РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.03.2011г. до 30.03.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 30/2010, II състав Вещни искове ПЕНЕЛОПА ГРУП ЕООД Е.Н.Х. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 01.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНИ, предявените от „П. Г.” ЕООД, ЕИК *** искове, против Е. Н. Х., ЕГН ***, при участието на третите лица „С. **” ООД, ЕИК ** и „Б.” ООД, ЕИК***, с които се иска от съда, да постанови решение, с което да осъди ответника да предаде владението и да прекрати неоснователното ползване на собствения на ищеца имот, представляващ поземлен имот с идентификатор *** по Кадастралната карта на гр. Царево, обл. Бургас, с площ ** кв. метра, находящ се в местност ,.Н." гр. Ц., като премахне за своя сметка описаните временни постройки /в т.ч. фундаментите под тях, ако има такива/, да разчисти изцяло имота от всички строителни и други отпадъци свързани с премахването.
ОСЪЖДА „П. Г.” ЕООД, ЕИК *** да заплати на Е. Н. Х., ЕГН ***, сумата от 1703,00 лв. (хиляда седемстотин и три лева) за направени по делото разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.


 
2 ЧГД No 1055/2011, I състав Други ЧГД Г.С.Г.   Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 01.03.2011г.
Разрешава теглене от влога на непълнолетния Г.Г. със съгласието на своя родител Стефат Г. сумата от 2200 лева
 
3 НАХД No 443/2010, I състав По ЗД по пътищата И.З.Г. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 01.03.2011г.
НП-потвърдено
 
4 НОХД No 13/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.В.Ц.,
Д.Б.Х.,
М.И.К.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 01.03.2011г., в законна сила от 01.03.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Б.В.Ц. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 21.11.2010год. в местността ***, землището на с.Б., Б. област, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършители с подсъдимите Д.Х. и М.К. чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка ***, модел , комби, с ДКН *** – собственост на Б.В.Ц. и чрез използване на технически средства – брадва и мотика, отнели от владението на Ж.Д.К. движими вещи – 11.60 метра ел. проводник “СВТ” 3х95+50кв. мм. на стойност 574.66лв., собственост на ГПУ – М.Т., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят, като до приключване на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени.
3а посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК подсъдимият Б.В.Ц. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание "ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимата Д.Б.Х. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.Г. Н., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 21.11.2010год. в местността ***, землището на с.Б., Б. област, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършители с подсъдимите Б.Ц. и М.К., чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка ***, модел ***, комби, с ДКН *** – собственост на Б.В.Ц. и чрез използване на технически средства – брадва и мотика, отнели от владението на Ж.Д.К. движими вещи – 11.60 метра ел. проводник “СВТ” 3х95+50кв. мм. на стойност 574.66лв., собственост на ГПУ – М.Т., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят, като до приключване на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени.
3а посоченото престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК подсъдимата Д.Б.Х. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимата в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия М.И.К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 21.11.2010год. в местността ***, землището на с.Б., Б. област, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършители с подсъдимите Б.Ц. и Д.Х., чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка ***, модел , комби, с ДКН *** – собственост на Б. В.Ц. и чрез използване на технически средства – брадва и мотика, отнели от владението на Ж.Д.К. движими вещи – 11.60 метра ел. проводник “СВТ” 3х95+50кв. мм. на стойност 574.66лв., собственост на ГПУ – М.Т., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят, като до приключване на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени.
3а посоченото престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК подсъдимият М.И.К. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

ОСЪЖДА Б.В.Ц., Д.Б.Х. И М. И.К. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 67.00лв., по 22.33лв. за всеки един от тях за разноски по делото.

На осн. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА –1бр. брадва и 1бр. мотика на съхранение в РУП Царево.
На осн. чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - 1/2 част от лек автомобил марка ***, модел ***, комби, с ДКН ***, собственост на Б.В.Ц..
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 1бр. меден проводник, синьочерен на цвят, 19 жила, с дължина 6.60м., 1бр. меден проводник, синьочерен на цвят, 19 жила, с дължина 5.00м., 1бр. меден проводник, чернокафяв на цвят, 37 жила, с дължина 6.60м., 1бр. меден проводник, чернокафяв на цвят, 37 жила, с дължина 5.00м., 2бр. меден проводник, черни на цвят, 37 жила, с дължина 6.60м., 2бр. меден проводник, черни на цвят, 37 жила, с дължина 5.00м. на съхранение в РУП Царево да се върнат на собственика им.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 574.66лв. са възстановени.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №13/2011г.

Б.В.Ц.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Б.В.Ц. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 21.11.2010год. в местността ***, землището на с.Б., Б. област, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършители с подсъдимите Д.Х. и М.К. чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка ***, модел , комби, с ДКН *** – собственост на Б.В.Ц. и чрез използване на технически средства – брадва и мотика, отнели от владението на Ж.Д.К. движими вещи – 11.60 метра ел. проводник “СВТ” 3х95+50кв. мм. на стойност 574.66лв., собственост на ГПУ – М.Т., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят, като до приключване на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени.
3а посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК подсъдимият Б.В.Ц. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание "ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.


Д.Б.Х.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимата Д.Б.Х. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.Г. Н., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 21.11.2010год. в местността ***, землището на с.Б., Б. област, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършители с подсъдимите Б.Ц. и М.К., чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка ***, модел ***, комби, с ДКН *** – собственост на Б.В.Ц. и чрез използване на технически средства – брадва и мотика, отнели от владението на Ж.Д.К. движими вещи – 11.60 метра ел. проводник “СВТ” 3х95+50кв. мм. на стойност 574.66лв., собственост на ГПУ – М.Т., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят, като до приключване на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени.
3а посоченото престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК подсъдимата Д.Б.Х. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимата в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.


М.И.К.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия М.И.К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 21.11.2010год. в местността ***, землището на с.Б., Б. област, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършители с подсъдимите Б.Ц. и Д.Х., чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка ***, модел , комби, с ДКН *** – собственост на Б. В.Ц. и чрез използване на технически средства – брадва и мотика, отнели от владението на Ж.Д.К. движими вещи – 11.60 метра ел. проводник “СВТ” 3х95+50кв. мм. на стойност 574.66лв., собственост на ГПУ – М.Т., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят, като до приключване на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени.
3а посоченото престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК подсъдимият М.И.К. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.


 
5 Гражданско дело No 6/2011, II състав Издръжка Т.К.К. С.Г.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 02.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатата между Т. К. К. и С. Г. С. спогодба, съгласно условията изложени в нея.
На осн. чл.233 ГПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта му, с която се иска издръжка за минало време, поради направения от ищеца отказ от иска.
Определението, с което е одобрена спогодбата има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване.
Определението, с което е прекратено производството по делото подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес пред Окръжен съд Бургас.
ОСЪЖДА С. Г. С. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 57.60лв., представляваща държавна такса върху присъдения размер от издръжката.

 
6 НАХД No 303/2011, I състав Административни дела И.К.Ж. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 02.03.2011г., в законна сила от 06.04.2011г.
НП-изменено
 
7 Гражданско дело No 42/2010, II състав Делби И.К.Д.,
Р.В.П.,
К.В.П.,
В.Д.П.,
М.Г.П.
К.Я.К.,
А.Я.К.,
К.Я.К.,
И.Д.Д.,
К.Д.Д.,
Х.Х.К.,
Е.П.К.,
МИХОТЕЛ ООД,
ЕКСЕЛ ИНВЕСТМЪНТС - БЪЛГАРИЯ ЕООД
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 07.03.2011г.
Прекратява производството по делото.
 
8 НАХД No 429/2010, I състав По ЗГ и ЗЛОД В.С.Д. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПОНСТВО -ЦАРЕВО ДП Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 07.03.2011г., в законна сила от 23.11.2011г.
НП-потвърдено
 
9 НАХД No 434/2010, I състав По ЗГ и ЗЛОД Ж.Д.И.   Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 07.03.2011г.
НП-потвърдено
 
10 НАХД No 438/2010, II състав По ЗД по пътищата И.Щ.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 07.03.2011г., в законна сила от 01.04.2011г.
НП-изменено
 
11 Гражданско дело No 125/2010, I състав Искове по КТ за отмяна на уволнение И.Й.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 08.03.2011г., в законна сила от 04.04.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на И.Й. Петков, ЕГН-**********, против „Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури”-гр.София, с който моли съда да признае уволнението му със заповед № 38/17.06.2010г. за незаконно и да го отмени.
 
12 НОХД No 20/2011, II състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.Н.К. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 08.03.2011г., в законна сила от 24.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия В. Н. К. -***, ЕГН *** за ВИНОВЕН в това, че за периода 04.06.2010 год. - 04.01.2011 год., в гр.Царево, Бургаска обл., след като е осъден с Решение №** год. на Районен съд Царево, влязло в сила на 18.02.2010 год. - да издържа с месечна издръжка в размер на 80.00 /осемдесет/ лева свой низходящ - малолетния Д. В. К., ЕГН ***, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на 19 /деветнадесет/ месечни вноски на обща стойност 1520.00 лева, платими, чрез неговата майка и законна представителка К. С. И. - престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.183, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т. 1, 2 и 6 НК, изразяваща се в следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

В.Н.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия В. Н. К. -***, ЕГН *** за ВИНОВЕН в престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.183, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т. 1, 2 и 6 НК, изразяваща се в следните пробационни мерки:1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.Мотиви от 10.03.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
13 НОХД No 21/2011, II състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.С.И. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 08.03.2011г., в законна сила от 24.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимата С.С.И.- ЕГН *** за ВИНОВНА в това, че: На 03.09.2008г. в гр.П., обл.Б., ул.***, противозаконно присвоила чужди движими вещи - сумата от 288.00 лева, собственост на К.С.К., които владеела - престъпление по чл.206. ал.1 от НК, поради което и на основание 206, ал.1 от НК и чл.54 от НК Я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
С.С.И.
ПРИЗНАВА подсъдимата С.С.И.- ЕГН *** за ВИНОВНА в това, че: На 03.09.2008г. в гр.П., обл.Б., ул.***, противозаконно присвоила чужди движими вещи - сумата от 288.00 лева, собственост на К.С.К., които владеела - престъпление по чл.206. ал.1 от НК, поради което и на основание 206, ал.1 от НК и чл.54 от НК Я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Мотиви от 10.03.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
14 Гражданско дело No 105/2010, I състав Облигационни искове ЕТ ФЕБРА-СТОЯН ФЕШЕВ Е.Ф.С. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 09.03.2011г.
ОСЪЖДА Е.Ф.С., ЕГН-**********,***.``````` да заплати на ЕТ“Фебра-С. *** 2, сумата от 1`127,97лв., недължимо платена от него по разпореждане №632/26.04.2010г. на РУСО-Бургас, ведно със сумата от 50,00лв., представляваща лихва за периода от 19.05.2010г. до 11.01.2011г., ведно със законна лихва от 11.01.2011г. до окончателното изплащане, както и сумата от 255,00лв. за съдебно деловодни разноски.
 
15 Гражданско дело No 84/2010, I състав Облигационни искове Н.Х.Х.,
Х.Н.Х.
Н.Д.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 10.03.2011г.
ОСЪЖДА Н.Д.К., ЕГН-********** *** да заплати на Н.Х.Х., ЕГН-********** *** сумата от 3000лв. (три хиляди лева), представляващи обезщетение от непозволено увреждане за претърпени неимуществени вреди от пътно транспортно произшествие от 18.09.2009г., причинени му от Н.Д.К., ЕГН-**********, при управление на лек автомобил марка Ровър, ~~~~~~~~~~, при участие на трето лице „ДЗИ-Общо застраховане”ЕАД-гр.София, ул.Георги Бенковски №3, ЕИК-121718407, ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от 18.09.2009г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска в останалата му част до размера от 4000лв.
ОСЪЖДА Н.Д.К., ЕГН-********** *** да заплати на Н.Х.Х., ЕГН-********** *** сумата от 321,57лв. (триста двадесет и един лева петдесет и седем стотинки), представляващи обезщетение от непозволено увреждане за претърпени имуществени вреди от пътно транспортно произшествие от 18.09.2009г., изразяващи се в намаляване на доходите му в резултат на причинената му временна неработоспособност му от Н.Д.К., ЕГН-**********, при управление на лек автомобил марка Ровър, ~~~~~~~~~~, при участие на трето лице „ДЗИ-Общо застраховане”ЕАД-гр.София, ул.Георги Бенковски №3, ЕИК-121718407, ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от 18.09.2009г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА Н.Д.К., ЕГН-********** *** да заплати на Х.Н.Х., ЕГН-********** *** сумата от 462,50лв. (четиристотин шестдесет и два лева и петдесет стотинки), представляващи обезщетение от непозволено увреждане за претърпени имуществени вреди от пътно транспортно произшествие от 18.09.2009г., причинени на собствения му лек автомобил марка Алфа Ромео, ~~~~~~~~~, от Н.Д.К., ЕГН-**********, при управление на лек автомобил марка Ровър, ~~~~~~~~~~, при участие на трето лице „ДЗИ-Общо застраховане”ЕАД-гр.София, ул.Георги Бенковски №3, ЕИК-121718407, ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от 18.09.2009г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска в останалата му част до размера от 3000лв.

 
16 НАХД No 304/2011, II състав По ЗД по пътищата П.Г.Б. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 10.03.2011г., в законна сила от 15.04.2011г.
НП-изменено
 
17 Гражданско дело No 9/2011, II състав Издръжка Д.Д.Ц. Д.П.Ц.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 29.04.2011г.
ОСЪЖДА Д. П. Ц., ЕГН *** да заплаща издръжка на детето си Д. Д. Ц., ЕГН ***, чрез неговата майка и законен представител П. Д. К., ЕГН ***, в размер на 80.00 лв. (осемдесет лева) месечно, начиная от 18.01.2011 г. до настъпването на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като отхвърля иска в останалата му част до размера от 100.00 лева като неоснователен.
ОСЪЖДА Д. П. Ц., ЕГН *** да заплати на Д. Д. Ц., ЕГН ***, чрез неговата майка и законен представител П. Д. К., ЕГН *** сумата от 100.00 лв. (сто лева), за разноски по делото.
ОСЪЖДА Д. П. Ц., ЕГН *** да заплати на Районен съд гр. Царево сумата от 115.20 лв. представляваща държавни такси върху уважените размери на издръжката.

Решението подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от днес, пред Бургаски окръжен съд.
 
18 Гражданско дело No 24/2011, II състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР.ЦАРЕВО М.С.Д.,
Х.Р.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 15.03.2011г., в законна сила от 28.03.2011г.
НАСТАНЯВА детето Х. К. Д., ЕГН *** в семейството на неговите баба и дядо по майчина линия, М. С. Д. и Х. Р. Д., в гр. А., обл. Б., ул. **, за срок до навършване на пълнолетие на детето.

Решение подлежи на незабавно изпълнение.
То може да бъде обжалвано 7-дневен срок от обявяването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.

 
19 НОХД No 123/2010, I състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.Г.Т.,
Д.П.Т.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 16.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.П.Т. - ЕГН *** ЗА НЕВИНЕН в това, че на 04.06.2010г. в гр.А., обл.Б., на ул.***, в съучастие като съизвършител с подсъдимият П.Г.Т. причинил на Б.В.М. лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядане с оток по лицето, кръвонасядане с отоци по главата, драскотини по гърба, кръвонасядания по раменете и ръцете, водещи до болка и страдание, като деянието е извършено по хулигански подбуди - престъпление по чл.131, ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и ГО ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение, тъй като не се установи да е налице квалифициращият признак хулигански подбуди и няма направено искане за произнасяне по чл.287, ал.5 от НПК.

ПРИЗНАВА подсъдимия П.Г.Т.- ЕГН *** ЗА НЕВИНЕН в това, че на 04.06.2010г. в гр.А., обл.Б., на ул.***, в съучастие като съизвършител с подсъдимия Д.П.Т. причинил на Б.В.М. лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядане с оток по лицето, кръвонасядане с отоци по главата, драскотини по гърба, кръвонасядания по раменете и ръцете, водещи до болка и страдание, като деянието е извършено по хулигански подбуди - престъпление по чл.131, ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и ГО ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение, тъй като не се установи да е налице квалифициращият признак хулигански подбуди и няма направено искане за произнасяне по чл.287, ал.5 от НПК.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Г.Т. със снета по-горе самоличност ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.06.2010г. в гр.А., обл.Б., на ул.*** причинил на К.Н.К. средна телесна повреда, изразяваща се в открито счупване на дясната подбедрица в долната трета, водещо до трайно затруднение движението на десния крак за срок от около 7-8 месеца при обичаен ход на оздравителния процес - престъпление по чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, като го оправдава по по-тежко квалифицирания състав на престъплението – извършено по хулигански подбуди.
ОСЪЖДА П.Г.Т. със снета по-горе самоличност да заплати на К.Н.К., ЕГН *** от гр.А., ул.*** сумата от 1693.68лв. за причинени от престъплението имуществени вреди и сумата от 7000.00лв. за причинени му неимуществени вреди ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 04.06.2010г. до окончателното изплащане, както и сумата от 350.00лв. за разноски по делото.

П.Г.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Г.Т.- ЕГН *** ЗА НЕВИНЕН в това, че на 04.06.2010г. в гр.А., обл.Б., на ул.***, в съучастие като съизвършител с подсъдимия Д.П.Т. причинил на Б.В.М. лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядане с оток по лицето, кръвонасядане с отоци по главата, драскотини по гърба, кръвонасядания по раменете и ръцете, водещи до болка и страдание, като деянието е извършено по хулигански подбуди - престъпление по чл.131, ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и ГО ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение, тъй като не се установи да е налице квалифициращият признак хулигански подбуди и няма направено искане за произнасяне по чл.287, ал.5 от НПК.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Г.Т. със снета по-горе самоличност ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.06.2010г. в гр.А., обл.Б., на ул.*** причинил на К.Н.К. средна телесна повреда, изразяваща се в открито счупване на дясната подбедрица в долната трета, водещо до трайно затруднение движението на десния крак за срок от около 7-8 месеца при обичаен ход на оздравителния процес - престъпление по чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, като го оправдава по по-тежко квалифицирания състав на престъплението – извършено по хулигански подбуди.
ОСЪЖДА П.Г.Т. със снета по-горе самоличност да заплати на К.Н.К., ЕГН *** от гр.А., ул.*** сумата от 1693.68лв. за причинени от престъплението имуществени вреди и сумата от 7000.00лв. за причинени му неимуществени вреди ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 04.06.2010г. до окончателното изплащане, както и сумата от 350.00лв. за разноски по делото.

Д.П.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.П.Т. - ЕГН *** ЗА НЕВИНЕН в това, че на 04.06.2010г. в гр.А., обл.Б., на ул.***, в съучастие като съизвършител с подсъдимият П.Г.Т. причинил на Б.В.М. лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядане с оток по лицето, кръвонасядане с отоци по главата, драскотини по гърба, кръвонасядания по раменете и ръцете, водещи до болка и страдание, като деянието е извършено по хулигански подбуди - престъпление по чл.131, ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и ГО ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение, тъй като не се установи да е налице квалифициращият признак хулигански подбуди и няма направено искане за произнасяне по чл.287, ал.5 от НПК.


Мотиви от 23.03.2011г.
Мотивите предадени на 23.03.2011
 
20 НОХД No 11/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.Т.С. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 16.03.2011г., в законна сила от 04.04.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Т.С. - роден на ***г*** Загора, с постоянен адрес ***. Христо Димов №22, ет.3, ап.8, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от месец ноември – месец декември 2007г. в гр.К, обл.Б, хотел “**”, действувайки в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители с обв.С.Я.С., след предварителен сговор, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – входни врати на стаи, чрез използване на моторно превозно средство микробус марка “**”, модел “**” с ДК № **, собственост на фирма “**” ЕООД и моторно превозно средство лек автомобил марка “**”, модел “**” с ДК № **, собственост на Д.К.Н. и чрез използване на технически – оригинални ключове за стаите, отнели от владението на З.А.Н. – управител на хотел “**” движими вещи – 1бр. климатик марка “Сого” 12-ка, на стойност 281.25лв., 64бр. ламаринени радиатори панелен тип, на стойност 1040.00лв., 1бр. цветен телевизор марка “Елит”, “Линея” или “Регал” 14 инчов, на стойност 67.50лв., 1бр. компютър марка “Прософт”, модел “Терминатор”, на стойност 200.00лв., 13бр. матраци за единични легла от фурнировани плоскости, на стойност 195.00лв., 13бр. матраци за единични легла, на стойност 325.00лв., 1бр. картофобелачка, бракувана на стойност 26.00лв., 2бр. чугунени решетки за барбекю, на стойност 6.50лв., 1бр. цветен телевизор марка “Самсунг” 21 инчов, на стойност 150.00лв., 1бр. микровълнова фурна, на стойност 27.50лв., 1бр. фритюрник 5 литров с надпис “oztiryakiler” на стойност 44.36лв., като вещите са собственост на “**” АД, от владението на Н.П.З. движими вещи – 1бр. климатик, марка “Делонги” 18-ка, на стойност 550.00лв. и 30бр. осветителни тела, на стойност 450.00лв., от владението на В.П.И. – ръководител сектор в Университет по архитектура, строителство и геодезия гр.София движими вещи – 2бр. цветни телевизори марка “Хюндай”, модел 21 НNЗЗ 21 инчови, на стойност 316.88лв., 2бр. цветни телевизори 14 инчови марка “Пролукс” на стойност 232.88лв. и 3бр. ламаринени радиатори панелен тип, на стойност 48.75лв., като вещите са собственост на УАСГ гр.София, всичко на обща стойност 3961.62лв., без тяхното съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието представлява немаловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи на осн. чл.61, т.2 и чл.60, ал.1 от ЗИЗНС при първоначален „строг” режим в затвор.
На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието наложеното на подсъдимият С.Т.С. по споразумение по НОХД №1822/2006год. на Районен съд Стара Загора в сила от 12.12.2006г.в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание подсъдимият ДА ИЗТЪРПИ на осн. чл.61, т.2 и чл.60, ал.1 от ЗИЗНС при първоначален „строг” режим в затвор.
ОСЪЖДА С.Т.С., със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 70.00лв. за разноски по делото.

С.Т.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Т.С. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от месец ноември – месец декември 2007г. в гр.К., обл.Б., хотел “**”, действувайки в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители с обв.С. Я. С., след предварителен сговор, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – входни врати на стаи, чрез използване на моторно превозно средство микробус марка “**”, модел “**” с ДК № ***, собственост на фирма “**” ЕООД и моторно превозно средство лек автомобил марка “**, модел “**” с ДК № *** собственост на Д. К.Н. и чрез използване на технически – оригинални ключове за стаите, отнели от владението на З. А. Н. – управител на хотел “**” движими вещи – 1бр. климатик марка “Сого” 12-ка, на стойност 281.25лв., 64бр. ламаринени радиатори панелен тип, на стойност 1040.00лв., 1бр. цветен телевизор марка “Елит”, “Линея” или “Регал” 14 инчов, на стойност 67.50лв., 1бр. компютър марка “Прософт”, модел “Терминатор”, на стойност 200.00лв., 13бр. матраци за единични легла от фурнировани плоскости, на стойност 195.00лв., 13бр. матраци за единични легла, на стойност 325.00лв., 1бр. картофобелачка, бракувана на стойност 26.00лв., 2бр. чугунени решетки за барбекю, на стойност 6.50лв., 1бр. цветен телевизор марка “Самсунг” 21 инчов, на стойност 150.00лв., 1бр. микровълнова фурна, на стойност 27.50лв., 1бр. фритюрник 5 литров с надпис “oztiryakiler” на стойност 44.36лв., като вещите са собственост на “** АД, от владението на Н. П.З. движими вещи – 1бр. климатик, марка “Делонги” 18-ка, на стойност 550.00лв. и 30бр. осветителни тела, на стойност 450.00лв., от владението на В. П. И. – ръководител сектор в Университет по архитектура, строителство и геодезия гр.София движими вещи – 2бр. цветни телевизори марка “Хюндай”, модел 21 НNЗЗ 21 инчови, на стойност 316.88лв., 2бр. цветни телевизори 14 инчови марка “Пролукс” на стойност 232.88лв. и 3бр. ламаринени радиатори панелен тип, на стойност 48.75лв., като вещите са собственост на УАСГ гр.София, всичко на обща стойност 3961.62лв., без тяхното съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието представлява немаловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи на осн. чл.61, т.2 и чл.60, ал.1 от ЗИЗНС при първоначален „строг” режим в затвор.
На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието наложеното на подсъдимият С. Т. С. по споразумение по НОХД №1822/2006год. на Районен съд Стара Загора в сила от 12.12.2006г.в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание подсъдимият ДА ИЗТЪРПИ на осн. чл.61, т.2 и чл.60, ал.1 от ЗИЗНС при първоначален „строг” режим в затвор.
ОСЪЖДА С.Т.С. със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 70.00лв. за разноски по делото.

Мотиви от 21.03.2011г.
Мотивите предадени на 21.03.2011
 
21 НОХД No 16/2011, I състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО И.И.И. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 16.03.2011г., в законна сила от 04.04.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. И. И. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че през месец септември 2009г. в гр.К., обл.Б., противозаконно присвоил чужди движими вещи – 3бр. палми “трахикарпус” на стойност 1500.00лв. и 5бр. палми “финикови” на стойност 2000.00лв., всичко на обща стойност 3500.00лв., собственост на ЕТ “***”, които владеел - престъпление по чл.206, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК се отлага с изпитателен срок от три години.
ОСЪЖДА И. И. И. да заплати на ЕТ “***” ЕИК ***, гр.Ц., обл.Б., ул.*** №* сумата в размер на 3500.00лв., причинени от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 30.09.2009г. до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА И.И.И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 50.00лв. за разноски по делото, както и сумата от 140.00лв. държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

И.И.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. И. И. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че през месец септември 2009г. в гр.К., обл.Б., противозаконно присвоил чужди движими вещи – 3бр. палми “трахикарпус” на стойност 1500.00лв. и 5бр. палми “финикови” на стойност 2000.00лв., всичко на обща стойност 3500.00лв., собственост на ЕТ “***”, които владеел - престъпление по чл.206, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК се отлага с изпитателен срок от три години.
ОСЪЖДА И. И. И. да заплати на ЕТ “***” ЕИК ***, гр.Ц., обл.Б., ул.*** №* сумата в размер на 3500.00лв., причинени от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 30.09.2009г. до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА И.И.И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 50.00лв. за разноски по делото, както и сумата от 140.00лв. държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

Мотиви от 21.03.2011г.
Мотивите предадени на 21.03.2011
 
22 НОХД No 138/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО В.В.В.,
Р.В.М.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 17.03.2011г., в законна сила от 17.03.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 138/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимият В. В.В., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, за това, че на 03.08.2009г. в гр.К., обл.Б. от стая №13 в хотел “**”, подсъдимият В. В. В. в съучастие като съизвършители с подсъдимия Р. В. М., след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот отнел от владението и собственост на Б. А.С. движими вещи – 1бр. преносим компютър марка “Fudjitsu Siemens”/Фуджитцу Сименс/ на стойност 721.40лв. и сумата от 300.00лева, всичко на обща стойност 1021.40 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си и по приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са върнати и заместни на собственика им.
За посоченото престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК подсъдимият В. В. В. на осн. чл. 197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК за срок от шест месеца, която включва следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, включваща явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 138/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимият Р. В. М., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М. Т., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, за това, че на 03.08.2009г. в гр.К., обл.Б. от стая №13 в хотел “**”, подсъдимият Р. В. М. в съучастие като съизвършители с подсъдимия В. В. В., след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот отнел от владението и собственост на Б. А.С. движими вещи – 1бр. преносим компютър марка “Fudjitsu Siemens”/Фуджитцу Сименс/ на стойност 721.40лв. и сумата от 300.00лева, всичко на обща стойност 1021.40 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и по приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са върнати и заместни на собственика им.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, подсъдимият Р. В.М. на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК за срок от шест месеца, която включва следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, включваща явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.
ОСЪЖДА В. В.В. и Р. В. М. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 52.40лв., по 26.20лв. за всеки от тях за разноски по делото.

В.В.В.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 138/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимият В. В.В., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, за това, че на 03.08.2009г. в гр.К., обл.Б. от стая №13 в хотел “**”, подсъдимият В. В. В. в съучастие като съизвършители с подсъдимия Р. В. М., след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот отнел от владението и собственост на Б. А.С. движими вещи – 1бр. преносим компютър марка “Fudjitsu Siemens”/Фуджитцу Сименс/ на стойност 721.40лв. и сумата от 300.00лева, всичко на обща стойност 1021.40 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си и по приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са върнати и заместни на собственика им.
За посоченото престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК подсъдимият В. В. В. на осн. чл. 197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК за срок от шест месеца, която включва следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, включваща явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.
ОСЪЖДА В. В.В. и Р. В. М. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 52.40лв., по 26.20лв. за всеки от тях за разноски по делото.

Р.В.М.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 138/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимият Р. В. М., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М. Т., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, за това, че на 03.08.2009г. в гр.К., обл.Б. от стая №13 в хотел “**”, подсъдимият Р. В. М. в съучастие като съизвършители с подсъдимия В. В. В., след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот отнел от владението и собственост на Б. А.С. движими вещи – 1бр. преносим компютър марка “Fudjitsu Siemens”/Фуджитцу Сименс/ на стойност 721.40лв. и сумата от 300.00лева, всичко на обща стойност 1021.40 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и по приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са върнати и заместни на собственика им.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, подсъдимият Р. В.М. на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК за срок от шест месеца, която включва следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, включваща явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.
ОСЪЖДА В. В.В. и Р. В. М. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 52.40лв., по 26.20лв. за всеки от тях за разноски по делото.

 
23 НОХД No 22/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.К.К.,
П.Д.Д.,
Р.Д.Р.,
К.М.К.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 17.03.2011г., в законна сила от 30.05.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимите С.К.К. -ЕГН ***, П. Д. Д. - ЕГН ***, Р. Д. Р.- ЕГН ***, К. М. К. - ЕГН *** ЗА НЕВИННИ в това, че на 04.12.2010г. в гр.П., обл.Б. ул.** №*, от хладилна витрина, намираща се пред магазин за хранителни стоки, след предварителен сговор в съучастие като съизвършители, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, чрез използване на техническо средство – две арматурни железа и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел “**”, с рег. №***, собственост на М. А. Г. отнели от владението на М. Т. К. чужди движими вещи – 6бр. бира “Бургаско”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 15.00лв., 18бр. бира “Бургаско”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 16.20 лева, 4бр. бира “Шуменско”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 11.96лв., 6бр. бира “Каменица”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 16.50 лв., 20бр. бира “Каменица” 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 20.00лв., 4бр. бира “Загорка”, 1.5 литра, пластмасови бутилки на стойност 9.00лв., 15бр. бира “Загорка”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 15.00лв., 7бр. бира “Загорка – тъмно”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 7.00лв., 3бр. бира “Каменица”, 1 литър, пластмасови бутилки на стойност 5.10лв., 3бр. бира “Загорка”, 1 литър, пластмасови бутилки на стойност 3.90лв., 10бр. бира “Шуменско”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 10.00лв., 6бр. кутийки бира “Каменица”, 0.3 литра на стойност 7.20лв., 4бр. кутийки бира “Шуменско”, 0.3 литра на стойност 6.00лв., 18бр. бутилки от стъкло 0.5литра, амбалаж на стойност 3.60лв., 20бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 4.00лв., 15бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 3.00лв., 15бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 3.00лв., 7бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 1.40лв. и 10бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 2.00лв., всичко на обща стойност 156.86лв., собственост на ЕТ ”**” гр.П. с МОЛ М. Т.К., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са върнати и заместени - престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и ГИ ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение, тъй като деянието им макар формално да осъществява признаците на престъплението е с явно незначителна степен на обществена опасност - чл.9, ал.2 от НК.
С.К.К.
ПРИЗНАВА подсъдимите С.К.К. -ЕГН ***, П. Д. Д. - ЕГН ***, Р. Д. Р.- ЕГН ***, К. М. К. - ЕГН *** ЗА НЕВИННИ в това, че на 04.12.2010г. в гр.П., обл.Б. ул.** №*, от хладилна витрина, намираща се пред магазин за хранителни стоки, след предварителен сговор в съучастие като съизвършители, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, чрез използване на техническо средство – две арматурни железа и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел “**”, с рег. №***, собственост на М. А. Г. отнели от владението на М. Т. К. чужди движими вещи – 6бр. бира “Бургаско”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 15.00лв., 18бр. бира “Бургаско”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 16.20 лева, 4бр. бира “Шуменско”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 11.96лв., 6бр. бира “Каменица”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 16.50 лв., 20бр. бира “Каменица” 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 20.00лв., 4бр. бира “Загорка”, 1.5 литра, пластмасови бутилки на стойност 9.00лв., 15бр. бира “Загорка”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 15.00лв., 7бр. бира “Загорка – тъмно”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 7.00лв., 3бр. бира “Каменица”, 1 литър, пластмасови бутилки на стойност 5.10лв., 3бр. бира “Загорка”, 1 литър, пластмасови бутилки на стойност 3.90лв., 10бр. бира “Шуменско”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 10.00лв., 6бр. кутийки бира “Каменица”, 0.3 литра на стойност 7.20лв., 4бр. кутийки бира “Шуменско”, 0.3 литра на стойност 6.00лв., 18бр. бутилки от стъкло 0.5литра, амбалаж на стойност 3.60лв., 20бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 4.00лв., 15бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 3.00лв., 15бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 3.00лв., 7бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 1.40лв. и 10бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 2.00лв., всичко на обща стойност 156.86лв., собственост на ЕТ ”**” гр.П. с МОЛ М. Т.К., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са върнати и заместени - престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и ГИ ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение, тъй като деянието им макар формално да осъществява признаците на престъплението е с явно незначителна степен на обществена опасност - чл.9, ал.2 от НК.
П.Д.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимите С.К.К. -ЕГН ***, П. Д. Д. - ЕГН ***, Р. Д. Р.- ЕГН ***, К. М. К. - ЕГН *** ЗА НЕВИННИ в това, че на 04.12.2010г. в гр.П., обл.Б. ул.** №*, от хладилна витрина, намираща се пред магазин за хранителни стоки, след предварителен сговор в съучастие като съизвършители, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, чрез използване на техническо средство – две арматурни железа и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел “**”, с рег. №***, собственост на М. А. Г. отнели от владението на М. Т. К. чужди движими вещи – 6бр. бира “Бургаско”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 15.00лв., 18бр. бира “Бургаско”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 16.20 лева, 4бр. бира “Шуменско”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 11.96лв., 6бр. бира “Каменица”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 16.50 лв., 20бр. бира “Каменица” 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 20.00лв., 4бр. бира “Загорка”, 1.5 литра, пластмасови бутилки на стойност 9.00лв., 15бр. бира “Загорка”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 15.00лв., 7бр. бира “Загорка – тъмно”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 7.00лв., 3бр. бира “Каменица”, 1 литър, пластмасови бутилки на стойност 5.10лв., 3бр. бира “Загорка”, 1 литър, пластмасови бутилки на стойност 3.90лв., 10бр. бира “Шуменско”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 10.00лв., 6бр. кутийки бира “Каменица”, 0.3 литра на стойност 7.20лв., 4бр. кутийки бира “Шуменско”, 0.3 литра на стойност 6.00лв., 18бр. бутилки от стъкло 0.5литра, амбалаж на стойност 3.60лв., 20бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 4.00лв., 15бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 3.00лв., 15бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 3.00лв., 7бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 1.40лв. и 10бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 2.00лв., всичко на обща стойност 156.86лв., собственост на ЕТ ”**” гр.П. с МОЛ М. Т.К., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са върнати и заместени - престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и ГИ ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение, тъй като деянието им макар формално да осъществява признаците на престъплението е с явно незначителна степен на обществена опасност - чл.9, ал.2 от НК.
Р.Д.Р.
ПРИЗНАВА подсъдимите С.К.К. -ЕГН ***, П. Д. Д. - ЕГН ***, Р. Д. Р.- ЕГН ***, К. М. К. - ЕГН *** ЗА НЕВИННИ в това, че на 04.12.2010г. в гр.П., обл.Б. ул.** №*, от хладилна витрина, намираща се пред магазин за хранителни стоки, след предварителен сговор в съучастие като съизвършители, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, чрез използване на техническо средство – две арматурни железа и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел “**”, с рег. №***, собственост на М. А. Г. отнели от владението на М. Т. К. чужди движими вещи – 6бр. бира “Бургаско”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 15.00лв., 18бр. бира “Бургаско”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 16.20 лева, 4бр. бира “Шуменско”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 11.96лв., 6бр. бира “Каменица”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 16.50 лв., 20бр. бира “Каменица” 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 20.00лв., 4бр. бира “Загорка”, 1.5 литра, пластмасови бутилки на стойност 9.00лв., 15бр. бира “Загорка”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 15.00лв., 7бр. бира “Загорка – тъмно”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 7.00лв., 3бр. бира “Каменица”, 1 литър, пластмасови бутилки на стойност 5.10лв., 3бр. бира “Загорка”, 1 литър, пластмасови бутилки на стойност 3.90лв., 10бр. бира “Шуменско”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 10.00лв., 6бр. кутийки бира “Каменица”, 0.3 литра на стойност 7.20лв., 4бр. кутийки бира “Шуменско”, 0.3 литра на стойност 6.00лв., 18бр. бутилки от стъкло 0.5литра, амбалаж на стойност 3.60лв., 20бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 4.00лв., 15бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 3.00лв., 15бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 3.00лв., 7бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 1.40лв. и 10бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 2.00лв., всичко на обща стойност 156.86лв., собственост на ЕТ ”**” гр.П. с МОЛ М. Т.К., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са върнати и заместени - престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и ГИ ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение, тъй като деянието им макар формално да осъществява признаците на престъплението е с явно незначителна степен на обществена опасност - чл.9, ал.2 от НК.
К.М.К.
ПРИЗНАВА подсъдимите С.К.К. -ЕГН ***, П. Д. Д. - ЕГН ***, Р. Д. Р.- ЕГН ***, К. М. К. - ЕГН *** ЗА НЕВИННИ в това, че на 04.12.2010г. в гр.П., обл.Б. ул.** №*, от хладилна витрина, намираща се пред магазин за хранителни стоки, след предварителен сговор в съучастие като съизвършители, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, чрез използване на техническо средство – две арматурни железа и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел “**”, с рег. №***, собственост на М. А. Г. отнели от владението на М. Т. К. чужди движими вещи – 6бр. бира “Бургаско”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 15.00лв., 18бр. бира “Бургаско”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 16.20 лева, 4бр. бира “Шуменско”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 11.96лв., 6бр. бира “Каменица”, 2 литра, пластмасови бутилки на стойност 16.50 лв., 20бр. бира “Каменица” 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 20.00лв., 4бр. бира “Загорка”, 1.5 литра, пластмасови бутилки на стойност 9.00лв., 15бр. бира “Загорка”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 15.00лв., 7бр. бира “Загорка – тъмно”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 7.00лв., 3бр. бира “Каменица”, 1 литър, пластмасови бутилки на стойност 5.10лв., 3бр. бира “Загорка”, 1 литър, пластмасови бутилки на стойност 3.90лв., 10бр. бира “Шуменско”, 0.5 литра, стъклени бутилки на стойност 10.00лв., 6бр. кутийки бира “Каменица”, 0.3 литра на стойност 7.20лв., 4бр. кутийки бира “Шуменско”, 0.3 литра на стойност 6.00лв., 18бр. бутилки от стъкло 0.5литра, амбалаж на стойност 3.60лв., 20бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 4.00лв., 15бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 3.00лв., 15бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 3.00лв., 7бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 1.40лв. и 10бр. бутилки стъкло 0.5 литра, амбалаж на стойност 2.00лв., всичко на обща стойност 156.86лв., собственост на ЕТ ”**” гр.П. с МОЛ М. Т.К., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са върнати и заместени - престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и ГИ ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение, тъй като деянието им макар формално да осъществява признаците на престъплението е с явно незначителна степен на обществена опасност - чл.9, ал.2 от НК.
Мотиви от 21.03.2011г.
Мотивите предадени на 21.03.2011
 
24 Гражданско дело No 70/2010, I състав Облигационни искове И.И.Б.,
С.Н.Б.
ТРИОЛА ТУР ООД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 19.03.2011г.
ОСЪЖДА “Триола тур”ЕООД, ЕИК-102856558, гр.Бургас, кв.Крайморие, ул.Тракийска низина 7а да заплати на И.И.Б., `````` ``````````` на 24.05.2006г. от УДВ-846, Руска федерация и С.Н. ````````````н на ***г. в ```````0.20106г. от ФМС-77306, Руска федерация, сумата от 330лв. (триста и тридесет лева), представляваща необходими разноски за отстраняване на скрити недостатъци на закупения от тях апартамент №3, в гр.Ц с идентификатор 48619.505.372.3.3., при участие на трето лице „М и Г билдстрой”ООД, гр.Ц, ул.Хан Аспарух №17а, ЕИК-200011479, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска в останалата му част до размера от 8`908,00лв.
ОСЪЖДА „М и Г билдстрой”ООД, гр.Ц, ул.Хан Аспарух №17а да заплати на “Триола тур”ЕООД, ЕИК-102856558, гр.Бургас, кв.Крайморие, ул.Тракийска низина 7а, сумата от 330лв. (триста и тридесет лева) и представляваща уважена част от предявения обратен иск, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска в останалата му част до размера от 8`908,00лв.

 
25 Гражданско дело No 127/2010, I състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД КАСАНДРА 03 ЕООД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 23.03.2011г.
ПРИЕМА за установено по отношение на „Касандра 03”ЕООД, ЕИК-102844853, гр.Приморско, ул.Трети март 23, че дължи на „Водоснабдяване и канализация”ЕАД, гр.Бургас,кв.Победа, ул.Генерал Владимир Вазов №3, сумата от 2`205,67лв., представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода, за периода от 11.08.2009г. до 18.08.2010г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 18.10.2010г. до окончателното изплащане и осъжда „Касандра 03”ЕООД да заплати тази сума на ищеца.
 
26 Гражданско дело No 130/2010, I състав Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД В.Т.Ч. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 23.03.2011г., в законна сила от 23.03.2011г.
ПРИЕМА за установено по отношение на В.Т.Ч., ЕГН-**********,***, че дължи на “БНП Париба Пърсънъл Файненс”ЕАД, ЕИК-130697606, гр.София, ж.к.Младост 4, Бизнес парк София, сгр.14, сумата от 6468,37лв., от които неизплатена главница в размер на 6067,42лв. по невърнат кредит и лихва-обезщетение за забава от 400,95лв. за периода от 20.10.2009г. до 29.09.2010г. и законната лихва от последната дата до окончателното изплащане и осъжда В.Т.Ч. да заплати тази сума на ищеца.
 
27 НАХД No 335/2010, II състав По Закона за авторското право ПРЕСТИЖ ХОЛИДЕЙС АД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 23.03.2011г., в законна сила от 25.11.2011г.
НП-отменено
 
28 Гражданско дело No 102/2010, I състав Облигационни искове ТОТАН ООД БИЛДЕКС ЕООД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 24.03.2011г., в законна сила от 21.04.2011г.
ПРИЕМА за установено по отношение на „Билдекс”ЕООД, ЕИК-102753923, гр.Приморско, ул.Лотос №1, при участието на ”К.П.”***, ЕИК-102226117, че дължи на “Тотан”ООД, ЕИК-102220380, гр.Бургас, кв.Изгрев, бл.41, вх.5, ет.2, сумата от 6349,31лв., от които неизплатена главница в размер на 4952,80лв., за доставен 206,5 куб.м. бетон, лихва от 1396,51лв. за периода 21.03.2008г. до 15.06.2010г., както и законната лихва върху главницата от 14.06.2010г. до окончателното плащане и осъжда ответника да заплати тази сума на ищеца.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта му досежно останалата част на предявения иск до размера на извършеното увеличение на претендираната лихва с 367,14лв., поради недопустимост на иска в тази му част.
ОСЪЖДА ”К.П.”***, ЕИК-102226117 да заплати на „Билдекс”ЕООД, ЕИК-102753923, гр.Приморско, ул.Лотос №1, сумата от общо 12`288,00лв., от които 4952,80лв. за задължението към “Тотан”ООД и 7335,20лв. за задължението към него.

 
29 НАХД No 306/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.С.Н. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 24.03.2011г., в законна сила от 29.04.2011г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност С.С.Н., ЕГН-**********,***, ж.к.Тракия 77, вх.Б, ет.7, ап.28, за извършеното от него престъпление по чл.192а, ал.1, а именно, че на 17.07.2008г. в гр.Китен, обл.Бургаска, без надлежно разрешение приела на работа непълнолетния Н.Й.Х., ЕГН-********** и му НАЛАГА административно наказание по реда на чл.78А от НК, глоба в размер на 1000.00/хиляда/лева.
С.С.Н.
Освобождава от наказателна отговорност С.С.Н. за извършено от него престъпление по чл.192а, ал.1 от НК, а именно, че на 17.07.2008г. в гр.К., обл.Б., без надлежно разрешение приел на работа непълнолетния Н.Й.Х. и му налага административно наказание по реда на чл.78а от НК, глоба в размер на 1000.00лв.
Мотиви от 24.03.2011г.
 
30 Гражданско дело No 34/2011, I състав Облигационни искове ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД ПЛОВДИВ ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 25.03.2011г.
Изпраща делото по подсъдност на Окръжен съд Бургас. Прилага към настоящето дело ч.гр.дело № 1059/2011г. по описа на РС Царево
 
31 НАХД No 442/2010, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ДИХРИС 007 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 25.03.2011г.
НП-потвърдено
 
32 НАХД No 307/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Д.Т.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 25.03.2011г.
Прекратява съдебното производство и ВРЪЩА делото на прокурора.
 
33 НАХД No 308/2011, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 25.03.2011г., в законна сила от 19.04.2011г.
НП-потвърдено
 
34 НАХД No 309/2011, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ПРИМОРСКО-ТУРС-БГ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 25.03.2011г., в законна сила от 19.04.2011г.
НП-отменено
 
35 НОХД No 17/2011, I състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Д.В.Т.,
В.Д.Х.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 28.03.2011г., в законна сила от 13.04.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Д. В. Т. ЕГН*** ЗА НЕВИННА в това, че в периода месец юни – месец август 2010г. в с.С., обл.Б. подсъдимата Д.В.Т. се заканила с убийство на Д. Б. Х. с думите: “Ще те убия”, “Курво, щом почина сина ми, ти нямаш право да живееш, когато и да е, аз ще те убия, ще те ликвидирам, ще те премахна!”, “Смърт за смърт!” и това заканване възбудило основателен страх, че може да бъде осъществено - престъпление по чл.144, ал.3, предл. първо, вр. ал.1 от НК И Я ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Д. Х. ЕГН *** ЗА НЕВИНЕН в това, че в периода месец юни – месец август 2010г. в с.С., обл.Б. подсъдимият В.Д. Х. се заканил с убийство на Д. Б. Х. с думите: “Курво, аз теб ще те премахна, ще те ликвидирам! Ако мислиш, че с полицаи ще се предпазиш, аз ще те набарам насаме!” и това заканване възбудило основателен страх, че може да бъде осъществено - престъпление по чл.144, ал.3, предл. първо, вр. ал.1 от НК И ГО ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.

Д.В.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимата Д.В. Т. ЕГН *** ЗА НЕВИННА в това, че в периода месец юни – месец август 2010г. в с.С., обл.Б. подсъдимата Д. В. Т. се заканила с убийство на Д. Б. Х. с думите: “Ще те убия”, “Курво, щом почина сина ми, ти нямаш право да живееш, когато и да е, аз ще те убия, ще те ликвидирам, ще те премахна!”, “Смърт за смърт!” и това заканване възбудило основателен страх, че може да бъде осъществено - престъпление по чл.144, ал.3, предл. първо, вр. ал.1 от НК И Я ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.

В.Д.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Д. Х. ЕГН *** ЗА НЕВИНЕН в това, че в периода месец юни – месец август 2010г. в с.С., обл.Б. подсъдимият В. Д.Х. се заканил с убийство на Д. Б.Х. с думите: “Курво, аз теб ще те премахна, ще те ликвидирам! Ако мислиш, че с полицаи ще се предпазиш, аз ще те набарам насаме!” и това заканване възбудило основателен страх, че може да бъде осъществено - престъпление по чл.144, ал.3, предл. първо, вр. ал.1 от НК И ГО ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.

Мотиви от 04.04.2011г.
Мотивите предадени на 04.04.2011
 
36 НОХД No 35/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.П.П. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 28.03.2011г., в законна сила от 28.03.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Е.и подсъдимия Д.П.П. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 02.02.2011г. около 18.45 часа по третокласен път посока от с.Я. за гр.П., обл.Б. км.28, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка *** модел *** с per.№***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.25 промила на хиляда, установено по надлежния ред – със съдебномедицинска експертиза №93/2011г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр. Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Д.П.П. на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” ще изтърпи наказание “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д.П.П.от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

Д.П.П.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Е.и подсъдимия Д.П.П. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 02.02.2011г. около 18.45 часа по третокласен път посока от с.Я. за гр.П., обл.Б. км.28, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка *** модел *** с per.№***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.25 промила на хиляда, установено по надлежния ред – със съдебномедицинска експертиза №93/2011г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр. Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Д.П.П. на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” ще изтърпи наказание “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д.П.П.от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

 
37 НОХД No 137/2010, I състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО К.В.Г.,
В.Е.Г.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 30.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.В.Г. - ЕГН *** ЗА НЕВИНЕН в това, че на 30.06.2010г. в гр.Ц., обл.Б. в дом, находящ се на ул.*** се заканил с убийство на Б.В.И. чрез извършване на физически действия – душене и отправяне на закана “Ще те убия!” и това заканване възбудило основателен страх, че може да бъде осъществено - престъпление по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК и ГО ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Е.Г. - ЕГН *** ЗА НЕВИНЕН в това, че на 30.06.2010г. за времето от около 21.00часа до 00.00 часа в гр.Ц. и в гр.А., обл.Б. самоволно задържал при себе си чуждо дете, ненавършило четиринадесет години – малолетната В.К.Г., ЕГН ***, като незабавно не уведомил за това властта и не го върнал на родителите му – престъпление по чл.185, ал.1, предло. второ от НК и ГО ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.

К.В.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.В.Г. - ЕГН *** ЗА НЕВИНЕН в това, че на 30.06.2010г. в гр.Ц., обл.Б. в дом, находящ се на ул.*** се заканил с убийство на Б.В.И. чрез извършване на физически действия – душене и отправяне на закана “Ще те убия!” и това заканване възбудило основателен страх, че може да бъде осъществено - престъпление по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК и ГО ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.


В.Е.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Е.Г. - ЕГН *** ЗА НЕВИНЕН в това, че на 30.06.2010г. за времето от около 21.00часа до 00.00 часа в гр.Ц. и в гр.А., обл.Б. самоволно задържал при себе си чуждо дете, ненавършило четиринадесет години – малолетната В.К.Г., ЕГН ***, като незабавно не уведомил за това властта и не го върнал на родителите му – престъпление по чл.185, ал.1, предло. второ от НК и ГО ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.

Мотиви от 11.04.2011г.
Мотивите предадени на 11.04.2011г.
 
38 НАХД No 432/2010, I състав Административни дела Л.С.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 30.03.2011г.
НП-потвърдено