П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

                              13.10.2010 г.                 гр.Царево

 

 

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                         наказателен състав                             На тринадесети октомври две хиляди и десета година

В публично заседание, в следния състав:

                                      Председател: МИНЧО ТАНЕВ

                                      Съдебни заседатели:

                                                                                                                                      

                                                                                                                    

              

          Секретар: К.Д.

Прокурор: М.Н.

Като разгледа докладваното от съдия МИНЧО ТАНЕВ

НОХ  дело № 79  по описа за 2010 г.

 

П Р И С Ъ Д И:

 

 

ПРИЗНАВА  подсъдимия С.К.Д., роден на *** ***, живущ ***, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това че: В периода месец декември 2009 год. до месец май 2010 год. в гр. П, след като е осъден да издържа своя низходящ- малолетното си дете К.С.Д., ЕГН **********- съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно шест месечни вноски в размер на 300.00 лв. като деянието е извършено в условията на повторност– престъпление по чл. 183, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 183, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК и чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. ”б” от НК, ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6, изразяваща се в следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ седмично, за срок от ДВЕ ГОДИНИ;

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител– планирани или извънредни, за срок от ДВЕ ГОДИНИ;

3. 320 /триста и двадесет / часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото, за срок от ДВЕ ГОДИНИ, както и на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ,  чрез прочитане на присъдата по радиовъзел Бургас.

 

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

 

 

 

                                                                                       СЪДИЯ: