РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.07.2010г. до 31.07.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 5/2010, II състав Делби Л.П.Й. М.Й.Й. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 01.07.2010г.
ДОПУСКА да бъде извършена съдебна делба на следните недвижими имоти: ДВА БРОЯ МАГАЗИНИ, със застроена площ от по 12 кв.м. всеки един от тях, изградени в южната част на парцел V- 306, в квартал 16, по плана на гр. Приморско, обл. Бургаска, представляващи имоти с идентификатори 58356.506.185.2.1 и 58356.506.185.2.2, при равни квоти- по 1/2 ид.ч. за всеки един от съделителите.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
2 НАХД No 332/2010, I състав По ЗГ и ЗЛОД А.Н.С. ДЛС РОПОТАМО М.АРКУТИНО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 01.07.2010г.
ОСТАВЯ без уважение жалбата на А.Н.С. ***, ЕГН-**********, срещу наказателно постановление № 13 от 18.02.2010г. на директора на Държавно ловно стопанство „Ропотамо” и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление изцяло като законосъобразно.
 
3 НАХД No 344/2010, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Ц.И.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 01.07.2010г.
ПРИЗНАВА Ц.И.А., ЕГН **********,*** 29, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.02.2010 год. около 11.00 часа в гр. Ахтопол, обл. Бургаска, по ул. "И. Вазов" управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка "Фолксваген голф" с peг. № А 4358 КА в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 561/ 01.10.2009 год. влязло в сила на 15.10.2009 год. на Началник РУ на МВР- гр. Царево и с наказателно постановление № 633/ 23.12.2009 год. влязло в сила на 14.01.2010 год. на Началник РУ на МВР- гр. Царево, за управление на моторно превозно без съответно свидетелство за управление, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си- престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал. 6, вр. ал. 1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” което да се изпълни чрез залепване на таблото на Кметство Ахтопол.


Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15- дневен срок от съобщаването му, пред Бургаски окръжен съд.

Ц.И.А.
ПРИЗНАВА Ц.И.А., ЕГН **********,*** 29, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.02.2010 год. около 11.00 часа в гр. Ахтопол, обл. Бургаска, по ул. "И. Вазов" управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка "Фолксваген голф" с peг. № А 4358 КА в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 561/ 01.10.2009 год. влязло в сила на 15.10.2009 год. на Началник РУ на МВР- гр. Царево и с наказателно постановление № 633/ 23.12.2009 год. влязло в сила на 14.01.2010 год. на Началник РУ на МВР- гр. Царево, за управление на моторно превозно без съответно свидетелство за управление, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си- престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал. 6, вр. ал. 1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” което да се изпълни чрез залепване на таблото на Кметство Ахтопол.
Мотиви от 01.07.2010г.
 
4 НАХД No 350/2010, I състав По УБДХ   И.Г.Й. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 01.07.2010г., в законна сила от 01.07.2010г.
На осн. чл.6, ал.2 от УБДХ ИЗПРАЩА материалите на РП Царево.
Определението е необжалваемо.

 
5 НОХД No 54/2010, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО М.А.М. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 02.07.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М. А. М. - роден на ***год. в гр.**, живущ *****, **, ЕГН *** за ВИНОВЕН в това, че за периода от 09.02.2010 год. до 25.03.2010 год. в гр.**, обл. **, ул.** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр.Бургас с МОЛ Б. Д. Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - 135 куб.м. на стойност 199.26 лева - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 500.00 лв./петстотин/ лева.
Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд град Бургас.М.А.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия М. А. М. - роден на ***год. в гр.**, живущ *****, **, ЕГН *** за ВИНОВЕН в това, че за периода от 09.02.2010 год. до 25.03.2010 год. в гр.**, обл. **, ул.** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр.Бургас с МОЛ Б. Д. Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - 135 куб.м. на стойност 199.26 лева - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 500.00 лв./петстотин/ лева.

Мотиви от 02.07.2010г.
Мотивите изготвени в срок.
 
6 НОХД No 56/2010, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО М.Д.З. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 02.07.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимата М. Д. З. - родена на ** год. в **, живуща в **, ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВНА в това, че за периода от 09.02.2010 год. до 25.03.2010 год. в гр.**, обл. ** ул.** сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр.Бургас с МОЛ св.Б. Д. Д., с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода -135 куб.м. на стойност 199.26 лева - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК Я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й налага административно наказание ГЛОБА в размер на 500.00 лв./петстотин/ лева.
Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

М.Д.З.
ПРИЗНАВА подсъдимата М. Д. З. - родена на ** год. в **, живуща в **, ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВНА в това, че за периода от 09.02.2010 год. до 25.03.2010 год. в гр.**, обл. ** ул.** сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр.Бургас с МОЛ св.Б. Д. Д., с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода -135 куб.м. на стойност 199.26 лева - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК Я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й налага административно наказание ГЛОБА в размер на 500.00 лв./петстотин/ лева.

Мотиви от 02.07.2010г.
Мотивите изготвени в срок.
 
7 НОХД No 65/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.И.И.,
С.И.И.,
Г.А.И.,
С.И.И.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 02.07.2010г., в законна сила от 02.07.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 65/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н и подсъдимия И.И. И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М. Б. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК. 3а посоченото престъпление подсъдимият И. И. И. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес – ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година. ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 65/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия С. И. И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М. Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК.3а посоченото престъпление подсъдимият С. И. И. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес – ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година. ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 65/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Г. А. И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М. Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК. 3а посоченото престъпление подсъдимият Г. А. И. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес – ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година. ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 65/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия С. И. И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М. Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК.3а посоченото престъпление подсъдимият С. И. И. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес –***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.

И.И.И.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 65/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н и подсъдимия И.И. И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М. Б. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК. 3а посоченото престъпление подсъдимият И. И. И. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес – ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
С.И.И.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 65/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия С. И. И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М. Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК.3а посоченото престъпление подсъдимият С. И. И. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес – ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
Г.А.И.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 65/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Г. А. И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М. Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК. 3а посоченото престъпление подсъдимият Г. А. И. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес – ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
С.И.И.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 65/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия С. И. И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М. Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК.3а посоченото престъпление подсъдимият С. И. И. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес –***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. 3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.

 
8 НОХД No 3/2010, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО В.М.П.Г. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 07.07.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №3/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурора Николова и подсъдимия В.М.П. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно условията на което подсъдимият В.М.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.235, ал.4, предл. второ, вр. ал.1, вр. чл. 29, ал.1 б."а" и б."б", вр. чл. 26, ал.1 от НК, а именно в това, че за времето 28.09.2009 год. - 10.11.2009 год. в гр. П., обл. Б., от с.о. "У.", действайки в условията на продължавана престъпна дейност, без редовно писмено позволително взел и извозил от горския фонд 6 куб. м. дърва за огрев на стойност 216.00 лв., собственост на Община Приморско с МОЛ св. И.С.А., като деянието е извършено в условията на опасен рецидив и не представлява маловажен случай.
За посоченото престъпление на основание чл. 235, ал.4, предл. второ, вр. ал.1, вр. чл. 29, ал.1 б."а" и б."б", вр. чл. 26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1 т.1 от НК подсъдимият В.М.П./В.М.Г./ ще изтърпи наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, при първоначален “строг” режим в затвор или затворническо общежитие от „закрит” тип.
На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода”.
На осн. чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража считано от 12.06.2010г.
ОСЪЖДА В.М.П. /В.М.Г./ да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 50.00 лв. за разноски по делото.
Веществените доказателства – 2 бр.каруци на осн. чл.53, ал.1, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.
Веществените доказателства – 6 куб.м. дърва за огрев да се върнат на собственика им.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 216.00 лева са възстановени.

Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №3/2010 г.
Определението по одобряване на споразумението е окончателно.

Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено и на осн. чл. 309, ал.2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия В.М.П. мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА".
Определението относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест пред БОС, в седемдневен срок считано от днес.

В.М.П.Г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №3/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурора Николова и подсъдимия В.М.П. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно условията на което подсъдимият В.М.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.235, ал.4, предл. второ, вр. ал.1, вр. чл. 29, ал.1 б."а" и б."б", вр. чл. 26, ал.1 от НК, а именно в това, че за времето 28.09.2009 год. - 10.11.2009 год. в гр. П., обл. Б., от с.о. "У.", действайки в условията на продължавана престъпна дейност, без редовно писмено позволително взел и извозил от горския фонд 6 куб. м. дърва за огрев на стойност 216.00 лв., собственост на Община Приморско с МОЛ св. И.С.А., като деянието е извършено в условията на опасен рецидив и не представлява маловажен случай.
За посоченото престъпление на основание чл. 235, ал.4, предл. второ, вр. ал.1, вр. чл. 29, ал.1 б."а" и б."б", вр. чл. 26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1 т.1 от НК подсъдимият В.М.П./В.М.Г./ ще изтърпи наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, при първоначален “строг” режим в затвор или затворническо общежитие от „закрит” тип.
На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода”.
На осн. чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража считано от 12.06.2010г.
ОСЪЖДА В.М.П. /В.М.Г./ да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 50.00 лв. за разноски по делото.
Веществените доказателства – 2 бр.каруци на осн. чл.53, ал.1, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.
Веществените доказателства – 6 куб.м. дърва за огрев да се върнат на собственика им.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 216.00 лева са възстановени.

 
9 Гражданско дело No 127/2009, II състав Облигационни искове ВЕРСО ООД Т.К.П. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 09.07.2010г.
ОСЪЖДА Т.К.П., ЕГН **********, да заплати на "ВЕРСО" ООД, ЕИК: 102913107, сумата от общо 8829,08 лв. (осем хиляди осемстотин двадесет и девет лева и 08 стотинки), дължими както следва: по договор за изработка от 08.05.2009 год. сумата от 3247,00 лв. (три хиляди двеста четиридесет и седем лева); по договор за изработка от 07.04.2009 год. сумата от общо 6032,08 лв. (шест хиляди тридесет и два лева и 08 стотинки), от които: 4868,50 лв. (четири хиляди осемстотин шестдесет и осем лева и 50 стотинки) по договора, 848,00 лв. (осемстотин четиридесет и осем лева) по сключен анекс към него от 07.04.2009 год. и 318,58 лв. (триста и осемнадесет лева и 58 стотинки) по фактура № 6142/ 22.06.2009 година на „ЕсКаВе Трейд" ООД, като отхвърля иска за заплащане на стойността на фактурата в останалата му част, до размера от 768,58 лв. като неоснователен, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 16.11.2009 год. до окончателното плащане.
ОСЪЖДА "ВЕРСО" ООД, ЕИК: 102913107, да заплати на Т.К.П., ЕГН **********, сумата от 48,57 лв. (четиридесет и осем лева и 57 стотинки) представляващи направените по делото разноски, съобразно отхвърлената част на иска.

Решението подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.


 
10 НОХД No 58/2010, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО К.К.Д. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 12.07.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К. К. Д. - роден на ***, живущ в **, ЕГН ** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 09.02.2010 год. - 25.03.2010 год. в *** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас с MOЛ св. Б. Д. Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - 135 куб. м. на стойност 199.26 лева - престъпление по чл. 234в ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 500.00 лв. /петстотин/ лева.
Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.К.К.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия К. К. Д. - роден на ***, живущ в **, ЕГН ** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 09.02.2010 год. - 25.03.2010 год. в *** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас с MOЛ св. Б. Д. Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - 135 куб. м. на стойност 199.26 лева - престъпление по чл. 234в ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 500.00 лв. /петстотин/ лева.
Мотиви от 13.07.2010г.
Мотивите изготвени в срок.
 
11 Гражданско дело No 43/2010, II състав Други дела Д.Г.Б.,
И.Г.Б.,
И.Г.Б.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
ОБЩИНА ЦАРЕВО,
РУП ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 13.07.2010г.
ОБЯВЯВА СМЪРТТА на Г. Димитров Б., ЕГН **********,***, с дата и час на смъртта 21.02.1999 год. в 05.00 часа.
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски окръжен съд.
След влизането му в сила, препис да се изпрати на Община Царево за съставяне акт за смърт.

 
12 НАХД No 346/2010, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Х.К.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 13.07.2010г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Х. К. С., ЕГН ***, ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 09.02.2010 год. до 25.03.2010 год. в *** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас с MOЛ св. Б. Д. Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - 135 куб. м. на стойност 199.26 лева- престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 500,00 /петстотин/лева.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15- дневен срок от съобщаването му, пред Бургаски окръжен съд.


Х.К.С.
ПРИЗНАВА обвиняемия Х. К. С., ЕГН ***, ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 09.02.2010 год. до 25.03.2010 год. в ** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас с MOЛ св. Б. Д. Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - 135 куб. м. на стойност 199.26 лева- престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 500,00 /петстотин/лева.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15- дневен срок от съобщаването му, пред Бургаски окръжен съд.


Мотиви от 13.07.2010г.
 
13 Гражданско дело No 132/2009, II състав Вещни искове В.Х.С.,
П.Р.С.,
Х.Р.С.,
С.Н.С.,
З.Г.Г.,
Г.Г.Р.,
Е.Г.Т.,
Р.Р.Р.
С.С.К. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 14.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен, предявения от В.Х.С., ЕГН **********, П.Р.С., ЕГН **********,
Х.Р.С., ЕГН **********, С.Н.С., ЕГН **********, З.Г.Г., ЕГН **********, Г.Г.Р., ЕГН **********, Е. Трудова Т., ЕГН ********** и Р.Р.Р., ЕГН ********** против С.С.К. иск, с правно основание в чл. 109 от ЗС, с който се иска от съда, да постанови решение, с което да осъди ответника С.С.К. да премахне поставената ограда в собствения им имот.
ПРЕКРАТЯВА поради недопустимост на иска, производството по гр. дело № 132 по описа на ЦРС за 2009 год. в частта му с която е предявен иск по чл. 109а от ЗС, с който се иска от съда да постанови решение с което да определи границите между имота на ищците с площ от 910 кв.м. и този на ответника, с площ от 760 кв.м. представляващи поземлени имоти с идентификатори 48619.505.135 и 48619.505.136 по кадастрална карта на гр. Царево, обл. Бургас, с адрес на имотите гр. Царево, кв. „Белият бряг" с трайно предназначение-урбанизирана територия, и с начин на трайно ползване- за ниско застрояване /до 10 м/, бивши имоти пл. № 2274 и УПИ I-2273, в кв. 170 по плана на гр. Царево.

Решението в частта му с която е отхвърлен предявения иск, подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.
Решението в частта му с която производството по делото е прекратено, подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.


 
14 Гражданско дело No 151/2009, II състав Вещни искове Д.П.С. Л.В.В.,
К.П.В.,
В.П.В.,
В.Т.В.,
К.В.В.,
Т.В.В.,
К.В.Н.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 15.07.2010г.
ПРИЕМА за установено по отношение Л. В. В., К. П. В., ЕГН ***, В. П. В., ЕГН ***, В. Т. В., ***, К. В. В., ЕГН ***, Т. В. В., ЕГН *** и К. В. Н., ЕГН ***, че Д. П. С., ЕГН *** е единствен собственик на следните недвижими имоти:
1. Изоставена нива с площ от 0.349 дка, находяща се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот № **, с идентификатор **;
2. Изоставена нива с площ от 5.997 дка, находяща се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот № **, с идентификатор **;
3. Пасище мера с площ от 8.007 дка, находящо се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот №**, с идентификатор **;
4. Пасище мера с площ от 3.545 дка, находящо се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот № **, с идентификатор **;
5. Пасище мера с площ от 2.380 дка, находящо се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б.област, в местността „**"", представляваща Поземлен имот №**, с идентификатор **;
6. Използв. ливада с площ от 8.104 дка, находяща се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот № **, с идентификатор **;
7. Широколистна гора с площ от 3.002 дка, находяща се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот № **, с идентификатор **;
8. Изоставена нива с площ от 4.501 дка, находяща се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот № **, с идентификатор **;
9. Изоставена нива с площ от 4.502 дка, находяща се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот №**, с идентификатор **.
ОТМЕНЯВА Нотариален акт за собственост на недвижими имоти, възстановени по ЗСПЗЗ № **, том **, peг. № **, дело № ** год. по описа на нотариус М. В., акта вписан в Службата по вписвания при PC- Царево на същата дата, акт №**, том **, д. ** год. В ЧАСТТА МУ, в която Х. Г. Н., ЕГН **, е призната за собственик на ? идеални части от следните недвижими имоти:
1. Изоставена нива с площ от 0.349 дка, находяща се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот № **, с идентификатор **;
2. Изоставена нива с площ от 5.997 дка, находяща се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б.област, в местността "**", представляваща Поземлен имот № **, с идентификатор **;
3. Пасище мера с площ от 8.007 дка, находящо се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот № **, с идентификатор **;
ОТМЕНЯВА Нотариален акт за собственост на недвижими имоти, възстановени по ЗСПЗЗ № **, том **, peг. № **, дело № ** год. по описа на нотариус М. В., акта вписан в Службата по вписвания при PC- Царево на същата дата, акт №**. том **, д. ** год. В ЧАСТТА МУ, в която Х. Г. Н., ЕГН **, е призната за собственик на ? идеални части от следните недвижими имоти:
1. Пасище мера с площ от 3.545 дка, находящо се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот № **, с идентификатор **;
2. Пасище мера с площ от 2.380 дка, находящо се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността „**"", представляваща Поземлен имот № **, с идентификатор **;
3. Използв. ливада с площ от 8.104 дка, находяща се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот №**, с идентификатор **;
4. Широколистна гора с площ от 3.002 дка, находяща се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот № **, с идентификатор**;
5. Изоставена нива с площ от 4.501 дка, находяща се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот № **, с идентификатор **;
6. Изоставена нива с площ от 4.502 дка, находяща се в землището на с. Р., ЕКАТТЕ-**, Б. област, в местността "**", представляваща Поземлен имот №**, с идентификатор **.
ОСЪЖДА Л.В. В., К. П. В., ЕГН **, В. П. В., ЕГН **, В. Т. В., ***, К. В. В., ЕГН **, Т. В. В., ЕГН ** и К. В. Н., ЕГН **, да заплатят на Д. П. С., ЕГН **, сумата от 1095,00 лв. /хиляда деветдесет и пет лева/, представляваща направени разноски по делото


Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.


 
15 НОХД No 68/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.К. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 16.07.2010г., в законна сила от 16.07.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №68/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия И. /I./ К. / K./- роден на ***, живущ ***, ЛНЧ ***, ***, представляван от неговия защитник адв. С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал.1 от НК, а именно, че на 14.07.2010 год., около 06.09 часа в гр. Китен., Бургаска. обл., по вътрешен път от гр.Китен в посока ММЦ Приморско в района на хотел “Светлина” управлявал лек автомобил “***”, модел "***” с peг. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.13 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза №** год. на БНТЛ при ОД на МВР - гр. Бургас.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК обвиняемият И. К. /I. K./, ЛНЧ *** на осн. чл. 343б, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66 , ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обв. И. К., /I. K./, ЛНЧ *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал.3 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 14.07.2010 год.
Веществени доказателства - няма.
Разноските по делото в размер на 30.00 лв. са заплатени от обвиняемия.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №68/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия И. К. /I. K./, ЛНЧ *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.

Протокола от с.з. беше прочетен на обвиняемия и преведен му от български на словашки език от преводача Фенерски.


И.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №68/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия И. /I./ К. / K./- роден на ***, живущ ***, ЛНЧ ***, ***, представляван от неговия защитник адв. С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал.1 от НК, а именно, че на 14.07.2010 год., около 06.09 часа в гр. Китен., Бургаска. обл., по вътрешен път от гр.Китен в посока ММЦ Приморско в района на хотел “Светлина” управлявал лек автомобил “***”, модел "***” с peг. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.13 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза №** год. на БНТЛ при ОД на МВР - гр. Бургас.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК обвиняемият И. К. /I. K./, ЛНЧ *** на осн. чл. 343б, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66 , ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обв. И. К., /I. K./, ЛНЧ *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал.3 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 14.07.2010 год.

 
16 Гражданско дело No 51/2010, II състав Развод по взаимно съгласие Ж.К.В.,
Т.Д.В.
  Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 19.07.2010г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен гражданския брак, сключен между Ж. К. В. от с. Л., община Ц., област Б., ул. "М." №**, ЕГН *** и Т. Д. В. от с. Л., община Ц., Б. област, ул. "М." №**, ЕГН ** на 18.03.1986 год. в гр. Стара Загора, с акт за сключен граждански брак № **/** год. без съдът да се произнася по въпроса за вината.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между Ж. К. В., ЕГН ** и Т. Д. В., ЕГН **, споразумение за следното :
1. Жилището, в което са живели през време на брака си съпрузите (находящо се в с. Л., Б. област, в ул. „М.” №), представляващо едноетажна, жилищна сграда- съпружеска имуществена общност, след прекратяването на брака ще продължи да се ползва от двамата съпрузи, така както са го правили до момента.
2. Всички недвижими имоти и движими вещи придобити през време на брака, след прекратяване на брака остават в обикновена съсобственост, при равни дялове за двамата.
3. След прекратяване на брака, съпругата възстановява предбрачното си фамилно име "Б.".
4. Страните не си дължат взаимно издръжка.
5. С настоящото споразумение страните уреждат отношенията помежду си изцяло и нямат никакви претенции един спрямо друг.
6. Разноските по делото остават за всеки един от съпрузите, така както са направени, като окончателната държавна такса се поделя по равно между страните.
ОСЪЖДА Ж. К. В., ЕГН ** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.
ОСЪЖДА Т. Д. В., ЕГН ** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.

Решението не подлежи на обжалване.

 
17 НОХД No 69/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО П.Д.Н. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 19.07.2010г., в законна сила от 19.07.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №69/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия П.Д.Н.- роден на ***, ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв. Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият П.Д.Н.се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 25.06.2010 год. в 05.36 часа в гр.Приморско, обл. Бургаска, по ул. “Трети март” посока центъра на града управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фолксваген” модел *** с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.16 промила на хиляда, установено по надлежния ред - химическа експертиза №578/01.07.2010 год. на БНТЛ при ОД МВР гр. Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият П.Д.Н.на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква “б” от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обв. П.Д.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.3 от НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 25.06.2010 год.
Веществени доказателства няма.
Разноските по делото в размер на 32.00лв. за изплатени от обвиняемия.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №69/2010г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


П.Д.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №69/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия П.Д.Н. - роден на *** ***, постоянен адрес ***, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв. Р.Д., съгласно условията на което обвиняемият П.Д.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 25.06.2010 год. в 05.36 часа в гр.Приморско, обл. Бургаска, по ул. “Трети март” посока центъра на града управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фолксваген” модел *** с рег. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.16 промила на хиляда, установено по надлежния ред - химическа експертиза №578/01.07.2010 год. на БНТЛ при ОД МВР гр. Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият П.Д.Н. на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква “б” от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обв. П.Д.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.3 от НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 25.06.2010 год.

 
18 НОХД No 70/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.В.В. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 20.07.2010г., в законна сила от 20.07.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 70/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП гр. Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия А. В. В. - ***, адрес:**, настоящ адрес: настоящ адрес: ***, **, представляван от неговия защитник адв.П., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 10.07.2010 година, около 03.35 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., по ул. "Трети март" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "**", модел ***с per. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта – 1.50 промила на хиляда, установено по надлежният ред - химическа експертиза № 624/12.07.2010 год. на БНТЛ при ОДП Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият А. В. В., ЕГН ** ще изтърпи наказание на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия А. В. В., ЕГН ** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от 10.07.2010 год.
Веществени доказателства - няма.
Разноски по делото-няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 70/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия А.В.В., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


А.В.В.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 70/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП гр. Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия А. В. В. - ***, адрес:**, настоящ адрес: настоящ адрес: ***, **, представляван от неговия защитник адв.П., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 10.07.2010 година, около 03.35 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., по ул. "Трети март" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "**", модел ***с per. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта – 1.50 промила на хиляда, установено по надлежният ред - химическа експертиза № 624/12.07.2010 год. на БНТЛ при ОДП Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият А. В. В., ЕГН ** ще изтърпи наказание на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия А. В. В., ЕГН ** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от 10.07.2010 год.
 
19 Гражданско дело No 22/2008, II състав Вещни искове С.Г.Т. Д.Д.С.,
Г.С.Т.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 23.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният иск от С. Г. Т., ЕГН ** от **, против Д. Д. С., ЕГН ** от **и Г. С. Т. ЕГН ***, от **, с който се иска от съда, да постанови решение, с което да се определи начина на ползване на дворното място, представляващо УПИ ** в кв.** по плана на гр. А., обл. Б., върху което е построена полумасивна, двуетажна жилищна сграда, така че ищцата да може да ползва своята идеална част от къщата според нейното предназначение.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд, в двуседмичен срок от съобщението до страните за неговото постановяване.


 
20 Гражданско дело No 107/2009, II състав Вещни искове МЕХАНИЗАЦИЯ И БОРБА С ЕРОЗИЯТА ООД П.Д.П. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 23.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен, предявения от "Механизация и борба с ерозията" ООД, Булстат 102006960 против П. Д. П., ЕГН *** иск, с който се иска от съда, да постанови решение, с което да осъди ответника да изнесе всички поставени от него движими вещи в едната от двете стаи, по- голямата от собствения на ищеца имот, представляващ едноетажна, селскостопанска сграда с идентификатор 00878.202.36.1 със застроена площ от 73 кв. м. находяща се в дворно място, представляващо поземлен имот с идентификатор № 00878.202.36 с адрес ***, местността "П." по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД - 18-55/ 24.08.2006 год. на Изп. Директор на Агенцията по кадастъра с трайно предназначение земеделска, начин на трайно ползване: за стопански двор, при съседи от всички страни поземлен имот № 00878.202.37, както и да премахне външното водопроводно отклонение, преминаващо през имота на дружеството и захранващо с вода изградения от ответника незаконен обект и да възстанови дворното място в първоначалното му състояние.
ПРЕКРАТЯВА поради отказ от иска, производството по гр. дело № 107 по описа на ЦРС за 2009 год. в частта му с която е предявен иск от "Механизация и борба с ерозията" ООД, Булстат 102006960, с който се иска от съда да постанови решение с което да осъди П. Д. П., ЕГН *** да премахне за своя сметка кабела над едноетажна, селскостопанска сграда с идентификатор 00878.202.36.1 със застроена площ от 73 кв. м. находяща се в дворно място, представляващо поземлен имот с идентификатор № 00878.202.36 с адрес ***, местността "П." по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД - 18-55/ 24.08.2006 год. на Изп. Директор на Агенцията по кадастъра, захранващ с електрическа енергия изградения от ответника незаконен обект.
ОСЪЖДА "Механизация и борба с ерозията" ООД, Булстат ***, да заплати на П. Д. П., ЕГН ***, сумата от 400,00 лв. (четиристотин лева), представляващи направените по делото разноски.

Решението в частта му с която е отхвърлен предявения иск, подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.
Решението в частта му с която производството по делото е прекратено, подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.


 
21 НОХД No 64/2010, II състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО И.М.Ф.,
Г.Ч.С.,
Р.Я.Я.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 27.07.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. М. Ф. - роден на *** год. в **, живущ в **, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на ** год. в гр. Приморско, обл. Бургас, на ул. "**" в съучастие като съизвършител с подсъдимите Р. Я. Я. и Г. Ч. С., чрез употреба на сила- нанасяне на юмручни удари и ритници с крака- отнели чужди движими вещи - един брой мобилен телефон „**" модел *** на стойност ** лв. ведно с 1 брой карта на „**" на стойност 0.00 лв., един брой мобилен телефон марка „**" модел ** на стойност 318.45 лв. ведно с 1 брой сим карта на „**" на стойност 12.00 лв., 1 брой рекламна чантичка с надпис „**" на стойност 0.00 лв., 1 брой кутия цигари „Горна Джумая” на стойност 2.40 лв. и сумата от 15.00 лв., всичко на обща стойност 457.09 лв. от владението на св. Р. К. К., без съгласието му, с намерение противозаконно да ги присвоят- престъпление по чл. 198, ал. 1, предл. първо, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 198, ал. 1, предл. първо, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, които да изтърпи при първоначален ОБЩ режим, в затворническо общежитие от открит тип.
На основание чл. 25, ал. 3 от |НК, приспада изцяло от така определеното наказание, изтърпяното наказание пробация от ** год. до** год. като два дни пробация се зачитат за 1 ден лишаване от свобода.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р. Я. Я. - роден на *** год., в **, живущ в **,**, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на ** год. в гр. Приморско, обл. Бургас, на ул. "**" в съучастие като съизвършител с подсъдимите И. М. Ф. и Г. Ч. С., чрез употреба на сила- нанасяне на юмручни удари и ритници с крака- отнели чужди движими вещи - един брой мобилен телефон „**" модел ** на стойност 109.24 лв. ведно с 1 брой карта на „**" на стойност 0.00 лв., един брой мобилен телефон марка „**" модел ** на стойност 318.45 лв. ведно с 1 брой сим карта на „**" на стойност 12.00 лв., 1 брой рекламна чантичка с надпис „**" на стойност 0.00 лв., 1 брой кутия цигари „Горна Джумая” на стойност 2.40 лв. и сумата от 15.00 лв., всичко на обща стойност 457.09 лв. от владението на св. Р. К. К., без съгласието му, с намерение противозаконно да ги присвоят- престъпление по чл. 198, ал. 1, предл. първо, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 198, ал. 1, предл. първо, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, които да изтърпи при първоначален ОБЩ режим, в затворническо общежитие от открит тип.
На основание чл. 25, ал. 3 от |НК, приспада изцяло от така определеното наказание, изтърпяното наказание пробация от ** год. до ** год. като два дни пробация се зачитат за 1 ден лишаване от свобода.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г. Ч. С. - роден на *** год. в **, живущ в **, **, ЕГН ** ЗА ВИНОВЕН в това, че на ** год. в гр. Приморско, обл. Бургас, на ул. "**" в съучастие като съизвършител с подсъдимите И. М. Ф. и Р. Я. Я., чрез употреба на сила- нанасяне на юмручни удари и ритници с крака- отнели чужди движими вещи - един брой мобилен телефон „**" модел ** на стойност 109.24 лв. ведно с 1 брой карта на „**" на стойност 0.00 лв., един брой мобилен телефон марка „**" модел ** на стойност 318.45 лв. ведно с 1 брой сим карта на „**" на стойност 12.00 лв., 1 брой рекламна чантичка с надпис „**" на стойност 0.00 лв., 1 брой кутия цигари „Горна Джумая” на стойност 2.40 лв. и сумата от 15.00 лв., всичко на обща стойност 457.09 лв. от владението на св. Р. К. К., без съгласието му, с намерение противозаконно да ги присвоят- престъпление по чл. 198, ал. 1, предл. първо, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 198, ал. 1, предл. първо, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, които да изтърпи при първоначален ОБЩ режим, в затворническо общежитие от открит тип.
На основание чл. 25, ал. 3 от |НК, приспада изцяло от така определеното наказание, изтърпяното наказание пробация от ** год. до ** год. като два дни пробация се зачитат за 1 ден лишаване от свобода.
ОСЪЖДА подсъдимите И. М. Ф., Р. Я. Я. и Г. Ч. С. със снета по-горе самоличност, да заплатят солидарно на Р. К. К., сумата от 1200,00 лв. /хиляда и двеста лева/, представляващи причинени от деянието неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането до окончателното изплащане, като отхвърля предявения граждански иск в частта му до размера от 6000,00 лв. като неоснователен.
ОСЪЖДА подсъдимите И. М. Ф., Р. Я. Я. и Г. Ч. С. със снета по-горе самоличност, да заплатят солидарно на Р. К.К., сумата от 600,00 лв. /шестстотин лева/, представляващи направените по делото разноски.
ОСЪЖДА подсъдимите И. М. Ф., Р. Я. Я. и Г. Ч. С. със снета по-горе самоличност да заплатят в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 66.60 лв. за разноски по делото, по 22.60 лв. за всеки един от подсъдимите, както и сумата от 48,00 лв. по 16,00 лева за всеки един от тях, представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.


Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

И.М.Ф.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. М. Ф. - роден на *** год. в **, живущ в **, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на ** год. в гр. Приморско, обл. Бургас, на ул. "**" в съучастие като съизвършител с подсъдимите Р. Я. Я. и Г. Ч. С., чрез употреба на сила- нанасяне на юмручни удари и ритници с крака- отнели чужди движими вещи - един брой мобилен телефон „**" модел *** на стойност ** лв. ведно с 1 брой карта на „**" на стойност 0.00 лв., един брой мобилен телефон марка „**" модел ** на стойност 318.45 лв. ведно с 1 брой сим карта на „**" на стойност 12.00 лв., 1 брой рекламна чантичка с надпис „**" на стойност 0.00 лв., 1 брой кутия цигари „Горна Джумая” на стойност 2.40 лв. и сумата от 15.00 лв., всичко на обща стойност 457.09 лв. от владението на св. Р. К. К., без съгласието му, с намерение противозаконно да ги присвоят- престъпление по чл. 198, ал. 1, предл. първо, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 198, ал. 1, предл. първо, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, които да изтърпи при първоначален ОБЩ режим, в затворническо общежитие от открит тип.
На основание чл. 25, ал. 3 от |НК, приспада изцяло от така определеното наказание, изтърпяното наказание пробация от ** год. до** год. като два дни пробация се зачитат за 1 ден лишаване от свобода.

Г.Ч.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г. Ч. С. - роден на *** год. в **, живущ в **, **, ЕГН ** ЗА ВИНОВЕН в това, че на ** год. в гр. Приморско, обл. Бургас, на ул. "**" в съучастие като съизвършител с подсъдимите И. М. Ф. и Р. Я. Я., чрез употреба на сила- нанасяне на юмручни удари и ритници с крака- отнели чужди движими вещи - един брой мобилен телефон „**" модел ** на стойност 109.24 лв. ведно с 1 брой карта на „**" на стойност 0.00 лв., един брой мобилен телефон марка „**" модел ** на стойност 318.45 лв. ведно с 1 брой сим карта на „**" на стойност 12.00 лв., 1 брой рекламна чантичка с надпис „**" на стойност 0.00 лв., 1 брой кутия цигари „Горна Джумая” на стойност 2.40 лв. и сумата от 15.00 лв., всичко на обща стойност 457.09 лв. от владението на св. Р. К. К., без съгласието му, с намерение противозаконно да ги присвоят- престъпление по чл. 198, ал. 1, предл. първо, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 198, ал. 1, предл. първо, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, които да изтърпи при първоначален ОБЩ режим, в затворническо общежитие от открит тип.
На основание чл. 25, ал. 3 от |НК, приспада изцяло от така определеното наказание, изтърпяното наказание пробация от ** год. до ** год. като два дни пробация се зачитат за 1 ден лишаване от свобода.
Р.Я.Я.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р. Я. Я. - роден на *** год., в ***, живущ в **, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на ** год. в гр. Приморско, обл. Бургас, на ул. "**" в съучастие като съизвършител с подсъдимите И. М. Ф. и Г. Ч. С., чрез употреба на сила- нанасяне на юмручни удари и ритници с крака- отнели чужди движими вещи - един брой мобилен телефон „**" модел ** на стойност 109.24 лв. ведно с 1 брой карта на „**" на стойност 0.00 лв., един брой мобилен телефон марка „**" модел** на стойност 318.45 лв. ведно с 1 брой сим карта на „**" на стойност 12.00 лв., 1 брой рекламна чантичка с надпис „**" на стойност 0.00 лв., 1 брой кутия цигари „Горна Джумая” на стойност 2.40 лв. и сумата от 15.00 лв., всичко на обща стойност 457.09 лв. от владението на св. Р. К. К., без съгласието му, с намерение противозаконно да ги присвоят- престъпление по чл. 198, ал. 1, предл. първо, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 198, ал. 1, предл. първо, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, които да изтърпи при първоначален ОБЩ режим, в затворническо общежитие от открит тип.
На основание чл. 25, ал. 3 от |НК, приспада изцяло от така определеното наказание, изтърпяното наказание пробация от ** год. до ** год. като два дни пробация се зачитат за 1 ден лишаване от свобода.

 
22 НАХД No 351/2010, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.К.Х. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 28.07.2010г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Р.К.Х., ЕГН ****, от гр. Ц., ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 09.02.2010 год. до 25.03.2010 год. в гр. Ц., обл. Б., ул. ***, сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас с MOЛ св. Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - 135 куб. м. на стойност 199.26 лева- престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 500,00 /петстотин/лева.
Р.К.Х.
ПРИЗНАВА обвиняемия Р.К.Х., ЕГН ****, от гр. Ц., ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 09.02.2010 год. до 25.03.2010 год. в гр. Ц., обл. Б., ул. ***, сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас с MOЛ св. Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - 135 куб. м. на стойност 199.26 лева- престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 500,00 /петстотин/лева.
Мотиви от 28.07.2010г.
 
23 ЧНД No 2013/2010, II състав Реабилитации чл.85-88а НК К.И.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 28.07.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата за съдебна реабилитация на К.И.И., ЕГН ***, жив. в гр. П., обл. Б., ул. „***” №**.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд, гр. Бургас, в 7-дневен срок от днес.


 
24 НОХД No 49/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Б.А.В.,
Х.Б.В.,
С.Й.В.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 29.07.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Й. В. - роден на***, постоянен адрес ****, настоящ адрес ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.03.2010 год. в гр. Китен, Бургаска област, местността "***", от бунгало в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор подс. Х. Б. В. и подс. Б. А. В. чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот направили опит да отнемат движими вещи - 30.00 метра арматурно желязо, Ф 24, 115,50 кг. на стойност 236.78 лева, 2 бр. метални поцинковани кофи на стойност 15.00 лева, 1 бр. секция /част/ от сеялка на стойност 35.00 лева, 7 бр. метални рамена за сеносъбирач на стойност 315.00 лева, 100.00 кг. отпадъчни метали на стойност 45.00 лева, 2 бр. винкел "**" образен с дължина 4 метра на стойност 37.24 лева, 1 бр.маслена помпа за трактор "**" на стойност 45.00 лева и 56.00 килограма пирони с дължина 12.00 сантиметра на стойност 106. 40 лева, всичко на обща стойност 835.42 лева от владението и собственост на св. Н.К. А., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено, поради независещи от тях причини и е извършено в условията на повторност от подс. С. Й. В. - престъпление по чл.195. ал.1, т. 3, предл. първо и т. 5 и т.7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл.18, ал.1. вр.чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 195. ал.1, т. 3, предл. първо и т. 5 и т.7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл.18, ал.1. вр. чл.28, ал.1 от НК и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.
На основание чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното със споразумение по НОХД 3334/ 2008 год. по описа на Районен съд, гр. Бургас, наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание подсъдимият ДА ИЗТЪРПИ ИЗЦЯЛО при първоначален „СТРОГ” режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б. А. В. - роден на ***, живущ в ***, настоящ адрес ***, ЕГН ***ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.03.2010 год. в гр. Китен, Бургаска област, местността "***", от бунгало в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор подс. С. Й.В. и подс. Х. Б. В. чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот направили опит да отнемат движими вещи - 30.00 метра арматурно желязо, Ф 24, 115,50 кг. на стойност 236.78 лева, 2 бр. метални поцинковани кофи на стойност 15.00 лева, 1 бр. секция /част/ от сеялка на стойност 35.00 лева, 7 бр. метални рамена за сеносъбирач на стойност 315.00 лева, 100.00 кг. отпадъчни метали на стойност 45.00 лева, 2 бр. винкел "**" образен с дължина 4 метра на стойност 37.24 лева, 1 бр. маслена помпа за трактор "**" на стойност 45.00 лева и 56.00 килограма пирони с дължина 12.00 сантиметра на стойност 106.40 лева, всичко на обща стойност 835.42 лева от владението и собственост на св.Н.К.А., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено, поради независещи от тях причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3, предл. първо и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл.18, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 3, предл. първо и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл.18, ал.1 от НК и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, изтърпяването на което на осн. чл. 66, ал. 1 от НК, отлага с изпитателен срок от три години.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х. Б. В. - род. на ***, живущ в ***, настоящ адрес **, ЕГН ** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 24.03.2010 год. - 25.03.2010 год. в гр. Китен, Бургаска област, местността "**", от бунгало в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършител, след предварителен сговор с подс. С. Й. В. и подс. Б. А. В. чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот направил опит да отнеме движими вещи - 30.00 метра арматурно желязо, Ф 24, 115,50 кг. на стойност 236.78 лева. 2 бр. метални поцинковани кофи на стойност 15.00 лева, 1 бр. секция /част/ от сеялка на стойност 35.00 лева. 7 бр. метални рамена за сеносъбирач на стойност 315.00 лева, 100.00 кг. отпадъчни метали на стойност 45.00 лева, 2 бр. винкел "**" образен с дължина 4 метра на стойност 37.24 лева, 1 бр. маслена помпа за трактор "** на стойност 45.00 лева и 56.00 килограма пирони с дължина 12.00 сантиметра на стойност 106.40 лева, всичко на обща стойност 835.42 лева от владението и собственост на св. Н. К. А., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено, поради независещи от него причини и сам отнел от владението и собственост на св. Н. К. А. движими вещи - 56.00 килограма пирони с дължина 12.00 сантиметра на стойност 106.40 лева, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т. 3, предл. първо и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т. 3, предл. първо и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20. ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, изтърпяването на което на осн. чл. 66, ал. 1 от НК, отлага с изпитателен срок от три години.
ОСЪЖДА подсъдимите С. Й. В., ЕГН **, Б. А. В., ЕГН ** и Х. Б. В., ЕГН ** със снета по-горе самоличност, да заплатят в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 77.80 лв. за разноски по делото или по 25.93 лв. за всеки един от подсъдимите.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

Б.А.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б. А. В. - роден на ***, живущ в ***, настоящ адрес ***, ЕГН ***ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.03.2010 год. в гр. Китен, Бургаска област, местността "***", от бунгало в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор подс. С. Й.В. и подс. Х. Б. В. чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот направили опит да отнемат движими вещи - 30.00 метра арматурно желязо, Ф 24, 115,50 кг. на стойност 236.78 лева, 2 бр. метални поцинковани кофи на стойност 15.00 лева, 1 бр. секция /част/ от сеялка на стойност 35.00 лева, 7 бр. метални рамена за сеносъбирач на стойност 315.00 лева, 100.00 кг. отпадъчни метали на стойност 45.00 лева, 2 бр. винкел "**" образен с дължина 4 метра на стойност 37.24 лева, 1 бр. маслена помпа за трактор "**" на стойност 45.00 лева и 56.00 килограма пирони с дължина 12.00 сантиметра на стойност 106.40 лева, всичко на обща стойност 835.42 лева от владението и собственост на св.Н.К.А., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено, поради независещи от тях причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3, предл. първо и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл.18, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 3, предл. първо и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл.18, ал.1 от НК и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, изтърпяването на което на осн. чл. 66, ал. 1 от НК, отлага с изпитателен срок от три години.

Х.Б.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х. Б. В. - род. на ***, живущ в ***, настоящ адрес **, ЕГН ** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 24.03.2010 год. - 25.03.2010 год. в гр. Китен, Бургаска област, местността "**", от бунгало в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършител, след предварителен сговор с подс. С. Й. В. и подс. Б. А. В. чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот направил опит да отнеме движими вещи - 30.00 метра арматурно желязо, Ф 24, 115,50 кг. на стойност 236.78 лева. 2 бр. метални поцинковани кофи на стойност 15.00 лева, 1 бр. секция /част/ от сеялка на стойност 35.00 лева. 7 бр. метални рамена за сеносъбирач на стойност 315.00 лева, 100.00 кг. отпадъчни метали на стойност 45.00 лева, 2 бр. винкел "**" образен с дължина 4 метра на стойност 37.24 лева, 1 бр. маслена помпа за трактор "** на стойност 45.00 лева и 56.00 килограма пирони с дължина 12.00 сантиметра на стойност 106.40 лева, всичко на обща стойност 835.42 лева от владението и собственост на св. Н. К. А., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено, поради независещи от него причини и сам отнел от владението и собственост на св. Н. К. А. движими вещи - 56.00 килограма пирони с дължина 12.00 сантиметра на стойност 106.40 лева, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т. 3, предл. първо и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т. 3, предл. първо и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20. ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, изтърпяването на което на осн. чл. 66, ал. 1 от НК, отлага с изпитателен срок от три години.

С.Й.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Й. В. - роден на***, постоянен адрес ****, настоящ адрес ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.03.2010 год. в гр. Китен, Бургаска област, местността "***", от бунгало в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор подс. Х. Б. В. и подс. Б. А. В. чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот направили опит да отнемат движими вещи - 30.00 метра арматурно желязо, Ф 24, 115,50 кг. на стойност 236.78 лева, 2 бр. метални поцинковани кофи на стойност 15.00 лева, 1 бр. секция /част/ от сеялка на стойност 35.00 лева, 7 бр. метални рамена за сеносъбирач на стойност 315.00 лева, 100.00 кг. отпадъчни метали на стойност 45.00 лева, 2 бр. винкел "**" образен с дължина 4 метра на стойност 37.24 лева, 1 бр.маслена помпа за трактор "**" на стойност 45.00 лева и 56.00 килограма пирони с дължина 12.00 сантиметра на стойност 106. 40 лева, всичко на обща стойност 835.42 лева от владението и собственост на св. Н.К. А., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено, поради независещи от тях причини и е извършено в условията на повторност от подс. С. Й. В. - престъпление по чл.195. ал.1, т. 3, предл. първо и т. 5 и т.7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл.18, ал.1. вр.чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 195. ал.1, т. 3, предл. първо и т. 5 и т.7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл.18, ал.1. вр. чл.28, ал.1 от НК и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.
На основание чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното със споразумение по НОХД 3334/ 2008 год. по описа на Районен съд, гр. Бургас, наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание подсъдимият ДА ИЗТЪРПИ ИЗЦЯЛО при първоначален „СТРОГ” режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.

 
25 НОХД No 74/2010, II състав Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО И.Г.Й. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 29.07.2010г., в законна сила от 29.07.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №74/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия И.Г.Й. – роден на *** ЕГН***, представляван от неговия защитник адв. С., съгласно което обвиняемият И.Г.Й. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 325, ал.2, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК за това, че на 01.07.2010 год. в гр. П., обл. Б., ул. *** в пицария ***в сградата и в двора на сградата на РУП гр. П. в условията на продължавано престъпление, извършил непристойни действия, изразяващи се в бутане с ръце на столове, удряне с ръце по маса, отправяне на обидни думи "Шефа да ме хване за кура!", „ Шефа да ме хване за оная работа и да ме поразкара" към св.И.В.Г., отправяне на заплахи "Ей сега ще се обадя на Маргините!" към св.Д.М.Г., „Ще Ви убия!, „Ще Ви излежа!, „Копелета долни", „Боклуци" към св.Н.К.М., св.Т.П.А. и св.М.С.С.- полицаи в РУП-П., отправяне на обидни думи „Дайте му личните карти, за да си ги завре в гъза", към св. Н.К.М.- полицай в РУП-П., бутане с ръка по рамото, дърпане на ръцете, с цел осуетяване поставянето на помощни средства /белезници/ към св.Н.К.М. - полицай в РУП-П., блъскане и удряне в земята на пейка, блъскане по стената, изкъртване на перваза на коридора в сградата на РУП-П., които действия грубо нарушават обществения ред и изразяват явно неуважение към обществото, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта -служител в РУ на МВР гр.П., изпълняващ задължения по опазване на обществения ред.
За посоченото престъпление по чл. 325, ал. 2, предл. първо , вр. ал.1, вр .чл. 26, ал. 1 от НК обвиняемият И.Г.Й., ЕГН *** на основание чл.325, ал.2, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Веществени доказателства няма.
Разноски по делото няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.

И.Г.Й.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №74/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия И.Г.Й. – роден на *** ЕГН***, представляван от неговия защитник адв. С., съгласно което обвиняемият И.Г.Й. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 325, ал.2, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК за това, че на 01.07.2010 год. в гр. П., обл. Б., ул. *** в пицария ***в сградата и в двора на сградата на РУП гр. П. в условията на продължавано престъпление, извършил непристойни действия, изразяващи се в бутане с ръце на столове, удряне с ръце по маса, отправяне на обидни думи "Шефа да ме хване за кура!", „ Шефа да ме хване за оная работа и да ме поразкара" към св.И.В.Г., отправяне на заплахи "Ей сега ще се обадя на Маргините!" към св.Д.М.Г., „Ще Ви убия!, „Ще Ви излежа!, „Копелета долни", „Боклуци" към св.Н.К.М., св.Т.П.А. и св.М.С.С.- полицаи в РУП-П., отправяне на обидни думи „Дайте му личните карти, за да си ги завре в гъза", към св. Н.К.М.- полицай в РУП-П., бутане с ръка по рамото, дърпане на ръцете, с цел осуетяване поставянето на помощни средства /белезници/ към св.Н.К.М. - полицай в РУП-П., блъскане и удряне в земята на пейка, блъскане по стената, изкъртване на перваза на коридора в сградата на РУП-П., които действия грубо нарушават обществения ред и изразяват явно неуважение към обществото, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта -служител в РУ на МВР гр.П., изпълняващ задължения по опазване на обществения ред.
За посоченото престъпление по чл. 325, ал. 2, предл. първо , вр. ал.1, вр .чл. 26, ал. 1 от НК обвиняемият И.Г.Й., ЕГН *** на основание чл.325, ал.2, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Веществени доказателства няма.
Разноски по делото няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.

 
26 НОХД No 75/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Г.М.К.,
Б.Г.Ц.,
А.З.Б.,
К.В.Ф.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 29.07.2010г., в законна сила от 29.07.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №75/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия А.З.Б. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв. Б., съгласно което обвиняемият А.З.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ, т. 5 и т. 7, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 28 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК .За посоченото престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 28 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК обвиняемият А.З.Б. ЕГН *** на основание чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 28 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК и чл. 54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №75/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н.и обвиняемия К.В.Ф. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв. Б., съгласно което обвиняемият К.В.Ф. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр.чл.26, ал.1 , вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК. За посоченото престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр.чл.26, ал.1 , вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК обвиняемият К.В.Ф., ЕГН *** на основание чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр.чл.26, ал.1 , вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК и чл.55 , ал.1, т.2, буква”б”, предложение второ от НК ще изтърпи наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което ще се изпълни чрез обявяване на споразумението и поставяне на информационно табло в Кметство с.Синеморец, обл.Бургаска .
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №75/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н.и обвиняемия Г.М.К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият Г.М.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК. За посоченото престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК обвиняемият Г.М.К., ЕГН *** на основание чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.2 , буква „б” от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т. 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №75/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Б.Г.Ц. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б. съгласно което обвиняемият Б.Г.Ц., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК.За посоченото престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, обвиняемият Б.Г.Ц., ЕГН *** на основание чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.2 , буква „б” от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т. 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 1 238.50 лева са възстановени.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1 бр.бял чувал от сезал, съдържащ меден проводник с тегло 20 кг, 1 бр.бял чувал от сезал, съдържащ меден проводник с тегло 34,500 кг., 3,26 метра нарязан гумиран проводник “СВТ” 3 х 95 + 50 кв. мм, 4,90 метра нарязан гумиран проводник “СВТ” 3 х 95 + 50 кв. мм и 6,50 метра нарязан гумиран проводник “СВТ” 3 х 95 + 50 кв. мм - всички на съхранение в РУП гр.Царево ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им.
ОСЪЖДА обвиняемите А.З.Б., К.В.Ф., Г.М.К. и Б.Г.Ц. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 198.00 лв. за разноски по делото.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №75/2010 г. по описа на ЦРС.

Г.М.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №75/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Г.М.К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият Г.М.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК за това ,че на 27.05.2010 год. в местността “Пальо купа”, землище на с.Бродилово, Бургаска обл., след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с К.В.Ф. и А.З.Б., чрез използване на технически средства - две лопати, брадва, въже и моторен трион, отнел от владението на св.Д.С.Ж.*** към ГПУ-Малко Търново и собственост на ГПУ-Малко Търново с МОЛ Д.С.Ж. чужди движими вещи - 10 метра ел. проводник “СВТ” 3 х 95 + 50 кв. мм., на стойност 495.40 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са заместени.
За посоченото престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК обвиняемият Г.М.К., ЕГН *** на основание чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.2 , буква „б” от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т. 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.


Б.Г.Ц.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №75/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Б.Г.Ц. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият Б.Г. Ц., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК за това ,че на 28.05.2010 год. в местността “Пальо купа”, землище на с.Бродилово, Бургаска обл., след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с К.В.Ф. и А.З.Б., чрез използване на техническо средство – кирка, лопата, брадва и въже, отнел от владението на св.Д.С.Ж. към ГПУ-Малко Търново и собственост на ГПУ-Малко Търново с МОЛ Д.С.Ж. чужди движими вещи - 15 метра ел. проводник “СВТ” 3 х 95 + 50 кв. мм. на стойност 743.10 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са заместени.
За посоченото престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, обвиняемият Б.Г.Ц. ЕГН *** на основание чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.2 , буква „б” от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т. 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.


А.З.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №75/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия А.З.Б. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв. Б. съгласно което обвиняемият А.З.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ, т. 5 и т. 7, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 28 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК за това, че на 27.05.2010 год. и 28.05.2010 год. в местността “Пальо купа”, землище на с.Бродилово, Бургаска област в условията на продължавана престъпна дейност след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с К.В.Ф., Г.М.К.и Б.Г.Ц. чрез използване на технически средства - кирка, лопати, брадва, въже и моторен трион, отнел от владението на св. Д.С.Ж.** към ГПУ - Малко Търново, собственост на ГПУ- гр. Малко Търново с МОЛ Д.С.Ж. чужди движими вещи - 25 метра ел. проводник “СВТ” 3 х 95 + 50 кв. мм. на стойност 1 238.50 лева , без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай е извършено в условията на повторност.
За посоченото престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 28 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК обвиняемият А.З.Б., ЕГН *** на основание чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 28 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК и чл. 54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.


К.В.Ф.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №75/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия К.В.Ф. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв. Б., съгласно което обвиняемият К.В.Ф. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр.чл.26, ал.1 , вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК за това, че на 27.05.2010 год. и 28.05.2010 год. в местността “Пальо купа”, землище на с.Бродилово, Бургаска област, в условията на продължавана престъпна дейност след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с А.З.Б., Г.М.К.и Б.Г.Ц. чрез използване на технически средства - кирка, лопати, брадва, въже и моторен трион, отнели от владението на св. Д.С.Ж. *** към ГПУ - Малко Търново, собственост на ГПУ- гр. Малко Търново с МОЛ Д.С.Ж. чужди движими вещи - 25 метра ел. проводник “СВТ” 3 х 95 + 50 кв. мм. на стойност 1 238.50 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай и макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени.
За посоченото престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр.чл.26, ал.1 , вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК обвиняемият К.В.Ф., ЕГН *** на основание чл. 197, т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр.чл.26, ал.1 , вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК и чл.55 , ал.1, т.2, буква”б”, предложение второ от НК ще изтърпи наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което ще се изпълни чрез обявяване на споразумението и поставяне на информационно табло в Кметство с.Синеморец, обл.Бургаска .

 
27 НАХД No 347/2010, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Й.М.К.,
М.М.Ш.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 29.07.2010г.
ПРИЗНАВА Й. М. К., ЕГН ***, от ***, за ВИНОВЕН в това, че на 14.02.2010 год. в землището на **, отдел **, обвиняемите К.и Ш. в съучастие като съизвършители, без редовно писмено позволително добили от горския фонд 1 пр.куб.м. дърва за огрев- дъб на стойност 33.60 лв. собственост на *** с MOЛ св. М. М. К., като деянието представлява маловажен случай- престъпление по чл. 235, ал. 6, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 78”а” от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 500,00 /петстотин/лева.
ПРИЗНАВА М. М.Ш., ЕГН ***, от ***, за ВИНОВЕН в това, че на 14.02.2010 год. в землището на ***, отдел **, обвиняемите К. и Ш. в съучастие като съизвършители, без редовно писмено позволително добили от горския фонд 1 пр.куб.м. дърва за огрев- дъб на стойност 33.60 лв. собственост на *** с MOЛ св. М. М. К., като деянието представлява маловажен случай- престъпление по чл. 235, ал. 6, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 78”а” от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 500,00 /петстотин/лева.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1 бр. моторен трион марка "***"** с инв. № ***, ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им Р. М. Р., ЕГН ***, жив. в ***.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1 бр. брадва, ДА СЕ ОТНЕМАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15- дневен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.


Й.М.К.
ПРИЗНАВА Й.М. К., ЕГН ***, от ***, за ВИНОВЕН в това, че на 14.02.2010 год. в землището на ***, отдел**, обвиняемите К. и Ш. в съучастие като съизвършители, без редовно писмено позволително добили от горския фонд 1 пр.куб.м. дърва за огрев- дъб на стойност 33.60 лв. собственост на *** с MOЛ св. М. М. К., като деянието представлява маловажен случай- престъпление по чл. 235, ал. 6, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 78”а” от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 500,00 /петстотин/лева.

М.М.Ш.
ПРИЗНАВА М. М. Ш., ЕГН ***, от***, за ВИНОВЕН в това, че на 14.02.2010 год. в землището на ***, отдел **, обвиняемите К. и Ш. в съучастие като съизвършители, без редовно писмено позволително добили от горския фонд 1 пр.куб.м. дърва за огрев- дъб на стойност 33.60 лв. собственост на *** с MOЛ св. М. М. К., като деянието представлява маловажен случай- престъпление по чл. 235, ал. 6, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 78”а” от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 500,00 /петстотин/лева.


 
28 ЧНД No 2010/2010, II състав Реабилитации чл.85-88а НК Й.К.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 29.07.2010г.
РЕАБИЛИТИРА осъдения Й..К. И., ЕГН ***, жив. в ***, по присъди:
1. НОХД № 627/ 1998 год. Присъда 03.12.1998 год. на Районен съд Стара Загора, в сила от 03.01.1999 год. Признава за виновен на осн.чл.195 ал.1 ,т.4 и 5 ,чл.194 ал.1, чл.54 от НК. Деянието на 31.10.1996 год. Наказание: лишаване от свобода за срок от една година и осем месеца.
2. НОХД № 1440/ 2003 год. Споразумение 10.07.2003 год. на Районен съд Бургас, в сила от 10.07.2003 год. Признава за виновен на осн. чл.196 ал.1,т.2 ,чл.55 ал.1 ,т.1 от НК. Деянието на 8.7.2003 год. Наказание: лишаване от свобода за срок от една година.
3. НОХД № 702/ 2003 год. Споразумение 15.03.2004 год. на Районен съд Пловдив, в сила от 15.03.2004 год. Извършил виновно престъпление на 19.02.2002 год. поради което и на осн.чл. 323, ал.1 от НК и при условията на чл. 54, ал.1 от НК. Наказание: лишаване от свобода за срок от 3 месеца и глоба 100 лева. С Протокол от 15.03.2004 г. по НОХД № 702/ 2003 год. на Пловдивски район съд 15 н.с. кумулира на осн.чл. 25, ал.1 от НК наказание наложено на осъдения по НОХД № 702/ 2003 г. на Пловдивски район съд и по НОХД № 1440/ 2003 год. на Бургаски район съд като налага едно общо, най-тежко. Наказание: лишаване от свобода за срок от 1 година.
4. НОХД № 137/ 2005 год. Споразумение 19.08.2005 год. на Районен съд Несебър, в сила от 19.08.2005 год. Извършил виновно престъпление на 15.08.2005 год. поради което и на осн.чл. 196, ал.1,т.1, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 29, ал.1, б"Б" от НК, във вр. с чл. 55, ал.1 от НК. Наказание: лишаване от свобода за срок от 10 месеца.
5. НОХД № 41/ 2004 год. Присъда №: 34/ 11.10.2004 год. на Районен съд Царево, в сила от 26.01.2006 год. Признава за виновен за извършено престъпление на 07.09.2001 год. поради което и на осн.чл. 196, ал.1, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 29, ал.1, б"А" от НК и във вр. с чл. 54 то НК и го осъжда на 2 год. лишаване от свобода.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд, гр. Бургас, в 7-дневен срок от днес.


 
29 НОХД No 77/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО М.В.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 30.07.2010г., в законна сила от 30.07.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 77/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявано от прокурор Н. и обвиняемия М.В.А. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв. Б., съгласно условията на което обвиняемият М.В.А., ЕГН *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 14.07.2010 год. в около 04.19 часа в гр. П., обл. Б. по ул. *** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ***, модел *** с рег № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2,13 промила на хиляда, установено по надлежния ред - техническо средство „Алкотест дрегер 7410 +” с инв. № 0277 .
За посоченото престъпление обвиняемият М.В.А., ЕГН *** на основание чл.343б, ал. 1, вр. чл. вр. чл. 54, ал. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 343 г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА М.В.А. ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 14.07.2010 год.
Веществени доказателства - няма.
Разноски по делото - няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 77/2010 г. по описа на ЦРС.

М.В.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 77/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявано от прокурор Н. и обвиняемия М.В.А. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв. Б., съгласно условията на което обвиняемият М.В.А., ЕГН *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 14.07.2010 год. в около 04.19 часа в гр. П., обл. Б. по ул. *** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ***, модел *** с рег № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2,13 промила на хиляда, установено по надлежния ред - техническо средство „Алкотест дрегер 7410 +” с инв. № 0277 .
За посоченото престъпление обвиняемият М.В.А., ЕГН *** на основание чл.343б, ал. 1, вр. чл. вр. чл. 54, ал. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 343 г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА М.В.А. ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 14.07.2010 год.