РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.02.2010г. до 28.02.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 119/2009, I състав Облигационни искове Д.Г.Т.,
А.Г.Т.,
Ц.Г.Р.,
К.Й.Ш.,
Н.Й.Х.,
Ц.Й.П.,
С.С.К.,
Л.С.К.,
Д.П.К.,
П.Д.К.,
С.Д.К.,
Л.С.Д.
ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 02.02.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №119/2009г. по описа на ЦРС като, ако ищците предявят отново същия иск, се прилага чл.232, изр. второ от ГПК.
 
2 НАХД No 443/2009, II състав По ЗД по пътищата В.Д.Д. СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС,
С.К.П.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.02.2010г.
НП-потвърдено
 
3 НОХД No 12/2010, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Ю.М.К. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 02.02.2010г., в законна сила от 02.02.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 12/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Ю.М.К. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв. Б., съгласно условията на което обвиняемият Ю.М.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 1726, ал.1 от НК, а именно, че на 16.09.2009 год. в гр.Приморско, обл. Бургаска в търговски обект на ул. "Зора" в качеството си на упълномощено лице на ЕТ "МАК- Мехмед Катърджьолу" гр.Бургас използвал в търговската дейност марка "Адидас"- " Adidas AG GERMANY и марка ""Найк" - NIKE international Etd", USA, а именно - 81 бр.анцузи марка "Адидас" на стойност 3 645.00 лева, 13 бр.тениски марка "Адидас" на стойност 195.00 лева, 10 бр.спортни панталони 7/8 марка "Адидас" на стойност 180.00 лева, 15 бр.спортни клинове марка "Адидас" на стойност 225.00 лева, 10 бр.къси панталони марка "Адидас" на стойност 250.00 лева, 3 бр.панталони марка "Адидас" на стойност 60.00 лева, 5 бр.анураци с качулка марка "Адидас" на стойност 175.00 лева, 5 бр.блузи с дълъг ръкав марка "Адидас" на стойност 125.00 лева и 3 бр.блузи с дълъг ръкав марка "Найк" на стойност 75.00 лева, всичко на обща стойност 4 930.00 лева, без съгласието на притежателя на изключителното право - "Адидас- Adidas AG GERMANY" и "Найк" - NIKE international Etd", USA.
За посоченото престъпление обвиняемият Ю.М.К., ЕГН ********** на основание чл.172б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, буква "б" от НК ще изтърпи наказание "ПРОБАЦИЯ" при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т. 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА обвиняемия Ю.М.К., ЕГН ********** да заплати ГЛОБА в размер на 300.00 лв.
Веществени доказателства - 81 бр.анцузи марка "Адидас, 13 бр.тениски марка "Адидас", 10 бр.спортни панталони 7/8 марка "Адидас", 15 бр.спортни клинове марка "Адидас", 10 бр.къси панталони марка "Адидас", 3 бр.панталони марка "Адидас" , 5 бр.анураци с качулка марка "Адидас" , 5 бр.блузи с дълъг ръкав марка "Адидас" и 3 бр.блузи с дълъг ръкав марка "Найк" СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и СЕ УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 1726, ал. 3, вр. ал.1 от НК, вр. чл.53, ал.1, буква "б" от НК.
ОСЪЖДА Ю.М.К., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 275.00 лв. за разноски по делото.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 12/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия Ю.М.К., ЕГН ********** е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Ю.М.К., ЕГН ********** мярка за неотклонение "Подписка"
Определението относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7- дневен срок от днес.


Ю.М.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 12/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Ю.М.К. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв. Б., съгласно условията на което обвиняемият Ю.М.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 1726, ал.1 от НК, а именно, че на 16.09.2009 год. в гр.Приморско, обл. Бургаска в търговски обект на ул. "Зора" в качеството си на упълномощено лице на ЕТ "МАК- Мехмед Катърджьолу" гр.Бургас използвал в търговската дейност марка "Адидас"- " Adidas AG GERMANY и марка ""Найк" - NIKE international Etd", USA, а именно - 81 бр.анцузи марка "Адидас" на стойност 3 645.00 лева, 13 бр.тениски марка "Адидас" на стойност 195.00 лева, 10 бр.спортни панталони 7/8 марка "Адидас" на стойност 180.00 лева, 15 бр.спортни клинове марка "Адидас" на стойност 225.00 лева, 10 бр.къси панталони марка "Адидас" на стойност 250.00 лева, 3 бр.панталони марка "Адидас" на стойност 60.00 лева, 5 бр.анураци с качулка марка "Адидас" на стойност 175.00 лева, 5 бр.блузи с дълъг ръкав марка "Адидас" на стойност 125.00 лева и 3 бр.блузи с дълъг ръкав марка "Найк" на стойност 75.00 лева, всичко на обща стойност 4 930.00 лева, без съгласието на притежателя на изключителното право - "Адидас- Adidas AG GERMANY" и "Найк" - NIKE international Etd", USA.
За посоченото престъпление обвиняемият Ю.М.К., ЕГН ********** на основание чл.172б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, буква "б" от НК ще изтърпи наказание "ПРОБАЦИЯ" при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т. 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА обвиняемия Ю.М.К., ЕГН ********** да заплати ГЛОБА в размер на 300.00 лв.
Веществени доказателства - 81 бр.анцузи марка "Адидас, 13 бр.тениски марка "Адидас", 10 бр.спортни панталони 7/8 марка "Адидас", 15 бр.спортни клинове марка "Адидас", 10 бр.къси панталони марка "Адидас", 3 бр.панталони марка "Адидас" , 5 бр.анураци с качулка марка "Адидас" , 5 бр.блузи с дълъг ръкав марка "Адидас" и 3 бр.блузи с дълъг ръкав марка "Найк" СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и СЕ УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 1726, ал. 3, вр. ал.1 от НК, вр. чл.53, ал.1, буква "б" от НК.
ОСЪЖДА Ю.М.К., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 275.00 лв. за разноски по делото. Причинени от деянието имуществени вреди - няма.


 
4 НОХД No 1/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.П.Д. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 03.02.2010г.
ПРИЗНАВА Подсъдимия Т.П.Д. - роден на ***г***, живущ *** ************************* ***, *************************, ****************************************************************, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 02.09.2009 г. в ******************************, чрез използване на техническо средство - дебитна карта на Обединена Българска банка №*********, отнел от владението на М.Г.С., собственост на М.Г.С. движими вещи - сумата от 360.00лв., лична карта №********* свидетелство за управление на МПС №******** свидетелство за регистрация на МПС №********, 1бр. застраховка гражданска отговорност на лек автомобил №*****, 1бр. карта на "Шел" с надпис "Смарт", 1бр. квитанция за платен данък на лек автомобил №********., 1бр. контролен талон за гражданска отговорност №********, 1бр. контролен талон към свидетелство за управление №******** 1бр. знак за ГТП №********и 1бр. дебитна карта на Обединена Българска банка №*********, ведно с бележка с ПИН - код на картата, всичко на обща стойност 360.00лв., без неговото съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на повторност - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСАЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален "строг" режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор и затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
ОСЪЖДА Т.П.Д. да заплати на М.Г.С., ЕГН ********** сумата от 360.00лв. причинени му от престъплението имуществени вреди.
ОСЪЖДА подсъдимия Т.П.Д. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 95.00 лв. за разноски по делото, както и сумата в размер на 50.00лв. държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
Веществените доказателства - 1бр. празна картонена опаковка с надпис "Trussardi Inside" 30ml., 1бр. визитна картичка на Озон такси, 1бр. дебитна карта на Обединена Българска Банка №*********, бележка с ПИН - код на картата, 5бр. разписки от банкомат да бъдат върнати на собственика, а ако не бъдат потърсени в едногодишен срок да бъдат предадени за унищожаване предвид липсата на стойност.
Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.


Т.П.Д.
ПРИЗНАВА Подсъдимия Т.П.Д. - роден на ***г***, живущ *** ************************* ***, *************************, ****************************************************************, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 02.09.2009 г. в ******************************, чрез използване на техническо средство - дебитна карта на Обединена Българска банка №*********, отнел от владението на М.Г.С., собственост на М.Г.С. движими вещи - сумата от 360.00лв., лична карта №********* свидетелство за управление на МПС №******** свидетелство за регистрация на МПС №********, 1бр. застраховка гражданска отговорност на лек автомобил №*****, 1бр. карта на "Шел" с надпис "Смарт", 1бр. квитанция за платен данък на лек автомобил №********., 1бр. контролен талон за гражданска отговорност №********, 1бр. контролен талон към свидетелство за управление №******** 1бр. знак за ГТП №********и 1бр. дебитна карта на Обединена Българска банка №*********, ведно с бележка с ПИН - код на картата, всичко на обща стойност 360.00лв., без неговото съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на повторност - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСАЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален "строг" режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор и затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
ОСЪЖДА Т.П.Д. да заплати на М.Г.С., ЕГН ********** сумата от 360.00лв. причинени му от престъплението имуществени вреди.
ОСЪЖДА подсъдимия Т.П.Д. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 95.00 лв. за разноски по делото, както и сумата в размер на 50.00лв. държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
Веществените доказателства - 1бр. празна картонена опаковка с надпис "Trussardi Inside" 30ml., 1бр. визитна картичка на Озон такси, 1бр. дебитна карта на Обединена Българска Банка №*********, бележка с ПИН - код на картата, 5бр. разписки от банкомат да бъдат върнати на собственика, а ако не бъдат потърсени в едногодишен срок да бъдат предадени за унищожаване предвид липсата на стойност.
Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.


Мотиви от 08.02.2010г.
Мотивите предадени на 08.02.2010
 
5 НАХД No 388/2009, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.Г.Д. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 04.02.2010г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност обвиняемия П.Г.Д., ЕГН **********,***, за извършено от него престъпление по чл. 323а, ал. 1 от НК, за това, че за времето 13.09.2006 год. до 23.05.2008 год. в гр. Ахтопол, обл. Бургаска, в м. "Айроди" в ПИ 055001, построил бетонов фундамент за сграда със санитарен възел върху земеделска земя, без да има право на това и му НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 1000,00 /хиляда/лева.
ОСЪЖДА П.Г.Д., ЕГН **********,*** да заплати в полза на държавата направените по делото разноски в размер на 355,00 (триста петдесет и пет) лева.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15- дневен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.Мотиви от 04.02.2010г.
 
6 НАХД No 411/2009, II състав По ЗД по пътищата И.Д.Б. РУ НА МВР ЦАРЕВО,
С.Г.Г.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 04.02.2010г.
НП-потвърдено
 
7 НАХД No 439/2009, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.П.Т. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 04.02.2010г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност обвиняемия Р.П.Т., ЕГН **********,*** 16а, за извършено от него престъпление по чл. 235, ал. 1 от НК, за това, че на 06.09.2009 год. в с. Лозенец, обл. Бургаска, м. "Камарата" без редовно писмено, позволително изсякъл и добил от горския фонд 1.6 плътни кубически метра дъбови дърва и му НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 1000,00 /хиляда/лева.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1 бр. моторен трион марка "Хускварна" модел 55 с № 9670522-00, комплект с шина и верига и 1 бр. пластмасов предпазител за шина, ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им Кирил Киров.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1 бр. полиетиленова торба, 1 бр. бутилка от минерална вода 0.5 л. съдържаща около 100 гр. масло, 1 бр. бутилка от минерална вода 0.5 л. ДА СЕ ОТНЕМАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15- дневен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.

Мотиви от 04.02.2010г.
 
8 Гражданско дело No 133/2009, I състав Искове по СК М.Д.Г. А.И.А.,
ДСП ПРИМОРСКО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 08.02.2010г., в законна сила от 04.03.2010г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху детето И.А.А., ЕГН-**********, на майката М.Д.Г., ЕГН-**********, като ОПРЕДЕЛЯ режим на свиждане на бащата А.И.А., ЕГН-********** с детето - един път в месеца, първа или трета седмица, от 14.00 часа в петък до 18.00 часа в неделя, с преспиване, както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, като отхвърля иска в частта му с която е поискан от майката режим на свиждане - всяка първа и трета събота на месеца от 08.00 до 18.00 часа, както и 30 дни в годината, когато майката не е в платен годишен отпуск.
ОСЪЖДА А.И.А., ЕГН-**********, да заплати издръжка за минало време за периода от 01.07.2009г. до 26.11.2009г., на детето си И.А.А., ЕГН-**********, чрез неговата майка и законен представител М.Д.Г., ЕГН-**********, в размер на 80.00лв. (осемдесет лева) месечно.
ОСЪЖДА А.И.А., ЕГН-**********, да заплаща издръжка на детето си И.А.А., ЕГН-**********, чрез неговата майка и законен представител М.Д.Г., ЕГН-**********, в размер на 80.00лв. (осемдесет лева) месечно до 5-то число на текущия месец, начиная от 26.11.2009г. до настъпването на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.
ОСЪЖДА А.И.А. да заплати на И.А.А., чрез неговата майка и законен представител М.Д.Г., сумата от 100.00лв. за разноски по делото.
ОСЪЖДА А.И.А. да заплати на Районен съд гр.Царево сумата от 215.20лв., представляваща държавни такси за исковете.

 
9 НОХД No 13/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Г.Д.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 08.02.2010г., в законна сила от 08.02.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Г.Д.А. - роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.Ропотамо №76, българин, български гражданин, с висше образование, управител на ЕТ "Дита-Г-Г.А.", женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв. С., съгласно условията на което обвиняемият Г.Д.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1от НК, а именно, че на 30.01.2010г. около 17.35ч. в гр.Приморско, Бургаска обл., по ул.Трети март управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Лада", модел "Самара" с рег. № А 3145 ВР, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2,18 промила на хиляда установено по надлежния ред - с химическа експертиза №76/01.02.2010г. на БНТЛ при ОД на МВР - гр. Бургас.
За посоченото престъпление обвиняемият Г.Д.А., ЕГН ********** ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2 т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител-планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Г.Д.А., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 30.01.2010г.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.
Веществени доказателства-няма.
ОСЪЖДА Г.Д.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр. Царево сумата в размер на 32.00лв. за разноски по делото.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №13/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Г.Д.А., ЕГН ********** мярка за неотклонение "Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.

Г.Д.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Г.Д.А. - роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.Ропотамо №76, българин, български гражданин, с висше образование, управител на ЕТ "Дита-Г-Г.А.", женен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв. С., съгласно условията на което обвиняемият Г.Д.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1от НК, а именно, че на 30.01.2010г. около 17.35ч. в гр.Приморско, Бургаска обл., по ул.Трети март управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Лада", модел "Самара" с рег. № А 3145 ВР, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2,18 промила на хиляда установено по надлежния ред - с химическа експертиза №76/01.02.2010г. на БНТЛ при ОД на МВР - гр. Бургас.
За посоченото престъпление обвиняемият Г.Д.А., ЕГН ********** ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2 т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител-планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Г.Д.А., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 30.01.2010г.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.
Веществени доказателства-няма.
ОСЪЖДА Г.Д.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр. Царево сумата в размер на 32.00лв. за разноски по делото.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №13/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Г.Д.А., ЕГН ********** мярка за неотклонение "Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.

 
10 Гражданско дело No 122/2009, I състав Делби Я.А.К. Ю.И.Т.,
С.Ю.И.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 09.02.2010г.
ДОПУСКА извършването на делба между съделителите Я.А.К., ЕГН-**********,***; Ю.И.Т., ЕГН-********** *** и С.Ю.И., ЕГН-**********,***, на следния недвижими имот: Поземлен имот с идентификатор 37023.501.93 по кадастралната карта на гр.К., обл.Б. с площ от 741кв.м., при квоти: 3/6 ид.част за Я.А.К., 2/6 ид.ч. за Ю.И.Т. и 1/6 ид.ч. за С.Ю.И..
 
11 НОХД No 116/2009, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Т.Р. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 09.02.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Т.Р. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, в момента в Затвора гр.Бобов дол, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 10.06.2009 год. до 19.06.2009 год. в гр.К., обл.Б. в условията на продължавано престъпление отнел чужди движими вещи от владението и собственост на св. А.Л.П. и св.Н.И.П. на обща стойност 2 484.48 лева без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:
1/. На 10.06.2009 год. в гр.К., обл. Б. от лек автомобил марка "Фолксваген", модел "Пасат" `````````, собственост на св.С.В.Я. отнел от владението и собственост на св.А.Л.П. движими вещи - лична карта № 166838659 издадена на 29.11.2001 год.от МВР гр.С., свидетелство за управление на МПС № 272307548 изд. на 17.12.2001 год.от МВР гр.С. на името на А.Л.П. и свидетелство за регистрация част II за лек автомобил марка "Фолксваген" модел "Пасат" ````````` на името на М.С. М. и застраховка "ГО" за автомобила, без съгласието на собственика с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК,
2/. 3а времето от 23.30 часа на 18.06.2009 год. до 08.30 часа на 19.06.2009 год. в гр. К., Б. обл., ул. ``````` в условията на продължавано престъпление отнел от владението на св. Н.И.П. движими вещи - 1 бр. лаптоп марка "Асос" на стойност 1 608.75 лв., 1 бр. чанта за лаптоп от плат на стойност 11.60 лв., ведно с документи - касови бонове от бистро "Джули", 6 листа меню за ресторант, инструкции за плащане на месечни вноски, фактури, договор, свидетелство за съдимост, 1 бутилка уиски "Тюламорд дю" 700 гр. на стойност 28.10 лв., 1 бутилка уиски "Бушмилдс" 700 гр. на стойност 28.60 лв., 1 бутилка ракия "Бургас 63", 500 гр. на стойност 14.40 лв., 1 бутилка ракия "Странджанска мускатова", 700 гр. на стойност 13.00 лв., 3 бутилки бяло вино "Търговище", 700 гр. на стойност 49.50 лв., 2 бутилки червено вино "Търговище", 700 гр. на стойност 22.00 лв., 1 бр. водка "Собиески" с червен етикет 700 гр. на стойност 16.40 лв., 1 бр. туристическа раница от плат на стойност 92.39 лв., 1 бр. класьор /папка/ за дискове на стойност 05.25 лв. 1 бр. класьор /папка/ за дискове на стойност 06.56 лв., 1 бр. метална опаковка за диск на стойност 01.41 лв., 1 бр. диск с надпис "Мишо шамара" на стойност 03.50 лв., 1 бр.диск "Sobieski - winter session 2008" на стойност 03.50 лв., 1 бр. пластмасова опаковка за диск на стойност 02.45 лв., 1 бр. диск "LG 700 MB" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск с "BG POP MANIA 2006" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск "RIDАТА мр 3 700 MB" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск "BLACK LACK Summer 2005" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск "Вечни български гласове" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO с надпис "Пролет" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO с надпис FRESH VOL.3 на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск Verbatim с надпис "Мазна чалга" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск Verbatim с надпис "Черно и чалга" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск Office 1 superstore с надпис "Фолк хитове мрЗ" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO с надпис "Doktor Bass" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск Verbatim с надпис "НАО" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск Office 1 superstore "Danse Hits" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO с надпис "Danse CD 2" на стойност 03.50 лв., 1 бр. обложка за диск "Sobieski Winter Session Vol. на стойност 01.47 лв., 1 бр. диск с надпис "SUPER HITS" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск с надпис "DANSE DIAMONDS" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск с надпис MTV "Danse Diamonds 2007" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск SONY CD-R 700 MB на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск MAXELL с надпис "филми" на стойност 00.50 лв., 1 бр. диск SONY CD-R 700 MB с надпис "1" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск Verbatim CD - R на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO с надпис "KISMI" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск EPRO с надпис "Поп фолк микс" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск с надпис "Чалга балади ретро" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск EPRO с надпис "Кючеци" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO с надпис "Марио - сборни" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO с надпис "За батко Жоро" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск с надпис "Idealno losa" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO с надпис "Нова чалга" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск SONY CD-R 700 MB с надпис "2" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO с надпис "Жоро" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск ЕМТЕС на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO с надпис "Зузи" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск TECHOPOLIS "ESPANIA RAP VALLA" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO с надпис "Азис" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск с надпис "Чалга нова" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO "От Поли за Цвети Сексито" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO "За Жоро Aventura" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск с надпис "Чалга балади" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск с надпис "IVANA - празник всеки ден" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск с надпис "Балади на Шамара" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск с надпис "Мишо Шамара № 3" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск с надпис "Мишо Шамара № 2" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск SONY CD-R 700 MB c надпис "3" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск с надпис "Мишо Шамара № 1" на стойност 03.50 лв. и сумата от 350.00 лв., всичко на обща стойност 2 484.48 лв., собственост на св. Н.И.П., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 2, б. "б" от НК, ГО ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ" при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението за явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител -планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
3. 200 /двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
Пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т. 6 от НК са с продължителност от ДВЕ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА подсъдимия И.Т.Р. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд - гр.Царево сумата в размер на 99.00 лв. за разноски по делото.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

И.Т.Р.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Т.Р. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, в момента в Затвора гр.Бобов дол, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 10.06.2009 год. до 19.06.2009 год. в гр.К., обл.Б. в условията на продължавано престъпление отнел чужди движими вещи от владението и собственост на св. А.Л.П. и св.Н.И.П. на обща стойност 2 484.48 лева без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:
1/. На 10.06.2009 год. в гр.К., обл. Б. от лек автомобил марка "Фолксваген", модел "Пасат" `````````, собственост на св.С.В.Я. отнел от владението и собственост на св.А.Л.П. движими вещи - лична карта № 166838659 издадена на 29.11.2001 год.от МВР гр.С., свидетелство за управление на МПС № 272307548 изд. на 17.12.2001 год.от МВР гр.С. на името на А.Л.П. и свидетелство за регистрация част II за лек автомобил марка "Фолксваген" модел "Пасат" ````````` на името на М.С. М. и застраховка "ГО" за автомобила, без съгласието на собственика с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК,
2/. 3а времето от 23.30 часа на 18.06.2009 год. до 08.30 часа на 19.06.2009 год. в гр. К., Б. обл., ул. ``````` в условията на продължавано престъпление отнел от владението на св. Н.И.П. движими вещи - 1 бр. лаптоп марка "Асос" на стойност 1 608.75 лв., 1 бр. чанта за лаптоп от плат на стойност 11.60 лв., ведно с документи - касови бонове от бистро "Джули", 6 листа меню за ресторант, инструкции за плащане на месечни вноски, фактури, договор, свидетелство за съдимост, 1 бутилка уиски "Тюламорд дю" 700 гр. на стойност 28.10 лв., 1 бутилка уиски "Бушмилдс" 700 гр. на стойност 28.60 лв., 1 бутилка ракия "Бургас 63", 500 гр. на стойност 14.40 лв., 1 бутилка ракия "Странджанска мускатова", 700 гр. на стойност 13.00 лв., 3 бутилки бяло вино "Търговище", 700 гр. на стойност 49.50 лв., 2 бутилки червено вино "Търговище", 700 гр. на стойност 22.00 лв., 1 бр. водка "Собиески" с червен етикет 700 гр. на стойност 16.40 лв., 1 бр. туристическа раница от плат на стойност 92.39 лв., 1 бр. класьор /папка/ за дискове на стойност 05.25 лв. 1 бр. класьор /папка/ за дискове на стойност 06.56 лв., 1 бр. метална опаковка за диск на стойност 01.41 лв., 1 бр. диск с надпис "Мишо шамара" на стойност 03.50 лв., 1 бр.диск "Sobieski - winter session 2008" на стойност 03.50 лв., 1 бр. пластмасова опаковка за диск на стойност 02.45 лв., 1 бр. диск "LG 700 MB" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск с "BG POP MANIA 2006" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск "RIDАТА мр 3 700 MB" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск "BLACK LACK Summer 2005" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск "Вечни български гласове" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO с надпис "Пролет" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO с надпис FRESH VOL.3 на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск Verbatim с надпис "Мазна чалга" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск Verbatim с надпис "Черно и чалга" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск Office 1 superstore с надпис "Фолк хитове мрЗ" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO с надпис "Doktor Bass" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск Verbatim с надпис "НАО" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск Office 1 superstore "Danse Hits" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO с надпис "Danse CD 2" на стойност 03.50 лв., 1 бр. обложка за диск "Sobieski Winter Session Vol. на стойност 01.47 лв., 1 бр. диск с надпис "SUPER HITS" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск с надпис "DANSE DIAMONDS" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск с надпис MTV "Danse Diamonds 2007" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск SONY CD-R 700 MB на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск MAXELL с надпис "филми" на стойност 00.50 лв., 1 бр. диск SONY CD-R 700 MB с надпис "1" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск Verbatim CD - R на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO с надпис "KISMI" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск EPRO с надпис "Поп фолк микс" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск с надпис "Чалга балади ретро" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск EPRO с надпис "Кючеци" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO с надпис "Марио - сборни" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO с надпис "За батко Жоро" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск с надпис "Idealno losa" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO с надпис "Нова чалга" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск SONY CD-R 700 MB с надпис "2" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO с надпис "Жоро" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск ЕМТЕС на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO с надпис "Зузи" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск TECHOPOLIS "ESPANIA RAP VALLA" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO с надпис "Азис" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск с надпис "Чалга нова" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO "От Поли за Цвети Сексито" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO "За Жоро Aventura" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск PRINKO на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск с надпис "Чалга балади" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск с надпис "IVANA - празник всеки ден" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск с надпис "Балади на Шамара" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск с надпис "Мишо Шамара № 3" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск с надпис "Мишо Шамара № 2" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск SONY CD-R 700 MB c надпис "3" на стойност 03.50 лв., 1 бр. диск с надпис "Мишо Шамара № 1" на стойност 03.50 лв. и сумата от 350.00 лв., всичко на обща стойност 2 484.48 лв., собственост на св. Н.И.П., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 2, б. "б" от НК, ГО ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ" при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението за явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител -планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
3. 200 /двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
Пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т. 6 от НК са с продължителност от ДВЕ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА подсъдимия И.Т.Р. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд - гр.Царево сумата в размер на 99.00 лв. за разноски по делото.Мотиви от 12.02.2010г.
Мотивите предадени на 12.02.2010
 
12 НАХД No 441/2009, II състав По ЗД по пътищата Н.Д.Я. ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР,
Р.Й.И.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 09.02.2010г.
НП-отменено
 
13 НАХД No 455/2009, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Л.Т.Т. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 09.02.2010г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност Л.Т.Т., ЕГН-**********,***, живущ ***, за извършеното от него престъпление по чл.206, ал.6, т.1, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 01.09.2009г. в гр.Приморско, обл.Бургаска, от рецепцията на хотел "Перла плаза", противозаконно присвоил чужда движима вещ, която владеел: 1бр. мобилен телефон марка "Нокия", модел N73 на стойност 314.65лв., ведно сим карта на стойност 9.90лв., всичко на обща стойност 324.55лв., собственост на св.И. А., като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд присвоеното имущество е внесено и заместено, и му НАЛАГА административно наказание по реда на чл.78А от НК, глоба в размер на 500.00/петстотин/лева.
ОСЪЖДА Л.Т.Т. да заплати на държавата, по сметка на РС-Царево, сумата от 50.00лв. за разноски по делото.

Мотиви от 09.02.2010г.
 
14 Гражданско дело No 116/2009, I състав Облигационни искове С.Н.И.,
И.Н.Н.
ДАНЧО И. ДЕМИРЕВ КАТО ЕТ"МЕГА - ВД - ДАНЧО ДЕМИРЕВ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 10.02.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният иск от С.Н.И., ЕГН-********** и И.Н.Н., ЕГН-**********,*** 2, против Д.И.Д., ЕГН-**********, в качеството му на ЕТ"Мега-ВД-Д.Д.", ````````, рег. ф.д.№ `````` БОС, с който молят съда да го осъди да заплати на всеки един от тях по 10`000лв., или общо 20`000лв. за двамата, представляващ частичен иск от общо дължимите 102`800лв. - представляващи обезщетение за ползване на 98кв.м. покрита площ и 44кв.м. обслужваща площ от собствения им УПИ ІІІ, кв.71 по плана на гр.П., обл.Бургаска, за периода 01.05.2004г. до 01.03.2009г., ведно със законната лихва от предявяването на иска до окончателното плащане.
 
15 Гражданско дело No 139/2009, II състав Развод и недейств. на брака Д.Н.С. С.Д.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 10.02.2010г., в законна сила от 11.03.2010г.
На основание чл.321, ал.1, предл. второ от ГПК прекратява производството по делото.
 
16 НОХД No 134/2009, II състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.Н.П.,
Ю.В.А.,
Г.Б.Г.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 11.02.2010г., в законна сила от 11.02.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД 134/ 2008 год. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия В.Н.П., със снета по горе самоличност, представляван от адв. Боев, съгласно условията на което подсъдимият П. се признава за виновен в умишлено извършване на следното престъпление:
На 26.05.2009 год. в гр. Ахтопол, обл. Бургаска, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, с подсъдимите Ю.В.А. и Г.Б.Г., с цел да набавят за себе си имотна облага, направили опит да възбудят и поддържат заблуждение у св. И.К.Г. и с това да и причинят вреда в размер на 3000.00 лв. като деянието е останало недовършено по независещи от дейците причини, извършено е от подсъдимия В.Н.П. в условията на повторност и не представлява маловажен случай- престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2 и т. 4, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК.
За посоченото престъпление, подсъдимият В.Н.П. ще изтърпи наказание на основание чл. 210, ал. 1, т. 2 и т. 4, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА при първоначален "СТРОГ" режим.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното със споразумение № 17/ 03.04.2009 год. на РС- Генерал Тошево, по НОХД № 78/ 2009 год. на Районен съд гр. Генерал Тошево, в сила от 03.04.2009 год. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, отложено на основание чл. 66 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ, което наказание да ИЗТЪРПИ ИЗЦЯЛО при първоначален "СТРОГ" режим.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД 134/ 2008 год. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Ю.В.А., със снета по горе самоличност, представляван от адв. Балева, съгласно условията на което подсъдимият А. се признава за виновен в умишлено извършване на следното престъпление:
На 26.05.2009 год. в гр. Ахтопол, обл. Бургаска, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, с подсъдимите В.Н.П. и Г.Б.Г., с цел да набавят за себе си имотна облага, направили опит да възбудят и поддържат заблуждение у св. И.К.Г. и с това да и причинят вреда в размер на 3000.00 лв. като деянието е останало недовършено по независещи от дейците причини и не представлява маловажен случай- престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК.
За посоченото престъпление, подсъдимият Ю.В.А. ще изтърпи наказание на основание чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД 134/ 2008 год. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Г.Б.Г., със снета по горе самоличност, представляван от адв. К., съгласно условията на което подсъдимият Г. се признава за виновен в умишлено извършване на следното престъпление:
На 26.05.2009 год. в гр. Ахтопол, обл. Бургаска, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, с подсъдимите В.Н.П. и Ю.В.А., с цел да набавят за себе си имотна облага, направили опит да възбудят и поддържат заблуждение у св. И.К.Г. и с това да и причинят вреда в размер на 3000.00 лв. като деянието е останало недовършено по независещи от дейците причини и не представлява маловажен случай- престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК.
За посоченото престъпление, подсъдимият Г.Б.Г. ще изтърпи наказание на основание чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Веществените доказателства - 1 бр. торба с хартиени листи от вестник, 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел 6500, ведно със Сим карта на М-тел прима, 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел 2626, ведно със Сим карти на "Вивател" и "Глобул", 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел 1650, ведно със Сим карта на М-тел прима, 2 бр. приемо-предавателен протокол между П.Д.А. и Невяна Йорданова Атанасова, 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел 1600, ведно със Сим карта на "Вивател", 1 бр. мобилен телефон марка "EG" модел КД 290, ведно със Сим карта на "Глобул" на основание чл. 53 от НК, СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.

Предвид одобряването на споразумението по отношение на тримата подсъдими, на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 134/2009 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно.


СЕКРЕТАР: СЪДИЯ:


Съдът, с оглед постигнатото споразумение и след като се запозна с мерките за неотклонение на подсъдимите П. и Г., която е "парична гаранция" в размер на от по 1000.00 лева за всеки един от тях и на подсъдимия А., която е "Подписка" и като намери основание за тяхната промяна на основание чл. 309 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ мерките за неотклонение на подсъдимите Г. и А..
Паричната гаранция да се върне на подсъдимия Г.
Паричната гаранция на подс.П. да се върне след привеждане в изпълнение на присъдата.


Определението по отношение на мерките за неотклонение, подлежи на обжалване и протест в седемдневен срок от днес, с частна жалба или протест, пред Окръжен съд- Бургас.


СЕКРЕТАР: СЪДИЯ:
В.Н.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД 134/ 2008 год. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия В.Н.П., със снета по горе самоличност, представляван от адв. Боев, съгласно условията на което подсъдимият П. се признава за виновен в умишлено извършване на следното престъпление:
На 26.05.2009 год. в гр. Ахтопол, обл. Бургаска, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, с подсъдимите Ю.В.А. и Г.Б.Г., с цел да набавят за себе си имотна облага, направили опит да възбудят и поддържат заблуждение у св. И.К.Г. и с това да и причинят вреда в размер на 3000.00 лв. като деянието е останало недовършено по независещи от дейците причини, извършено е от подсъдимия В.Н.П. в условията на повторност и не представлява маловажен случай- престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2 и т. 4, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК.
За посоченото престъпление, подсъдимият В.Н.П. ще изтърпи наказание на основание чл. 210, ал. 1, т. 2 и т. 4, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА при първоначален "СТРОГ" режим.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното със споразумение № 17/ 03.04.2009 год. на РС- Генерал Тошево, по НОХД № 78/ 2009 год. на Районен съд гр. Генерал Тошево, в сила от 03.04.2009 год. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, отложено на основание чл. 66 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ, което наказание да ИЗТЪРПИ ИЗЦЯЛО при първоначален "СТРОГ" режим.
Ю.В.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД 134/ 2008 год. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Ю.В.А., със снета по горе самоличност, представляван от адв. Балева, съгласно условията на което подсъдимият А. се признава за виновен в умишлено извършване на следното престъпление:
На 26.05.2009 год. в гр. Ахтопол, обл. Бургаска, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, с подсъдимите В.Н.П. и Г.Б.Г., с цел да набавят за себе си имотна облага, направили опит да възбудят и поддържат заблуждение у св. И.К.Г. и с това да и причинят вреда в размер на 3000.00 лв. като деянието е останало недовършено по независещи от дейците причини и не представлява маловажен случай- престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК.
За посоченото престъпление, подсъдимият Ю.В.А. ще изтърпи наказание на основание чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Г.Б.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД 134/ 2008 год. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Г.Б.Г., със снета по горе самоличност, представляван от адв. К., съгласно условията на което подсъдимият Г. се признава за виновен в умишлено извършване на следното престъпление:
На 26.05.2009 год. в гр. Ахтопол, обл. Бургаска, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, с подсъдимите В.Н.П. и Ю.В.А., с цел да набавят за себе си имотна облага, направили опит да възбудят и поддържат заблуждение у св. И.К.Г. и с това да и причинят вреда в размер на 3000.00 лв. като деянието е останало недовършено по независещи от дейците причини и не представлява маловажен случай- престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК.
За посоченото престъпление, подсъдимият Г.Б.Г. ще изтърпи наказание на основание чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 
17 НАХД No 433/2009, II състав По ЗД по пътищата М.Д.Д. ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР,
Д.М.В.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 11.02.2010г.
НП-потвърдено
 
18 НАХД No 438/2009, I състав Административни дела СИМЕКС ЕООД ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО,
Ю.Т.Я.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 11.02.2010г.
ОСТАВЯ без уважение жалбата на "Симекс"ЕООД, против НП № УТ-04 от 19.08.2009г. на кмета на Община Ц., с което нарушение на чл.15 от ЗУЧК, на осн. чл.23 от същия закон, му е наложена имуществена санкция в размер на 10`000лв.
 
19 НАХД No 457/2009, I състав Административни дела Г.В.С. ОБЩИНА ЦАРЕВО,
И.Т.Я.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 11.02.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №ОА-100/ 04.12.2009 год. на кмета на Община Царево, с което на Г.В.С., ЕГН-**********,***, за нарушение на чл.31, т.1 от НООРОС, е наложена глоба от 500,00лв.
 
20 НАХД No 315/2010, II състав По ЗД по пътищата Р.Ш.М. СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОД НА МВР ГР.БУРГАС,
И.Т.Б.
Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 11.02.2010г.
Прекратява делото, изпраща по подсъдност на РС Бургас
 
21 Гражданско дело No 50/2009, II състав Искове по КТ Т.Х.Ш. ЛОЗЕНЕЦ ИНВЕСТ ООД Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 12.02.2010г.
ОСЪЖДА "ЛОЗЕНЕЦ ИНВЕСТ" ООД, вписано в Агенция по вписвания, Служба "Търговски регистър" с ЕИК 102845631, със седалище и адрес на управление с. Лозенец, обл. Бургаска, ул. "Черно море" № 16, представлявано от управителя И.К.П., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на Т.Х.Ш., ЕГН **********,*** сумите както следва: На основание чл. 128 от КТ: трудово възнаграждение за периода от 01.06.2008 год. до 30.06.2008 год. в размер на 750,00 (седемстотин и петдесет) лева и за периода от 01.07.2008 год. до 13.07.2008 год. в размер на 325,00 (триста двадесет и пет) лева, или общо в размер на 1075,00 (хиляда седемдесет и пет) лева; На основание чл. 220, ал. 2 от КТ: полагащото се обезщетение за неспазено едномесечно предизвестие в размер на брутното трудово възнаграждение, в размер на 750,00 (седемстотин и петдесет) лева; На основание чл. 224 от КТ: обезщетение за неползван, платен, годишен отпуск от 5 дена в размер на 125,00 (сто двадесет и пет) лева, ведно с лихвата за забава считано от 31.07.2008 год. до 25.06.2009 год. в размер на 106,00 (сто и шест) лева- за възнаграждението за периода от 01.06.2008 год. до 30.06.2008 год. ведно с лихвата за забава считано от 31.08.2008 год. до 25.06.2009 год. в размер на 87.40 (осемдесет и седем лева и 40 стотинки) лева- за възнаграждението за периода от 01.07.2008 год. до 13.07.2008 год. ведно с лихвата за забава, считано от 13.07.2008 год. до 25.06.2009 год. в размер на 102.60 (сто и два лева и 60 стотинки) лева, или всичко общо в размер на 2246,00 (две хиляди двеста четиридесет и шест), ведно със законната лихва върху цялата дължима сума, считано от 25.06.2009 год. до окончателното изплащане

ОСЪЖДА ЛОЗЕНЕЦ ИНВЕСТ" ООД, вписано в Агенция по вписвания, Служба "Търговски регистър" с ЕИК 102845631, със седалище и адрес на управление с. Лозенец, обл. Бургаска, ул. "Черно море" № 16, представлявано от управителя И.К.П., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на Т.Х.Ш., ЕГН **********,*** сумата от 600.00 лева (шестстотин лева) за разноски по делото.
Неприсъственото решение не подлежи на обжалване. 
22 НАХД No 453/2009, I състав По Закона за авторското право БИ ЕНД КЕЙ ООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА,
Л.А.А.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 12.02.2010г.
ОСТАВЯ без уважение жалбата на "БИ ЕНД КЕЙ"ООД, гр.П, против наказателно постановление № 992 от 25.03.2009г. на зам.министъра на културата, с което за нарушение по чл.97, ал.1, т.9, предл.І от ЗАПСП е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв. (две хиляди лева) и потвърждава наказателното постановление като законосъобразно.
 
23 Гражданско дело No 99/2009, I състав Облигационни искове АНДЕЛА АД СИРЕНА-93 ЕООД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.02.2010г.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният иск от "А"АД, с който моли съда да приеме за установено по отношение на "С.-93"ЕООД, че му дължи сумата за която му е издадена заповед за изпълнение в размер на 3`343,85лв., представляваща неплатени суми по издадени фактури, ведно с лихвите за просрочие, както следва: 1.По фактура за продажба и доставка на инертни материали/фракция 0-40мм и превоз на 105,20т./ 0000015868/24.09.2004г. - сумата от 1,641,12лв. и лихва върху тази сума 420.95лв. от 04.10.2007г. до 29.06.2009г.; 2.По фактура за продажба и доставка на инертни материали/фракция 0-40мм и превоз на 13,820т./ 0000015836/20.09.2004г. - сумата от 215,59лв. и лихва върху тази сума 55.49лв. от 30.09.2007г. до 29.06.2009г.

 
24 Гражданско дело No 137/2009, II състав Вещни искове М.С.В.,
Я.М.В.
ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 15.02.2010г., в законна сила от 05.03.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника Община Приморско, че ищците М.С.В. и Я.М.В. са собственици на следния недвижим имот: Четвърти "Тавански етаж" с площ от 102 кв. м. състоящ се от Ателие № 1 с площ от 9.87 кв.м. и WC № 5 с площ от 2.62 кв.м. Ателие № 2 с площ от 11. 56 кв. м. и WC № 6 с площ от 1.88 кв.м. Ателие № 3 с площ от 13.54 кв. м. и WC № 7 с площ от 3.08 кв.м. Ателие № 4 с площ от 8.29 кв. м. и WC № 8 с площ от 3.56 кв. м. находящ се в жилищната сграда (имот с идентификатор по КК на гр. Китен: 37023.501.429.1), разположена в западната част на УПИ III, кв. 10 по плана на гр. Китен, община Приморско- имот с идентификатор по КК на гр. Китен: 37023.501.429
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.


 
25 НАХД No 434/2009, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) СИМОС ООД РИОСВ ГР. БУРГАС,
Р.Д.Ш.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 15.02.2010г.
НП-изменено
 
26 НАХД No 437/2009, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ЕТ "ТЕРА-ВАСИЛКА КОЛЕВА" РИОСВ БУРГАС,
Р.Д.Ш.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 15.02.2010г.
НП-изменено
 
27 НАХД No 446/2009, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ОРФИ ООД РИОСВ ГР. БУРГАС,
Р.Д.Ш.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 15.02.2010г.
НП-изменено
 
28 НАХД No 449/2009, II състав Административни дела ЛАУДИС БИЛДИНГ ООД ОБЩИНА ЦАРЕВО,
Ю.Т.Я.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 15.02.2010г.
НП-отменено
 
29 НАХД No 452/2009, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ГБС-ТУРС ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС,
К.Д.Г.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 16.02.2010г.
НП-потвърдено
 
30 НАХД No 458/2009, II състав Административни дела Д.С.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ,
И.В.Д.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 16.02.2010г.
НП-изменено
 
31 Гражданско дело No 115/2009, II състав Облигационни искове И.Н.Н.,
С.Н.И.
ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 17.02.2010г.
ОСЪЖДА Община Приморско да заплати на С.Н.И.,*** и И.Н. ***, сумите от по 10 000.00 лв. за всеки един от тях, или общо 20 000,00 лв. за двамата, която сума представлява частичен иск от общо дължимите 56 640,00 лв. представляващи обезщетение за ползването на 64 кв. м от собствения им УПИ III, кв. 71, гр. Приморско за периода от 11.04.2008 год. до 30.10.2009 год. ведно със законната лихва от 02.11.2009 год. до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА Община Приморско да заплати на С.Н.И.,*** и И.Н. ***, сумата от 2000,00 лева представляваща направените по делото разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаски окръжен съд.

 
32 Гражданско дело No 117/2009, II състав Облигационни искове С.Н.И.,
И.Н.Н.
ЕТ СЛАДКАР-МИЛКА СТЕФАНОВА Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 17.02.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният иск от С.Н.И.,*** и И.Н. ***, против ответник Милка Иванова Стефанова в качеството и на ЕТ "Сладкар- Милка Стефанова", ф.д. 7360/ 1992 год. с адрес гр. Приморско, ул."Тракия" № 10А, с който се иска от съда да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати на ищците сумите от по 10 000.00 лв. за всеки един от тях, или общо 20000,00 лв. за двамата, която сума представлява частичен иск от общо дължимите 149 814.00 лв. представляващи обезщетение за ползването на 72 кв.м. покрита площ и 51 кв.м. обслужваща площ от собствения на ищците УПИ III в кв. 71 по плана гр. Приморско за срока от 01.05.2004 год. до 01.03.2009 год. ведно със законната лихва върху претендираните суми от датата на подаването на исковата молба, до окончателното им изплащане
ОСЪЖДА С.Н.И.,*** и И.Н. ***, да заплатят на Милка Иванова Стефанова в качеството и на ЕТ "Сладкар- Милка Стефанова", ф.д. 7360/ 1992 год. с адрес гр. Приморско, ул."Тракия" № 10А, сумата от 300.00 лв. (триста лева) за направени разноски по делото.


Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните за неговото постановяване.


 
33 НОХД No 14/2010, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.Х.Р.,
ОД НА МВР БУРГАС,
АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ РМД БУРГАС
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 17.02.2010г., в законна сила от 17.02.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №14/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемата П.Х.Р. - родена на *** ***, живуща ***, българка, българска гражданка, с основно образование, ЕТ "Муси-04-П.Х."***, омъжена, неосъждана, ЕГН **********, представлявана от нейния защитник адв.Б., съгласно условията на което обвиняемата П.Х.Р. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 23.07.2009 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, в търговски обект на ул."Иглика" №13 в качеството си на ЕТ "Муси - 04 - П.Х."*** използвала в търговската дейност марки "Адидас" - "Adidas AG GERMANY" и "Пума" - "Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport, а именно - 127 бр. тениски с марка "Пума" на стойност 1 905.00 лева, 28 бр. къси шорти с марка "Пума" на стойност 224.00 лева, 49 бр. анцузи с марка "Пума" на стойност 2 205.00 лева, 10 бр. тениски с дълъг ръкав с марка "Пума" на стойност 150.00 лева, 30 бр. тениски с къс ръкав с марка "Пума" на стойност 300.00 лева, 200 бр. тениски спортни с къс ръкав с марка "Адидас" на стойност 3 000.00 лева, 160 бр. анцузи с марка "Адидас" на стойност 7 200.00 лева, 94 бр. анцузи с марка "Адидас" на стойност 3 290.00 лева, 36 бр. тениски с дълъг ръкав с марка "Адидас" на стойност 360.00 лева, 67 бр. къси шорти с марка "Адидас" на стойност 670.00 лева, 30 бр. дамски спортни панталони с марка "Адидас" на стойност 600.00 лева, всичко на обща стойност 19 904.00 лева, без съгласието на притежателя на изключителното право ADIDAS AG GERMANY и PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT.
За посоченото престъпление, на основание чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК обвиняемата П.Х.Р., ЕГН ********** ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдената в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА обвиняемата П.Х.Р., ЕГН ********** да заплати ГЛОБА в размер на 800.00 лв.
ОСЪЖДА П.Х.Р., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 237.80 лв. за разноски по делото.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 127 бр. тениски с м."Пума", 28 бр. къси шорти с м."Пума", 49 бр. анцузи с м."Пума", 10 бр. тениски с дълъг ръкав с марка "Пума", 30 бр. тениски с къс ръкав с марка "Пума", 200 бр. тениски спортни с къс ръкав с марка "Адидас", 160 бр. анцузи с марка "Адидас", 94 бр. анцузи с марка "Адидас", 36 бр. тениски с дълъг ръкав с марка "Адидас", 67 бр. къси шорти с марка "Адидас", 30 бр. дамски спортни панталони с марка "Адидас", които се съхраняват в ОД на МВР гр. Бургас и Митница гр. Бургас СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и СЕ УНИЩОЖАВАТ на осн.чл. 172б, ал.3, вр. ал.1 от НК, вр. чл.53, ал.1, буква "б" от НК.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 14/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемата П.Х.Р., ЕГН ********** е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемата П.Х.Р., ЕГН ********** мярка за неотклонение "Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7- дневен срок от днес.


П.Х.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №14/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемата П.Х.Р. - родена на *** ***, живуща ***, българка, българска гражданка, с основно образование, ЕТ "Муси-04-П.Х."***, омъжена, неосъждана, ЕГН **********, представлявана от нейния защитник адв.Б., съгласно условията на което обвиняемата П.Х.Р. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 23.07.2009 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, в търговски обект на ул."Иглика" №13 в качеството си на ЕТ "Муси - 04 - П.Х."*** използвала в търговската дейност марки "Адидас" - "Adidas AG GERMANY" и "Пума" - "Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport, а именно - 127 бр. тениски с марка "Пума" на стойност 1 905.00 лева, 28 бр. къси шорти с марка "Пума" на стойност 224.00 лева, 49 бр. анцузи с марка "Пума" на стойност 2 205.00 лева, 10 бр. тениски с дълъг ръкав с марка "Пума" на стойност 150.00 лева, 30 бр. тениски с къс ръкав с марка "Пума" на стойност 300.00 лева, 200 бр. тениски спортни с къс ръкав с марка "Адидас" на стойност 3 000.00 лева, 160 бр. анцузи с марка "Адидас" на стойност 7 200.00 лева, 94 бр. анцузи с марка "Адидас" на стойност 3 290.00 лева, 36 бр. тениски с дълъг ръкав с марка "Адидас" на стойност 360.00 лева, 67 бр. къси шорти с марка "Адидас" на стойност 670.00 лева, 30 бр. дамски спортни панталони с марка "Адидас" на стойност 600.00 лева, всичко на обща стойност 19 904.00 лева, без съгласието на притежателя на изключителното право ADIDAS AG GERMANY и PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT.
За посоченото престъпление, на основание чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК обвиняемата П.Х.Р., ЕГН ********** ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдената в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА обвиняемата П.Х.Р., ЕГН ********** да заплати ГЛОБА в размер на 800.00 лв.
ОСЪЖДА П.Х.Р., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 237.80 лв. за разноски по делото.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 127 бр. тениски с м."Пума", 28 бр. къси шорти с м."Пума", 49 бр. анцузи с м."Пума", 10 бр. тениски с дълъг ръкав с марка "Пума", 30 бр. тениски с къс ръкав с марка "Пума", 200 бр. тениски спортни с къс ръкав с марка "Адидас", 160 бр. анцузи с марка "Адидас", 94 бр. анцузи с марка "Адидас", 36 бр. тениски с дълъг ръкав с марка "Адидас", 67 бр. къси шорти с марка "Адидас", 30 бр. дамски спортни панталони с марка "Адидас", които се съхраняват в ОД на МВР гр. Бургас и Митница гр. Бургас СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и СЕ УНИЩОЖАВАТ на осн.чл. 172б, ал.3, вр. ал.1 от НК, вр. чл.53, ал.1, буква "б" от НК.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 14/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемата П.Х.Р., ЕГН ********** е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемата П.Х.Р., ЕГН ********** мярка за неотклонение "Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7- дневен срок от днес.


 
34 НОХД No 130/2009, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.П.С. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 18.02.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.П.С. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, професия лекар, в момента работи като лекар в дом за инвалиди в гр.Кюстендил, разведен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 05.10.2007г. до 19.06.2008г. в гр.Ахтопол, обл.Бургаска от почивни бази "Буря Габрово", "БДЖ гр.Септември" и п.б. "Кочо Честименски" действайки в условията на продължавана престъпна дейност, чрез разрушаване и разбиване на преграда здраво направена за защита на имот и чрез използване техническо средство резак и моторно превозно средство товарен автомобил марка "Газ" модел 53 с ДКН А 09 54 ВХ отнел от владението на И.Т.Н. движими вещи, собственост на АД "Кочо Честименски" гр.Пловдив - 35бр. легла с пружини "Сл. бряг" на стойност - 350.00лв., 1бр. дървено шкафче за мивка на стойност - 7.00лв., 3бр. чугунени мивки на стойност - 45.00лв., 3бр. ел. бойлери на стойност - 150.00лв., 8бр. душ батерии на стойност - 144.00лв., 34бр. смесителни батерии на стойност - 680.00лв., 9бр. дървени гардероби на стойност - 92.00лв., 270м. ел. кабел, 1.5 кв. на стойност 351.00лв., 90м. ел. кабел 2кв., от владението на Е.Е.Й. движими вещи, собственост на АД "ВРЗ-99" гр.Септември - 24бр. смесителни батерии на стойност 480.00лв., 435м. ел. кабел 2кв. на стойност - 652.50лв., 70м. винкел 2мм. /геобразен/ на стойност - 98.00лв., от владението на Д.П.П. движими вещи, собственост на "Буря" АД гр.Габрово - 2бр. хладилници на стойност 90.00лв., 1бр. везна - 500кг. на стойност - 110.00лв., 1бр. кош количка на стойност 5.00лв., 1бр. количка за баня на стойност - 7.00лв., 1бр. ел. скара на стойност - 15.00лв. 1бр. ел. пекарна ЛЕК на стойност - 55.00лв., 31бр. мивки хром никел на стойност - 1395.00лв., 1бр. фритюрник ЕФ 24 на стойност - 50.00лв., 1бр. количка КРС на стойност - 15.00лв., 1бр. хладилен шкаф 1200 на стойност - 120.00лв., 1бр. хладилен шкаф 1250 на стойност - 125.00лв., 1бр. хладилна ракла на стойност - 70.00лв., 1бр. количка за нечиста посуда на стойност - 17.00лв., 1бр. ел. печка ЕП 61 на стойност - 85.00лв., 1бр. ел. скара на стойност - 15.00лв., 1бр. картофобелачка на стойност - 45.00лв., 6бр. маси хром никел на стойност - 180.00лв., 1бр. сандък противопожарен на стойност - 10.00лв., 2бр. кофпомпа на стойност - 50.00лв., 1бр. огнеупорна каса на стойност - 200лв., 1бр. вентилатор на стойност - 5.00лв., 2бр. казани алуминиеви на стойност - 24.00лв., 45бр. купи за крем карамел на стойност - 4.50лв., 30бр. чинии огнеупорни на стойност - 31.00лв., 1бр. тава емаил на стойност - 5.00лв., 1бр. тава четвъртита на стойност - 3.00лв., 1бр. тенджера емайл на стойност - 3.00лв., 28бр. купи хром никел на стойност - 28.00лв., 7бр. тави емаил на стойност - 35.00лв., 10бр. панери за хляб на стойност - 2.00лв., 1бр. стъргалка на стойност - 0.25лв., 1бр. орехомелачка на стойност 0.30лв., 43бр. вилици на стойност - 10.75лв., 35бр. лъжици на стойност - 8.75лв., 2бр. картофобелачки на стойност 0.30лв., 2бр. отварачки на стойност - 1.10лв., 6бр. ел. котлон на стойност - 72.00лв., 4бр. лъжици решетъчна на стойност - 4.40лв., 3бр. черпаци на стойност - 6.00лв., 5бр. разбивачки на стойност - 4.00лв., 2бр. тиган емайл на стойност 5.00лв., 1бр. гевгир алуминиев на стойност 0.80лв., 30бр. купички алуминий на стойност - 15.00лв., 1бр. масат на стойност - 2.50лв., 3бр. фунии на стойност - 1.80лв., 3бр. тави черни на стойност - 0.90лв., 3бр. приборни ножове на стойност - 1.65лв., 1бр. шкаф за хляб на стойност - 12.00лв., 60бр. чинии обикновени на стойност - 39.00лв., 30бр. чинии цветни на стойност - 21.00лв., 8бр. оцетници на стойност - 12.00лв., 7бр. солници на стойност - 1.40лв., 5бр. гарафи за вода на стойност - 2.50лв., 17бр. маси за хранене на стойност - 170.00лв., 98бр. столове на стойност - 294.00лв., 53бр. възглавници на стойност - 26.50лв., 67бр. дюшеци на стойност - 335.00лв., 180бр. чаршафи на стойност 414.00лв., 180бр. пликове на стойност - 900.00лв., 92бр. калъфки на стойност - 101.20лв., 100бр. покривки на стойност - 250.00лв., 8бр. пътеки на стойност - 80.00лв., 5бр. пердета на стойност - 15.00лв., 54бр. одеала на стойност - 756.00лв., 8бр. телевизора марка "Юнос" на стойност - 200.00лв., 9бр. умивалници "Бук" на стойност - 315.00лв., 1бр. тръбна гарнитура на стойност - 240.00лв., 13бр. бойлери на стойност - 650.00лв., 1бр. канапе от кожа "Толбухин" на стойност - 180.00лв., 8бр. гардероби на стойност - 120.00лв., 33бр. нощни шкафчета на стойност - 231.00лв., 15бр. легени на стойност - 15.00лв., 11бр. тоалетни кофи на стойност - 11.00лв., 11бр. железни лопатки на стойност - 5.50лв., 12бр. закачалки на стойност 1.20лв., 13бр. четки за тоалетна на стойност - 2.60лв., всичко на обща стойност 11 520.40лв., без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НПК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА Р.П.С., ЕГН********** да заплати на "Вагоноремонтен завод - 99" АД гр.Септември, обл.Пазарджик, ул.Любен Каравелов №2В, ЕИК112131492 сумата от 1 230.50лв. за причинени му от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва от влизане на настоящата присъда в сила до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА Р.П.С., ЕГН********** да заплати на "Кочо Честименски" АД - гр.Пловдив, бул.Шести Септември 225, ЕИК 115134629 паричната равностойност на 35бр. легла с пружини "Сл. бряг" на стойност - 350.00лв., 1бр. дървено шкафче за мивка на стойност - 7.00лв., 3бр. чугунени мивки на стойност - 45.00лв., 3бр. ел. бойлери на стойност - 150.00лв., 8бр. душ батерии на стойност - 144.00лв., 34бр. смесителни батерии на стойност - 680.00лв., 9бр. дървени гардероби на стойност - 92.00лв., 270м. ел. кабел, 1.5 кв. на стойност 351.00лв., 90м. ел. кабел 2кв., ведно със законната лихва от 18.06.2008г. до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА Р.П.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата от 122.76лв. - държавна такса върху уважения размер на гражданските искове, както и сумата от 195.00лв. за разноски по делото.

Р.П.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.П.С. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, професия лекар, в момента работи като лекар в дом за инвалиди в гр.Кюстендил, разведен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 05.10.2007г. до 19.06.2008г. в гр.Ахтопол, обл.Бургаска от почивни бази "Буря Габрово", "БДЖ гр.Септември" и п.б. "Кочо Честименски" действайки в условията на продължавана престъпна дейност, чрез разрушаване и разбиване на преграда здраво направена за защита на имот и чрез използване техническо средство резак и моторно превозно средство товарен автомобил марка "Газ" модел 53 с ДКН А 09 54 ВХ отнел от владението на И.Т.Н. движими вещи, собственост на АД "Кочо Честименски" гр.Пловдив - 35бр. легла с пружини "Сл. бряг" на стойност - 350.00лв., 1бр. дървено шкафче за мивка на стойност - 7.00лв., 3бр. чугунени мивки на стойност - 45.00лв., 3бр. ел. бойлери на стойност - 150.00лв., 8бр. душ батерии на стойност - 144.00лв., 34бр. смесителни батерии на стойност - 680.00лв., 9бр. дървени гардероби на стойност - 92.00лв., 270м. ел. кабел, 1.5 кв. на стойност 351.00лв., 90м. ел. кабел 2кв., от владението на Е.Е.Й. движими вещи, собственост на АД "ВРЗ-99" гр.Септември - 24бр. смесителни батерии на стойност 480.00лв., 435м. ел. кабел 2кв. на стойност - 652.50лв., 70м. винкел 2мм. /геобразен/ на стойност - 98.00лв., от владението на Д.П.П. движими вещи, собственост на "Буря" АД гр.Габрово - 2бр. хладилници на стойност 90.00лв., 1бр. везна - 500кг. на стойност - 110.00лв., 1бр. кош количка на стойност 5.00лв., 1бр. количка за баня на стойност - 7.00лв., 1бр. ел. скара на стойност - 15.00лв. 1бр. ел. пекарна ЛЕК на стойност - 55.00лв., 31бр. мивки хром никел на стойност - 1395.00лв., 1бр. фритюрник ЕФ 24 на стойност - 50.00лв., 1бр. количка КРС на стойност - 15.00лв., 1бр. хладилен шкаф 1200 на стойност - 120.00лв., 1бр. хладилен шкаф 1250 на стойност - 125.00лв., 1бр. хладилна ракла на стойност - 70.00лв., 1бр. количка за нечиста посуда на стойност - 17.00лв., 1бр. ел. печка ЕП 61 на стойност - 85.00лв., 1бр. ел. скара на стойност - 15.00лв., 1бр. картофобелачка на стойност - 45.00лв., 6бр. маси хром никел на стойност - 180.00лв., 1бр. сандък противопожарен на стойност - 10.00лв., 2бр. кофпомпа на стойност - 50.00лв., 1бр. огнеупорна каса на стойност - 200лв., 1бр. вентилатор на стойност - 5.00лв., 2бр. казани алуминиеви на стойност - 24.00лв., 45бр. купи за крем карамел на стойност - 4.50лв., 30бр. чинии огнеупорни на стойност - 31.00лв., 1бр. тава емаил на стойност - 5.00лв., 1бр. тава четвъртита на стойност - 3.00лв., 1бр. тенджера емайл на стойност - 3.00лв., 28бр. купи хром никел на стойност - 28.00лв., 7бр. тави емаил на стойност - 35.00лв., 10бр. панери за хляб на стойност - 2.00лв., 1бр. стъргалка на стойност - 0.25лв., 1бр. орехомелачка на стойност 0.30лв., 43бр. вилици на стойност - 10.75лв., 35бр. лъжици на стойност - 8.75лв., 2бр. картофобелачки на стойност 0.30лв., 2бр. отварачки на стойност - 1.10лв., 6бр. ел. котлон на стойност - 72.00лв., 4бр. лъжици решетъчна на стойност - 4.40лв., 3бр. черпаци на стойност - 6.00лв., 5бр. разбивачки на стойност - 4.00лв., 2бр. тиган емайл на стойност 5.00лв., 1бр. гевгир алуминиев на стойност 0.80лв., 30бр. купички алуминий на стойност - 15.00лв., 1бр. масат на стойност - 2.50лв., 3бр. фунии на стойност - 1.80лв., 3бр. тави черни на стойност - 0.90лв., 3бр. приборни ножове на стойност - 1.65лв., 1бр. шкаф за хляб на стойност - 12.00лв., 60бр. чинии обикновени на стойност - 39.00лв., 30бр. чинии цветни на стойност - 21.00лв., 8бр. оцетници на стойност - 12.00лв., 7бр. солници на стойност - 1.40лв., 5бр. гарафи за вода на стойност - 2.50лв., 17бр. маси за хранене на стойност - 170.00лв., 98бр. столове на стойност - 294.00лв., 53бр. възглавници на стойност - 26.50лв., 67бр. дюшеци на стойност - 335.00лв., 180бр. чаршафи на стойност 414.00лв., 180бр. пликове на стойност - 900.00лв., 92бр. калъфки на стойност - 101.20лв., 100бр. покривки на стойност - 250.00лв., 8бр. пътеки на стойност - 80.00лв., 5бр. пердета на стойност - 15.00лв., 54бр. одеала на стойност - 756.00лв., 8бр. телевизора марка "Юнос" на стойност - 200.00лв., 9бр. умивалници "Бук" на стойност - 315.00лв., 1бр. тръбна гарнитура на стойност - 240.00лв., 13бр. бойлери на стойност - 650.00лв., 1бр. канапе от кожа "Толбухин" на стойност - 180.00лв., 8бр. гардероби на стойност - 120.00лв., 33бр. нощни шкафчета на стойност - 231.00лв., 15бр. легени на стойност - 15.00лв., 11бр. тоалетни кофи на стойност - 11.00лв., 11бр. железни лопатки на стойност - 5.50лв., 12бр. закачалки на стойност 1.20лв., 13бр. четки за тоалетна на стойност - 2.60лв., всичко на обща стойност 11 520.40лв., без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НПК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА Р.П.С., ЕГН********** да заплати на "Вагоноремонтен завод - 99" АД гр.Септември, обл.Пазарджик, ул.Любен Каравелов №2В, ЕИК112131492 сумата от 1 230.50лв. за причинени му от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва от влизане на настоящата присъда в сила до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА Р.П.С., ЕГН********** да заплати на "Кочо Честименски" АД - гр.Пловдив, бул.Шести Септември 225, ЕИК 115134629 паричната равностойност на 35бр. легла с пружини "Сл. бряг" на стойност - 350.00лв., 1бр. дървено шкафче за мивка на стойност - 7.00лв., 3бр. чугунени мивки на стойност - 45.00лв., 3бр. ел. бойлери на стойност - 150.00лв., 8бр. душ батерии на стойност - 144.00лв., 34бр. смесителни батерии на стойност - 680.00лв., 9бр. дървени гардероби на стойност - 92.00лв., 270м. ел. кабел, 1.5 кв. на стойност 351.00лв., 90м. ел. кабел 2кв., ведно със законната лихва от 18.06.2008г. до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА Р.П.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата от 122.76лв. - държавна такса върху уважения размер на гражданските искове, както и сумата от 195.00лв. за разноски по делото.

Мотиви от 24.02.2010г.
Мотивите предадени на 24.02.2010
 
35 Гражданско дело No 140/2009, I състав Вещни искове   Х.И.К.,
В.Х.К.,
П.Г.М.,
Д.И.Г.,
С.И.С.,
К.Л.Х.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 19.02.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни исковете на Х.И.К., В.Х.К., Д.И.Г.С.И.С., и К.Л.Х., против П.Г.М., с правно основание чл.26, ал.2, предл.2, 3 и 4 от ЗЗД, чл.22, ал.3 от СК и чл.431, ал.2 ГПК (отм.), за прогласяване нищожност, респ. недействителност на договор за дарение, обективиран в нотариален акт № 183, том I, дело № 473/96г., както и за отмяна на този нотариален акт.
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на същия договор за дарение, като симулативен и прикриващ договор за покупко-продажба на имотите и ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че прикритият договор е за покупко-продажба за сумата от 593`900 неденоминирани лева

 
36 Гражданско дело No 143/2009, II състав Вещни искове Н.А.К.,
В.Д.К.
ЕВРО ХОЛИДЕЙС АД Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 19.02.2010г.
Изпратено по подсъдност на Окръжен съд гр.Бургас.
 
37 ЧГД No 1145/2009, II състав Заявления по чл.417 от ГПК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД ЛОЗЕНЕЦ ИНВЕСТ ООД,
СТРОЙКОМ 95 ООД ЧРЕЗ УПРАВИТЕЛ ИВАН КИРИЛОВ ПАЛЕВ
Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Разпореждане от 19.02.2010г.
Връща частната жалба поради неотстраняване на нередовностите й в срок
 
38 Гражданско дело No 44/2009, II състав Вещни искове ПК ВЕЛЕКА-91 ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 22.02.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНИ ИСКОВЕТЕ на ПК "Велека- 91" гр. Ахтопол, рег. на осн. чл. 4 от ЗК с решение № 3405/ 25.04.1991 год. вписано в Регистъра на кооперациите под парт. № 23, дом 1, стр. 214, по фир. дело № 3405/ 1991 год. ЕФН 0291034051, със адрес в гр. Ахтопол, ул. "Черно море" № 2, представлявана от Председателя Д.Т.А., ЕГН **********,***, представлявана от Кмета на Община Царево, с които се иска от съда да приеме за установено спрямо Община Царево, че ПК "Велека-91" гр. Ахтопол е собственик на недвижими имот- дворно място, находящ се в с. Синеморец, обл. Бургаска, представляващ ПМ с идентификатор 66528.501.112, стар идентификатор квартал 8, парцел Х, с адрес с. Синеморец, п.к. 8279, ул. "Бутамя", представляващ дворно място с площ от 1009 кв.м. при граници и съседи: имот с № 66528.501.113, имот- улица с № 66528.501.503, имот № 66528.501.516 улица, имот с № 66528.501.111, в който имот е изградена собствената на ищеца, двуетажна, масивна, търговска сграда, със застроена площ 384 кв.м. с идентификатор № 66528.501.112; да обяви за неправилно съставен и да отмени Акт за общинска частна собственост № 456 от 28.07.2006 год. вписан в Службата по вписванията при ЦРС на 01.08.2006 год. в том VIII, № 32, н.д. № 1699
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.

 
39 НОХД No 16/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО К.С.Г. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 22.02.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 16/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия К.С.Г. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 11.02.2010г. около 15.50 часа в гр.Царево, обл.Бургаска по ул. Михаил Герджиков управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Сузуки", модел "Витара" с рег. № Н 6299 АС след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.51 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза №99/12.02.2010г. на БНТЛ при ОД на МВР - гр. Бургас.
3а посоченото престъпление подсъдимият К.С.Г. на основание чл.343б, ал.1, вр.чл.55, ал.1, т.2, буква "б" от НК ще изтърпи наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия К.С.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн.чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 11.02.2010г.
Веществени доказателства няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА К.С.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата от 30.00 лева за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №16/2010г.
Определението е окончателно.

К.С.Г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 16/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия К.С.Г. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 11.02.2010г. около 15.50 часа в гр.Царево, обл.Бургаска по ул. Михаил Герджиков управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Сузуки", модел "Витара" с рег. № Н 6299 АС след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.51 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза №99/12.02.2010г. на БНТЛ при ОД на МВР - гр. Бургас.
3а посоченото престъпление подсъдимият К.С.Г. на основание чл.343б, ал.1, вр.чл.55, ал.1, т.2, буква "б" от НК ще изтърпи наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия К.С.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн.чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 11.02.2010г.
Веществени доказателства няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА К.С.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата от 30.00 лева за разноски по делото.

 
40 Гражданско дело No 244/2008, II състав Вещни искове Р.В.Т. Н.Л.Т. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 23.02.2010г.
ОСЪЖДА Н.Л.Т. ***, да заплати на Р.В.Т. ***, ЕГН **********, сумата от 2000,00 лева (две хиляди лева), представляваща двойния размер на договорения между тях задатък по предварителен договор за продажба на недвижим имот от 21.09.2003 год. както и сумата от 780,00 лева (седемстотин и осемдесет лева), представляваща договорената неустойка в размер на 3 % от продажната цена на недвижимия имот, ведно с лихвата за забава върху тези две суми, считано от 11.11.2008 год. до 10.12.2208 год. ведно със законната лихва върху същите суми, считано от 10.12.2208 год. до окончателното им изплащане.
ОСЪЖДА Н.Л.Т. ***, да заплати на Р.В.Т. ***, ЕГН **********, сумата в размер на 612,00 лева (шестстотин и дванадесет лева), представляваща направени от ищеца съдебно- деловодни разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.


 
41 Гражданско дело No 62/2009, II състав Вещни искове И.С.Д. Д.Т.Д.,
Ж.Т.Н.,
Б.Д.Д.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 23.02.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН иска на И.С.Д., ЕГН **********,***, чрез адв. З.Д.,***, против Д.Т.Д., ЕГН **********, Б.Д.Д., ЕГН ********** и Ж.Т.Н., ЕГН **********,***, с който се иска от съда, да обяви за недействителна по отношение на ищеца сделка от 07.08.2008 год. обективирана в Нотариален акт № 189, том VI, дело № 1136/ 2008 год. на Нотариус с рег. № 370 и район на действие PC гр. Царево, с която Д.Т.Д. и Б.Д.Д. са дарили на Ж.Т.Н. следния недвижим имот: двуетажна, жилищна сграда с идентификатор 10094.501.17.1, по кадастралната карта на с. Варвара, общ. Царево, обл. Бургас, със застроена площ от 77 кв.м. и РЗП от 156 кв.м. построена в имот с идентификатор 10094.501.17 (УПИ VIII, в квартал 1 по плана на селото), с площ от 445 кв.м. с учредено право на строеж върху източното строително петно на УПИ от 900 кв.м. при граници: им. 10094.501.313, улица, им. 10094.501.312, улица, им. 10094.501.16 и им. 10094.501.15.
ОСЪЖДА И.С.Д., ЕГН ********** да заплати на Д.Т.Д., ЕГН **********, Б.Д.Д., ЕГН ********** и Ж.Т.Н., ЕГН **********, сумата в размер на 1050,00 лв. (хиляда и петдесет лева), представляващи направени по делото съдебни разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.

 
42 НОХД No 17/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Т.Д.Д. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 23.02.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №17/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Т.Д.Д. - род. на *** ***, обл. Бургаска, ул. "Христо Смирненски" 19а, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 3436 ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 11.02.2010 год. около 15.50 часа в гр. Царево, Бургаска обл., по ул. "Михаил Герджиков" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Фолксваген", модел "Голф" с per. № А 3847 ВТ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.38 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 107/15.02.2010 год. на БНТЛ при ОД на МВР - гр. Бургас, след като е осъден за.престъпление по чл.343б, ал.1 от НК със споразумение по НОХД № 15/2007 г., влязло в сила на 13.02.2007 г.
За посоченото престъпление по чл. 343б ал.2, вр. ал.1 от НК обвиняемият Т.Д.Д., ЕГН ********** ще изтърпи наказание на осн. чл. 343б ал.2, вр. ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обв. Т.Д.Д., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 11.02.2010 год.
Веществени доказателства - няма.
ОСЪЖДА Т.Д.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 30.00 лв. за разноски по делото.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №17/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Т.Д.Д., ЕГН ********** мярка за неотклонение "Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.

Т.Д.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №17/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Т.Д.Д. - род. на *** ***, обл. Бургаска, ул. "Христо Смирненски" 19а, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 3436 ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 11.02.2010 год. около 15.50 часа в гр. Царево, Бургаска обл., по ул. "Михаил Герджиков" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Фолксваген", модел "Голф" с per. № А 3847 ВТ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.38 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 107/15.02.2010 год. на БНТЛ при ОД на МВР - гр. Бургас, след като е осъден за.престъпление по чл.343б, ал.1 от НК със споразумение по НОХД № 15/2007 г., влязло в сила на 13.02.2007 г.
За посоченото престъпление по чл. 343б ал.2, вр. ал.1 от НК обвиняемият Т.Д.Д., ЕГН ********** ще изтърпи наказание на осн. чл. 343б ал.2, вр. ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обв. Т.Д.Д., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 11.02.2010 год.
Веществени доказателства - няма.
ОСЪЖДА Т.Д.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 30.00 лв. за разноски по делото.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №17/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Т.Д.Д., ЕГН ********** мярка за неотклонение "Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.

 
43 НАХД No 301/2010, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) И.Г.Т. РИОСВ БУРГАС,
М.К.Я.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 23.02.2010г.
ОСТАВЯ без уважение жалбата на И.Г.Т. срещу наказателно постановление № 99/15.12.2009г. на за директора на РИОСВ-гр.Бургас, с което за нарушение по чл.81, ал.3, вр. ал.1 от ЗЗТ му е наложена глоба в размер на 100лв.
 
44 Гражданско дело No 59/2009, II състав Вещни искове М.А.И.,
К.А.П.
П.М.М.,
М.П.К.М.,
С.Я.Г.,
А.П.К.,
А.С.Г.,
К.С.Г.,
М.Я.К.,
БЪЛГЕРИЪН КЪНЕКШЪНС ООД
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 24.02.2010г.
ОСЪЖДА М.П.К. /М./, ЕГН **********,*** 31; П.М.М., ЕГН **********,***; С.Я.Г., ЕГН **********,***; А.П.К., ЕГН **********,*** 31; А.С.Г., ЕГН **********,*** 31; К.С.Г., ЕГН **********,***; М.Я.К., ЕГН **********,***; "***, Код по Булстат 131278461, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Овча Купел, ж-к "Овча Купел 2", бл. 12А, вх. Б, ет. 3, ап. 19, представлявано от управителя М.В.Б., ЕГН **********, ДА ПРЕДАДАТ на М.А.И., ЕГН **********,*** и К.А.П., ЕГН **********,***, владението на 1/3 ид. ч. от недвижим имот: др. селищна територия с площ от 5. 003 дка, седма категория, находяща се в землището с. Лозенец, общ Царево, м. "Рибарницата" и съставляващ имот № 021004 по картата на землището на същото село, при граници: имоти с № 000171; № 021001; № 0021045; № 021044; № 005820; № 021003
ОТМЕНЯ като НЕВЕРЕН Нотариален акт № 80, том I, дело № 125/ 1998 год. на Царевския районен съд
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН иска на М.А.И., ЕГН **********,*** и К.А.П., ЕГН **********,***, с който се иска от съда да прогласи нищожността поради отпаднало основание на следните сделки: Дарение, обективирано в Нот. акт № 5, том III, рег. № 2050, дело № 442 от 2000 год. Дарение обективирано в Нот. акт № 6, том III, рег. № 2051, дело № 443 от 2000 год. Покупко- продажба, обективирана в Нот. акт № 108, том VI, рег. № 3649, дело № 1011 от 2004 год.
ОСЪЖДА М.П.К. /М./, ЕГН **********,*** 31; П.М.М., ЕГН **********,***; С.Я.Г., ЕГН **********,***; А.П.К., ЕГН **********,*** 31; А.С.Г., ЕГН **********,*** 31; К.С.Г., ЕГН **********,***; М.Я.К., ЕГН **********,***; "***, Код по Булстат 131278461, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Овча Купел, ж-к "Овча Купел 2", бл. 12А, вх. Б, ет. 3, ап. 19, представлявано от управителя М.В.Б., ЕГН ********** да заплатят на М.А.И., ЕГН **********,*** и К.А.П., ЕГН **********,***, сумата от 849,33 лв. за направени съдебно- деловодни разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от съобщението му на страните, пред Бургаски окръжен съд.
 
45 НОХД No 20/2010, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Х.С.Е. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 26.02.2010г., в законна сила от 26.02.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №20/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Х.С.Е. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв. Я., съгласно условията на което обвиняемият Х.С.Е. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 12.08.2009 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, в търговски обект на ул. "Бриз", стопанисван от ЕТ "Сашо - Сашо Е." използвал в търговската дейност марки "Адидас" - "Adidas AG GERMANY", "Пума" - "PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport, DE, "Дизел"- Diesel S.p.A.-Itali, "Найк"- NIKE International Ltd, USA и "Долче и Габана" - DOLCE & GABANA, а именно - 3 бр. фанели дълъг ръкав с марка "Пума" на стойност 60.00 лева, 2 бр. цял бански костюм с марка "Адидас" на стойност 50.00 лева, 19 бр. потници с марка "Адидас" на стойност 351.50 лева, 4 бр. потници с марка "Долче и Габана" на стойност 60.00 лева, 11 бр. потници с марка "Дизел" на стойност 165.00 лева, 7 бр. тениски с марка "Адидас" на стойност 112.00 лева, 2 бр. рокли с марка "Адидас" на стойност 44.00 лева, 2 бр. бюстие с марка "Пума" на стойност 20.00 лева, 2 бр. бюстие с марка "Адидас" на стойност 20.00 лева, 3 бр. поли с марка "Адидас" на стойност 36.00 лева, 5 бр. къси панталони с марка "Адидас" на стойност 75.00 лева, 5 бр. тениски с марка "Пума" на стойност 75.00 лева, 2 бр. потници с марка "Пума" на стойност 30.00 лева, 3 бр. комплекти потник и клин 7/8 с марка "Адидас" на стойност 90.00 лева, 1 бр. панталон 7/8 с марка "Пума" на стойност 12.00 лева, 5 бр. потници с марка "Пума" на стойност 75.00 лева, 2 бр. потници с марка "Адидас" на стойност 37.00 лева, 1 бр. клин 7/8 с марка "Адидас" на стойност 16.50 лева, 1 бр. тениска с марка "Найк" на стойност 16.00 лева, 2 бр. комплекти анцунзи с марка "Адидас" на стойност 75.00 лева, 1бр. комплект детски анцунг с марка "Адидас" на стойност 22.50 лева, 1 бр. клин с марка "Адидас" на стойност 16.50 лева, 1 бр. комплект потник с клин 7/8 с марка "Адидас" на стойност 30.00 лева, 1 бр. анцунг - горница с марка "Долче и Габана" на стойност 20.00 лева и 1 бр. суитчерс с марка "Найк" на стойност 38.00 лева, всичко на обща стойност 1547.00 лева, без съгласието на притежателя на изключителното право ADIDAS AG GERMANY, PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT, DE, Diesel S.p.A.-Itali, Gado S.a.r.l. и NIKE International Ltd, USA.
За посоченото престъпление на основание чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК обвиняемият Х.С.Е., ЕГН ********** ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
Пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК ще са с продължителност от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА обвиняемия Х.С.Е., ЕГН ********** да заплати ГЛОБА в размер на 400 /четиристотин/ лева.
ОСЪЖДА Х.С.Е., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 226.60 лв. за разноски по делото.
На основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б."а" от НК ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 3 бр. фанели дълъг ръкав с марка "Пума", 2 бр. цял бански костюм с марка "Адидас", 19 бр. потници с марка "Адидас", 4 бр. потници с марка "Долче и Габана", 11 бр. потници с марка "Дизел", 7 бр. тениски с марка "Адидас", 2 бр. рокли с марка "Адидас", 2 бр. бюстие с марка "Пума", 2 бр. бюстие с марка "Адидас", 3 бр. поли с марка "Адидас", 5 бр. къси панталони с марка "Адидас", 5 бр. тениски с марка "Пума", 2 бр. потници с марка "Пума", 3 бр. комплекти потник и клин 7/8 с марка "Адидас", 1 бр. панталон 7/8 с марка "Пума", 5 бр. потници с марка "Пума", 2 бр. потници с марка "Адидас", 1 бр. клин 7/8 с марка "Адидас", 1 бр. тениска с марка "Найк", 2 бр. комплекти анцунзи с марка "Адидас", 1бр. комплект детски анцунг с марка "Адидас", 1 бр. клин с марка "Адидас", 1 бр. комплект потник с клин 7/8 с марка "Адидас", 1 бр. анцунг - горница с марка "Долче и Габана" и 1 бр. суитчерс с марка "Найк" СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр. Приморско.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.

Х.С.Е.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №20/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Х.С.Е. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв. Я., съгласно условията на което обвиняемият Х.С.Е. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 12.08.2009 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, в търговски обект на ул. "Бриз", стопанисван от ЕТ "Сашо - Сашо Е." използвал в търговската дейност марки "Адидас" - "Adidas AG GERMANY", "Пума" - "PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport, DE, "Дизел"- Diesel S.p.A.-Itali, "Найк"- NIKE International Ltd, USA и "Долче и Габана" - DOLCE & GABANA, а именно - 3 бр. фанели дълъг ръкав с марка "Пума" на стойност 60.00 лева, 2 бр. цял бански костюм с марка "Адидас" на стойност 50.00 лева, 19 бр. потници с марка "Адидас" на стойност 351.50 лева, 4 бр. потници с марка "Долче и Габана" на стойност 60.00 лева, 11 бр. потници с марка "Дизел" на стойност 165.00 лева, 7 бр. тениски с марка "Адидас" на стойност 112.00 лева, 2 бр. рокли с марка "Адидас" на стойност 44.00 лева, 2 бр. бюстие с марка "Пума" на стойност 20.00 лева, 2 бр. бюстие с марка "Адидас" на стойност 20.00 лева, 3 бр. поли с марка "Адидас" на стойност 36.00 лева, 5 бр. къси панталони с марка "Адидас" на стойност 75.00 лева, 5 бр. тениски с марка "Пума" на стойност 75.00 лева, 2 бр. потници с марка "Пума" на стойност 30.00 лева, 3 бр. комплекти потник и клин 7/8 с марка "Адидас" на стойност 90.00 лева, 1 бр. панталон 7/8 с марка "Пума" на стойност 12.00 лева, 5 бр. потници с марка "Пума" на стойност 75.00 лева, 2 бр. потници с марка "Адидас" на стойност 37.00 лева, 1 бр. клин 7/8 с марка "Адидас" на стойност 16.50 лева, 1 бр. тениска с марка "Найк" на стойност 16.00 лева, 2 бр. комплекти анцунзи с марка "Адидас" на стойност 75.00 лева, 1бр. комплект детски анцунг с марка "Адидас" на стойност 22.50 лева, 1 бр. клин с марка "Адидас" на стойност 16.50 лева, 1 бр. комплект потник с клин 7/8 с марка "Адидас" на стойност 30.00 лева, 1 бр. анцунг - горница с марка "Долче и Габана" на стойност 20.00 лева и 1 бр. суитчерс с марка "Найк" на стойност 38.00 лева, всичко на обща стойност 1547.00 лева, без съгласието на притежателя на изключителното право ADIDAS AG GERMANY, PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT, DE, Diesel S.p.A.-Itali, Gado S.a.r.l. и NIKE International Ltd, USA.
За посоченото престъпление на основание чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК обвиняемият Х.С.Е., ЕГН ********** ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
Пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК ще са с продължителност от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА обвиняемия Х.С.Е., ЕГН ********** да заплати ГЛОБА в размер на 400 /четиристотин/ лева.
ОСЪЖДА Х.С.Е., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 226.60 лв. за разноски по делото.
На основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б."а" от НК ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 3 бр. фанели дълъг ръкав с марка "Пума", 2 бр. цял бански костюм с марка "Адидас", 19 бр. потници с марка "Адидас", 4 бр. потници с марка "Долче и Габана", 11 бр. потници с марка "Дизел", 7 бр. тениски с марка "Адидас", 2 бр. рокли с марка "Адидас", 2 бр. бюстие с марка "Пума", 2 бр. бюстие с марка "Адидас", 3 бр. поли с марка "Адидас", 5 бр. къси панталони с марка "Адидас", 5 бр. тениски с марка "Пума", 2 бр. потници с марка "Пума", 3 бр. комплекти потник и клин 7/8 с марка "Адидас", 1 бр. панталон 7/8 с марка "Пума", 5 бр. потници с марка "Пума", 2 бр. потници с марка "Адидас", 1 бр. клин 7/8 с марка "Адидас", 1 бр. тениска с марка "Найк", 2 бр. комплекти анцунзи с марка "Адидас", 1бр. комплект детски анцунг с марка "Адидас", 1 бр. клин с марка "Адидас", 1 бр. комплект потник с клин 7/8 с марка "Адидас", 1 бр. анцунг - горница с марка "Долче и Габана" и 1 бр. суитчерс с марка "Найк" СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр. Приморско.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.