РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.02.2011г. до 28.02.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 116/2010, I състав Развод и недейств. на брака П.П.М. М.Д.Г. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 02.02.2011г., в законна сила от 02.02.2011г.
Допуска развода и прекратява брака. Предоставя ползването на семейното жилище съобразно споразумението между страните.
 
2 НАХД No 436/2010, I състав Административни дела ЕТ РОСИ-08-СТАНИМИР ГРУДОВ ДИМОВ РИОКОЗ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 02.02.2011г., в законна сила от 02.03.2011г.
НП-изменено
 
3 НАХД No 430/2010, I състав Административни дела П.К.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 03.02.2011г., в законна сила от 28.02.2011г.
НП-отменено
 
4 Гражданско дело No 15/2011, I състав Чл.19 ЗГР Н.Н.С.   Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 08.02.2011г.
 
5 НОХД No 2/2011, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО М.А.М. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 09.02.2011г., в законна сила от 25.02.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.М. ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 26.03.2010г. – 16.09.2010г. в гр.Ц., обл.Б. ул.*** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, с МОЛ Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред съответния пробационен служител два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
М.А.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.М. ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 26.03.2010г. – 16.09.2010г. в гр.Ц., обл.Б., ул.*** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, с МОЛ Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред съответния пробационен служител два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Мотиви от 17.02.2011г.
Мотивите предадени на 17.02.2011
 
6 НАХД No 444/2010, II състав По ЗД по пътищата П.Р.П. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 10.02.2011г., в законна сила от 08.03.2011г.
НП-изменено
 
7 НОХД No 5/2011, I състав Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Д.П.П. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 11.02.2011г., в законна сила от 11.02.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №5/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Д.П.П. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.325, ал.3, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, а именно за това, че на 07.09.2010г. около 20.00 часа в с.П., обл.Б. в и пред кафе – клуб извършил непристойни действия, изразяващи се в отправяне на обидни думи «проститутка», «магирстралка», «курва» и закана «Ще ти отрежа главата!» към Л.В.Т., счупване на бастун, собственост на Л.В.Т. и събаряне на мотопед марка «Симсон» без регистрационен номер, собственост на П.Т.Г., които действия грубо нарушават обществения ред и изразяват явно неуважение към обществото, като деянието е извършено в условията на повторност.
За посоченото престъпление по чл.325, ал.3, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК подсъдимият Д.П.П. на основание чл.55, ал.1 т.2 б.”б” от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред съответния пробационен служител два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3/. 120 / СТО И ДВАДЕСЕТ/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
ОСЪЖДА подсъдимия Д.П.П., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 200.00 лева за разноски по делото.

Д.П.П.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №5/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево, постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Д.П.П. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.325, ал.3, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, а именно за това, че на 07.09.2010г. около 20.00 часа в с.П., обл.Б. в и пред кафе – клуб извършил непристойни действия, изразяващи се в отправяне на обидни думи «проститутка», «магирстралка», «курва» и закана «Ще ти отрежа главата!» към Л.В.Т., счупване на бастун, собственост на Л.В.Т. и събаряне на мотопед марка «Симсон» без регистрационен номер, собственост на П.Т.Г., които действия грубо нарушават обществения ред и изразяват явно неуважение към обществото, като деянието е извършено в условията на повторност.
За посоченото престъпление по чл.325, ал.3, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК подсъдимият Д.П.П. на основание чл.55, ал.1 т.2 б.”б” от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред съответния пробационен служител два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3/. 120 / СТО И ДВАДЕСЕТ/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
ОСЪЖДА подсъдимия Д.П.П., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 200.00 лева за разноски по делото.

 
8 НОХД No 24/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.К.Т. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 11.02.2011г., в законна сила от 11.02.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №24/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия К.К.Т. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 06.01.2011г. в гр.П., обл.Б. по ул.*** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ***, модел *** с per.№*** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда – 4.15 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №17/07.01.2011г. на БНТЛ при ОДМВР гр. Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият К.К.Т.на основание чл.343б, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия К.К.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 06.01.2011г.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
ОСЪЖДА подсъдимия К.К.Т. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 35.00 лева за разноски по делото.

К.К.Т.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №24/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия К.К.Т. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 06.01.2011г. в гр.П., обл.Б. по ул.*** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ***, модел *** с per.№*** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда – 4.15 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №17/07.01.2011г. на БНТЛ при ОДМВР гр. Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият К.К.Т.на основание чл.343б, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия К.К.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 06.01.2011г.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
ОСЪЖДА подсъдимия К.К.Т. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 35.00 лева за разноски по делото.

 
9 Гражданско дело No 112/2010, I състав Вещни искове О.А.С. СИМЕКС ЕООД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Разпореждане от 14.02.2011г.
Изпраща по компетентност на ОС Бургас.
 
10 Гражданско дело No 117/2010, II състав Делби С.Д.П. М.Е.Н.,
М.А.Д.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 14.02.2011г., в законна сила от 23.03.2011г.
Прекратява производството по гр.д. 117/2010г. по описа на ЦРС, поради оттегляне на предявения иск.
 
11 НОХД No 72/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Т.Г.М.,
Я.И.И.,
П.С.А.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 14.02.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т. Г. М. – ***ЗА ВИНОВЕН, в престъпление по чл. 196 ал.1, т.2, вр. чл. 195 ал.1, т. 4, предл. първо и т. 5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл. 29 ал. 1, букви "а" и "б" от НК, поради което и на основание чл. 196 ал.1, т.2, вр. чл. 195 ал.1, т. 4, предл. първо и т. 5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл. 29 ал. 1, букви "а" и "б" от НК и чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, което да изтърпи на осн. чл. 61 т.2 и чл.60 ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „СТРОГ” режим в затвор.ПРИЗНАВА подсъдимия Я. И. И. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 195 ал.1, т. 4, предл. първо и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2. от НК, поради което и на основание чл. 195 ал.1, т. 4, предл. първо и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2. от НК, и чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи на осн. чл. 61 т.2 и чл.60 ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „СТРОГ” режим в затвор.На основание чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното със споразумение по НОХД № 1479/2008 год., влязло в законна сила на 11.06.2008 год. наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание подсъдимият Я. И. И. ДА ИЗТЪРПИ ИЗЦЯЛО на осн. чл. 61 т.2 и чл.60 ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „СТРОГ” режим в затвор.ПРИЗНАВА подсъдимия П. С. А. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 195 ал.1, т. 4, предл. първо и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2. от НК, поради което и на основание чл. 195 ал.1, т. 4, предл. първо и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2. от НК и чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което, на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА подсъдимите Т. Г. М., ЕГН ***, със снета по-горе самоличност, Я. И. И., ЕГН ***, със снета по-горе самоличност и П. С. А., ЕГН ***, със снета по-горе самоличност, да заплатят солидарно на Община Царево - Кметство Лозенец, сумата в размер на 1694.25 лв. /хиляда шестстотин деветдесет и четири лева и двадесет и пет стотинки/, представляващи причинените от деянието имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 15.04.2010 год. до окончателното и изплащане.
ОСЪЖДА подсъдимия Т. Г. М., ЕГН ***, със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 51.67 лв. за разноски по делото, както и държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на 22,59 лв.
ОСЪЖДА подсъдимия Я. И. И., ЕГН ***, със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 51.67 лв. за разноски по делото, както и държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на 22,59 лв.
ОСЪЖДА подсъдимия П. С. А., ЕГН ***, със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 51.67 лв. за разноски по делото, както и държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на 22,59 лв.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.Т.Г.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т. Г. М. – ***ЗА ВИНОВЕН, в престъпление по чл. 196 ал.1, т.2, вр. чл. 195 ал.1, т. 4, предл. първо и т. 5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл. 29 ал. 1, букви "а" и "б" от НК, поради което и на основание чл. 196 ал.1, т.2, вр. чл. 195 ал.1, т. 4, предл. първо и т. 5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл. 29 ал. 1, букви "а" и "б" от НК и чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, което да изтърпи на осн. чл. 61 т.2 и чл.60 ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „СТРОГ” режим в затвор.
Я.И.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия Я. И. И. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 195 ал.1, т. 4, предл. първо и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2. от НК, поради което и на основание чл. 195 ал.1, т. 4, предл. първо и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2. от НК, и чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи на осн. чл. 61 т.2 и чл.60 ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „СТРОГ” режим в затвор.На основание чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното със споразумение по НОХД № 1479/2008 год., влязло в законна сила на 11.06.2008 год. наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание подсъдимият Я. И. И. ДА ИЗТЪРПИ ИЗЦЯЛО на осн. чл. 61 т.2 и чл.60 ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „СТРОГ” режим в затвор.
П.С.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия П. С. А. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 195 ал.1, т. 4, предл. първо и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2. от НК, поради което и на основание чл. 195 ал.1, т. 4, предл. първо и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2. от НК и чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което, на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Мотиви от 14.02.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
12 НОХД No 85/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.Г.М. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 14.02.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т. Г. М. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: За времето от 09.12.2009г. до 05.05.2010г. в гр.А. обл.Б. ул.“**“ №* от апартамент, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и чрез използване на неустановено техническо средство, отнел от владението и собственост на Н. В. К. движими вещи – 1бр. ДВД /DVD/ устройство марка “Самсунг”, модел НТ – Q 20 на стойност 124.26лв., 1бр. усилвател марка “Самсунг” с 4бр. тонколони на стойност 24.95лв., 1бр. одеало тип сукно на стойност 17.20лв., 1бр. дървено ковчеже /сандъче/ за бижута на стойност 7.20лв. и 2бр. декоративни птици от дърво тип фламинго на стойност 36.50лв., всичко на обща стойност 210.11лв., без съгласието на собственика им с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив – престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”а” и “б” от НК, поради което и на основание чл.58а, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на осн. чл.61, т.2 и чл.60, ал.1 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален “строг” режим в затвор.
ОСЪЖДА подсъдимия Т. Г. М. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 60.00лв. за разноски по делото.

Т.Г.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т. Г. М.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: За времето от 09.12.2009г. до 05.05.2010г. в гр.А. обл.Б., ул.“**“ №* от апартамент, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и чрез използване на неустановено техническо средство, отнел от владението и собственост на Н. В. К. движими вещи – 1бр. ДВД /DVD/ устройство марка “Самсунг”, модел НТ – Q 20 на стойност 124.26лв., 1бр. усилвател марка “Самсунг” с 4бр. тонколони на стойност 24.95лв., 1бр. одеало тип сукно на стойност 17.20лв., 1бр. дървено ковчеже /сандъче/ за бижута на стойност 7.20лв. и 2бр. декоративни птици от дърво тип фламинго на стойност 36.50лв., всичко на обща стойност 210.11лв., без съгласието на собственика им с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив – престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”а” и “б” от НК, поради което и на основание чл.58а, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на осн. чл.61, т.2 и чл.60, ал.1 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален “строг” режим в затвор.
ОСЪЖДА подсъдимия Т. Г.М. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 60.00лв. за разноски по делото.

Мотиви от 17.02.2011г.
Мотивите предадени на 17.02.2011
 
13 НОХД No 149/2010, II състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Н.П.Н. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 14.02.2011г., в законна сила от 02.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.П.Н. – ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че през месец май 2010 год. в с. П., Б.обл., с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у св. К.М.К. и с това му причинил имотна вреда в размер на 550.00 лв, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл. 209, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, от НК, поради което и на основание чл. 209, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК и чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 2, т. 1, б. б от НК, ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 изразяваща се в следните пробационни мерки:
1/. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2/. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;


Н.П.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.П.Н. – ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че през месец май 2010 год. в с. П., Б.обл., с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у св. К.М.К. и с това му причинил имотна вреда в размер на 550.00 лв, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл. 209, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, от НК, поради което и на основание чл. 209, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК и чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 2, т. 1, б. б от НК, ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 изразяваща се в следните пробационни мерки:
1/. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2/. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
Мотиви от 23.02.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
14 НОХД No 1/2011, II състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.А.С.,
И.А.А.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 14.02.2011г., в законна сила от 02.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.А.С.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.207, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК., поради което и на основание чл.207, ал.1, вр. чл.20, ал.2 и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.2 от НК ГО ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 200.00 лв. /ДВЕСТА ЛЕВА/.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.А.А. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.207, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК., поради което и на основание чл.207, ал.1, вр. чл.20, ал.2 и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.2 от НК ГО ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 200.00 лв. /ДВЕСТА ЛЕВА/.


С.А.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.А.С.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.08.2010 год. в гр.П., обл.Б., в съучастие като съизвършител с подсъдимия И.А.А. намерил чужди движими вещи - 1бр. мъжки шорти на стойност 10.12лв., 1бр. мъжки потник на стойност 6.37лв., 1бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел 1208 на стойност 44.71лв., 1бр. Сим карта на стойност 5.90лв., 1бр. мобилен телефон марка "Самсунг" модел D 880 на стойност 252.56лв., 2бр. Сим карти на стойност 11.80лв., 1бр. кожен портфейл на стойност 10.99лв., сумата от 980.00лв., лична карта, свидетелство за управление на МПС, регистрационен талон за МПС и дебитна карта, всичко на обща стойност 1322.45 лева, собственост на А.С.К. и в продължение на една седмица не съобщил за тях на собственика им, на властта или на този, който ги е изгубил - престъпление по чл.207, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК., поради което и на основание чл.207, ал.1, вр. чл.20, ал.2 и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.2 от НК ГО ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 200.00 лв. /ДВЕСТА ЛЕВА/.
И.А.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.А.А. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.08.2010 год. в гр.П., обл.Б., в съучастие като съизвършител с подсъдимия С.А.С. намерил чужди движими вещи - 1бр. мъжки шорти на стойност 10.12лв., 1бр. мъжки потник на стойност 6.37лв., 1бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел 1208 на стойност 44.71лв., 1бр. Сим карта на стойност 5.90лв., 1бр. мобилен телефон марка "Самсунг" модел D 880 на стойност 252.56лв., 2бр. Сим карти на стойност 11.80лв., 1бр. кожен портфейл на стойност 10.99лв., сумата от 980.00лв., лична карта, свидетелство за управление на МПС, регистрационен талон за МПС и дебитна карта, всичко на обща стойност 1322.45 лева, собственост на А.С.К. и в продължение на една седмица не съобщил за тях на собственика им, на властта или на този, който ги е изгубил - престъпление по чл.207, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК., поради което и на основание чл.207, ал.1, вр. чл.20, ал.2 и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.2 от НК ГО ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 200.00 лв. /ДВЕСТА ЛЕВА/.
Мотиви от 23.02.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
15 НОХД No 3/2011, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.И.Х. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 14.02.2011г., в законна сила от 02.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.И.Х. - *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.04.2010 год. в гр. К., обл. Б., на ул. ***, в лек автомобил марка *** модел *** с per. №***, държал акцизни стоки без бандерол - 126 кутии с цигари марка *** на стойност 504.00 лв., когато такъв се изисква по закон - чл. 25 ал. 1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия - престъпление по чл. 234, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.234, ал.1 от НК и чл.58а, ал.4 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, както и на ГЛОБА в размер на 1008.00 лв. /хиляда и осем лева/.
На осн. чл.234 ал.3 от НК предмета на престъплението - 126 кутии цигари марка „Уелтон” СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.
ОСЪЖДА подсъдимия А.И.Х., ЕГН *** със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – гр.Царево сумата в размер на 57.00 лв. за разноски по делото.

А.И.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.И.Х. - *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.04.2010 год. в гр. К., обл. Б., на ул. ***, в лек автомобил марка *** модел *** с per. №***, държал акцизни стоки без бандерол - 126 кутии с цигари марка *** на стойност 504.00 лв., когато такъв се изисква по закон - чл. 25 ал. 1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия - престъпление по чл. 234, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.234, ал.1 от НК и чл.58а, ал.4 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, както и на ГЛОБА в размер на 1008.00 лв. /хиляда и осем лева/.
На осн. чл.234 ал.3 от НК предмета на престъплението - 126 кутии цигари марка „Уелтон” СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.
ОСЪЖДА подсъдимия А.И.Х., ЕГН *** със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – гр.Царево сумата в размер на 57.00 лв. за разноски по делото.
Мотиви от 24.02.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
16 НОХД No 23/2011, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО М.М.К.,
М.П.М.,
Г.Я.Д.,
П.Г.И.,
Н.В.В.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Разпореждане от 14.02.2011г.
Прекратява производството по делото и връща делото на прокурора за отстраняване на допуснатите нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемите
 
17 НОХД No 126/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.С.Д. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 15.02.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А. С.Д. - *** ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.08.2010 год. в гр. Китен, Бургаска обл., от плаж „Атлиман", отнел от владението и собственост на И. С. Б. движими вещи - 1 бр. мобилен телефон марка "**" модел *** на стойност 75.05 лв., 1 бр. мобилен телефон марка "**" модел ** на стойност 126.84 лв., 1 бр. мобилен телефон марка "***" модел ***на стойност 102.15 лв., 2 бр. Сим карти на Глобул на стойност 12.00 лв., 1 бр. Сим карта на М-тел на стойност 6.00 лв. и сумата от 400.00 лв., всичко на обща стойност 722.04 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на опасен рецидив – престъпление по чл. 196 ал.1 т.1, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 29 ал.1 б. „б" от НК, поради което и на основание чл. 196 ал.1 т.1, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 29 ал.1 б. „б" от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБАДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, което на осн. чл. 61, т.2, и чл.60, ал.1 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в затвор.
ОСЪЖДА подсъдимия А. С. Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 212.00 лв. за разноски по делото.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

А.С.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия А. С.Д. - *** ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.08.2010 год. в гр. Китен, Бургаска обл., от плаж „Атлиман", отнел от владението и собственост на И. С. Б. движими вещи - 1 бр. мобилен телефон марка "**" модел *** на стойност 75.05 лв., 1 бр. мобилен телефон марка "**" модел ** на стойност 126.84 лв., 1 бр. мобилен телефон марка "***" модел ***на стойност 102.15 лв., 2 бр. Сим карти на Глобул на стойност 12.00 лв., 1 бр. Сим карта на М-тел на стойност 6.00 лв. и сумата от 400.00 лв., всичко на обща стойност 722.04 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на опасен рецидив – престъпление по чл. 196 ал.1 т.1, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 29 ал.1 б. „б" от НК, поради което и на основание чл. 196 ал.1 т.1, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 29 ал.1 б. „б" от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБАДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, което на осн. чл. 61, т.2, и чл.60, ал.1 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в затвор.
Мотиви от 23.02.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
18 Гражданско дело No 150/2009, I състав Делби П.М.А.,
В.Н.В.,
М.Н.Н.,
В.М.В.,
К.М.П.,
Г.Д.В.,
В.В.В.,
Д.В.В.
В.С.П.,
Ж.С.В.,
М.С.Д.,
ГАРАНТ РБ ЕООД,
АБД ГРУП ООД
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 16.02.2011г.
ДОПУСКА извършването на делба между съделителите: П.М.А., ЕГН-**********, В.Н.В., ЕГН-**********, М.Н.Н., ЕГН-**********, В.М.В., ЕГН-**********, К.М.П., ЕГН-**********, Г.Д.В., ЕГН-**********, В.В.В., ЕГН-**********, Д.В.В., ЕГН-**********, В.С.П., ЕГН-**********, Ж.С.В., ЕГН-********** и М.С.Д., ЕГН-**********, на следните недвижими имоти: 1.Имот с идентификатор 48619.18.39 по к.к. на Царево със стар номер 019021, с площ 7699 кв.м., при съседи: 48619.18.12, 48619.18.33, 48619.18.34, 48619.18.35, 48619.18.40, 48619.18.42, 48619.18.984; 2.Имот с идентификатор 48619.18.40 по к.к. на Царево със стар номер 019020, с площ 7699 кв.м., при съседи: 48619.18.39, 48619.18.41, 48619.18.42, 48619.18.984; 3.Имот с идентификатор 48619.18.41 по к.к. на Царево със стар номер 019022, с площ 9201 кв.м., при съседи: 48619.18.40, 48619.18.42, 48619.18.6, 48619.18.984; 4.Нива с площ от 400 кв.м., пета категория, представляваща имот № 019006 по картата на землището на гр.Царево, при граници: имоти № 019022, 018006-път, 018982, 018035, 019020, 019021, а по действащата кадастрална карта представляваща имот с идентификатор 48619.18.42 с площ от 399кв.м.;; при квоти: 2/3ид.ч. общо за наследниците на С. Ж. В. и 1/3ид.ч. общо за наследниците на К. Ж. Георгиева.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска за делба предявен от П.М.А., ЕГН-**********, В.Н.В., ЕГН-**********, М.Н.Н., ЕГН-**********, В.М.В., ЕГН-**********, К.М.П., ЕГН-**********, Г.Д.В., ЕГН-**********, В.В.В., ЕГН-**********, Д.В.В., ЕГН-********** по отношение на ответниците: „ГАРАНТ-РБ"ЕООД, ЕИК/Булстат 121518342 и „АБД ГРУП"ООД, ЕИК/Булстат 175159470, както и по отношение на следните два имота: 1.Имот с идентификатор 48619.18.589 по к.к. на Царево, с площ 5148 кв.м., при съседи: 48619.12.1, 48619.12.590, 48619.12.603, 48619.12.606, 48619.12.607; 2.Имот с идентификатор 48619.18.38 по к.к. на Царево в м.Елхов дол, с площ 483 кв.м., при съседи: 48619.18.36, 48619.18.37, 48619.18.39,48619.18.42.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на П.М.А., ЕГН-**********, В.Н.В., ЕГН-**********, М.Н.Н., ЕГН-**********, В.М.В., ЕГН-**********, К.М.П., ЕГН-**********, Г.Д.В., ЕГН-**********, В.В.В., ЕГН-********** и Д.В.В., ЕГН-**********, против: В.С.П., ЕГН-**********, Ж.С.В., ЕГН-**********, М.С.Д., ЕГН-**********, „ГАРАНТ-РБ"ЕООД, ЕИК/Булстат 121518342 и „АБД ГРУП"ООД, ЕИК/Булстат 175159470, за прогласяване недействителност на основание чл.76 от ЗН, на договор за покупко-продажба извършен с нотариален акт № 165, т.III, рег.№ 1885, д.№ 523/28.04.2004г. на нотариус М. В, с която Ф. С. Ж., В.С.П. и Ж.С.В. са продали на „ГАРАНТ-РБ"ЕООД, гр.София следния имот: нива в м.Дядо Ильова бахча, представляваща парцел 589 от масив 12, съставляваща имот № 012589, който имот по кадастралната карта на Царево е с настоящ идентификатор 48619.18.589 с площ от 5148кв.м.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на П.М.А., ЕГН-**********, В.Н.В., ЕГН-**********, М.Н.Н., ЕГН-**********, В.М.В., ЕГН-**********, К.М.П., ЕГН-**********, Г.Д.В., ЕГН-**********, В.В.В., ЕГН-********** и Д.В.В., ЕГН-**********, с който иска от съда да приеме за установено, че „ГАРАНТ-РБ"ЕООД, ЕИК/Булстат 121518342 и „АБД ГРУП"ООД, ЕИК/Булстат 175159470, не са собственици на 1/2и.ч. от имота в м.Дядо Ильова бахча с идентификатор 48619.18.589 по кадастралната карта на Царево.

 
19 Гражданско дело No 121/2010, I състав Развод и недейств. на брака И.Д.Д. П.Ц.Д.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 16.02.2011г.
Разводът допуснат и бракът прекратен по вина на съпругата, родителските права върху детето предоставени на бащата, определен режим на лични контакти и присъдена издръжка от 60лв. в тежест на майката, възстановено нейното предбрачно фамилно име, семейното жилище предоставено на съпруга.
 
20 Гражданско дело No 11/2011, I състав Развод по взаимно съгласие Я.А.Д.,
Д.С.Д.
ДСП ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 16.02.2011г., в законна сила от 16.02.2011г.
Разводът допуснат и бракът между страните прекратен по взаимно съгласие. Родителските права върху непълнолетното дете предоставени на майката. На бащата присъдена издръжка от 50лв. Семейното жилище предоставено на майката. Възстановено предбрачното фамилно име на съпругата.
 
21 НОХД No 145/2010, II състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО К.К.Т. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 16.02.2011г.
На осн. чл.288, т.1 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 145/2010г. по описа на ЦРС.
ВРЪЩА делото Районна прокуратура гр.Царево за отстраняване на допуснатите съществени процесуални нарушения довели до ограничаване правото на защита на подсъдима.

 
22 Гражданско дело No 184/1998, I състав Делби М.В.В. В.В.В.,
И.Д.И.,
Я.К.К.,
Р.Т.Н.,
Н.Т.Н.,
Р.К.С.,
Ж.Н.А.,
Д.Н.А.,
Г.Д.В.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 17.02.2011г.
ОБЕЗСИЛВА ПО ПРАВО решението си по настоящото дело с което е поставил в дял и обявил за собственик Р.Т.Н. на делбения имот и го е осъдил да заплати на останалите съделители парични суми за уравняване на дяловете и ИЗНАСЯ на публична продан имота.
 
23 НОХД No 7/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО М.Й.Р. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 17.02.2011г., в законна сила от 07.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М. Й. Р. –*** , ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.05.2007 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, в района на “А.” П.управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “*** модел *** с рег. № *** в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, след като е наказан за същото деяние по административен ред с Наказателно постановление №***г., влязло в сила на 03.05.2007г. на началника на отдел “Пътна полиция” – Столична Дирекция “Полиция” гр.София - престъпление по чл. 343в, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 343в, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител– планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. 100 /сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА М. Й. Р., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимия М. Й. Р., ЕГН *** със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лв. за разноски по делото.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

М.Й.Р.
ПРИЗНАВА подсъдимия М. Й. Р. –*** , ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 343в, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 343в, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител– планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.3. 100 /сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА М. Й. Р., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.ОСЪЖДА подсъдимия М. Й. Р., ЕГН *** със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – гр.Царево сумата в размер на 30.00 лв. за разноски по делото.


Мотиви от 23.02.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
24 НАХД No 301/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО К.Г.Й. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 17.02.2011г., в законна сила от 17.03.2011г.
К.Г.Й.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност К. Г. Й. ЕГН-***, за извършеното от него престъпление по чл.207, ал.1 НК, а именно, че на 21.07.2010г. в около 02,15 часа в гр.К., обл.Б., намерил чужди движими вещи: мобилен телефон марка Нокия, модел 5800 експрес с ИМЕЙ-*** на стойност 514,61лв. и в продължение на една седмица не съобщил за тях на собственика или на властта, и му НАЛАГА административно наказание по реда на чл.78А от НК, глоба в размер на 100.00/сто/лева.
ОСЪЖДА К. Г.Й. да заплати на държавата, по сметка на РС-Царево, сумата от 60.00лв. за разноски по делото.
Вещественото доказателство - мобилен си телефон марка Нокия, модел 5800 експрес с ИМЕЙ-*** да се върне на собственика му - св.А.Р. Р., за което същата да бъде уведомена.

Мотиви от 17.02.2011г.
 
25 Гражданско дело No 131/2009, I състав Вещни искове по ЗСПЗЗ К.П.К.,
А.П.К.,
Т.П.А.,
Х.Г.М.,
К.Г.М.,
З.К.С.,
К.С.П.,
Ф.П.Ф.,
Д.П.М.,
З.Ф.Б.,
М.П.С.,
В.С.Л.,
М.С.С.,
М.П.Т.,
И.А.И.,
С.П.С.,
П.К.С.,
С.А.К.,
Т.А.К.
Д.К.А.,
П.К.Ф.,
К.К.Ф.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 18.02.2011г., в законна сила от 11.03.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ищците: К.П.К., А.П.К., Т.П.А., Х.Г.М., К.Г.М., З.К.С., К.С.П., Ф.П.Ф., Д.П.М., З.Ф.Б., М.П.С., В.С.Л., М.С.С., М.П.Т., И.А.И., С.П.С., П.К.С., С.А.К. и Т.А.К. и ответниците: Д.К.А., П.К.Ф. и К.К.Ф., че наследниците на К П.Ф., бивш жител ***, починала на 27.05.1934г., към момента на кооперирането на земята, са били собственици на харман от 1дка, впоследствие заснет като имот пл.сн.153 от кадастралния план на гр.Приморско от 1962г.
 
26 НОХД No 46/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.П.Б.,
А.Н.Д.,
С.К.И.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 18.02.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С. П. Б.- ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл. 55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затвор.На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното с присъда по НОХД №1619/2008 год. на ЯРС наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание подсъдимият ДА ИЗТЪРПИ ИЗЦЯЛО при първоначален „СТРОГ” режим в затвор
ПРИЗНАВА подсъдимия А. Н. Д. /А.Н. Д./ - ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл. 55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.ПРИЗНАВА подсъдимия С. К. И. -***, ЕГН *** ЗА НЕВИНОВЕН в престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, предл. първо, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.29, ал.1 б.„а" и б.„б" от НК и го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение.ОСЪЖДА С. П. Б. и А. Н. Д., със снета по-горе самоличност, да заплатят на „Албена” АД клон ММЦ, гр.Приморско, представлявано от управител Н. А. В. сумата от 1350,00 лева ведно с лихвата върху тази сума, считано от 05.02.2010 год. до окончателното и изплащане, като отхвърля гражданския иск по отношение на С. К. И. като неоснователен.
ОСЪЖДА С. П. Б. и А. Н. Д., със снета по-горе самоличност, да заплатят в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 54,00 лв. представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск- по 27,00 лева всеки един от тях.
ОСЪЖДА С. П. Б. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 33,00 лв. за разноски по делото.
ОСЪЖДА А. Н. Д., със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 33,00 лв. за разноски по делото.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 1 бр. кирка, 2 бр. лопати, 1 бр. брадва и 1 бр. арматурна ножица, на основание чл. 53 от НК СЕ ОТНЕМАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

С.П.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия С. П. Б.- ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл. 55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затвор.На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното с присъда по НОХД №1619/2008 год. на ЯРС наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание подсъдимият ДА ИЗТЪРПИ ИЗЦЯЛО при първоначален „СТРОГ” режим в затвор

А.Н.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия А. Н. Д. /А.Н. Д./ - ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл. 55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
С.К.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия С. К. И. -***, ЕГН *** ЗА НЕВИНОВЕН в престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, предл. во, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.29, ал.1 б.„а" и б.„б" от НК и го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение.
Мотиви от 02.03.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
27 НАХД No 445/2010, I състав Административни дела Т.И.Т. ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 18.02.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
НП-отменено
 
28 НОХД No 143/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО К.С.Г.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 21.02.2011г., в законна сила от 09.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.С. Г./К.С. К./ - ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 28, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затвор На осн. чл.59, ал.1 от НК от така определеното наказание ПРИСПАДА времето през което подсъдимия е бил задържан, считано от 22.08.2010г.На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия К. С. Г. /К. С.К./ най-тежкото от наложените наказания по НОХД № 11589/2007г. на РС София, в размер на три години лишаване от свобода, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от три години; по НОХД №8262/2005г. на РС София, с което му е наложено глоба в размер на 500.00лв. и НОХД №7207/2009г. на РС София, с което е осъден на пет месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК, се отлага с изпитателен срок от три години, а именно ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от три години.
На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение така определеното общо наказание, а именно ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален „СТРОГ” режим в затвор.
На осн. чл.301, ал.1, т.11 от НПК вещественото доказателство – 1бр. CD марка “LG” модел LAC - М1600R, намиращо се на съхранение в РУП – П да бъде върнато на собственика им Л. И. С..
На осн. чл.301, ал.1, т.11 от НПК веществените доказателства – 1 бр. мобилен телефон марка “Нокия” модел 3500 с ИМЕЙ 352041020049688 с батерия и 1 бр. мобилен телефон марка “Blak Berry”, модел 8310 с ИМЕЙ 358263018612616 с черно кожено калъфче, намиращи се на съхранение в РУП – П, да бъдат върнати на собственика им Г. А. А., чрез адв.Б. П..
На осн. чл.301, ал.1, т.11 от НПК веществените доказателства – намиращи се на съхранение в РУП – П – 1 бр. CD марка “JVC” модел “NO.KD-S8731R” серия №157X1754 с панел, 1 бр.CD марка “Pioneer” модел “DEN-P40MP” серия XP/EW с панел, 1 бр. авторадиокасетофон марка “Clarion” модел “CRH21” № PE-945А, 1 бр. CD марка “JVC” модел “NO.KD-G333” без панел, 1 бр. платнена чанта с надпис “ENIERGIE” с презрамка, светлокафява на цвят, с жълт цвят отвътре, 1 бр. отверка с дървена дръжка с изпилен край, 1 бр. нож, сгъваем, метален с надпис на острието “Smith Wesson”, 1 бр. връзка с четири броя саморъчно изработени ключове и 1 бр. секретен ключ с жълт цвят, 1 бр. връв тъмнокафява на цвят със завързан на нея метален триъгълник с изображение “полумесец със звезда” от едната страна, 1 бр. Сим карта с надпис “Вивател” №89359030000008449041, 3 бр. метални украшения с форми на кръст, котва и сърце, 1 бр. картина с дървена рамка с изображение на кораб и котва, 1 бр. найлонов калъф със син надпис “tecno”, 1 бр. синджир от бял метал със захваната метална форма на “рог” и кубче от безцветен материал-персиглас, 2 бр. флаш памет – с надпис “Kingston” черна на цвят, а другата бяла на цвят с надпис U268 2G, 1 бр. връзка с четири броя секретни ключа и ключодържател червен на цвят във форма на сърце, 1 бр. ключ за автомобил с надпис “Нисан” и дистанционно управление към него, 1 бр. МР-3 черни на цвят – едната с надпис “Trekstor”, 1 бр. зарядно устройство за мобилен телефон “Нокия”, 1 бр. черен калъф за СБ с надпис “Pioneer” и 1 бр. черен калъф за CD с надпис “LG”, 1 бр. мобилен телефон марка “LG” с ИМЕЙ 356548035239167 с керемидено на цвят кожено калъфче, 1 бр. ръчен часовник марка “CAMEL” с надпис “MULTICHRONO” с кожена каишка, 1 бр. синджир метален с форми на сърце – с камък, метално крило бяло на цвят и метални ресни, 2 бр. обеци, метални с кръгла форма, бели на цвят, 1 бр. калъф от плат, черен на цвят за очила, 1 бр. найлонова торбичка с изображение за “Мики Маус”, 1 бр. кожена дамска чанта, лилава на цвят, 1 бр. слънчеви очила с надпис на презрамките “СК”, 1 бр. дамски шал с тигров цвят, 1 бр. брезентова чантичка, черна на цвят с дръжка, с надпис “ADIDAS”, 1 бр. дамска чанта с дръжки, златиста на цвят, кожена, 1 бр. дамски портфейл, кожен, кафяв на цвят, с надпис “ART”, 1 бр. мъжки кожен портфейл, черен на цвят с метален надпис “Qlanxliu”, 1 бр. слънчеви очила с надпис “POLICE”, 1бр. зарядно устройство за мобилен телефон с надпис “Самсунг”, 1 бр. мъжки пуловер, бял на цвят с надпис “LOTTO” с етикет на него 55.00 лв., 1 бр. детска дреха с надпис “Trade mark”, 1 бр. черна найлонова торба, 1 бр. червен сак с бял надпис “Wilson” и сумата от 136 лева и 5 евро, да се върнат на собствениците им.
ОСЪЖДА подсъдимия К. С. Г./ К. С. К./, ЕГН *** със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 212.20 лв. за разноски по делото.


К.С.Г.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.С. Г./К.С. К./ - ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ и т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 28, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затвор На осн. чл.59, ал.1 от НК от така определеното наказание ПРИСПАДА времето през което подсъдимия е бил задържан, считано от 22.08.2010г.На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия К. С. Г. /К. С.К./ най-тежкото от наложените наказания по НОХД № 11589/2007г. на РС София, в размер на три години лишаване от свобода, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от три години; по НОХД №8262/2005г. на РС София, с което му е наложено глоба в размер на 500.00лв. и НОХД №7207/2009г. на РС София, с което е осъден на пет месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК, се отлага с изпитателен срок от три години, а именно ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от три години.
На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение така определеното общо наказание, а именно ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален „СТРОГ” режим в затвор.
На осн. чл.301, ал.1, т.11 от НПК вещественото доказателство – 1бр. CD марка “LG” модел LAC - М1600R, намиращо се на съхранение в РУП – П да бъде върнато на собственика им Л. И. С..
На осн. чл.301, ал.1, т.11 от НПК веществените доказателства – 1 бр. мобилен телефон марка “Нокия” модел 3500 с ИМЕЙ 352041020049688 с батерия и 1 бр. мобилен телефон марка “Blak Berry”, модел 8310 с ИМЕЙ 358263018612616 с черно кожено калъфче, намиращи се на съхранение в РУП – П, да бъдат върнати на собственика им Г. А. А., чрез адв.Б. П..
На осн. чл.301, ал.1, т.11 от НПК веществените доказателства – намиращи се на съхранение в РУП – П – 1 бр. CD марка “JVC” модел “NO.KD-S8731R” серия №157X1754 с панел, 1 бр.CD марка “Pioneer” модел “DEN-P40MP” серия XP/EW с панел, 1 бр. авторадиокасетофон марка “Clarion” модел “CRH21” № PE-945А, 1 бр. CD марка “JVC” модел “NO.KD-G333” без панел, 1 бр. платнена чанта с надпис “ENIERGIE” с презрамка, светлокафява на цвят, с жълт цвят отвътре, 1 бр. отверка с дървена дръжка с изпилен край, 1 бр. нож, сгъваем, метален с надпис на острието “Smith Wesson”, 1 бр. връзка с четири броя саморъчно изработени ключове и 1 бр. секретен ключ с жълт цвят, 1 бр. връв тъмнокафява на цвят със завързан на нея метален триъгълник с изображение “полумесец със звезда” от едната страна, 1 бр. Сим карта с надпис “Вивател” №89359030000008449041, 3 бр. метални украшения с форми на кръст, котва и сърце, 1 бр. картина с дървена рамка с изображение на кораб и котва, 1 бр. найлонов калъф със син надпис “tecno”, 1 бр. синджир от бял метал със захваната метална форма на “рог” и кубче от безцветен материал-персиглас, 2 бр. флаш памет – с надпис “Kingston” черна на цвят, а другата бяла на цвят с надпис U268 2G, 1 бр. връзка с четири броя секретни ключа и ключодържател червен на цвят във форма на сърце, 1 бр. ключ за автомобил с надпис “Нисан” и дистанционно управление към него, 1 бр. МР-3 черни на цвят – едната с надпис “Trekstor”, 1 бр. зарядно устройство за мобилен телефон “Нокия”, 1 бр. черен калъф за СБ с надпис “Pioneer” и 1 бр. черен калъф за CD с надпис “LG”, 1 бр. мобилен телефон марка “LG” с ИМЕЙ 356548035239167 с керемидено на цвят кожено калъфче, 1 бр. ръчен часовник марка “CAMEL” с надпис “MULTICHRONO” с кожена каишка, 1 бр. синджир метален с форми на сърце – с камък, метално крило бяло на цвят и метални ресни, 2 бр. обеци, метални с кръгла форма, бели на цвят, 1 бр. калъф от плат, черен на цвят за очила, 1 бр. найлонова торбичка с изображение за “Мики Маус”, 1 бр. кожена дамска чанта, лилава на цвят, 1 бр. слънчеви очила с надпис на презрамките “СК”, 1 бр. дамски шал с тигров цвят, 1 бр. брезентова чантичка, черна на цвят с дръжка, с надпис “ADIDAS”, 1 бр. дамска чанта с дръжки, златиста на цвят, кожена, 1 бр. дамски портфейл, кожен, кафяв на цвят, с надпис “ART”, 1 бр. мъжки кожен портфейл, черен на цвят с метален надпис “Qlanxliu”, 1 бр. слънчеви очила с надпис “POLICE”, 1бр. зарядно устройство за мобилен телефон с надпис “Самсунг”, 1 бр. мъжки пуловер, бял на цвят с надпис “LOTTO” с етикет на него 55.00 лв., 1 бр. детска дреха с надпис “Trade mark”, 1 бр. черна найлонова торба, 1 бр. червен сак с бял надпис “Wilson” и сумата от 136 лева и 5 евро, да се върнат на собствениците им.
ОСЪЖДА подсъдимия К. С. Г./ К. С. К./, ЕГН *** със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 212.20 лв. за разноски по делото.


Мотиви от 28.02.2011г.
Мотивите предадени на 28.02.2011
 
29 НАХД No 439/2010, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) КЕРАМИК КОМЕРС ООД ТД НА НАП Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 21.02.2011г., в законна сила от 17.03.2011г.
НП-потвърдено
 
30 НАХД No 440/2010, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) КЕРАМИК КОМЕРС ООД ТД НА НАП Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 21.02.2011г., в законна сила от 17.03.2011г.
НП-потвърдено
 
31 НОХД No 28/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Б.П.,
Т.Б.И.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 22.02.2011г., в законна сила от 22.02.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №28/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия А.Б.П. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 04.07.2008г. в гр.П., обл.Б., ул.***, от магазин *** в съучастие като съизвършител с подс. И. отнели от владението на св.Р.Н.К. движими вещи – 15бр. ръчни часовници марка “ЕМ-джи-таим” на стойност 187.50 лв., 17 чифта дънки марка “Джъмпер” на стойност 722.50 лв., 16 бр. къси мъжки панталони на стойност 440.00 лв., 6 бр. ризи на стойност 135.00 лв., 6 бр. мъжки спортни комплекти марка “Джъмпер” на стойност 240.00 лв., 5 бр. суитчъри на стойност 190.00 лв., 7 бр. дамски комплекти – потник с пола на стойност 133.00 лв., 2 бр. къси дамски панталони на стойност 30.00 лв., всичко на обща стойност 2078.00 лева собственост на ***, представлявано от св.Р.Н.К., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени.
За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК подсъдимият А.Б.П. ще изтърпи наказание при условията на. чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК и чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 100/сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №28/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Т.Б.И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 04.07.2008г. в гр.П., обл.Б., ул.***, от магазин ***в съучастие като съизвършител с подс.П. отнели от владението на св.Р.Н.К. движими вещи – 15бр. ръчни часовници марка “ЕМ-джи-таим” на стойност 187.50 лв., 17 чифта дънки марка “Джъмпер” на стойност 722.50 лв., 16 бр. къси мъжки панталони на стойност 440.00 лв., 6 бр. ризи на стойност 135.00 лв., 6 бр. мъжки спортни комплекти марка “Джъмпер” на стойност 240.00 лв., 5 бр. суитчъри на стойност 190.00 лв., 7 бр. дамски комплекти – потник с пола на стойност 133.00 лв., 2 бр. къси дамски панталони на стойност 30.00 лв., всичко на обща стойност 2078.00 лева собственост на “Джъмпер” ООД, представлявано от св.Р.Н.К., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени.
За посоченото престъпление по чл. 197, т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК подсъдимият Т.Б.И., ЕГН *** ще изтърпи наказание при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, вр. чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 100 /сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Веществени доказателства-няма.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 2078.00 лева са възстановени.
ОСЪЖДА А.Б.П. и Т.Б.И. да заплатят в полза на държавата по сметка на районен съд Царево сумата в размер на 157.00 лв., по 78.50 лв. за всеки един от тях за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението по отношение на двамата подсъдими за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №28/2011г.

