П Р О Т О К О Л

 

02.07.2010 година                                                     Град Царево  

Царевски Районен съд                                              Наказателен състав

На втори юли две хиляди и десета година

 

В публично заседание в следния състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

                                                            Членове:

                                                            Съдебни  заседатели:

 

Секретар: К.Д.

Прокурор: М. Н.

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Р. Й.

НОХ дело  номер 65 по описа за 2010 година

На именното повикване в 13.50 часа се явиха :

            Подсъдимите и четиримата се явяват лично и със защитника си адв.М.Б..*** се явява прокурорът Н..

            СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            Снема самоличност на подсъдимите, както следва:

            И.И.И. - роден на ***г***, живущ ***, ***, ЕГН **********.

            С.И.И. – роден на ***г***, живущ ***, ***, ЕГН **********.

            Г.А.И. – роден на ***г***, ***, ЕГН **********.

            С.И.И. – роден на ***г***, живущ ***, ***, ЕГН **********.

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на досъдебно производство №12-31/2010г. по описа на РУП гр.Царево, с подсъдимия И.И. и защитника му адв.Б., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, за това, че през месец декември 2009г. в гр.А., обл.Б. от ** и п. с. на “М.” ЕООД гр.С.в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител със С.И., Г.И. и С.И. отнел чужди движими вещи от владението и собственост на К. гр.А. с МОЛ Б. С. К. – 2бр. метални платна от ограда на стойност 105.20лв. и 2бр. метални кола от ограда на стойност 42.48лв. и от владението на С. Т. М. и собственост на “М.” ЕООД гр.С., представлявано от МОЛ Н. М. Н. чужди движими вещи – 6бр. алуминиеви платна 160/60см., на стойност 192.00лв. и 5м. ел. кабел “СВТ” 4х6мм. на стойност 21.90лв., всичко на обща стойност 361.58лв., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени. 3а посоченото престъпление подсъдимият И.И.И. на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ще изтърпи наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от една година; 3.150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година. Веществени доказателства няма. Разноските по делото в размер на 70.00лв. за експертиза ще бъдат изплатени от подсъдимите след издаване на изпълнителен лист. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 361.58лв. са възстановени. Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

            Адв.Б. – Съгласни сме с така постигнатото споразумение. То не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите.

            Подсъдимият И.И. – Разбирам в какво ме обвинява прокурорът. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно съм го подписал.

 

 

                                                СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

            ПРОКУРОР:                                                  ПОДСЪДИМ:

            /М. Н./                         /И.И.И./

 

                                                                                               

ЗАЩИТНИК:

                                                                                    /АДВ.М.Б./

 

 

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на досъдебно производство №12-31/2010г. по описа на РУП гр.Царево, с подсъдимия С.И. и защитника му адв.Б., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, за това, че през месец декември 2009г. в гр.А., обл.Бургаска от стадиона и почивна станция на “М.” ЕООД гр.София в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с И.И., Г.И. и С.И. отнел чужди движими вещи от владението и собственост на Кметство гр.Ахтопол с МОЛ Б.С.К. – 2бр. метални платна от ограда на стойност 105.20лв. и 2бр. метални кола от ограда на стойност 42.48лв. и от владението на С. Т. М. и собственост на “М.” ЕООД гр.София, представлявано от МОЛ Н.М.Н. чужди движими вещи – 6бр. алуминиеви платна 160/60см., на стойност 192.00лв. и 5м. ел. кабел “СВТ” 4х6мм. на стойност 21.90лв., всичко на обща стойност 361.58лв., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени. 3а посоченото престъпление подсъдимият С.И.И. на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ще изтърпи наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от една година; 3.150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година. Веществени доказателства  няма. Разноските по делото в размер на 70.00лв. за експертиза ще бъдат изплатени от подсъдимите след издаване на изпълнителен лист. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 361.58лв. са възстановени. Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

            Адв.Б. – Съгласни сме с така постигнатото споразумение. То не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите.

            Подсъдимият С.И. – Разбирам в какво ме обвинява прокурора. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно съм го подписал.

 

 

                                                СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

            ПРОКУРОР:                                                  ПОДСЪДИМ:

            /М. Н./                                                             /С.И.И./

 

                                                                                               

ЗАЩИТНИК:

                                                                                    /АДВ.М.Б./

 

 

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на досъдебно производство №12-31/2010г. по описа на РУП гр.Царево, с подсъдимия Г.И. и защитника му адв.Б., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, за това, че през месец декември 2009г. в гр.А., обл.Бургаска от стадиона и почивна станция на “М.” ЕООД гр.София в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с И.И., С.И. и С.И. отнел чужди движими вещи от владението и собственост на Кметство гр.Ахтопол с МОЛ Б. С.К. – 2бр. метални платна от ограда на стойност 105.20лв. и 2бр. метални кола от ограда на стойност 42.48лв. и от владението на С. *** и собственост на “***” ЕООД гр.София, представлявано от МОЛ ***чужди движими вещи – 6бр. алуминиеви платна 160/60см., на стойност 192.00лв. и 5м. ел. кабел “СВТ” 4х6мм. на стойност 21.90лв., всичко на обща стойност 361.58лв., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени. 3а посоченото престъпление подсъдимият Г.А.И. на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ще изтърпи наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от една година; 3.150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година. Веществени доказателства  няма. Разноските по делото в размер на 70.00лв. за експертиза ще бъдат изплатени от подсъдимите след издаване на изпълнителен лист. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 361.58лв. са възстановени. Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

            Адв.Б. – Съгласни сме с така постигнатото споразумение. То не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите.

            Подсъдимият Г.И. – Разбирам в какво ме обвинява прокурора. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно съм го подписал.

 

 

                                                СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

            ПРОКУРОР:                                                  ПОДСЪДИМ:

            /М. ***/                                   /Г.  А.И./

 

                                                                                    ЗАЩИТНИК:

                                                                                    /АДВ.М.Б./

 

 

 

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на досъдебно производство №12-31/2010г. по описа на РУП гр.Царево, с подсъдимия С.И.И. и защитника му адв.Б., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, за това, че през месец декември 2009г. в гр.А. обл.Бургаска от стадиона и почивна станция на “***” ЕООД гр.София в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с И.И., С.  И. и Г.И. отнел чужди движими вещи от владението и собственост на Кметство гр.Ахтопол с МОЛ ***– 2бр. метални платна от ограда на стойност 105.20лв. и 2бр. метални кола от ограда на стойност 42.48лв. и от владението на С. *** и собственост на “***” ЕООД гр.София, представлявано от МОЛ ***чужди движими вещи – 6бр. алуминиеви платна 160/60см., на стойност 192.00лв. и 5м. ел. кабел “СВТ” 4х6мм. на стойност 21.90лв., всичко на обща стойност 361.58лв., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени. 3а посоченото престъпление подсъдимият С.И.И. на осн. чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ще изтърпи наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от една година; 3.150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година. Веществени доказателства  няма. Разноските по делото в размер на 70.00лв. за експертиза ще бъдат изплатени от подсъдимите след издаване на изпълнителен лист. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 361.58лв. са възстановени. Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

            Адв.Б. – Съгласни сме с така постигнатото споразумение. То не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите.

            Подсъдимият С.И. – Разбирам в какво ме обвинява прокурора. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно съм го подписал.

 

 

                                                СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

            ПРОКУРОР:                                                  ПОДСЪДИМ:

            /М. ***/                                   /С.И.И./

 

                                                                                               

ЗАЩИТНИК:

                                                                                    /АДВ.М.Б./

 

 

 

Царевският районен съд като намери, че направеното споразумение не противоречи на закона и морала и на осн.чл.382, ал.7 от НПК

 

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 65/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор *** и подсъдимия И.И.И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, а именно, че през месец декември 2009г. в гр.А. обл.Бургаска от стадиона и почивна станция на “***” ЕООД гр.София в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител със С.И., Г.И. и С.И. отнел чужди движими вещи от владението и собственост на Кметство гр.Ахтопол с МОЛ ***– 2бр. метални платна от ограда на стойност 105.20лв. и 2бр. метални кола от ограда на стойност 42.48лв. и от владението на С. *** и собственост на “***” ЕООД гр.София, представлявано от МОЛ ***чужди движими вещи – 6бр. алуминиеви платна 160/60см., на стойност 192.00лв. и 5м. ел. кабел “СВТ” 4х6мм. на стойност 21.90лв., всичко на обща стойност 361.58лв., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени.

3а посоченото престъпление подсъдимият И.И.И. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК със следните пробационни мерки:

1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от  която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.

2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.

3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.

 

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 65/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор *** и подсъдимия С.И.И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, а именно, че през месец декември 2009г. в гр.А. обл.Бургаска от стадиона и почивна станция на “***” ЕООД гр.София в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с И.И., Г.И. и С.И. отнел чужди движими вещи от владението и собственост на Кметство гр.Ахтопол с МОЛ ***– 2бр. метални платна от ограда на стойност 105.20лв. и 2бр. метални кола от ограда на стойност 42.48лв. и от владението на С. *** и собственост на “***” ЕООД гр.София, представлявано от МОЛ ***чужди движими вещи – 6бр. алуминиеви платна 160/60см., на стойност 192.00лв. и 5м. ел. кабел “СВТ” 4х6мм. на стойност 21.90лв., всичко на обща стойност 361.58лв., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени.

3а посоченото престъпление подсъдимият С.И.И. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК със следните пробационни мерки:

1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.

2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.

3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.

 

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 65/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор *** и подсъдимия Г.А.И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, а именно, че през месец декември 2009г. в гр.А. обл.Бургаска от стадиона и почивна станция на “***” ЕООД гр.София в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с И.И., С.И. и С.И. отнел чужди движими вещи от владението и собственост на Кметство гр.Ахтопол с МОЛ ***– 2бр. метални платна от ограда на стойност 105.20лв. и 2бр. метални кола от ограда на стойност 42.48лв. и от владението на С. *** и собственост на “***” ЕООД гр.София, представлявано от МОЛ ***чужди движими вещи – 6бр. алуминиеви платна 160/60см., на стойност 192.00лв. и 5м. ел. кабел “СВТ” 4х6мм. на стойност 21.90лв., всичко на обща стойност 361.58лв., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени.

3а посоченото престъпление подсъдимият Г.А.И. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК със следните пробационни мерки:

1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от  която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.

2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.

3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.

 

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 65/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор *** и подсъдимия С.И.И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, а именно, че през месец декември 2009г. в гр.А. обл.Бургаска от стадиона и почивна станция на “***” ЕООД гр.София в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с И.И., С.И. и Г.И. отнел чужди движими вещи от владението и собственост на Кметство гр.Ахтопол с МОЛ ***– 2бр. метални платна от ограда на стойност 105.20лв. и 2бр. метални кола от ограда на стойност 42.48лв. и от владението на С. *** и собственост на “***” ЕООД гр.София, представлявано от МОЛ ***чужди движими вещи – 6бр. алуминиеви платна 160/60см., на стойност 192.00лв. и 5м. ел. кабел “СВТ” 4х6мм. на стойност 21.90лв., всичко на обща стойност 361.58лв., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени.

3а посоченото престъпление подсъдимият С.И.И. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК със следните пробационни мерки:

1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от  която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.

2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.

3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.

ОСЪЖДА И.И.И., С.И.И., Г.А.И. и С.И.И. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 70.00лв. за разноски по делото.

Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 361.58лв. са възстановени.

Веществени доказателства няма.

Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №65/2010г.

Определението е окончателно.

Протоколът изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 14.00ч.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: