П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

                               29.07.2010 г.                 гр.Царево

 

 

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                         Наказателен състав                            На двадесет и девети юли две хиляди и десета година

В публично заседание, в следния състав:

                                      Председател: М. Т.

                                      Съдебни заседатели: 1. П.С.

                                                                                                                                        2. Г.Н.

                                                                                                                                      

                                                                                                                    

              

          Секретар: П.Б.

Прокурор: М.Н.

Като разгледа докладваното от съдия М. Т.

НОХ дело №49 по описа за 2010 г.

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Й.В. - роден на *** ***, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, *** ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН  в това, че на 24.03.2010 год. в гр. Китен, Бургаска област, местността "***", от бунгало в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор подс. Х.Б.В. и подс. Б.А.В. чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот направили опит да отнемат движими вещи - 30.00 метра арматурно желязо, Ф 24, 115,50 кг. на стойност 236.78 лева, 2 бр. метални поцинковани кофи на стойност 15.00 лева, 1 бр. секция /част/ от сеялка на стойност 35.00 лева, 7 бр. метални рамена за сеносъбирач на стойност 315.00 лева, 100.00 кг. отпадъчни метали на стойност 45.00 лева, 2 бр. винкел "**" образен с дължина 4 метра на стойност 37.24 лева, 1 бр.маслена помпа за трактор "**" на стойност 45.00 лева и 56.00 килограма пирони с дължина 12.00 сантиметра на стойност 106. 40 лева, всичко на обща стойност 835.42 лева от владението и собственост на св. Н.К.А., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено, поради независещи от тях причини и е извършено в условията на повторност от подс. С.Й.В. - престъпление по чл.195. ал.1, т. 3, предл. първо и т. 5 и т.7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл.18, ал.1. вр.чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 195. ал.1, т. 3, предл. първо и т. 5 и т.7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл.18, ал.1. вр. чл.28, ал.1 от НК и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.

 На основание чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното със споразумение по НОХД 3334/ 2008 год. по описа на Районен съд, гр. Бургас, наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание подсъдимият ДА ИЗТЪРПИ ИЗЦЯЛО при първоначален „СТРОГ” режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.

ПРИЗНАВА подсъдимия Б.А.В. - роден на *** ***, живущ ***, настоящ адрес ***, *** ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.03.2010 год. в гр. Китен, Бургаска област, местността "***", от бунгало в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор подс. С.Й.В. и подс. Х.Б.В. чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот направили опит да отнемат движими вещи - 30.00 метра арматурно желязо, Ф 24, 115,50 кг. на стойност 236.78 лева, 2 бр. метални поцинковани кофи на стойност 15.00 лева, 1 бр. секция /част/ от сеялка на стойност 35.00 лева, 7 бр. метални рамена за сеносъбирач на стойност 315.00 лева, 100.00 кг. отпадъчни метали на стойност 45.00 лева, 2 бр. винкел "**" образен с дължина 4 метра на стойност 37.24 лева, 1 бр. маслена помпа за трактор "**" на стойност 45.00 лева и 56.00 килограма пирони с дължина 12.00 сантиметра на стойност 106.40 лева, всичко на обща стойност 835.42 лева от владението и собственост на св.Н.К.А., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено, поради независещи от тях причини- престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3, предл. първо и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл.18, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 3, предл. първо и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл.18, ал.1 от НК и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, изтърпяването на което на осн. чл. 66, ал. 1 от НК, отлага с изпитателен срок от три години.

ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Б.В. - род. на *** ***, живущ ***, настоящ адрес ***, ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 24.03.2010 год. - 25.03.2010 год. в гр. Китен, Бургаска област, местността "***", от бунгало в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършител, след предварителен сговор с подс. С.Й.В. и подс. Б.А.В. чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот направил опит да отнеме движими вещи - 30.00 метра арматурно желязо, Ф 24, 115,50 кг. на стойност 236.78 лева. 2 бр. метални поцинковани кофи на стойност 15.00 лева, 1 бр. секция /част/ от сеялка на стойност 35.00 лева. 7 бр. метални рамена за сеносъбирач на стойност 315.00 лева, 100.00 кг. отпадъчни метали на стойност 45.00 лева, 2 бр. винкел "**" образен с дължина 4 метра на стойност 37.24 лева, 1 бр. маслена помпа за трактор "**" на стойност 45.00 лева и 56.00 килограма пирони с дължина 12.00 сантиметра на стойност 106.40 лева, всичко на обща стойност 835.42 лева от владението и собственост на св. Н.К.А., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено, поради независещи от него причини и сам отнел от владението и собственост на св. Н.К.А. движими вещи - 56.00 килограма пирони с дължина 12.00 сантиметра на стойност 106.40 лева, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т. 3, предл. първо и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т. 3, предл. първо и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20. ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, изтърпяването на което на осн. чл. 66, ал. 1 от НК, отлага с изпитателен срок от три години.

ОСЪЖДА подсъдимите С.Й.В., ЕГН **********, Б.А.В., ЕГН ********** и Х.Б.В., ЕГН ********** със снета по-горе самоличност, да заплатят в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на  77.80 лв. за разноски по делото или по 25.93 лв. за всеки един от подсъдимите.

 

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

 

                                                                                      

          СЪДИЯ:

 

 

         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.

 

                           2.