П Р О Т О К О Л

 

 

28.01.2010 година                                                     Град Царево  

Царевски Районен съд                                              Наказателен състав

На двадесет и осми януари две хиляди и десета година

 

В публично заседание в следния състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНЧО ТАНЕВ

                                                            Членове:

                                                            Съдебни  заседатели:

 

 

Секретар: П.Б.

Прокурор: Катя Евтимова

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Минчо Танев

НОХ дело  номер 11 по описа за 2010 година

На именното повикване в 15.30 часа се явиха:

 

            Обвиняемите се явяват лично и със защитника си адв.М.Б..*** се явява прокурор Евтимова.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Обвиняемият Б.: Да се даде ход на делото.

Обвиняемият М.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            СНЕМА самоличност на обвиняемите, както следва:

            Х.Я.Б. - род. на *** год. в ***, живущ ***, ***, ЕГН **********.

М.А.М. - род. на *** год. в ***живущ ***, ***,ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ правата на обвиняемите в настоящето производство.

Обвиняемият Б.: Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.

Обвиняемият М.: Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на НОХД №11/2010 г. с подсъдимия Б. и защитника му адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, а именно, че на 13.12.2009 год., около 13.00 часа, в землището на ***, от ***, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор с обв. М.А.М., отнели от владението на св. С. Д. П., собственост на св. С. Д. П. движими вещи - 1 бр. съединител за трактор "**" на стойност 70.00 лева, 1 бр. филтър за трактор "***" на стойност 35.00 лева, 1 бр. вилка за самоотводен вал за трактор "***" на стойност 25.00 лева, 1 бр. пусков двигател за трактор "***" на стойност 95.00 лева, 1 бр. помпа за сеалка за трактор "***" на стойност 85.00 лева, 1 бр. маслен радиатор за трактор "***" на стойност 30.00 лева, 1 бр. фин филтър за трактор "***" на стойност 3.50 лева, 1 бр. пета за навесна система за трактор "***" на стойност 25.00 лева, 1 бр. подвеска към навесна система за трактор "***" на стойност 20.00 лева, 1 бр. инжектор за поливна инсталация "***” на стойност 55.00 лева, 2 бр. водещи колела за култиватор "***" на стойност 30.00 лева и 1 бр. турбокомпресор за трактор "***" на стойност 5.60 лева, всичко на обща стойност 479.10 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати. За посоченото престъпление обвиняемият Х.Я.Б. ще изтърпи наказание при условията на чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно Пробация при условията на чл. 42а ал.2 т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес - ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице не по малко от два пъти седмично за срок от осем месеца, задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от осем месеца и безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 200 часа годишно за срок от една година. Веществени доказателства - върнати на собственика им. Разноските по делото в размер на 37.50 лв. ще бъдат изплатени от обвиняемия   след издаване на изпълнителен лист. От престъплението са причинени имуществени вреди в размер на 479.10 лв., които са възстановени изцяло.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

С оглед изявлението на страните,  че са постигнали споразумение и на осн. чл. 382, ал. 4 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Обвиняемият Б.: Разбирам в какво съм обвинен от прокурора. Признавам се за виновен. Съгласен съм делото да приключи със споразумение. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

            Адв.Б. – Съгласни сме с така постигнатото споразумение. То не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите.

 

 

                                                СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

 

            ПРОКУРОР:                                                  ОБВИНЯЕМ:

            /КАТЯ ЕВТИМОВА/                         /Х.Я.Б./

 

                                                                                               

ЗАЩИТНИК:

                                                                                    /АДВ.М.Б./

 

 

 

 

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на НОХД №11/2010 г. с подсъдимия М. и защитника му адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, а именно, че на 13.12.2009 год., около 13.00 часа, в землището на ***, от ***, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор с обв. Х.Я.Б., отнели от владението на св. С. Д. П., собственост на св. С. Д. П. движими вещи - 1 бр. съединител за трактор "***" на стойност 70.00 лева, 1 бр. филтър за трактор "***" на стойност 35.00 лева, 1 бр. вилка за самоотводен вал за трактор "***" на стойност 25.00 лева, 1 бр. пусков двигател за трактор "***" на стойност 95.00 лева, 1 бр. помпа за сеалка за трактор "***" на стойност 85.00 лева, 1 бр. маслен радиатор за трактор "***" на стойност 30.00 лева, 1 бр. фин филтър за трактор "***" на стойност 3.50 лева, 1 бр. пета за навесна система за трактор "***" на стойност 25.00 лева, 1 бр. подвеска към навесна система за трактор "***" на стойност 20.00 лева, 1 бр. инжектор за поливна инсталация "***" на стойност 55.00 лева, 2 бр. водещи колела за култиватор "***”на стойност 30.00 лева и 1 бр. турбокомпресор за трактор "***" на стойност 5.60 лева, всичко на обща стойност 479.10 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати. За посоченото престъпление обвиняемият М.А.М. ще изтърпи наказание при условията на чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно Пробация при условията на чл. 42а ал.2 т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес - ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице не по - малко от два пъти седмично за срок от осем месеца, задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от осем месеца и безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 200 часа годишно за срок от една година. Веществени доказателства - върнати на собственика им. Разноските по делото в размер на 37.50 лв. ще бъдат изплатени от обвиняемия след издаване на изпълнителен лист. От престъплението са причинени имуществени вреди в размер на 479.10 лв., които са възстановени изцяло.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

С оглед изявлението на страните,  че са постигнали споразумение и на осн. чл. 382, ал. 4 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Обвиняемият М.: Разбирам в какво съм обвинен от прокурора. Признавам се за виновен. Съгласен съм делото да приключи със споразумение. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

            Адв.Б. – Съгласни сме с така постигнатото споразумение. То не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите.

