П Р О Т О К О Л

 

22.01.2010 година                                                     Град Царево  

Царевски Районен съд                                              Наказателен състав

На двадесет и втори януари две хиляди и десета година

 

В публично заседание в следния състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:РУМЕН ЙОСИФОВ

                                                            Членове:

                                                            Съдебни  заседатели:

 

Секретар: Н.С.

Прокурор: Катя Евтимова

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Румен Йосифов

НОХ  дело номер 6 по описа за 2010 година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха :

            Подсъдимата се явява лично и със защитника си адв.Т.С..

            За РП Царево се явява прокурорът Евтимова.

            СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            Снема самоличност на подсъдимата, както следва:

            Е.М.И. – родена на ***г. в *****живуща ***, ************************************ЕГН **********.

            Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на НОХД №6/2010 г. с подсъдимата И. и защитника й адв.С., съгласно което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 16.09.2009г. ******************, ************************************”, упълномощена с пълномощно ***************., заверено от нотариус ***********, с район на действие РС гр. Бургас, вписан в нотариалната камара под рег. ***използвала в търговската дейност марки “Адидас” – “Adidas AG GERMANY”, “Найк” – NIKE International Ltd, USA и “Плейбой” - Playboy Enterprises International, Inc. USA, а именно 18 бр. комплект анцуг с марка “Адидас” на стойност 675.00 лева, 10 бр. шорти с марка “Адидас” на стойност 120.00 лева, 13бр. дамски клин с марка “Адидас” на стойност 240.50 лева, 31 бр. тениски с къс ръкав с марка “Адидас” на стойност 511.50 лева, 6 бр. тениски с дълъг ръкав с марка “Адидас” на стойност 132.00 лева, 10 бр. потник с марка “Адидас” на стойност 185.00 лева, 2 бр. комплект потник с шорти с марка “Адидас” на стойност 54.00 лева, 1 бр. анурак с качулка, с дълъг ръкав с марка “Адидас” на стойност 38.00 лева, 9 бр. тениски с къс ръкав с марка “Найк” на стойност 144.00 лева, 5 бр. тениски с дълъг ръкав марка “Найк” на стойност 100.00 лева, 3 бр. потник с марка “Найк” на стойност 45.00 лева, 10 бр. анурак без ръкав с марка “Найк” на стойност 210.00 лева, 2 бр. клин с марка “Плейбой” на стойност 27.00 лева, 1 бр. тениска с къс ръкав с марка “Плейбой” на стойност 15.50 лева и 8 бр. потник с марка “Плейбой” на стойност 128.00 лева, всичко на обща стойност 2625.50 лева, без съгласието на притежателя на изключителното право –“Адидас” – “Adidas AG GERMANY”, “Найк” – NIKE International Ltd, USA и “Плейбой” - Playboy Enterprises International, Inc. USA. За посоченото престъпление подсъдимата ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно Пробация, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес – **************, от която произтича задължението на подсъдимата в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице не по малко от два пъти седмично за срок от шест месеца, задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни - за срок от шест месеца. Пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК ще са с продължителност от шест месеца. Подсъдимата ще изтърпи и глоба в размер на 400.00лв. Веществените доказателства - 18 бр. комплект анцуг с марка “Адидас”, 10 бр. шорти с марка “Адидас”, 13 бр. дамски клин с марка “Адидас”, 31 бр. тениски с къс ръкав с марка “Адидас”, 6 бр. тениски с дълъг ръкав с марка “Адидас”, 10 бр. потник с марка “Адидас”, 2 бр. комплект потник с шорти с марка “Адидас”, 1 бр. анурак с качулка, с дълъг ръкав с марка “Адидас”, 9 бр. тениски с къс ръкав с марка “Найк”, 5 бр. тениски с дълъг ръкав марка “Найк”, 3 бр. потник с марка “Найк”, 10 бр. анурак без ръкав с марка “Найк”, 2 бр. клин с марка “Плейбой”, 1 бр. тениска с къс ръкав с марка “Плейбой” и 8 бр. потник с марка “Плейбой”, на основание чл.172б, ал.3, вр.чл.53, ал.2, б.”а” от НК да се отнемат в полза на държавата и се унищожат. Разноските по делото в размер на 195.00 лв. ще бъдат изплатени от подсъдимата след издаване на изпълнителен лист. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

            Адв.С. – Съгласни сме с така постигнатото споразумение. То не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите.

