сила от 20.09.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.И.Р. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в началото на месец август 2010г. в гр.К., обл.Б., на около 40 метра от заведение ***, намерил чужди движими вещи – 1бр. мобилен телефон марка “Нокия”, модел “8600-Луна” с ИМЕЙ 356287011766790 на стойност 545.48лв., 1бр. Сим карта на стойност 5.90лв., 1бр. преносим компютър /лаптоп/ марка “Тошиба”, модел “Сателит – А300-17Н” със зарядно устройство на стойност 839.29лв., всичко на обща стойност 1390.67лв., собственост на Д.К.И. и в продължение на една седмица не съобщил за тях на собственика, на властта или на този, който ги е загубил – престъпление по чл.207, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на “ГЛОБА” в размер на 300.00лв./триста лева/.
Г.И.Р.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.И.Р. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в началото на месец август 2010г. в гр.К., обл.Б., на около 40 метра от заведение ***, намерил чужди движими вещи – 1бр. мобилен телефон марка “Нокия”, модел “8600-Луна” с ИМЕЙ 356287011766790 на стойност 545.48лв., 1бр. Сим карта на стойност 5.90лв., 1бр. преносим компютър /лаптоп/ марка “Тошиба”, модел “Сателит – А300-17Н” със зарядно устройство на стойност 839.29лв., всичко на обща стойност 1390.67лв., собственост на Д.К.И. и в продължение на една седмица не съобщил за тях на собственика, на властта или на този, който ги е загубил – престъпление по чл.207, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на “ГЛОБА” в размер на 300.00лв./триста лева/.
Мотиви от 12.09.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
5 Гражданско дело No 67/2011, I състав Чл.19 ЗГР С.Х.К. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 03.09.2011г., в законна сила от 26.09.2011г.
ДОПУСКА промяна на фамилното име на С.Х.К., ЕГН-********** ***, от “К.” на “СЛАВОВА”.
 
6 НОХД No 114/2011, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.Г.П. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 03.09.2011г., в законна сила от 03.09.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №114/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия П. Г. П.със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл.първо от НК, а именно, че на 26.08.2011г. в гр.П., обл.Б., ул.** №**,в стая, без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал високорискови наркотични вещества – 1бр. растение от рода на КОНОП/ КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 7,250 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,03% на стойност 43,50 лева/четиридесет и три лева и петдесет стотинки/ в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила, като 1 грам КОНОП/КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6,00лева за грам, съгласно постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998г. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000г., като деянието представлява маловажен случай.
За посоченото престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3 т.1 предл.първо от НК подсъдимият П. Г. П. на осн. чл.54 ал.1 от НК ще изтърпи наказание «ГЛОБА» в размер на 600.00лв.
ОСЪЖДА П. Г. П. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 142.00лв. за разноски по делото.

П.Г.П.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №114/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия П. Г. П.със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл.първо от НК, а именно, че на 26.08.2011г. в гр.П., обл.Б., ул.** №**,в стая, без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал високорискови наркотични вещества – 1бр. растение от рода на КОНОП/ КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 7,250 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,03% на стойност 43,50 лева/четиридесет и три лева и петдесет стотинки/ в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила, като 1 грам КОНОП/КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6,00лева за грам, съгласно постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998г. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000г., като деянието представлява маловажен случай.
За посоченото престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3 т.1 предл.първо от НК подсъдимият П. Г. П. на осн. чл.54 ал.1 от НК ще изтърпи наказание «ГЛОБА» в размер на 600.00лв.
ОСЪЖДА П. Г. П. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 142.00лв. за разноски по делото.

 
7 НАХД No 449/2011, I състав По УБДХ РУП - ПРИМОРСКО К.Ш. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 05.09.2011г.
НАЛАГА на К. Ш. административно наказание – ГЛОБА в размер на 100лв., за извършеното от нея дребно хулиганство на 04.09.2011г. около 23.30 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, ресторант Лагуна
К.Ш.
Мотиви от 05.09.2011г.
Мотивите предадени.
 
8 Гражданско дело No 44/2011, II състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД СПОРТНИ ИМОТИ ПРИМОРСКО АД Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 08.09.2011г.
Прекратява производството по делото, поради отегляне на предявения иск
 
9 НАХД No 388/2011, I състав Административни дела СИЛВА-ЮГ ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 08.09.2011г.
ОСТАВЯ без уважение жалбата на ”Силва-юг”ЕООД, ЕИК-147141375 гр.Царево, ул.Христо Смирненски №8, срещу наказателно постановление № Д 102 от 15.06.2011г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните Бургас, с което за нарушение по чл.42, ал.2 от Закона за храните е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв. (две хиляди лева) и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
 
10 НАХД No 394/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.И.З. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 08.09.2011г., в законна сила от 12.10.2011г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност Б.И.З., ЕГН-**********,***, живущ ***, `````````, за извършеното от него престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК, а именно, че на 09.07.2011г. в гр.Приморско, обл.Бургаска, без надлежно разрешително придобил и държал до 10.07.2011г., високо рисково наркотично вещество – метаамфетамин сол, с нетно тегло 0,1 грама, със съдържание на основно вещество 8,60%, на стойност 2,50лв., като деянието представлява маловажен случай, и му НАЛАГА административно наказание по реда на чл.78а от НК, глоба в размер на 1000/хиляда/лева.
Б.И.З.
Мотиви от 08.09.2011г.
Мотивите предадени на 08.09.2011г.
 
11 Гражданско дело No 45/2011, I състав Облигационни искове ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД Д.П.Д. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 09.09.2011г., в законна сила от 09.09.2011г.
ПРИЕМА за установено вземането на „ЕВН България Електроснабдяване”АД, ЕИК 123526430, гр.Пловдив,ул."Христо Г.Данов" 37 против Д.П.Д., ЕГН-**********,***, в размер на 1`589,53лв., представляваща стойността на консумирана електрическа енергия за периода от 03.08.2010г. до 07.10.2010г. и 66,35лв., представляваща стойността на законната лихва за забава за периода 16.10.2010г. – 05.04.2011г., ведно със законната лихва върху главницата от 06.04.2011г. до окончателното плащане, както и сумата от 133,12лв. за разноски за производството по чл.410 ГПК.
 
12 Гражданско дело No 77/2011, I състав Развод и недейств. на брака М.В.Б. Т.И.Б.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 09.09.2011г.
Разводът допуснат и бракът прекратен, родителските права върху детето предоставени на майката, присъдена издръжка за детето в тежест на бащата от 80лв., предобитият автообил поставен в дял на съпрута, възстановено предбрачното фамилно име на съпругата.
 
13 НОХД No 116/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.И.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 09.09.2011г., в законна сила от 09.09.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №116/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия С.И.А. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.П., съгласно условията на което подсъдимият А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 08.06.2011г. около 17.35ч. на входа на гр.Ц., път ІІ-99, км.58 управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел * с рег. № ** в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 2865/20.07.2010г. на началника на РУП гр.Несебър, влязло в законна сила на 20.09.2010г., наказателно постановление №3124/28.07.2010г. на началника на РУП гр.Несебър, влязло в законна сила на 20.09.2010г. и наказателно постановление №3990/16.09.2010г. издадено от началника на РУП гр.Несебър, влязло в законна сила на 03.11.2010г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление.
За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК подсъдимият С. И. А. ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА С.И.А.от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

С.И.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №116/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия С.И.А. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.П., съгласно условията на което подсъдимият А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 08.06.2011г. около 17.35ч. на входа на гр.Ц., път ІІ-99, км.58 управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел * с рег. № ** в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 2865/20.07.2010г. на началника на РУП гр.Несебър, влязло в законна сила на 20.09.2010г., наказателно постановление №3124/28.07.2010г. на началника на РУП гр.Несебър, влязло в законна сила на 20.09.2010г. и наказателно постановление №3990/16.09.2010г. издадено от началника на РУП гр.Несебър, влязло в законна сила на 03.11.2010г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление.
За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК подсъдимият С. И. А. ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА С.И.А.от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

 
14 Гражданско дело No 33/2011, I състав Облигационни искове Н.Д.Н. АКРУКС-АГАО ООД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 12.09.2011г.
Предварителният договор обявен за окончателен.
 
15 НАХД No 380/2011, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) Ж.П.Д. РИОСВ ГР. БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 12.09.2011г.
НП-потвърдено
 
16 НОХД No 120/2011, I състав ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.И.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 13.09.2011г., в законна сила от 13.09.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №120/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия М. И.К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.191, ал.3 от НК, а именно, че за времето от 26.01.2007г. до 16.11.2007г. в гр.А., общ.Ц., обл.Б., ул.** №*, като пълнолетно лице, без да е сключило брак, заживял на съпружески начала с лице от женски пол, ненавършило 14-годишна възраст – с малолетната Й. Х.К. ЕГН ***.
За посоченото престъпление по чл.191, ал.3 от НК подсъдимият М. И. К. ще изтърпи наказание на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

М.И.К.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №120/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия М. И.К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.191, ал.3 от НК, а именно, че за времето от 26.01.2007г. до 16.11.2007г. в гр.А., общ.Ц., обл.Б., ул.** №*, като пълнолетно лице, без да е сключило брак, заживял на съпружески начала с лице от женски пол, ненавършило 14-годишна възраст – с малолетната Й. Х.К. ЕГН ***.
За посоченото престъпление по чл.191, ал.3 от НК подсъдимият М. И. К. ще изтърпи наказание на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 
17 НАХД No 377/2011, I състав По Закона за митниците ЕТ СКУЛИЕВ-ТОДОРКА ПЕТКОВА АГЕНЦИЯ МИТНИЦА ТМУ БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 14.09.2011г.
НП-отменено
 
18 НАХД No 382/2011, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ЛОЗЕНЕЦ ИН ООД ТД НА НАП Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 14.09.2011г.
НП-потвърдено
 
19 НАХД No 383/2011, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ЛОЗЕНЕЦ ИН ООД ТД НА НАП Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 14.09.2011г.
НП-потвърдено
 
20 НАХД No 369/2011, I състав Административни дела Г.В.С. БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.09.2011г.
НП-потвърдено
 
21 НАХД No 396/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ч.С. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.09.2011г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност Ч.С., за извършеното от него престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК, и му НАЛАГА административно наказание по реда на чл.78а от НК, глоба в размер на 1000лв.
Ч.С.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност Ч.С., за извършеното от него престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК, и му НАЛАГА административно наказание по реда на чл.78а от НК, глоба в размер на 1000лв.
Мотиви от 15.09.2011г.
Мотивите предадени на 15.09.2011
 
22 НАХД No 398/2011, I състав По ЗД по пътищата Д.Й.С. СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОД НА МВР ГР.БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.09.2011г.
НП-изменено
 
23 НАХД No 408/2011, I състав По ЗД по пътищата И.Д.С. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.09.2011г., в законна сила от 11.10.2011г.
НП-отменено
 
24 НОХД No 79/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Г.С.,
К.С.А.,
М.Я.Д.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 16.09.2011г., в законна сила от 03.10.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Г.С. ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето 04.02.2011г.-05.02.2011г. в гр.К., обл.Б., моста на река *** и в гр.П., обл.Б., ММЦ, подсъдимият И.Г.С. в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършител с подсъдимите К.С.А. и М.Я.Д., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. брадва, 1 бр. кирка, 1 бр. лопата и неустановено техническо средство и чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка *** модел *** с рег. №***, отнел от владението на Р.И.Д., собственост на «БТК» АД с ЕИК 831642181, наричано «Виваком» с МОЛ Р.И.Д. движими вещи – 37.75 метра многожилен меден съобщителен кабел модел ТЗБс 14х4х09.8 kHz на стойност 677.99 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено от подс. С. в условията на повторност и направил опит да отнеме от владението на Н.А.В., собственост на «Албена» АД, клон ММЦ П. с материално отговорно лице Н.А.В. движими вещи – 1.10 метра четирижилен меден кабел модел СБВТ 3х70+35 на стойност 71.54 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от подсъдимия причини, не представлява маловажен случай и е извършено от подс. С. в условията на повторност - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затвор.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.С.А. ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето 04.02.2011г.-05.02.2011г. в гр.К., обл.Б., моста на река *** и в гр.П., обл.Б., ММЦ, подсъдимият К.С.А. в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършител с подсъдимите И.Г.С. и М.Я.Д., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. брадва, 1 бр. кирка, 1 бр. лопата и неустановено техническо средство и чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка *** модел *** с рег. №***, отнел от владението на Р.И.Д., собственост на «БТК» АД с ЕИК 831642181, наричано «Виваком» с МОЛ Р.И.Д. движими вещи – 37.75 метра многожилен меден съобщителен кабел модел ТЗБс 14х4х09.8 kHz на стойност 677.99 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и направил опит да отнеме от владението на Н.А.В., собственост на «Албена» АД, клон ММЦ П. с материално отговорно лице Н.А.В. движими вещи – 1.10 метра четирижилен меден кабел модел СБВТ 3х70+35 на стойност 71.54 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от подсъдимия причини и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Я.Д. ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето 04.02.2011г.-05.02.2011г. в гр.К., обл.Б., моста на река *** и в гр.П., обл.Б., ММЦ, подсъдимият М.Я.Д. в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършител с подсъдимите И.Г.С. и К.С.А., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. брадва, 1 бр. кирка, 1 бр. лопата и неустановено техническо средство и чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка *** модел *** с рег. №***, отнел от владението на Р.И.Д., собственост на «БТК» АД с ЕИК 831642181, наричано «Виваком» с МОЛ Р.И.Д. движими вещи – 37.75 метра многожилен меден съобщителен кабел модел ТЗБс 14х4х09.8 kHz на стойност 677.99 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и направил опит да отнеме от владението на Н.А.В., собственост на «Албена» АД, клон ММЦ П. с материално отговорно лице Н.А.В. движими вещи – 1.10 метра четирижилен меден кабел модел СБВТ 3х70+35 на стойност 71.54 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от подсъдимия причини и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА подсъдимите И.Г.С., К.С.А. и М.Я.Д. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 120.00лв., по 40.00лв. за всеки един от тях за разноски по делото.
Веществените доказателства – 1бр. чувал със съдържание цветен метал – 21.700кг. и 1бр. чувал със съдържание обвивка на кабел – 37.75 метра, намиращи се на съхранение в РУП - П., да се върне на собственика им “БТК” АД с ЕИК 831642181.
Веществените доказателства – 1бр. брадва, 1бр. ножовка, 1бр. метален лост, 2бр.клещи, 1бр.колан теглич и 1бр. кирка, намиращи се на съхранение в РУП - П. да се отнемат в полза на държавата на осн. чл.53, ал.1, б.”а” от НК.

И.Г.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Г.С. ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето 04.02.2011г.-05.02.2011г. в гр.К., обл.Б., моста на река *** и в гр.П., обл.Б., ММЦ, подсъдимият И.Г.С. в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършител с подсъдимите К.С.А. и М.Я.Д., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. брадва, 1 бр. кирка, 1 бр. лопата и неустановено техническо средство и чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка *** модел *** с рег. №***, отнел от владението на Р.И.Д., собственост на «БТК» АД с ЕИК 831642181, наричано «Виваком» с МОЛ Р.И.Д. движими вещи – 37.75 метра многожилен меден съобщителен кабел модел ТЗБс 14х4х09.8 kHz на стойност 677.99 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено от подс. С. в условията на повторност и направил опит да отнеме от владението на Н.А.В., собственост на «Албена» АД, клон ММЦ П. с материално отговорно лице Н.А.В. движими вещи – 1.10 метра четирижилен меден кабел модел СБВТ 3х70+35 на стойност 71.54 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от подсъдимия причини, не представлява маловажен случай и е извършено от подс. С. в условията на повторност - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затвор.

