РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.04.2012г. до 30.04.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 520/2011, II състав Административни дела ЕТ "ГОЛЯМ ДЕРВЕНТ-71-ТАНЯ ИВАНОВА" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.04.2012г.
НП-изменено
 
2 НАХД No 521/2011, II състав Административни дела ЕТ "ГОЛЯМ ДЕРВЕНТ-71-ТАНЯ ИВАНОВА" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.04.2012г.
НП-изменено
 
3 НОХД No 27/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.В.Т.,
Р.Г.И.,
Т.М.Т.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 02.04.2012г., в законна сила от 02.04.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №27/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия М. В. Т. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.К. К., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 НК, а именно, че на 05.01.2012 год. в землището на с.В., общ.Ц., обл. Б., местността „**”, в условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с Р. И. и Т..Т. след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег.№ *** собственост на Ц. Г. И. и чрез използване на технически средства - чук и арматурна ножица, отнели от владението на М. М. К. – Зам. Директор ТП ДГС – Ц., собственост на ТП „ДГС” – гр. Ц. МОЛ М. М. К. движими вещи – 58кг. желязо на стойност 27.26 лева и от владението и собственост на Б. К. Е. движими вещи - 3бр. метални ферми от оранжерия на стойност – 126.00 лева и 2бр. метални табли от единично легло /скрап/ на стойност – 3.29 лева, всичко на обща стойност 156.55 лева, без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай, до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са възстановени на собствениците им.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 НК, подсъдимият М. В. Т. на основание чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №27/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимата Р. Г.И. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.К. К., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 НК, а именно, че на 05.01.2012 год. в землището на с.В., общ.Ц., обл.Б., местността „**”, в условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с М. Т. и Т. Т., след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег.№ **, собственост на Ц. Г. И. и чрез използване на технически средства - чук и арматурна ножица, отнели от владението на М. М. К. – Зам. Директор ТП ДГС – Ц., собственост на ТП „ДГС” – гр.Ц. с МОЛ М. М. К. движими вещи – 58кг. желязо на стойност 27.26 лева и от владението и собственост на Б.К.Е. движими вещи - 3бр. метални ферми от оранжерия на стойност – 126.00 лева и 2бр. метални табли от единично легло /скрап/ на стойност – 3.29 лева, всичко на обща стойност 156.55 лева, без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай, до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са възстановени на собствениците им.
За посоченото престъпление чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 НК, подсъдимата Р.Г. И. на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №27/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимият Т.М. Т. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.К. К., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 НК, а именно, че на 05.01.2012 год. в землището на с.В., общ.Ц., обл.Б. местността „**”, в условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с М. Т. и Р. И., след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег.№ ***, собственост на Ц. Г. И. и чрез използване на технически средства - чук и арматурна ножица, отнели от владението на М. М.К. – Зам. Директор ТП ДГС – Ц., собственост на ТП „ДГС” – гр. Ц. с МОЛ М. М. К. движими вещи – 58кг. желязо на стойност 27.26 лева и от владението и собственост на Б. К. Е. движими вещи - 3бр. метални ферми от оранжерия на стойност – 126.00 лева и 2бр. метални табли от единично легло /скрап/ на стойност – 3.29 лева, всичко на обща стойност 156.55 лева, без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай, до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са възстановени на собствениците им, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.
За посоченото престъпление чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 НК, подсъдимият Т.М. Т. на основание чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ще изтърпи наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изтърпяно чрез залепване на споразумението на информационното табло на общинска администрация гр.Ц., Б. област.

М.В.Т.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №27/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия М. В. Т. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.К. К., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 НК, а именно, че на 05.01.2012 год. в землището на с.В., общ.Ц., обл. Б., местността „**”, в условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с Р. И. и Т..Т. след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег.№ *** собственост на Ц. Г. И. и чрез използване на технически средства - чук и арматурна ножица, отнели от владението на М. М. К. – Зам. Директор ТП ДГС – Ц., собственост на ТП „ДГС” – гр. Ц. МОЛ М. М. К. движими вещи – 58кг. желязо на стойност 27.26 лева и от владението и собственост на Б. К. Е. движими вещи - 3бр. метални ферми от оранжерия на стойност – 126.00 лева и 2бр. метални табли от единично легло /скрап/ на стойност – 3.29 лева, всичко на обща стойност 156.55 лева, без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай, до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са възстановени на собствениците им.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 НК, подсъдимият М. В. Т. на основание чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Р.Г.И.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №27/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимата Р. Г.И. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.К. К., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 НК, а именно, че на 05.01.2012 год. в землището на с.В., общ.Ц., обл.Б., местността „**”, в условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с М. Т. и Т. Т., след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег.№ **, собственост на Ц. Г. И. и чрез използване на технически средства - чук и арматурна ножица, отнели от владението на М. М. К. – Зам. Директор ТП ДГС – Ц., собственост на ТП „ДГС” – гр.Ц. с МОЛ М. М. К. движими вещи – 58кг. желязо на стойност 27.26 лева и от владението и собственост на Б.К.Е. движими вещи - 3бр. метални ферми от оранжерия на стойност – 126.00 лева и 2бр. метални табли от единично легло /скрап/ на стойност – 3.29 лева, всичко на обща стойност 156.55 лева, без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай, до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са възстановени на собствениците им.
За посоченото престъпление чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 НК, подсъдимата Р.Г. И. на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Т.М.Т.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №27/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимият Т.М. Т. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.К. К., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 НК, а именно, че на 05.01.2012 год. в землището на с.В., общ.Ц., обл.Б. местността „**”, в условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с М. Т. и Р. И., след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег.№ ***, собственост на Ц. Г. И. и чрез използване на технически средства - чук и арматурна ножица, отнели от владението на М. М.К. – Зам. Директор ТП ДГС – Ц., собственост на ТП „ДГС” – гр. Ц. с МОЛ М. М. К. движими вещи – 58кг. желязо на стойност 27.26 лева и от владението и собственост на Б. К. Е. движими вещи - 3бр. метални ферми от оранжерия на стойност – 126.00 лева и 2бр. метални табли от единично легло /скрап/ на стойност – 3.29 лева, всичко на обща стойност 156.55 лева, без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай, до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са възстановени на собствениците им, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.
За посоченото престъпление чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 НК, подсъдимият Т.М. Т. на основание чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ще изтърпи наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изтърпяно чрез залепване на споразумението на информационното табло на общинска администрация гр.Ц., Б. област.

 
4 НАХД No 317/2012, II състав Административни дела ЕТ ГОТ-90-ГОСПОДИН ТУРМАНОВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.04.2012г.
НП-изменено
 
5 НАХД No 319/2012, II състав Административни дела ЕТ ГОТ-90-ГОСПОДИН ТУРМАНОВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.04.2012г.
НП-изменено
 
6 НАХД No 323/2012, II състав Административни дела ЕТ ГОТ-90-ГОСПОДИН ТУРМАНОВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.04.2012г.
НП-изменено
 
7 НАХД No 336/2012, II състав Административни дела ОНИКС-ХОТЕЛИ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.04.2012г.
НП-изменено
 
8 НАХД No 338/2012, II състав Административни дела ВЕСЕЛА-1 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.04.2012г.
НП-изменено
 
9 НАХД No 348/2012, II състав Административни дела ЖАНИНИ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.04.2012г.
НП-изменено
 
10 Гражданско дело No 5/2012, II състав Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД М.М.Д. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 03.04.2012г., в законна сила от 03.04.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.М.Д. ЕГН: ***, че същия дължи на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, ЕИК: 130697606, сумите както следва: сумата от 6 752.75 лв. /шест хиляди и седемстотин петдесет и два лева и 75 стотинки/, представляваща главница по кредит PLUS 01257519; сумата от 4 280.81 лв. /четири хиляди и двеста осемдесет лева и 81 стотинки/, представляваща надбавка по чл. 4 от договора; сумата от 851.67 лв. /осемстотин петдесет и един лева и 67 стотинки/, представляваща обезщетение за забава, на основание чл. 33 от Закона за потребителския кредит, за периода от настъпването на предсрочната изискуемост на посочения кредит, а именно 30 юни 2010 г. до датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК- 20.09.2011 год. или общо дължима сума 11 885.23 лв. /единадесет хиляди осемстотин осемдесет и пет лева и 23 стотинки/, ведно със законната лихва върху дължимите суми начиная от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК- 20.09.2011 год. до окончателното им изплащане.
 
11 НАХД No 331/2012, I състав По ЗД по пътищата К.Й.К. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 04.04.2012г.
НП-отменено
 
12 НАХД No 350/2012, I състав По ЗД по пътищата В.Щ.М. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 04.04.2012г.
НП-изменено
 
13 НАХД No 352/2012, I състав Административни дела ЖОРО ПЛОД ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 04.04.2012г.
НП-потвърдено
 
14 Гражданско дело No 7/2012, I състав Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД П.Т.В. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 05.04.2012г.
ПРИЕМА за установено по отношение на П.Т.В., ЕГН-**********,***, че дължи на “БНП Париба Пърсънъл Файненс”ЕАД, ЕИК-130697606, гр.София, ж.к.Младост 4, Бизнес парк София, сгр.14, сумата от 3`280,00 лева неизплатена главница по невърнат кредит, надбавка в размер на 362,92лв. и лихва-обезщетение за забава от 678,86 лева за периода от 13.11.2009г. до 11.11.2011г. и законната лихва върху главницата от последната дата до окончателното изплащане.
ОТХВЪРЛЯ иска на “БНП Париба Пърсънъл Файненс”ЕАД в останалите му части, с които се иска от съда да приеме за установено, че П.Т.В. му дължи сума в размер на 212,08 лева, разликата между уважения размер от 3`280,00 лева до пълния предявен размер от 3`492,08 лева, неизплатена главница по невърнат кредит и за сума в размер на 48,31 лева, разликата между уважения размер от 678,86 лева до пълния предявен размер от 727,17 лева, представляваща лихва-обезщетение за забава за периода от 13.11.2009г. до 11.11.2011г., като неоснователен.

 
15 НАХД No 548/2011, II състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ЕТ ГАЛЕЯ-ГЕОРГИ ИЗМИРЕВ ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 05.04.2012г.
НП-потвърдено
 
16 НАХД No 332/2012, II състав Административни дела ЕТ ШОПОВ-ДИМИТЪР ШОПОВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 06.04.2012г.
НП-изменено
 
17 НАХД No 353/2012, II състав По ЗД по пътищата Н.Т.Ж. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 06.04.2012г.
НП-отменено
 
18 НАХД No 356/2012, II състав Административни дела М.Ж.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 06.04.2012г.
НП-изменено
 
19 НОХД No 29/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.В.Т. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 09.04.2012г., в законна сила от 09.04.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №29/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия Б.В.Т., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което обвиняемият Б.В.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.2 и т.4 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 НК, а именно, че за времето 08.01.2012 год. – 09.01.2012 год. в с.Л., обл.Б., местността *** чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд”, модел „Куриер” с рег. № ***, собственост на И.Б.Т. отнел от владението и собственост на В.Н.А. движима вещ – 1 бр. двигател за моторна лодка марка „Мерцедес” на стойност 425.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като откраднатата вещ е била оставена без постоянен надзор.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.2 и т.4 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.В.Т. на основание чл.195, ал.1, т.2 и т.4 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 НК, на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Веществените доказателства са върнати на собственика им – св. В.Н.А..
От престъплението са причинени имуществени вреди в размер на 425.00 лева, които са възстановени изцяло.
ОСЪЖДА Б.В.Т., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 100.00лв. за разноски по делото.

Б.В.Т.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.2 и т.4 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 НК ОСЪЖДА обвиняемия Б.В.Т. на основание чл.195, ал.1, т.2 и т.4 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 НК, на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 
20 НАХД No 333/2012, II състав Административни дела ЕТ ДОБРЕВ КОМЕРС-ДОБРЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 09.04.2012г.
НП-изменено
 
21 НАХД No 357/2012, II състав По ЗД по пътищата К.К.Т. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 09.04.2012г.
НП-отменено
 
22 НАХД No 326/2012, II състав Административни дела ЕТ ГОТ-90-ГОСПОДИН ТУРМАНОВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 10.04.2012г.
НП-изменено
 
23 НОХД No 26/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.А.И. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 11.04.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.А.И., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето 06.12.2011г. – 01.01.2012г. в гр.П., обл.Б., ул.*** и на кръстовището на ул.*** и ул.***, действайки в условията на продължавано престъпление, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на технически средства – отвертка и джобен нож, отнел от владението на Р.В.В., собственост на детективска агенция ***ООД с МОЛ М.Д.Н. движими вещи от лек автомобил марка “Фолксваген”, модел “Голф-3” с рег.№ *** – 1 бр. навигация марка “GARMIN nuvi”, модел 205 на стойност 177.48 лева, 1 бр. зарядно устройство за навигация на стойност 33.94лв., 1 бр. стойка за навигация на стойност 35.26лв. и 1 бр. мобилна радиостанция марка “Максон”, модел SM 2541 на стойност 138.18лв., от владението на В.Т.А., собственост на фирма “НЕК”ЕАД с МОЛ В.Т.А. движими вещи от автобус марка “Ситроен”, модел “Джъмпер” с рег. № *** – 1 бр. тахограф модел “ACTIA” на стойност 1099.10лв. и 1 бр. радиокасетофон марка “JVC”, модел KS-FX202 на стойност 47.50лв. и от владението и собственост на И.Ж.К. движими вещи от лек автомобил марка “Рено”, модел “Меган” с рег.№ *** – 1 бр. CD-плеър модел “CQ-C1311NE” на стойност 65.00лв. и 1 бр. алармена система марка “Tiger” на стойност 68.75лв., всичко на обща стойност 1665.21 лева, без съгласието на собствениците им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т.3, предл. второ и т.4, предл. второ, вр чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр .чл.29, ал.1 б.”а” от НК, поради което и на осн. чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. второ и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр .чл.29, ал.1 б.”а” от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54 ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.А.И. със снета по-горе самоличност ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.12.2011г. в гр.П., обл.Б., ул.***, повредил противозаконно чужди движими вещи – 2бр. заключващи устройства на врати на автобус марка “Ситроен”, модел “Джъмпер” с рег. № *** на стойност 55.00лв., собственост на фирма “НЕК”ЕАД с МОЛ В.Т.А., като деянието не представлява маловажен случай – престъпление по чл.216, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.216, ал.1 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54 ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия по-тежкото измежду така определените му наказания, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
На осн. чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 08.03.2012г.

К.А.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.А.И., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т.3, предл. второ и т.4, предл. второ, вр чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр .чл.29, ал.1 б.”а” от НК, поради което и на осн. чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. второ и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр .чл.29, ал.1 б.”а” от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54 ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.А.И. със снета по-горе самоличност ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.216, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.216, ал.1 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54 ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия по-тежкото измежду така определените му наказания, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
На осн. чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 08.03.2012г.

Мотиви от 19.04.2012г.
Мотивите изготвени в срок.
 
24 НАХД No 321/2012, II състав Административни дела ЕТ ГОТ-90-ГОСПОДИН ТУРМАНОВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 11.04.2012г.
НП-отменено
 
25 Гражданско дело No 18/2012, II състав Облигационни искове МУНИ 93-ЕООД ОБЩИНА - ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 17.04.2012г.
Прекратява производството по гр. дело № 18/2012г. по описа на РС Царево, поради оттегляне на предявения иск. Обезсилва заповед за изпълнение №236/19.12.2011г. постановена по гр. дело № 1577/2011г. по описа на ЦРС.
 
26 НОХД No 148/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.И.Г. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 17.04.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.И.Г., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.343в, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.343в, ал.1 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА М.И.Г., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
На основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО НАКАЗАНИЕ на подсъдимия М.И.Г. измежду наказанията по споразумение №32/06.07.2011г. на РС Царево по НОХД №66/2011г. на РС Царево и наказанието по споразумение от 29.03.2011г. по НОХД №1021/2011г. на Бургаски районен съд, а именно наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което наказание на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.2 ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наложените му наказания по чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НПК по двете осъждания, както следва: ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС И ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС.
На осн. чл.25 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание измежду наказанието по настоящата присъда и присъда №57/29.09.2011г. на Районен съд гр.Царево по НОХД №110/2011г. в размер на по-тежкото от тях, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло определеното му наказание по чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НПК, определено с настоящата присъда, а именно ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО.
На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието определено по споразумение №32/06.07.2011г. по НОХД №66/2011год. на Районен съд гр.Царево, с което на осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК е определено общо наказание измежду наказанието по НОХД №66/2011г. на РС Царево и НОХД №1021/2011г. на РС Бургас, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание ДА ИЗТЪРПИ ИЗЦЯЛО в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

М.И.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.И.Г., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.343в, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.343в, ал.1 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА М.И.Г., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
На основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО НАКАЗАНИЕ на подсъдимия М.И.Г. измежду наказанията по споразумение №32/06.07.2011г. на РС Царево по НОХД №66/2011г. на РС Царево и наказанието по споразумение от 29.03.2011г. по НОХД №1021/2011г. на Бургаски районен съд, а именно наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което наказание на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.2 ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наложените му наказания по чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НПК по двете осъждания, както следва: ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС И ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС.
На осн. чл.25 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание измежду наказанието по настоящата присъда и присъда №57/29.09.2011г. на Районен съд гр.Царево по НОХД №110/2011г. в размер на по-тежкото от тях, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло определеното му наказание по чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НПК, определено с настоящата присъда, а именно ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО.
На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието определено по споразумение №32/06.07.2011г. по НОХД №66/2011год. на Районен съд гр.Царево, с което на осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК е определено общо наказание измежду наказанието по НОХД №66/2011г. на РС Царево и НОХД №1021/2011г. на РС Бургас, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание ДА ИЗТЪРПИ ИЗЦЯЛО в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

 
27 НОХД No 10/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.П.У. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 17.04.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.П.У., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по 194, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни - за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. 200 / двеста / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Т.П.У.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.П.У., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по 194, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни - за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. 200 / двеста / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Мотиви от 19.04.2012г.
Мотивите изготвени в срок.
 
28 НОХД No 18/2011, II състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.БУРГАС Щ.Г.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 18.04.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Щ.Г.С. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че: За периода 28.04.2010 год. до 29.04.2010г. в гр. Ц., Б. обл., в района на старата автогара, около 16.30 часа и в гр.С. около 18.15 часа се заканил с убийство на св.Г.Ж.Ж.: в гр.Ц. с думите "ти си включен в схемата, скоро ще те извикат и може да не се върнеш, ти ще бъдеш убит" и в гр.С. от мобилен телефон *** с думите "ти ще бъдеш убит до 48 часа" и това заканване възбудило основателен страх за неговото осъществяване - престъпление по чл. 144, ал. 3 предл. първо, вр. ал. 1 от НК, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 144, ал. 3 предл. първо, вр. ал. 1 от НК, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл. 54, ал. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА Щ.Г.С. с установена по делото самоличност да заплати на Г.Ж.Ж. сумата в размер на 3120.00 /три хиляди сто и двадесет/ лева представляващи причинени от деянието имуществени вреди.
ОСЪЖДА Щ.Г.С. да заплати на Г.Ж.Ж. сумата в размер на 1000.00 / хиляда / лева, представляваща причинени от деянието неимуществени вреди, като отхвърля предявения граждански иск за неимуществени вреди в частта му над 1000.00 лева до претендирания размер от 2000.00 лева като неоснователен.
ОСЪЖДА Щ.Г.С. да заплати на Г.Ж.Ж. сумата в размер на 300.00 / триста / лева за направени по делото разноски.

Щ.Г.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия Щ.Г.С. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че: За периода 28.04.2010 год. до 29.04.2010г. в гр. Ц., Б. обл., в района на старата автогара, около 16.30 часа и в гр.С. около 18.15 часа се заканил с убийство на св.Г.Ж.Ж.: в гр.Ц. с думите "ти си включен в схемата, скоро ще те извикат и може да не се върнеш, ти ще бъдеш убит" и в гр.С. от мобилен телефон *** с думите "ти ще бъдеш убит до 48 часа" и това заканване възбудило основателен страх за неговото осъществяване - престъпление по чл. 144, ал. 3 предл. първо, вр. ал. 1 от НК, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 144, ал. 3 предл. първо, вр. ал. 1 от НК, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл. 54, ал. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.


 
29 НОХД No 30/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.И.М. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 18.04.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.И. М.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.04.2012 год. около 17.45 часа по ВП ІІ - **, км.*, в посока с.Л. - гр.Ц., Б.обл. управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „**, модел 50 С, с рег.№ ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно - 1.93 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+” с фабричен №0006 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Д.И.М. ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА,
На осн. чл.59 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 05.04.2012г.

Д.И.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.И. М.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.04.2012 год. около 17.45 часа по ВП ІІ - **, км.*, в посока с.Л. - гр.Ц., Б.обл. управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „**, модел 50 С, с рег.№ ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно - 1.93 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+” с фабричен №0006 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Д.И.М. ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА,
На осн. чл.59 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 05.04.2012г.

Мотиви от 20.04.2012г.
Мотивите изготвени в срок.
 
30 НОХД No 33/2012, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.В.Д. Председател и докладчик: ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА  Споразумение от 19.04.2012г., в законна сила от 19.04.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №33/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Г. В. Д. представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият Г. В. Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че: На 17.04.2012 год. около 21.15 часа, в с.Л., обл.Б., в района на автогарата, по ул. “**” в посока от центъра на селото към автогарата, управлявал лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно – 1.89 промила на хиляда установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза № 233/18.04.2012 год. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД МВР - Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК НАЛАГА на обвиняемия Г.В.Д. наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 100 /сто/ ЧАСА безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, ЛИШАВА обвиняемия Г.В. Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. На осн. чл.59, ал.4 от НК се ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият Г. В. Д. е бил лишен по административен ред от право да управлява моторно превозно средство, считано от 17.04.2012г.

Г.В.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №33/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Г. В. Д. представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият Г. В. Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че: На 17.04.2012 год. около 21.15 часа, в с.Л., обл.Б., в района на автогарата, по ул. “**” в посока от центъра на селото към автогарата, управлявал лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно – 1.89 промила на хиляда установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза № 233/18.04.2012 год. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД МВР - Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК НАЛАГА на обвиняемия Г.В.Д. наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 100 /сто/ ЧАСА безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, ЛИШАВА обвиняемия Г.В. Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. На осн. чл.59, ал.4 от НК се ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият Г. В. Д. е бил лишен по административен ред от право да управлява моторно превозно средство, считано от 17.04.2012г.

 
31 Гражданско дело No 69/2011, I състав Делби И.Н.Й.,
А.В.
М.П.Д.,
Т.М.Д.,
М.М.Д.,
А.М.Д.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 20.04.2012г.
ДОПУСКА извършването на делба между съделителите на следните недвижими имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор 00878.501.60 по кадастралната карта на гр.Ахтопол, с площ от 260кв.м., представляващ УПИ VІ-60, в кв.23 по ПУП на града и
2. Поземлен имот с идентификатор 00878.501.61 по кадастралната карта на гр.Ахтопол, с площ от 281 кв.м., представляващ УПИ VІІ-61, в кв.23 по ПУП на града,
при квоти: общо 411/541 кв.м. ид.части за И.Н.Й. и А.В. в режим на СИО и общо 130/541 кв.м. ид.части за М.П.Д., Т.М.Д., М.М.Д. и А.М.Д..
3. Сграда с идентификатор 00878.501.60.1 по кадастралната карта на гр.Ахтопол, със застроена площ от 78кв.м., състояща се от един етаж, предназначена за търговия и
4. Сграда с идентификатор 00878.501.60.2 по кадастралната карта на гр.Ахтопол, с площ от 37 кв.м., състояща се от един етаж, постройка на допълващо застрояване,
при квоти: общо 1/2 ид.част за И.Н.Й. и А.В. в режим на СИО и общо 1/2 ид.част за М.П.Д., Т.М.Д., М.М.Д. и А.М.Д..

 
32 НАХД No 351/2012, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.П.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 20.04.2012г.
Освобождава от наказателна отговорност и налага глоба.


А.П.А.
Освобождава от наказателна отговорност и налага глоба.
Мотиви от 20.04.2012г.
 
33 НАХД No 362/2012, II състав По ЗД по пътищата Г.П.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 20.04.2012г.
НП-изменено
 
34 НОХД No 34/2012, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Д.С. Председател и докладчик: ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА  Споразумение от 23.04.2012г., в законна сила от 23.04.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №34/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Д. Д. С.– ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б. Б., съгласно което обвиняемият Д. Д. С., ЕГН: ** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, за това, че на 13.04.2012 год. около 21.30 часа, в землището на с. С., местността “**”, обл. Б. при излизане от черен път на асфалтов път, в посока от с.С.– към с. Р., управлявал мотоциклет марка “**” без регистрационен номер, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно – 2.09 промила на хиляда установено по надлежния ред – с техническо средство “Дрегер 7410+” с фабричен № 0006.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 във вр. чл.54 от НК НАЛАГА на обвиняемия Д.Д. С., ЕГН: *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Д.Д.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №34/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Д. Д. С.– ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б. Б., съгласно което обвиняемият Д. Д. С., ЕГН: ** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, за това, че на 13.04.2012 год. около 21.30 часа, в землището на с. С., местността “**”, обл. Б. при излизане от черен път на асфалтов път, в посока от с.С.– към с. Р., управлявал мотоциклет марка “**” без регистрационен номер, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно – 2.09 промила на хиляда установено по надлежния ред – с техническо средство “Дрегер 7410+” с фабричен № 0006.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 във вр. чл.54 от НК НАЛАГА на обвиняемия Д.Д. С., ЕГН: *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 
35 Гражданско дело No 6/2012, I състав Облигационни искове М.М.Д. Е.Д.К.,
И.И.К.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 24.04.2012г.
Приема направеното оттегляне на иска от ищеца. Прекратява производството по делото.
 
36 Гражданско дело No 23/2012, I състав Облигационни искове НОВА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ АД ДЕНМАР ЕООД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 24.04.2012г.
Приема направеното оттегляне на иска. Прекратява производството по делото.
 
37 Гражданско дело No 26/2012, I състав Изменение на издръжка Р.К.К. К.Т.К.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 24.04.2012г.
Приема направеното оттегляне на иска. Прекратява производството по делото.
 
38 Гражданско дело No 28/2012, I състав Издръжка Д.Т.Н. Д.К.К.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 24.04.2012г., в законна сила от 24.04.2012г.
ОДОБРЯВА сключената между страните спогодба, съгласно условията на която упражняването на родителските права върху родените от съвместното им съжителство деца Т.Д.К., ЕГН *** и Д.Д.К., ЕГН *** се предоставят на майката Д.Т.Н., ЕГН ***, като бащата Д.К.К., ЕГН *** ще заплаща месечна издръжка на децата си Т.Д.К. и Д.Д.К. в размер на по 70.00лв. за всяко едно от децата, считано от 24.04.2012г. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване. На бащата Д.К.К. се определя режим на лични контакти с децата Т.Д.К. и Д.Д.К. всяка календарна седмица от месеца, считано от петък вечерта до неделя на обяд, както и един месец през лятото, когато майката не е в отпуск. Разноските по делото остават за страните така, както са ги направили.
 
39 Гражданско дело No 53/2012, III състав Искове по СК Д.К.К. Д.Т.Н. Председател и докладчик: ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА  Разпореждане от 24.04.2012г.
Прилага настоящето производство към гр.дело № 28/2012г. по описа на ЦРС за съвмесно разглеждане
 
40 НОХД No 85/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Л.И.Д. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 25.04.2012г.
ПОСТАНОВЯВА пробационната мярка „Включване в програма за обществено въздействие” на осъдения по настоящото дело Л.И.Д., ЕГН *** да бъде за срок от десет месеца.
Л.И.Д.
ПОСТАНОВЯВА пробационната мярка „Включване в програма за обществено въздействие” на осъдения по настоящото дело Л.И.Д., ЕГН *** да бъде за срок от десет месеца.
Мотиви от 25.04.2012г.
 
41 НЧХД No 1001/2012, I състав НЧХД Г.С.С. Г.Д.Д. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 25.04.2012г.
Прекратява производството по делото.
 
42 НОХД No 19/2012, I състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.Т.Н. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 26.04.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р. Т. Н. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 12.12.2011г., за времето от 09.15 часа до 09.45 часа в гр.Ц., обл.Б., района на старата автогара, подбуждал св.В. И. В., ЕГН *** към престъпление по чл.290, ал.1 от НК, като свидетел по НОХД №139/2011г. по описа на Районен съд – гр.Ц., пред състав на РС – Ц., устно съзнателно да потвърди неистина – като се откаже от показанията дадени от нея по досъдебно производство №12-104/2011г. по описа на РУП – гр.Ц. пред съдия от състава на РС – гр.Ц. “че подсъдимия Р.Т. Н., ЕГН*** е склонявал към проституция”, и заяви, “че всички тези неща говорени пред съдия в хода на досъдебното производство я накарал да ги каже разследващият полицай Т.” - престъпление по чл.293, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК, вр. чл.54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На 12.12.2011г. за времето от 09.15 часа до 09.45 часа, в гр.Ц., обл.Б., района на старата автогара, се заканил с убийство на свидетелката по НОХД №139/2011г. по описа на Районен съд – гр.Ц., В. И.В., ЕГН *** с думите “внимавай какво ще правиш, за да не те убия”, и това заканване възбудило основателен страх за осъществяването му у св.В. И. В., ЕГН *** – престъпление по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК, поради което и на чл.58а, ал.1 от НК, вр. чл.54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн. чл.23, ал.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия Р. Т. Н. най-тежкото от двете наказания, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
На осн. чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което Р. Т. Н. е бил задържан, считано от 13.12.2011г.

Р.Т.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р. Т. Н. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 12.12.2011г., за времето от 09.15 часа до 09.45 часа в гр.Ц., обл.Б., района на старата автогара, подбуждал св.В. И. В., ЕГН *** към престъпление по чл.290, ал.1 от НК, като свидетел по НОХД №139/2011г. по описа на Районен съд – гр.Ц., пред състав на РС – Ц., устно съзнателно да потвърди неистина – като се откаже от показанията дадени от нея по досъдебно производство №12-104/2011г. по описа на РУП – гр.Ц. пред съдия от състава на РС – гр.Ц. “че подсъдимия Р.Т. Н., ЕГН*** е склонявал към проституция”, и заяви, “че всички тези неща говорени пред съдия в хода на досъдебното производство я накарал да ги каже разследващият полицай Т.” - престъпление по чл.293, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК, вр. чл.54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На 12.12.2011г. за времето от 09.15 часа до 09.45 часа, в гр.Ц., обл.Б., района на старата автогара, се заканил с убийство на свидетелката по НОХД №139/2011г. по описа на Районен съд – гр.Ц., В. И.В., ЕГН *** с думите “внимавай какво ще правиш, за да не те убия”, и това заканване възбудило основателен страх за осъществяването му у св.В. И. В., ЕГН *** – престъпление по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК, поради което и на чл.58а, ал.1 от НК, вр. чл.54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн. чл.23, ал.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия Р. Т. Н. най-тежкото от двете наказания, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
На осн. чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което Р. Т. Н. е бил задържан, считано от 13.12.2011г.

 
43 Гражданско дело No 38/2012, I състав Развод по взаимно съгласие Е.С.Т.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО
Е.И.Е. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 27.04.2012г.
Разводът допуснат и бракът между страните прекратен по взаимно съгласие. Родителските права върху детето предоставени на майката, на бащата присъдена в тежест издъжка от 60лв. месечно. Семайното жилище предоставено на майката и възстановени предбрачните фамилни имена на двамата съпрузи.