 

 

           

 

 

                                                СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

 

            ПРОКУРОР:                                      ПОДСЪДИМ:

            /КАТЯ ЕВТИМОВА/             /М.А.М./

 

 

 

 

ЗАЩИТНИК:

                                                                        /АДВ.М.Б./

 

 

 

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което са повдигнати обвинения на обвиняемите Х.Я.Б. и М.А.М. позволява сключването на споразумение, причинените имуществени вреди са възстановени, определеното на обвиняемите наказание е съобразено с данните за личността им и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ  

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 11/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Б., представляван от неговия защитник, адв.Б., съгласно което обвиняемият  се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, а именно, че на 13.12.2009 год., около 13.00 часа, в землището на ***, от дървена селскостопанска постройка, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор с обв. М.А.М., отнели от владението на св. С. Д. П., собственост на св. С. Д. П. движими вещи - 1 бр. съединител за трактор "***" на стойност 70.00 лева, 1 бр. филтър за трактор "***" на стойност 35.00 лева, 1 бр. вилка за самоотводен вал за трактор "***" на стойност 25.00 лева, 1 бр. пусков двигател за трактор "***" на стойност 95.00 лева, 1 бр. помпа за сеалка за трактор "***" на стойност 85.00 лева, 1 бр. маслен радиатор за трактор "***" на стойност 30.00 лева, 1 бр. фин филтър за трактор "***" на стойност 3.50 лева, 1 бр. пета за навесна система за трактор "**" на стойност 25.00 лева, 1 бр. подвеска към навесна система за трактор "***" на стойност 20.00 лева, 1 бр. инжектор за поливна инсталация "***" на стойност 55.00 лева, 2 бр. водещи колела за култиватор "***" на стойност 30.00 лева и 1 бр. турбокомпресор за трактор "***” на стойност 5.60 лева, всичко на обща стойност 479.10 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати.

За посоченото престъпление обвиняемият Х.Я.Б. ще изтърпи наказание при условията на чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно Пробация при условията на чл. 42а ал.2 т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:

1.Задължителна регистрация по настоящ адрес - ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА

2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА

3.200/двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от  ЕДНА ГОДИНА.

Веществени доказателства - върнати на собственика им.

Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени изцяло.

ОСЪЖДА обвиняемия Х.Я.Б., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 37.50 лв. за разноски по делото.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 11/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия М., представляван от неговия защитник, адв.Б., съгласно което обвиняемият  се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, а именно, че на 13.12.2009 год., около 13.00 часа, в землището на ***, ***, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор с обв. Х.Я.Б., отнели от владението на св. С. Д. П., собственост на св. С. Д. П. движими вещи - 1 бр. съединител за трактор "***" на стойност 70.00 лева, 1 бр. филтър за трактор "***" на стойност 35.00 лева, 1 бр. вилка за самоотводен вал за трактор "***" на стойност 25.00 лева, 1 бр. пусков двигател за трактор "***" на стойност 95.00 лева, 1 бр. помпа за сеалка за трактор "***" на стойност 85.00 лева, 1 бр. маслен радиатор за трактор "***" на стойност 30.00 лева, 1 бр. фин филтър за трактор "***" на стойност 3.50 лева, 1 бр. пета за навесна система за трактор "***" на стойност 25.00 лева, 1 бр. подвеска към навесна система за трактор "***" на стойност 20.00 лева, 1 бр. инжектор за поливна инсталация "***" на стойност 55.00 лева, 2 бр. водещи колела за култиватор "***” стойност 30.00 лева и 1 бр. турбокомпресор за трактор "***" на стойност 5.60 лева, всичко на обща стойност 479.10 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати.

За посоченото престъпление обвиняемият М.А.М. ще изтърпи наказание при условията на чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно Пробация при условията на чл. 42а ал.2 т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:

1.Задължителна регистрация по настоящ адрес -***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА

2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА

3.200/двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Веществени доказателства - върнати на собственика им.

Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени изцяло.

ОСЪЖДА обвиняемия М.А.М., ЕГН  ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 37.50 лв. за разноски по делото.

 

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 11/2010 г. по описа на ЦРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемите е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК

ОПРЕДЕЛИ

ОТМЕНЯ спрямо обвиняемите Б. и М. мярката им за неотклонение „Подписка".

Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7- дневен срок от днес.

 

Протокола изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 15.50 ч.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: