РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.08.2010г. до 31.08.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 60/2010, II състав Дела по Закона срещу домашното насилие З.Н.Т. Т.Г.Т. Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 02.08.2010г., в законна сила от 20.08.2010г.
Прекратява производството по делото, поради направен отказ от молителя
 
2 НОХД No 78/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Д.С.М. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 04.08.2010г., в законна сила от 04.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на Бързо производство по НОХД № 78/2010 год. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Д. С. М. – ***, ЕГН ***, представляван от адв. Б., съгласно условията на което подсъдимият М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.04.2010 год. около 02.30 часа в гр.Царево, обл. Бургаска, по ул. "**" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "**" с per. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алокохол в кръвта си - 1.98 промила на хиляда установено по надлежният ред - с протокол за химическа експертиза № **/** год. на БНТЛ при ОД на МВР Бургас.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 1 подсъдимият ще изтърпи наказание на осн. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, вр. чл.42а, ал.2, т.1и т.2 от НК, а именно ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
1/. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2/. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСКТ МЕСЕЦА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д. С. М. от право да управлява моторно превозно за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през който е бил лишен от това право, считано от 26.07.2010 г.
ОСЪЖДА Д. С. М. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 30.00 лв. за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди – няма.

Предвид одобряването на споразумението по отношение на подсъдимия, на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 78/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно.

Съдът, с оглед постигнатото споразумение и след като се запозна с мярката за неотклонение на подсъдимия Д. С. М., която е „Подписка” и като намери основание за нейната промяна на основание чл. 309 от НПК
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение на подсъдимия М..

Определението по отношение на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в седемдневен срок от днес, с частна жалба или протест, пред Окръжен съд- Бургас.


Д.С.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на Бързо производство по НОХД № 78/2010 год. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Д. С. М. – ***, ЕГН ***, представляван от адв. Б., съгласно условията на което подсъдимият М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, а именно, че на 26.04.2010 год. около 02.30 часа в гр.Царево, обл. Бургаска, по ул. "**" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "**" с per. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алокохол в кръвта си - 1.98 промила на хиляда установено по надлежният ред - с протокол за химическа експертиза № **/** год. на БНТЛ при ОД на МВР Бургас.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 1 подсъдимият ще изтърпи наказание на осн. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, вр. чл.42а, ал.2, т.1и т.2 от НК, а именно ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
1/. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2/. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСКТ МЕСЕЦА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д. С. М. от право да управлява моторно превозно за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през който е бил лишен от това право, считано от 26.07.2010 г.
ОСЪЖДА Д. С. М. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 30.00 лв. за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди – няма.

Предвид одобряването на споразумението по отношение на подсъдимия, на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 78/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно.

Съдът, с оглед постигнатото споразумение и след като се запозна с мярката за неотклонение на подсъдимия Д. С. М., която е „Подписка” и като намери основание за нейната промяна на основание чл. 309 от НПК
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение на подсъдимия М..

Определението по отношение на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в седемдневен срок от днес, с частна жалба или протест, пред Окръжен съд- Бургас.


 
3 НОХД No 80/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Н.М.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 04.08.2010г., в законна сила от 04.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №80/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Н. М. А., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 27.03.2010 год. около 18.00 часа в гр.П., на бензиностанция “**” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "**", модел "**" с per. № *** ВР, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.83 промила на хиляда, установено по надлежния ред – съдебно медицинска експертиза № 204/2010 год. на Отделението по съдебна медицина при МБАЛ - АД гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият Н. М. А., ЕГН *** ще изтърпи наказание на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година и шест месеца.
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от една година и шест месеца.
3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 часа годишно за срок от две години.
Веществени доказателства - няма.
ОСЪЖДА Н. М. А. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 30.00 лв. за разноски по делото.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.
На осн. чл.25, вр. чл.23, ал.1, предл. второ от НК, обвиняемият Н. М. А., ЕГН *** ще изтърпи едно общо наказание между определеното по горе наказание и наказанието наложено по НОХД №1551/2010г., със Споразумение от 21.04.2010г., на РС Бургас, влязло в сила на 21.04.2010г. за извършено от него престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, в размер на по-тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес,от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №80/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Н.М.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №80/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Н.М.А. - род. на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 27.03.2010 год. около 18.00 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., на бензиностанция “Петрол” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Форд", модел "Ескорт" с per. № А 3497 ВР, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.83 промила на хиляда, установено по надлежния ред – съдебно медицинска експертиза № 204/2010 год. на Отделението по съдебна медицина при МБАЛ - АД гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият Н.М.А., ЕГН ********** ще изтърпи наказание на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година и шест месеца.
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от една година и шест месеца.
3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 часа годишно за срок от две години.
Веществени доказателства - няма.
ОСЪЖДА Н.М.А. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 30.00 лв. за разноски по делото.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.
На осн. чл.25, вр. чл.23, ал.1, предл. второ от НК, обвиняемият Н.М.А., ЕГН ********** ще изтърпи едно общо наказание между определеното по горе наказание и наказанието наложено по НОХД №1551/2010г., със Споразумение от 21.04.2010г., на РС Бургас, влязло в сила на 21.04.2010г. за извършено от него престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, в размер на по-тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес,от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №80/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
4 НОХД No 81/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.Я.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 05.08.2010г., в законна сила от 05.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 81/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия С. Я. С. - род. на ***, живущ***, ***, ЕГН ***, представлявана от неговия защитник адв.К., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т. 3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ и т. 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал.1 от НК, за това, че: За периода месец ноември — месец декември 2007 год. в гр. Китен, обл. Бургаска, хотел „**", действайки в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители с обв. С. Т. С., ЕГН ***, след предварителен сговор, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита за имот - входни врати на стаи, чрез използване на моторно превозно средство микробус марка „**" модел „**" с ДК№****, собственост на фирма „***" ** и моторно превозно средство лек автомобил марка „**" модел „**" с ДК№ **, собственост на Д. К. Н., ЕГН *** и чрез използване на технически средства — оригинални ключове за стаите, отнели от владението на св. З. А. Н., ЕГН*** - ** на хотел „**" движими вещи – 1 брой климатик марка „Сого" 12-ка, на стойност 281.25 лева, 5 бр. ламаринени радиатори панелен тип па стойност 81.25 лева, 1 брой фритюрник 5 литров с надпис „oztiryakiler” на стойност 44.36 лв., 1 брой компютър марка „**" модел „**", на стойност 200.00 лева, 4 броя единични легла от фурнировани плоскости, на стойност 60.00 лева, 4 броя матраци за единични легла на стойност 100.00 лева всичко на обща стойност 766.86 лева, и от владението на св. Н. П. З., ЕГН ** движими вещи 1 брой климатик марка „**" **, на стойност 550.00 лева, собственост на Н. П. З. и от владението на св. В. П. И., ЕГН *** - *** в Университет по архитектура, строителен геодезия /УОСГ/ гр. София движими вещи 1 броя цветен телевизор м. „**" модел **, на стойност 158.44 лева, собственост на ***, всичко на обща стойност 1475.30 лева, без тяхното съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключването на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени.
За посоченото престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т. 3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ и т. 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал.1 от НК, обвиняемият С. Я.С., ЕГН *** на осн. чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т. 3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ и т. 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал.1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА.
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
Веществени доказателства – няма
ОСЪЖДА С. Я. С., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 73.20 лв. за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди от обвиняемия – възстановени.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №81/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия С. Я. С., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.
Материалите по делото да се върнат на Районна прокуратура Царево за продължаване на производството.

С.Я.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 81/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия С. Я. С. - ***, живущ в **, **, ЕГН ***, представлявана от неговия защитник адв.К., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т. 3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ и т. 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал.1 от НК, за това, че: За периода месец ноември — месец декември 2007 год. в гр. Китен, обл. Бургаска, хотел „**", действайки в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители с обв. С. Т. С., ЕГН ***, след предварителен сговор, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита за имот - входни врати на стаи, чрез използване на моторно превозно средство ** марка „**" модел „***" с ДК№***, собственост на фирма „***" ***и моторно превозно средство лек автомобил марка „**" модел „**" с ДК№**, собственост на Д. К. Н., ЕГН *** и чрез използване на технически средства — оригинални ключове за стаите, отнели от владението на св. З. А. Н., ЕГН *** - *** на хотел „**" движими вещи – 1 брой климатик марка „**" **, на стойност 281.25 лева, 5 бр. ламаринени радиатори панелен тип па стойност 81.25 лева, 1 брой фритюрник 5 литров с надпис „oztiryakiler” на стойност 44.36 лв., 1 брой компютър марка „**" модел „**", на стойност 200.00 лева, 4 броя единични легла от фурнировани плоскости, на стойност 60.00 лева, 4 броя матраци за единични легла на стойност 100.00 лева всичко на обща стойност 766.86 лева, и от владението на св. Н. П. З., ЕГН *** движими вещи 1 брой климатик марка „**" /**, на стойност 550.00 лева, собственост на Н. П. З. и от владението на св. В. П. И., ЕГН ** -** в Университет по архитектура, строителен геодезия /УОСГ/ гр. София движими вещи 1 броя цветен телевизор м. „**" модел ***, на стойност 158.44 лева, собственост на ***, всичко на обща стойност 1475.30 лева, без тяхното съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключването на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени.
За посоченото престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т. 3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ и т. 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал.1 от НК, обвиняемият С. Я. С., ЕГН ** на осн. чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т. 3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ и т. 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал.1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА.
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.

 
5 НОХД No 82/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО И.А.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 05.08.2010г., в законна сила от 05.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 82/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемата И. А. А. - род. на ***, живуща в **,**, ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.Б., съгласно което обвиняемата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал.1 от НК, а именно, че на 01.09.2009 год. около 03,40 часа в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. “***” управлявала моторно превозно средство -*** марка “***” модел*** с рег. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1,63 промила на хиляда установено по надлежния ред – със съдебномедицинска експертиза №*** год. на отделение по съдебна медицина към МБАЛ АД гр. Бургас.
За посоченото престъпление по чл. 343б ал.1 от НК обвиняемата И. А. А. ще изтърпи наказание на осн. чл. 343б ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдената в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
Веществените доказателства – няма.
ОСЪЖДА И. А.А А., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 562.10 лв. за разноски по делото.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №82/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемата е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемата И. А. А., ЕГН ***
мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


И.А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 82/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемата И. А. А. - род. на ***, живуща в **,**, ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.Б., съгласно което обвиняемата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал.1 от НК, а именно, че на 01.09.2009 год. около 03,40 часа в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. “***” управлявала моторно превозно средство -*** марка “***” модел *** с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1,63 промила на хиляда установено по надлежния ред – със съдебномедицинска експертиза № ** год. на отделение по съдебна медицина към МБАЛ АД гр. Бургас.
За посоченото престъпление по чл. 343б ал.1 от НК обвиняемата И. А. А. ще изтърпи наказание на осн. чл. 343б ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдената в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

 
6 НОХД No 83/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Д.Й.Н. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 05.08.2010г., в законна сила от 05.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №83/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Д. Й. Н. - ЕГН***, представляван от неговия защитник адв.К., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343а, ал.1, б.„в” предл. първо и второ, вр. чл.343, ал.3 предл. четвърто, б.„а”, вр. ал.1 от НК, във вр. чл.20 ал.2 и чл.21 ал.2 от ЗДвП и чл.47 ал.3 от ППЗДвП, а именно, че на 02.08.2009 год., около 23:25 часа по третокласен път 9101, километър 3, посока гр.Ц. - гр.А. при управление на лек автомобил марка “БМВ” модел 525 ТДС с ДКН *** собственост на Д. Й. Н. нарушил правилата за движение визирани в чл. 20 ал. 2 от ЗДвП
- при избиране скоростта на движение водача не се е съобразил с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с конкретните условия на видимост, като е бил длъжен да намали скоростта и в случай на необходимост да спре, когато възникне опасност за движението и чл. 21, ал. 2 от ЗДвП
- превишил стойността на скоростта, сигнализирана с пътен знак - В26 - 30 км./ч. и чл. 47, ал. 3 от Правилник за прилагане на закона за движение по пътищата, като не спазил пътен знак за въвеждане на забрана “В 26” - "Забранено е движение със скорост, по-висока от означената" и по непредпазливост причинил тежка телесна повреда и средна телесна повреда на св.К.В. Л. ЕГН от гр.С., ул. “П. А.” , изразяваща се тежката телесна повреда - в прекъсване на гръбначния мозък което се квалифицира като водещо до осакатяване на долните крайници и средни телесни повреди - изразяваща се в счупване на гръдния прешлен, довело до трайно затруднение движението на снагата за срок от около 12 месеца, счупване на седалищната кост причинило трайно затруднение движението на левият крак за срок от 2- 3 месеца, и по непредпазливост причинил на св.Р.В.Т., ЕГН *** от гр.С., средна телесна повреда изразяваща се в счупване на долната челюст което е довело до трайно затруднение на дъвченето и говоренето за срок от около 1-1,5 месеца, ако не настъпят усложнения, в резултата на деянието са причинени тежка и средна телесна повреда на повече от едно лице и деянието представлява особено тежък случай, като след деянието дееца е направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалите.
За посоченото престъпление по чл.343а, ал.1, б.„в” предл. първо и второ, вр. чл.343, ал.3 предл. четвърто, б.„а”, вр. ал.1 от НК, във вр. чл.20 ал.2 и чл.21 ал.2 от ЗДвП и чл.47 ал.3 от ППЗДвП, обвиняемият Д. Й. Н. ще изтърпи наказание на осн. чл.343а, ал.1, б.„в” предл. първо и второ, вр. чл.343, ал.3 предл. четвърто, б.„а”, вр. ал.1 от НК, във вр. чл.20 ал.2 и чл.21 ал.2 от ЗДвП и чл.47 ал.3 от ППЗДвП, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.»б», а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК.
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за срок от една година.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д. Й. Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА Д. Й. Н. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 469.00 лв. за разноски по делото.
Веществени доказателства - няма.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.

Д.Й.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №83/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Д.Й.Н. - роден на *** ***, жител и живущ ***, тел. 0899/297338, българин, български гражданин, образование - основно, професия – няма, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Кралев, съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343а, ал.1, б.„в” предл. първо и второ, вр. чл.343, ал.3 предл. четвърто, б.„а”, вр. ал.1 от НК, във вр. чл.20 ал.2 и чл.21 ал.2 от ЗДвП и чл.47 ал.3 от ППЗДвП, а именно, че на 02.08.2009 год., около 23:25 часа по третокласен път 9101, километър 3, посока гр.Царево - гр.Ахтопол, при управление на лек автомобил марка “БМВ” модел 525 ТДС с ДКН **, собственост на Д.Й.Н., нарушил правилата за движение визирани в чл. 20 ал. 2 от ЗДвП
- при избиране скоростта на движение водача не се е съобразил с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с конкретните условия на видимост, като е бил длъжен да намали скоростта и в случай на необходимост да спре, когато възникне опасност за движението и чл. 21, ал. 2 от ЗДвП
- превишил стойността на скоростта, сигнализирана с пътен знак - В26 - 30 км./ч. и чл. 47, ал. 3 от Правилник за прилагане на закона за движение по пътищата, като не спазил пътен знак за въвеждане на забрана “В 26” - "Забранено е движение със скорост, по-висока от означената" и по непредпазливост причинил тежка телесна повреда и средна телесна повреда на св.К.В.Л., ЕГН ********** ***, изразяваща се тежката телесна повреда - в прекъсване на гръбначния мозък което се квалифицира като водещо до осакатяване на долните крайници и средни телесни повреди - изразяваща се в счупване на гръдния прешлен, довело до трайно затруднение движението на снагата за срок от около 12 месеца, счупване на седалищната кост причинило трайно затруднение движението на левият крак за срок от 2- 3 месеца, и по непредпазливост причинил на св.Р.В.Т., ЕГН ********** ***, средна телесна повреда изразяваща се в счупване на долната челюст което е довело до трайно затруднение на дъвченето и говоренето за срок от около 1-1,5 месеца, ако не настъпят усложнения, в резултата на деянието са причинени тежка и средна телесна повреда на повече от едно лице и деянието представлява особено тежък случай, като след деянието дееца е направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалите.
За посоченото престъпление по чл.343а, ал.1, б.„в” предл. първо и второ, вр. чл.343, ал.3 предл. четвърто, б.„а”, вр. ал.1 от НК, във вр. чл.20 ал.2 и чл.21 ал.2 от ЗДвП и чл.47 ал.3 от ППЗДвП, обвиняемият Д.Й.Н. ще изтърпи наказание на осн. чл.343а, ал.1, б.„в” предл. първо и второ, вр. чл.343, ал.3 предл. четвърто, б.„а”, вр. ал.1 от НК, във вр. чл.20 ал.2 и чл.21 ал.2 от ЗДвП и чл.47 ал.3 от ППЗДвП, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.»б», а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК.
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за срок от една година.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д.Й.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА Д.Й.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 469.00 лв. за разноски по делото.
Веществени доказателства - няма.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.

 
7 НОХД No 84/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Г.Е.Т. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 05.08.2010г., в законна сила от 05.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №84/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия Г. Е. Т., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Ш., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 03.08.2010 год., около 05.20 часа в гр.К., обл.Б. по ул.”Р.” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Х.”, модел “С.” с рег. № **, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта 1.79 промила на хиляда установено по надлежния ред – проба с техническо средство алкотест - дрегер 7410+ с фабр. №0277.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият Г. Е. Т. ще изтърпи на наказание на осн. чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.»б», а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК.
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. Поправителен труд, който ще се изпълни по месторабота на обв.Г. Е. Т. във фирма ЕТ “***” със седалище и адрес ***., Булстат *** и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от двадесет на сто /20% на 100%/ процента в полза на държавата. Времето през което се изпълнява мярката, не се зачита за трудов стаж. Пробационната мярка на поправителния труд ще е със срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Г. Е. Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 03.08.2010г.

Г.Е.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №84/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Г.Е.Т. - роден на *** ***, адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, работи като продавач-консултант към ЕТ “***, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Ш., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 03.08.2010 год., около 05.20 часа в гр.*** обл.***по ул.”***” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “***с рег. № ***, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта 1.79 промила на хиляда установено по надлежния ред – проба с техническо средство алкотест - дрегер 7410+ с фабр. №0277.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият Г.Е.Т. ще изтърпи на наказание на осн. чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.»б», а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК.
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. Поправителен труд, който ще се изпълни по месторабота на обв.Г.Е.Т. във фирма ЕТ “*** със седалище и адрес ***, Булстат *** и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от двадесет на сто /20% на 100%/ процента в полза на държавата. Времето през което се изпълнява мярката, не се зачита за трудов стаж. Пробационната мярка на поправителния труд ще е със срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Г.Е.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 03.08.2010г.

 
8 НАХД No 330/2010, II състав Административни дела ММ ЕООД ДАМТН ГД НАДЗОР НА ПАЗАРА,
С.Д.М.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 05.08.2010г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № СК-35/ 01.02.2010 год. на Началник на Регионален отдел Гл. Дирекция "Надзор на пазара" гр. Бургас, на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), оправомощен със заповед № А-557/ 03.09.2009 год. на и.д. председател на ДАМТН, с което на основание чл. 18, чл. 53, ал. 2, чл. 83 от ЗАНН и чл. 52б, чл. 52г и чл. 52д от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), на „ММ" ЕООД, ЕИК: 102066384, със седалище и адрес на управление в гр. Приморско, обл. Бургас, ул. „Опълченска" № 10, представляван от М.Т.М., ЕГН: **********- управител е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер общо на 3000,00 лв. за нарушение на чл. 4б , т. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за техническите изисквания към продуктите, вр. чл. 8, ал. 1, ал. 2, чл. 36, ал. 1, ал. 2 и чл. 37, ал. 1 от Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди (НСИОСГУ), приета на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

Решението подлежи на касационно обжалване, пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.


 
9 НАХД No 331/2010, II състав Административни дела ММ ЕООД ДАМТН ГД НАДЗОР НА ПАЗАРА,
С.Д.М.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 05.08.2010г.
НП-отменено
 
10 Гражданско дело No 10/2010, II състав Вещни искове С.Т.Р. Р.С.Р. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 06.08.2010г., в законна сила от 06.08.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Р. С. Р., ЕГН ***, че поземлен имот с идентификатор ***, съгласно Скица на поземлен имот № **/** г. на Служба по геодезия, картография и кадастър- гр. Бургас, находящ се в град А., община Ц., област Б. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/ 24.08.2008 г. на Изпълнителния директор на АК, като е налично последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот- Заповед КД-14-02-260/ 23.02.2007 г. на Началника на СК-Бургас, с трайно предназначение на територията земеделска, с площ от 5651 кв.м. с адрес местност „К." начин на трайно ползване: неизползвана нива при съседи: ***, **, ***, **, ** е изключителна собственост на С. Т. Р., ЕГН **.

Неприсъственото решение не подлежи на обжалване. 
11 Гражданско дело No 36/2010, II състав Изменение на издръжка П.К.И. С.А.М.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 09.08.2010г.
ИЗМЕНЯВА размера на издръжката, присъден с Решение № 62/ 17.04.2003 год. постановено по гр. дело № 53/ 2003 год. по описа на Царевски районен съд, като я увеличава от 50,00 лв. (петдесет лева) на 80,00 лв. (осемдесет лева).
ОСЪЖДА С. А. М., ЕГН ***, да заплаща на малолетното си дете С. С. М., чрез неговата майка и законна представителка П. К. И., ЕГН ***, месечна издръжка в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева), считано от датата на подаване на исковата молба- 27.05.2010 год. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.
ОСЪЖДА С.А.М., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. *** сумата от 43,20 лв. (четиридесет и три лева и 20 стотинки), представляваща държавна такса върху увеличения размер на издръжката.
ОСЪЖДА С.А. М., ЕГН ***, да заплати на П. К. И., ЕГН ***, сумата от 158,00 лв. (сто петдесет и осем лева), представляваща направените разноски по делото.

 
12 Гражданско дело No 20/2010, II състав Искове по СК Ц.Г.В. М.Н.Г.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 11.08.2010г.
РАЗРЕШАВА издаването на задграничен паспорт на детето А. М. Г., ЕГН ***, както и напускане на детето на пределите на Република България, без ограничение броя на пътуванията, тяхната продължителност и времето през което се провеждат, само със съгласието на неговата майка - Ц. Г. В., ЕГН *** лично с нея или придружавано от трето лице посочено от майката, което разрешение ЗАМЕСТВА предвиденото в Закона за българските лични документи писмено съгласие на бащата М. Н. Г., ЕГН *** до навършване на пълнолетие на детето.
ОСЪЖДА М. Н. Г., ЕГН *** да заплати на Ц. Г. В., ЕГН*** сумата в размер на 135.00 лв./сто тридесет и пет/ лева за направени по делото разноски.
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.


 
13 НОХД No 88/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Т.Й. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 11.08.2010г., в законна сила от 11.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №88/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К.и обвиняемия С. Т. Й. - род. на ***, живущ в *** ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 3436, ал.1 от НК, а именно, че на 04.08.2010 год., около 20.30 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., по вътрешен общински път ММЦ - гр.Приморско, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "***", модел "***”, с per. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си - 2.51 промила на хиляда, установено по надлежният ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с инв. № 0277.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият С. Т. Й., ЕГН *** ще изтърпи наказание на осн. чл. 343б, ал.1 и чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а, ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. 220 /двеста и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обв. С. Т. Й., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, считано от 04.08.2010 год.
Веществени доказателства - няма.
Разноски по делото – няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди от обвиняемия - няма.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №88/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия С. Т. Й., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.

С.Т.Й.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №88/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К.и обвиняемия С. Т. Й. - род. на ***, живущ в *** ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 3436, ал.1 от НК, а именно, че на 04.08.2010 год., около 20.30 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., по вътрешен общински път ММЦ - гр.Приморско, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "***", модел "***”, с per. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си - 2.51 промила на хиляда, установено по надлежният ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с инв. № 0277.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият С. Т. Й., ЕГН *** ще изтърпи наказание на осн. чл. 343б, ал.1 и чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а, ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. 220 /двеста и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обв. С. Т. Й., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, считано от 04.08.2010 год.

 
14 НОХД No 89/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Н.Й. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 12.08.2010г., в законна сила от 12.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №892010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия С. Н. Й. - род. на ***, живущ в **, ЕГН ***., представляван от неговия защитник адв.К., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 3436 ал.1 от НК, а именно, че на 31.07.2010 год. около 04.50 ч. в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. "Трети март" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "**" модел ** с per. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.27 промила на хиляда установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с инв. № 0277.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК обвиняемият С. Н. Й., ЕГН *** ще изтърпи наказание на осн. чл. 3436 ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 100/сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обв. С. Н. Й. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59 ал.З от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 31.07.2010 год.
Веществените доказателства - няма.
Разноски по делото - няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №89/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия С. Н. Й., ЕГН ***мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


С.Н.Й.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №892010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия С. Н. Й. - род. на ***, живущ в **, ЕГН ***., представляван от неговия защитник адв.К., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 3436 ал.1 от НК, а именно, че на 31.07.2010 год. около 04.50 ч. в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. "Трети март" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "**" модел ** с per. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.27 промила на хиляда установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с инв. № 0277.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК обвиняемият С. Н. Й., ЕГН *** ще изтърпи наказание на осн. чл. 3436 ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 100/сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обв. С. Н. Й. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59 ал.З от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 31.07.2010 год.


 
15 НОХД No 90/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО К.Т.Т.,
Л.К.Д.В.,
С.И.Й.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 19.08.2010г., в законна сила от 19.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 90/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е и обвиняемия К. Т. Т. представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК. За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК обвиняемият К. Т. Т. ще изтърпи наказание на осн. чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
Веществените доказателства - върнати на собствениците им.ОСЪЖДА К. Т. Т. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 30.27 лв. за разноски по делото.От престъпленията са причинени имуществени вреди в размер на 1402.18 лева, които са възстановени изцяло.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 90/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемият Д./В./, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият Л. К. Д. /Л. Н. В./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК.За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК обвиняемият Л. К. Д. /Л. Н.В./ ще изтърпи наказание на осн. чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.
Веществените доказателства - върнати на собствениците им.ОСЪЖДА Л. К. Д./Л. Н. В./ да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 30.27 лв. за разноски по делото.От престъпленията са причинени имуществени вреди в размер на 1402.18 лева, които са възстановени изцяло.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 90/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемият Й., представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият С. И. Й. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК.За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК обвиняемият С.И.Й. ще изтърпи наказание на осн. чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Веществените доказателства - върнати на собствениците им.ОСЪЖДА С. И. Й. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 30.27 лв. за разноски по делото.От престъпленията са причинени имуществени вреди в размер на 1402.18 лева, които са възстановени изцяло.На основание чл. 24 ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №90/2010 г. по описа на ЦРС.Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемите е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемите К. Т. Т., Л. К. Д. /Л. Н. В./ И С. И. Й. мярката им за неотклонение „Под надзор на родител".
Определението относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7- дневен срок от днес.


К.Т.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 90/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия К. Т. Т. представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК, а именно, че за времето 17.06.2010 год. - 28.06.2010 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, хотел “***”, от стая №**, стая № ** и стая № **, в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители със С. И. Й. и Л. К.Д., след предварителен сговор, отнел от владението и собственост на св. А. С. К. движими вещи – 1 бр. мобилен телефон марка “**” модел ** на стойност 83.12 лева, 1 бр. Сим карта на стойност 0.00 лева, 1 бр. фотоапарат марка “**” на стойност 234.70 лева, от владението и собственост на св. Д. А. К. движими вещи – 1 бр. мобилен телефон марка “**” модел ** със зарядно устройство на стойност ***.90 лева и 1 бр. Сим карта на стойност 0.00 лева, от владението и собственост на св. М. В. А. движими вещи - 1 бр. мобилен телефон марка “**” модел ** на стойност 125.00 лева, 1 бр. Сим карта на стойност 0.00 лева, 1 бр. фотоапарат марка “**” модел “**” на стойност 118.61 лева, от владението и собственост на св. А. С. Ш. движими вещи – 1 бр. мобилен телефон марка “**” модел ** на стойност 382.01 лева и 1 бр. Сим карта на стойност 0.00 лева и от владението и собственост на св. Я. Л. Н. движими вещи - 1 бр. фотоапарат марка “** ” модел “**” на стойност 307.28 лева, сумата от 10 евро на стойност 19.56 лева и 1бр. синджир с медальон на стойност 10.00 лева, всичко на обща стойност 1402.18 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и обвиняемия Т. макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК обвиняемият К. Т. Т. ще изтърпи наказание на осн. чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.Веществените доказателства - върнати на собствениците им.ОСЪЖДА К. Т. Т. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 30.27 лв. за разноски по делото.От престъпленията са причинени имуществени вреди в размер на 1402.18 лева, които са възстановени изцяло.


Л.К.Д.В.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 90/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемият Д./В./, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият Л. К. Д. /Л. Н. В./ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК, а именно, че за времето 27.06.2010 год. - 28.06.2010 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, хотел “**”, от стая №** и стая №**, в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители с К. Т. Т., след предварителен сговор, отнел от владението и собственост на св. М. В. А. движими вещи - 1 бр. мобилен телефон марка “***” модел ** на стойност 125.00 лева, 1 бр. Сим карта на стойност 0.00 лева, 1 бр. фотоапарат марка “**” модел “**” на стойност 118.61 лева, от владението и собственост на св. А. С. Ш. движими вещи – 1 бр. мобилен телефон марка “**” модел ** на стойност 382.01 лева и 1 бр. Сим карта на стойност 0.00 лева и от владението и собственост на св. Я. Л. Н. движими вещи - 1 бр. фотоапарат марка “** ” модел “**” на стойност 307.28 лева, сумата от 10 евро на стойност 19.56 лева и 1бр. синджир с медальон на стойност 10.00 лева, всичко на обща стойност 962.46 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и обвиняемия Д. макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК обвиняемият Л. К. Д. /Л. Н. В./ ще изтърпи наказание на осн. чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.Веществените доказателства - върнати на собствениците им.ОСЪЖДА Л. К. Д. /Л. Н. В./ да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 30.27 лв. за разноски по делото.От престъпленията са причинени имуществени вреди в размер на 1402.18 лева, които са възстановени изцяло.


С.И.Й.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 90/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемият Й., представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият С. И. Й. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК, а именно, че на 17.06.2010 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, хотел “**”, от стая №**, в съучастие като съизвършители с К. Т. Т., след предварителен сговор, отнел от владението и собственост на св. А. С. К. движими вещи – 1 бр. мобилен телефон марка “**” модел ** на стойност 83.12 лева, 1 бр. Сим карта на стойност 0.00 лева, 1 бр. фотоапарат марка “**” на стойност 234.70 лева и от владението и собственост на св. Д. А. К. движими вещи – 1 бр. мобилен телефон марка “**” модел** със зарядно устройство на стойност ***.90 лева и 1 бр. Сим карта на стойност 0.00 лева, всичко на обща стойност 439.72 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и обвиняемия Й. макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК обвиняемият С. И. Й. ще изтърпи наказание на осн. чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.Веществените доказателства - върнати на собствениците им.
ОСЪЖДА С. И. Й. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 30.27 лв. за разноски по делото. От престъпленията са причинени имуществени вреди в размер на 1402.18 лева, които са възстановени изцяло.


 
16 Гражданско дело No 49/2010, II състав Дела по Закона срещу домашното насилие Б.В.И. К.В.Г. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 23.08.2010г.
НАЛАГА мярка за защита на Б.В.И. срещу упражненото от съпруга й К.В.Г., домашно насилие спрямо нея, както следва:
1. ЗАДЪЛЖАВА К.В.Г. да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Б.В.И.
2. ЗАБРАНЯВА на К.В.Г. да доближава жилището, обитавано от пострадалото лице, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице, на разстояние от 100 (сто) метра за срок от 3 (три) месеца, считано от днес.
3. ОПРЕДЕЛЯ временно, за срок от 12 (дванадесет) месеца, местоживеенето на детето В.К.Г. да бъде при пострадалия родител Б.В.И.. Ако в този срок, съдебен състав се произнесе с окончателен съдебен акт, относно упражняването на родителските права, мярката се отменя. Определя режим на срещи на бащата К.В.Г. с детето, два пъти месечно- всяка първа и трета събота от месеца- след изтичане на срока по т. 2 от мерките по настоящото решение.
ОСЪЖДА К.В.Г. да заплати на основание чл. 5, ал. 3 от ЗЗДН по сметка на ЦРС, глоба в размер на 200 лв. (двеста лева), както и 5 (пет) лева за служебно издаване на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА К.В.Г. да заплати по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 50,00 лв. (петдесет лева), представляваща определената от съда държавна такса за производството.
Да се издаде Заповед по чл. 15 ал. 2 от ЗЗДН, като предупреждава К.В.Г. за последиците по чл. 21, ал. 2 от ЗЗДН при неизпълнение на заповедта.
Заповедта подлежи на незабавно изпълнение.
Указва на РУП- Царево да следи за изпълнението на заповедта.
На основание чл. 19 от ЗЗДН, издадената заповед за незабавна защита има действие до издаването на заповедта за защита.
Решението може да бъде обжалвано пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок от връчването му.
Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

 
17 НОХД No 76/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО И.М.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 23.08.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И М. С. -***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от месец декември 2009 год. до 24.02.2010 год. в гр.Ахтопол, обл.Бургаска, ул. “** “ №** и ул. “** “ №** от магазин за пакетирани стоки, в с. Синеморец, обл.Бургаска от пивница на ** “**”, с.Велика, обл.Бургаска от пивница и магазин за хранителни стоки и в с.Бродилово, обл.Бургаска от магазин за хранителни стоки в условията на продължавана престъпна дейност чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, чрез използване на техническо средство - дървено шило и моторно превозно средство - лек автомобил марка “** “ модел “**“ с рег. №** , собственост на М. Я. Я. отнел от владението и собственост на П. А. М. чужди движими вещи - 1бр. златна гривна 4.8 гр. на стойност 201.60 лева, 1бр. златен пръстен 1.8 гр. на стойност 75.60 лева, 1бр. златен пръстен 1.4 гр. на стойност 58.80 лева , 1 бр. златен пръстен 1.4 гр. на стойност 58.80 лева, 1 чифт златни обеци 2.1 гр. на стойност 88.20 лева, 1 бр. златен ланец 6.6 гр. на стойност 277.50 лева, 2 бр. сребърни бижута / скарабей 1.82 гр. на стойност 20.02 лева, 1бр. сребърна гривна 11.63 гр. на стойност 63.97 лева, 1бр. сребърно цвете на стойност 19.86 лева, 1бр. сребърен синджир 2.67 гр. на стойност *.69 лева, 1бр. сребърен ланец 5.37 гр. на стойност 29.54 лева, от владението и собственост на Г.И. И. чужди движими вещи - сумата от 300.00 лева /монети/, 10 бр. кутии цигари марка “Малборо – червено“ 80 мм. на стойност 42.00 лева, 18 бр. кутии цигари марка “Малборо – бяло“ 80 мм. на стойност 75.60 лева, 10 бр. кутии цигари марка “ММ” 100 мм. на стойност 28.00 лева, 4 бр. кутии цигари марка “Давидов“ на стойност 20.00 лева, 20 бр. кутии цигари марка “Кинг“ на стойност 56.00 лева, 20 бр. кутии цигари марка “Виктори – бяло” на стойност 68.00 лева, 20 бр. кутии цигари марка “Мелник” на стойност 58.00 лева, 6 бр. вафли морени “Макс“ на стойност 3.00 лева, от владението и собственост на П. Т. В. чужди движими вещи - сумата от 500.00 лева, 20бр. кутии цигари “Виктори - бяло“ на стойност 68.00 лева, 20бр. кутии цигари “Мелник“ на стойност 58.00 лева, 30бр. кутии цигари “Кинг“ на стойност 84.00 лева, 1бр. кутия кафе “3/1” с 24 бр. пакета на стойност 7.20 лева, 1 бр. годишен винетен стикер от ** год. за лек автомобил **.№ ** на стойност 67.00 лева, от владението и собственост на Д. И. Д. чужди движими вещи - сумата от 90.00 лева, 50 бр. кутии цигари “Мерлин “ на стойност 150.00 лева, 10 бр. кутии цигари “Кинг“ с по десет цигари на стойност *.00 лева, 20 бр. кутии цигари “Кинг“ на стойност 56.00 лева, 1бр. бутилка ракия “Кайлъшка“ 700 гр. на стойност 8.20 лева, 1 бр. препарат за почистване на прозорци “Реал“ на стойност 4.10 лева, 2 бр. перилни препарати “Вениш” 0.450 на стойност 7.00 лева, 2 бр. перилни препарата “Ленор“ 500 на стойност 5.20 лева, 1бр. перилен препарат “Силан“ 500 на стойност 2.60 лева, 1 бр. перилен препарат “Силан“ 1л. на стойност 4.50 лева, 6 бр. сапун “Бебе“ на стойност 3.00 лева, 2 бр. шампоан “Сара“ на стойност 4.00 лева, 4 бр. шампоан “Палмолив“ на стойност 16.80 лева, 2 бр. шампоан “Хед енд шоудерс“ на стойност 10.00 лева, 1 бр. дезодорант “Деним“ на стойност 2.50 лева, 2бр. четки за зъби “Астера“ на стойност 2.20 лева, 5 бр. дамски бикчета на стойност 7.50 лева, 2бр. паста за зъби “Колгейт“ на стойност 6.00 лева, 10 бр. щафети шпек салам “Леки“ 250 гр. на стойност 30.75 лева, 10 бр. щафети шпек салам “Бургас“ 250 гр. на стойност 28.00 лева, 1 бр. тоалетен сапун “Сейфгард“ на стойност 1.50 лева и от владението и собственост на Д. Н. Д. чужди движими вещи - 2бр. хляба на стойност 1.80 лева, 3 бр. щафети салам “Бургас“ шпек 0.960 гр. на стойност 10.75 лева, 1 бр. кутия маргарин “Томи“ 0.500 гр. на стойност 1.60 лева, 1бр. кутия с клечки за уши на стойност 1.20 лева, 6 бр. кроасана “Смаки макс“ на стойност 4.80 лева, 10 бр. шоколадови вафли “Троя” на стойност 3.00 лева и сумата от 184.60 лева, всичко на обща стойност 3 004.98 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив – престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”а” и “б” от НК, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”а” и “б” от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл. 58а, ал. 4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор или затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС. На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което е бил задържан под стража, считано от 25.02.2010 г. като един ден задържане под стража, се зачита за един ден лишаване от свобода. ОСЪЖДА И. М. С., ЕГН *** да заплати на П. А. М., ЕГН *** сумата от 759.92 лв. /седемстотин петдесет и девет лева и деветдесет и две стотинки/ причинени от престъплението имуществени вреди ведно с лихвата върху тази сума, считано от датата на извършване на престъплението до окончателното изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск над тази сума до размера от 908.00 лв. като неоснователен.ОСЪЖДА И. М. С., ЕГН *** да заплати на Г. И.И., ЕГН *** сумата от 609.40 лв./шестстотин и девет лева и четиридесет стотинки/ причинени му от престъплението имуществени вреди ведно с лихвата върху тази сума, считано от датата на извършване на престъплението до окончателното изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск над тази сума до размера от 650.60 лв. като неоснователен.
ОСЪЖДА подсъдимия И. М. С., ЕГН *** със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 246.00 лв. за разноски по делото, както и сумата в размер на 54.78 лв., държавна такса върху уважените размери на гражданските искове.ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1бр. златна гривна с рибки, 1бр. сребърна гривна, 1 бр.сребърно бижу /скарабей/, 1бр. сребърно бижу /цвете с камък /, 2 бр. сребърни синджира, да се върнат на собственика им П. А. М.ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 5 бр. кутии цигари “Кинг“, 8 бр. кутии цигари “Виктори – бяло”, 3 бр. кутии цигари “Марлборо –червено”, 2 бр.кутии цигари “ММ”, да се върнат на собственика им Г. И.И.ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1бр. подвинетен стикер, 1бр. кутия “нес кафе“ 3/1, 1 стек цигари “Виктори –бяло”, 2 бр. стека цигари “Мелник “ ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им П. Т. В.ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1бр. банкнота /** / с номинал ** , сер. №***, 1бр. банкнота /** с номинал *** , сер. №***, 1бр. препарат “Реал“, 2бр. препарата “Вениш”, 2 бр. препарата “Ленор“, 1бр. препарат “Силан”, 5 бр. сапун “Бебе“”, 1бр. шампоан “Сара“, 2бр. шампоан “Палмолив“, 1бр. шампоан “Хеад едшоудерс “,1бр. дезодорант “Деним “, 2бр. четки за зъби “Астера“, 5 бр. дамски бикчета, 2 бр. паста за зъби “Колгейт”, 1бр. тоалетен сапун “Сейфград“, 6 бр. кутии цигари “Мерелинг“ розов, 1 стек цигари “Мерелин“ син ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им Д. И. Д.ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – 1бр. кутия клечки за уши ДА СЕ ВЪРНЕ НА собственика им Д. Н. Д.ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 2бр. кафе “Нова бразилия”, 3 бр. кутии цигари “Парламент“, 1 бр. препарат “Бингосил“, 1 бр. препарат “Семана“ ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ на собствениците им, а ако не бъдат потърсени в едногодишен срок, ДА БЪДАТ ОТНЕТИ в полза на държавата.Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

И.М.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия И М. С. -***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от месец декември 2009 год. до 24.02.2010 год. в гр.Ахтопол, обл.Бургаска, ул. “** “ №** и ул. “** “ №** от магазин за пакетирани стоки, в с. Синеморец, обл.Бургаска от пивница на ** “**”, с.Велика, обл.Бургаска от пивница и магазин за хранителни стоки и в с.Бродилово, обл.Бургаска от магазин за хранителни стоки в условията на продължавана престъпна дейност чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, чрез използване на техническо средство - дървено шило и моторно превозно средство - лек автомобил марка “** “ модел “**“ с рег. №** , собственост на М. Я. Я. отнел от владението и собственост на П. А. М. чужди движими вещи - 1бр. златна гривна 4.8 гр. на стойност 201.60 лева, 1бр. златен пръстен 1.8 гр. на стойност 75.60 лева, 1бр. златен пръстен 1.4 гр. на стойност 58.80 лева , 1 бр. златен пръстен 1.4 гр. на стойност 58.80 лева, 1 чифт златни обеци 2.1 гр. на стойност 88.20 лева, 1 бр. златен ланец 6.6 гр. на стойност 277.50 лева, 2 бр. сребърни бижута / скарабей 1.82 гр. на стойност 20.02 лева, 1бр. сребърна гривна 11.63 гр. на стойност 63.97 лева, 1бр. сребърно цвете на стойност 19.86 лева, 1бр. сребърен синджир 2.67 гр. на стойност *.69 лева, 1бр. сребърен ланец 5.37 гр. на стойност 29.54 лева, от владението и собственост на Г.И. И. чужди движими вещи - сумата от 300.00 лева /монети/, 10 бр. кутии цигари марка “Малборо – червено“ 80 мм. на стойност 42.00 лева, 18 бр. кутии цигари марка “Малборо – бяло“ 80 мм. на стойност 75.60 лева, 10 бр. кутии цигари марка “ММ” 100 мм. на стойност 28.00 лева, 4 бр. кутии цигари марка “Давидов“ на стойност 20.00 лева, 20 бр. кутии цигари марка “Кинг“ на стойност 56.00 лева, 20 бр. кутии цигари марка “Виктори – бяло” на стойност 68.00 лева, 20 бр. кутии цигари марка “Мелник” на стойност 58.00 лева, 6 бр. вафли морени “Макс“ на стойност 3.00 лева, от владението и собственост на П. Т. В. чужди движими вещи - сумата от 500.00 лева, 20бр. кутии цигари “Виктори - бяло“ на стойност 68.00 лева, 20бр. кутии цигари “Мелник“ на стойност 58.00 лева, 30бр. кутии цигари “Кинг“ на стойност 84.00 лева, 1бр. кутия кафе “3/1” с 24 бр. пакета на стойност 7.20 лева, 1 бр. годишен винетен стикер от ** год. за лек автомобил **.№ ** на стойност 67.00 лева, от владението и собственост на Д. И. Д. чужди движими вещи - сумата от 90.00 лева, 50 бр. кутии цигари “Мерлин “ на стойност 150.00 лева, 10 бр. кутии цигари “Кинг“ с по десет цигари на стойност *.00 лева, 20 бр. кутии цигари “Кинг“ на стойност 56.00 лева, 1бр. бутилка ракия “Кайлъшка“ 700 гр. на стойност 8.20 лева, 1 бр. препарат за почистване на прозорци “Реал“ на стойност 4.10 лева, 2 бр. перилни препарати “Вениш” 0.450 на стойност 7.00 лева, 2 бр. перилни препарата “Ленор“ 500 на стойност 5.20 лева, 1бр. перилен препарат “Силан“ 500 на стойност 2.60 лева, 1 бр. перилен препарат “Силан“ 1л. на стойност 4.50 лева, 6 бр. сапун “Бебе“ на стойност 3.00 лева, 2 бр. шампоан “Сара“ на стойност 4.00 лева, 4 бр. шампоан “Палмолив“ на стойност 16.80 лева, 2 бр. шампоан “Хед енд шоудерс“ на стойност 10.00 лева, 1 бр. дезодорант “Деним“ на стойност 2.50 лева, 2бр. четки за зъби “Астера“ на стойност 2.20 лева, 5 бр. дамски бикчета на стойност 7.50 лева, 2бр. паста за зъби “Колгейт“ на стойност 6.00 лева, 10 бр. щафети шпек салам “Леки“ 250 гр. на стойност 30.75 лева, 10 бр. щафети шпек салам “Бургас“ 250 гр. на стойност 28.00 лева, 1 бр. тоалетен сапун “Сейфгард“ на стойност 1.50 лева и от владението и собственост на Д. Н. Д. чужди движими вещи - 2бр. хляба на стойност 1.80 лева, 3 бр. щафети салам “Бургас“ шпек 0.960 гр. на стойност 10.75 лева, 1 бр. кутия маргарин “Томи“ 0.500 гр. на стойност 1.60 лева, 1бр. кутия с клечки за уши на стойност 1.20 лева, 6 бр. кроасана “Смаки макс“ на стойност 4.80 лева, 10 бр. шоколадови вафли “Троя” на стойност 3.00 лева и сумата от 184.60 лева, всичко на обща стойност 3 004.98 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив – престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”а” и “б” от НК, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”а” и “б” от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл. 58а, ал. 4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор или затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС. На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което е бил задържан под стража, считано от 25.02.2010 г. като един ден задържане под стража, се зачита за един ден лишаване от свобода. ОСЪЖДА И. М. С., ЕГН *** да заплати на П. А. М., ЕГН *** сумата от 759.92 лв. /седемстотин петдесет и девет лева и деветдесет и две стотинки/ причинени от престъплението имуществени вреди ведно с лихвата върху тази сума, считано от датата на извършване на престъплението до окончателното изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск над тази сума до размера от 908.00 лв. като неоснователен.ОСЪЖДА И. М. С., ЕГН *** да заплати на Г. И.И., ЕГН *** сумата от 609.40 лв./шестстотин и девет лева и четиридесет стотинки/ причинени му от престъплението имуществени вреди ведно с лихвата върху тази сума, считано от датата на извършване на престъплението до окончателното изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск над тази сума до размера от 650.60 лв. като неоснователен.
ОСЪЖДА подсъдимия И. М. С., ЕГН *** със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 246.00 лв. за разноски по делото, както и сумата в размер на 54.78 лв., държавна такса върху уважените размери на гражданските искове.ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1бр. златна гривна с рибки, 1бр. сребърна гривна, 1 бр.сребърно бижу /скарабей/, 1бр. сребърно бижу /цвете с камък /, 2 бр. сребърни синджира, да се върнат на собственика им П. А. М.ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 5 бр. кутии цигари “Кинг“, 8 бр. кутии цигари “Виктори – бяло”, 3 бр. кутии цигари “Марлборо –червено”, 2 бр.кутии цигари “ММ”, да се върнат на собственика им Г. И.И.ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1бр. подвинетен стикер, 1бр. кутия “нес кафе“ 3/1, 1 стек цигари “Виктори –бяло”, 2 бр. стека цигари “Мелник “ ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им П. Т. В.ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1бр. банкнота /** / с номинал ** , сер. №***, 1бр. банкнота /** с номинал *** , сер. №***, 1бр. препарат “Реал“, 2бр. препарата “Вениш”, 2 бр. препарата “Ленор“, 1бр. препарат “Силан”, 5 бр. сапун “Бебе“”, 1бр. шампоан “Сара“, 2бр. шампоан “Палмолив“, 1бр. шампоан “Хеад едшоудерс “,1бр. дезодорант “Деним “, 2бр. четки за зъби “Астера“, 5 бр. дамски бикчета, 2 бр. паста за зъби “Колгейт”, 1бр. тоалетен сапун “Сейфград“, 6 бр. кутии цигари “Мерелинг“ розов, 1 стек цигари “Мерелин“ син ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им Д. И. Д.ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – 1бр. кутия клечки за уши ДА СЕ ВЪРНЕ НА собственика им Д. Н. Д.ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 2бр. кафе “Нова бразилия”, 3 бр. кутии цигари “Парламент“, 1 бр. препарат “Бингосил“, 1 бр. препарат “Семана“ ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ на собствениците им, а ако не бъдат потърсени в едногодишен срок, ДА БЪДАТ ОТНЕТИ в полза на държавата.

Мотиви от 25.08.2010г.
Мотивите изготвени в срок.
 
18 Гражданско дело No 49/2010, II състав Дела по Закона срещу домашното насилие Б.В.И. К.В.Г. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Заповед за защита от 25.08.2010г.
НАЛАГА мярка за защита на Б.В.И. срещу упражненото от съпруга й К.В.Г., домашно насилие спрямо нея, както следва:
1. ЗАДЪЛЖАВА К.В.Г. да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Б.В.И.
2. ЗАБРАНЯВА на К.В.Г. да доближава жилището, обитавано от пострадалото лице, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице, на разстояние от 100 (сто) метра за срок от 3 (три) месеца, считано от днес.
3. ОПРЕДЕЛЯ временно, за срок от 12 (дванадесет) месеца, местоживеенето на детето В.К.Г. да бъде при пострадалия родител Б.В.И. Ако в този срок, съдебен състав се произнесе с окончателен съдебен акт, относно упражняването на родителските права, мярката се отменя. Определя режим на срещи на бащата К.В.Г. с детето, два пъти месечно- всяка първа и трета събота от месеца- след изтичане на срока по т. 2 от мерките по настоящото решение.
Заповедта подлежи на незабавно изпълнение.
Указва на РУП- Царево да следи за изпълнението на заповедта.
На основание чл. 19 от ЗЗДН, издадената заповед за незабавна защита има действие до издаването на заповедта за защита.
Решението може да бъде обжалвано пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок от връчването му.
Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

 
19 Гражданско дело No 69/2010, II състав Развод по взаимно съгласие М.Х.Й.,
И.А.Й.
  Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 26.08.2010г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен гражданския брак, сключен между М. Х. Й., ЕГН-*** и И. А. Й., ЕГН-***, на ** год. в ***, без съдът да се произнася по въпроса за вината.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между М. Х. Й., ЕГН-*** и И. А. Й., ЕГН-***, споразумение за следното :
1. По отношение родителските права върху родените от брака на страните деца:
По отношение на детето П. И. Й.- ***, родена на *** год. в ***, ЕГН-***, родителски права не следва да бъдат предоставяни, предвид това, че същата е навършила пълнолетие.
Родителските права по отношение на детето П.И. Й.- ***, родена на *** год. в ***, ЕГН-***, се предоставят за упражняване на майката, с право бащата да се вижда с детето всяка седмица на календарния месец в петък, събота и неделя от 8.00 до 20.00 часа, като го взема при себе си и през летния сезон за един календарен месец, когато е в отпуск, и при условие, че майката не ползва такъв през същото време.
2. Бащата И. А. Й., ЕГН-***, ще заплаща месечна издръжка за детето си П. И. Й., ЕГН-***, в размер на 60.00 (шестдесет) лева месечно, начиная от датата на внасянето на споразумението в РС-Царево, до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, както и съответната законна лихва върху всяка закъсняла вноска, като издръжката следва да се заплаща до петнадесето число на месеца за който се дължи.
3. Жилището, в което са живели през време на брака си съпрузите, находящо се в ***, ще продължи да се ползва от двамата съпрузи, така както са го правили до момента. Същото е собственост на бащата на съпруга- А. Г. Й.. След прекратяване на брака съпругата М. Х. Й., заедно с детето П. И. Й. ще живее в *** в жилище собственост на родителите си.
4. През време на брака си съпрузите не са придобили недвижими имоти или ограничени вещни права, както и нямат спестовни влогове в банки.
5. Съпрузите не притежават движимо или недвижимо имущество, придобито през време на брака.
6. След прекратяване на брака, съпругата М. Х. Й. ще продължи да носи брачното си фамилно име Й., като съпругът й И.А. Й. не се противопоставя на това запазване на фамилното име на съпругата си.
7. Страните не си дължат взаимно издръжка.
8. Разноските по настоящето дело, остават за всеки един от съпрузите така както са направени.
ОСЪЖДА М. Х. Й., ЕГН-***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.
ОСЪЖДА И. А. Й., ЕГН-***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството, както и сумата от 86,40 лв. (осемдесет и шест лева и 40 стотинки), държавна такса върху размера на присъдената издръжка.

Решението не подлежи на обжалване.

 
20 ЧНД No 805/2010, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО,
А.Д.Б.
  Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 26.08.2010г.
Оставя без уважение
 
21 НОХД No 92/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Л.М.К. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 27.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №92/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Л. М. К. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 17.07.2010 год. около 23.50 часа в гр. П., обл. Б., на кръстовището на ул. “Т.” и ул. “Р.", управлявал лек автомобил марка “**” модел “**” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.03 промила на хиляда, установено по надлежния ред - със съдебномедицинска експертиза на отделение по съдебна медицина при МБАЛ гр. Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият Л. М. К. ще изтърпи на наказание на осн. чл.343б, ал.1 от НК, чл.54 ал.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Л. М. К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 17.07.2010 год.
ОСЪЖДА Л. М. К. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 32.00лв. за разноски по делото.

Л.М.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №92/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Л. М. К.- ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 17.07.2010 год. около 23.50 часа в гр. П., обл. Б., на кръстовището на ул. “Т.” и ул. “Р.”, управлявал лек автомобил марка “**” модел “**” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.03 промила на хиляда, установено по надлежния ред - със съдебномедицинска експертиза на отделение по съдебна медицина при МБАЛ гр. Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият Л. М. К. ще изтърпи на наказание на осн. чл.343б, ал.1 от НК, чл.54 ал.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Л. М. К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 17.07.2010 год.
ОСЪЖДА Л. М. К. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 32.00лв. за разноски по делото.

 
22 НОХД No 93/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Л.Г.Т. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 27.08.2010г., в законна сила от 27.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №93/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемата Л. Г. Т. – ***, ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.С., съгласно което обвиняемата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 11.07.2010 год. в около 03.00 часа в гр. Китен, обл. Бургаска, по ул. “***” управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка “***” модел *** с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алокохол в кръвта – 1.76 промила на хиляда установено по надлежния ред – химическа експертиза № 626/12.07.2010 год. на БНТЛ при ОДП Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, обвиняемата Л. Г. Т., ЕГН ***, на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б."б" от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2 т. 1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдената пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемата Л. Г. Т., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТ МЕСЕЦА считано от 11.07.2010 год.Веществени доказателства – няма.
ОСЪЖДА Л. Г. Т., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 32.00 лева за разноски по делото.Причинени от престъплението имуществени вреди - няма
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №93/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемата е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемата Л. Г. Т., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


Л.Г.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №93/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемата Л. Г. Т. – ***, ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.С., съгласно което обвиняемата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 11.07.2010 год. в около 03.00 часа в гр. Китен, обл. Бургаска, по ул. “***” управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка “***” модел *** с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алокохол в кръвта – 1.76 промила на хиляда установено по надлежния ред – химическа експертиза № 626/12.07.2010 год. на БНТЛ при ОДП Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, обвиняемата Л. Г. Т., ЕГН ***, на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б."б" от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2 т. 1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдената пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемата Л. Г. Т., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТ МЕСЕЦА считано от 11.07.2010 год.Веществени доказателства – няма.ОСЪЖДА Л. Г. Т., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 32.00 лева за разноски по делото.Причинени от престъплението имуществени вреди - няма


 
23 НАХД No 369/2010, II състав По УБДХ   М.В.М. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 27.08.2010г.
НАЛАГА на М. В.М., ЕГН ***, административно наказание „глоба” в размер на 500,00 (петстотин) лева.


М.В.М.
Мотиви от 27.08.2010г.
 
24 Гражданско дело No 44/2010, I състав Издръжка А.И.И. Д.П.С.,
ДСП ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 30.08.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатата между А. И. И., ЕГН *** и Д. П. С. ЕГН ***, съгласно която последният ще заплаща издръжка на децата си А. Д. С. , ЕГН *** и И. Д. С., ЕГН *** в размер на по 80.00лв. месечно за всяко едно от тях, считано от 15.06.2010г. до настъпване на законови причини за нейното изменение или прекратяване.
ОСЪЖДА А. И. И.да заплати в полза на държавата по сметка на ЦРС сумата от 57.60лв. за държавна такса.
ОСЪЖДА Д. П. С. да заплати в полза на държавата по сметка на ЦРС сумата от 57.60лв. за държавна такса.
Определението е необжалваемо.