РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.03.2012г. до 31.03.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 127/2011, II състав Развод и недейств. на брака Д.В.А. Т.К.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 01.03.2012г.
Прекратява производството и връща исковата молба
 
2 Гражданско дело No 27/2012, II състав Развод по взаимно съгласие Р.Г.А.,
С.И.А.
  Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.03.2012г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Р.Г.А., ЕГН: *** и С.И.А., ЕГН: ***, сключен на 28.04.1991 г. в гр.С., поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод на съпрузите.УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях.

 
3 НАХД No 359/2012, I състав По УБДХ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.Ж.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 03.03.2012г., в законна сила от 05.03.2012г.
НП-потвърденоНАЛАГА на Б. Ж. К., ЕГН-*** от гр.П., ул.**, административно наказание – ГЛОБА в размер на 150лв., за извършеното от него дребно хулиганство на 03.03.2012г. около 00.40ч. в гр.П., обл.Б., на ул.** до входа на ВиК.
Б.Ж.К.
НАЛАГА на Б. Ж. К., ЕГН-*** от гр.П., ул.**, административно наказание – ГЛОБА в размер на 150лв., за извършеното от него дребно хулиганство на 03.03.2012г. около 00.40ч. в гр.П., обл.Б., на ул.** до входа на ВиК.
Мотиви от 03.03.2012г.
 
4 НАХД No 360/2012, I състав По УБДХ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ж.И.Ж. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 03.03.2012г., в законна сила от 05.03.2012г.
НАЛАГА на Ж. И.Ж. ЕГН-** от гр.П., ул.** административно наказание – ГЛОБА в размер на 250лв., за извършеното от него дребно хулиганство на 03.03.2012г. около 00.40ч. в гр.П., обл.Б., на ул.** до входа на ВиК.
Ж.И.Ж.
НАЛАГА на Ж. И.Ж. ЕГН-** от гр.П., ул.** административно наказание – ГЛОБА в размер на 250лв., за извършеното от него дребно хулиганство на 03.03.2012г. около 00.40ч. в гр.П., обл.Б., на ул.** до входа на ВиК.
Мотиви от 03.03.2012г.
 
5 Гражданско дело No 105/2011, II състав Облигационни искове Х.П.П. Н.В.Г. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 05.03.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Н.В.Г., ЕГН ***, че същия дължи изпълнение на парично задължение въз основа на запис на заповед от 16.07.2010 год. към Х.П.П., ЕГН ***, в размер на 6220,00 лв. /шест хиляди двеста и двадесет лева/, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 02.06.2011 год. до окончателното и изплащане.
 
6 Гражданско дело No 15/2012, II състав Вещни искове З.Г.М.,
К.Д.Д.,
Г.Д.Д.,
Е.Д.Е.,
К.Д.М.
Г.Д.Т.,
Д.П.И.,
Е.Г.Т.,
П.Е.Т.,
Д.В.В.,
В.Д.В.,
Н.Д.Н.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 05.03.2012г.
Прекратява производството и връща исковата молба
 
7 НОХД No 18/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.Т.Н. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 09.03.2012г., в законна сила от 09.03.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №18/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и подсъдимия Г.Т.Н., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че нa 05.03.2012г. около 18.35 часа, в гр.Ц., обл.Б., ул.***, в района на ***, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ***, модел *** с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.06 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза №122/06.03.2012г. на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Г.Т.Н.на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Г.Т.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 05.03.2012г.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №18/2012г.

Г.Т.Н.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Г.Т.Н.на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Г.Т.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 05.03.2012г.

 
8 НОХД No 95/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.В.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 12.03.2012г.
ОСТАВЯ без уважение искането на ГД “ИН” - Затвора гр.Бургас на осн. чл.414, ал.1, т.1 от НПК за произнасяне по затруднение във връзка с тълкуване на определението на настоящия съд от 22.12.2011г. за определяне на общо наказание.
М.В.А.
ОСТАВЯ без уважение искането на ГД “ИН” - Затвора гр.Бургас на осн. чл.414, ал.1, т.1 от НПК за произнасяне по затруднение във връзка с тълкуване на определението на настоящия съд от 22.12.2011г. за определяне на общо наказание.
Мотиви от 12.03.2012г.
 
9 НОХД No 118/2011, I състав Гл.II. Блудство - чл.149 и 150 НК /без чл.149, ал.5 НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.М.Х. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 12.03.2012г.
ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на И.М.Х. между осъжданията му по НОХД №143/2007г. и НОХД №123/2009г. и двете на РС Карнобат в размер на най-тежкото от тях, а именно шест месеца лишаване от свобода, което на осн. чл.68, ал.1 от НК привежда в изпълнение на осн. чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС. Постановява да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор на осн. чл.59, ал.3, вр. ал.1 от НК.
ПРИСПАДА времето през което И.М.Х. е бил задържан под стража по НОХД №143/2007г. на РС Карнобат считано от 08.02.2008г. до 20.02.2008г.

И.М.Х.
ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на И.М.Х. между осъжданията му по НОХД №143/2007г. и НОХД №123/2009г. и двете на РС Карнобат в размер на най-тежкото от тях, а именно шест месеца лишаване от свобода, което на осн. чл.68, ал.1 от НК привежда в изпълнение на осн. чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС. Постановява да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор на осн. чл.59, ал.3, вр. ал.1 от НК.
ПРИСПАДА времето през което И.М.Х. е бил задържан под стража по НОХД №143/2007г. на РС Карнобат считано от 08.02.2008г. до 20.02.2008г.
Мотиви от 12.03.2012г.
 
10 НАХД No 544/2011, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕТ СИЯНА-Б-ЯНА ДАЧЕВА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 12.03.2012г.
НП-отменено
 
11 НАХД No 301/2012, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕТ ТОНИ-СТОЯН ПЕНЕВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 12.03.2012г.
НП-отменено
 
12 НАХД No 302/2012, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕТ ТОНИ - СТОЯН ПЕНЕВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 12.03.2012г.
НП-отменено
 
13 Гражданско дело No 21/2012, II състав Развод и недейств. на брака М.С.Ч. С.Т.Ч. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 13.03.2012г.
Прекратява производството и изпраща делото по подсъдност на РС Бургас
 
14 Гражданско дело No 125/2011, II състав Облигационни искове ПК ПЕРЛА - ГР.ЦАРЕВО ЕТ ММ-МИТКО ДОБРЕВ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 14.03.2012г.
ОСЪЖДА ЕТ *** със седалище и адрес на управление в гр.Ц., обл. Б., ул.***, Код по Булстат *** представлявано от М.М.Д., да заплати на ПК „Перла“ със седалище и адрес на управление в гр. Ц., обл. Б., ул.***, ЕИК 102001511, представлявана от Д.Н.- Председател, сумата от 155.46 лв. /сто петдесет и пет лева и 46 стотинки/, представляваща дължима сума за консумирана ел. енергия за м. декември 2007 год. по договор за наем на помещение на търговска цел от 03.01.2005 год. ведно с лихвата върху тази сума считано от 01.01.2008 год. до датата на подаване на исковата молба- 02.12.2011 год. в размер на 77.69 лв. /седемдесет и седем лева и 69 стотинки/, или общо сумата в размер на 233.15 лв. /двеста тридесет и три лева и 15 стотинки/, ведно със законната лихва върху присъдените суми, считано от датата на подаване на исковата молба- 02.12.2011 год. до окончателното им заплащане.
 
15 Гражданско дело No 33/2012, II състав Облигационни искове В.Г.Г. В.Б.Д. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 14.03.2012г.
Прекратява производството и изпраща по подсъдност на Окръжен съд Бургас
 
16 НАХД No 341/2012, II състав Административни дела Р.Й.Г. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 14.03.2012г.
НП-отменено
 
17 Гражданско дело No 126/2011, I състав Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Н.В.Г. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.03.2012г., в законна сила от 15.03.2012г.
ПРИЕМА за установено по отношение на Н.В.Г., ЕГН-**********,***, че дължи на “БНП Париба Пърсънъл Файненс”ЕАД, ЕИК-130697606, гр.София, ж.к.Младост 4, Бизнес парк София, сгр.14, сумата от 1`670,86лв., от които неизплатена главница в размер на 1`264,94лв. по невърнат кредит, надбавка в размер на 132,32лв. и лихва-обезщетение за забава от 273,60лв. за периода от 30.09.2009г. до 17.10.2011г. и законната лихва от 17.10.2011г. до окончателното изплащане.
 
18 Гражданско дело No 133/2011, I състав Вещни искове ЕХНАТОН КО ООД ФЕНИКС 007 ООД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 16.03.2012г., в законна сила от 16.03.2012г.
ПРИЕМА за установено по отношение на „Феникс 007”ООД, ЕИК-147138728, гр.Приморско, обл.Бургаска, ул.Зунарита №1, че дължи на “Ехнатон Ко”ООД, ЕИК-121124792, гр.София, район Слатина, ул.Сирак Скитник №7, ет.4, ап.13, сумата от 5`212,44лв.
ОСЪЖДА „Феникс 007”ООД да заплати на “Ехнатон Ко”ООД направените в настоящото производство разноски в размер на 104,25лв.

 
19 Гражданско дело No 14/2012, I състав Развод по взаимно съгласие С.В.Ц.,
Г.В.Ц.
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 16.03.2012г., в законна сила от 16.03.2012г.
Допуска развода и прекратява брака между съпрузите. Родителските права върху детете предоставени на майката. На бащата определен режим на лични контакти и присъдена в тежест издръжка за детето от 100лв. Съпругата възстановява предбрачното си фамилно име. Семейното жилище предоставено на съпруга. В него дял поставен и придобития по време на брака лек автомобил.
 
20 НОХД No 22/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Л.С.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 16.03.2012г., в законна сила от 16.03.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №22/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н.и подсъдимия Л. С.К., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че нa 11.03.2012г. около 19.50 часа по второкласен път ІІ-99 в посока от гр.П.– гр.С., обл.Б. управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**”, модел «**» с рег. № ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда - 2.38 промила на хиляда, установено по надлежния ред – съдебно медицинска експертиза №90/2012г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Л. С.К. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Л. С. К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 11.03.2012г.
ОСЪЖДА Л. С. К. да заплата в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 66.40лв. за разноски по делото.

Л.С.К.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №22/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н.и подсъдимия Л. С.К., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че нa 11.03.2012г. около 19.50 часа по второкласен път ІІ-99 в посока от гр.П.– гр.С., обл.Б. управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**”, модел «**» с рег. № ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда - 2.38 промила на хиляда, установено по надлежния ред – съдебно медицинска експертиза №90/2012г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Л. С.К. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Л. С. К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 11.03.2012г.
ОСЪЖДА Л. С. К. да заплата в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 66.40лв. за разноски по делото.

 
21 НАХД No 315/2012, II състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) НЕВЕНА И БОЖИДАР КИРОВИ ООД ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 16.03.2012г.
НП-отменено
 
22 Гражданско дело No 109/2011, I състав Делби Д.В.Д. М.В.Д.,
К.Г.Д.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 19.03.2012г.
ДОПУСКА извършването на делба между съделителите Д.В.Д., ЕГН-********** ***; М.В.Д., ЕГН-********** и К.Г.Д., ЕГН-**********,*** ` 21, на следния недвижими имот: Урегулиран поземлен имот `` по ПУП на с.В., общ.Ц., с площ от 1320кв.м., ведно с изградената в него масивна жилищна сграда с разгъната застроена площ от 120кв.м. и масивен навес с площ от 20кв.м., при квоти: 1/6ид.част за Д.В.Д., 1/6ид.част за М.В.Д. и 4/6ид.части общо за М.В.Д. и К.Г.Д. в режим на СИО.
 
23 Гражданско дело No 134/2011, I състав Облигационни искове К.Т.К. ИНТЕРСТРОЙ М.Н. ООД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 19.03.2012г.
ОСЪЖДА „Интерстрой М.Н.”ООД, ЕИК-147128221, гр.Царево, ул.Велека №4 да заплати на К.Т.К., ЕГН-**********,***, `````, сумата от 1891,51лв., от които главница 1849,39лв. и лихви в размер на 42,12лв., представляваща недължимо платени от него суми по 7бр. фактури за доставка на ел.енергия за периода от 03.03.2011г. до 04.10.2011г.
ОСЪЖДА „Интерстрой М.Н.”ООД да заплати на К.Т.К. сумата от 300лв., представляваща съответстващата се на ищеца част от дължимия наем за ползването на наетия обект за м.октомври, ноември и декември 2011г.
ОСЪЖДА „Интерстрой М.Н.”ООД да освободи наетия от него обект, находящ се в гр.Царево на ул.Хан Аспарух №13, считано от 01.01.2012г.
ОСЪЖДА „Интерстрой М.Н.”ООД да заплати на К.Т.К. сумата от 775,66лв. за разноски по делото.

 
24 НАХД No 309/2012, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.Й.Х. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 19.03.2012г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност В.Й.Х., ЕГН-**********,***, живущ ***, за извършеното от него престъпление по чл.191, ал.1 НК, а именно, че за времето от месец декември 2010г. до 28.12.2011г. в гр.Приморско, обл.Бургаска, ул.Т. №8б, като пълнолетно лице без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст - с непълнолетната А.Р.З., ЕГН-********** и му НАЛАГА административно наказание по реда на чл.78а от НК, глоба в размер на 1000/хиляда/лева.
В.Й.Х.
Мотиви от 19.03.2012г.
Мотивите предадени на 19.03.2012г.
 
25 Гражданско дело No 129/2011, II състав Вещни искове Г.Д.А. Н.Р.В.,
И.Т.Ч.,
М.А.П.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 20.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигната между страните спогодба съгласно условията на която:
1. Страните се съгласяват да бъде извършена промяна на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. А. поради допусната грешка на основните данни, изразяваща се в неточно отразяване на общата конфигурация и квадратурата на имот с кадастрален идентификатор 00878.501.116, като неправилно в общите му граници е вписан имот с кадастрален идентификатор 00878.501.117 без собственик.
2. Страните се съгласяват ПИ 00878.501.116 и ПИ 00878.501.117 да бъдат обединени в един новообразуван имот.
3. Да бъде извършено вписване в кадастралния регистър за новообразувания имот, като в него се впишат собствениците, съгласно документите им за собственост.
4. Ответниците се съгласяват след подписване на съдебната спогодба и снабдяване със заверен препис от влязлото в сила съдебно решение за одобряването й, да предприемат необходимите действия за извършване на процедура за промяна на кадастралната карта и кадастралните регистри към нея относно ПИ 00878.501.116 и ПИ 00878.501.117 по административен ред.
5. Направените по делото разноски остават за страните така, както са направени от тях.

 
26 НАХД No 304/2012, I състав По ЗД по пътищата К.Ю.С. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 20.03.2012г.
НП-изменено
 
27 НАХД No 311/2012, I състав По ЗД по пътищата Д.Г.Г. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 20.03.2012г.
НП-потвърдено
 
28 НАХД No 330/2012, I състав По ЗД по пътищата С.Х.П. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 20.03.2012г.
НП-изменено
 
29 Гражданско дело No 9/2012, II състав Облигационни искове С.С. ПИТЕР ГРУП ИНВЕСТ ООД Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 21.03.2012г.
Прекратява производството и изпраща по подсъдност на РС гр.Карлово
 
30 НАХД No 512/2011, I състав По ЗД по пътищата Н.Е.И. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 21.03.2012г.
НП-потвърдено
 
31 НАХД No 533/2011, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕТ ВАСИЛ ЗАНЕВ ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 21.03.2012г.
НП-отменено
 
32 НОХД No 23/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.П.П. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 21.03.2012г., в законна сила от 21.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №23/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н.и обвиняемия С.П.П., представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият С.П.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК за това, че на 18.12.2011 год. в гр.П., Б. област, в местността ***, чрез използване на моторно превозно средство – товарен автомобил марка ГАЗ 53 с рег. № ***, собственост на св.Д.С.Д. отнел от владението на св.П.Т.П. движими вещи – 2000кг. отпадъчно желязо /скрап/, представляващи метални ферми от покривна конструкция на постройки на стойност 940.00 лева, собственост на Държавно предприятие “Строителство и възстановяване” строително поделение гр.Стара Загора, представлявано от материално отговорно лице св.П.Т.П., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.П.П. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, буква “б” от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Вещественото доказателство - 1бр. товарен автомобил марка ГАЗ 53 с рег.№ ***, намиращ се в РУП гр.Приморско ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика Д.С.Д. от гр.П..
Вещественото доказателство – 2000кг. отпадъчно желязо /скрап/, представляващи метални ферми от покривна конструкция, намиращи се на съхранение в РУП гр.Приморско, ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика Държавно предприятие “Строителство и възстановяване” строително поделение гр.Стара Загора, представлявано от материално отговорно лице св.П.Т.П.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 940.00 лева са възстановени.

С.П.П.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.П.П. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, буква “б” от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

 
33 НАХД No 327/2012, I състав По ЗД по пътищата В.А.А. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 21.03.2012г.
НП-изменено
 
34 Гражданско дело No 107/2011, I състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Ч.С.М. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Разпореждане от 22.03.2012г.
Връща въззивната жалба на Ч.М., като подадена след срока за обжалване и заради неотстраняване на нередовностите й в срок
 
35 НАХД No 531/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.Ц.В. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 22.03.2012г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност П.Ц.В., ЕГН-**********,***, постоянен адрес:***, за извършеното от нея престъпление по чл.192а, ал.1, а именно, че на 14.07.2011г. в с.Лозенец, обл.Бургаска, в бирария „Кристал“, без надлежно разрешение, приела на работа ненавършилата 18-годишна възраст Нели С. С., ЕГН-**********, като й НАЛАГА административно наказание по реда на чл.78а от НК, глоба в размер на 1000.00/хиляда/лева.
П.Ц.В.
Освобождава от наказателна отговорност и налага администритавно наказание глоба.
Мотиви от 22.03.2012г.
 
36 НАХД No 546/2011, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ЕТ ГАЛЕЯ-ГЕОРГИ ИЗМИРЕВ ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 22.03.2012г.
НП-потвърдено
 
37 НАХД No 547/2011, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ЕТ ГАЛЕЯ-ГЕОРГИ ИЗМИРЕВ ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 22.03.2012г.
НП-потвърдено
 
38 НОХД No 9/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.Ж.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 22.03.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Ж.С. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.07.2011г. около 04.40 часа в гр.П., обл.Б. по ул.***при управление на моторно превозно средство – лек автомобил марка “Хонда”, модел “Сивик”, с рег. №*** след употреба на алкохол нарушил правила за движение по пътищата, а именно:
- чл.20, ал.2 от ЗДвП /водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението/;
- чл.21 от ЗДвП / При избиране на скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено е забранено да превишава: за пътно превозно средство от категория В - 50 км/ч в населено място/;
- чл.5, ал.3 от ЗДвП /водача на пътно превозно средство е длъжен да не управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества /и по непредпазливост причинил значителни имуществени вреди на лек автомобил марка “Мерцедес” модел Е 200 Компресор с рег. №*** собственост на Т.Б.Т. на стойност 10809.50 лева - престъпление по чл.343, ал.1, б.”а”, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.21 предл. второ, вр. чл.5, ал.3 от ЗДвП, поради което и на осн. чл.343, ал.1, б.”а”, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.21 предл. второ, вр. чл.5, ал.3 от ЗДвП и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК и чл.57, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА К.Ж.С., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА К.Ж.С., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 247.60лв. представляващи направени по делото разноски.
ОСЪЖДА К.Ж.С., ЕГН *** да заплати на Т.Б.Т., ЕГН *** сумата в размер на 192.53лв. представляващи направени по делото разноски.
ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск в частта му, с която се претендират имуществени вреди в размер на 4000.00лв.
ОСЪЖДА К.Ж.С., ЕГН *** да заплати на Т.Б.Т., ЕГН *** сумата в размер на 500.00лв., представляваща причинени от деянието неимуществени вреди като отхвърля иска в частта му над сумата от 500.00лв. до претендирания размер от 1000.00лв.
ОСЪЖДА К.Ж.С., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 20.00лв. държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

К.Ж.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Ж.С. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.07.2011г. около 04.40 часа в гр.П., обл.Б. по ул.***при управление на моторно превозно средство – лек автомобил марка “Хонда”, модел “Сивик”, с рег. №*** след употреба на алкохол нарушил правила за движение по пътищата, а именно:
- чл.20, ал.2 от ЗДвП /водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението/;
- чл.21 от ЗДвП / При избиране на скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено е забранено да превишава: за пътно превозно средство от категория В - 50 км/ч в населено място/;
- чл.5, ал.3 от ЗДвП /водача на пътно превозно средство е длъжен да не управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества /и по непредпазливост причинил значителни имуществени вреди на лек автомобил марка “Мерцедес” модел Е 200 Компресор с рег. №*** собственост на Т.Б.Т. на стойност 10809.50 лева - престъпление по чл.343, ал.1, б.”а”, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.21 предл. второ, вр. чл.5, ал.3 от ЗДвП, поради което и на осн. чл.343, ал.1, б.”а”, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.21 предл. второ, вр. чл.5, ал.3 от ЗДвП и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК и чл.57, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА К.Ж.С., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

 
39 НАХД No 314/2012, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) НЕВЕНА И БОЖИДАР КИРОВИ ООД ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 22.03.2012г.
НП-потвърдено
 
40 НОХД No 24/2012, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.М.Т.,
И.И.З.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 23.03.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №24/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Т., представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което подсъдимият С.М.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.235, ал.3, т.1 и т.4, вр. ал.1, предл. първо и предл. пето вр.чл.20, ал.2, вр. чл. 28, ал. 1 от НК за това, че на 12.03.2012 год. в землището на с. Б., обл. Б., отдел 344, подотдел "О" в съучастие като съизвършители след предварителен сговор с И.И.З. от държавен горски фонд, собственост на Териториално предприятие „Държавно горско стопанство" гр.Царево с MOЛ М.М.К., без редовно писмено позволително, съгласно изискванията на чл.59 от Закона за горите изсекли с моторен трион марка "Хускварна", модел 365 с ф.№ 967082100, собственост на ***ООД с.Б., представлявана от Е.Л.К. и извозили с л.а. марка "Опел", модел "Кадет" с рег.№*** собственост на подс. С.М.Т. 23бр. дъбови дървета на метровки - технологична дървесина, изчислени на 0.39 плътни кубически метра с коефицент на плътност - 0.62 на стойност 31.82 лева, като деянието е извършено в условията на повторност от подс. С.М.Т.
За посоченото престъпление по чл.235, ал.3, т.1 и т.4, вр. ал.1, предл. първо и предл. пето вр.чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.М.Т. на основание чл.235, ал.3, т.1 и т.4, вр. ал.1, предл. първо и предл. пето вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода”.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №24/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия З., представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият И.И.З., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 235 ал. 3, т.1 , вр. ал.1, предл. първо и предл. пето, вр.чл.20, ал.2 от НК за това, че на 12.03.2012 год. в землището на с. Б., обл. Б., отдел 344, подотдел "О" в съучастие като съизвършители след предварителен сговор с подс.С.М.Т. от държавен горски фонд, собственост на Териториално предприятие „Държавно горско стопанство" гр.Царево с MOЛ М.М.К., без редовно писмено позволително, съгласно изискванията на чл.59 от Закона за горите изсекли с моторен трион марка "Хускварна", модел 365 с ф.№ 967082100, собственост на ***ООД с.Б., представлявана от Е.Л.К. и извозили с л.а. марка "Опел", модел "Кадет" с рег.№***, собственост на подс. С.М.Т. 23 бр. дъбови дървета на метровки - технологична дървесина, изчислени на 0.39 плътни кубически метра с коефицент на плътност - 0.62 на стойност 31.82 лева, като деянието е извършено в условията на повторност от подс. С.М.Т..
За посоченото престъпление по чл.235, ал.3, т.1 , вр. ал.1, предл. първо и предл. пето, вр. чл.20, ал.2 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.И.З., ЕГН *** на основание чл.235, ал.3, т.1, вр. ал.1, предл. първо и предл. пето, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание “Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода”.
Веществените доказателства:
23 бр. дъбови дървета на метровки - технологична дървесина находящи се в РУП Царево ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им ТП „ДГС” Царево с МОЛ М.М.К.;
1 бр. моторен трион марка "Хускварна", модел 365 е ф.№ 967082100 находящ се в РУП Царево ДА СЕ ВЪРНЕ на *** ООД с.Б., представлявано от Е.Л.К.
1 бр.лек автомобил марка "Опел", модел "Кадет" с рег.№ *** находящ се в РУП Царево СЕ ОТНЕМА в полза на държавата;
Разноски по делото няма.
Причинените от престъплението имуществени щети в размер на 31.82 лева са възстановени.

С.М.Т.
За посоченото престъпление по чл.235, ал.3, т.1 и т.4, вр. ал.1, предл. първо и предл. пето вр.чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.М.Т. на основание чл.235, ал.3, т.1 и т.4, вр. ал.1, предл. първо и предл. пето вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода”.

И.И.З.
За посоченото престъпление по чл.235, ал.3, т.1 , вр. ал.1, предл. първо и предл. пето, вр. чл.20, ал.2 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.И.З., ЕГН *** на основание чл.235, ал.3, т.1, вр. ал.1, предл. първо и предл. пето, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание “Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода”.

 
41 НОХД No 25/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.О.Ц.,
Й.К.Ш.,
Г.И.Д.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 23.03.2012г., в законна сила от 23.03.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №25/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районен прокурор Е. и подсъдимите Б. О. Ц., Й.К. Ш. и Г. И. Д. със снети по-горе самоличности, представлявани от техния защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимите се признават за виновни в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, а именно, че на 03.12.2011г. в гр.А., обл.Б., местността “**”, от почивна база “**”, гр.С. от бунгала и метална постройка /склад/, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършители, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и използване на технически средства – метални секачи и лост, направили опит да отнемат от владението и собственост на М. Б. Я., собственост на “**” АД /**/ с мол М. Б. Я., движими вещи – 4бр. секретни брави – употребявани на стойност 8.00 лева, 4бр. секретни патрони за брава на стойност 26.00 лева, 6бр. разпределителни алуминиеви ел. кутии “К – ZA” на стойност 231.00 лева, 4бр. метални тоалетни казанчета на стойност 17.60 лева, 1бр. цилиндричен алуминиев съд на стойност 3.80 лева и 4бр. метални тръби с връзки за казанчета на стойност 2.80 лева, всичко на обща стойност 289.20 лева, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено по независещи от дейците причини.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, подсъдимите Б. О. Ц., Й.К.Ш. и Г. И. Д. ще изтърпят наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.


Б.О.Ц.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №25/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районен прокурор Е. и подсъдимите Б. О. Ц., Й.К. Ш. и Г. И. Д. със снети по-горе самоличности, представлявани от техния защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимите се признават за виновни в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, а именно, че на 03.12.2011г. в гр.А., обл.Б., местността “**”, от почивна база “**”, гр.С. от бунгала и метална постройка /склад/, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършители, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и използване на технически средства – метални секачи и лост, направили опит да отнемат от владението и собственост на М. Б. Я., собственост на “**” АД /**/ с мол М. Б. Я., движими вещи – 4бр. секретни брави – употребявани на стойност 8.00 лева, 4бр. секретни патрони за брава на стойност 26.00 лева, 6бр. разпределителни алуминиеви ел. кутии “К – ZA” на стойност 231.00 лева, 4бр. метални тоалетни казанчета на стойност 17.60 лева, 1бр. цилиндричен алуминиев съд на стойност 3.80 лева и 4бр. метални тръби с връзки за казанчета на стойност 2.80 лева, всичко на обща стойност 289.20 лева, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено по независещи от дейците причини.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, подсъдимите Б. О. Ц., Й.К.Ш. и Г. И. Д. ще изтърпят наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.


Й.К.Ш.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №25/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районен прокурор Е. и подсъдимите Б. О. Ц., Й.К. Ш. и Г. И. Д. със снети по-горе самоличности, представлявани от техния защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимите се признават за виновни в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, а именно, че на 03.12.2011г. в гр.А., обл.Б., местността “**”, от почивна база “**”, гр.С. от бунгала и метална постройка /склад/, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършители, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и използване на технически средства – метални секачи и лост, направили опит да отнемат от владението и собственост на М. Б. Я., собственост на “**” АД /**/ с мол М. Б. Я., движими вещи – 4бр. секретни брави – употребявани на стойност 8.00 лева, 4бр. секретни патрони за брава на стойност 26.00 лева, 6бр. разпределителни алуминиеви ел. кутии “К – ZA” на стойност 231.00 лева, 4бр. метални тоалетни казанчета на стойност 17.60 лева, 1бр. цилиндричен алуминиев съд на стойност 3.80 лева и 4бр. метални тръби с връзки за казанчета на стойност 2.80 лева, всичко на обща стойност 289.20 лева, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено по независещи от дейците причини.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, подсъдимите Б. О. Ц., Й.К.Ш. и Г. И. Д. ще изтърпят наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.


Г.И.Д.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №25/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районен прокурор Е. и подсъдимите Б. О. Ц., Й.К. Ш. и Г. И. Д. със снети по-горе самоличности, представлявани от техния защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимите се признават за виновни в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, а именно, че на 03.12.2011г. в гр.А., обл.Б., местността “**”, от почивна база “**”, гр.С. от бунгала и метална постройка /склад/, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършители, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и използване на технически средства – метални секачи и лост, направили опит да отнемат от владението и собственост на М. Б. Я., собственост на “**” АД /**/ с мол М. Б. Я., движими вещи – 4бр. секретни брави – употребявани на стойност 8.00 лева, 4бр. секретни патрони за брава на стойност 26.00 лева, 6бр. разпределителни алуминиеви ел. кутии “К – ZA” на стойност 231.00 лева, 4бр. метални тоалетни казанчета на стойност 17.60 лева, 1бр. цилиндричен алуминиев съд на стойност 3.80 лева и 4бр. метални тръби с връзки за казанчета на стойност 2.80 лева, всичко на обща стойност 289.20 лева, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено по независещи от дейците причини.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, подсъдимите Б. О. Ц., Й.К.Ш. и Г. И. Д. ще изтърпят наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.


 
42 НАХД No 334/2012, I състав Административни дела ИКЕБА ГРУП ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 23.03.2012г.
НП-изменено
 
43 НАХД No 335/2012, I състав Административни дела ЖАНИНИ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 23.03.2012г.
НП-изменено
 
44 НАХД No 337/2012, I състав Административни дела ОНИКС-ХОТЕЛИ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 23.03.2012г.
НП-изменено
 
45 НАХД No 339/2012, I състав Административни дела ВЕСЕЛА-1 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 23.03.2012г.
НП-изменено
 
46 НАХД No 342/2012, I състав Административни дела ЕТ АХМЕД БОШНАКОВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 23.03.2012г.
НП-изменено
 
47 НОХД No 46/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.П.Б.,
А.Н.Д.,
С.К.И.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 26.03.2012г.
ОПРЕДЕЛЯ на С.П.Б. едно общо наказание в размер на най- тежкото измежду наложените му наказания с присъда №13/2011г. на РС гр.Царево постановена по НОХД №46/2010г., в сила от 23.11.2011г. и наказанието наложено му с определение №196/2010г. на РС гр.Елхово, постановено по НОХД №88/2010г. в сила от 26.05.2010г., а именно наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим в затвор.
На осн. чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното с присъда по НОХД №1619/2008г. на РС гр.Ямбол наказание три месеца „Лишаване от свобода”, което наказание да изтърпи изцяло при първоначален “строг” режим в затвор.
На основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното до момента наказание “Лишаване от свобода”, считано от 11.01.2012г.
На основание чл.25, ал.3 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното наказание „Пробация”, считано от 28.06.2010г. до 11.01.2012г. като два дни Пробация се зачитат за един ден „Лишаване от свобода”.

С.П.Б.
ОПРЕДЕЛЯ на С.П.Б. едно общо наказание в размер на най- тежкото измежду наложените му наказания с присъда №13/2011г. на РС гр.Царево постановена по НОХД №46/2010г., в сила от 23.11.2011г. и наказанието наложено му с определение №196/2010г. на РС гр.Елхово, постановено по НОХД №88/2010г. в сила от 26.05.2010г., а именно наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим в затвор.
На осн. чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното с присъда по НОХД №1619/2008г. на РС гр.Ямбол наказание три месеца „Лишаване от свобода”, което наказание да изтърпи изцяло при първоначален “строг” режим в затвор.
На основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното до момента наказание “Лишаване от свобода”, считано от 11.01.2012г.
На основание чл.25, ал.3 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното наказание „Пробация”, считано от 28.06.2010г. до 11.01.2012г. като два дни Пробация се зачитат за един ден „Лишаване от свобода”.

А.Н.Д.
С.К.И.
Мотиви от 26.03.2012г.
 
48 НАХД No 518/2011, I състав Административни дела ЕТ "ГОЛЯМ ДЕРВЕНТ-71-ТАНЯ ИВАНОВА" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 26.03.2012г.
НП-изменено
 
49 НАХД No 519/2011, I състав Административни дела ЕТ "ГОЛЯМ ДЕРВЕНТ-71-ТАНЯ ИВАНОВА" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 26.03.2012г.
НП-изменено
 
50 НАХД No 522/2011, I състав Административни дела ЕТ "ГОЛЯМ ДЕРВЕНТ-71-ТАНЯ ИВАНОВА" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 26.03.2012г.
НП-изменено
 
51 НАХД No 523/2011, I състав Административни дела ЕТ "ГОЛЯМ ДЕРВЕНТ-71-ТАНЯ ИВАНОВА" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 26.03.2012г.
НП-изменено
 
52 НАХД No 316/2012, I състав Административни дела ЕТ ГОТ-90-ГОСПОДИН ТУРМАНОВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 26.03.2012г.
НП-изменено
 
53 НАХД No 318/2012, I състав Административни дела ЕТ ГОТ-90-ГОСПОДИН ТУРМАНОВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 26.03.2012г.
НП-изменено
 
54 НАХД No 320/2012, I състав Административни дела ЕТ ГОТ-90-ГОСПОДИН ТУРМАНОВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 26.03.2012г.
НП-изменено
 
55 НАХД No 322/2012, I състав Административни дела ЕТ ГОТ-90-ГОСПОДИН ТУРМАНОВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 26.03.2012г.
НП-потвърдено
 
56 НАХД No 324/2012, I състав Административни дела ЕТ ГОТ-90-ГОСПОДИН ТУРМАНОВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 26.03.2012г.
НП-изменено
 
57 НАХД No 325/2012, I състав Административни дела ЕТ ГОТ-90-ГОСПОДИН ТУРМАНОВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 26.03.2012г.
НП-изменено
 
58 НАХД No 340/2012, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕТ СТЕФКА ГОЛЕМАНОВА ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 26.03.2012г.
НП-потвърдено.
 
59 НАХД No 303/2012, II състав Чл.78а НК   Т.К.И. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 27.03.2012г.
На осн. чл. 378, ал.3, предл. второ от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХД №303/2010г. по описа на ЦРС.
Връща делото на Районна прокуратура гр. Царево.

 
60 Гражданско дело No 78/2011, I състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД В.Г.В. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 28.03.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на В.Г.В., ЕГН-**********, че дължи на „Топлофикация София”ЕАД, ЕИК-831609046, сумата от 1`237,95лв. /хиляда двеста тридесет и седем лева деветдесет и пет стотинки/ - главница, представляваща стойност на незаплатена топлинна енергия за периода от 31.07.2006г. до април 2008г., както и сумата от 388,44лв. /триста осемдесет и осем лева четиридесет и четири стотинки/ – лихва за забава върху главницата за периода от 31.07.2006г. до април 2008г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на заявлението по чл.410 ГПК – 31.07.2009г. до изплащане на вземането.
ОТХВЪРЛЯ иска на „Топлофикация София”ЕАД, ЕИК-831609046 в останалите му части, с които се иска от съда да приеме за установено, че В.Г.В., ЕГН-********** му дължи сума в размер на 3`547,18лв. /три хиляди петстотин четиридесет и седем лева и осемнадесет стотинки/, разликата между уважения размер от 1`237,95лв. до пълния предявен размер от 4`785,13лв., сбор от главници, представляваща неплатени задължения за цена на доставена топлинна енергия за периода от април 2002г. до 31.07.2006г. и за сума в размер на 1`686,67лв /хиляда шестстотин осемдесет и шест лева шестдесет и седем стотинки/, разликата между уважения размер от 388,44лв. до пълния предявен размер от 2`075,11лв., представляваща сбор от лихви за забава върху начислените главници за периода от 01.06.2002г. до 31.07.2006г., като неоснователен поради погасяване на вземанията за тях по давност.
ОСЪЖДА В.Г.В., ЕГН-********** да заплати на „Топлофикация София”ЕАД, ЕИК-831609046, сумата от 512,63лв. /петстотин и дванадесет лева и шестдесет и три стотинки/, представляващи направени от дружеството разноски за заплатена държавна такса, възнаграждение на вещи лица и адвокатско възнаграждение, съразмерно с уважената част от иска.
ОСЪЖДА „Топлофикация София”ЕАД, ЕИК-831609046 да заплати на В.Г.В., ЕГН-********** сумата от 429,95лв. /четиристотин двадесет и девет лева деветдесет и пет стотинки/, представляващи направени по делото разноски за заплатено адвокатско възнаграждение, съразмерно с отхвърлената част от иска.
Решението е постановено при участието на трето лице-помагач на ищеца „Техем Сървисис”ЕООД, ЕИК-130036512, гр.София, р-н Слатина, ул.Проф. Георги Павлов 3.

 
61 Гражданско дело No 4/2012, II състав Облигационни искове ГАМА-НИК-МИТЕВ-2004 ЕООД ГРАНД ХОТЕЛ ПРИМОРСКО ЕООД Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 28.03.2012г.
На осн.чл.234, ал.1 от ГПК съдът
ОПРЕДЕЛИ
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, съгласно условията на която страните се съгласяват, че длъжникът ще заплати 21.289.44лв., представляващи дължима главница по приложените по делото фактури, както и сумата от 212.90лв., представляваща ? от платената държавна такса по гр. дело № 4 от 2012г. по описа на Районен съд гр.Царево, както и сумата от 425.80лв. представляваща платена държавна такса по ч.гр. дело №1547 от 2011г. на ЦРС, с изплащането на които суми финансовите отношения между страните ще бъдат окончателно уредени по това дело. Сроковете за заплащане на уговорените суми са както следва: първа вноска в размер на 7500.00лв. в срок до 26.03.2012г., втора вноска в размер на 5000.00лв. в срок до 30.04.2012г., трета вноска в размер на 5000.00лв. в срок до 31.05.2012г., четвърта вноска в размер на 4928.14 лв. в срок до 30.06.2012г. Дължимите вноски ще бъдат изплащани по банков или касов път като при плащане в брой кредиторът се задължава да издаде касов бон от ЕКАФП.
На осн. чл.234, ал.3 от ГПК съдът разясни на страните, че съдебната спогодба има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

 
62 НОХД No 124/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.В.Р. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 28.03.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б. В. Р. - ЕГН *** ЗА НЕВИНЕН в това, че:
На 30.03.2011г. около 11.00 часа, в местността “**”, землището на с.Б., обл.Б., чрез използване на моторни превозни средства – колесен трактор марка Т-40 категория Т1 с рег. № *** и колесен трактор марка Т40 АН с рег. № *** собственост на фирма “**” ЕООД, – гр.Ц. с управител М.К. Ф., ЕГН *** и упълномощен представител Н. П. П., ЕГН *** с пълномощно рег. №1823/20.06.2008г. на Д. Ч. – нотариус с район на действие РС-**, рег. №462 и използване на техническо средство – лопата, направил опит да отнеме от владението на Д.С. Ж. – Началник Група за охрана на държавната граница – 01 към ГПУ Малко Търново, собственост на ГПУ Малко Търново с МОЛ Д.С. Ж. движими вещи – 28 метра ел. кабел “СВТ” 3х150+70кв. мм. амортизиран на стойност 441.84 лева, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК и ГО ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б. В. Р., със снета по горе самоличност ЗА ВИНОВЕН в това, че на 31.03.2011г. в гр.Ц., Б. област, пред РУП Ц., съзнателно се ползвал от неистински официален документ /копие/ - “Министерство на отбраната на Република България” София 1092, ул.”Дякон Игнатий” №3 “Главна дирекция инфраструктура на отбраната” с дата 30.03.2011г. с герб на Република България, на който е придаден вид, че е съставен от името на Р. М. К. – Директор на Главна дирекция “Инфраструктура на отбраната”, когато от него за самото съставяне не може да му се търси наказателна отговорност – престъпление по чл.316, вр. чл.308, ал.1, предл. първо от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за това престъпление и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

Б.В.Р.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б. В. Р. - ЕГН *** ЗА НЕВИНЕН в това, че:
На 30.03.2011г. около 11.00 часа, в местността “**”, землището на с.Б., обл.Б., чрез използване на моторни превозни средства – колесен трактор марка Т-40 категория Т1 с рег. № *** и колесен трактор марка Т40 АН с рег. № *** собственост на фирма “**” ЕООД, – гр.Ц. с управител М.К. Ф., ЕГН *** и упълномощен представител Н. П. П., ЕГН *** с пълномощно рег. №1823/20.06.2008г. на Д. Ч. – нотариус с район на действие РС-**, рег. №462 и използване на техническо средство – лопата, направил опит да отнеме от владението на Д.С. Ж. – Началник Група за охрана на държавната граница – 01 към ГПУ Малко Търново, собственост на ГПУ Малко Търново с МОЛ Д.С. Ж. движими вещи – 28 метра ел. кабел “СВТ” 3х150+70кв. мм. амортизиран на стойност 441.84 лева, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК и ГО ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б. В. Р., със снета по горе самоличност ЗА ВИНОВЕН в това, че на 31.03.2011г. в гр.Ц., Б. област, пред РУП Ц., съзнателно се ползвал от неистински официален документ /копие/ - “Министерство на отбраната на Република България” София 1092, ул.”Дякон Игнатий” №3 “Главна дирекция инфраструктура на отбраната” с дата 30.03.2011г. с герб на Република България, на който е придаден вид, че е съставен от името на Р. М. К. – Директор на Главна дирекция “Инфраструктура на отбраната”, когато от него за самото съставяне не може да му се търси наказателна отговорност – престъпление по чл.316, вр. чл.308, ал.1, предл. първо от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за това престъпление и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

 
63 НОХД No 15/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.Д.П. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 28.03.2012г., в законна сила от 28.03.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №15/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия В. Д. П. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М. Б. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо., т.4, предл. второ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр, чл.28, ал.1 от НK, а именно, че на 15.01.2012 год., около 21.15 часа в гр.Ц., обл.Б., ул. "**" №*, от кафе-автомат марка "Зануси" модел "Спацио", чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и чрез използване на техническо средство - отвертка, отнел движими вещи - 1бр. монетник за кафе машина на стойност 425.00 лева, 1бр. метална каса на стойност 42.50 лева и сумата на от 43.60 лева в монети, всичко на обща стойност 511.10 лева, от владението на св.К. В. Д. и собственост на “**" ЕООД гр.Б., представлявано от св.К. В. Д., без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на повторност.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо., т.4, предл. второ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр, чл.28, ал.1 от НK, подсъдимият В. Д. П. на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
На осн. чл.59, ал.1, т.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание времето през което В. Д. П. е бил задържан, считано от 15.01.2012г.

В.Д.П.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №15/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия В. Д. П. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М. Б. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо., т.4, предл. второ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр, чл.28, ал.1 от НK, а именно, че на 15.01.2012 год., около 21.15 часа в гр.Ц., обл.Б., ул. "**" №*, от кафе-автомат марка "Зануси" модел "Спацио", чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и чрез използване на техническо средство - отвертка, отнел движими вещи - 1бр. монетник за кафе машина на стойност 425.00 лева, 1бр. метална каса на стойност 42.50 лева и сумата на от 43.60 лева в монети, всичко на обща стойност 511.10 лева, от владението на св.К. В. Д. и собственост на “**" ЕООД гр.Б., представлявано от св.К. В. Д., без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на повторност.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо., т.4, предл. второ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр, чл.28, ал.1 от НK, подсъдимият В. Д. П. на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
На осн. чл.59, ал.1, т.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание времето през което В. Д. П. е бил задържан, считано от 15.01.2012г.

 
64 НОХД No 16/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Л.Н.С. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 28.03.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Л. Н. С.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че: за времето 09.01.2012 год. - 10.01.2012 год., в с.С., общ.Ц. обл.Б. ул.** №*, от заведение за обществено хранене "**", отнел от владението на П.Т.В., собственост на ""**" ООД с.С., ЕИК ** с управител П. Т.В.движими вещи - 9бр. кутии цигари марка "MM" slim., 100 мм. с бандероли на стойност 39.60 лева, 10бр. кутии цигари марка "George karelias sons" 80 мм. с бандероли на стойност 50.00 лева, 10бр. кутии цигари марка "KING" червен, 80 мм. с бандероли на стойност 42.00 лева, 5бр. кутии цигари марка "Melnik" 80 мм. с бандероли на стойност 20.00 лева, 4бр. кутии цигари марка "West silver" 80 мм. с бандероли на стойност 17.60 лева, 10бр. кутии цигари марка "Viktori" blue 80 мм. с бандероли па стойност 46.00 лева, 10бр. кутии цигари марка "Средец" whit, 80 мм. с бандероли на стойност 42.00 лева, 3бр. кутии цигари марка "KING" gold 80 мм. с бандероли на стойност 12.60 лева, 10бр. кутии цигари марка "Viceroy" charcoal 80 мм. с бандероли на стойност 42.00 лева, 10бр. кутии цигари марка "Средец" Uellou 80 мм. с бандероли на стойност 42.00 лева, 10бр. кутии цигари марка "Karelia" blue 80 мм. с бандероли на стойност 43.00 лева. 10бр. кутии цигари марка "Karelia" blue 100 мм с бандероли на стойност 44.00 лева, 5бр. кутии цигари марка "Pall Mall" оранжево, 80 мм. с по десет цигари с бандероли на стойност 12.00 лева, 10бр. кутии цигари марка "GD" blue 80 мм. с по десет цигари с бандероли на стойност 23.00 лева. 1бр. кутия цигари марка "Viktori" gold 80 мм. с бандерол на стойност 4.60 лева и сумата от 593.00 лева в банкноти и монети, всичко на обща стойност 1073.40 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.194, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Л.Н.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия Л. Н. С.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че: за времето 09.01.2012 год. - 10.01.2012 год., в с.С., общ.Ц. обл.Б. ул.** №*, от заведение за обществено хранене "**", отнел от владението на П.Т.В., собственост на ""**" ООД с.С., ЕИК ** с управител П. Т.В.движими вещи - 9бр. кутии цигари марка "MM" slim., 100 мм. с бандероли на стойност 39.60 лева, 10бр. кутии цигари марка "George karelias sons" 80 мм. с бандероли на стойност 50.00 лева, 10бр. кутии цигари марка "KING" червен, 80 мм. с бандероли на стойност 42.00 лева, 5бр. кутии цигари марка "Melnik" 80 мм. с бандероли на стойност 20.00 лева, 4бр. кутии цигари марка "West silver" 80 мм. с бандероли на стойност 17.60 лева, 10бр. кутии цигари марка "Viktori" blue 80 мм. с бандероли па стойност 46.00 лева, 10бр. кутии цигари марка "Средец" whit, 80 мм. с бандероли на стойност 42.00 лева, 3бр. кутии цигари марка "KING" gold 80 мм. с бандероли на стойност 12.60 лева, 10бр. кутии цигари марка "Viceroy" charcoal 80 мм. с бандероли на стойност 42.00 лева, 10бр. кутии цигари марка "Средец" Uellou 80 мм. с бандероли на стойност 42.00 лева, 10бр. кутии цигари марка "Karelia" blue 80 мм. с бандероли на стойност 43.00 лева. 10бр. кутии цигари марка "Karelia" blue 100 мм с бандероли на стойност 44.00 лева, 5бр. кутии цигари марка "Pall Mall" оранжево, 80 мм. с по десет цигари с бандероли на стойност 12.00 лева, 10бр. кутии цигари марка "GD" blue 80 мм. с по десет цигари с бандероли на стойност 23.00 лева. 1бр. кутия цигари марка "Viktori" gold 80 мм. с бандерол на стойност 4.60 лева и сумата от 593.00 лева в банкноти и монети, всичко на обща стойност 1073.40 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.194, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
 
65 Гражданско дело No 103/2011, II състав Други дела ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЛС РОПОТАМО ПРИ ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ГР.СЛИВЕН Х.Ж.Ж.,
Х.Л.Ж.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 29.03.2012г.
ОБЯВЯВА за недействителен по отношение на „Държавно ловно стопанство Ропотамо„ към „Югоизточно държавно предприятие“ ДП, гр. Сливен, Булстат 2016176540222, Договор за покупко- продажба на моторно превозно средство, регистриран с нотариална заверка на подписите от нотариус М.Т. на 21.12.2010 год. с който Х.Ж.Ж., ЕГН *** продава на Х.Л.Ж., ЕГН ***, автомобил, марка „Джип“ модел „Чероки“ рама № TJEBL78AJT204684, двигател № J8S14F028006, ДКН ***.
 
66 Гражданско дело No 136/2011, I състав Облигационни искове Е.И.А. Я.И.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 29.03.2012г.
ОСЪЖДА Я.И.А., ЕГН-********** да заплати на Е.И.А., ЕГН-********** сумата от 1500лв., представляваща невърната част от предоставен депозит, обективиран в депозитна разписка от 20.11.2009г., ведно със законната лихва върху тази сума от 22.12.2011г. до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА Я.И.А., ЕГН-********** да заплати на Е.И.А., ЕГН-********** сумата от 55,65лв., представляваща законната лихва върху невърнатата част от депозита, считано от 05.08.2011г. до 13.12.2011г.
ОСЪЖДА Я.И.А., ЕГН-********** да заплати на Е.И.А., ЕГН-********** сумата от 2000лв., представляваща обезщетителна неустойка за неизпълнение на задължение на ответника да представи изброени в депозитната разписка документи.

 
67 Гражданско дело No 138/2011, I състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Н.Й.Д. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 30.03.2012г.
ПРИЕМА за установено по отношение на Н.Й.Д., ЕГН-**********, че дължи на „Водоснабдяване и канализация”ЕАД, ЕИК-812115210, сумата от 417,98лв., представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода, за периода от 12.08.2009г. до 11.07.2011г., ведно със законната лихва върху главницата от 10.10.2011г. до окончателното плащане.
 
68 Гражданско дело No 31/2012, I състав Развод по взаимно съгласие М.П.К.,
С.П.К.
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 30.03.2012г.
Разводът допуснат и бракът между страните прекратен по взаимно съгласие. Родителските права върху детето предоставени на бащата. В тежест на майката присъдена издръжка от 60лв. и определен режим на лични контакти.
 
69 Гражданско дело No 34/2012, I състав Развод по взаимно съгласие В.Х.Н.,
А.Д.Н.
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 30.03.2012г.
Разводът допуснат и бракът между страните прекратен. Родителските права върху детето предоставени на майката. Присъдена издръжка от 100лв. за бащата и определен режим на лични контакти.