            Подсъдимата И. - Разбирам в какво ме обвинява прокурора. Признавам се за виновна. Разбирам последиците от споразумението. Съгласна съм с тях. Доброволно съм го подписала.

 

 

 

                                                СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

 

ПРОКУРОР:                                                  ПОДСЪДИМА:

/КАТЯ ЕВТИМОВА/                         /Е.М.И./

                                                                                   

           

ЗАЩИТНИК:

                                                                        /АДВ.Т.С./

 

 

 

Царевският районен съд като намери, че направеното споразумение не противоречи на закона и морала и на осн.чл.382, ал.7 от НПК

 

 

ОПРЕДЕЛИ

   ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №6/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимата Е.М.И. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 16.09.2009г. ******************, ************************************”, упълномощена с пълномощно ***************., заверено от нотариус ***********, с район на действие РС гр. Бургас, вписан в нотариалната камара под рег. ***използвала в търговската дейност марки “Адидас” – “Adidas AG GERMANY”, “Найк” – NIKE International Ltd, USA и “Плейбой” - Playboy Enterprises International, Inc. USA, а именно 18 бр. комплект анцуг с марка “Адидас” на стойност 675.00 лева, 10 бр. шорти с марка “Адидас” на стойност 120.00 лева, 13 бр. дамски клин с марка “Адидас” на стойност 240.50 лева, 31 бр. тениски с къс ръкав с марка “Адидас” на стойност 511.50 лева, 6 бр. тениски с дълъг ръкав с марка “Адидас” на стойност 132.00 лева, 10 бр. потник с марка “Адидас” на стойност 185.00 лева, 2 бр. комплект потник с шорти с марка “Адидас” на стойност 54.00 лева, 1 бр. анурак с качулка, с дълъг ръкав с марка “Адидас” на стойност 38.00 лева, 9 бр. тениски с къс ръкав с марка “Найк” на стойност 144.00 лева, 5 бр. тениски с дълъг ръкав марка “Найк” на стойност 100.00 лева, 3 бр. потник с марка “Найк” на стойност 45.00 лева, 10 бр. анурак без ръкав с марка “Найк” на стойност 210.00 лева, 2 бр. клин с марка “Плейбой” на стойност 27.00 лева, 1 бр. тениска с къс ръкав с марка “Плейбой” на стойност 15.50 лева и 8 бр. потник с марка “Плейбой” на стойност 128.00 лева, всичко на обща стойност 2625.50 лева, без съгласието на притежателя на изключителното право –“Адидас” – “Adidas AG GERMANY”, “Найк” – NIKE International Ltd, USA и “Плейбой” - Playboy Enterprises International, Inc. USA.

 За посоченото престъпление подсъдимата ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:

1.Задължителна регистрация по настоящ адрес - **************, от която произтича задължението на подсъдимата в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

ОСЪЖДА подсъдимата Е.М.И. да заплати ГЛОБА в размер на 400.00 лв.

Веществените доказателства – 18 бр. комплект анцуг с марка “Адидас”, 10 бр. шорти с марка “Адидас”, 13 бр. дамски клин с марка “Адидас”, 31 бр. тениски с къс ръкав с марка “Адидас”, 6 бр. тениски с дълъг ръкав с марка “Адидас”, 10 бр. потник с марка “Адидас”, 2 бр. комплект потник с шорти с марка “Адидас”, 1 бр. анурак с качулка, с дълъг ръкав с марка “Адидас”, 9 бр. тениски с къс ръкав с марка “Найк”, 5 бр. тениски с дълъг ръкав марка “Найк”, 3 бр. потник с марка “Найк”, 10 бр. анурак без ръкав с марка “Найк”, 2 бр. клин с марка “Плейбой”, 1 бр. тениска с къс ръкав с марка “Плейбой” и 8 бр. потник с марка “Плейбой”, на осн. чл.172б, ал.3, вр.чл.53, ал.2, б.”а” от НК се отнемат в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР – РУ на МВР гр.Приморско.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.

ОСЪЖДА Е.М.И. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 195.00 лв. за разноски по делото.

Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №6/2010 г.

Определението е окончателно.

 

 

Протоколът изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 14.45ч.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: