П Р О Т О К О Л

 

28.12.2010 година                                                     Град Царево  

Царевски Районен съд                                              Наказателен състав

На двадесет и осми декември две хиляди и десета година

 

В публично заседание в следния състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

                                                            Членове:

                                                            Съдебни  заседатели:

 

Секретар: Н.С.

Прокурор: Катя Евтимова

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Румен Йосифов

НОХ дело  номер 148 по описа за 2010 година

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

            Подсъдимият Е.Г.З. се явява лично и със защитника си адв.М.Б..*** се явява прокурорът Евтимова.

            СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            Снема самоличност на подсъдимия, както следва:

            Е.Г.З. - ЕГН **********.

            Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото в досъдебно производство с подсъдимия З. и защитника му адв.Б., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 14.10.2010 год. в около 17.30ч. в гр.П, Б област, по ул.С управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "**", модел «**» с per. № **, без свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с Наказателно постановление №576/16.11.2009г., влязло в сила на 30.06.2010г. на Началника на ПП КАТ при ОДП на МВР – гр.Бургас, Наказателно постановление №8/02.02.2010г., влязло в сила на 30.06.2010г., на Началника на ПП КАТ при ОДП на МВР гр.Бургас, Наказателно постановление №163/02.07.2010г., влязло в сила на 01.09.2010г. на Началника на РУП – гр.П за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство. За посоченото престъпление подсъдимият З. ще изтърпи наказание “Лишаване от свобода” за срок от три месеца, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от три години. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Веществени доказателства няма. Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одоб**.

            Адв.Б. – Съгласни сме с така постигнатото споразумение. То не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите.

            Подсъдимият З. – Разбирам в какво ме обвинява прокурора. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно съм го подписал.

                                                СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

                                                              

            ПРОКУРОР:                                      ПОДСЪДИМ:

            /КАТЯ ЕВТИМОВА/             /Е.Г.З./

 

 

                                                                        ЗАЩИТНИК:

                                                                        /АДВ. М.Б./

 

            Царевският районен съд като намери, че направеното споразумение не противоречи на закона и морала и на осн.чл.382, ал.7 от НПК

                 

ОПРЕДЕЛИ

            ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №148/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Е.Г.З. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 14.10.2010год. в около 17.30ч. в гр.П, Б област, по ул.С управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "**", модел «**» с per. № **, без свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с Наказателно постановление №576/16.11.2009г., влязло в сила на 30.06.2010г. на Началника на ПП КАТ при ОДП на МВР – гр.Бургас, Наказателно постановление №8/02.02.2010г., влязло в сила на 30.06.2010г., на Началника на ПП КАТ при ОДП на МВР гр.Бургас, Наказателно постановление №163/02.07.2010г., влязло в сила на 01.09.2010г. на Началника на РУП – гр.П за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство.

За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК подсъдимият Е.Г.З. ще изтърпи наказание “Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Разноски по делото няма.

Веществени доказателства няма.

Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №148/2010г.

Определението е окончателно.

Протоколът изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 14.00 ч.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: