РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2012г. до 31.7.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 163/2005, II състав Делби Н.Д.Ц. Е.П.П.,
Ж.П.А.,
М.П.М.,
П.Н.Д.,
Д.Н.Д.
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 2.7.2012г.
Слага гр. д. №163/2005г. на архив.
2 Гражданско дело No 35/2011, II състав Делби Л.Г.П. З.К.П. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 2.7.2012г.
Слага гр. д. №35/2011г. на архив.
3 Гражданско дело No 19/2012, II състав Вещни искове М.Е.Н.,
Н.К.Н.,
И.К.Н.,
Д.П.Д.,
Д.П.Д.
МЕЧТА БОЙЧЕВ ЕООД,
Л.О.М.,
М.И.Б.,
О.П.М.,
Й.Н.А.,
К.Д.Д.,
ЛИОН КОНСУЛТ ЕООД
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 2.7.2012г.
Прекратява производството по делото, поради неотстраняване на нередовностите по исковата молба в срок
4 Гражданско дело No 29/2012, I състав Делби Д.Д.М. Н.Т.М.,
Т.П.М.,
И.М.Т.,
Т.М.М.
Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 2.7.2012г., в законна сила от 26.7.2012г.
Прекратява производството по делото и връща исковата молба. Осъжда Д.М. да заплати по сметка на РС Царево д.т. в размер на 100 лева
5 Гражданско дело No 32/2011, II състав Вещни искове К.П.Е.,
К.К.С.,
Б.К.Е.
Д.Х.К.,
Р.Х.А.,
М.С.М.,
Х.С.М.,
ОБЩИНА ГР.ПРИМОРСКО,
Б.Г.Б.,
П.С.Б.,
К.А.Б.,
С.А.А.
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 3.7.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от К. П.Е., ЕГН ***, К. К. С., ЕГН *** и Б. К. Е., ЕГН ***, против Б.Г. Б., ЕГН **, П.С. Б., ЕГН ***, К. А. Б., ЕГН ***, С. А. А., ЕГН ***, Д. Х. К., ЕГН ***, Р. Х. А., ЕГН ***, М. С.М., Х. С. М., Община Приморско, ЕИК 102164063, с който се иска от съда, да постанови решение, с което да прогласи за нищожен договора от 17.09.2001 г. наречен „договор за поправка на договор за замяна на недвижим имот“ вписан на 20.11.2000 г. том II, № 165,166, рег. № 786,787, п. 364,365, т. XIV, при ЦРС, който е вписан в Службата по вписванията при PC-Царево в том III под № 48,49, Дв. вх. Рег. № 1104,1105.  
6 НОХД No 21/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.А.Б. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 3.7.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.А. Б.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2011год. в гр.П., **, комплекс “**”, бунгало №*, Б. обл., отнел от владението на Е. И.Д. движими вещи – 1 бр. мобилен телефон марка “Нокия”, модел С5 на стойност 308.44 лева, ведно със Сим карта на Глобул” на стойност 6.00 лева, собственост на Е. И.Д., от владението на Д. П. С. движими вещи – 1 бр. мобилен телефон марка “Нокия” модел 2700 Класик на стойност 147.14 лева, ведно със Сим карта на “Глобул” на стойност 6.00 лева, 2 бр. кутии цигари марка “Давидов” на стойност 10.60 лева и сумата от 15.00 лева собственост на Д. П. С. и от владението на Д. А. А. движими вещи – 1 бр. мобилен телефон марка “Нокия” модел 1208 на стойност 49.17 лева, ведно със Сим карта на “М-тел” на стойност 0.00 лева, собственост на Д. А. А., всичко на обща стойност 542.35 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.194, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.194, ал.1 от НК и чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. чл.58а, ал. 1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  На осн. чл.59 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание, времето през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 30.05.2012г.  
М.А.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.А. Б.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2011год. в гр.П., **, комплекс “**”, бунгало №*, Б. обл., отнел от владението на Е. И.Д. движими вещи – 1 бр. мобилен телефон марка “Нокия”, модел С5 на стойност 308.44 лева, ведно със Сим карта на Глобул” на стойност 6.00 лева, собственост на Е. И.Д., от владението на Д. П. С. движими вещи – 1 бр. мобилен телефон марка “Нокия” модел 2700 Класик на стойност 147.14 лева, ведно със Сим карта на “Глобул” на стойност 6.00 лева, 2 бр. кутии цигари марка “Давидов” на стойност 10.60 лева и сумата от 15.00 лева собственост на Д. П. С. и от владението на Д. А. А. движими вещи – 1 бр. мобилен телефон марка “Нокия” модел 1208 на стойност 49.17 лева, ведно със Сим карта на “М-тел” на стойност 0.00 лева, собственост на Д. А. А., всичко на обща стойност 542.35 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.194, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.194, ал.1 от НК и чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. чл.58а, ал. 1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  На осн. чл.59 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание, времето през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 30.05.2012г.  
Мотиви от 10.7.2012г.
Мотивите изготвени в срок.
7 НОХД No 51/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Т.Д. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.7.2012г., в законна сила от 3.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №51/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Д. Т. Д. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият Д. Т. Д., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 30.06.2012год. около 00.00 часа в гр.П., Б. област по третокласен път посока с.Я. – гр.П., пред КПП “**” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „**” модел “** с рег. № **, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1,99 промила на хиляда установено по надлежния ред- проба с техническо средство алкотест -дрегер 7410+ с фабр. № 0277.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д. Т. Д., ЕГН ** на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Д. Т. Д., ЕГН ** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.  
Д.Т.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №51/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Д. Т. Д. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият Д. Т. Д., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 30.06.2012год. около 00.00 часа в гр.П., Б. област по третокласен път посока с.Я. – гр.П., пред КПП “**” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „**” модел “** с рег. № **, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1,99 промила на хиляда установено по надлежния ред- проба с техническо средство алкотест -дрегер 7410+ с фабр. № 0277.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д. Т. Д., ЕГН ** на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Д. Т. Д., ЕГН ** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.  
8 Гражданско дело No 52/2012, I състав Искове по КТ за отмяна на уволнение Т.И.П. КМЕТСТВО ГР.АХТОПОЛ Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 5.7.2012г.
ПРИЗНАВА за НЕЗАКОННО уволнението на Т.И.П., ЕГН-**********, от длъжността градинар, отдел БКС „Озеленяване“, Кметство Ахтопол, постановено със заповед № 2/01.02.2012г. на кмета на гр.Ахтопол и го ОТМЕНЯ.  ВЪЗСТАНОВЯВА Т.И.П. на предишната й работа – градинар в отдел БКС „Озеленяване“ при Кметство Ахтопол.  ОСЪЖДА Кметство Ахтопол да заплати на Т.И.П. сумата от 1800,00лв. (хиляда и осемстотин лева), представляваща обезщетение по чл.225, ал.1 КТ за периода от 01.02.2012г. до 01.07.2012г., със законната лихва от 02.04.2012г. до окончателното изплащане, както и сумата от 400,00лв. (четиристотин лева) за разноски по делото.  ОСЪЖДА Кметство Ахтопол да заплати на Районен съд-Царево сумата от 175,00лв. (сто седемдесет и пет лева) за държавна такса.  
9 НОХД No 44/2012, III състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.С.М. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 5.7.2012г., в законна сила от 5.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №44/2012г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н.и обвиняемия Х. С.М. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Г. Н., съгласно което подсъдимият Х. С. М., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че: в периода от неустановена дата през месец февруари 2012 год. до 22.03.2012 год. в гр.А. обл. Б., дом на ул. ”**” № * сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас с МОЛ св. Б. Д. Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода.  За посоченото престъпление по чл.234в, ал.1 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА .  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На подсъдимия Х. С. М., ЕГН ** се НАЛАГА и наказание ГЛОБА в размер на 200.00 лева.  
Х.С.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №44/2012г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н.и обвиняемия Х. С.М. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Г. Н., съгласно което подсъдимият Х. С. М., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че: в периода от неустановена дата през месец февруари 2012 год. до 22.03.2012 год. в гр.А. обл. Б., дом на ул. ”**” № * сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас с МОЛ св. Б. Д. Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода.  За посоченото престъпление по чл.234в, ал.1 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА .  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На подсъдимия Х. С. М., ЕГН ** се НАЛАГА и наказание ГЛОБА в размер на 200.00 лева.  
10 НОХД No 46/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.К.П. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 5.7.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.К.П. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: За времето от неустановена дата през м. февруари 2012 год. – 26.03.2012 год. в гр.П., обл. Б., *** ресторант *** и на ул.***, действайки в условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот /разбиване на врати/ и чрез използване на техническо средство - тухла, отнел от владението на св. Н.А.В., собственост на „Приморско клуб“ ЕАД с МОЛ Н.А.В. движими вещи – 1 бр. куфар със заключващ механизъм на стойност 13,50 лева, 1 бр. шпатула на стойност 2,75 лева, 1 бр. нож професионален с дължина на острието 7 см. на стойност 6,50 лева, 1 бр. нож професионален с дължина на острието 10,80 см. на стойност 8,25 лева, 1 бр. нож професионален с дължина на острието 18 см. на стойност 9,25 лева, 1 бр. нож професионален с дължина на острието 20 см. на стойност 10,50 лева,1 бр. нож професионален с дължина на острието 21 см. на стойност 12,50 лева, 1 бр. нож професионален с дължина на острието 23 см. на стойност 14,00 лева, 1 бр. вилица с дължина 15 см. на стойност 7,00 лева, 1 бр. ножица с надпис „Rostfei” на стойност 16,50 лева, 1 бр. точило за ножове на стойност 17,50 лева и 3 бр. вилици на стойност 7,50 лева и от владението на св. В.Г.Б., собственост на „Крисия 2009” ООД с МОЛ В.Г.Б. движими вещи - 1 бр. тениска с къс ръкав марка „Хенлийз” на стойност 20,00 лева, 10 бр. дънкови панталони на стойност 360,00 лева, 1 бр. дамски къси дънкови панталони на стойност 22,00 лева, 4 бр. ризи къс ръкав на стойност 100.00 лева, 1 бр. бермуди на стойност 28,00 лева, 1 бр. суитчер без качулка на стойност 35,00 лева, 3 бр. суитчери с качулка на стойност 114,00 лева и 1 бр. блуза дълъг ръкав на стойност 22,00 лева, всичко на обща стойност 826.75 лева, без съгласието на собствениците им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, т.4 предл. второ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, т.4 предл. второ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 НК и чл.58а, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
П.К.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.К.П. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, т.4 предл. второ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, т.4 предл. второ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 НК и чл.58а, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
Мотиви от 10.7.2012г.
Мотивите изготвени в срок.
11 НОХД No 52/2012, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.А.К. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 5.7.2012г., в законна сила от 5.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №52/2012г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия И. А. К.- ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Н., съгласно условията на което, подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.  3436, ал.1 отНК, а именно, че:  На 03.07.2012 год., около 21.45 часа в гр.Ц., обл.Б. по ул. "** / посока към старата автогара / управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "**" модел "**" с рег. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1.80 промила на хиляда, установено по надлежния ред - протокол за химическа експертиза № 494/04.07.2012 год. на БНТЛ при ОДМВР - Бургас.  За посоченото престъпление обвиняемият И. А.  К. ЕГН *** на основание чл.343б, ал. 1, вр. чл.55, ал.1, т.2,  буква «б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните  пробационни мерки:   1.Задължителна регистрация по настоящ адрес – от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК И. А. К., ЕГН *** ще изтърпи и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На осн. чл.59, ал.4 от НК се приспада времето през което е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 03.07.2012г.  
И.А.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №52/2012г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия И. А. К.- ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Н., съгласно условията на което, подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.  3436, ал.1 отНК, а именно, че:  На 03.07.2012 год., около 21.45 часа в гр.Ц., обл.Б. по ул. "** / посока към старата автогара / управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "**" модел "**" с рег. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1.80 промила на хиляда, установено по надлежния ред - протокол за химическа експертиза № 494/04.07.2012 год. на БНТЛ при ОДМВР - Бургас.  За посоченото престъпление обвиняемият И. А.  К. ЕГН *** на основание чл.343б, ал. 1, вр. чл.55, ал.1, т.2,  буква «б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните  пробационни мерки:   1.Задължителна регистрация по настоящ адрес – от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК И. А. К., ЕГН *** ще изтърпи и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На осн. чл.59, ал.4 от НК се приспада времето през което е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 03.07.2012г.  
12 НОХД No 53/2012, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.А.А. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 5.7.2012г., в законна сила от 5.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №53/2012г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия П.А.А., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което обвиняемият П.А.А., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че: На 04.07.2012 год., около 00.40 часа, в с.Л., обл.Б., по пътна улична отсечка с.Л. - в.с.***, до хотел ***, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Митцубиши” , модел “Колт” 1.3 с рег. №***, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1.46 промила на хиляда, установено по надлежния ред - протокол за химическа експертиза № 493/04.07.2012 год. на БНТЛ при ОД на МВР - Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 във вр. чл.55, ал.1, т.2, буква “б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия П.А.А., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв. П.А.А., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На осн. чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият А. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 04.07.2012г.  ОСЪЖДА П.А.А., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 35.89 лева за разноски по делото.  Веществени доказателства няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.  На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №53/2012г. по описа на ЦРС.  
П.А.А.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 във вр. чл.55, ал.1, т.2, буква “б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия П.А.А., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв. П.А.А., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На осн. чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият А. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 04.07.2012г.  
13 НАХД No 376/2012, III състав По ЗД по пътищата Р.К.С. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 5.7.2012г.
НП-изменено
14 НОХД No 32/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.К.П.,
П.П.Т.
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 6.7.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия П. К. П.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 19.02.2012 год. за времето от 18.30 часа до 24.00 часа в гр.П., Б. обл.., к-с „**”, действайки в условията на продължавана престъпна дейност, сам и в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор с подс. П. П.Т. от магазин за хранителни стоки, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот /счупване на стъклена външна витрина/ и чрез използване на техническо средство /отвертка/ отнел от владението на С.В.В. движими вещи на обща стойност 351.15 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4 предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.373, ал.2, вр.чл.58а, ал.1 вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.  ПРИЗНАВА подсъдимата П.П. Т.- ЕГН *** ЗА ВИНОВНА в това че: На 19.02.2012 год. около 23,30 часа в гр.П. Б.обл.,*** от магазин за хранителни стоки, в съучастие като съизвършители с подс. П. К. П. действайки след предварителен сговор отнели от владението на С.В.В. движими вещи всичко на обща стойност 210,35 лева без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени и заместени - престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.373, ал.3, вр. чл.58а, ал.1 и чл.54 от НК Я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  
П.К.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия П. К. П.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 19.02.2012 год. за времето от 18.30 часа до 24.00 часа в гр.П., Б. обл.., к-с „**”, действайки в условията на продължавана престъпна дейност, сам и в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор с подс. П. П.Т. от магазин за хранителни стоки, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот /счупване на стъклена външна витрина/ и чрез използване на техническо средство /отвертка/ отнел от владението на С.В.В. движими вещи на обща стойност 351.15 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4 предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.373, ал.2, вр.чл.58а, ал.1 вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.  
П.П.Т.
 ПРИЗНАВА подсъдимата П.П. Т.- ЕГН *** ЗА ВИНОВНА в това че: На 19.02.2012 год. около 23,30 часа в гр.П. Б.обл.,*** от магазин за хранителни стоки, в съучастие като съизвършители с подс. П. К. П. действайки след предварителен сговор отнели от владението на С.В.В. движими вещи всичко на обща стойност 210,35 лева без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени и заместени - престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.373, ал.3, вр. чл.58а, ал.1 и чл.54 от НК Я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  
Мотиви от 11.7.2012г.
Мотивите изготвени в срок.
15 НОХД No 39/2012, II състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Д.Г. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 6.7.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Д.Г. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 25.07.2011 год., около 01:30 часа в гр.А., обл.Б., парцел №3 по плана на стопански двор в местността ***, запалил по непредпазливост чужд имот, сграда - склад за фураж с площ от 20 кв.м. и жилище за свинегледачи ***, представляващо полумасивна постройка с площ от 80 кв.м., залепена за склада за фураж, и двете постройки намиращи се под общ покрив със значителна стойност в размер на 5057.77 лева, собственост на М.Н.М., ЕГН ***, представляван от С.Д.К., упълномощена с пълномощно от 26.07.2011 год. на обществен нотариус К., подпечатан с печата на щата Илинойс, САЩ - престъпление по чл.331, ал.1, вр. чл.330, ал.1, предл. първо от НК, поради което и на основание чл.331, ал.1, вр. чл.330, ал.1, предл. първо от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА подсъдимия С.Д.Г. да заплати на М.Н.М., ЕГН *** сумата в размер на 5057.77 лв., представляващи причинени от деянието имуществени вреди, като ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск над тази сума до претендирания размер от 12000.00 лева за причинени имуществени вреди, както и гражданския иск в частта му, в която се претендират 3000.00 лева пропуснати ползи като неоснователни.  
С.Д.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Д.Г. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 25.07.2011 год., около 01:30 часа в гр.А., обл.Б., парцел №3 по плана на стопански двор в местността ***, запалил по непредпазливост чужд имот, сграда - склад за фураж с площ от 20 кв.м. и жилище за свинегледачи ***, представляващо полумасивна постройка с площ от 80 кв.м., залепена за склада за фураж, и двете постройки намиращи се под общ покрив със значителна стойност в размер на 5057.77 лева, собственост на М.Н.М., ЕГН ***, представляван от С.Д.К., упълномощена с пълномощно от 26.07.2011 год. на обществен нотариус К., подпечатан с печата на щата Илинойс, САЩ - престъпление по чл.331, ал.1, вр. чл.330, ал.1, предл. първо от НК, поради което и на основание чл.331, ал.1, вр. чл.330, ал.1, предл. първо от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.    
Мотиви от 10.7.2012г.
Мотивите изготвени в срок.
16 НОХД No 43/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.Д.В. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 6.7.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г. Д.В. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН, в това че:  1. За времето от 01.00 часа на 14.03.2012 год. до 07.00 часа на 27.03.2012 год. в гр.П. и гр.К., обл.Б. действайки в условията на продължавана престъпна дейност, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот - счупване на пластмасови решетки, пластмасови капаци на отвора за поставяне на чашите, пластмасова решетка със стойка за падащи чаши, счупване на заключващи устройства на вратите на кафе-машини, счупване на капака на отвора за поставяне на чаши и чрез използване на техническо средство - дървена дръжка на метла, отнел чужди движими вещи - от владението и собственост на Г.Д.Д., ЕГН ***, движими вещи - 1 бр. монетник на стойност 500.00 лв., 1 бр. метална каса на стойност 38.50 лв., и сумата от 150.00 лв. в монети, всичко на обща стойност 688.50 лв., от владението и собственост на А. Т. Д., ЕГН **, движими вещи – сумата от 25.00 лева в монети, от владението и собственост на И. К.М., ЕГН ***, движими вещи - сумата от 42.00 лева в монети, от владението и собственост на Н. Д. В., ЕГН *** движими вещи – 1 бр. метална каса на стойност 38.50 лева, 1 бр. монетник на стойност 400.00 лева и сумата от 70.00 лева в монети, всичко на обща стойност 508.50 лева, от владението и собственост на М. Й. П. ЕГН *** движими вещи – 1 бр. метална каса на кафе – автомат марка „Зануси” модел „Спацио” на стойност 38.50 лева, от владението и собственост на Г. Т.М., EГН ***, движими вещи – сумата от 140.00 лева в монети, всичко на обща стойност 1442.50 лева, без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, т.4 предл. второ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, т.4 предл. второ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1, и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;  На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.  2. За времето 01.00 часа на 14.03.2012 год. до 07.00 часа на 27.03.2012 год. в гр.П. и гр.К. обл.Б., действайки в условията на продължавана престъпна дейност, противозаконно унищожил чужди движими вещи - пластмасова решетка с щипка на кафе – автомат марка “ Рea”, модел “Миди” на стойност 12.25 лева и 1 бр. капак за отвор за падащите чаши на кафе – автомат марка “ Рea” модел “Миди” на стойност 13.50 лева, всичко на обща стойност 25.75 лв., собственост на И.К. М., ЕГН ***, * бр. заключващо устройство на врата на кафе-автомат марка „Зануси” модел „Венеция”, собственост на Н. Д. В., ЕГН ***, * бр. заключващо устройство на врата на кафе-автомат марка „Зануси” модел „Спацио” на стойност 26.50 лева, 1 бр. капак на отвор за поставяне на чаши на кафе-автомат марка „Зануси” модел „Спацио” на стойност 13.50 лева собственост на М. Й. П., ЕГН ***, *бр. решетка със стойка за чашите на кафе-автомат марка „Зануси” модел „Спацио” на стойност 33.00 лева и 1 бр. решетка със стойка за чашите на кафе-автомат марка „Зануси” модел „Венеция” на стойност 33.00 лева собственост на Г. Т. М., EГН *** и повредил чужди движими вещи - капак на отвор за поставяне на чашите на кафе – автомат марка “ Реа” модел „Сагома” на стойност 13.50 лв. и 1 бр. решетка със стойка на кафе – автомат марка “Реа” модел „Сагома”, на стойност 16.50 лв., собственост на Г. Д. Д., ЕГН ***, * бр. решетка с щипка на кафе – автомат марка “ Рea” модел “Миди” на стойност 12.25 лв. и 1 бр. капак на отвор за поставяне на чаши на кафе – автомат марка “Рea” модел “Миди” на стойност 13.50 лева, собственост на А. Т.Д., ЕГН *** и врата на кафе – автомат марка „Зануси” модел „Спацио” на стойност 70.00 лева собственост на М. Й.П., ЕГН ***, всичко на обща стойност 284.00 лева - престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.216, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1, и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА;  На основание чл.66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.23, ал.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия Г. Д.В. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда, в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;  На основание чл. 66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.  
Г.Д.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г. Д.В. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН, в това че:  1. За времето от 01.00 часа на 14.03.2012 год. до 07.00 часа на 27.03.2012 год. в гр.П. и гр.К., обл.Б. действайки в условията на продължавана престъпна дейност, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот - счупване на пластмасови решетки, пластмасови капаци на отвора за поставяне на чашите, пластмасова решетка със стойка за падащи чаши, счупване на заключващи устройства на вратите на кафе-машини, счупване на капака на отвора за поставяне на чаши и чрез използване на техническо средство - дървена дръжка на метла, отнел чужди движими вещи - от владението и собственост на Г.Д.Д., ЕГН ***, движими вещи - 1 бр. монетник на стойност 500.00 лв., 1 бр. метална каса на стойност 38.50 лв., и сумата от 150.00 лв. в монети, всичко на обща стойност 688.50 лв., от владението и собственост на А. Т. Д., ЕГН **, движими вещи – сумата от 25.00 лева в монети, от владението и собственост на И. К.М., ЕГН ***, движими вещи - сумата от 42.00 лева в монети, от владението и собственост на Н. Д. В., ЕГН *** движими вещи – 1 бр. метална каса на стойност 38.50 лева, 1 бр. монетник на стойност 400.00 лева и сумата от 70.00 лева в монети, всичко на обща стойност 508.50 лева, от владението и собственост на М. Й. П. ЕГН *** движими вещи – 1 бр. метална каса на кафе – автомат марка „Зануси” модел „Спацио” на стойност 38.50 лева, от владението и собственост на Г. Т.М., EГН ***, движими вещи – сумата от 140.00 лева в монети, всичко на обща стойност 1442.50 лева, без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, т.4 предл. второ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, т.4 предл. второ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1, и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;  На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.  2. За времето 01.00 часа на 14.03.2012 год. до 07.00 часа на 27.03.2012 год. в гр.П. и гр.К. обл.Б., действайки в условията на продължавана престъпна дейност, противозаконно унищожил чужди движими вещи - пластмасова решетка с щипка на кафе – автомат марка “ Рea”, модел “Миди” на стойност 12.25 лева и 1 бр. капак за отвор за падащите чаши на кафе – автомат марка “ Рea” модел “Миди” на стойност 13.50 лева, всичко на обща стойност 25.75 лв., собственост на И.К. М., ЕГН ***, * бр. заключващо устройство на врата на кафе-автомат марка „Зануси” модел „Венеция”, собственост на Н. Д. В., ЕГН ***, * бр. заключващо устройство на врата на кафе-автомат марка „Зануси” модел „Спацио” на стойност 26.50 лева, 1 бр. капак на отвор за поставяне на чаши на кафе-автомат марка „Зануси” модел „Спацио” на стойност 13.50 лева собственост на М. Й. П., ЕГН ***, *бр. решетка със стойка за чашите на кафе-автомат марка „Зануси” модел „Спацио” на стойност 33.00 лева и 1 бр. решетка със стойка за чашите на кафе-автомат марка „Зануси” модел „Венеция” на стойност 33.00 лева собственост на Г. Т. М., EГН *** и повредил чужди движими вещи - капак на отвор за поставяне на чашите на кафе – автомат марка “ Реа” модел „Сагома” на стойност 13.50 лв. и 1 бр. решетка със стойка на кафе – автомат марка “Реа” модел „Сагома”, на стойност 16.50 лв., собственост на Г. Д. Д., ЕГН ***, * бр. решетка с щипка на кафе – автомат марка “ Рea” модел “Миди” на стойност 12.25 лв. и 1 бр. капак на отвор за поставяне на чаши на кафе – автомат марка “Рea” модел “Миди” на стойност 13.50 лева, собственост на А. Т.Д., ЕГН *** и врата на кафе – автомат марка „Зануси” модел „Спацио” на стойност 70.00 лева собственост на М. Й.П., ЕГН ***, всичко на обща стойност 284.00 лева - престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.216, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1, и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА;  На основание чл.66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.23, ал.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия Г. Д.В. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда, в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;  На основание чл. 66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.  
Мотиви от 10.7.2012г.
Мотивите изготвени в срок.
17 Гражданско дело No 54/2012, II състав Облигационни искове БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД АНОЯ ЕООД Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 9.7.2012г., в законна сила от 9.7.2012г.
ОСЪЖДА „АНОЯ" ЕООД, ЕИК 147140298 да заплати на БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД, ЕИК 121396123, сумата в размер общо на 10301, 02 лв. /десет хиляди триста и един лева и две стотинки/, която сума включва: главница 9602,10 лв. /девет хиляди шестстотин и два лева и 10 стотинки/ представляваща сбор от стойността на неплатените месечни наемни вноски по Договор за наем № 67/ 09.07.2010 г. в размер на 2509.20 лв. /две хиляди петстотин и девет лева и 20 стотинки/ стойността на неплатените месечни наемни вноски по Договор за наем № 68/ 09.07.2010 г. в размер на 6528, 00 лв. /шест хиляди петстотин двадесет и осем лева/ дължимата по чл. 9, т. 9.3 от Договор № 68/ 09.07.2010 г. сума за начислената ел. енергия в размер на 564,90 лв. /петстотин шестдесет и четири лева и 90 стотинки/ както и лихва за забава общо в размер на 698,92 лв. /шестстотин деветдесет и осем лева и 92 стотинки/ която сума включва лихва за забава Договор № 67/ 09.07.2010 г. и лихва за забава по Договор № 67/ 09.07.2010 г. ведно със законната лихва върху присъдената сума считано от 03.04.2012 год. до окончателното изплащане на сумата.  ОСЪЖДА „АНОЯ" ЕООД, ЕИК 147140298 да заплати на БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД, ЕИК 121396123, сумата в размер на 1451,84 лв. /хиляда четиристотин петдесет и един лева и 84 стотинки/, за разноски по настоящото производство.  
18 НАХД No 375/2012, II състав По ЗД по пътищата Д.С.Д. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 9.7.2012г.
НП-изменено
19 НАХД No 386/2012, II състав По ЗД по пътищата В.Х.К. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 9.7.2012г.
НП-потвърдено
20 НАХД No 419/2012, III състав По УБДХ П.Х.П. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 9.7.2012г.
П.Х.П.
Налага на П.Х.П. административно наказание глоба в размер на 200лв. за извършено от него дребно хулиганство.
Мотиви от 9.7.2012г.
21 Гражданско дело No 51/2012, I състав Облигационни искове Г.В.Ш. Л.С.Д. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 11.7.2012г.
Прекратява производството по делото.
22 НОХД No 54/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.С.Г. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 11.7.2012г., в законна сила от 11.7.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №54/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и подсъдимия К.С.Г., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият К.С.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 07.07.2012 год., около 04:50 часа, по второстепенен път ВП II-99, км.57, посока с.Л. – гр.Ц., Б. обл. управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Ауди”, модел “80” с рег. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1.34 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза № 537/10.07.2012 год. на БНТЛ при ОД на МВР - Бургас, след като е осъден с влязло в сила споразумение по НОХД № 16/2010 год. на Районен съд - гр. Царево за деянието по ал.1.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК подсъдимият К.С.Г. на осн.чл.343б, ал.2, вр. ал.1 и чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА К.С.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 07.07.2012г.  Разноските в размер на 35.89 лева са заплатени съгласно представената от адв. Б. вносна бележка.  Веществени доказателства няма.  Причинени от престъплението имуществени щети няма.  
К.С.Г.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК подсъдимият К.С.Г. на осн.чл.343б, ал.2, вр. ал.1 и чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА К.С.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 07.07.2012г.    
23 НАХД No 372/2012, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Д.Л.Т. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 12.7.2012г.
НП-отменено
24 Гражданско дело No 24/2012, II състав Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД М.К.Т. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.7.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.К.Т. ЕГН: ***, че същи дължи на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК: ***, сумите в размер на: 1754.70 /хиляда и седемстотин петдесет и четири и 70/ лева, представляваща главница по кредит; 158.86 /сто петдесет и осем и 86/, представляваща надбавка по чл. 4 от договора за кредит; 293.22 /двеста деветдесет и три и 22/ лева, представляваща обезщетение за забава, на основание чл. 33 от Закона за потребителския кредит, за периода от настъпването на предсрочната изискуемост на посочения кредит, а именно 30 април 2010 г. до датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК- 16.12.2011 год. или общо дължима сума 2206.78 /две хиляди двеста и шест и 78/ лева, ведно със законната лихва върху дължимите суми, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК- 16.12.2011 год. до окончателното им изплащане.
25 Гражданско дело No 61/2012, II състав Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ Д.К.К. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИСТАНИЩЕ -ЦАРЕВО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.7.2012г.
ОСЪЖДА ОП "Пристанище" град Царево, ЕИК 0000570970130 да заплати на Д.К.К. ЕГН ***, обезщетение поради незаконно уволнение и оставането й без работа за времето от 30.07.2011 год. до 31.09.2011 год. в размер на 1428,00 лв. /хиляда четиристотин двадесет и осем лева/, ведно със законната лихва, считано от 27.04.2012 год. до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА ОП "Пристанище" град Царево, ЕИК 0000570970130 да заплати по сметка на РС- Царево, в полза на държавата, сумата от 57,12 лв. /петдесет и седем лева и 12 стотинки/ държавна такса по производството.   ПРЕКРАТЯВА производството по делото поради недопустимост на иска, в останалата му част над размера от 1428,00 лв. до претендирания размер от 2142,00 лв. в която се иска от съда, да постанови решение, с което да осъди ОП „Пристанище" град Царево, да заплати на Д.К.К. ЕГН ***, на основание чл. 225, ал. 1 от КТ обезщетение за времето, през което ищеца е останала без работа поради незаконно уволнение, за периода след 31.09.2011 год. до претендирания период до 30.10.2011 г. ведно със законната лихва върху претендираната сума, считано от датата на предявяване на иска, до окончателното изплащане.  
26 Гражданско дело No 77/2012, I състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД П.С.В. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 17.7.2012г.
С Определение №251 от 17.07.2012 година ЦРС ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОСЪЖДА П.С.В. да заплати на "В и К" ЕАД сумата от 125.00 /сто двадесет и пет/ лева за разноски по делото. Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред БОС.
27 НОХД No 47/2012, III състав Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.Г.Ж. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Присъда от 17.7.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Г.Ж. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.325, ал.2, предл. второ, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.325, ал.2, предл. второ, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК във вр. чл.58а във вр. чл.55, ал.1, т.2, б ”б” във вр. чл.42а ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни - за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3/. Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 /ДВЕСТА/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА и за виновен в престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.216, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, във вр. чл.58а във вр. чл.55, ал.1, т.2, б”б” във вр. чл.42а, ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни - за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3/. Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 /ДВЕСТА/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА;  На осн. чл.23, ал.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия П.Г.Ж. по-тежкото от така определените наказания, а именно ПРОБАЦИЯ за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни - за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3/. Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 /ДВЕСТА/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА;  
П.Г.Ж.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Г.Ж. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.325, ал.2, предл. второ, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.325, ал.2, предл. второ, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК във вр. чл.58а във вр. чл.55, ал.1, т.2, б ”б” във вр. чл.42а ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни - за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3/. Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 /ДВЕСТА/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА и за виновен в престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.216, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, във вр. чл.58а във вр. чл.55, ал.1, т.2, б”б” във вр. чл.42а, ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни - за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3/. Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 /ДВЕСТА/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА;  На осн. чл.23, ал.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия П.Г.Ж. по-тежкото от така определените наказания, а именно ПРОБАЦИЯ за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни - за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. 3/. Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 /ДВЕСТА/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА;  
28 НАХД No 392/2012, II състав По ЗД по пътищата Д.С.К. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 17.7.2012г.
НП-отменено
29 Гражданско дело No 13/2012, I състав Вещни искове С.С.П. ГБС-ЮГ ЕООД Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 18.7.2012г.
ОСЪЖДА „ГБС-ЮГ”ЕООД, ЕИК-200077664, `````, да предаде на С.С.П., ЕГН-**********,***, владението върху собствения му недвижим имот: Покрита дворна площ от 55,65кв.м., представляваща градина с места за консумация с пещ за пици и барбекю, която по кадастралната схема е включена в самостоятелен търговски обект с идентификатор 37023.501.589.1.10, находящ се в `````, разположен на партерния етаж в жилищна сграда, който обект е със застроена площ от 124,29кв.м., ведно с 21,93кв.м. от общите части на сградата, повдигната с жълт цвят на скицата на в.л.Р. /л.63 от делото/.
30 НОХД No 56/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.К.Х. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 18.7.2012г., в законна сила от 18.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №56/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия А.К.Х. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.К., съгласно което обвиняемият А.К.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 14.07.2012 год., около 19.20 часа, в с. С., обл. Б., по ул.***, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Нисан”, модел „Алмера” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.38 промила на хиляда, установено по надлежния ред – със съдебномедицинска експертиза № 256/2012 год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр.Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.К.Х. на основание чл.343б, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия А.К.Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.3 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 14.07.2012 год.  Веществени доказателства няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  Направените по делото разноски в размер на 65.89 лв. са внесени в полза на държавата и по сметка на РС гр.Царево от обвиняемия видно от приложената вноска бележка от дата 18.07.2012г.   На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №56/2012г. по описа на ЦРС.    
А.К.Х.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.К.Х. на основание чл.343б, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия А.К.Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.3 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 14.07.2012 год.  
31 НОХД No 57/2012, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.С.И. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 18.7.2012г., в законна сила от 18.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №57/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия И.С.И., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият И.С.И., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че на 14.07.2012 год., около 03.30 часа в гр.А., обл.Б., по третокласен път ТП III-99 01, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ауди”, модел „80” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.97 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза № 554/16.07.2012 год. на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК НАЛАГА на обвиняемия И.С.И., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред съответния пробационен служител два пъти седмично за срок от ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА;  2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.  3/. Безвъзмезден труд в полза на обществото по 200 /ДВЕСТА/ часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ;  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обв. И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 14.07.2012 год.  Веществени доказателства – няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.  На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №57/2012г. по описа на ЦРС.  
И.С.И.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК НАЛАГА на обвиняемия И.С.И., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред съответния пробационен служител два пъти седмично за срок от ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА;  2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.  3/. Безвъзмезден труд в полза на обществото по 200 /ДВЕСТА/ часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ;  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обв. И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НК приспада времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 14.07.2012 год.    
32 НАХД No 374/2012, III състав По ЗД по пътищата С.А.В. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 18.7.2012г.
НП-потвърдено
33 Гражданско дело No 121/2011, I състав Вещни искове С.П.Г. В.В.С.,
КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО
Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 20.7.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.П.Г., ЕГН-********** ***, В.В.С., ЕГН-********** *** ```, ``` и Община Царево, че договорът за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост от 17.09.2011г., вписан на 20.09.2011г. в Службата по вписванията в гр.Царево в том VI, акт № 34, дв.вх.peг.№ 1644, е нищожен поради противоречието му с чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост
34 Гражданско дело No 17/2012, I състав Искове по КТ Т.С.Г. РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО БУРГАС,
ДИРЕКТОРА НА ОУ"ХРИСТО БОТЕВ"
Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 20.7.2012г.
ОТМЕНЯ заповед № РД-06-637/24.11.2010г. на началника на Регионален инспекторат по образованието гр.Бургас, при участието на директора на СОУ“Христо Ботев“, с.Черно море, общ.Бургас, с която заповед на Т.С.Г.,*** е наложено дисциплинарно наказание "предупреждение за уволнение" на осн. чл.187, т.3 и 10 от КТ.
35 НОХД No 55/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.Н.В. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 20.7.2012г., в законна сила от 20.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №55/2012г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от районния прокурор Е. и подсъдимия Р.Н.В., представляван от адв.Ж.Н., съгласно което подсъдимият със снета по-горе самоличност се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК за това, че на 07.07.2012 год. около 04.45 часа в гр.П., Б. област, по ул.*** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено”, модел 19 с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 3.00 промила на хиляда установено по надлежния ред – със съдебномедицинска експертиза №250/2012год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр. Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Р.Н.В., ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.1, т.1, т.2 и т5 от НК, със следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  3. Поправителен труд при 15% удръжка върху трудовото възнаграждение в полза на държавата, която да се изпълнява по местоработата на подсъдимия, а именно фирма ***ООД гр.Бургас за срок от ЕДНА ГОДИНА, през което време не се зачита трудов страж.  На основание чл.343г, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Р.Н.В., ЕГН *** от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право, считано от 12.07.2012г.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  ОСЪЖДА подсъдимия Р.Н.В., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 65.89лв. за разноски по делото.  Предвид одобряването на споразумението по отношение на подсъдимия, на осн. чл.24, ал.3 от НПК, съдът  ОПРЕДЕЛИ  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №55/2012г. по описа на ЦРС.  
Р.Н.В.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Р.Н.В., ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.1, т.1, т.2 и т5 от НК, със следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  3. Поправителен труд при 15% удръжка върху трудовото възнаграждение в полза на държавата, която да се изпълнява по местоработата на подсъдимия, а именно фирма ***ООД гр.Бургас за срок от ЕДНА ГОДИНА, през което време не се зачита трудов страж.  На основание чл.343г, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Р.Н.В., ЕГН *** от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право, считано от 12.07.2012г.    
36 Гражданско дело No 79/2012, III състав Вещни искове МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ТП ДГС ЦАРЕВО ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 23.7.2012г.
С Определение №259 от 23.07.2012 година ЦРС ПРЕКРАТЯВА производството по делото и изпраща същото по подсъдност на БОС. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на заинтерисованата страна, пред Окръжен съд - Бургас
37 НОХД No 58/2012, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Т.Т. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 23.7.2012г., в законна сила от 23.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №58/2012г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия И.Т.Т. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.К.Р., съгласно което обвиняемият И.Т.Т., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че: На 21.07.2012 год., около 01:50 часа, в гр.Ахтопол, обл.Бургаска, по третокласен път ТП III-9901, посока лунапарка на гр.Ахтопол – дискотека “Най клуб”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Опел” модел “Астра” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1.33 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Дрегер” 7410+ с фабр. № 0006.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия И.Т.Т., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2, вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, включваща следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв. И.Т.Т., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 21.07.2012г.  Веществени доказателства няма.  Разноски по делото няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  
И.Т.Т.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия И.Т.Т., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2, вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, включваща следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв. И.Т.Т., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 21.07.2012г.  
38 Гражданско дело No 37/2012, II състав Вещни искове М.М.К.,
Г.М.Н.
И.И.П. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 24.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от М.М.К., ЕГН *** и Г.М.Н., ЕГН ***, против: И.И.П., ЕГН ***, с който се иска от съда, да постанови решение, с което да приеме за установено по отношение на ответника, че ищците са собственици на: ПИ 48619.507.239 по кадастралната карта на гр. Царево, с площ от 691 кв.м. (представляващ бивш поземлен имот №1562), при граници ПИ с идентификатори ПИ 48619.507.196, ПИ 48619.507.238, ПИ 48619.507.240, ПИ 48619.507.259 и ПИ 48619.507.260 и ПИ 48619.507.259 по кадастралната карта на гр.Царево, с площ от 687 кв.м. (представляващ бивш поземлен имот № 1584), при граници ПИ с идентификатори ПИ 48619.507.239, ПИ 48619.507.238, ПИ 48619.507.240, ПИ 48619.507.258 и ПИ 48619.507.264; да осъди ответника, да предаде владението на горепосочените два имота на ищците, както и да присъди на ищците разноските по делото.
39 НОХД No 59/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.А.Т. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.7.2012г., в законна сила от 24.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №59/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия С.А.Т.ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно което обвиняемият С.А.Т., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК за това, че: На 19.07.2012г. в гр.Китен, Бургаска обл., по ул."Странджа" е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Хюндай" модел "Галопер" с Рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 промила на хиляда, а именно 1.86 /едно цяло осемдесет и шест/ промила на хиляда установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 589/20.07.2012 г., след като е осъден с влязла в сила присъда - Споразумение по НОХД № 328/2010 год. на Районен съд Горна Оряховица, влязла в сила от 05.05.2010 г., с което е осъден на "Пробация" по чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК за срок от 6 /шест/ месеца, за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол с концентрация в кръвта над 1.2 промила на хиляда.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.А.Т., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия С.А.Т., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право, считано от 19.07.2012г.  Веществени доказателства няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  ОСЪЖДА обвиняемия С.А.Т., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 35.89лв. за разноски по делото.  На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №59/2012г. по описа на ЦРС.  
С.А.Т.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.А.Т., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия С.А.Т., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право, считано от 19.07.2012г.  
40 НОХД No 60/2012, III състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.А.М. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 30.7.2012г., в законна сила от 30.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №60/2012г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия И.А.М. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което обвиняемият И.А.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1 предл. първо, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, за това, че: На 22.07.2012 год. в около 12.00ч. в с.С., общ.Ц., обл.Б., без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал в себе си, високо рискови наркотични вещества:  - 1 бр. Къс от станиол жълт на цвят съдържащ КОНОП / канабис, марихуана / със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,90 % с нетно тегло 0.614 грама на стойност 3.68 лева;  - 1 бр. недопушена бяла на цвят саморъчно направена цигара съдържаща КОНОП /канабис, марихуана/ смесен с тютюн със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,40 % с нетно тегло 0.098 грама на стойност 0.59 лева;  - 1 бр. недопушена бяла на цвят саморъчно направена цигара съдържаща КОНОП /канабис, марихуана/ смесен с тютюн със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,60 % с нетно тегло 0.075 грама на стойност 0.45 лева, всичко с общо нетно тегло 0.787 гр. на обща стойност 4.72 лева, като 1 гр. КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.2000 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1988 год. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 год., като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.  За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, на основание чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия И.А.М., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.4 от НК, със следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  4. Включване в програми за обществено въздействие ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА.  Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.  ОСЪЖДА И.А.М., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 109.07 лева за разноски по делото.  НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.       СЕКРЕТАР: СЪДИЯ:      Съдът, след като одобри споразумението намира, че следва да се произнесе и по въпроса за веществените доказателства по делото – суха, стрита, зелена, растителна маса, съдържаща коноп / канабис, марихуана / със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,90 %, с нетно тегло 0.614, грама на стойност 3.68 лева; - суха, стрита, зелена и кафява на цвят растителна маса, съдържаща коноп /канабис, марихуана/ смесен с тютюн, със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,40 %, с нетно тегло 0.098 грама на стойност 0.59 лева; - суха, стрита, зелена и кафява на цвят растителна маса, съдържаща коноп /канабис, марихуана/ смесен с тютюн, със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,60 % с нетно тегло 0.075 грама, на стойност 0.45 лева, всичко с общо нетно тегло 0.787 гр. на обща стойност 4.72 лева, остатък след извършената физико-химична експертиза 0,314 грама коноп, предмет на умишленото престъпление, притежаването, на които е забранено, както и веществени доказателства, иззети по делото, като предмети послужили за извършване на престъплението – 1 бр. кутия цигари „Виктори Голд” с три бр. цигари „Виктори”, 2 бр. угарки от цигари и 1 бр. къс от станиол, жълт на цвят.  Предвид на това съдът    ОПРЕДЕЛИ:    ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на ДЪРЖАВАТА веществените доказателства по делото- суха, стрита, зелена, растителна маса, съдържаща коноп / канабис, марихуана / със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,90 %, с нетно тегло 0.614, грама на стойност 3.68 лева; - суха, стрита, зелена и кафява на цвят растителна маса, съдържаща коноп /канабис, марихуана/ смесен с тютюн, със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,40 %, с нетно тегло 0.098 грама на стойност 0.59 лева; - суха, стрита, зелена и кафява на цвят растителна маса, съдържаща коноп /канабис, марихуана/ смесен с тютюн, със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,60 % с нетно тегло 0.075 грама, на стойност 0.45 лева, всичко с общо нетно тегло 0.787 гр. на обща стойност 4.72 лева, остатък след извършената физико-химична експертиза 0,314 грама коноп /канабис, марихуана/, като същите, следва да бъдат унищожени.  ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.1, б. „а" от НК, в полза на ДЪРЖАВАТА веществени доказателства - 1 бр. кутия цигари „Виктори Голд” с три бр. цигари „Виктори”, 2 бр. угарки от цигари и 1 бр. къс от станиол, жълт на цвят, които с оглед ниската им стойност да бъдат унищожени, като малоценни предмети на основание чл.150 ПАРОАВАС.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.   След влизане на определението в сила препис от протокола да се изпрати на Агенция „Митници”.    
И.А.М.
За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, на основание чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия И.А.М., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.4 от НК, със следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  4. Включване в програми за обществено въздействие ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА.