РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.05.2011г. до 31.05.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 330/2011, I състав Административни дела А.С.И. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 02.05.2011г., в законна сила от 26.05.2011г.
НП-изменено
 
2 НАХД No 348/2011, I състав По УБДХ   С.А.П. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 02.05.2011г., в законна сила от 02.05.2011г.
НАЛАГА на С.А.П. ***, ЕГН-**********, административно наказание – ГЛОБА в размер на 350лв., за извършеното от нея дребно хулиганство на 02.05.2011г. около 08.45ч., в СОУ”Н.Й.Вапцаров”, гр.Царево, обл.Бургаска.
С.А.П.
Мотиви от 02.05.2011г.
 
3 НАХД No 311/2011, I състав Административни дела П.Я.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 03.05.2011г.
НП-отменено
 
4 НАХД No 313/2011, I състав Административни дела П.Я.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 03.05.2011г.
НП-потвърдено
 
5 НАХД No 321/2011, I състав Административни дела П.Я.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 03.05.2011г.
НП-потвърдено
 
6 НОХД No 32/2011, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО М.М.К.,
М.П.М.,
Г.Я.Д.,
П.Г.И.,
Н.В.В.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 04.05.2011г., в законна сила от 20.05.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимите М.М.К. ЕГН ***; М.П.М. ЕГН ***; Г.Я.Д. - ЕГН ***; П.Г.И. - ЕГН *** и Н.В.В. ЕГН ***, ЗА НЕВИННИ в това, че на 21 май 2010г. в землището на с.Б., община Ц., в местността *** в отдел ***, подотдел ***, в съучастие, като М.М., Г.Д., П.И. и Н.В. в качеството им на извършители посредством лицата Б.и А. Ц., и М.К. в качеството му на подбудител, след предварителен сговор и в качеството им на служители по горите, които са се възползвали от служебното си положение, добили от държавния горски фонд без редовно писмено позволително 2.5 пространствени куб. м. дървесина от чер бор на стойност 105.19лв. собственост на ДГС Ц., като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.235, ал.6, вр.ал.3, т.1 и т.2, вр. ал.1, предл. трето, вр. чл.20, ал.2 от НК за подсъдимите М.М., Г.Д., П.И. и Н.В. и по чл.235, ал.6, вр.ал.3, т.1 и т.2, вр. ал.1, предл. трето, вр. чл.20, ал.3 от НК за подсъдимия М.К. и ГИ ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.
М.М.К.
ПРИЗНАВА подсъдимите М.М.К. ЕГН ***; М.П.М. ЕГН ***; Г.Я.Д. - ЕГН ***; П.Г.И. - ЕГН *** и Н.В.В. ЕГН ***, ЗА НЕВИННИ в това, че на 21 май 2010г. в землището на с.Б., община Ц., в местността *** в отдел ***, подотдел ***, в съучастие, като М.М., Г.Д., П.И. и Н.В. в качеството им на извършители посредством лицата Б.и А. Ц., и М.К. в качеството му на подбудител, след предварителен сговор и в качеството им на служители по горите, които са се възползвали от служебното си положение, добили от държавния горски фонд без редовно писмено позволително 2.5 пространствени куб. м. дървесина от чер бор на стойност 105.19лв. собственост на ДГС Ц., като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.235, ал.6, вр.ал.3, т.1 и т.2, вр. ал.1, предл. трето, вр. чл.20, ал.2 от НК за подсъдимите М.М., Г.Д., П.И. и Н.В. и по чл.235, ал.6, вр.ал.3, т.1 и т.2, вр. ал.1, предл. трето, вр. чл.20, ал.3 от НК за подсъдимия М.К. и ГИ ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.
М.П.М.
ПРИЗНАВА подсъдимите М.М.К. ЕГН ***; М.П.М. ЕГН ***; Г.Я.Д. - ЕГН ***; П.Г.И. - ЕГН *** и Н.В.В. ЕГН ***, ЗА НЕВИННИ в това, че на 21 май 2010г. в землището на с.Б., община Ц., в местността *** в отдел ***, подотдел ***, в съучастие, като М.М., Г.Д., П.И. и Н.В. в качеството им на извършители посредством лицата Б.и А. Ц., и М.К. в качеството му на подбудител, след предварителен сговор и в качеството им на служители по горите, които са се възползвали от служебното си положение, добили от държавния горски фонд без редовно писмено позволително 2.5 пространствени куб. м. дървесина от чер бор на стойност 105.19лв. собственост на ДГС Ц., като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.235, ал.6, вр.ал.3, т.1 и т.2, вр. ал.1, предл. трето, вр. чл.20, ал.2 от НК за подсъдимите М.М., Г.Д., П.И. и Н.В. и по чл.235, ал.6, вр.ал.3, т.1 и т.2, вр. ал.1, предл. трето, вр. чл.20, ал.3 от НК за подсъдимия М.К. и ГИ ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.
Г.Я.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимите М.М.К. ЕГН ***; М.П.М. ЕГН ***; Г.Я.Д. - ЕГН ***; П.Г.И. - ЕГН *** и Н.В.В. ЕГН ***, ЗА НЕВИННИ в това, че на 21 май 2010г. в землището на с.Б., община Ц., в местността *** в отдел ***, подотдел ***, в съучастие, като М.М., Г.Д., П.И. и Н.В. в качеството им на извършители посредством лицата Б.и А. Ц., и М.К. в качеството му на подбудител, след предварителен сговор и в качеството им на служители по горите, които са се възползвали от служебното си положение, добили от държавния горски фонд без редовно писмено позволително 2.5 пространствени куб. м. дървесина от чер бор на стойност 105.19лв. собственост на ДГС Ц., като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.235, ал.6, вр.ал.3, т.1 и т.2, вр. ал.1, предл. трето, вр. чл.20, ал.2 от НК за подсъдимите М.М., Г.Д., П.И. и Н.В. и по чл.235, ал.6, вр.ал.3, т.1 и т.2, вр. ал.1, предл. трето, вр. чл.20, ал.3 от НК за подсъдимия М.К. и ГИ ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.
П.Г.И.
ПРИЗНАВА подсъдимите М.М.К. ЕГН ***; М.П.М. ЕГН ***; Г.Я.Д. - ЕГН ***; П.Г.И. - ЕГН *** и Н.В.В. ЕГН ***, ЗА НЕВИННИ в това, че на 21 май 2010г. в землището на с.Б., община Ц., в местността *** в отдел ***, подотдел ***, в съучастие, като М.М., Г.Д., П.И. и Н.В. в качеството им на извършители посредством лицата Б.и А. Ц., и М.К. в качеството му на подбудител, след предварителен сговор и в качеството им на служители по горите, които са се възползвали от служебното си положение, добили от държавния горски фонд без редовно писмено позволително 2.5 пространствени куб. м. дървесина от чер бор на стойност 105.19лв. собственост на ДГС Ц., като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.235, ал.6, вр.ал.3, т.1 и т.2, вр. ал.1, предл. трето, вр. чл.20, ал.2 от НК за подсъдимите М.М., Г.Д., П.И. и Н.В. и по чл.235, ал.6, вр.ал.3, т.1 и т.2, вр. ал.1, предл. трето, вр. чл.20, ал.3 от НК за подсъдимия М.К. и ГИ ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.
Н.В.В.
ПРИЗНАВА подсъдимите М.М.К. ЕГН ***; М.П.М. ЕГН ***; Г.Я.Д. - ЕГН ***; П.Г.И. - ЕГН *** и Н.В.В. ЕГН ***, ЗА НЕВИННИ в това, че на 21 май 2010г. в землището на с.Б., община Ц., в местността *** в отдел ***, подотдел ***, в съучастие, като М.М., Г.Д., П.И. и Н.В. в качеството им на извършители посредством лицата Б.и А. Ц., и М.К. в качеството му на подбудител, след предварителен сговор и в качеството им на служители по горите, които са се възползвали от служебното си положение, добили от държавния горски фонд без редовно писмено позволително 2.5 пространствени куб. м. дървесина от чер бор на стойност 105.19лв. собственост на ДГС Ц., като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.235, ал.6, вр.ал.3, т.1 и т.2, вр. ал.1, предл. трето, вр. чл.20, ал.2 от НК за подсъдимите М.М., Г.Д., П.И. и Н.В. и по чл.235, ал.6, вр.ал.3, т.1 и т.2, вр. ал.1, предл. трето, вр. чл.20, ал.3 от НК за подсъдимия М.К. и ГИ ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.
Мотиви от 11.05.2011г.
Мотивите предадени на 11.05.2011
 
7 НАХД No 317/2011, I състав Административни дела П.Я.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 04.05.2011г.
НП-изменено
 
8 Гражданско дело No 10/2011, I състав Облигационни искове ФЕНИКС КОМЕРС ЕООД МЕЧТА БОЙЧЕВ ЕООД ЧРЕЗ УПР. ВАЛЕНТИН Б. ДЕМИРЕВ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 09.05.2011г., в законна сила от 09.05.2011г.
ОСЪЖДА „Мечта Бойчев”ЕООД, ЕИК-126662818, гр.Царево, ул.Михаил Герджиков /старата автогара/ да заплати на “Феникс комерс”ЕООД, ЕИК-126734597, гр.Харманли, ул.Стара планина №6, сумата от 9`313.53лв., представляваща неплатена цена на получени стоки-тухли, ведно със законната лихва в размер на 2500лв., от които 1600лв. върху сумата от 17`851лв., считано от 18.02.2009г. до 10.12.2009г. и 900лв. върху сумата от 9`313лв., считано от 10.12.2009г. до 19.01.2011г., както и законната лихва върху главницата от 19.01.2011г. до окончателното плащане, както и сумата от 1`173,00лв. за разноски по делото.
 
9 НАХД No 320/2011, II състав Административни дела П.Я.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 09.05.2011г.
НП-изменено
 
10 НАХД No 331/2011, II състав Административни дела А.С.И. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 09.05.2011г., в законна сила от 02.06.2011г.
НП-изменено
 
11 НАХД No 334/2011, I състав Административни дела ШАНС ТУР ООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 09.05.2011г., в законна сила от 28.05.2011г.
НП-изменено
 
12 Гражданско дело No 31/2011, I състав Вещни искове АЛБЕНА АД ОБЩИНА ГР.ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 10.05.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дело, поради недопустимост на предявените искове.
 
13 НОХД No 54/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Х.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 11.05.2011г., в законна сила от 11.05.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №54/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, редставлявана от прокурор Н. и обвиняемия С. Х. А. -****, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, и т.4, предл. второ, вр.чл.194, ал.1, вр. чл. 26 ал.1 от НК, а именно, че за периода от 07.02.2011 год. до 16.02.2011 год. в р.Приморско, обл. Бургаска, *** от складови помещения в условията на продължавана престъпна дейност чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и използване на техническо средство - неустановено отнел движими вещи - 3 бр. микрометри на стойност 111.00 лв., 1 бр. микрометър с измервателен уред на стойност 55, 25 лв., 2 бр. вътромери с индикатори на стойност 203.00 лв., 7 бр. стругарски ножове с дължина 16 см. с надпис К - 30 на стойност 94.50 лв., 6 бр. стругарски ножове с дължина 21, 5 см с надпис Р-10 на стойност 88.20 лв., 4 бр. стругарски ножове с дължина 11 см. с надпис Р-30 на стойност 40.00 лв., 7 бр. стругарски ножове с дължина 14 см. с надпис К-30 на стойност 84.00 лв., 7 бр. стругарски ножове с дължина 13 см. с надпис К-20 на стойност 83.30 лв., 4 бр. стругарски ножове с дължина 13 см. с надпис Р-10-5 на стойност 44.50 лв., 8 бр. стругарски ножове с дължина 16 см. На стойност 108.00 лв., 7 бр. стругарски ножове с дължина 25 см. с надпис К - 20 на стойност 101.50 лв., 11 бр. стругарски ножове с дължина 25 см. с надпис К - 30 на стойност 165.00 лв., 5 бр. бургии Ф11 на стойност 19.25 лв., 19 бр. бургии Ф 9.5 на стойност 66.50 лв., 53 бр. бургии Ф14 на стойност 347.15 лв., 40 бр. бургии Ф 14.5 на стойност 286.00лв., 36 бр. бургии Ф17.5 на стойност 333.00 лв., 23 бр. бургии Ф 16 на стойност 193.20 лв., 6 бр. метчици М24 на стойност 53.40 лв., 3 бр. метчици М22 на стойност 24.15 лв. , и 2 бр. метчици М20 на стойност 15.20 лв., 3 бр. метчици М24х15 на стойност 29.40 лв., 14 бр. метчици М 12x1.5 на стойност 88.90 лв., 5 бр. метчици М12 на стойност 25.50 лв., 2 бр. метчици М14х1.25 на стойност 13.80 лв., 4 бр. метчици М10 на стойност 16.40 лева, 5 бр. метални елементи - цанга на стойност 125.00 лв. всичко на обща стойност 2 823.56 лева от владението на Д. К. П. и собственост на ЕТ „***"гр.** представлявано от Д. К. П., без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои. За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.З предл. първо, и т.4, предл. второ, вр.чл.194, ал.1, вр. чл. 26 ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С. Х..А., ЕГН *** на основание чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, и т.4, предл. второ, вр.чл.194, ал.1, вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.Веществени доказателства - няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди – 2 823.56 лева са възстановени.
ОСЪЖДА С. Х. А. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 95.00лв. за разноски по делото.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №54/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия С. Х. А., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


С.Х.А.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.З предл. първо, и т.4, предл. второ, вр.чл.194, ал.1, вр. чл. 26 ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С. Х..А., ЕГН *** на основание чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, и т.4, предл. второ, вр.чл.194, ал.1, вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.Веществени доказателства - няма.Причинени от престъплението имуществени вреди – 2 823.56 лева са възстановени.ОСЪЖДА С. Х. А. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 95.00лв. за разноски по делото.

 
14 НОХД No 56/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.Н.Е. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 11.05.2011г., в законна сила от 11.05.2011г.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК подсъдимият В. Н. Е. на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия В. Н. Е. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНА, считано от 05.05.2011г.

В.Н.Е.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК подсъдимият В.Н.Е. на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия В.Н.Е. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНА, считано от 05.05.2011г.

 
15 НАХД No 312/2011, II състав Административни дела П.Я.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 11.05.2011г.
НП-потвърдено
 
16 НАХД No 316/2011, II състав Административни дела П.Я.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 11.05.2011г.
НП-потвърдено
 
17 НОХД No 39/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ю.Д.Х.,
Н.В.К.,
С.Б.Ц.,
И.И.К.,
И.А.М.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 12.05.2011г., в законна сила от 28.05.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ю. Д.Х. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.30 часа нa 16.02.2011г. до 03.00 часа на 17.02.2011г. в местността «***», в землище на с.Б., обл.Б., подсъдимият Ю. Д. Х.в съучастие като съизвършител с подсъдимите Н. В. К., С. Б. Ц., И. И. К. и И. А.М., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – лопати, кирка, брадва и прожектор, отнели от владението на св.Д. С. Ж. – Началник Група за охрана на държавната граница – 01 към ГПУ Малко Търново, собственост на ГПУ Малко Търново с материално отговорно лице - Д. С. Ж. – 13м. ел. проводник «СВТ» 3х95+50кв. мм. на стойност 923.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.58а, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н. В. К. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.30 часа нa 16.02.2011г. до 03.00 часа на 17.02.2011г. в местността «**» в землище на с.Б., обл.Б., подсъдимият Н. В. К. в съучастие като съизвършител с подсъдимите Ю. Д. Х., С. Б. Ц., И. И. К. и И. А. М., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – лопати, кирка, брадва и прожектор, отнели от владението на св.Д. С. Ж. – Началник Група за охрана на държавната граница – 01 към ГПУ Малко Търново, собственост на ГПУ Малко Търново с материално отговорно лице Д. С. Ж. – 13м. ел. проводник «СВТ» 3х95+50кв. мм. на стойност 923.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.58а, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия С. Б.Ц. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.30 часа нa 16.02.2011г. до 03.00 часа на 17.02.2011г. в местността «**» в землище на с.Б., обл.Б., подсъдимият С. Б.Ц.в съучастие като съизвършител с подсъдимите Ю. Д. Х., Н. В. К., И. И.К. и И. А. М., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – лопати, кирка, брадва и прожектор, отнели от владението на св.Д. С. Ж. – Началник Група за охрана на държавната граница – 01 към ГПУ Малко Търново, собственост на ГПУ Малко Търново с материално отговорно лице Д. С. Ж. – 13м. ел. проводник «СВТ» 3х95+50кв. мм. на стойност 923.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.58а, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. И.К. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.30 часа нa 16.02.2011г. до 03.00 часа на 17.02.2011г. в местността «**» в землище на с.Б., обл.Б., подсъдимият И. И.К. в съучастие като съизвършител с подсъдимите Ю. Д. Х., Н. В.К., С. Б. Ц. и И. А. М., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – лопати, кирка, брадва и прожектор, отнели от владението на св.Д. С. Ж. – Началник Група за охрана на държавната граница – 01 към ГПУ Малко Търново, собственост на ГПУ Малко Търново с материално отговорно лице Д. С. Ж. – 13м. ел. проводник «СВТ» 3х95+50кв. мм. на стойност 923.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят, като подсъдимият И. И. К. макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание чл.58а, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. А.М. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.30 часа нa 16.02.2011г. до 03.00 часа на 17.02.2011г. в местността «**» в землище на с.Б., обл.Б., подсъдимият И. А.М. в съучастие като съизвършител с подсъдимите Ю. Д. Х., Н. В. К., С. Б. Ц. и И. И. К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – лопати, кирка, брадва и прожектор, отнели от владението на св.Д. С. Ж. – Началник Група за охрана на държавната граница – 01 към ГПУ Малко Търново, собственост на ГПУ Малко Търново с материално отговорно лице Д. С. Ж. – 13м. ел. проводник «СВТ» 3х95+50кв. мм. на стойност 923.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят, като подсъдимият И. А. М. макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание чл.58а, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА Ю. Д. Х., Н. В. К., С. Б. Ц., И. И. К. и И. А. М. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 62.00лв., по 12.40лв. за всеки един от тях за разноски по делото.Вещественото доказателство – 80кг. меден проводник намиращ се на съхранение в РУП Царево да се върне на собственика ГПУ Малко Търново.

Ю.Д.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ю. Д.Х. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.30 часа нa 16.02.2011г. до 03.00 часа на 17.02.2011г. в местността «***», в землище на с.Б., обл.Б., подсъдимият Ю. Д. Х.в съучастие като съизвършител с подсъдимите Н. В. К., С. Б. Ц., И. И. К. и И. А.М., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – лопати, кирка, брадва и прожектор, отнели от владението на св.Д. С. Ж. – Началник Група за охрана на държавната граница – 01 към ГПУ Малко Търново, собственост на ГПУ Малко Търново с материално отговорно лице - Д. С. Ж. – 13м. ел. проводник «СВТ» 3х95+50кв. мм. на стойност 923.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.58а, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА Ю. Д. Х., Н. В. К., С. Б. Ц., И. И. К. и И. А. М. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 62.00лв., по 12.40лв. за всеки един от тях за разноски по делото.Вещественото доказателство – 80кг. меден проводник намиращ се на съхранение в РУП Царево да се върне на собственика ГПУ Малко Търново.

Н.В.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н. В. К. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.30 часа нa 16.02.2011г. до 03.00 часа на 17.02.2011г. в местността «**» в землище на с.Б., обл.Б., подсъдимият Н. В. К. в съучастие като съизвършител с подсъдимите Ю. Д. Х., С. Б. Ц., И. И. К. и И. А. М., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – лопати, кирка, брадва и прожектор, отнели от владението на св.Д. С. Ж. – Началник Група за охрана на държавната граница – 01 към ГПУ Малко Търново, собственост на ГПУ Малко Търново с материално отговорно лице Д. С. Ж. – 13м. ел. проводник «СВТ» 3х95+50кв. мм. на стойност 923.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.58а, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА Ю. Д. Х., Н. В. К., С. Б. Ц., И. И. К. и И. А. М. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 62.00лв., по 12.40лв. за всеки един от тях за разноски по делото.Вещественото доказателство – 80кг. меден проводник намиращ се на съхранение в РУП Царево да се върне на собственика ГПУ Малко Търново.

С.Б.Ц.
ПРИЗНАВА подсъдимия С. Б.Ц. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.30 часа нa 16.02.2011г. до 03.00 часа на 17.02.2011г. в местността «**» в землище на с.Б., обл.Б., подсъдимият С. Б.Ц.в съучастие като съизвършител с подсъдимите Ю. Д. Х., Н. В. К., И. И.К. и И. А. М., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – лопати, кирка, брадва и прожектор, отнели от владението на св.Д. С. Ж. – Началник Група за охрана на държавната граница – 01 към ГПУ Малко Търново, собственост на ГПУ Малко Търново с материално отговорно лице Д. С. Ж. – 13м. ел. проводник «СВТ» 3х95+50кв. мм. на стойност 923.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.58а, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА Ю. Д. Х., Н. В. К., С. Б. Ц., И. И. К. и И. А. М. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 62.00лв., по 12.40лв. за всеки един от тях за разноски по делото.Вещественото доказателство – 80кг. меден проводник намиращ се на съхранение в РУП Царево да се върне на собственика ГПУ Малко Търново.

И.И.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. И.К. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.30 часа нa 16.02.2011г. до 03.00 часа на 17.02.2011г. в местността «**» в землище на с.Б., обл.Б., подсъдимият И. И.К. в съучастие като съизвършител с подсъдимите Ю. Д. Х., Н. В.К., С. Б. Ц. и И. А. М., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – лопати, кирка, брадва и прожектор, отнели от владението на св.Д. С. Ж. – Началник Група за охрана на държавната граница – 01 към ГПУ Малко Търново, собственост на ГПУ Малко Търново с материално отговорно лице Д. С. Ж. – 13м. ел. проводник «СВТ» 3х95+50кв. мм. на стойност 923.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят, като подсъдимият И. И. К. макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание чл.58а, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА Ю. Д. Х., Н. В. К., С. Б. Ц., И. И. К. и И. А. М. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 62.00лв., по 12.40лв. за всеки един от тях за разноски по делото.Вещественото доказателство – 80кг. меден проводник намиращ се на съхранение в РУП Царево да се върне на собственика ГПУ Малко Търново.

И.А.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. А.М. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.30 часа нa 16.02.2011г. до 03.00 часа на 17.02.2011г. в местността «**» в землище на с.Б., обл.Б., подсъдимият И. А.М. в съучастие като съизвършител с подсъдимите Ю. Д. Х., Н. В. К., С. Б. Ц. и И. И. К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – лопати, кирка, брадва и прожектор, отнели от владението на св.Д. С. Ж. – Началник Група за охрана на държавната граница – 01 към ГПУ Малко Търново, собственост на ГПУ Малко Търново с материално отговорно лице Д. С. Ж. – 13м. ел. проводник «СВТ» 3х95+50кв. мм. на стойност 923.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят, като подсъдимият И. А. М. макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание чл.58а, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА Ю. Д. Х., Н. В. К., С. Б. Ц., И. И. К. и И. А. М. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 62.00лв., по 12.40лв. за всеки един от тях за разноски по делото.Вещественото доказателство – 80кг. меден проводник намиращ се на съхранение в РУП Царево да се върне на собственика ГПУ Малко Търново.

Мотиви от 16.05.2011г.
Мотивите предадени на 16.05.2011
 
18 НАХД No 314/2011, II състав Административни дела П.Я.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 12.05.2011г.
НП-отменено
 
19 НАХД No 318/2011, II състав Административни дела П.Я.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 12.05.2011г.
НП-отменено
 
20 Гражданско дело No 20/2011, II състав Изменение на издръжка В.С.Н. С.Й.Н.,
ДСП ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 16.05.2011г., в законна сила от 16.05.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, съгласно условията на която бащата С.Й.Н. с ЕГН *** ще заплаща за детето В.С.Н., ЕГН ***, на майката в качеството й на законен представител на детето – П.В.В., ЕГН *** месечна издръжка в размер на 80.00лв., начиная от 01.06.2011г.
ОСЪЖДА С.Й.Н., ЕГН *** да заплати държавна такса в размер на 57.60 лв.

 
21 НОХД No 58/2011, I състав ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.М.Х. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 16.05.2011г., в законна сила от 16.05.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №58/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия М. М.Х.със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.191, ал.3, вр. ал.1 от НК, а именно, че през месец януари 2011г. в гр.Ц., обл.Б. в частен дом, намиращ се на ул.** №*, без да е сключил брак заживял съпружески с Г. Ф. Т., ЕГН ***, ненавършила 14-годишна възраст.
За посоченото престъпление по чл.191, ал.3, вр. ал.1 от НК подсъдимият М.М. Х. на основание чл.191, ал.3, вр. ал.1 и чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

М.М.Х.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №58/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия М. М. Х. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.191, ал.3, вр. ал.1 от НК, а именно, че през месец януари 2011г. в гр.Ц., обл.Б. в частен дом, намиращ се на ул.** №*, без да е сключил брак заживял съпружески с Г.Ф. Т., ЕГН ***, ненавършила 14-годишна възраст.
За посоченото престъпление по чл.191, ал.3, вр. ал.1 от НК подсъдимият М. М. Х. на основание чл.191, ал.3, вр. ал.1 и чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 
22 НОХД No 60/2011, II състав Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.В.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 16.05.2011г., в законна сила от 16.05.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №60/2011 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия С. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН:
1/. В умишлено извършване на престъпление по чл. 325 ал. 2, вр. ал. 1 от НК, а именно, че на 15.08.2010 год. около 04.15 часа, в ***, пред "***", извършил непристойни действия, изразяващи се в издаване на звуци - виене като вълк на висок глас, нанасяне на удари с юмрук по рамото и захват в областта на врата на А. Й. П., блъскане по входната врата на баничарницата и счупване на стъклото на стъклена витрина на баничарницата, вадене и заплашване с нож, които действия грубо нарушават обществения ред и изразяват явно неуважение към обществото и по своето съдържание се отличават с изключителен цинизъм и дързост.
2/. В умишлено извършване на престъпление по чл. 131 ал.1 т.12, вр. чл. 129 ал.2, предложение трето, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 15.08.2010 год. около 04.25 часа, в гр. Царево, обл. Бургаска, на кръстовището на ул. "***" и ул. "***", причинил на А. М. М. средна телесна повреда, изразяваща се в порезна рана на дясна мишница с лезия на десния лакетен нерв и кръвонасядане на десен лакет, водещи до трайно затруднение движението на дясната ръка за срок от поне една година при обичаен ход на оздравителния процес, като деянието е извършено по хулигански подбуди.За посоченото престъпление по чл. 325 ал. 2, вр. ал. 1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия В. В. С. на осн. чл. чл. 325 ал. 2, вр. ал. 1 от НК и чл. 54 ал.1 от НК на наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
За посоченото престъпление по чл. 131 ал.1 т.12, вр. чл. 129 ал.2, предложение трето, вр. ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия В. В. С. на осн. чл. 131 ал.1 т.12, вр. чл. 129 ал.2, предложение трето, вр. ал.1 от НК и чл. 55, ал.1 от НК на наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 231 ал. 1 от НК НАЛАГА на обв. В. В. С. най - тежкото от така определените наказания, а именно “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА:1/. 1 бр. лопатка за смет, 1 бр. мъжки боксерки и 1 бр. къси черни панталони, собственост на А. М. М. да бъдат върнати на собственика им. 2/. 1 бр. черен кожен колан, собственост на Г. М.М. да бъде върнат на собственика им.ОСЪЖДА В. В. С. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 155.00 лв. за разноски по делото. От престъпленията не са причинени имуществени вреди.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №60/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия В. В. С. мярката за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7- дневен срок от днес.
На основание чл. 382, ал. 10 от НПК да се съобщи на пострадалото лице А. М. М. за настоящото определение, като му се укаже, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред граждански съд.

В.В.С.
За посоченото престъпление по чл. 325 ал. 2, вр. ал. 1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия В. В. С. на осн. чл. чл. 325 ал. 2, вр. ал. 1 от НК и чл. 54 ал.1 от НК на наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
За посоченото престъпление по чл. 131 ал.1 т.12, вр. чл. 129 ал.2, предложение трето, вр. ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия В. В. С. на осн. чл. 131 ал.1 т.12, вр. чл. 129 ал.2, предложение трето, вр. ал.1 от НК и чл. 55, ал.1 от НК на наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 231 ал. 1 от НК НАЛАГА на обв. В. В. С. най - тежкото от така определените наказания, а именно “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА.

 
23 НОХД No 36/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Й.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 17.05.2011г., в законна сила от 17.05.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №36/2011г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Д. Й. С. -****, представляван от защитника си адв.Я. Н. от АК Бургас, съгласно което подсъдимият със снета по- горе самоличност се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно в това, че на 30.07.2010г., около 07.55 ч. в *** управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “***” модел *** с рег. №***, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта 1,49 промила на хиляда установено по надлежния ред – съдебно медицинска експертиза № ***г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д. Й. С., ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.1, т.1 и т.2, със следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2/. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.343г, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Д. Й. С., ЕГН *** от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 30.07.2010г.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
ОСЪЖДА Д. Й. С., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 60.00 лв. за разноски по делото.

Предвид одобряването на споразумението по отношение на подсъдимия, на осн. чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 36/2011г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено и на осн. чл.309, ал.2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия Д. Й. С., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок от днес.


Д.Й.С.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д. Й. С., ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.1, т.1 и т.2, със следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2/. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.343г, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Д. Й. С., ЕГН *** от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 30.07.2010г.

 
24 Гражданско дело No 26/2011, II състав Развод и недейств. на брака С.Г.К. С.Г.К.,
ДСП ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 18.05.2011г., в законна сила от 18.05.2011г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен гражданския брак, сключен между: С. Г. К., ЕГН *** и С. Г. К., ЕГН ***, на 10.08.1996 год. в гр. Китен, обл. Бургаска, без съдът да се произнася по въпроса за вината.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между С. Г. К., ЕГН *** и С. Г. К., ЕГН ***, споразумение за следното:1. Относно упражняването на родителските права: След развода упражняването на родителските права върху роденото по време на брака дете Г. С. К., с ЕГН ***, се предоставят на бащата С. Г. К., като на майката се определя режим на лични контакти с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 09.00 часа на съботния ден до 18.00 часа на неделния ден с приспиване, както и един месец през лятото, несъвпадащ с годишния отпуск на бащата. През останалият период от време, майката също ще има възможност да поддържа контакти с детето си, след съответните договорки с бащата. 2. По отношение местоживеенето на детето– същото ще продължи и занапред да живее при бащата С. Г. К. в жилището им в ***3. Майката С. Г. К. ще заплаща месечна издръжка за отглеждането и възпитанието на детето Г. С. К. в размер на 60,00 лв. /шестдесет лева /, платима до 5-то число на текущия месец, чрез неговия баща и законен представител, считано от датата на подписване на настоящето споразумение и занапред до възникването на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на забавата до окончателното й изплащане.4. Ползването на семейното жилище, находящо се в с. ***, собствено на съпругът– С. К. по наследяване, ще се ползва занапред от него и детето– Г. С. К..5. Относно имуществените отношения между съпрузите: По време на брака същите не са придобивали недвижимо и движимо имущество, което да бъде предмет на съпружеска имуществена общност, поради което не следва да се извършва делба. 6. Движимите вещи, придобити по време на брака съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и нямат претенции един към друг. 7. След развода съпрузите няма да си дължат издръжка като бивши съпрузи. 8. След прекратяване на брака съпругата С. Г. К. ще възстанови предбрачното си фамилно име „С.”.9. Разноските по делото до неговото приключване се поемат от двамата така, както са ги направили до момента.
ОСЪЖДА С. Г. К., ЕГН ***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.ОСЪЖДА С. Г. К., ЕГН ***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.ОСЪЖДА С. Г. К., ЕГН ***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 43,20 лв. (четиридесет и три лева и 20 стотинки), държавна такса върху присъдения размер на издръжката.
Решението не подлежи на обжалване.


 
25 НОХД No 59/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.И.Б. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 18.05.2011г., в законна сила от 18.05.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №59/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия И. И. Б. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 06.05.2011г. около 19.10 часа в гр.П., обл.Б., по ул.** в посока към ***** управлявал моторно превозно средство – мотопед марка “**”, с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 промила на хиляда, а именно 2.41 промила на хиляда, установено по надлежния ред, чрез химическа експертиза №340/09.05.2011г. на БНТЛ при ОД на МВР, гр.Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда по чл.343б, ал.1 от НК – Споразумение №25/24.04.2008г. на Районен съд, гр.Царево, в сила от 24.04.2008г.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК подсъдимият И. И. Б. ще изтърпи наказание «Пробация» при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК за срок от шест месеца, която включва следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, включваща явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА И. И.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 22.00лв. за разноски по делото.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

И.И.Б.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №59/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия И. И. Б. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 06.05.2011г. около 19.10 часа в гр.П., обл.Б., по ул.** в посока към ***** управлявал моторно превозно средство – мотопед марка “**”, с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 промила на хиляда, а именно 2.41 промила на хиляда, установено по надлежния ред, чрез химическа експертиза №340/09.05.2011г. на БНТЛ при ОД на МВР, гр.Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда по чл.343б, ал.1 от НК – Споразумение №25/24.04.2008г. на Районен съд, гр.Царево, в сила от 24.04.2008г.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК подсъдимият И. И. Б. ще изтърпи наказание «Пробация» при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК за срок от шест месеца, която включва следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, включваща явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА И. И.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 22.00лв. за разноски по делото.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

 
26 НАХД No 333/2011, II състав Административни дела ШАНС ТУР ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 18.05.2011г., в законна сила от 03.06.2011г.
НП-изменено
 
27 НАХД No 335/2011, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.С.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 18.05.2011г., в законна сила от 09.06.2011г.
Освобождава от наказателна отговорност и налага глоба.
И.С.С.
ПРИЗНАВА обвиняемия И.С.С., ЕГН ***, от с. Л., обл. Б., ул.***, ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 25.07.2010 год. до 08.12.2010 год. в с. Л., ул. ***, сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода- престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 1000,00 /хиляда/лева.
Мотиви от 18.05.2011г.
 
28 НАХД No 338/2011, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.Й.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 18.05.2011г.
Освобождава от наказателна отговорност и налага глоба.
К.Й.А.
ПРИЗНАВА обвиняемия К.Й.А., ЕГН *** от гр. А. ул.***, ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от месец август 2010 год. до 08.12.2010 год. в гр. А., обл. Б., ул.***, сам осъществил неправомерно присъединяване към водопроводната мрежа на гр. А., собственост и стопанисвана от "ВиК" Бургас, посредством маркуч, с което създал условия за непълно отчитане на изразходваната вода на стойност 199.26 лева- престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 1000,00 /хиляда/лева.
Мотиви от 18.05.2011г.
 
29 НОХД No 122/2010, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Д.Н. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 19.05.2011г., в законна сила от 15.07.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Д.Н. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от месец май 2010 год. до 25.08.2010 год. в с. В., местността ***, засадил и отглеждал 6 бр. растения от рода на конопа, а именно коноп / канабис , марихуана / със съдържание на тетрахидроканабинол - 1.00%, с нетно тегло 288.63 грама, на стойност 1731.78 лева /хиляда седемстотин тридесет и един лев и седемдесет и осем стотинки/ в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотични вещества и прекурсорите правила - 1 гр. марихуана е на стойност 6.00 лева, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.2000 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1988 год. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 год. - престъпление по чл. 354в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 354в, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА подсъдимия С.Д.Н. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 214.00 лв. за разноски по делото.
На осн. чл.53, ал.2, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - 288.63гр. коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 1.00%, с изключение на количествата, изразходени по време на анализите, предадени за съхранение с приемо - предавателен протокол №392/28.09.2010 год. на Централно митническо управление, Отдел "МРР - НОП".

С.Д.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Д.Н. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от месец май 2010 год. до 25.08.2010 год. в с. В., местността ***, засадил и отглеждал 6 бр. растения от рода на конопа, а именно коноп / канабис , марихуана / със съдържание на тетрахидроканабинол - 1.00%, с нетно тегло 288.63 грама, на стойност 1731.78 лева /хиляда седемстотин тридесет и един лев и седемдесет и осем стотинки/ в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотични вещества и прекурсорите правила - 1 гр. марихуана е на стойност 6.00 лева, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.2000 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1988 год. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 год. - престъпление по чл. 354в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 354в, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Мотиви от 25.05.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
30 НОХД No 30/2011, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.И.М. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 19.05.2011г., в законна сила от 06.06.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.М. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от неустановена дата през месец септември 2010 год. до 08.12.2010 год. в гр.А., обл.Б., ул.*** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр.Бургас с МОЛ Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.234в, ал.1 от НК и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, както и ГЛОБА в размер на 100.00лв.

С.И.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.М. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от неустановена дата през месец септември 2010 год. до 08.12.2010 год. в гр.А., обл.Б., ул.*** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр.Бургас с МОЛ Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.234в, ал.1 от НК и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, както и ГЛОБА в размер на 100.00лв.

Мотиви от 25.05.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
31 НОХД No 42/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Ф.И.,
В.В.К.,
Н.В.К.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 20.05.2011г., в законна сила от 15.08.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. Ф. И. -***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 16.04.2010г. в местността “***”, землището на *** подсъдимият И. Ф. И. в съучастие като съизвършител с подсъдимите В. В. К. и Н. В. К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка “***”, 1бр. права лопата и 1бр. кирка отнели от владението на Д.С. Ж. –***, собственост на *** движима вещ – 41м. ел. проводник СВТ 3х95 кв. мм. + 50 кв. мм. на стойност 2031.41лв., без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като деянието е извършено от подсъдимия И. в условията на повторност и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален „строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение общото наказание определено на подсъдимия И. Ф. И. по НОХД №219/2007г. по описа на РС Котел, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.В. К. - ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 16.04.2010г. в местността “***”, землището на *** в подсъдимият В. В. К. в съучастие като съизвършител с подсъдимите И. Ф. И. и Н. В. К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка “***”, 1бр. права лопата и 1бр. кирка отнели от владението на Д. С. Ж. –***, собственост на *** движима вещ – 41м. ел. проводник СВТ 3х95 кв. мм. + 50 кв. мм. на стойност 2031.41лв., без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадната вещ е заместена - престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА, 3/. 200 /ДВЕСТА/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н. В. К. -***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 16.04.2010г. в местността “***”, землището на *** в подсъдимият Н.В. К.в съучастие като съизвършител с подсъдимите И. Ф. И. и В. В. К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка “***”, 1бр. права лопата и 1бр. кирка отнели от владението на Д. С. Ж. –***, *** движима вещ – 41м. ел. проводник СВТ 3х95 кв. мм. + 50 кв. мм. на стойност 2031.41лв., без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционният съд открадната вещ е заместена - престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА, 3/. 200 /ДВЕСТА/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА подсъдимите И. Ф. И., В. В. К. и Н. В. К. със снета по-горе самоличност да заплатят в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 64,00 лева- по 21.33 лв. всеки един от тях, за разноски по делото.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, на съхранение в РУП- Царево:
1 бр. мобилен телефон „Нокия“ да се върне на собственика му В. В. К.
1 бр. яке и 1 бр. кутия цигари „Виктори“ да се върнат на собственика Н. В. К.
1 бр. кутия цигари „Горна джумая“ да се върнат на собственика И. Ф. И.
2 бр. угарки от цигари да се отнемат в полза на държавата
23 м. проводник и 18 м. меден проводник да се върнат на собственика ***.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.
И.Ф.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. Ф. И. -***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 16.04.2010г. в местността “***”, землището на *** подсъдимият И. Ф. И. в съучастие като съизвършител с подсъдимите В. В. К. и Н. В. К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка “***”, 1бр. права лопата и 1бр. кирка отнели от владението на Д.С. Ж. –***, собственост на *** движима вещ – 41м. ел. проводник СВТ 3х95 кв. мм. + 50 кв. мм. на стойност 2031.41лв., без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като деянието е извършено от подсъдимия И. в условията на повторност и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален „строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение общото наказание определено на подсъдимия И. Ф. И. по НОХД №219/2007г. по описа на РС Котел, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.

В.В.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.В. К. - ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 16.04.2010г. в местността “***”, землището на *** в подсъдимият В. В. К. в съучастие като съизвършител с подсъдимите И. Ф. И. и Н. В. К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка “***”, 1бр. права лопата и 1бр. кирка отнели от владението на Д. С. Ж. –***, собственост на *** движима вещ – 41м. ел. проводник СВТ 3х95 кв. мм. + 50 кв. мм. на стойност 2031.41лв., без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадната вещ е заместена - престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА, 3/. 200 /ДВЕСТА/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Н.В.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н. В. К. -***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 16.04.2010г. в местността “***”, землището на *** в подсъдимият Н.В. К.в съучастие като съизвършител с подсъдимите И. Ф. И. и В. В. К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка “***”, 1бр. права лопата и 1бр. кирка отнели от владението на Д. С. Ж. –***, *** движима вещ – 41м. ел. проводник СВТ 3х95 кв. мм. + 50 кв. мм. на стойност 2031.41лв., без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционният съд открадната вещ е заместена - престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА, 3/. 200 /ДВЕСТА/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Мотиви от 30.05.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
32 НАХД No 340/2011, II състав Административни дела ГЛАВСТРОЙРЕМОНТ ЕООД ОБЩИНА ГР.ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 25.05.2011г.
НП-отменено
 
33 НАХД No 342/2011, II състав По ЗД по пътищата А.В.Д. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 25.05.2011г.
НП-изменено
 
34 НОХД No 44/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.Ф.Г. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 27.05.2011г., в законна сила от 27.05.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №44/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Г. Ф. Г., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че нa 18.02.2011г. около 21.00 часа по общински път посока гр.Приморско – гр.Китен, обл.Бургаска, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “***”, модел “***” с рег. №*** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 промила на хиляда – 3.125 промила на хиляда, установено по надлежния ред – съдебно-медицинска експертиза №92/2011г. на отделение по съдебна медицина при “МБАЛ”АД гр.Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда по НОХД №69/2003г. на Районен съд гр.Царево за деянието по ал.1.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК подсъдимият Г. Ф. Г. на осн. чл.343б, ал.2, вр.ал.1 и чл.55, ал.1 т.2 б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
3. 150/сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
На осн. чл.343г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА Г. Ф. Г., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 18.02.2011г.
Причинени от престъплението имуществени щети няма.
ОСЪЖДА Г. Ф. Г. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 65.00лв. за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №44/2011г.

Г.Ф.Г.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК подсъдимият Г. Ф. Г. на осн. чл.343б, ал.2, вр.ал.1 и чл.55, ал.1 т.2 б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
3. 150/сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
На осн. чл.343г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА Г. Ф. Г., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 18.02.2011г.

 
35 ЧНД No 2003/2011, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК Т.К.А. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 27.05.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на В.Х.К. ЕГН по осъжданията й по НОХД №141 от 2010г. на РС Царево и НОХД № 71 от 2010г. на РС Царево, в размер на най-тежкото от тях, а именно една година Лишаване от свобода, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага за срок от три години.
ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на Т.К.А. ЕГН *** между осъжданията му по НОХД № 141 от 2010г., № 71 от 2010г. на РС Царево и НОХД № 1111 от 2010г. на РС Ямбол в размер на най-тежкото от тях, а именно две години Лишаване от свобода, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага за срок от четири години.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
Мотиви от 27.05.2011г.
 
36 НАХД No 337/2011, I състав Административни дела ЗОРА ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 30.05.2011г.
НП-потвърдено
 
37 НАХД No 341/2011, I състав Административни дела ГЛАВСТРОЙРЕМОНТ ЕООД ОБЩИНА ГР.ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 30.05.2011г.
НП-потвърдено
 
38 НОХД No 31/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.П.Б.М. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 31.05.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х. П.Б. /Х. Н. М./ - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето 12.10.2010 год. - 20.10.2010 год. в с.В., обл.Б. отнел от владението и собственост на М. Д. Н. движима вещ - 1бр. черна дванадесет годишна кобила на стойност 750.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като откраднатата вещ не е била под постоянен надзор, деянието е извършено в условията на повторност и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.2 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален строг режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
На основание чл.68, ал.1 от НК ОСЪЖДА Х. П. Б., ЕГН *** да изтърпи и наложеното с присъда по НОХД №53/2010г. по описа на РС Царево, влязла в сила на 12.07.2010г. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, отложено на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален строг режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
ОСЪЖДА Х. П.Б. /Х. Н.М./, със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 50.00 лв. за разноски по делото.


Х.П.Б.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х. П.Б. /Х. Н. М./ - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето 12.10.2010 год. - 20.10.2010 год. в с.В., обл.Б. отнел от владението и собственост на М. Д. Н. движима вещ - 1бр. черна дванадесет годишна кобила на стойност 750.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като откраднатата вещ не е била под постоянен надзор, деянието е извършено в условията на повторност и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.2 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален строг режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
На основание чл.68, ал.1 от НК ОСЪЖДА Х. П. Б., ЕГН *** да изтърпи и наложеното с присъда по НОХД №53/2010г. по описа на РС Царево, влязла в сила на 12.07.2010г. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, отложено на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален строг режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
ОСЪЖДА Х. П.Б. /Х. Н.М./, със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 50.00 лв. за разноски по делото.


Мотиви от 06.06.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
39 НАХД No 326/2011, I състав Административни дела Л.С.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 31.05.2011г.
НП-отменено
 
40 НАХД No 329/2011, II състав Административни дела Л.С.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 31.05.2011г.
НП-отменено