А.Б.П.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №28/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К.и подсъдимия А.Б.П. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 04.07.2008г. в гр.П., обл.Б., ул.***, от магазин *** в съучастие като съизвършител с подс. И. отнели от владението на св.Р.Н.К. движими вещи – 15бр. ръчни часовници марка “ЕМ-джи-таим” на стойност 187.50 лв., 17 чифта дънки марка “Джъмпер” на стойност 722.50 лв., 16 бр. къси мъжки панталони на стойност 440.00 лв., 6 бр. ризи на стойност 135.00 лв., 6 бр. мъжки спортни комплекти марка “Джъмпер” на стойност 240.00 лв., 5 бр. суитчъри на стойност 190.00 лв., 7 бр. дамски комплекти – потник с пола на стойност 133.00 лв., 2 бр. къси дамски панталони на стойност 30.00 лв., всичко на обща стойност 2078.00 лева собственост на ***ООД, представлявано от св.Р.Н.К., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени.
За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК подсъдимият А.Б.П. ще изтърпи наказание при условията на. чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК и чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 100/сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Т.Б.И.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №28/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Т.Б.И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 04.07.2008г. в гр.П., обл.Б., ул.***, от магазин *** в съучастие като съизвършител с подс.П. отнели от владението на св.Р.Н.К. движими вещи – 15бр. ръчни часовници марка “ЕМ-джи-таим” на стойност 187.50 лв., 17 чифта дънки марка “Джъмпер” на стойност 722.50 лв., 16 бр. къси мъжки панталони на стойност 440.00 лв., 6 бр. ризи на стойност 135.00 лв., 6 бр. мъжки спортни комплекти марка “Джъмпер” на стойност 240.00 лв., 5 бр. суитчъри на стойност 190.00 лв., 7 бр. дамски комплекти – потник с пола на стойност 133.00 лв., 2 бр. къси дамски панталони на стойност 30.00 лв., всичко на обща стойност 2078.00 лева собственост на ***, представлявано от св.Р.Н.К., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на досъдебното производство отнетите вещи са възстановени.
За посоченото престъпление по чл. 197, т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК подсъдимият Т.Б.И., ЕГН *** ще изтърпи наказание при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, вр. чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 100 /сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.


 
32 НОХД No 132/2010, I състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.И.К.,
Е.М.Д.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 23.02.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.И.К. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.07.2010г. в гр.П., обл.Б. в градинката пред сградата на Община П. в съучастие като съизвършител с подсъдимия Е. М. Д. след нанасяне на удари с ритници и юмруци причинил на св.К. К. А. средна телесна повреда, изразяваща се в увреждане на пръстите на ръцете, довело до трайно затруднение движението на горни крайници за срок от около 1,5 – 2 месеца при обичайно протичане на оздравителния процес, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, като телесната повреда е била причинена в състояние на силно раздразнение предизвикано от пострадалия с насилие – престъпление по чл.132, ал.1, т.2, вр. чл.129, ал.2, предл. трето, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, като го оправдава по по-тежко квалифицирания състав на престъпление по чл.129, ал.2 от НК, но като счете, че престъплението е извършено поради лекомислие и не представлява голяма обществена опасност и спрямо подсъдимия могат да се приложат успешно възпитателните мерки по ЗБППМН на осн. чл.61, ал.1 и ал.2 от НК НЕ ГО ОСЪЖДА и изпраща преписката на Комисия за БППМН – към Община гр.П. за налагане на възпитателна мярка по ЗБППМН.
ПРИЗНАВА подсъдимия Е.М.Д. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.07.2010г. в гр.П., обл.Б. в градинката пред сградата на Община П.в съучастие като съизвършител с подсъдимия А.И.К. след нанасяне на удари с ритници и юмруци причинил на св.К.К. А. средна телесна повреда, изразяваща се в увреждане на пръстите на ръцете, довело до трайно затруднение движението на горни крайници за срок от около 1,5 – 2 месеца при обичайно протичане на оздравителния процес, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, като телесната повреда е била причинена в състояние на силно раздразнение предизвикано от пострадалия с насилие – престъпление по чл.132, ал.1, т.2, вр. чл.129, ал.2, предл. трето, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, като го оправдава по по-тежко квалифицирания състав на престъпление по чл.129, ал.2 от НК, но като счете, че престъплението е извършено поради лекомислие и не представлява голяма обществена опасност и спрямо подсъдимият могат да се приложат успешно възпитателните мерки по ЗБППМН на осн. чл.61, ал.1 и ал.2 от НК НЕ ГО ОСЪЖДА и изпраща преписката на Комисия за БППМН – към Община гр.П. за налагане на възпитателна мярка по ЗБППМН.
ОСЪЖДА А. И. К. и Е. М. Д. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 50.00лв., по 25.00лв. за всеки от тях за разноски по делото.

А.И.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.И.К. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.07.2010г. в гр.П., обл.Б. в градинката пред сградата на Община П. в съучастие като съизвършител с подсъдимия Е. М. Д. след нанасяне на удари с ритници и юмруци причинил на св.К. К. А. средна телесна повреда, изразяваща се в увреждане на пръстите на ръцете, довело до трайно затруднение движението на горни крайници за срок от около 1,5 – 2 месеца при обичайно протичане на оздравителния процес, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, като телесната повреда е била причинена в състояние на силно раздразнение предизвикано от пострадалия с насилие – престъпление по чл.132, ал.1, т.2, вр. чл.129, ал.2, предл. трето, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, като го оправдава по по-тежко квалифицирания състав на престъпление по чл.129, ал.2 от НК, но като счете, че престъплението е извършено поради лекомислие и не представлява голяма обществена опасност и спрямо подсъдимия могат да се приложат успешно възпитателните мерки по ЗБППМН на осн. чл.61, ал.1 и ал.2 от НК НЕ ГО ОСЪЖДА и изпраща преписката на Комисия за БППМН – към Община гр.П. за налагане на възпитателна мярка по ЗБППМН.

Е.М.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Е.М.Д. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.07.2010г. в гр.П., обл.Б. в градинката пред сградата на Община П.в съучастие като съизвършител с подсъдимия А.И.К. след нанасяне на удари с ритници и юмруци причинил на св.К.К. А. средна телесна повреда, изразяваща се в увреждане на пръстите на ръцете, довело до трайно затруднение движението на горни крайници за срок от около 1,5 – 2 месеца при обичайно протичане на оздравителния процес, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, като телесната повреда е била причинена в състояние на силно раздразнение предизвикано от пострадалия с насилие – престъпление по чл.132, ал.1, т.2, вр. чл.129, ал.2, предл. трето, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, като го оправдава по по-тежко квалифицирания състав на престъпление по чл.129, ал.2 от НК, но като счете, че престъплението е извършено поради лекомислие и не представлява голяма обществена опасност и спрямо подсъдимият могат да се приложат успешно възпитателните мерки по ЗБППМН на осн. чл.61, ал.1 и ал.2 от НК НЕ ГО ОСЪЖДА и изпраща преписката на Комисия за БППМН – към Община гр.П. за налагане на възпитателна мярка по ЗБППМН.
ОСЪЖДА А. И. К. и Е. М. Д. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 50.00лв., по 25.00лв. за всеки от тях за разноски по делото.

Мотиви от 01.03.2011г.
Мотивите предадени на 01.03.2011
 
33 НАХД No 433/2010, II състав Административни дела Л.С.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 23.02.2011г., в законна сила от 18.11.2011г.
НП-потвърдено
 
34 НОХД No 19/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ц.А.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 23.02.2011г., в законна сила от 11.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ц. А. К. ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от неустановена дата през месец септември 2010г. до 02.12.2010г. в гр.П., обл.Б. в почивна база “**” от каравана, от бунгала и работилница в почивната база, в условията на продължавана престъпна дейност чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и чрез използване на техническо средство – ключ отнел от владението и собственост на Б. Х.Р.движими вещи – 1бр. моторен трион марка “Щил”, модел 181 на стойност 225.00лв., 1бр. златен синджир с тегло 9.28 грама, изработен от 14 каратово злато, проба 585, с плетка множество халки една в друга на стойност 455.00лв., 1бр. велосипед марка “Еверест” на стойност 105.00лв., 1бр. телевизор марка “Голдстар” 51 инча на стойност 100.00лв., 1бр. телевизор марка “Филипс”, 14 инча на стойност 65.00лв., 2бр. телевизори марка “Нео”, 14 инча на стойност 204.74лв., 100 литра дизелово гориво на стойност 222.00 лева, 1бр. телевизор марка “Нео”, 14 инча на стойност 102.37 лева, всичко на обща стойност 1479.11 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, буква “а” и “б” от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор при първоначален „строг” режим.
На осн. чл.27, ал.2, вр. ал.1 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наказанието по настоящата присъда към неизтърпяната част от наказанието наложено на подсъдимия Ц. А. К. по НОХД №50/2010г. на РС Царево.
Веществените доказателства – 1бр. телевизор марка „Телефункен”, модел „Пал колор МР 142 S”, 14 инча, с неустановен собственик, който се намира на съхранение в РУП П да бъде върнат на собственика му.
ОСЪЖДА Ц. А.К.да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 115.00лв. за разноски по делото.

Ц.А.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ц. А. К. ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от неустановена дата през месец септември 2010г. до 02.12.2010г. в гр.П., обл.Б. в почивна база “**” от каравана, от бунгала и работилница в почивната база, в условията на продължавана престъпна дейност чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и чрез използване на техническо средство – ключ отнел от владението и собственост на Б. Х.Р.движими вещи – 1бр. моторен трион марка “Щил”, модел 181 на стойност 225.00лв., 1бр. златен синджир с тегло 9.28 грама, изработен от 14 каратово злато, проба 585, с плетка множество халки една в друга на стойност 455.00лв., 1бр. велосипед марка “Еверест” на стойност 105.00лв., 1бр. телевизор марка “Голдстар” 51 инча на стойност 100.00лв., 1бр. телевизор марка “Филипс”, 14 инча на стойност 65.00лв., 2бр. телевизори марка “Нео”, 14 инча на стойност 204.74лв., 100 литра дизелово гориво на стойност 222.00 лева, 1бр. телевизор марка “Нео”, 14 инча на стойност 102.37 лева, всичко на обща стойност 1479.11 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, буква “а” и “б” от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор при първоначален „строг” режим.
На осн. чл.27, ал.2, вр. ал.1 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наказанието по настоящата присъда към неизтърпяната част от наказанието наложено на подсъдимия Ц. А. К. по НОХД №50/2010г. на РС Царево.
Веществените доказателства – 1бр. телевизор марка „Телефункен”, модел „Пал колор МР 142 S”, 14 инча, с неустановен собственик, който се намира на съхранение в РУП П да бъде върнат на собственика му.
ОСЪЖДА Ц. А.К.да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 115.00лв. за разноски по делото.

Мотиви от 28.02.2011г.
Мотивите предадени на 28.02.2011г.
 
35 Гражданско дело No 122/2010, II състав Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД А.Е.Х. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 24.02.2011г., в законна сила от 01.04.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ЕИК: 130697606, че А.Е.Х., ЕГН: *** дължи изпълнение на парично задължение към „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ЕИК: 130697606, в размер на 593,53 лева- главница, 109,19 лева- обезщетение за забава от 30.10.2008 год. до 29.09.2010 год. или общо сумата в размер на 702,72 лева, ведно със законната лихва върху дължимите суми считано от 29.09.2010 год. до окончателното им изплащане.
ОСЪЖДА А.Е.Х., ЕГН: *** да заплати на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ЕИК: 130697606 сумата от 150,00 лв. за направени по делото разноски.


 
36 Гражданско дело No 124/2010, II състав Облигационни искове ОБЩИНА ЦАРЕВО Т.Л.Ц. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 24.02.2011г., в законна сила от 22.03.2011г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Договора за отстъпено право на строеж в УПИ ** по ПУП на гр. Приморско, целият с площ от ** кв. м. в кадастралната карта този имот фигурира като имот с идентификатор ** с площ от ** кв. м. и със съседи: имоти с идентификатори **, **, **, **, **,**. сключен на 19.09.2005 г. между Община Приморско и Т. Л. Ц., поради противоречие със закона и липса на основание за сключването му.
ОСЪЖДА Т. Л. Ц.да предаде на Община Приморско, владението върху имот- частна общинска собственост, представляващ ** по ПУП на гр. Приморско, целият с площ от** кв. м. част от който имот с площ от ** кв. м. фигурира по кадастралната карта на гр. Приморско като имот с идентификатор **.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.


 
37 Гражданско дело No 2/2011, II състав Чл.19 ЗГР Г.И.К. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО,
ОБЩИНА БУРГАС
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 24.02.2011г., в законна сила от 16.03.2011г.
ДОПУСКА ПРОМЯНА в данните за гражданско състояние на Г.И.К.от с. Л., община Ц., обл. Б., ул.*** № , ЕГН ***- промяна на датата на раждане и ЕГН отразени в акта за раждане- от *** год. на 1***год. и от ЕГН ********** на ЕГН **********.
 
38 Гражданско дело No 16/2011, I състав Издръжка Т.М.И. Р.Т.М. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 24.02.2011г., в законна сила от 07.03.2011г.
Прекратява производството по делото и връща исковата молба, поради неотстраняване на нередовностите в срок.
 
39 НАХД No 441/2010, II състав Административни дела КЕРАМИК КОМЕРС ООД ТД НА НАП Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 25.02.2011г., в законна сила от 23.03.2011г.
НП-потвърдено
 
40 НАХД No 302/2011, II състав Административни дела Е.С.П. ИА ПО ЛЕКАРСТВАТА КЪМ МЗ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 25.02.2011г.
НП-потвърдено
 
41 Гражданско дело No 3/2011, II състав Вещни искове БУЛГАРКОНТРОЛА ЕООД ОБЩИНА ГР.ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 28.02.2011г.
Прекратява производството поради недупостимост на исковете
 
42 ЧНД No 2001/2011, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК   РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
И.П.Й.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 28.02.2011г., в законна сила от 08.03.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НЧД №2001 от 2011г. по описа на Районен съд Царево.
Определението подлежи на обжалване или протест в седемдневен срок от днес пред Окръжен съд Бургас.