К.С.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.С.А. ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето 04.02.2011г.-05.02.2011г. в гр.К., обл.Б., моста на река *** и в гр.П., обл.Б., ММЦ, подсъдимият К.С.А. в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършител с подсъдимите И.Г.С. и М.Я.Д., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. брадва, 1 бр. кирка, 1 бр. лопата и неустановено техническо средство и чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка *** модел *** с рег. №***, отнел от владението на Р.И.Д., собственост на «БТК» АД с ЕИК 831642181, наричано «Виваком» с МОЛ Р.И.Д. движими вещи – 37.75 метра многожилен меден съобщителен кабел модел ТЗБс 14х4х09.8 kHz на стойност 677.99 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и направил опит да отнеме от владението на Н.А.В., собственост на «Албена» АД, клон ММЦ П. с материално отговорно лице Н.А.В. движими вещи – 1.10 метра четирижилен меден кабел модел СБВТ 3х70+35 на стойност 71.54 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от подсъдимия причини и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

М.Я.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Я.Д. ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето 04.02.2011г.-05.02.2011г. в гр.К., обл.Б., моста на река *** и в гр.П., обл.Б., ММЦ, подсъдимият М.Я.Д. в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършител с подсъдимите И.Г.С. и К.С.А., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. брадва, 1 бр. кирка, 1 бр. лопата и неустановено техническо средство и чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка *** модел *** с рег. №***, отнел от владението на Р.И.Д., собственост на «БТК» АД с ЕИК 831642181, наричано «Виваком» с МОЛ Р.И.Д. движими вещи – 37.75 метра многожилен меден съобщителен кабел модел ТЗБс 14х4х09.8 kHz на стойност 677.99 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и направил опит да отнеме от владението на Н.А.В., собственост на «Албена» АД, клон ММЦ П. с материално отговорно лице Н.А.В. движими вещи – 1.10 метра четирижилен меден кабел модел СБВТ 3х70+35 на стойност 71.54 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от подсъдимия причини и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Мотиви от 28.09.2011г.
Мотивите предадени на 28.09.2011г.
 
25 НОХД No 121/2011, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Е.Х.Б. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 16.09.2011г., в законна сила от 16.09.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №121/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Е.Х.Б. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234, ал.1 от НК, за това, че на 15.07.2011г. в гр.П., обл. Б., почивна база *** в стая на партерния етаж и в комплекс ММЦ, бунгало №77 държал на склад акцизни стоки без бандерол – 296 бр. кутии с цигари марка “Реджина” – 80мм. на стойност 917.60лв. и 50 бр. кутии с цигари марка “Руби-супер слим” - 80мм. на стойност 162.50лв., когато такъв се изисква по закон съгласно чл.25, ал.1 от ЗТТИ “Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване или разкъсване”, като общата пазарна стойност на акцизните стоки без бандерол е в размер на 1080.00 лева.
За посоченото престъпление по чл.234, ал.1 от НК подсъдимият Е.Х.Б. ще изтърпи наказание на основание чл.234, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.53, ал.3 от НК на подсъдимия Б. няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, намиращи се на съхранение в РУП – гр.П. - 296 бр. кутии цигари марка “Реджина” – 80мм. и 50 бр. кутии цигари марка “Руби-супер слим” - 80мм. на основание чл.234, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.
ОСЪЖДА подсъдимия Е.Х.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата от 55.00лв. за разноски по делото.

Е.Х.Б.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №121/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Е.Х.Б. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234, ал.1 от НК, за това, че на 15.07.2011г. в гр.П., обл. Б., почивна база *** в стая на партерния етаж и в комплекс ММЦ, бунгало №77 държал на склад акцизни стоки без бандерол – 296 бр. кутии с цигари марка “Реджина” – 80мм. на стойност 917.60лв. и 50 бр. кутии с цигари марка “Руби-супер слим” - 80мм. на стойност 162.50лв., когато такъв се изисква по закон съгласно чл.25, ал.1 от ЗТТИ “Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване или разкъсване”, като общата пазарна стойност на акцизните стоки без бандерол е в размер на 1080.00 лева.
За посоченото престъпление по чл.234, ал.1 от НК подсъдимият Е.Х.Б. ще изтърпи наказание на основание чл.234, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.53, ал.3 от НК на подсъдимия Б. няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.

 
26 НАХД No 401/2011, I състав Административни дела РАДИГАСТ ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 17.09.2011г.
НП-отменено
 
27 Гражданско дело No 65/2011, I състав Развод и недейств. на брака С.И.А. С.Д.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 21.09.2011г.
Изпраща по подсъдност на РС София
 
28 Гражданско дело No 63/2011, I състав Облигационни искове КОМПЛЕКС 2000 ООД СПОРТНИ ИМОТИ ПРИМОРСКО АД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 28.09.2011г., в законна сила от 28.09.2011г.
ПРИЕМА за установено вземането на „Комплекс 2000”ООД, ЕИК-102663899, гр.Бургас, ул.Успенска №1 против „Спортни имоти Приморско”АД, ЕИК-102850151, гр.Приморско, ул.Фрегата №2, в размер на 7`481,04лв., главница, представляваща стойността на незаплатена абонамента услуга поддръжка на офис техника, ведно със сумата от 1`500,82лв., представляваща обезщетение за забава в размер на законната лихва за периода от 16.01.2009г. до 09.05.2011г., ведно със законната лихва върху главницата от 10.05.2010г. до окончателното плащане, както и сумата от 629,64лв. за разноски за производството по чл.410 ГПК.
 
29 Гражданско дело No 91/2011, I състав Развод по взаимно съгласие М.Г.П.,
М.С.П.
ДСП ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 28.09.2011г., в законна сила от 28.09.2011г.
Разводът допуснат и бракът прекратен. Родителските права предоставени на майката, в тежест на бащата присъдена издръжка от 100лв.
 
30 НОХД No 110/2011, I състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.И.Г. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 29.09.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.И.Г. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от неустановена дата през месец февруари 2011г. до 22/23.03.2011г. в гр.П., обл.Б., ремонтна база на Община гр.П., в условията на продължавана престъпна дейност, с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у Х.И.Х., като се представил за лице, което действа по поръка на властта, а именно, че Д.Д.В. – ***с.Я.п., обл.Б. му е възложила да получи от Общинско предприятие “Чистота и озеленяване” при Община гр.П. и достави за нуждите на жителите на с.Я.п. 3бр. контейнери за смет тип “Бобър” 240 литра и с това причинил на Община П., представлявана от МОЛ Л.Д. имотна вреда в размер на 781.20 лева - престъпление по чл.210, ал.1, т.1, предл. второ, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА като на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО НАКАЗАНИЕ на подсъдимия М.И.Г. между наказанията по настоящата присъда, по споразумението по НОХД №***/2011г. на РС Царево и споразумението по НОХД №***/2011г. на РС Бургас като му НАЛАГА най-тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА като на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ като към него на осн. чл.23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наложените му наказания по чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК по другите две осъждания, както следва: ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС и ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС.

М.И.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.И.Г. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от неустановена дата през месец февруари 2011г. до 22/23.03.2011г. в гр.П., обл.Б., ремонтна база на Община гр.П., в условията на продължавана престъпна дейност, с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у Х.И.Х., като се представил за лице, което действа по поръка на властта, а именно, че Д.Д.В. – ***с.Я.п., обл.Б. му е възложила да получи от Общинско предприятие “Чистота и озеленяване” при Община гр.П. и достави за нуждите на жителите на с.Я.п. 3бр. контейнери за смет тип “Бобър” 240 литра и с това причинил на Община П., представлявана от МОЛ Л.Д. имотна вреда в размер на 781.20 лева - престъпление по чл.210, ал.1, т.1, предл. второ, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА като на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО НАКАЗАНИЕ на подсъдимия М.И.Г. между наказанията по настоящата присъда, по споразумението по НОХД №***/2011г. на РС Царево и споразумението по НОХД №***/2011г. на РС Бургас като му НАЛАГА най-тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА като на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ като към него на осн. чл.23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наложените му наказания по чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК по другите две осъждания, както следва: ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС и ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС.

Мотиви от 03.10.2011г.
Мотивите предадени на 03.10.2011г.
 
31 ЧГД No 1337/2011, I състав Други ЧГД Н.Е.К.,
П.Ж.К.
  Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 30.09.2011г.
Разрешава на молителите да изтеглят от влога на детето сумата от 4050лв