П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

                                 02.06.2010г.                 гр. Царево

 

 

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                         Наказателен състав                            На втори юни две хиляди и десета година

В публично заседание, в следния състав:

                                                Председател:  МИНЧО ТАНЕВ

                                                Съдебни заседатели: 1.Ц.П.

                                                                                                                                       2.Т. Ч.

                                                                                                                                      

                                                                                                                    

              

          Секретар: К.Д.

Прокурор: К.Е.

Като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев

НОХ дело №47  по описа за 2010г.

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия  Б.С.А. - роден на ***г***, жител и живущ ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.01.2010 год., в гр.Ц., от дървена постройка, в съучастие като съизвършители с Д.Б.Д., ЕГН ********** и М.П.И., ЕГН **********, след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, отнел от владението на Н.П.П., ЕГН **********, движими вещи - 40 метра гумиран меден ел. кабел, четирижилен, със сечение 6 кв.мм. / ШКПТ 4x6 / на стойност 410.00 лева, собственост на Н.П.П., ЕГН **********, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен e разбирали свойството и значението на извършеното и e могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ТРИ ПЪТИ седмично пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно, за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Б.Д. - роден на *** ***, жител и живущ ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.01.2010 год., в гр.Ц., от дървена постройка, в съучастие като съизвършители с Б.С.А., ЕГН ********** и М.П.И., ЕГН **********, след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, отнел от владението на Н.П.П., ЕГН **********, движими вещи - 40 метра гумиран меден ел. кабел, четирижилен, със сечение 6 кв. мм.     / ШКПТ 4x6 / на стойност 410.00 лева, собственост на Н.П.П., ЕГН **********, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен e разбирали свойството и значението на извършеното и e могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ТРИ ПЪТИ седмично пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно, за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.П.И. - роден на *** ***, жител и живущ ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.01.2010 год., в гр.Ц. от дървена постройка, в съучастие като съизвършители с Д.Б.Д., ЕГН ********** и Б.С.А., ЕГН **********, след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, отнел от владението на Н.П.П., ЕГН **********, движими вещи - 40 метра гумиран меден ел. кабел, четирижилен, със сечение 6 кв. мм.  / ШКПТ 4x6 / на стойност 410.00 лева, собственост на Н.П.П., ЕГН **********, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен e разбирали свойството и значението на извършеното и e могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ЧЕТИРИ ПЪТИ седмично пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно, за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 

ОСЪЖДА подсъдимите Б.С.А., ЕГН **********, Д.Б.Д., ЕГН ********** и М.П.И., ЕГН ********** да заплатят на Н.П.П., ЕГН ********** сумата от 210.00 лв. за причинени му от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на извършване на деянието - 04.01.2010г. до окончателното изплащане.

ОСЪЖДА подсъдимите Б.С.А., Д.Б.Д. и М.П.И. със снета по-горе самоличност да заплатят в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 60.00лв. за разноски по делото, по 20.00лв. за всеки един от тях, както и държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на 8.40лв., по 2.80лв. за всеки един от тях.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 6 бр. банкноти по 10 лв. и 2 бр. банкноти по 5 лв. или общо 70 лв.; 14 кг. меден проводник, многожилен, обгорен, без обвивка да бъде върнати на собственика им Н.П.П..

 

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

 

                                                                                      

 

 

 СЪДИЯ:

 

        СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

               2.