П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

                                 26.11.2010г.                 гр.Царево

 

 

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                         Наказателен състав                            На двадесет и шести ноември две хиляди и десета година

В публично заседание, в следния състав:

                                      Председател:  РУМЕН ЙОСИФОВ

                                      Съдебни заседатели: 1.Ц.П.

                                                                        2.П.Б.                                                           

                                                                                                                    

              

          Секретар: Н.С.

Прокурор: Мария Николова

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов

НОХ дело № 71 по описа за 2010 г.

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

 

ПРИЗНАВА подсъдимата В.Х.К. /В.Х.П./ - ЕГН **********:

*.ЗА ВИНОВНА в това, че на 21.10.2009г. в гр.П, обл.Б, офис “Гет Конектет” подсъдимата В.Х.К. чрез съставяне на неистински частни документи – договор заявка формат А1 с №8989791/21.10.2009г. между Х.А.Д. и “БТК” АД, приемно – предавателен протокол от 21.10.2009г. между В.Х.К. и Х.А.Д., анекс към договор заявка Форма 1Б №8989791/21.10.2009г. между клиент Х.А.Д. и “БТК” АД, като положила подпис за клиент и на които е придаден вид, че са подписани от  Х.А.Д. в частта за подпис на клиент, като същият не е присъствувал при подписване на документите и не е полагал подпис за клиент, съзнателно дала възможност на подсъдимия Т.К.А. да получи чуждо движимо имущество без правно основание – 1бр. преносим компютър марка “Асус”, модел К 50IJ на стойност 889.87лв., сериен № 352079031257973, ведно с USB модем марка “Алкател” на стойност 209.90лв., 1бр. сим карта за трафик на интернет на стойност 15.00лв., всичко на обща стойност 1114.77лв., предлагани на промоционален пакет за сумата от 199.00лв., собственост на “Гет конектет” ООД, представлявано от Н.В.Н.  - престъпление по чл.212, ал.2, вр. ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК, Я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

2.ЗА ВИНОВНА  в това, че на 21.10.2009г. в гр.П, обл.Б, офис “Гет Конектет” подсъдимата В.Х.К. действувайки като помагач в съучастие с подсъдимия Т.К.А. в качеството му на извършител, умишлено улеснила подсъдимия А., последния използвайки неистински частни документи – договор заявка форма А1 с № 8989335/21.10.2009г. сключен между И.К.М. и “БТК” АД, приемо – предавателен протокол от 21.10.2009г. между И.К.М. и В.Х.К., анекс към договор заявка №8989335 Форма 1Б между И.К.М. и В.Х.К., като представител на “БТК” АД, на които е предаден вид, че са подписани от И.К.М., като изготвила и написала договор заявка форма А1 с №8989335/21.10.2009г. сключен между И.К. М и “БТК” АД, приемо – предавателен протокол от 21.10.2009г. между И.К.М. и В.Х.К., анекс към договор заявка № 8989335 форма 1Б между И.К.М. и В.Х.К. и се е подписала като служител за “БТК” АД, въпреки че е знаела, че клиента не е този, който е описан в документите, да получи без правно основание чуждо движимо имущество – 1бр. преносим компютър марка “Асус”, модел К 50 IJ сериен № 352079031257965 на стойност 889.87лв., ведно с  USB модем марка “Алкател” на стойност 209.90лв., 1бр. сим карта за трафик на интернет на стойност 15.00лв., всичко на обща стойност 1114.77лв., предлагани на промоционален пакет за сумата от 199.00лв., собственост на “Гет конектет” ООД, представлявано от Н.В.Н. с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.212, ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК Я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

3.ЗА ВИНОВНА  в това, че на 21.10.2009г. в гр.П, обл.Б, офис “Гет Конектет” подсъдимата В.Х.К. в условията на продължавана престъпна дейност, в качеството си на длъжностно лице – сътрудник продажби в офис – магазин на “Гет конектет” ООД във вреда на лицата И.К.М. *** и Х.А.Д. ***, изразяваща се в недопустимо съобразно чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни обработване на лични данни, съобщила на подсъдимия Т.К.А. информация, представляваща “лични данни” по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за защита на личните данни /трите имена, единен граждански номер и адрес/, която й е била достъпна по служба и за която знае, че представлява служебна тайна – престъпление по чл.284, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 58а, ал.1 от НК Я ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимата В.Х.К. най-тежкото от така определените наказания, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

ПРИЗНАВА подсъдимият Т.К.А. - ЕГН **********:

*.ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода 06.10.2009г. – 21.10.2009г. в гр.П, обл.Б, офис “Гет Конектет” подсъдимият Т.К.А. в условията на продължавана престъпна дейност сам или чрез другиго съставил неистински частни документи, а именно:

- договор заявка форма А1 с №8766724/06.10.2009г. между С.М.Г. и “БТК” АД; анекс към договор заявка №8766724 форма 1Б между С.М.Г. и “БТК” АД от 06.10.2009г., приемо – предавателен протокол от 06.10.2009г. между С.М.Г. и В.Х.К., в частта за подпис на клиент,

- договор заявка форма А1 с №87668648/06.10.2009г. между А.Т.Г. и “БТК” АД; анекс към договор заявка №8768648 форма 1Б между А.Т.Г. и “БТК” АД от 06.10.2009г., приемо – предавателен протокол от 06.10.2009г. между А.Т.Г. и В.Х.К., в частта за подпис на клиент,

- договор заявка форма А1 с №8989335/21.10.2009г. между И.К.М. и “БТК” АД, приемо – предавателен протокол от 21.10.2009г. между И.К.М. и В.Х.К., анекс към договор заявка №8989335 форма 1Б между И.К.М. и В.Х.К., в частта за подпис на клиент, на които е придаден вид, че са подписани от С.М.Г., А.Т.Г. и И.К.М., като последните не са присъствували при подписване на документите и не са полагали подписа си за клиент и го употребил пред “Гет Конектет” ООД за да докаже, че е налице правоотношение между А.Т.Г. и “Гет Конектет” ООД – престъпление по чл.309, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

2.ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода 06.10.2009г. – 21.10.2009г. в гр.П, обл.Б, офис “Гет Конектет” подсъдимият Т.К.А. в условията на продължавана престъпна дейност сам и в съучастие действувайки като извършител с подсъдимата В.К. в качеството на помагач, използвал неистински частни документи, както следва:

- договор заявка форма А1 с №8766724/06.10.2009г. между С.М.Г. и “БТК” АД; анекс към договор заявка №8766724 форма 1Б между С.М.Г. и “БТК” АД от 06.10.2009г., приемо – предавателен протокол от 06.10.2009г. между С.М.Г. и В.Х.К., на които е придаден вид, че са подписани от С.М.Г. в частта за подпис на клиент, като същата не е присъствувала при подписване на документите и не е полагала подпис за клиент,

- договор заявка форма А1 с №87668648/06.10.2009г. между А.Т.Г. и “БТК” АД; анекс към договор заявка №8768648 форма 1Б между А.Т.Г. и “БТК” АД от 06.10.2009г., приемо – предавателен протокол от 06.10.2009г. между А.Т.Г. и В.Х.К. на които е предаден вид, че са подписани от А.Т.Г. в частта за подпис на клиент, като същата не е присъствувала при подписване на документите и не е полагала подпис за клиент,

- договор заявка форма А1 с №8989791/21.10.2009г. сключен между Х.А.Д. и “БТК” АД, приемо – предавателен протокол от 21.10.2009г. между Х.А.Д. и В.Х.К., анекс към договор заявка №8989791 форма 1Б между Х.А.Д. и “БТК” АД  от 21.10.2009г., на които е придаден вид, че са подписани от Х.А.Д. в частта за подпис на клиент, като същият не е присъствал при подписване на документите и не е полагал подпис за клиент,

 - договор заявка форма А1 с №8989335/21.10.2009г. сключен между И.К.М. и “БТК” АД, приемо – предавателен протокол от 21.10.2009г. между И.К.М. и В.Х.К., анекс към договор заявка №8989335 форма 1Б между И.К.М. и В.Х.К., като представител на “БТК” АД, на които е придаден вид, че са подписани от И.К.М. в частта за подпис на клиент, като същият не е присъствувал при подписване на документите и не е полагал подпис за клиент и без правно основание получил чуждо движимо имущество, а именно:

- 1бр. преносим компютър марка “Асус” модел К 50 IJ сериен № 352079030985236 на стойност 889.87 лева, ведно с USB модем марка “Алкател” на стойност 209.90лв., 1бр. сим карта за трафик на интернет на стойност 15.00лв., всичко на обща стойност 1114.77лв., предлагани на промоционален пакет за сумата от 199.00лв.,

- 1бр. преносим компютър марка “Асус” модел К 50 IJ сериен № 352079031076951 на стойност 889.87 лева, ведно с USB модем марка “Алкател” на стойност 209.90лв., 1бр. сим карта за трафик на интернет на стойност 15.00лв., всичко на обща стойност 1114.77лв., предлагани на промоционален пакет за сумата от 199.00лв.,

- 1бр. преносим компютър марка “Асус” модел К 50 IJ сериен № 352079031257973 на стойност 889.87 лева, ведно с USB модем марка “Алкател” на стойност 209.90лв., 1бр. сим карта за трафик на интернет на стойност 15.00лв., всичко на обща стойност 1114.77лв., предлагани на промоционален пакет за сумата от 199.00лв.,

- 1бр. преносим компютър марка “Асус” модел К 50 IJ сериен № 352079031257965 на стойност 889.87 лева, ведно с USB модем марка “Алкател” на стойност 209.90лв., 1бр. сим карта за трафик на интернет на стойност 15.00лв., всичко на обща стойност 1114.77лв., предлагани на промоционален пакет за сумата от 199.00лв., всичко на обща стойност 4 459.08лв., собственост на “Гет Конектет” ООД, представлявано от Н.В.Н. с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.212, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимият Т.К.А. по-тежкото от така определените наказания, а именно ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

ОСЪЖДА В.Х.К. и Т.К.А. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 199.40лв. за разноски по делото, по 99.70лв. за всеки един от тях.

Веществените доказателства – 1бр. преносим компютър марка “Асус”, модел К 50 IJ и 1бр. преносим компютър марка “Асус” ЕЕЕРС 900А да се върнат на собственика им.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

 

 

                  

                                                                   СЪДИЯ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                    2.