П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

 

                               12.07.2010 г.                 гр.Царево

 

 

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                         Наказателен състав                            На дванадесети юли две хиляди и десета година

В публично заседание, в следния състав:

                                                Председател:  М. Т.

                Съдебни заседатели:                                                

                                                                                                                                      

                                                    

          Секретар: П.Б.

Прокурор: М. Н.

Като разгледа докладваното от съдия М. Т.

НОХ  дело № 58 по описа за 2010 г.

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия К.К.Д. - роден на *** ***, живущ ***, ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 09.02.2010 год. - 25.03.2010 год. в *** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас с MOЛ св. Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - 135 куб. м. на стойност 199.26 лева - престъпление по чл. 234в ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА  в размер на 500.00 лв. /петстотин/ лева.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

 

                                                                                      

 

СЪДИЯ: